งานทะเบียนและประมวลผล คณะบร

งานทะเบียนและประมวลผล คณะบร ให้บริการการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

09/10/2021

📢📢📢กำหนดการภาคเรียนที่ 2 / 64

📌📌📌หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถติดตามปฏิทินการศึกษาฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3DhGqpT
เนื่องจากมีหลายกำหนดการที่นักศึกษาต้องติดตามและวางแผนในกิจกรรมต่าง ๆ

06/10/2021

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลด อว. ล่าช้า รอบสุดท้าย

เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเงิน อว. ภายในวันที่กำหนด (1 ตุลาคม 2564) ที่ผ่านมา
หากนักศึกษาต้องการยืนยันเพื่อขอรับสิทธิ์ นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานการชำระเงินผ่าน google form
จากนั้นนักศึกษารอรับอีเมลตอบกลับแจ้งให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์
การเปิดสิทธิ์ให้ยืนยันจะเปิดสิทธิ์รอบสุดท้ายถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น โดยส่งหลักฐานการชำระเงินได้ตามลิงก์ qrgo.page.link/pQrVC

📌📌📌📢📢📢ประกาศการยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลด(กระทรวง อว.) ล่าช้านักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินคืนจากกระทรวง อว. ภาย...
07/09/2021

📌📌📌📢📢📢
ประกาศการยืนยันสิทธิ์
ขอรับส่วนลด(กระทรวง อว.) ล่าช้า

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินคืนจากกระทรวง อว. ภายใน
ช่วงเวลาที่กำหนด หากต้องการยืนยันเพื่อขอรับสิทธิ์นักศึกษาจะต้อง
ชำระเงินค่าลงทะเบียน และ ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่าน google form
จากนั้นนักศึกษารอรับอีเมล์ตอบกลับเพื่อให้นักศึกษาเข้าระบบยืนยันสิทธิ์
ระบบจะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ถึงวันที 1 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

📢📢📢ช่องทางส่งหลักฐานการชำระเงิน
qrgo.page.link/pQrVC

** หมายเหตุ : นักศึกษาต้องใช้งานอีเมล์ @RMUTP.AC.TH เท่านั้น
ในการเข้าระบบเพื่อส่งเอกสารการชำระเงิน

📌📌📌📢📢📢
ประกาศการยืนยันสิทธิ์
ขอรับส่วนลด(กระทรวง อว.) ล่าช้า

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินคืนจากกระทรวง อว. ภายใน
ช่วงเวลาที่กำหนด หากต้องการยืนยันเพื่อขอรับสิทธิ์นักศึกษาจะต้อง
ชำระเงินค่าลงทะเบียน และ ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่าน google form
จากนั้นนักศึกษารอรับอีเมล์ตอบกลับเพื่อให้นักศึกษาเข้าระบบยืนยันสิทธิ์
ระบบจะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ถึงวันที 1 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

📢📢📢ช่องทางส่งหลักฐานการชำระเงิน
qrgo.page.link/pQrVC

** หมายเหตุ : นักศึกษาต้องใช้งานอีเมล์ @RMUTP.AC.TH เท่านั้น
ในการเข้าระบบเพื่อส่งเอกสารการชำระเงิน

📢📢 ประกาศ...สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันการใช้สิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนของกระทรวง อว. และนักศึกษาที่ข้อมูลซ้ำกับ...
29/08/2021
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

📢📢 ประกาศ...สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันการใช้สิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนของกระทรวง อว. และนักศึกษาที่ข้อมูลซ้ำกับสถาบันอื่นที่ยืนยันการใช้สิทธิ์ที่ระบบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ที่ระบบส่วนกลาง
📚 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ตรวจสอบรายชื่อจากไฟล์ด้านล่าง) ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ เพื่อขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนของกระทรวง อว. ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 หากนักศึกษาไม่ยืนยันใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษายืนยันสิทธิ์ไม่รับส่วนลดของกระทรวง อว. ดังนั้นนักศึกษาจะต้องชำระส่วนที่กระทรวง อว. เยียวยาเอง
📮 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันการใช้สิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนจากกระทรวง อว. ให้นักศึกษาดำเนินการที่ระบบยืนยันสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย (https://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp)
👇 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ 👇 https://drive.google.com/drive/folders/0AOw_WTCtlVDhUk9PVA
📮 สำหรับนักศึกษาที่ข้อมูลซ้ำกับสถาบันอื่นที่ยืนยันการใช้สิทธิ์ที่ระบบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ที่ระบบส่วนกลาง ให้นักศึกษาเข้าไปดำเนินการที่ระบบส่วนกลาง (https://covidfund.cupt.net/register)
👇 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ 👇 https://drive.google.com/drive/folders/0AEWqkC0X9JdKUk9PVA

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

25/08/2021

📌📌📌ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ รุ่น 2564
📢📢📢 (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้อัพโหลดรูปถ่ายประจำตัวนักศึกษา)
นักศึกษาใหม่ที่ " ยังไม่ได้อัพโหลดรูปนักศึกษา "
ให้ทำการอัพโหลดรูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือ รูปชุดนักเรียน หรือ นักศึกษาสถาบันเดิม "หน้าตรง" "ไม่สวมแว่น"
เพื่อนำรูปจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
ต้องดำเนินการอัพโหลดรูปถ่าย ภายใน 31 สิงหาคม 64

📌📢หากนักศึกษาไม่ดำเนินการตามกำหนด จะต้องติดต่อทำบัตรนักศึกษาด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงเทพสาขา มทร.พระนคร (เทเวศร์)

📌📌📌ขั้นตอนการอัพโหลดรูประจำตัวนักศึกษา
https://bit.ly/3wWeoh7

18/08/2021

ประกาศ 📌📌📌📢📢📢
นักศึกษาที่มีความประสงค์ยกเลิกพร้อมเพย์ที่ใช้ "หมายเลขประจำตัวประชาชน" ที่ผูกกับบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร "สามารถยกเลิกได้"
โดยการนำ "บัตรประชาชน" เข้าติดต่อธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
และดำเนินการผูกพร้อมเพย์โดยใช้หมาย"เลขบัตรประจำตัวประชาชน" กับบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนของกระทรวงอุดมศึกษาฯ พร้อมทั้งลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดฯ
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 📌📌📌📢📢📢

Photos from สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร's post
17/08/2021

Photos from สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร's post

01/08/2021

ประกาศปิดระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผันชั่วคราว

ประกาศปิดระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผัน งวดเดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2564 เพื่อดำเนินการปรับส่วนลดค่าเทอมของเทอม 1/2564 เพิ่มเติม นักเรียนและนักศึกษาจะสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมส่วนที่เหลือได้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ส่วนใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆสามารถพิมพ์ได้ปกติ

-------------------------------------------------------------------------

ประกาศให้นักเรียนหรือนักศึกษาลงทะเบียนยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินส่วนลดเทอม 1/2564 คืน

ประกาศให้นักเรียนและนักศึกษาลงทะเบียนหรือยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคาร สำหรับใช้เป็นบัญชีรับเงินส่วนลดเทอม 1/2564 คืน โดยสามารถลงทะเบียนหรือยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคารในระบบบริการการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2564

-------------------------------------------------------------------------

24/07/2021

📌📌📌ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ รุ่น 2564

📢📢📢 ขยายช่วงเวลาการอัพโหลดรูปประจำตัวนักศึกษา

อัพโหลดรูปประจำตัวนักศึกษาเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564
ให้นักศึกษาใหม่ทำการ อัพโหลด รูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือ
รูปชุดนักเรียน / นักศึกษาสถาบันเดิม
เพื่อนำรูปจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
สามารถอัพโหลดรูปถ่ายตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 64
📌📌📌ขั้นตอนการอัพโหลดรูประจำตัวนักศึกษา
https://bit.ly/3wWeoh7

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ (สำเนา) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ผ่านทาง E-mailตามที่คณะบริหารธุ...
19/07/2021
ลงทะเบียนเพื่อขอรับ (สำเนา) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ (สำเนา) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ผ่านทาง E-mail

ตามที่คณะบริหารธุรกิจได้ออกประกาศในการมารับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และทางรัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับใหม่) คณะบริหารธุรกิจ จึงขอยกเลิกการประกาศดังกล่าว และให้นักเรียนนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับ (สำเนา) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ผ่านทาง E-mail โดยนักเรียนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอรับเอกสารได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/12Cb-j-hCrdStp3v7m31xWWFGjbMovF9Lh3D_cPnTFgM/edit

โดยเริ่มเปิดระบบตั้งแต่วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งทางงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ จะสแกนเอกสาร (สำเนา) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาส่งกลับไปยัง E-mail ของนักเรียนนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป (เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเรียงลำดับตามการลงทะเบียนในแต่ละวัน

ทั้งนี้ หากทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถเปิดทำการได้ปกติ ทางงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ จะประกาศแจ้งให้นักเรียนนักศึกษา เข้ามาติดต่อเพื่อขอรับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง) ให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และทางรัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการ....

19/07/2021

ตามที่งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารุรกิจ ได้เปิดระบบให้นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนขอเข้าคณะบริหารธุรกิจ เพื่อมาติดต่อขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์นั้น แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และทางรัฐบาลประกาศยกระดับการมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับใหม่) นั้น งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ จึงขอชะลอการลงทะเบียนขอเข้าพื้นที่ออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย โดยทางงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ จะเปิดระบบให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์ต้องการใช้ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ลงทะเบียนขอรับเอกสารดังกล่าวผ่านทาง E-mail โดยทางงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ จะสแกนเอกสารส่งผ่านทาง E-mail ที่ได้แจ้งความจำนงค์ไว้ ทั้งนี้งานทะเบียนและประมวลผล จะแจ้งการเปิดระบบเพื่อให้นักศึกษาแจ้ง email กลับมายังงานทะเบียนอีกครั้งในภายหลัง

*** สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอเข้าคณะในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ไว้ สามารถมาติดต่อขอรับเอกสารได้เวลาเดิม ***

📢📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอเข้าคณะบริหารธุรกิจ เพื่อมาติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 🗓️ ประจำ...
18/07/2021
วันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 64.pdf

📢📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอเข้าคณะบริหารธุรกิจ เพื่อมาติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

🗓️ ประจำวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
https://drive.google.com/file/d/1wyhNOYWwRbnb6TuuYUdEFgBrYzjDMxfh/view?usp=sharing

🎯 โดยให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้
1. ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าคณะบริหารธุรกิจ ทางประตู 1 เท่านั้น และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจาก รปภ.
2. ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่หน้าห้องงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
4. นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่
5. เตรียมปากกาน้ำเงิน (ส่วนตัว) เพื่อใช้สำหรับเซ็นรับเอกสาร
6. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
7. เมื่อนักเรียนนักศึกษาได้รับเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว ต้องเดินทางออกจากคณะบริหารธุรกิจทันที (ไม่มีการรวมตัว)

⏰ ช่วงเวลาในการติดต่อขอรับเอกสารคือ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บล
📌📌 เพิ่มเติม 📌📌 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับเอกสาร กรุณาแจ้งลำดับที่ตามรายชื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ

📢📢 มาตรการในการมารับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 📢📢🧑‍🎓 นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร...
16/07/2021

📢📢 มาตรการในการมารับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 📢📢

🧑‍🎓 นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และมีความประสงค์จะมาติดต่อขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษานั้น งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ ให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนขอเข้าคณะบริหารธุรกิจ เพื่อมาขอรับเอกสารดังกล่าว

📌 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทาง https://docs.google.com/forms/d/1FBqb0t-idAiO5xKRaccYRCt6vT7T3Pqm_vSm1tLFIQo/edit

📝 โดยนักเรียนนักศึกษาต้องลงทะเบียนขอเข้าพื้นที่ล่วงหน้า 1 วัน ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. เพื่อขอเข้าพื้นที่ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 และประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาติดต่อขอรับเอกสาร ภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน ผ่านทางเพจ Facebook งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ จะต้องลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป และหากไม่ได้ลงทะเบียนขอเข้าคณะบริหารธุรกิจไว้ จะไม่อนุญาตให้เข้ามาติดต่อราชการหรือไม่อนุญาตให้มารับเอกสาร)

🎯 โดยให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้
1. ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าคณะบริหารธุรกิจ ทางประตู 1 เท่านั้น และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจาก รปภ.
2. ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่หน้าห้องงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
4. นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่
5. เตรียมปากกาน้ำเงิน (ส่วนตัว) เพื่อใช้สำหรับเซ็นรับเอกสาร
6. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
7. เมื่อนักเรียนนักศึกษาได้รับเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว ต้องเดินทางออกจากคณะบริหารธุรกิจทันที (ไม่มีการรวมตัว)

📍 หากนักเรียนนักศึกษาไม่สามารถมารับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ด้วยตนเองนั้น นักเรียนนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนขอเข้าคณะบริหารธุรกิจ โดยชื่อในการลงทะเบียนขอเข้าพื้นที่ต้องเป็นชื่อของนักเรียนนักศึกษาเอง โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทาง https://docs.google.com/forms/d/1FBqb0t-idAiO5xKRaccYRCt6vT7T3Pqm_vSm1tLFIQo/edit เพื่อขอรับเอกสาร ซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทนได้ โดยต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ทั่วไป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

👉 สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จะได้รับเอกสาร ดังนี้
- ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
- ใบวุฒิบัตรการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(ส่วนใบประกาศนียบัตร ทางงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ จะประกาศให้นักเรียนมารับอีกครั้งในภายหลัง เนื่องจากทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งมาให้กับทางคณะบริหารธุรกิจ)

📆 ช่วงเวลาในการติดต่อขอรับเอกสาร คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

🎯🎯 ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้นักเรียนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอเข้าคณะบริหารธุรกิจ คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และจะประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาติดต่อขอรับเอกสาร ภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน ผ่านทางเพจ Facebook งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ระบบจะไม่เปิดให้ลงทะเบียนขอเข้าพื้นที่)

📢📢 มาตรการในการมารับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 📢📢

🧑‍🎓 นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และมีความประสงค์จะมาติดต่อขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษานั้น งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ ให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนขอเข้าคณะบริหารธุรกิจ เพื่อมาขอรับเอกสารดังกล่าว

📌 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทาง https://docs.google.com/forms/d/1FBqb0t-idAiO5xKRaccYRCt6vT7T3Pqm_vSm1tLFIQo/edit

📝 โดยนักเรียนนักศึกษาต้องลงทะเบียนขอเข้าพื้นที่ล่วงหน้า 1 วัน ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. เพื่อขอเข้าพื้นที่ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 และประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาติดต่อขอรับเอกสาร ภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน ผ่านทางเพจ Facebook งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ จะต้องลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป และหากไม่ได้ลงทะเบียนขอเข้าคณะบริหารธุรกิจไว้ จะไม่อนุญาตให้เข้ามาติดต่อราชการหรือไม่อนุญาตให้มารับเอกสาร)

🎯 โดยให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้
1. ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าคณะบริหารธุรกิจ ทางประตู 1 เท่านั้น และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจาก รปภ.
2. ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่หน้าห้องงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
4. นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่
5. เตรียมปากกาน้ำเงิน (ส่วนตัว) เพื่อใช้สำหรับเซ็นรับเอกสาร
6. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
7. เมื่อนักเรียนนักศึกษาได้รับเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว ต้องเดินทางออกจากคณะบริหารธุรกิจทันที (ไม่มีการรวมตัว)

📍 หากนักเรียนนักศึกษาไม่สามารถมารับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ด้วยตนเองนั้น นักเรียนนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนขอเข้าคณะบริหารธุรกิจ โดยชื่อในการลงทะเบียนขอเข้าพื้นที่ต้องเป็นชื่อของนักเรียนนักศึกษาเอง โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทาง https://docs.google.com/forms/d/1FBqb0t-idAiO5xKRaccYRCt6vT7T3Pqm_vSm1tLFIQo/edit เพื่อขอรับเอกสาร ซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทนได้ โดยต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ทั่วไป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

👉 สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จะได้รับเอกสาร ดังนี้
- ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
- ใบวุฒิบัตรการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(ส่วนใบประกาศนียบัตร ทางงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ จะประกาศให้นักเรียนมารับอีกครั้งในภายหลัง เนื่องจากทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งมาให้กับทางคณะบริหารธุรกิจ)

📆 ช่วงเวลาในการติดต่อขอรับเอกสาร คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

🎯🎯 ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้นักเรียนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอเข้าคณะบริหารธุรกิจ คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และจะประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาติดต่อขอรับเอกสาร ภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน ผ่านทางเพจ Facebook งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ระบบจะไม่เปิดให้ลงทะเบียนขอเข้าพื้นที่)

12/07/2021

📢 ประกาศ 📢...การยื่นคำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษา และการส่งเอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

🧐 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. นักศึกษายื่นคำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ (ระบบบริการการศึกษา) ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2564 (ระบบปิด) และส่งไฟล์แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาลงนาม หากอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาลงนามเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาส่งไฟล์แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาไปยังเจ้าหน้าที่ประสานสาขาวิชา เพื่อให้หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาลงนามในแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษา (สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้) ดังนี้
- สาขาวิชาการบัญชี : [email protected] และ [email protected]
- สาขาวิชาการจัดการ : [email protected]
- สาขาวิชาการตลาด : [email protected]
- สาขาวิชาการเงิน : [email protected]
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศ : [email protected]
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ : [email protected]
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ : [email protected]
📌 ทั้งนี้ หากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาลงนามในแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. นักศึกษาที่กู้ กยศ. และได้รับทุนอื่นๆ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาต้องติดต่องานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อขอแบบบันทึกยืนยันการได้รับทุน กยศ. และทุนอื่นๆ (โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-665-3555 ต่อ 2401 - 2403 ในวันและเวลาราชการ)

3. นักศึกษาต้องผ่านการตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม โดยนักศึกษาต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อขอใบตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม (โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-665-3555 ต่อ 2401 - 2403 ในวันและเวลาราชการ)

4. นักศึกษาต้องผ่านการตรวจสอบภาระผูกพันที่ห้องสมุด (งานทะเบียนฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้กับนักศึกษา)

5. นักศึกษาชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,300 บาท ที่ Counter Service ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2564

🎯 ระยะเวลาการยื่นคำร้องแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ และการส่งเอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2564 🎯

📚 โดยนักศึกษาดำเนินการส่งเอกสารตามขั้นตอนการจัดเรียงเอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ชุด ดังนี้

📍ชุดที่ 1📍
1. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป (เขียนชื่อ-สกุล) หลังรูปถ่าย
❌ ห้าม ❌ ใช้ปากกาหมึกซึมเขียนเด็ดขาด
2. แบบแจ้งสำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
3. บันทึกยืนยันการได้รับทุน กยศ. และทุนอื่นๆ
(เฉพาะนักศึกษาที่กู้ กยศ. และได้รับทุนอื่นๆของภาคการศึกษานั้น) (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ

📍ชุดที่ 2 (สำเนา)📍
1. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อ-สกุล) หลังรูปถ่าย
❌ ห้าม ❌ ใช้ปากกาหมึกซึมเขียนเด็ดขาด
2. สำเนาแบบแจ้งสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบันทึกยืนยันการได้รับทุน กยศ. และทุนอื่นๆ
(เฉพาะนักศึกษาที่กู้ กยศ. และได้รับทุนอื่นๆของภาคการศึกษานั้น)
จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ
*** รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ***

🎯 ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ (EMS)
ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 👇

📮 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 📮
...งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต แขวงสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10300...

📌 ตัวอย่างแบบแจ้งสำเร็จการศึกษา และการจัดเรียงเอกสาร 📌
👉 กรณีไม่ใช่นักศึกษาทุน
https://drive.google.com/drive/folders/16UIJcdeuXUQLpGFnok1y22ytrnbx8sAE
👉 กรณีนักศึกษาทุน
https://drive.google.com/drive/folders/19k6rv6y3yykFNUA8L_qmFy5hHBCFy9-M

ระบบบริการการศึกษา https://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

📮 ช่องทางการติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผลคณะบริหารธุรกิจ 📮

💞 เพจ Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
https://www.facebook.com/งานทะเบียนและประมวลผล-คณะบริหารธุรกิจ-มทรพระนคร-242143429195201/

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3555 ต่อ 2303 - 2304 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

ที่อยู่

86 ถ.พิษณุโลก
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 665 3555

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานทะเบียนและประมวลผล คณะบรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ หลักสถิติ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ สถิติธุรกิจ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"