สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธ

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธ องค์กรอัจฉริยะด้านการสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณี ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 2579

เปิดเหมือนปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มอบหมายให้...
22/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มอบหมายให้นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารนวัตกรรม กรมชลประทาน ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาจัดทำเกณฑ์แนวคิดคนรุ่นใหม่ สำหรับใช้ในการพิจารณาคัดเลือกแนวคิดคนรุ่นใหม่ ผ่านระบบ Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมปร...
22/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom

22/07/2021

สร้างการทำงานเป็นทีมอย่างไรในช่วง WFH❓

#RIDTips
ทุกวิกฤตมีโอกาส การสร้างทีมเพื่อความแข็งแกร่งในอนาคตของยุค WFH ใช่ว่าจะทำไม่ได้ และหากมองเป็นโอกาสจะเห็นได้ว่า การสร้างทีมเวิร์กในช่วงนี้ อาจจะมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ 💪✔️

สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ทุกคนต้องสื่อสารกันมากขึ้น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ระบาด ทำให้คนต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ในทุกองค์กร ซึ่งเปรียบเหมือนตัวเร่งสปีดให้การก้าวสู่องค์กรอัจฉริยะเร็วมากขึ้นด้วย

แม้ว่าตัวอยู่ไกลกันแต่สิ่งสำคัญทีมต้องมี “เป้าหมายเดียวกัน” ฉะนั้นไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหน หากมองเห็นสิ่งเดียวกันย่อมนำทีมไปทางเดียวกันได้ไม่ยาก แต่ต้องไม่ลืมที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้น่าอยู่โดยมีปัจจัยหลักอยู่ไม่กี่ข้อดังต่อไปนี้

💭 #การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยทั้งเรื่องการประชุม การบันทึกรายงาน การแชร์ข้อมูล การส่งงาน ล้วนมีระบบที่ทันสมัยรองรับ สะดวกและทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านโปรแกรม แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่มีให้เลือกใช้มากมายในปัจจุบัน

📝 #การประชุมที่ทำให้เกิดประโยชน์กับคนในทีม ต้องสร้างวาระการประชุมที่ชัดเจนให้ทุกคนเห็นว่าเป็นการประชุมที่ทุกคนรอคอย เพื่อจะสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมฟังอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างบรรยากาศเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้จะอยู่คนละที่ แต่ทุกคนพร้อมที่จะระดมความคิดความเห็นร่วมกัน

💻 #การสร้างวัฒนธรรมการทำงานระยะไกล เร่งสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดในระยะไกล โดยเฉพาะกับพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานจะต้องทำให้รู้สึกกลมกลืนกับทีมอย่างสมบูรณ์แบบ คือการเข้าถึงข้อมูลและสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับองค์กร จำเป็นต้องรวบรวมไว้ให้เข้าถึงง่าย ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงกับพนักงานใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์กับทุกคนในทีมด้วย

👨‍💼👩‍💼 #ให้ความสำคัญกับคนในทีม ทำให้ทุกคนในทีมรู้สึกว่ามีความสำคัญต่อองค์กร เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน อย่าให้ใครเหมือนถูกทอดทิ้ง จนรู้สึกโดดเดี่ยว ควรมีชั่วโมงเฮฮา สร้างความสนุกสนานผ่านออนไลน์ เพื่อผสานความผูกพันให้กับทีมเหนียวแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้น

🤝 #สร้างความเชื่อมั่นให้คนในทีม การมอบความไว้ใจ ความเชื่อใจ และมั่นใจในฝีมือ ความสามารถของคนในทีม นำมาซึ่งการให้อิสระกับคนในทีม ไม่ต้องมาคอยจี้ สอดส่องตลอดเวลา จะทำให้คนเก่ง คนทำงาน อยากอยู่กับองค์กรไปนานๆ

💧ฉะนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใด #RIDTEAM ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับตัวให้ทันสถานการณ์ในทุกวิกฤต เพื่อตอบสนองความต้องการและจัดสรรทรัพยากรทางน้ำให้กับคนไทยทุกคนได้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

#WFH #กรมชลประทาน #RIDTEAM

อ้างอิง: https://today.line.me/th/v2/article/B7gEr6

20/07/2021

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนดำเนินการ ติดตั้งแถบสัญลักษณ์ (Banner) “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ ทางออนไลน์” บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โดยสามารถดาวน์โหลดแถบสัญลักษณ์และรายละเอียดขั้นตอนการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/ethics/event

สารผู้บริหารการจัดการความรู้ กรมชลประทาน CKOจากนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน
20/07/2021

สารผู้บริหารการจัดการความรู้ กรมชลประทาน CKO
จากนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

สารผู้บริหารการจัดการความรู้ กรมชลประทาน CKO
จากนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

สสธ. ร่วมรณรงค์สวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์กรมชลประทาน ทุกวันศุกร์ ตามนโยบายกรมชลประทาน #WATERForall
16/07/2021

สสธ. ร่วมรณรงค์สวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์กรมชลประทาน ทุกวันศุกร์ ตามนโยบายกรมชลประทาน #WATERForall

สสธ. ร่วมรณรงค์สวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์กรมชลประทาน ทุกวันศุกร์ ตามนโยบายกรมชลประทาน #WATERForall

16/07/2021

#RIDCares แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19❤️

🦠การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเหตุนี้จึงมีระเบียบปฏิบัติในส่วนราชการ เพื่อให้การปฎิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการปฎิบัติงานที่บ้าน การกักตัว หรือการเข้ารับการรักษาตัว รวมถึงการพักฟื้น
👨‍💼👩‍💼
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ #RIDTEAM ทุกคน จำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานราชการที่ได้กำหนดไว้ว่า

📌 #กลุ่มปลอดเชื้อ การทำงานในและนอกสถานที่ตั้ง
ข้าราชการควรปฏิบัติราชการภายในที่พัก หากจำเป็นต้องปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ให้ใช้รูปแบบเหลื่อมเวลาการทำงาน สลับวันหรือเวลาทำงาน โดยให้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นสำคัญ

📌 #กลุ่มเสี่ยง กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด-19
เนื่องจากเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสูง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ ให้พิจารณาอนุญาต กักตัวภายในที่พักเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน พร้อมกับมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยให้ผู้บังคับบัญชาติดตาม กำกับ ดูแลคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน
เมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการกักตัวเพื่อสังเกตอาการและการปฏิบัติราชการภายในที่พักโดยไม่พบการติดเชื้อ ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการพร้อมกับส่งมอบหรือรายงานผลการปฏิบัติราชการในช่วงระยะกักตัวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระหว่างการกักตัวปรากฎว่า ข้าราชการตรวจพบเชื้อ หรือมีอาการทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ให้ถือว่า เป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการมอบหมายการปฏิบัติราชการภายในที่พัก

📌 #กลุ่มติดเชื้อ กรณีพบผู้ปฏิบัติงานติดโควิด-19
ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทันที พร้อมกับจัดส่งใบลาหากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน และแพทย์ให้กลับไปพักฟื้นและกักตัวต่อไปอีก 14 วัน ให้มีการลาต่อไปจนครบกำหนดตามที่แพทย์สั่ง และผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการด้วย และขอให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูลข้าราชการซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขหรือข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
เมื่อข้าราชการได้รับการรักษาจนหาย หรือครบระยะเวลาการพักฟื้นหรือกักตัวที่บ้านตามคำสั่งแพทย์แล้ว ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ดังนั้น #RIDTEAM ต้องมีความแข็งแกร่งสามารถสานพลังขับเคลื่อนภารกิจองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐ ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาติ ทุกคนในทีมจึงต้องใส่ใจสุขภาพและความเป็นอยู่ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมทีมทุกคน 👍💧💦

#กรมชลประทาน #RIDTEAM #RID

อ้างอิง:https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/w6_64_hlakeknthaelaaenwthaangptibatiraachkaarainchwngokhwidephimetim.pdf

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล ภูมิวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้คำปรึกษา) นางสา...
16/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล ภูมิวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้คำปรึกษา) นางสาวอัญชลี คงสุข หัวหน้าฝ่ายธรณีฟิสิกส์ และเจ้าหน้าที่ส่วนธรณีวิทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานสำรวจธรณีวิทยาฐานรากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิพงษ์ วัจนะภูมิ หัวหน้าฝ่ายธรณีวิทยาที่ 1 ส่วนธรณีวิทยา ให้การต้อนรับ นำพาเข้าพื้นที่ และนำเสนอการปฏิบัติงานภาคสนามเชิงวิชาการ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายทัตเทพ เยาวพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์) เป็นประ...
15/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายทัตเทพ เยาวพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร์ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย นายนพดล ภูมิวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้คำปรึกษา) นายสมยศ แก้วโมรา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน นายธวัชชัย บรรเทา ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยา ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมธรณี และดร.ชาญชัย ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์ ร่วมกับสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อมของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นไปตามแผนงานของโครงการ ผ่านระบบ Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมปร...
15/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มอบหมายให้นายสม...
14/07/2021

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มอบหมายให้นายสมยศ แก้วโมรา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน เป็นประธานเปิด Unit School เรื่องการเขียนแบบหมายหมุดหลักฐานโดยโปรแกรม Visio โดยนายโพธิ์ทอง ศรีวงษา หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ 4 เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ 1 – 17 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน ผ่านระบบ Zoom

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ...
13/07/2021

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการดำเนินการด้านบริหารสินทรัพย์ด้วยระบบ Asset และการเตรียมข้อมูลรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อรับฟังนโยบายในการบริหารสินทรัพย์ ผ่านระบบ VDO Conference

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มอบหมายให้นา...
13/07/2021

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มอบหมายให้นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยคณะทำงานต้นทุนผลผลิต สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เพื่อให้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล ผ่านระบบ Zoom

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายนพดล ภูมิวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้คำปรึกษา) นางสาว...
13/07/2021

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายนพดล ภูมิวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้คำปรึกษา) นางสาวอัญชลี คงสุข หัวหน้าฝ่ายธรณีฟิสิกส์ และเจ้าหน้าที่ส่วนธรณีวิทยา ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจธรณีฟิสิกส์ ในภารกิจการศึกษาสาเหตุการรั่วซึมของน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจุ๋ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อออกแบบซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษา ให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจุ๋ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

12/07/2021
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มอบหมายให้นา...
12/07/2021

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มอบหมายให้นายทัตเทพ เยาวพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์) และดร.ชาญชัย ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเขื่อนวัสดุถมที่มีแกนเขื่อนเป็นแอสฟัลท์ ภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน ผ่านระบบออนไลน์

Photos from กรมชลประทาน's post
12/07/2021

Photos from กรมชลประทาน's post

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายสมยศ แก้ว...
12/07/2021

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายสมยศ แก้วโมรา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน นายสานิตย์ ศรีเนตร ผู้อำนวยการส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด และดร.ชาญชัย ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบ Zoom

Photos from กรมชลประทาน's post
09/07/2021

Photos from กรมชลประทาน's post

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา พร้อมด้วยนา...
08/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา พร้อมด้วยนายขจร ใบพลูทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำรวจ (ด้านสำรวจ) นายสมยศ แก้วโมรา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน และนายธวัชชัย บรรเทา ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาการพัฒนาของอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ และลุ่มน้ำสาขาคลองบางไผ่ ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เพื่อให้การพิจารณาในมติด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ และการป้องกันการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะ เป็นไปด้วยความรอบคอบ และรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการดังกล่าว ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เป็นประธานเปิดกา...
07/07/2021

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมประชุ...
06/07/2021

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้การดำเนินการบริหารงานลูกจ้างประจำเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และคล่องตัว ณ ห้องวารีทิพย์ อาคารสโมสรกรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา พร้อมด้วยนางอ...
06/07/2021

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา พร้อมด้วยนางอุไรวรรณ ขักขะโร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อควรรู้ และข้อควรระวังในการบริหารสัญญา ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องวารีทิพย์ อาคารสโมสรกรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สสธ. ร่วมรณรงค์การแต่งกาย ตามนโยบายกรมชลประทาน
05/07/2021

สสธ. ร่วมรณรงค์การแต่งกาย ตามนโยบายกรมชลประทาน

สสธ. ร่วมรณรงค์การแต่งกาย ตามนโยบายกรมชลประทาน

03/07/2021
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มอบหมายให้นายท...
02/07/2021

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มอบหมายให้นายทัตเทพ เยาวพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์) และดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมธรณี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 19/2564 เพื่อพิจารณา รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม – อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เป็นประธานประช...
02/07/2021

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เป็นประธานประชุมหารือ รับนโยบาย การพิจารณาความเหมาะสมปริมาณ และราคางาน ค่าสำรวจธรณี และปฐพีวิทยา สชป. 1 – 17 พร้อมด้วยนายนพดล ภูมิวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้คำปรึกษา) นายณัฐพล โพธิ์คลี่ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายธวัชชัย บรรเทา ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยา นางอุไรวรรณ ขักขะโร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

01/07/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา พร้อมด้วยนา...
01/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา พร้อมด้วยนายสมยศ แก้วโมรา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน นายสานิตย์ ศรีเนตร ผู้อำนวยการส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการผ่านการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) พ.ศ. 2560 – 2564 จำนวน 5 โครงการ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

30/06/2021
30/06/2021

นางจันทรา งาเนียม
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
คลิปเสียงร่วมอวยพรสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 24 ปี🎉

#HBD24ปีสสธ
#24ปีสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

30/06/2021

นางกัณฐิกา ดิลกรัตนากิจ
หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ร่วมอวยพรสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 24 ปี🎉

#HBD24ปีสสธ
#24ปีสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

ที่อยู่

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด