1765 สายด่วนวัฒนธรรม

1765 สายด่วนวัฒนธรรม สายด่วนวัฒนธรรม 1765 ศูนย์ปฎิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ (http://www.c-me.go.th)
(27)

10 มิถุนายน “วันกำเนิดภาพยนตร์ในสยาม”.หอภาพยนตร์ ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 123 ปี วันแรกฉายภาพยนตร์ในประเทศไทย เมื่อวันท...
05/06/2020

10 มิถุนายน “วันกำเนิดภาพยนตร์ในสยาม”
.
หอภาพยนตร์ ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 123 ปี วันแรกฉายภาพยนตร์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2440
.
ชมโชว์พิเศษ “คามิชิไบ ตอน กำเนิดภาพยนตร์ในสยาม” เปิดการแสดง จำนวน 5 รอบ เวลา 11.30 น. , 13.30 น., 14.30 น., 15.30 น., และ 16.30 น.
.
พร้อมการกลับมาฉายหนังครั้งแรกหลัง Covid– 19 ของโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา กับภาพยนตร์ เรื่อง Lumière! สารคดีที่เปิดเผยเรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์ในผลงานภาพยนตร์ของพี่น้องลูมิแอร์แห่งฝรั่งเศส ผู้ให้กำเนิดภาพยนตร์โลกอย่างเป็นทางการ ในเวลา 13.00 น. จำกัดเพียง 36 ที่นั่งเท่านั้น เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการภาครัฐ
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 482 2014 ต่อ 119

05/06/2020
วธ.นำพลังบวรช่วยเหลือ ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยโควิด ๑๙ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

วธ.นำพลังบวรช่วยเหลือ ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยโควิด ๑๙ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ
https://www.youtube.com/watch?v=V8t6m9-SCtE&feature=youtu.be
ที่มา : FACEBOOK กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

โควิดลดลงแต่อย่าลดความมีวินัยรักษาไว้การ์ดอย่าตก#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
05/06/2020

โควิดลดลง
แต่อย่าลดความมีวินัย
รักษาไว้
การ์ดอย่าตก
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง

ไม่ประมาทการ์ดอย่าตกหยุดเชื้อ covid-19#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
05/06/2020

ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
หยุดเชื้อ covid-19
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตกหยุดเชื้อ covid-19#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
05/06/2020

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
หยุดเชื้อ covid-19
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
05/06/2020

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

NEW NORMALไม่ประมาท การ์ดอย่าตก#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
05/06/2020

NEW NORMAL
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

คัดกรอง รักษาระยะห่างให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
05/06/2020

คัดกรอง รักษาระยะห่าง
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ร่วมด้วยช่วยกัน ดูแลสังคมเว้นระยะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ"สู้โควิด ด้วยจิตสำนึก "
05/06/2020

ร่วมด้วยช่วยกัน ดูแลสังคม
เว้นระยะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ
"สู้โควิด ด้วยจิตสำนึก "

อย่า ประมาทCOVID อาจอยู่ที่ มือ เรา✋
05/06/2020

อย่า ประมาท
COVID อาจอยู่ที่ มือ เรา✋

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
05/06/2020

ร่วม
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

รักษาวินัยในการป้องกันถ้าคนไทยช่วยกันโควิดจะหายไป
05/06/2020

รักษาวินัย
ในการป้องกัน
ถ้าคนไทยช่วยกัน
โควิดจะหายไป

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
05/06/2020

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
05/06/2020

ไม่ประมาท
การ์ดอย่าตก

05/06/2020
หนังสือเสียง โลกเปลี่ยน คนปรับ | หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน

📖📚 หนังสือเสียง โลกเปลี่ยน คนปรับ
หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความวยั่งยืน
โดยสุวิทย์ เมษินทรีย์

หนังสือเสียง สรุปเนื้อหาใจความสำคัญจากหนังสือ "โลกเปลี่ยน คนปรับ | หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน" โดย ดร....

COVID - 19 ในประเทศไทยข้อมูลวันที่ 5 มิถุนายน 2563
05/06/2020

COVID - 19 ในประเทศไทย
ข้อมูลวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ประกาศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชที่ ๔ / ๒๕๖๓เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆร...
05/06/2020

ประกาศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ที่ ๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช ๒๕๖๓

เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเวียนมาบรรจบในวันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเฝ้าถวายสักการะ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สนองพระเดชพระคุณเหมือนเช่นทุกปี อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุแห่งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) แพร่ระบาด ทางราชการได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไปจนถึงวันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้

๑. งดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ

๒. เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้สาธุชน เข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น.

๓. คณะสงฆ์ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินกิจกรรมโรงทานตามที่ปฏิบัติมา หรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด เพื่อสนองพระดำริได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัด และ/หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นตามปรกติของแต่ละวัด ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๔. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์จะเฝ้าถวายสักการะหรือจัดกิจกรรมใด ๆ สามารถเปลี่ยนแนวทางไปเป็นการเข้าประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน เพื่อร่วมกันสนองพระดำริในการบรรเทาทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด แทนการเข้าเฝ้าและการจัดกิจกรรมอื่น

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ พึงปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขซึ่งทางราชการประกาศและรณรงค์อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

วิถีชีวิตใหม่ห่างไกล Covid-19 โควิด-19 สามารถ ป้องกันได้ด้วย การฝึกคิดบวก ฝึกมองโลกในแง่ดี แล้วสิ่งดีๆจะตามมา
04/06/2020

วิถีชีวิตใหม่ห่างไกล Covid-19 โควิด-19 สามารถ ป้องกันได้ด้วย การฝึกคิดบวก ฝึกมองโลกในแง่ดี แล้วสิ่งดีๆจะตามมา

New Normalชีวิตวิถีใหม่ที่ปลอดภัย เริ่มต้นได้ที่เรา
04/06/2020

New Normal
ชีวิตวิถีใหม่ที่ปลอดภัย เริ่มต้นได้ที่เรา

🍰🍒🥬แบ่งปันน้ำใจ วัฒนธรรมไทย ต้านภัยCOVID-19สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
04/06/2020

🍰🍒🥬แบ่งปันน้ำใจ วัฒนธรรมไทย ต้านภัยCOVID-19
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

ส่งความคิดถึง ผ่านทางออนไลน์
04/06/2020

ส่งความคิดถึง ผ่านทางออนไลน์

HOW TO บริหารสุขภาพจิต ในช่วง Covid-19
04/06/2020

HOW TO บริหารสุขภาพจิต ในช่วง Covid-19

การฝึกทำสมาธิ จิตใจดีขึ้น มีสติแก้ปัญหา
04/06/2020

การฝึกทำสมาธิ จิตใจดีขึ้น มีสติแก้ปัญหา

คิดถึงให้โทรหา📞 หยุดแพร่เชื้อ COVID - 19
04/06/2020

คิดถึงให้โทรหา📞 หยุดแพร่เชื้อ COVID - 19

ส่งกำลังใจร่วมสร้างอัดลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล"ตู้ปั่นสุข"
04/06/2020

ส่งกำลังใจร่วมสร้างอัดลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล
"ตู้ปั่นสุข"

💗💖❤️วันนี้เราต้องการกำลัง-ใจ💓💓💗
04/06/2020

💗💖❤️วันนี้เราต้องการกำลัง-ใจ💓💓💗

💞ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยพ้นวิกฤติ COVID - 19💞
04/06/2020

💞ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยพ้นวิกฤติ COVID - 19💞

รักเหมือนเดิม 💞เพิ่มเติมคือยังกลับบ้านไม่ได้ 🏘
04/06/2020

รักเหมือนเดิม 💞เพิ่มเติมคือยังกลับบ้านไม่ได้ 🏘

04/06/2020
www.m-culture.go.th

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานนำพลังบวรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
ที่มา : https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=84916

04/06/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม "สารคดีเฉลิมพระเกียรติ"
ที่มา : https://www.facebook.com/106130694462981/posts/107459904330060/?vh=e&d=n

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม "สารคดีเฉลิมพระเกียรติ"

ประเภทกิจการและกิจกรรม ที่จะผ่อนคลาย ในระยะต่อไป
04/06/2020

ประเภทกิจการและกิจกรรม
ที่จะผ่อนคลาย ในระยะต่อไป

ตรวจสอบข่าวปลอมเบื้องต้นบนเฟสบุ๊กง่ายๆ ด้วย ' About This Content '.จากที่ทางเพจ #เช็กให้รู้ ได้เคยแนะนำวิธีสังเกตและป้อง...
04/06/2020

ตรวจสอบข่าวปลอมเบื้องต้นบนเฟสบุ๊กง่ายๆ ด้วย ' About This Content '
.

จากที่ทางเพจ #เช็กให้รู้ ได้เคยแนะนำวิธีสังเกตและป้องกันข่าวปลอมในเบื้องต้นไปแล้ว ไม่ว่าจะทั้งการตรวจสอบเนื้อหาและแหล่งที่มาจากหลายๆแหล่ง หรือการไม่อ่านแต่พาดหัวข่าวแล้ว ในวันนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ทุกคนสามารถพิจารณาได้ว่าข่าวไหนเป็นข่าวปลอมบนเฟสบุ๊กได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
ความจริงแล้ววิธีนี้เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เฟสบุ๊กสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยตรวจสอบข่าวปลอมบนเฟสบุ๊กโดยเฉพาะ และมีมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่อาจหลงลืม หรือยังไม่รู้ ว่าเราสามารถใช้วิธีด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบความหน้าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่ถูกเผยแพร่บนเฟสบุ๊กได้ ดังนี้
.

1. ในเฟสบุ๊กที่มีหน้า Thumbnail ของลิ้งค์เว็บไซต์ ให้มองหา ตัวอักษรตัว i อยู่มุมด้านขวามือ หรือที่เรียกว่าปุ่ม About This Content/Article

2. เมื่อเรากดเข้าไปแล้วจะขึ้นข้อมูลของเว็บไซต์หรือเพจดังกล่าว เช่น ข้อมูลเบื้องต้นของเว็บไซต์ ระยะเวลาในการจัดตั้งเว็บไซต์ มีประวัติและผลงานข่าวทั้งจากเว็บไซต์ และวิกิพีเดีย หรือบทความอื่น ๆ ให้เราได้ลองพิจารณาว่าเว็บไซต์ที่ถูกแชร์มานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เช่น หากเว็บไซต์ดังกล่าวนี้เพิ่งเปิดมาไม่นาน หรือเคยผลงานข่าวที่เป็นข่าวปลอมมาแล้ว ก็อาจคิดรวบได้ว่าเว็บไซต์นี้ขาดความน่าเชื่อถือ และอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมนั่นเองค่ะ
.

ซึ่งวิธีที่นี้ก็เป็นเพียงฟีเจอร์ที่ช่วยตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้น ทางที่ดีก่อนจะแชร์อะไร ควรคิดและไตร่ตรอง หรืออ่านให้ถี่ถ้วนเสียก่อน ด้วยความหวังดีจาก #เช็กให้รู้
.

#เช็กให้รู้ #จริงหรือปลอม
ขอบคุณข้อมูลจาก : iT24Hrs
https://www.youtube.com/watch?v=RmNMstrPf40

ประเภทกิจการและกิจกรรม ที่จะผ่อนคลาย ในระยะต่อไป
04/06/2020

ประเภทกิจการและกิจกรรม ที่จะผ่อนคลาย ในระยะต่อไป

COVID - 19 ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 4 มิถุนายน 2563
04/06/2020

COVID - 19 ในประเทศไทย
ข้อมูลวันที่ 4 มิถุนายน 2563

อยู่ห่างไว้ + ใส่แมสค์กัน + หมั่นล้างมือด้วยความห่วงใยจาก นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
04/06/2020

อยู่ห่างไว้ + ใส่แมสค์กัน + หมั่นล้างมือ

ด้วยความห่วงใยจาก นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.

ที่อยู่

เลขที่ 10 กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
Bangkok
10310

ข้อมูลทั่วไป

เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยมีบทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ ๑. เฝ้าติดตามเหตุการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งเกิดจากการกระทำของคนในสังคม และจากการเผยแพร่ของสื่อต่างๆ ๒. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นการเตือนถึงอันตรายต่อวัฒนธรรม ๓. แก้ไขและป้องกันความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยประสานงานและขอความร่วมมือ กับ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดผลทางการปฏิบัติและเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมในทุกระบบของสังคม

เบอร์โทรศัพท์

1765

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ 1765 สายด่วนวัฒนธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง 1765 สายด่วนวัฒนธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เนื่องจากที่จังหวัดปัตตานี มีพระมีพฤติกรรมเชิงชู้สาว ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อศาสนา เหตุการณ์ที่เสียชื่อเป็นวัดอารามหลวง อยู่ในอำเภอหนองจิก ตำบลตุยง ชื่อวัดมุจลินทวาปีวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คับ พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาส เป็นพระภิกษุที่มีเมตตา เป็นที่เคารพ และเป็นพระนักพัฒนา เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อจังหวัดแต่ในวัดมีพระมีพฤติกรรมในเชิงชู้สาวครับ ชอบอยู่ในกุฏิกับผู้หญิง 2ต่อ2 เป็นพระที่มีหน้าที่ประจำอยู่อาคารถวายสังฆทาน และสเดาะเคราะห์ครับ ชาวบ้านเห็นกันมากมายครับ รบกวนองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด้วยครับ เพื่อความยั่งยืนของศาสนาครับ รบกวนแชร์ต่อๆกันครับ
ได้รับ​ของรางวัล​เรียบร้อย​แล้ว​ค่ะ ขอบคุณ​มาก​ค่ะ
ได้รับรางวัล จากกิจกรรม ตอบคำถามวันปิยะมหาราชเรียบร้อยค่ะ ขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมที่มีให้ร่วมสนุกค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เด็กๆเก่งค่ะชอบความอดทนของเด็กๆค่ะ
ขอบคุณรางวัล หนังสือใต้ร่มพระบารมี สองร้อยสามสิบหกปี กรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมถุงผ้า ซีดี รอบรู้ ทันภัย CYBER
ได้รับของรางวัลแล้วนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ🙏🙏
ขอบคุณมากนะคะ 😊
รับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมลด-ละ-เลิก-งดใช้ถุงพลาสติกกันค่ะ
มิสเตอร์"กระบี่
เรื่องนี้จะแก้ปัญหายังไงดีคะ เขมรเอาไปบิดเบือน
#ชิลล์แชะแชร์ย้อนวันวานในงานอุ่นไอรัก