วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธ

เปิดเหมือนปกติ

💪💪งบประมาณใหม่ ใช่ว่าพวกเราจะว่างช่วงบ่ายกับหลากหลายภารกิจ สำหรับการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ของพวกเราชาววิทยาลัยการอาชีวศึ...
06/10/2021

💪💪งบประมาณใหม่ ใช่ว่าพวกเราจะว่าง
ช่วงบ่ายกับหลากหลายภารกิจ สำหรับการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ของพวกเราชาววิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นำโดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการฯ นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
💯💯 ทีมสำราญ งานสำเร็จ

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วย นางญา...
06/10/2021

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วย นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางวัชรี มูลทองสุข หัวหน้างานบุคคลากร และนายเฉลิมพร เอี่ยมมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2564 (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2564) ณ ห้องประชุมบัวแก้ว 2 โดยการประเมินในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานราชการทุกคน

##จิตอาสาอาชีวะปทุมร่วมแบ่งปันวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564  ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ...
05/10/2021

##จิตอาสาอาชีวะปทุมร่วมแบ่งปัน
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายจักรพงษ์ คุชิตา นายสมาพล พูลเงิน นางสาวสิริมาวีร์ สิงห์สูง นายณัฐวุฒิ บุญบรรดาล นางสาวภัทราภรณ์ วงค์ธำรงทรัพย์ นางสาวอัญมณี บัวบรรเทา และนายพัฒนา สมทรัพย์ นำน้ำดื่มไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดพลับสุทธาวาส ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี จำนวน 50 แพค เนื่องด้วยทางวัดประสบภัยน้ำท่วม

02/10/2021
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

คลิปวีโอให้ความรู้เพื่อ
การเตรียมตัวและความเข้าใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เรื่อง "การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน"
โดยกรมควมคุมโรค สธ.

01/10/2021
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วย นางญาณีนาถ วิริยะ...
30/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วย นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าติดตามและรับฟังการรายงานผลการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ OPDIT ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564 ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตปริมณฑล1 ชั้น 4 อาคาร 6 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี กล่าวทักทายผู้...
29/09/2021

เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ OPDIT ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมครูนิเทศครูในสถานประกอบการ ชั้น 4 อาคาร 6 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ในฐานะเจ้าของสถานที่ โดยมีนายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ประธานอาชีวศึกษา จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานีให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพด้านการประเมินผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ OPDITโดยได้รับเกียรติจาก ผอ.สุปรียา ลำเจียก อดีตผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดร.พุธชาติ เกตุหิรัญ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำป...
28/09/2021

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2564 (104 ปี) ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 12 คน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก พร้อมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัม...
27/09/2021

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาการฝึกงานนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 พร้อมกล่าวให้โอวาทและพูดคุยกับนักเรียนที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมี ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมี นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ครูนิเทศ และนักเรียนที่ผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาการฝึกงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ผ่านระบบ Zoom Application ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

💪💪อีกหนึ่งภารกิจร่วมด้วยช่วยกัน วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ...
26/09/2021

💪💪อีกหนึ่งภารกิจร่วมด้วยช่วยกัน
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการจัดเตรียมพื้นที่ห้องประชุมปทุมรัตน์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการฉีดวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 2 ของเทศบาลบางพูน ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน -1 ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2654 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ชัย...
26/09/2021

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2654 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ให้เป็นประธานปิดการอบรม "โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางธุรกิจ ด้านการเกษตรในยุคดิจิทัล (ในรูปแบบออนไลน์)" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2654 โดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้รับความรู้มากมายจาก คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ และ คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ซึ่งเป็นวิทยากรผู้มอบความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย
1.การเลือกใช้การตลาดช่องทางการตลาดที่เหมาะสม (Marketing channel)
2.การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
3.การเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ (Value Creation)
4.กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Branding)
5.กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ช่วยให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและหลักการคิดนวัตกรรมเพื่อสร้างสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์ตลาด (Design Thinking and Innovation principle)
จากระยะเวลาของการอบรมทั้ง 2 วัน เชื่อว่า ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปปรับใช้ทั้งในการเรียนการสอนและการประกอบธุรกิจของตนเองได้

#ทีมงานเข้มแข็ง #วกศปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 นายณรงค์ชัย  เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม...
25/09/2021

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางธุรกิจ ด้านการเกษตรในยุคดิจิทัล (ในรูปแบบออนไลน์) โดยมี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณตรีชิต เมธารัตนโชติ และ คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล เป็นวิทยากรผู้มอบความรู้ในการฝึกอบรม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมนั้นก็คือ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจและทักษะการเป็น ผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้สามารถนำความรู้ด้านวิชาชีพต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ในอนาคต โดยมีการจัดอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 คน และครูพี่เลี้ยง 1 คน ในกลุ่ม สถานศึกษาด้านเกษตรกรรมและประมง ทั้ง 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 200 คน ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2654 ในรูปแบบออนไลน์

"วันมหิดล" ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ใ...
24/09/2021

"วันมหิดล" ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี
ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์สมัยใหม่ของไทยเป็นพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และกำหนดให้วันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันมหิดล เป็นวันที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ร่วมใจรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย

"วันมหิดล" ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี
ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์สมัยใหม่ของไทยเป็นพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และกำหนดให้วันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันมหิดล เป็นวันที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ร่วมใจรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.45 น. ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานเปิดก...
21/09/2021

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.45 น. ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานเปิดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การทำน้ำมันนวดจากสมุนไพรไทย จัดโดยแผนกการโรงแรม ผ่านระบบ Zoom Application ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจการทำน้ำมันนวดจากสมุนไพรไทย และเพื่ออนุรักษ์สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายหัฎเศรษฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในการ...
21/09/2021

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนก และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องบัวแก้ว 2 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

สรุปขั้นตอนการดำเนินการเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย...
18/09/2021
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา

สรุปขั้นตอนการดำเนินการเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยผู้ปกครองที่มีความประสงค์ยินยอมให้นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ดำเนินการตามรายละเอียดเอกสารการฉีดวัคซีนดังนี้ 👇👇คลิ๊ก

https://drive.google.com/file/d/1rlTQwP0AVKuWXpqUWfSLiOWQiNYtRoz0/view

https://www.youtube.com/watch?v=ti0K67B_iNk

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในการประเมินการปฏ...
16/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในการประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องบัวแก้ว 2 พร้อมด้วย นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ นางวัชรี มูลทองสุข หัวหน้างานบุคลากร ซึ่งการประเมินในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวทุกคน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วย นางญาณีนาถ วิริยะ...
16/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วย นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รับมอบของที่ระลึกจาก คุณปราณี พวงดี หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสนามอาชีวะรักษ์ปทุม เนื่องในโอกาสกล่าวขอบคุณที่ได้ใช้พื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีเป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อดูแลและรักษาคนไข้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝ...
16/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment (E to E) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าเพื่องานบริการในวิชาชีพโรงแรม จัดโดยแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Application ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกประกอบด้วย นายนันนท์ชัย ศิริบุญญาภา District Sales Manager บริษัท ไดเวอร์ซี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ นายอาณัติ หาญณรงค์ Executive Housekeeper โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล หัวหิน และวิทยากรภายในประกอบด้วย นางสาวสุปรียา ภูผาลา และนายพงศกร สุหร่ายคิมหันต์ ครูแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมีนางสาวณิชาภา รัตนพันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าเพื่องานบริ...
16/09/2021

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าเพื่องานบริการในวิชาชีพโรงแรม หลักสูตร 30 ชั่วโมง จัดโดยแผนกวิชาการโรงแรม ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2564

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าเพื่องานบริการในวิชาชีพโรงแรม หลักสูตร 30 ชั่วโมง จัดโดยแผนกวิชาการโรงแรม ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2564

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานการจัดประชุมเพื่อวิเ...
10/09/2021

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะหลักสูตร ปวส.(การบริการอาหารและเครื่องดื่ม) ร่วมกับสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก นายอติวิท เติมลาภ ผู้แทนจากบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นายอรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร ตัวแทนจากวิทยาลัยดุสิตธานี นางสาวนิตยา เพชรเลิศ ตัวแทนจากโรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ต พร้อมด้วย ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครูแผนกการโรงแรม โดยผ่านระบบ Zoom

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ครูวิรัลพัชร ศรีจันทร ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ที่ได้รับรางวัล "ครูดี...
10/09/2021

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ครูวิรัลพัชร ศรีจันทร ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ที่ได้รับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" สาขาวิชาวิทยาศาสตร์"ประจำปี พ.ศ 2564🎊🎊

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ครูวิรัลพัชร ศรีจันทร ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ที่ได้รับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" สาขาวิชาวิทยาศาสตร์"ประจำปี พ.ศ 2564🎊🎊

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรวิช...
08/09/2021

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรเทคโนโลยีการอ่านแบบสถาปัตยกรรมอาคาร โดยได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล แย้มสกุลณา เลขาอุปนายกฝ่ายวิชาการ จากสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) และคุณวิศรุต ปานรุ่ง วิศวกรไฟฟ้า จากบริษัทไพศาสตร์ จำกัด มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการอ่านแบบต่างๆ โดยใช้แอฟพลิเคชั่น Bluebeam ได้แก่แบบแปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แบบแปลนระบบไฟฟ้ากําลัง แบบแปลนระบบเสียง แบบแปลนระบบกล้องวงจรปิด CCTV แบบแปลนระบบโทรทัศน์ MATVแบบแปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alam แบบแปลนระบบสื่อสาร แบบแปลนระบบคอมพิวเตอร์และครือข่าย แบบแปลนระบบเครื่องปรับอากาศ

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อครูที่ปรึกษานะคะ
08/09/2021

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อครูที่ปรึกษานะคะ

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อครูที่ปรึกษานะคะ

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเ...
06/09/2021

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเรื่อง การตรวจสอบระบบระบายอากาศในโรงเรือนสัตว์ปีก รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom จัดโดยแผนกวิชาเครื่องกลเกษตร โดยมี
นายนพดล วิรุณหะ จากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา แผนกเครื่องกลเกษตรและแผนกพืชศาสตร์

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-3  กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...
03/09/2021

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-3 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาววิชุดา นะราพูล นายบูชิต ชูเชิด และนายรชตะ เตชะมา ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอน สาขาเทคนิคการจัดการอาคารในสถานประกอบการ โดยได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์และเรียนรู้ในการทดสอบระบบในอาคาร ได้แก่ ระบบ Ring main Unit, หม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้ MDB ตู้ ESBD ตู้ NSDB ตู้ LP&PB ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบ MATV ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของไซต์งานก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (บริษัทไพศาสตร์ จำกัด ) ที่ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในการจัดการอาชีวศึกษา สาขาเทคนิคการจัดการอาคาร

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วยนางญาณีนาถ วิริยะ รองผ...
03/09/2021

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วยนางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รับมอบน้ำดื่ม PEA จำนวน 720 ขวด โดยได้รับการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2
##มีแล้วร่วมแบ่งปัน
💯เราไม่ทิ้งกัน

ที่อยู่

Rangsit-pathum Thani
Bangkok
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025670784

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣📣 สนใจตำแหน่งไหนสอบถามรายละเอียดได้คะ 🙋‍♀️🙋‍♂️ #หางานหยุดเสาร์_อาทิตย์ #ใกล้MRTสุทธิสาร 😉😁✌️✌️ *** วิธีการสมัคร *** 1.สามารถส่งประวัติส่วนตัว และผลการศึกษามาทาง E-Mail : [email protected] 2.สามารถกรอกประวัติได้ตามลิงค์ที่แนบคะ (รายละเอียดงานสามารถดูในลิงค์ได้คะ) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbEKTyTb_XUIeyqCjJd48cVaw75fus8IG9Y1jCeiBrqaeuDg/viewform
📣📣 สนใจตำแหน่งไหนสอบถามรายละเอียดได้คะ 🙋‍♀️🙋‍♂️ #หางานหยุดเสาร์_อาทิตย์ #ใกล้MRTสุทธิสาร 😉😁✌️✌️ *** วิธีการสมัคร *** 1.สามารถส่งประวัติส่วนตัว และผลการศึกษามาทาง E-Mail : [email protected] 2.สามารถกรอกประวัติได้ตามลิงค์ที่แนบคะ (รายละเอียดงานสามารถดูในลิงค์ได้คะ) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbEKTyTb_XUIeyqCjJd48cVaw75fus8IG9Y1jCeiBrqaeuDg/viewform
รับนักศึกษาช่วงปิดเทอม
ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ บริษัท สหพานิชบรรจุภัณฑ์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานชาย ฝ่ายช่าง และฝ่ายผลิต วุฒิปวช. / ปวส. จำนวน 3 อัตรา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สนใจติดต่อ 086-4760406 ฝ่ายบุคคล
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ 📣 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ วิชาเอก 1. เทคโนโลยีเครื่องมือวัด 2. นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สอบตรง ปวช./ปวส./กศน. 📌📌คุณสมบัติ 📌📌 ✅ จบการศึกษาวุฒิ ปวช./ปวส./กศน. จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ✅ กำลังศึกษาอยู่ ปวช.3/ปวส.2/กศน.ปีสุดท้ายภาคเรียนที่ 2/2563 ✅ มีคุณสมบัติตรงตามระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2564 ✅ วุฒิที่รับเข้าศึกษา ปวช. ทางด้านอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 📌📌กำหนดการ📌📌 📍 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -15 กุมภาพันธ์ 2564 📍 20 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 📍 13 มีนาคม 2564 สอบสมรรถนะ (ทักษะปฏิบัติ) ไม่มีสอบข้อเขียน 📍 20 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบสมรรถนะ 📍 27 มีนาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ 📍 3 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 👉สมัครได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=20 👉มีทุนการศึกษา... จบไปมีงานทำรองรับที่หลากหลาย http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=480 👉มาเรียนกับเราในบรรยากกาศของความเป็นครอบครัว เพื่อน พี่ น้อง http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=455 มาเรียนด้วยกันนะคะ 😃
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีครับ สมัครกันมาเลยนะครับ #ปวช / #ปวส / #กศน ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.พ. 64 "ฟิสิกส์ประยุกต์" มทร.ธัญบุรี เรามี 2 แขนง • นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี • เทคโนโลยีเครื่องมือวัด สมัครได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=20 มีทุนการศึกษา... จบไปมีงานทำรองรับที่หลากหลาย http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=480 มาเรียนกับเราในบรรยากกาศของความเป็นครอบครัว เพื่อน พี่ น้อง http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=455 #แล้วเจอกันครับ 😃
👏 ขออนุญาตเพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับความรู้ด้านเกษตรและปศุสัตว์ค่ะ Futurefarm บริษัทในไทยที่ร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรนานาชาติในการจัดทำ "โครงการฝึกงานทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์ในต่างประเทศ" ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ และได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจาก FFA (Future Farmers of America) นำบทความดีๆ มาแปลเพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆเยาวชนเกษตรไทยทุกคน❤ สนใจโครงการการฝึกงาน/ทำงานทางด้านเกษตรและปศุสัตว์ในต่างประเทศ สามารถติดต่อ Futurefarm ได้ที่ ✨Tel: 0972458294, 0909186023 ✨Line: @futurefarm (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า) ✨Facebook: https://www.facebook.com/myfuturefarm/ ✨Website: https://www.myfuturefarm.net
ขออนุญาตฝากข่าวและเชิญชวนน้องๆเยาวชน ส่งโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ชุมชน/สังคม เพื่อพิจารณามอบทุนดำเนินโครงการให้เกิดขึ้นได้จริง 20 ทุน มูลค่ารวม700,000บาท ค่ะ สมัครได้แล้ววันนี้-วันที่25สค.2563นี้ค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม หรือตัวอย่างที่เคยได้ทุนที่ FBPage และ www.จิตสำนึกรักเมืhttp://xn--72c6a7a3b6g.com/ ค่ะ คู่มือใบสมัคร โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี12 ช่องทางที่ 1 สามารถดาวโหลดใบสมัครผ่าน ทาง qr code หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrvoyHAdDwZ7B3JXvCy5uHQyq4JmfTcZC2QBASilCweZfqow/viewform https://www.facebook.com/pages/category/Cause/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-315589861931733
เต็นท์พีระกมล บริการเต็นท์เช่า พร้อมอุปกรณ์จัดงานต่างๆ เต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 5x12 เมตร เต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 4x8 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 2×2 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 3x3 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 4×4 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 5×5 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 6×6 เมตร ชุดเก้าอี้สตูลทรงลูกเต๋าสีขาว พร้อมโต๊ะกลาง ร่มสนาม พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ พัดลมธรรมดา โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว ขนาด 0.75x1.80 เมตร โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมสเกิร์ต ขนาด 0.75x1.80 เมตร ชุดโต๊ะกลม(โต๊ะจีน) เก้าอี้พลาสติกสีขาว เก้าอี้พลาสติกสีขาวคลุมผ้าสีขาว เก้าอี้เบาะนวม เก้าอี้เบาะนวมคลุมผ้าสีขาวผูกโบว์ทอง ฯลฯ “เต็นท์พีระกมล พร้อมบริการด้วยความเต็มใจ” จัดส่งถึงที่ บริการทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ตลอดทั่วราชอาณาจักร Phone : 02-038-0393 Mobile : 087-992-9052 (มด) ID Line : peerakamol E-mail : [email protected] E-mail : [email protected] http://www.facebook.com/tentpeerakamol (ขออภัยหากข้อความนี้เป็นการรบกวน จุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เท่านั้น)
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ เผื่ออาจารย์จะสนใจศึกษาต่อค่ะ 📢📢📢ขยายเวลารับสมัครจนถึง 17 พฤษภาคม 2563📢📢📢 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (แผน ข) (S-MTM) 🎉เรียนรอบเสาร์-อาทิตย์ 🎉ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท 🎉สนใจสอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์📞 099-230-3165 📧
1. รับงานป้องกัน และไล่นกทุกชนิด การันตีด้วยคุณภาพ 🕊รายละเอียดการบริการ - ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก - รับประกันผลงานป้องกันได้ 100% - อายุการใช้งาน 6-8 ปี - รับประกันงานติดตั้ง 2. รับงานทำความสะอาดโรงงาน อาคาร ต่างๆ ติดต่อ 094-462-8287 ID Line : ekker