MWA CG Club "บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบแทนสังคม สร้างค่านิยมธรรมาภิบาล"

เปิดเหมือนปกติ

สมาชิกสภาธรรมาภิบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร...
22/10/2020

สมาชิกสภาธรรมาภิบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สำนักงานใหญ่ กปน. นายสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (ฝคป.) ในฐานะประธานสภาธรรมาภิบาล กปน. นำทีมสมาชิกสภาธรรมาภิบาล กปน. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

ประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 6/2563เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ กปน. นาย กวี...
21/10/2020

ประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 6/2563
เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ กปน. นาย กวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน. ครั้งที่ 6/2563
ในการนี้ ผู้ว่าการได้มอบนโยบายแก่คณะกรรมการสภาฯ ว่าสภาธรรมาภิบาล กปน. เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับ กปน. โดยสมาชิกสภาฯ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กปน. "เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล" จึงควรส่งต่อภารกิจดีๆ ของสภาฯ จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ กปน. เป็นสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืนต่อไป

มาร่วมด้วยช่วยกันยกระดับคะแนน ITA ให้เพิ่มขึ้นในทุกมิติ
19/10/2020

มาร่วมด้วยช่วยกันยกระดับคะแนน ITA ให้เพิ่มขึ้นในทุกมิติ

ฝ่ายธรรมาภิบาล มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณแก่สมาชิกสภาธรรมาภิบาลผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2563
15/10/2020

ฝ่ายธรรมาภิบาล มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณแก่สมาชิกสภาธรรมาภิบาลผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2563

ฝ่ายธรรมาภิบาล มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณแก่สมาชิกสภาธรรมาภิบาลผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2563
15/10/2020

ฝ่ายธรรมาภิบาล มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณแก่สมาชิกสภาธรรมาภิบาลผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ฝ่ายธรรมาภิบาลและสมาชิกสภาธรรมาภิบาล ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ...
15/10/2020

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ฝ่ายธรรมาภิบาลและสมาชิกสภาธรรมาภิบาล ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่

ท่านผู้ว่าการ กปน. มอบประกาศเกียรติคุณ โครงการ “บันทึกความดี”เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ...
08/10/2020

ท่านผู้ว่าการ กปน. มอบประกาศเกียรติคุณ โครงการ “บันทึกความดี”
เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ กปน. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร กปน. ตามโครงการ “บันทึกความดี” ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 แก่จิตอาสาระบบประปาโรงเรียน จำนวน 56 คน ที่ร่วมกันจัดสร้างระบบประปาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่คลองประปาฝั่งตะวันตก ณ โรงเรียนวัดหนองจิก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รวมทั้งปลูกป่า พัฒนาชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จ.น่าน และสร้างฝายชะลอน้ำ จ.ตาก และบุคลากรที่ได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 10 คน
กปน. ขอขอบคุณพนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร ที่มีบุคลากรคุณภาพ สร้างความประทับใจ แก่ลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

..คู่มือจริยธรรม และคู่มือจรรยาบรรณ ของ กปน. มีให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะ.. ทุกคนสามารถเข้ามาดาวน์โหลดเล่มคู่มือ ผ่านทาง Ap...
01/10/2020

..คู่มือจริยธรรม และคู่มือจรรยาบรรณ ของ กปน. มีให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะ.. ทุกคนสามารถเข้ามาดาวน์โหลดเล่มคู่มือ ผ่านทาง Application [email protected] หรือผ่านทาง QR-CODE ตามวิธีข้างล่างนี้เลยค่า .. อย่าลืมเข้ามาดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะ.

29/09/2020
Roadshow มอบของที่ระลึก โครงการบันทึกความดี ปี 2563

ฝธภ. Roadshow มอบของที่ระลึก โครงการบันทึกความดี ปี 2563
https://www.youtube.com/watch?v=JCWDjUa99ss

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏ...

อย่าลืมมารับน้องกลับบ้านกันด้วยน้า 🐻🐻🐻
24/09/2020

อย่าลืมมารับน้องกลับบ้านกันด้วยน้า 🐻🐻🐻

ผลงานด้าน CG&CSR ของ กปน. คว้า 2 สาขารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ (ผู้ว่าก...
24/09/2020

ผลงานด้าน CG&CSR ของ กปน. คว้า 2 สาขารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020
นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ (ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า 2 โครงการของ กปน. คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia โดยในปีนี้ กปน. ได้รับรางวัลดังกล่าว 2 สาขารางวัล ได้แก่
• สาขา Green Leadership จากโครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำ (Metropolitan Waterworks Authority's watershed forest preservation) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำของ กปน. สร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและธรรมชาติ ครอบคลุมลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ตลอดจนพัฒนาระบบประปาภายในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
และ • สาขา Corporate Governance จากโครงการทำดีด้วยหัวใจธรรมาภิบาล (Doing Good with Good Governance Heart) เป็นการยกย่องชมเชยให้แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตการบริการอย่างเป็นเลิศ มุ่งเน้นการทำงาน ด้านบริการอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ด้วยคุณธรรมในหัวใจ และสร้างวัฒนธรรมการทำดีให้เกิดขึ้นในองค์กร ด้านบริการที่เหนือความคาดหมายสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้น้ำ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืนต่อไป
นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ทั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่น ตั้งใจของ กปน. ในการส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ กปน. ได้รับรางวัลด้าน CG&CSR จาก Enterprise Asia และในเวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

23/09/2020
รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต

รูปแบบความเสี่ยงทุจริต
"รู้ก่อนเกิดเหตุ ยับยั้งก่อนเสียหาย
ลดอุปสรรค เพิ่มความโปร่งใสในการบริการ"

#ปปท. #ความเสี่ยงต่อการทุจริต

https://youtu.be/BdPnL0klin8

สื่อประชาสัมพันธ์จากสำนักาน ป.ป.ท. "รู้ก่อนเกิดเหตุ ยับยั้งก่อนเสียหาย ลดอุปสรรค เพิ่มความโปร่งใสในการบริก...

✨✨ ประกาศผลผู้โชคดีกันแล้วอย่าลืมติดตามสาระดีๆต่อท้ายนะจ๊ะ
18/09/2020

✨✨ ประกาศผลผู้โชคดีกันแล้ว
อย่าลืมติดตามสาระดีๆต่อท้ายนะจ๊ะ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องปิยราษฎร์ นายกวี อารีกุล รวก.(ว) รักษาการในตำแหน่ง ผวก. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ...
14/09/2020

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องปิยราษฎร์ นายกวี อารีกุล รวก.(ว) รักษาการในตำแหน่ง ผวก. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล กิจกรรม "ยกย่อง ชมเชย และให้รางวัลสำหรับบุคลากรที่มีการฏิบัติตนและผลการปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กร (QWATER)" ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้มี น.ส.ชิดาวัลย์ สินเสถียรฐากุล นบ.5 สธพ.กธบ.สสสภ. และเป็นคณะกรรมการสมาธรรมาภิบาล กปน. เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสููงสุดในค่านิยมองค์กรด้านความโปร่งใส (Respect to Transparency) และได้รับเกียรติบัตรยกย่องชมเชยจากผู้ว่าการ โดยกิจกรรมการมอบรางวัล QWATER นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีพฤติกรรมสอดคล้องกับพฤติกรรมที่องค์กรพึงประสงค์ตามวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่ 11 กันยายน 2563 ฝ่ายธรรมาภิบาลจัด ROADSHOW THANKS & GIFT  ณ สำนักงานประปาสาขาตากสินและสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์...
11/09/2020

วันที่ 11 กันยายน 2563 ฝ่ายธรรมาภิบาลจัด ROADSHOW THANKS & GIFT ณ สำนักงานประปาสาขาตากสินและสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เพื่อเป็นการขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และประชาชนที่ประทับใจในการให้บริการของพนักงาน /ลูกจ้าง/ผู้ปฏิบัติงาน ของ กปน. ตามโครงการบันทึกความดี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูคนทำดีให้มีกำลังใจ และเป็นตัวอย่างให้ทุกคนภายในองค์กรอยากทำความดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

11/09/2020
MV เหนื่อยที่จะยอม ต่าย อรทัย

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
#ไม่ทนคนโกง
MV เหนื่อยที่จะยอม - ต่าย อรทัย
https://youtu.be/9NUgahMJ_gs

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง

ฝ่ายธรรมาภิบาลจัด ROADSHOW THANKS & GIFT ในวันนี้ ที่ โรงงานผลิตน้ำบางเขน และสำนักงานประปา 3 สาขา ได้แก่ สสท., สสบ. และ ...
10/09/2020

ฝ่ายธรรมาภิบาลจัด ROADSHOW THANKS & GIFT ในวันนี้ ที่ โรงงานผลิตน้ำบางเขน และสำนักงานประปา 3 สาขา ได้แก่ สสท., สสบ. และ สสมส. เพื่อเป็นการขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และประชาชนที่ประทับใจในการให้บริการของพนักงาน /ลูกจ้าง/ผู้ปฏิบัติงาน ของ กปน. ตามโครงการบันทึกความดี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูคนทำดีให้มีกำลังใจ และเป็นตัวอย่างให้ทุกคนภายในองค์กรอยากทำความดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

ประชุมคณะทำงานทบทวน และปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. ประจำปี 2563วันนี้ (9 กันยายน 2563) เวลา 14.30 น. ณ...
09/09/2020

ประชุมคณะทำงานทบทวน และปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. ประจำปี 2563

วันนี้ (9 กันยายน 2563) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 345 นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวน และปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. ครั้งที่ 2/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการทบทวน และปรับปรุงคู่มือฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติของ สคร. รวมถึงให้ครอบคลุมตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินใหม่ (SE-AM) ด้วย

คณะกรรมการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันนี้ (9 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 345 ...
09/09/2020

คณะกรรมการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2563

วันนี้ (9 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 345 นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมของ กปน. ครั้งที่ 4/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

🔹 การรับรองขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ศปท.กปน. และรับรองคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน.
🔹 การขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปน. ประจำปีงบประมาณ 2564
🔹การพิจารณา (ร่าง) คู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของ กปน.
🔹 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปน. ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวด 11 เดือน)
🔹 การรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการละเว้นหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของบุคลากร กปน. ประจำเดือน มิถุนายน 2563 - สิงหาคม 2563 เป็นต้น

08/09/2020
Clip Viral #ไม่ทนคนโกง S2 270163 EN

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
#ไม่ทนคนโกง

"Clip Viral #ไม่ทนคนโกง_S2"
https://youtu.be/cHvWz91WNVw

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง

08/09/2020
MV ตั้งธงไม่ทนคนโกง แอ๊ด MVL

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
#ไม่ทนคนโกง

เพลง ตั้งธงไม่ทนคนโกง - แอ๊ด คาราบาว
https://youtu.be/AcGavYW74mA

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง

07/09/2020

เก็บตก Roadshow Thanks & Gift โครงการบันทึกความดี ฝ่ายธรรมาภิบาล การประปานครหลวง @ สสน. และ สสบท.

6 กันยายน - วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ
06/09/2020

6 กันยายน - วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 และ 3 กันยายนที่ผ่านมา ทีมงานฝ่ายธรรมาภิบาลได้จัดกิจกรรม Roadshow Thanks&Gift เดินสายมอบของที่ระลึดแก่พนัก...
05/09/2020

เมื่อวันที่ 2 และ 3 กันยายนที่ผ่านมา ทีมงานฝ่ายธรรมาภิบาลได้จัดกิจกรรม Roadshow Thanks&Gift เดินสายมอบของที่ระลึดแก่พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน กปน. ที่ได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรที่มีบุคลากรคุณภาพ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ณ สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี(สสม.) สำนักงานประปาสาขาพญาไท(สสญ.) สำนักงานประปาสาขานนทบุรี(สสน.) และสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง(สสบท.)

🌟 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความโปร่งใสขององค์กรคุณก็ทำได้ง่ายๆ...📱  เพียงสแกนแล้วตอบแบบป...
03/09/2020

🌟 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความโปร่งใสขององค์กร

คุณก็ทำได้ง่ายๆ...

📱 เพียงสแกนแล้วตอบแบบประเมินการวัดพฤติกรรมตามจริยธรรมจรรยาบรรณของพนักงาน กปน. ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2563

🧸 มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกรวม 50 รางวัล

...ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับ...

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ฝ่ายธรรมาภิบาล ร่วมกับฝ่ายบริการกลาง จัดให้มีการทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน 2563 ภายในอา...
02/09/2020

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ฝ่ายธรรมาภิบาล ร่วมกับฝ่ายบริการกลาง จัดให้มีการทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน 2563 ภายในอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ กปน. โดยได้นิมนต์พระจากวัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง จำนวน 3 รูป มารับบิณฑบาตและแสดงธรรมเทศนา โดยผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. พร้อมใจกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง สวดมนต์ ฟังเทศก์ และรับพรจากพระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ในการนี้ พระภิกษุสงฆ์ได้เทศนาให้ข้อคิดในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง” โดยให้รู้จักฝึกจิตให้รู้เท่าทัน มีสติ และสมาธิ พร้อมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งยกระดับจิตใจด้วยการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง เพราะทุกการกระทำเป็นเหตุให้เกิดผลตามมา จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งรักษาสุขภาพกายและจิตใจให้เข้มแข็งอยู่เสมอ

02/09/2020
ใช้รถหลวงในทางที่ผิด ติดคุกเลยนะ

สาระน่ารู้ เรื่อง "ใช้รถหลวงในทางที่ผิด .. ติดคุกเลยนะ"
https://youtu.be/Xw_q1VLKwqY

Cr. ขอบคุณ clip ดีมีประโยชน์ จากรายการหมอเงิน หมอความ

ขอบคุณ clip ดีมีประโยชน์ จากรายการหมอเงิน หมอความ

31/08/2020
Clip Viral #ไม่ทนคนโกง_S1_270163_EN

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
#ไม่ทนคนโกง

Clip Viral #ไม่ทนคนโกง_V1

Cr. สำนักงาน ป.ป.ช.

31/08/2020
โอ..คนไทยเอย - ไผ่ พงศธร

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
#ไม่ทนคนโกง

เพลง โอ..คนไทยเอย - ไผ่ พงศธร

Cr. สำนักงาน ป.ป.ช.

29/08/2020
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เรียนรู้ ดูสาระ กับ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
#anticorruption #ธรรมาภิบาล

https://youtu.be/sfg0gRKJJJM

เรียนรู้ ดูสาระ กับ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน #anticorruption #ธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝธภ. จัดกิจกรรม ROADSHOW THANKS & GIFT ณ สสสภ. และ สสมบ. เพื่อขอบคุณพร้อมมอบของที่...
29/08/2020

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝธภ. จัดกิจกรรม ROADSHOW THANKS & GIFT ณ สสสภ. และ สสมบ. เพื่อขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่ได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และประชาชนที่ประทับใจในการให้บริการของพนักงาน /ลูกจ้าง/ผู้ปฏิบัติงาน ของ กปน. ตามโครงการบันทึกความดี โดย ฝธภ. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูคนทำดีให้มีกำลังใจ และเป็นตัวอย่างให้ทุกคนภายในองค์กรอยากทำความดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 345 ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ กปน. นายสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ ผู้อ...
29/08/2020

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 345 ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ กปน. นายสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ในฐานะประธานกรรมการสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน. ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
- การปรับปรุงข้ออบังคับ กปน. ฉบับที่ 138 ว่าด้วย สภาธรรมาภิบาล กปน. พ.ศ. 2559
- การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)แผนปฏิบัติงานสภาธรรมาภิบาล กปน. ปีงบประมาณ 2564
- การพิจารณาให้ความเห็นชอบอํานาจหน้าที่ตามโครงสร้างบริหารงานของคณะกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน.
- การหารือเรื่องการจัดการประชุมสมาชิกสภาธรรมาภิบาล กปน.
- การหารือเรื่องการสรุปและรายงานความคืบหน้าการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นต้น

ที่อยู่

400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MWA CG Clubผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 345 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ กปน. โดย นายสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ประธานกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาธรรมาภิบาล
มติ ป.ป.ช.ยกคำร้อง'พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ' ชี้ยืมนาฬิกาเพื่อน 21เรือนเป็นการยืมนิติประเพณี ไม่เข้าข่ายรับทรัพย์สินเกิน3พันบาท รอยืนยันมติ มติ ป.ป.ช.ยกคำร้อง'พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ' ชี้ยืมนาฬิกาเพื่อน 21เรือนเป็นการยืมนิติประเพณี ไม่เข้าข่ายรับทรัพย์สินเกิน3พันบาท รอยืนยันมติ Last updated: 28 สิงหาคม 2562 | 23:26 ป.ป.ช.เสียงข้างมาก 5 ต่อ 3 มีมติยกคำร้อง 'พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ'รองนายกรัฐมนตรี ยืมนาฬิกาเพื่อนใส่ 21 เรือนเป็นการยืมเชิงนิติประเพณี ไม่เข้าข่ายรับทรัพย์สินเกิน 3 พันบาท อ้างคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดก่อนเคยวินิจฉัยว่าไม่มีความผิด และใช้บรรทัดฐานนักการเมืองในอดีตเคยยืมรถเบนท์ลี่ย์เพื่อนมาขับแล้วส่งคืน รอยืนยันมติอีกครั้ง 28 สิงหาคม 2562- ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบบรรณาธิการและผู้บริหารสื่อมวลชน โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีการไต่สวน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กรณีการยืมนาฬิกาเพื่อน 21 เรือนมาสวมใส่เป็นการรับทรัพย์สินมูลค่าเกิน 3 พันบาทตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรือไม่ ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยในประเด็นนี้ และมีมติออกมาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอยืนยันมติ และจะให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้แจงต่อสังคม รวมถึงเหตุผลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยต่อไป โดยในการลงมติกรณีนี้ ตนได้ถอนตัว ไม่ได้ร่วมลงมติด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องต่อเนื่องจากกรณีเดิม ด้านนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงการพิจารณาเรื่องการยืมทรัพย์สินว่า การยืมมี 2 ลักษณะคือยืมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นหนี้สิน และยืมในเชิงนิติประเพณี โดยในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ไม่มีการกำหนดให้แสดงรายการทรัพย์สินที่ยืมในเชิงนิติประเพณีไว้ และเรื่องการยืมที่ถือเป็นนิติประเพณีนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดก่อนเคยวินิจฉัยว่าไม่มีความผิด ประเทศไทยเคยมีกรณีการยืมทรัพย์สินประเภทรถยนต์จำนวนมาก อาทิ กรณีนักการเมืองรายหนึ่งขับรถเบนท์ลี่ย์สีชมพูเข้าทำเนียบรัฐบาล จนมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีการแจ้งทรัพย์สินดังกล่าวในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหรือไม่ จนมีการตรวจสอบ แต่นักการเมืองรายดังกล่าวก็ได้ชี้แจงว่ายืมมาจากเพื่อนที่อยู่ประเทศสิงคโปร์ และได้คืนไปแล้ว จึงไม่ถือว่าทรัพย์สินที่ต้องยื่นแสดงต่อ ป.ป.ช. ดังนั้นการวินิจฉัยเรื่องการยืมทรัพย์สินจึงยึดแนวคำวินิจฉัยของ ป.ป.ช.ชุดก่อน ทั้งนี้ การไต่สวน พล.อ.ประวิตร กรณีรับทรัพย์สินเกิน 3 พันบาทนั้น เป็นการไต่สวนสืบเนื่องมาจากกรณีที่ พล.อ.ประวิตร ถูกร้องเรียนว่า ครอบครองแหวนเพชร และนาฬิกาจำนวน 21 รายการ โดยไม่ได้แจ้งในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ 5 ต่อ 3 ยกคำร้องดังกล่าว เนื่องจากพยานหลักฐานชี้ว่านาฬิกาดังกล่าวเป็นของ นายปัฐวาท ศรีสุขวงศ์ เพื่อนสนิท ที่ยืมมาใส่ และได้คืนไปแล้ว ส่วนแหวนเพชรเป็นมรดกของมารดา จึงยังเหลือประเด็นที่ว่าการยืมนาฬิกาของเพื่อนมาใส่ถือเป็นการยืมทรัพย์สินจากบุคคลอื่นที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ตามข้อห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ป.ป.ช.หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมากให้ยกคำร้องกล่าวหาดังกล่าว เนื่องจากถือว่าเป็นการยืมเชิงนิติประเพณี โดยในการลงมติ พล.ต.อ.วัชรพล และ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช.ได้ขอถอนตัวไม่ร่วมลงมติ First posted: 28 สิงหาคม 2562 | 23:15 Source : ผู้จัดการออนไลน์