MWA CG Club "บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบแทนสังคม สร้างค่านิยมธรรมาภิบาล"
(1)

เปิดเหมือนปกติ

04/12/2020
สมาชิกสภาธรรมาภิบาลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สมาชิกสภาธรรมาภิบาลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

02/12/2020
มาตการต่อต้านการให้สินบน ปปช. มาตรา 176 พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

มาตการต่อต้านการให้สินบน ปปช.
มาตรา 176 พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
https://youtu.be/zy7zEdf46B0
cr. สื่อ ป.ป.ช.

ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2563 ผ่านทาง facebook live : https://www.facebook.com/NACCThailandO...
02/12/2020

ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2563
ผ่านทาง facebook live : https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage
ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์น.ส.สุวรา ทวิชศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ) เป็...
27/11/2020

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์
น.ส.สุวรา ทวิชศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ) เป็นประธานเปิดการประชุม "การเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกสมาชิกสภาธรรมาภิบาล กปน. ชุดที่ 3" โดยมี นายสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ ประธานสภาธรรมาภิบาล กปน. พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
ฝธภ. ในฐานะเลขานุการฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงวิธีการเลือกตั้งสมาชิกฯ ชุดที่ 3 ให้กับตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ พร้อมมอบบัตรเลือกตั้งและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นป...
25/11/2020

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดการอบรมหัวข้อ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต" โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณณสูลานนท์ เป็นวิทยากรบรรยาย
เนื่องด้วยในปัจจุบัน รัฐบาล มีความชัดเจนเรื่องการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสร้างองค์กรภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการมีธรรมาภิบาล เป็นกลไกกำกับการทำงานและก่อให้เกิดการนำนโยบายไปปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม กปน. ได้ตระหนักถึง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งเป็นหลักคำสอนของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติ พึงระลึกถึง หลัก "การมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกัน" พร้อมแนวคิด "ความรู้คู่คุณธรรม" ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกคน และขยายผลสู่องค์กร กปน. ได้เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

17/11/2020
กฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา 128

กฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา 128 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

https://youtu.be/OPRIp6cQFzg

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

CG Quiz มาแล้วจร้าาา .. ใครรู้คำตอบแล้วเข้ามาโพสต์ในคอมเมนท์ได้เลยจร้ามาตอบคำถามลุ้นรางวัลกันนร้าาา**ขอสงวนสิทธิ์แจกของร...
13/11/2020

CG Quiz มาแล้วจร้าาา .. ใครรู้คำตอบแล้วเข้ามาโพสต์ในคอมเมนท์ได้เลยจร้า
มาตอบคำถามลุ้นรางวัลกันนร้าาา
**ขอสงวนสิทธิ์แจกของรางวัลให้แก่บุคลากร กปน. เท่านั้นนร้า **

สวัสดีคร่าทุกท่าน วันนี้แอดมินมาเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญกับโครงการสะพานบุญกันค่ะ โดยตอนนี้มี 2 โครงการนะคะ โครงการแรก เปิ...
12/11/2020

สวัสดีคร่าทุกท่าน วันนี้แอดมินมาเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญกับโครงการสะพานบุญกันค่ะ โดยตอนนี้มี 2 โครงการนะคะ
โครงการแรก เปิดรับบริจาค "แว่นกันแดด" เพื่อมอบให้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพมหานคร เปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคมนี้
โครงการที่สอง เปิดรับบริจาคอะลูมิเนียม ถุงน่อง(สะอาด) เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ค่ะ
โดยจุดรับบริจาคของทั้งสองโครงการนี้ ตั้งอยู่ ณ ตู้ปันสุข หน้าห้องอาหาร สำนักงานใหญ่ กปน. นะคะ .... อย่าลืมมาร่วมแบ่งปันเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขกันนะคร้าา

11/11/2020
กฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา 127

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
กฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา 126
สื่อ ป.ป.ช.

https://youtu.be/Xx8L1wc1hbI

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

มาแล้วจร้า คำตอบของคำถาม วันสภาธรรมาภิบาล กปน. คือ วันที่ 2 พฤศจิกายนประกาศรายชื่อผู้โชคดี CG Quiz ครั้งที่ 1/2564ติดต่อ...
09/11/2020

มาแล้วจร้า คำตอบของคำถาม
วันสภาธรรมาภิบาล กปน. คือ วันที่ 2 พฤศจิกายน
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี CG Quiz ครั้งที่ 1/2564
ติดต่อรับรางวัลได้ที่ ฝ่ายธรรมาภิบาล กปน.
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้ เท่านั้นนะจ๊ะ

ฝ่ายธรรมาภิบาลร่วมกับฝ่ายบริการกลางจัดกิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ต้นเดือน  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
06/11/2020

ฝ่ายธรรมาภิบาลร่วมกับฝ่ายบริการกลางจัดกิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ต้นเดือน
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

โครงการบันทึกความดีประจำเดือนตุลาคม 2563นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร กปน. ผู...
03/11/2020

โครงการบันทึกความดีประจำเดือนตุลาคม 2563
นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่บุคลากร กปน. ผู้มีจิตอาสา จำนวน 3 คน ที่ร่วมกันจัดสร้างระบบประปาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่คลองประปาฝั่งตะวันตก ณ โรงเรียนวัดหนองจิก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รวมทั้งปลูกป่า พัฒนาชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จ.น่าน และสร้างฝายชะลอน้ำ จ.ตาก
และบุคลากรที่ได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 4 คน ดังนี้
น.ส.เจริญศรี ฉั่วสุวรรณ นักบริหารงาน 7 รวก.(กอ) มีความกระตือรือร้น ดูแลลูกค้าด้วยความรวดเร็วและเป็นกันเอง
น.ส.วิลาสินี ยาท้วม นักบัญชี 5 สจก.กรด.สสป. ประสานงานติดตามเรื่องที่ทำคำร้องไว้ให้อย่างรวดเร็ว
นายทัตเทพ ลาภมากผล นักบริหารงาน 5 สบน.กรก.สสต. ให้คำแนะนำกับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
น.ส.พิมพ์สิริ รอดลมูล ผู้ปฏิบัติงาน สจก.กรด.สสมส. ลูกค้าชื่นชมในความซื่อสัตย์ ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เนื่องจากเก็บกระเป๋า Louis Vuitton ได้และติดต่อเจ้าของมารับคืน
กปน. ขอขอบคุณพนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร ที่มีบุคลากรคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวงเดินหน้าต้านคอร์รัปชัน #เช้าข่าว7สี #ข่าวช่อง7https://news.ch7.com/detail/447262
03/11/2020
สภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวงเดินหน้าต้านคอร์รัปชัน

สภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวงเดินหน้าต้านคอร์รัปชัน
#เช้าข่าว7สี #ข่าวช่อง7

https://news.ch7.com/detail/447262

เมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ “วันสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างพน....

03/11/2020
กฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา 126

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
กฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา 126
สื่อ ป.ป.ช.

https://youtu.be/HnK_qW2cczw

สื่อ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานเปิดงาน “วันสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง” ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 256...
02/11/2020

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานเปิดงาน “วันสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง” ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ภายในงานมีการจัดเสวนาเรื่อง “สานพลังสร้างธรรมาภิบาล กปน. เพื่อความยั่งยืน” โดยมี นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน อดีตรองผู้ว่าการ กปน. และที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาฯ ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างพนักงานในองค์กรให้มีจิตสำนึก มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีธรรมาภิบาลในการทำงาน พร้อมให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อน กปน. ให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ทุจริตอย่างยั่งยืนต่อไป

02/11/2020

ถ่ายทอดสด "วันสภาธรรมาภิบาล กปน."
อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

ฝธภ. ขอเชิญพี่น้องชาว กปน. ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานใหญ่
30/10/2020

ฝธภ. ขอเชิญพี่น้องชาว กปน. ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานใหญ่

“สานพลังสร้างธรรมาภิบาล กปน. เพื่อความยั่งยืน” วันสภาธรรมาภิบาล กปน.
30/10/2020

“สานพลังสร้างธรรมาภิบาล กปน. เพื่อความยั่งยืน”
วันสภาธรรมาภิบาล กปน.

คณะกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน. ร่วมแสดงความยินดีกับ ประธาน สร.กปน. คนใหม่
29/10/2020

คณะกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน. ร่วมแสดงความยินดีกับ ประธาน สร.กปน. คนใหม่

มาแล้วจร้าา มาเล่น Quiz กันเร้ววววว!!!!ตอบใน comment ใต้ภาพเลยนะจร๊าาาามาเล่นกันเถอะ .. มาเล่นกันเถอะ  ^O^
27/10/2020

มาแล้วจร้าา มาเล่น Quiz กันเร้ววววว!!!!
ตอบใน comment ใต้ภาพเลยนะจร๊าาาา
มาเล่นกันเถอะ .. มาเล่นกันเถอะ ^O^

สมาชิกสภาธรรมาภิบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร...
22/10/2020

สมาชิกสภาธรรมาภิบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สำนักงานใหญ่ กปน. นายสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (ฝคป.) ในฐานะประธานสภาธรรมาภิบาล กปน. นำทีมสมาชิกสภาธรรมาภิบาล กปน. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

ประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 6/2563เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ กปน. นาย กวี...
21/10/2020

ประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 6/2563
เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ กปน. นาย กวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน. ครั้งที่ 6/2563
ในการนี้ ผู้ว่าการได้มอบนโยบายแก่คณะกรรมการสภาฯ ว่าสภาธรรมาภิบาล กปน. เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับ กปน. โดยสมาชิกสภาฯ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กปน. "เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล" จึงควรส่งต่อภารกิจดีๆ ของสภาฯ จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ กปน. เป็นสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืนต่อไป

มาร่วมด้วยช่วยกันยกระดับคะแนน ITA ให้เพิ่มขึ้นในทุกมิติ
19/10/2020

มาร่วมด้วยช่วยกันยกระดับคะแนน ITA ให้เพิ่มขึ้นในทุกมิติ

ฝ่ายธรรมาภิบาล มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณแก่สมาชิกสภาธรรมาภิบาลผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2563
15/10/2020

ฝ่ายธรรมาภิบาล มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณแก่สมาชิกสภาธรรมาภิบาลผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2563

ฝ่ายธรรมาภิบาล มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณแก่สมาชิกสภาธรรมาภิบาลผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2563
15/10/2020

ฝ่ายธรรมาภิบาล มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณแก่สมาชิกสภาธรรมาภิบาลผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ฝ่ายธรรมาภิบาลและสมาชิกสภาธรรมาภิบาล ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ...
15/10/2020

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ฝ่ายธรรมาภิบาลและสมาชิกสภาธรรมาภิบาล ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่

ท่านผู้ว่าการ กปน. มอบประกาศเกียรติคุณ โครงการ “บันทึกความดี”เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ...
08/10/2020

ท่านผู้ว่าการ กปน. มอบประกาศเกียรติคุณ โครงการ “บันทึกความดี”
เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ กปน. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร กปน. ตามโครงการ “บันทึกความดี” ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 แก่จิตอาสาระบบประปาโรงเรียน จำนวน 56 คน ที่ร่วมกันจัดสร้างระบบประปาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่คลองประปาฝั่งตะวันตก ณ โรงเรียนวัดหนองจิก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รวมทั้งปลูกป่า พัฒนาชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จ.น่าน และสร้างฝายชะลอน้ำ จ.ตาก และบุคลากรที่ได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 10 คน
กปน. ขอขอบคุณพนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร ที่มีบุคลากรคุณภาพ สร้างความประทับใจ แก่ลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

..คู่มือจริยธรรม และคู่มือจรรยาบรรณ ของ กปน. มีให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะ.. ทุกคนสามารถเข้ามาดาวน์โหลดเล่มคู่มือ ผ่านทาง Ap...
01/10/2020

..คู่มือจริยธรรม และคู่มือจรรยาบรรณ ของ กปน. มีให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะ.. ทุกคนสามารถเข้ามาดาวน์โหลดเล่มคู่มือ ผ่านทาง Application [email protected] หรือผ่านทาง QR-CODE ตามวิธีข้างล่างนี้เลยค่า .. อย่าลืมเข้ามาดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะ.

29/09/2020
Roadshow มอบของที่ระลึก โครงการบันทึกความดี ปี 2563

ฝธภ. Roadshow มอบของที่ระลึก โครงการบันทึกความดี ปี 2563
https://www.youtube.com/watch?v=JCWDjUa99ss

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏ...

ที่อยู่

400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MWA CG Clubผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 345 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ กปน. โดย นายสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ประธานกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาธรรมาภิบาล
มติ ป.ป.ช.ยกคำร้อง'พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ' ชี้ยืมนาฬิกาเพื่อน 21เรือนเป็นการยืมนิติประเพณี ไม่เข้าข่ายรับทรัพย์สินเกิน3พันบาท รอยืนยันมติ มติ ป.ป.ช.ยกคำร้อง'พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ' ชี้ยืมนาฬิกาเพื่อน 21เรือนเป็นการยืมนิติประเพณี ไม่เข้าข่ายรับทรัพย์สินเกิน3พันบาท รอยืนยันมติ Last updated: 28 สิงหาคม 2562 | 23:26 ป.ป.ช.เสียงข้างมาก 5 ต่อ 3 มีมติยกคำร้อง 'พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ'รองนายกรัฐมนตรี ยืมนาฬิกาเพื่อนใส่ 21 เรือนเป็นการยืมเชิงนิติประเพณี ไม่เข้าข่ายรับทรัพย์สินเกิน 3 พันบาท อ้างคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดก่อนเคยวินิจฉัยว่าไม่มีความผิด และใช้บรรทัดฐานนักการเมืองในอดีตเคยยืมรถเบนท์ลี่ย์เพื่อนมาขับแล้วส่งคืน รอยืนยันมติอีกครั้ง 28 สิงหาคม 2562- ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบบรรณาธิการและผู้บริหารสื่อมวลชน โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีการไต่สวน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กรณีการยืมนาฬิกาเพื่อน 21 เรือนมาสวมใส่เป็นการรับทรัพย์สินมูลค่าเกิน 3 พันบาทตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรือไม่ ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยในประเด็นนี้ และมีมติออกมาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอยืนยันมติ และจะให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้แจงต่อสังคม รวมถึงเหตุผลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยต่อไป โดยในการลงมติกรณีนี้ ตนได้ถอนตัว ไม่ได้ร่วมลงมติด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องต่อเนื่องจากกรณีเดิม ด้านนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงการพิจารณาเรื่องการยืมทรัพย์สินว่า การยืมมี 2 ลักษณะคือยืมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นหนี้สิน และยืมในเชิงนิติประเพณี โดยในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ไม่มีการกำหนดให้แสดงรายการทรัพย์สินที่ยืมในเชิงนิติประเพณีไว้ และเรื่องการยืมที่ถือเป็นนิติประเพณีนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดก่อนเคยวินิจฉัยว่าไม่มีความผิด ประเทศไทยเคยมีกรณีการยืมทรัพย์สินประเภทรถยนต์จำนวนมาก อาทิ กรณีนักการเมืองรายหนึ่งขับรถเบนท์ลี่ย์สีชมพูเข้าทำเนียบรัฐบาล จนมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีการแจ้งทรัพย์สินดังกล่าวในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหรือไม่ จนมีการตรวจสอบ แต่นักการเมืองรายดังกล่าวก็ได้ชี้แจงว่ายืมมาจากเพื่อนที่อยู่ประเทศสิงคโปร์ และได้คืนไปแล้ว จึงไม่ถือว่าทรัพย์สินที่ต้องยื่นแสดงต่อ ป.ป.ช. ดังนั้นการวินิจฉัยเรื่องการยืมทรัพย์สินจึงยึดแนวคำวินิจฉัยของ ป.ป.ช.ชุดก่อน ทั้งนี้ การไต่สวน พล.อ.ประวิตร กรณีรับทรัพย์สินเกิน 3 พันบาทนั้น เป็นการไต่สวนสืบเนื่องมาจากกรณีที่ พล.อ.ประวิตร ถูกร้องเรียนว่า ครอบครองแหวนเพชร และนาฬิกาจำนวน 21 รายการ โดยไม่ได้แจ้งในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ 5 ต่อ 3 ยกคำร้องดังกล่าว เนื่องจากพยานหลักฐานชี้ว่านาฬิกาดังกล่าวเป็นของ นายปัฐวาท ศรีสุขวงศ์ เพื่อนสนิท ที่ยืมมาใส่ และได้คืนไปแล้ว ส่วนแหวนเพชรเป็นมรดกของมารดา จึงยังเหลือประเด็นที่ว่าการยืมนาฬิกาของเพื่อนมาใส่ถือเป็นการยืมทรัพย์สินจากบุคคลอื่นที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ตามข้อห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ป.ป.ช.หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมากให้ยกคำร้องกล่าวหาดังกล่าว เนื่องจากถือว่าเป็นการยืมเชิงนิติประเพณี โดยในการลงมติ พล.ต.อ.วัชรพล และ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช.ได้ขอถอนตัวไม่ร่วมลงมติ First posted: 28 สิงหาคม 2562 | 23:15 Source : ผู้จัดการออนไลน์