วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธ

เปิดเหมือนปกติ

12/01/2021

📣📣📣ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ : ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน "กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย" สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ระดับชั้น ม.ปลายสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 2 รุ่น อบรม ณ สถาบันวิชาการ TOT จ.นนทบุรี นักเรียน นักศึกษาคนใดสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้า Website สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส่งใบสมัครที่งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564📌📌📌

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี's cover photo
09/01/2021

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี's cover photo

📣📣📣เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จึงได้ดำเนินการเปิดรับสม...
09/01/2021

📣📣📣เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จึงได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป📌📌
👉👉ช่องทางการสมัคร https://datacenter.vec.go.th/web/student.htm?mode=init
👉👉ช่องทางการส่งเอกสาร 🤏🏻สแกน QR Code แต่ละแผนกวิชา👇🏻👇🏻👇🏻

ทรงพระเจริญ
08/01/2021

ทรงพระเจริญ

📌📌📌ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการ​อาชีวศึกษา​ปทุมธานีเปิดรับสมัคร​นักเรียน​ นักศึกษารอบโควต้า​ ขณะนี้ทางวิทยาลัยฯ ​เลื่อนก...
06/01/2021

📌📌📌ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการ​อาชีวศึกษา​ปทุมธานี
เปิดรับสมัคร​นักเรียน​ นักศึกษา
รอบโควต้า​ ขณะนี้ทางวิทยาลัยฯ ​เลื่อนกำหนดการรับสมัครออกไป​ เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15​ มกราคม​ 2564​ น้องๆนักเรียน นักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถสมัครหรือติดต่อสอบถาม​ได้ ตามรายละเอียด​ด้านล่างค่ะ👇👇👇

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 , ปวส.2 และนักเรียน ...
05/01/2021

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 , ปวส.2 และนักเรียน นักศึกษาตกค้าง ที่ไม่ผ่านกิจกรรม ขอให้นักเรียน นักศึกษาเร่งดำเนินการขอแก้กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 9 มกราคม 2564

📌📌📌ขั้นตอน
1. ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 และนักเรียนตกค้าง กรอกแบบคำร้องขอแก้กิจกรรมองค์การวิชาชีพ (ออนไลน์) ผ่าน Google form ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/10wSd102CZr090KVTq4OmDGeUA0xyesS4xiPgsBWVaC0/viewform?edit_requested=true หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (แบบคำร้องขอแก้กิจกรรมองค์การวิชาชีพ) ตามที่ปรากฏให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 6-9 มกราคม 2564
2. เมื่อนักเรียน นักศึกษา กรอกข้อมูลคำร้องขอแก้กิจกรรมองค์การวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน นักศึกษาสแกนไลน์คิวอาร์โค้ด เพื่อรับฟังรายละเอียดในการแก้กิจกรรมองค์การวิชาชีพครั้งนี้
หากนักเรียน นักศึกษาคนใดมีข้อสงสัย ให้ติดต่อ อ.ณัญวุฒิ บุญบรรดาล 096-897-5044
📌📌📌หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษาที่แก้กิจกรรมครั้งนี้ คือนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 ปวส.2 และนักเรียนตกค้างเท่านั้น...

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือ...
04/01/2021

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วน เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 มกราคม 2564 ในช่วงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้างานกิจกรรม หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานวัดผล และหัวหน้างานทะเบียน ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องบัวชมพู

📣📣📣ตามที่ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ...
03/01/2021

📣📣📣ตามที่ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายลง และจังหวัดปทุมธานีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา จึงขอปิดทำการเรียน การสอนภายในสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม -วันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ให้ผู้เรียนสามารถติดต่อกับครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆได้โดยตรง และขอให้ติดตามประกาศของทางวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

"หนีโควิดคนเดียวมันอ้างว้าง ให้พวกเราไปอยู่ข้างๆจะได้ไม่เหงา"  ฉลองปีใหม่ในครอบครัว หยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะ โชคดีปีใหม...
30/12/2020

"หนีโควิดคนเดียวมันอ้างว้าง ให้พวกเราไปอยู่ข้างๆจะได้ไม่เหงา" ฉลองปีใหม่ในครอบครัว หยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะ โชคดีปีใหม่ 2564 จากใจพวกเรา ชาวการอาชีวศึกษาปทุมธานี🎁🎉🎈🎊🎁

https://youtu.be/yY1LL5SFPwoข่าวประชาสัมพันธ์ : จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องจากเป็นช่วงเดือนที่มีวันหยุดหลายวัน...
30/12/2020
สปอต รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน cctv :45s

https://youtu.be/yY1LL5SFPwo
ข่าวประชาสัมพันธ์ : จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเป็นช่วงเดือนที่มีวันหยุดหลายวัน ประชาชนมักเดินทางไปยังต่างจังหวัดจำนวนมาก คณะกรรมการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา มีความห่วงใยประชาชนทุกคน จึงร่วมกับ สสส.และหน่วยงานภาคีจัดทำคลิปสั้นเพื่อรณรงค์การขับขี่บนท้องถนน " ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ รักษาวินัยจราจร ความดีที่คุณทำได้ " เพื่อรณรงค์อุบัติเหตุ🚗🚗🚕🚕ด้วยความปรารถนาดี จากวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นำโดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปท...
29/12/2020

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นำโดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำความสะอาดถนนสายรังสิต-ปทุมธานี ตั้งแต่บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ จนถึงสำนักงานสรรพสามิต ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แนวทางการดำเนินการตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานีเมืองของทุกคน Pathum Thani Agenda : Pathum Thani for all

🔊 ประกาศ📣 🦠🦠🦠ตามที่ประกาศของจังหวัดปทุมธานี ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ให้ปิดสถานที่การดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอน โด...
26/12/2020

🔊 ประกาศ📣
🦠🦠🦠ตามที่ประกาศของจังหวัดปทุมธานี ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ให้ปิดสถานที่การดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามความเหมาะสมเป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2564
👨🏻‍🎓👩🏼‍🏫วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จึงขอประกาศปิดจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 โดยจะเปิดจัดการเรียนการสอนในวันที่ 11 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารของวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
26/12/2020

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยแผนกสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม Me...
24/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยแผนกสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม Merry Christmas ขึ้น ณ ห้องปทุมมาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านภาษา ทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย ตลอดจนให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความเข้าใจถึงประเพณีและวัฒนธรรม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมต่างชาติกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดการ์ดวันคริสต์มาส การแสดงละครภาษาอังกฤษเรื่องกำเนิดพระเยซู การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ และการเต้น Cover Dance โดยมี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

วันพฤหัสบดีที่  24 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีได้จัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบางพูน และงานประชุมวิชาการ ...
24/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีได้จัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบางพูน และงานประชุมวิชาการ อวท.หน่วยวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก และเพื่อพัฒนาให้สมาชิกมีลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ และนางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ประกาศวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เรื่อง ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ📣📣วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีมีกำหนดปิดเรียนระหว...
24/12/2020

ประกาศวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เรื่อง ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
📣📣วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีมีกำหนดปิดเรียนระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารของทางวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประชุมเตรี...
23/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประชุมเตรียมการแข่งขันรับสนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน และทักษะงานคอนกรีต ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยในการประชุมครั้งนี้ีวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในฐานะเจ้าภาพสถานที่ ได้จัดให้ความอนุเคราะห์จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้บริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอีกด้วย

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานวั...
23/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2563 ณ ห้องปทุมมาศ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันนี้

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วยนางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำ...
22/12/2020

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วยนางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในส่วนของการเตรียมงานฝ่ายบวงสรวง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายทองอาบ บุญอาจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวแก้ว วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด (Learning to do)เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา (Doing to learn)หาเลี้ยงชีพด้วยชีวิตพัฒนา (Earni...
22/12/2020

เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด (Learning to do)
เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา (Doing to learn)
หาเลี้ยงชีพด้วยชีวิตพัฒนา (Earning to live)
ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม (Living to serve)
โอกาสดีๆ ของนักเรียนสาขาวิชาการโรงเรม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วันนี้ได้มีโอกาสจัดเตรียมและให้บริการอาหารว่างสำหรับผู้เข้าประชุม โดยในช่วงเช้า ให้บริการสำนักงานปกครองจังหวัดในการจัดประชุมสัมมนาศักยภาพลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนผู้เข้าประชุม 120 คน และในช่วงบ่ายได้ให้บริการคณะกรรมการประชุมเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมบัวแก้ว วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

#แจ้งผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาทุกคน ทราบเนื่องจากสถานการณ์โรคCOVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจ...
20/12/2020

#แจ้งผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาทุกคน ทราบ
เนื่องจากสถานการณ์โรคCOVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ให้ความมั่นใจว่า เรายังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งจุดล้างมือพร้อมน้ำยาล้างมือเพียงพอ เน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และให้ครูมีสื่อพร้อมรับการสอนออนไลน์
หากมีนักเรียน นักศึกษาคนใด เข้าไปในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานของท่าน แล้วกรุณาแจ้งให้แก่ทางวิทยาลัยทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทเพื่อยกระดับสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในวันนี้ ...
19/12/2020

สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทเพื่อยกระดับสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในวันนี้ ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งนางสาวสุปรียา ภูผาลา นำเสนอแผนแม่บทเพื่อยกระดับสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง กลุ่ม MICE ต่อนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

วันที่ 18 ธันวามคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผ...
18/12/2020

วันที่ 18 ธันวามคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งนายอโณทัย ฑีฆะสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์นางสาวสุปรียา ภูผาลา นางสาววิชุดา นะราพูล หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และนายหัฏฐเศรษฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทเพื่อยกระดับสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง กลุ่ม MICE ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพในการแข่งขันและตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย(อาชีวศึกษายกกำลังสอง : ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วยนางวัชรี มูลทองสุข หัวหน้า...
18/12/2020

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วยนางวัชรี มูลทองสุข หัวหน้างานบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ชั้น 3 โดยมีนายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกร...
17/12/2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)มาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563
โดยในปีนี้วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้เป็นตัวแทนในระดับ อศจ. เพื่อไปแข่งขันในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เป็นลำดับถัดไป

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ นางญาณีนา...
17/12/2020

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย นายเฉลิมพร เอี่ยมมิ หัวหน้างานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับชาติ ประจำปี 2563 ประเภทที่6 โรงเรียนได้รับความรู้จากวิทยาลัย ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีการทำการเกษตรแบบธรรมชาติให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจให้มีความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีว่าที่ ร.ต นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เป็นประธานกรรมการในการประเมินครั้งนี้

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อนุญาตให้ คุณครูพิทักภูมิ  สายบุ...
16/12/2020

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อนุญาตให้ คุณครูพิทักภูมิ สายบุญลี และคุณครู
ภัทรกร กุศะโรจน์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง(ระดับประเทศ) ปีที่23 ประจำปี 2563
ประเภทระดับอาชีวศึกษา
#รางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด อันดับ 10 จากทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 153 ทีม
ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจ จังหวัดบุรีรัมย์
#ทีมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
นายมนตรี สุดใจ ปวช.2
นายสุธิศักดิ์ เดโชเม็ง ปวช.2
นาย อภิชัย เอี่ยมอ่ำ ปวช.2
นายมณฑวรรษ เทียนคงชล ปวช.2
นาย นิติธร โคตรพัฒน์ ปวช 2
นาย ชัชวาล อาดำ ปวช 2
นาย ธนากร มีเพียร ปวช2
นาย นรชน จุ้ยม่วงศรี ป

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมายงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ตรวจสุข...
16/12/2020

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมายงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี ได้แก่ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหาหมู่เลือด ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ตรวจวัดสายตา ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ตรวจวัดความดัน วัดส่วนสูงน้ำหนัก โดยแพทย์จากโรงพยาบาลพุทธิชา ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ผู้อำนวยการ ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ได้อนุญาตให้ นางสาวสุปรี...
15/12/2020

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ผู้อำนวยการ ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ได้อนุญาตให้ นางสาวสุปรียา ภูผาลา และนายหัฏฐเศรษฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ครูแผนกวิชาการโรงแรม ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม นำ นางสาวสรัลชนา กัลชาญสุพรรณ ผู้เข้าแข่งขัน และนักเรียนแผนกการโรงแรมอีกจำนวน 4 คนเข้าร่วมแข่งขันและศึกษาดูงาน การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ณ. ร้าน poom hub อ.ชัยบาล จ.ลพบุรี จัดโดย สมาคมบาร์เทนเดอร์สากล ร่วมกับ Cocktail Thailand 2004 โดยการแข่งขันมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการผสมเครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่ระดับสากล

วันจันทร์ที่14 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายพสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อนุญาตให้ครูอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ และครูจิรวัฒน์ ศรีสว...
14/12/2020

วันจันทร์ที่14 ธันวาคม 2563 ดร.ศันสนีย์ สายพสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อนุญาตให้ครูอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ และครูจิรวัฒน์ ศรีสว่าง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานนีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูงด้วยบอร์ด KidBright ณ.บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมนี โดย ดร.ศันสนีย์  สายะสนธิ ผู้อำนวยการ อนุญาตให้ ดร...
14/12/2020

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมนี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการ อนุญาตให้ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ คุชิตา ครูที่ปรึกษา อวท. หน่วยวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และนายกองค์การ เข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมแข่งขันทักษะ อวท. ระดับ อศจ.ปทุมธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นำโดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ทิฐ...
07/12/2020

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นำโดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางญานีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ต้อนรับบุคลลากรทางการศึกษา สู่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จำนวน 3 รายรายนี้
1.นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม ย้ายมาจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มาประจำแผนกวิชาสามัญ
2.นายกามนิด ใบภักดี ย้ายมาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา มาประจำแผนกวิชาสามัญ
3. นายยุทธพล เบอรพันธุ์ ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มาประจำแผนกวิชาช่างยนต์
และอำลา นางสาวอิศราภรณ์ พูลบรรดิษฐ์บุคลากรทางศึกษาที่ไปตำลงตำแหน่งที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทปราการ

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นำโดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ทิฐ...
07/12/2020

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นำโดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางญานีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา รวมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ที่อยู่

Rangsit-pathum Thani
Bangkok
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025670784

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตฝากข่าวและเชิญชวนน้องๆเยาวชน ส่งโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ชุมชน/สังคม เพื่อพิจารณามอบทุนดำเนินโครงการให้เกิดขึ้นได้จริง 20 ทุน มูลค่ารวม700,000บาท ค่ะ สมัครได้แล้ววันนี้-วันที่25สค.2563นี้ค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม หรือตัวอย่างที่เคยได้ทุนที่ FBPage และ www.จิตสำนึกรักเมืhttp://xn--72c6a7a3b6g.com/ ค่ะ คู่มือใบสมัคร โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี12 ช่องทางที่ 1 สามารถดาวโหลดใบสมัครผ่าน ทาง qr code หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrvoyHAdDwZ7B3JXvCy5uHQyq4JmfTcZC2QBASilCweZfqow/viewform https://www.facebook.com/pages/category/Cause/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-315589861931733
เต็นท์พีระกมล บริการเต็นท์เช่า พร้อมอุปกรณ์จัดงานต่างๆ เต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 5x12 เมตร เต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 4x8 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 2×2 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 3x3 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 4×4 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 5×5 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 6×6 เมตร ชุดเก้าอี้สตูลทรงลูกเต๋าสีขาว พร้อมโต๊ะกลาง ร่มสนาม พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ พัดลมธรรมดา โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว ขนาด 0.75x1.80 เมตร โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมสเกิร์ต ขนาด 0.75x1.80 เมตร ชุดโต๊ะกลม(โต๊ะจีน) เก้าอี้พลาสติกสีขาว เก้าอี้พลาสติกสีขาวคลุมผ้าสีขาว เก้าอี้เบาะนวม เก้าอี้เบาะนวมคลุมผ้าสีขาวผูกโบว์ทอง ฯลฯ “เต็นท์พีระกมล พร้อมบริการด้วยความเต็มใจ” จัดส่งถึงที่ บริการทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ตลอดทั่วราชอาณาจักร Phone : 02-038-0393 Mobile : 087-992-9052 (มด) ID Line : peerakamol E-mail : [email protected] E-mail : [email protected] http://www.facebook.com/tentpeerakamol (ขออภัยหากข้อความนี้เป็นการรบกวน จุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เท่านั้น)
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ เผื่ออาจารย์จะสนใจศึกษาต่อค่ะ 📢📢📢ขยายเวลารับสมัครจนถึง 17 พฤษภาคม 2563📢📢📢 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (แผน ข) (S-MTM) 🎉เรียนรอบเสาร์-อาทิตย์ 🎉ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท 🎉สนใจสอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์📞 099-230-3165 📧
1. รับงานป้องกัน และไล่นกทุกชนิด การันตีด้วยคุณภาพ 🕊รายละเอียดการบริการ - ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก - รับประกันผลงานป้องกันได้ 100% - อายุการใช้งาน 6-8 ปี - รับประกันงานติดตั้ง 2. รับงานทำความสะอาดโรงงาน อาคาร ต่างๆ ติดต่อ 094-462-8287 ID Line : ekker
เดินทางสะดวกครับ สถานที่เหมาะสมกับการประชุมระดับประเทศครับ
รับสมัครงานด่วน! งานเจ้าหน้าที่ช่วยงานอาจารย์​ ทำงานที่หน่วยวิจัยและออกแบบฯคณะสถาปัตยฯ​ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต รายได้​ 9,000-15,000​ ขึ้นไป/ตามวุฒิ ผ่านการทดทองงานมีการปรับฐานเงินเดือนค่ะ คุณสมบัติ -รับวุฒิปวช.ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา -มีความสามารถด้านงานช่าง​ งานก่อสร้าง​ งานออกแบบพื้นฐาน​ งานช่างสำรวจหรืองานอื่นๆ สามารถอ่านแบบ​ เขียนแบบก่อสร้างต่อเติมได้เบื้องต้น -สามารถออกพื้นที่นอกสถานที่และนอกเวลางานได้เป็นบางครั้ง​ แต่หลักๆทำงานที่หน่วยวิจัยในมหาวิทยาลัยค่ะ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์​ 080-1316662​ หรือไลน์ID : itimpr หรือinboxเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ
่่่่
เปิดรับนักเรียน ปวช. ปี 62 เมื่อไรค่ะ
#สายสะพาย #เกษียณ
เรียนถามค่ะ สามารถไปจอดรถที่ไหนได้บ้าง ขอบคุณค่ะ
ต้องการพนักงานบัญชี บริษัท เอ แอนด์ซี ตั้งอยู่ที่ 4/24 ซ.พันล้าน ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง โทร 0915063333
ต้องการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี พักอาศัยอยู่ย่านคลองหลวง โทร.0819885564