1765 สายด่วนวัฒนธรรม

1765 สายด่วนวัฒนธรรม สายด่วนวัฒนธรรม 1765 ศูนย์ปฎิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ (http://www.c-me.go.th)

เปิดเหมือนปกติ

เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ห่างไกลโควิด-19 🧍‍♀️-🧍‍♀️
05/10/2021

เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ห่างไกลโควิด-19 🧍‍♀️-🧍‍♀️

เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ห่างไกลโควิด-19 🧍‍♀️-🧍‍♀️

ชีวิตวิถีใหม่ 🧍‍♀️-🧍‍♀️- เว้นระยะห่าง- หมั่นล้างมือ - สวมหน้ากากอนามัย
05/10/2021

ชีวิตวิถีใหม่ 🧍‍♀️-🧍‍♀️
- เว้นระยะห่าง
- หมั่นล้างมือ
- สวมหน้ากากอนามัย

ชีวิตวิถีใหม่ 🧍‍♀️-🧍‍♀️
- เว้นระยะห่าง
- หมั่นล้างมือ
- สวมหน้ากากอนามัย

นั่งรถประจำทาง เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย 😷😷
05/10/2021

นั่งรถประจำทาง เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย 😷😷

นั่งรถประจำทาง เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย 😷😷

NEW NORMAL MEETING 💻
05/10/2021

NEW NORMAL MEETING 💻

NEW NORMAL MEETING 💻

SOCIAL DISTANCING รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร หลี่กเลี่ยงการสัมผัสระหว่างบุคคล 🧍‍♀-🧍‍♀️
05/10/2021

SOCIAL DISTANCING รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร
หลี่กเลี่ยงการสัมผัสระหว่างบุคคล 🧍‍♀-🧍‍♀️

SOCIAL DISTANCING รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร
หลี่กเลี่ยงการสัมผัสระหว่างบุคคล 🧍‍♀-🧍‍♀️

สุดยอดชุมชนต้นแบบ"เที่ยวชุมชน ยลวิถี"บ้านโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์วันที่ 5 ต.ค. 64 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไปสามารถรั...
05/10/2021

สุดยอดชุมชนต้นแบบ
"เที่ยวชุมชน ยลวิถี"
บ้านโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 5 ต.ค. 64 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

สามารถรับชม LIVE STREAMING ได้ที่
เพจ วัฒนธรรม กาฬสินธุ์
เพจ PR.Kalasin และ สวก.กาฬสินธุ์
เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
คลื่นวิทยุ สวก.กาฬสินธุ์ FM 93 MHz

สุดยอดชุมชนต้นแบบ
"เที่ยวชุมชน ยลวิถี"
บ้านโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 5 ต.ค. 64 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

สามารถรับชม LIVE STREAMING ได้ที่
เพจ วัฒนธรรม กาฬสินธุ์
เพจ PR.Kalasin และ สวก.กาฬสินธุ์
เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
คลื่นวิทยุ สวก.กาฬสินธุ์ FM 93 MHz

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564 - 5 ตุลาคม 2564
05/10/2021

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564 - 5 ตุลาคม 2564

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564 - 5 ตุลาคม 2564

🟡🟡จัน หรือ จันลูกหอม🟡🟡  เป็นพืชท้องถิ่นของประเทศไทย เปลือกต้นสีน้ำตาลอมดำ ใบเดี่ยว ดอกขนาดเล็ก สีขาวหรือเหลือง ผลกลมเมื่...
05/10/2021

🟡🟡จัน หรือ จันลูกหอม🟡🟡

เป็นพืชท้องถิ่นของประเทศไทย เปลือกต้นสีน้ำตาลอมดำ ใบเดี่ยว ดอกขนาดเล็ก สีขาวหรือเหลือง ผลกลมเมื่อสุก สีเหลืองรสหวาน ผลมีสองแบบคือ ผลที่มีรอยบุ๋มตรงกลาง เมล็ดลีบหรือไม่มีเมล็ด เรียกลูกจันอิน ส่วนผลที่ไม่มีรอยบุ๋ม มีเมล็ด 2-3 เมล็ดเรียกลูกจันโอ ผลมีกลิ่นหอมและมีรสฝาด ต้องคลึงผลให้ช้ำ รสฝาดจึงจะหายไปนิยมกินเป็นผลไม้สด และนิยมปลูกในวัด ผลช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย เนื้อไม้มีรสขมปนหวาน เป็นยาบำรุงประสาท แก้ร้อนใน แก้ไข้ ขับพยาธิ แก่นใช้ต้มรวมกับสมุนไพรอื่น ใช้เป็นยาแก้ไข้

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/จัน

🟡🟡จัน หรือ จันลูกหอม🟡🟡

เป็นพืชท้องถิ่นของประเทศไทย เปลือกต้นสีน้ำตาลอมดำ ใบเดี่ยว ดอกขนาดเล็ก สีขาวหรือเหลือง ผลกลมเมื่อสุก สีเหลืองรสหวาน ผลมีสองแบบคือ ผลที่มีรอยบุ๋มตรงกลาง เมล็ดลีบหรือไม่มีเมล็ด เรียกลูกจันอิน ส่วนผลที่ไม่มีรอยบุ๋ม มีเมล็ด 2-3 เมล็ดเรียกลูกจันโอ ผลมีกลิ่นหอมและมีรสฝาด ต้องคลึงผลให้ช้ำ รสฝาดจึงจะหายไปนิยมกินเป็นผลไม้สด และนิยมปลูกในวัด ผลช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย เนื้อไม้มีรสขมปนหวาน เป็นยาบำรุงประสาท แก้ร้อนใน แก้ไข้ ขับพยาธิ แก่นใช้ต้มรวมกับสมุนไพรอื่น ใช้เป็นยาแก้ไข้

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/จัน

05/10/2021

🥦ประเพณีเทศกาลกินเจ🥬
คำว่า “เจ” ในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนา หมายถึง “อุโบสถ หรือการรักษาศีล 8” ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่จะมีการรักษาอุโบสถศีล ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล 8 ข้อ และไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ช่วงหลังจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่า “กินเจ” ไปด้วย แต่ถึงกระนั้นการกินเจไม่ใช่เพียงแต่งดเนื้อสัตว์ อาหาร และเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ แต่ยังรวมถึงการรักษาศีล ประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ อีกด้วย

⏰ช่วงเวลาเทศกาลกินเจ
ช่วงเทศกาลกินเจของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ตรงกับเดือน 11 หรือเดือนตุลาคมของไทย ตามปฏิทินสากล รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 9 วัน 9 คืน
https://www.facebook.com/100035612394255/posts/575470076983400/

📚 กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน” 📌 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ...
05/10/2021

📚 กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน”

📌 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิใจความเป็นไทย เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย พร้อมจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

🌐 โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0180

📚 กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน”

📌 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิใจความเป็นไทย เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย พร้อมจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

🌐 โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0180

🥦เทศกาลกินเจ🥬 💛กินเจอย่างไร? ปลอดภัยจากโควิด💛
05/10/2021

🥦เทศกาลกินเจ🥬
💛กินเจอย่างไร? ปลอดภัยจากโควิด💛

🥦เทศกาลกินเจ🥬
💛กินเจอย่างไร? ปลอดภัยจากโควิด💛

🙅‍♀️หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID -19🦠
05/10/2021

🙅‍♀️หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID -19🦠

🙅‍♀️หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID -19🦠

🧐ทำไมผู้สูงอายุ...ถึงเป็นกลุ่มเสี่ยง👵
05/10/2021

🧐ทำไมผู้สูงอายุ...ถึงเป็นกลุ่มเสี่ยง👵

🧐ทำไมผู้สูงอายุ...ถึงเป็นกลุ่มเสี่ยง👵

👨‍🦳ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 👵‼️ควรระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษ‼️
05/10/2021

👨‍🦳ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 👵
‼️ควรระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษ‼️

👨‍🦳ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 👵
‼️ควรระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษ‼️

👩‍💻WORK FROM HOME🏠
05/10/2021

👩‍💻WORK FROM HOME🏠

👩‍💻WORK FROM HOME🏠

🏠ก่อนเข้าบ้าน ปฏิบัติอย่างไร ?ให้ห่างไกล covid-19🦠
05/10/2021

🏠ก่อนเข้าบ้าน ปฏิบัติอย่างไร ?
ให้ห่างไกล covid-19🦠

🏠ก่อนเข้าบ้าน ปฏิบัติอย่างไร ?
ให้ห่างไกล covid-19🦠

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564 - 4 ตุลาคม 2564
04/10/2021

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564 - 4 ตุลาคม 2564

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564 - 4 ตุลาคม 2564

📽ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำ / เงียบ / ๑.๕๐ นาที [๒๔๙๔]📽 [อาจารย์ศิลป์ พีระศรี]👨‍🎨ในปี ๒๕๕๕ ช่วงเวลาที่ชาวศิลปากรกำลังเตรียมจั...
04/10/2021

📽ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำ / เงียบ / ๑.๕๐ นาที [๒๔๙๔]📽 [อาจารย์ศิลป์ พีระศรี]👨‍🎨

ในปี ๒๕๕๕ ช่วงเวลาที่ชาวศิลปากรกำลังเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๒๐ ปี ศิลป์ พีระศรี หอภาพยนตร์ก็ได้ค้นพบฟิล์มภาพยนตร์ชุดนี้ ขณะแปลงสัญญาณกรุหนังบ้านของครอบครัววิญญรัตน์ จากฟิล์ม ๑๖ มม. ความยาวไม่ถึง ๒ นาที แทรกอยู่ตรงกลางระหว่างภาพบันทึกพิธีศพบรรพบุรุษตามประเพณีจีนของครอบครัววิญญรัตน์ เป็นภาพที่ท่านกำลังทำงานปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี นี่จึงไม่ใช่แค่เพียงภาพเคลื่อนไหวของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีกับงานศิลปะที่ได้รับการค้นพบเป็นครั้งแรก แต่ยังเป็นภาพยนตร์ที่บันทึกท่วงท่าแห่งการทำงานศิลปะชิ้นที่มีอิทธิพลต่อ “บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย” มากที่สุดชิ้นหนึ่ง

ที่มา : https://www.fapot.or.th/main/archive/99

📽ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำ / เงียบ / ๑.๕๐ นาที [๒๔๙๔]📽 [อาจารย์ศิลป์ พีระศรี]👨‍🎨

ในปี ๒๕๕๕ ช่วงเวลาที่ชาวศิลปากรกำลังเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๒๐ ปี ศิลป์ พีระศรี หอภาพยนตร์ก็ได้ค้นพบฟิล์มภาพยนตร์ชุดนี้ ขณะแปลงสัญญาณกรุหนังบ้านของครอบครัววิญญรัตน์ จากฟิล์ม ๑๖ มม. ความยาวไม่ถึง ๒ นาที แทรกอยู่ตรงกลางระหว่างภาพบันทึกพิธีศพบรรพบุรุษตามประเพณีจีนของครอบครัววิญญรัตน์ เป็นภาพที่ท่านกำลังทำงานปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี นี่จึงไม่ใช่แค่เพียงภาพเคลื่อนไหวของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีกับงานศิลปะที่ได้รับการค้นพบเป็นครั้งแรก แต่ยังเป็นภาพยนตร์ที่บันทึกท่วงท่าแห่งการทำงานศิลปะชิ้นที่มีอิทธิพลต่อ “บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย” มากที่สุดชิ้นหนึ่ง

ที่มา : https://www.fapot.or.th/main/archive/99

🙏🙏วัดบ้านยางช้า🙏🙏ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมา  ลักษ...
03/10/2021

🙏🙏วัดบ้านยางช้า🙏🙏

ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมา ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้านอีสาน มีจิตรกรรมฝาผนังภายในและภายนอกเป็นฝีมือเจ้าอาวาสเพ็ง กันยวิมล

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนทาด้วยสีทอง นับเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานที่มีความงามสมตัว เป็นหลักฐานในด้านการศึกษาประวัติศาสตร์อาคารท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งนับวันจะหาชมและศึกษาได้ยาก

ที่มา : https://cac.kku.ac.th/esanart/19%20Province/Amnat%20Charoen/Banyangcha/AJ%20Banyangcha.html

🙏🙏วัดบ้านยางช้า🙏🙏

ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมา ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้านอีสาน มีจิตรกรรมฝาผนังภายในและภายนอกเป็นฝีมือเจ้าอาวาสเพ็ง กันยวิมล

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนทาด้วยสีทอง นับเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานที่มีความงามสมตัว เป็นหลักฐานในด้านการศึกษาประวัติศาสตร์อาคารท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งนับวันจะหาชมและศึกษาได้ยาก

ที่มา : https://cac.kku.ac.th/esanart/19%20Province/Amnat%20Charoen/Banyangcha/AJ%20Banyangcha.html

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564 - 3 ตุลาคม 2564
03/10/2021

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564 - 3 ตุลาคม 2564

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564 - 3 ตุลาคม 2564

🧕ละหมาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19🧕
03/10/2021

🧕ละหมาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19🧕

🧕ละหมาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19🧕

😍ดูแลปอดของเราให้แข็งแรง💪
03/10/2021

😍ดูแลปอดของเราให้แข็งแรง💪

😍ดูแลปอดของเราให้แข็งแรง💪

🧐เด็กควรรู้อะไรในสถานการณ์ COVID-19👧#สู้โควิดด้วยจิตสำนึก
03/10/2021

🧐เด็กควรรู้อะไรในสถานการณ์ COVID-19👧
#สู้โควิดด้วยจิตสำนึก

🧐เด็กควรรู้อะไรในสถานการณ์ COVID-19👧
#สู้โควิดด้วยจิตสำนึก

🏠อยู่บ้านสุขใจ ห่างไกล COVID-19👨‍👨‍👦‍👦
03/10/2021

🏠อยู่บ้านสุขใจ ห่างไกล COVID-19👨‍👨‍👦‍👦

🏠อยู่บ้านสุขใจ ห่างไกล COVID-19👨‍👨‍👦‍👦

🛡มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙🦠
03/10/2021

🛡มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙🦠

🛡มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙🦠

ขนมกอและห์เป็นขนมหวานชนิดหนึ่ง ซึ่งนิยมรับประทานกันในท้องถิ่นอำเภอสทิงพระ มีลักษณะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม มีสีขาว โรยหน้าด้วย...
03/10/2021

ขนมกอและห์

เป็นขนมหวานชนิดหนึ่ง ซึ่งนิยมรับประทานกันในท้องถิ่นอำเภอสทิงพระ มีลักษณะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม มีสีขาว โรยหน้าด้วยถั่วเขียวซีก และต้นหอมหั่น ทำโดยนำแป้งข้าวเจ้าละลายกับน้ำกะทิแล้วแล้วนำมากวนด้วยไฟแรง แล้วยกลงจากเตาไฟเทใส่ถาด ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม แล้วโรยหน้าด้วยเมล็ดถั่วเขียวซึก และต้นหอมหั่น ใช้รับประทานคู่กับเครื่องโรยหน้ามีมะพร้าวคั่ว กุ้งแห้งบด และน้ำตายทรายละเอียด

ที่มา : https://sites.google.com/site/khnm4phakh/khnm-kx-laea-h

ขนมกอและห์

เป็นขนมหวานชนิดหนึ่ง ซึ่งนิยมรับประทานกันในท้องถิ่นอำเภอสทิงพระ มีลักษณะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม มีสีขาว โรยหน้าด้วยถั่วเขียวซีก และต้นหอมหั่น ทำโดยนำแป้งข้าวเจ้าละลายกับน้ำกะทิแล้วแล้วนำมากวนด้วยไฟแรง แล้วยกลงจากเตาไฟเทใส่ถาด ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม แล้วโรยหน้าด้วยเมล็ดถั่วเขียวซึก และต้นหอมหั่น ใช้รับประทานคู่กับเครื่องโรยหน้ามีมะพร้าวคั่ว กุ้งแห้งบด และน้ำตายทรายละเอียด

ที่มา : https://sites.google.com/site/khnm4phakh/khnm-kx-laea-h

ขนมเจาะหู ขนมที่บางคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อ ขนมชนิดนี้รูปร่างหน้าตาจะเหมือนโดนัทอันเล็ก ทำจากแป้งผสมด้วยด้วยน้ำตาลแล้วนำมาท...
03/10/2021

ขนมเจาะหู

ขนมที่บางคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อ ขนมชนิดนี้รูปร่างหน้าตาจะเหมือนโดนัทอันเล็ก ทำจากแป้งผสมด้วยด้วยน้ำตาลแล้วนำมาทอด ประวัติของขนมชนิดนี้ที่พอทราบ คือ ขนมเจาะหูนี้จะใช้ในช่วงใช้ในการทำบุญสารทเดือนสิบหรือที่รู้จักกันดีว่าคืองานทำบุญชิงเปรต เชื่อว่าขนมนี้เป็นเหมือนเงินที่จะนำไปใช้ในนรก ฟังแล้วอาจดูน่ากลัวและขนลุกไปหน่อยแต่เป็นพิธีกรรมและความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นที่สืบต่อกันมา เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ที่มา : http://sitthisa.blogspot.com/p/blog-page_67.html

ขนมเจาะหู

ขนมที่บางคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อ ขนมชนิดนี้รูปร่างหน้าตาจะเหมือนโดนัทอันเล็ก ทำจากแป้งผสมด้วยด้วยน้ำตาลแล้วนำมาทอด ประวัติของขนมชนิดนี้ที่พอทราบ คือ ขนมเจาะหูนี้จะใช้ในช่วงใช้ในการทำบุญสารทเดือนสิบหรือที่รู้จักกันดีว่าคืองานทำบุญชิงเปรต เชื่อว่าขนมนี้เป็นเหมือนเงินที่จะนำไปใช้ในนรก ฟังแล้วอาจดูน่ากลัวและขนลุกไปหน่อยแต่เป็นพิธีกรรมและความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นที่สืบต่อกันมา เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ที่มา : http://sitthisa.blogspot.com/p/blog-page_67.html

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564 - 2 ตุลาคม 2564
02/10/2021

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564 - 2 ตุลาคม 2564

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564 - 2 ตุลาคม 2564

🍛🥛ควร รับประทานอาหารที่ ปรุงสุกและ ล้างมือ ทุกครั้ง ก่อน รับประทานอาหาร🍛🥛
02/10/2021

🍛🥛ควร รับประทานอาหารที่ ปรุงสุกและ ล้างมือ ทุกครั้ง ก่อน รับประทานอาหาร🍛🥛

🍛🥛ควร รับประทานอาหารที่ ปรุงสุกและ ล้างมือ ทุกครั้ง ก่อน รับประทานอาหาร🍛🥛

😷พฤติกรรมเสี่ยง ต่อการแพร่/รับเชื้อ โควิด19😷
02/10/2021

😷พฤติกรรมเสี่ยง ต่อการแพร่/รับเชื้อ โควิด19😷

😷พฤติกรรมเสี่ยง ต่อการแพร่/รับเชื้อ โควิด19😷

😷พฤติกรรมเสี่ยง ต่อการแพร่/รับเชื้อ โควิด19😷
02/10/2021

😷พฤติกรรมเสี่ยง ต่อการแพร่/รับเชื้อ โควิด19😷

😷พฤติกรรมเสี่ยง ต่อการแพร่/รับเชื้อ โควิด19😷

เลิกพฤติกรรมเคยชิน STOP COVID-19 ลด เสี่ยงโควิด-19
02/10/2021

เลิกพฤติกรรมเคยชิน STOP COVID-19 ลด เสี่ยงโควิด-19

เลิกพฤติกรรมเคยชิน STOP COVID-19 ลด เสี่ยงโควิด-19

🍛🥛รับประทานอาหารร่วมกันจุดเสี่ยงติดโควิด-19🥛🍛
02/10/2021

🍛🥛รับประทานอาหารร่วมกันจุดเสี่ยงติดโควิด-19🥛🍛

🍛🥛รับประทานอาหารร่วมกันจุดเสี่ยงติดโควิด-19🥛🍛

ที่อยู่

เลขที่ 10 กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
Bangkok
10310

ข้อมูลทั่วไป

เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยมีบทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ ๑. เฝ้าติดตามเหตุการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งเกิดจากการกระทำของคนในสังคม และจากการเผยแพร่ของสื่อต่างๆ ๒. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นการเตือนถึงอันตรายต่อวัฒนธรรม ๓. แก้ไขและป้องกันความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยประสานงานและขอความร่วมมือ กับ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดผลทางการปฏิบัติและเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมในทุกระบบของสังคม

เบอร์โทรศัพท์

1765

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

วัฒนธรรมเป็นสมบัติของคนทั้งชาติ และทุกคนมีส่วนทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง หรือเสื่อมสลายลงได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องช่วยกันเฝ้าระวัง และรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้ ดำรงอยู่ตลอดไป

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ 1765 สายด่วนวัฒนธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง 1765 สายด่วนวัฒนธรรม:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

👩‍🔬👨‍🔬 รู้ ก่อน ฉีด วัคซีนโควิด - 19 💉💉
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด - 19 ควรหลีกเลี่ยง การออกกำลังกายในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก หรือในพื้นที่ที่มีคนแออัด
ร่วมฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน COVID - 19 💉👩‍🔬 เพื่อประโยชน์ของตัวเรา ส่วนร่วม และประเทศชาติ 💉
👩‍🔬👨‍🔬 ร่วมใจฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 💉💉
🧍↔🧍การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19
😷😷 สวมแมสก์แล้วก็อย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะ 🧍↔🧍
ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน Covid - 19 💉💉
👩‍🔬👨‍🔬 รู้ ก่อน ฉีด วัคซีนโควิด - 19 💉💉
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด - 19 ควรหลีกเลี่ยง การออกกำลังกายในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก หรือในพื้นที่ที่มีคนแออัด
👩‍🔬👨‍🔬 ร่วมฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน COVID - 19 เพื่อประโยชน์ของตัวเรา ส่วนร่วม และประเทศชาติ 😷😷
👩‍🔬👨‍🔬 ร่วมใจฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 💉💉
🧍‍♀️ ↔️🧍‍♂️ การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19