Clicky

ช่างไฟไทย

ช่างไฟไทย รับทุกงานทั้งเล็กและใหญ่ ให้คำปรึกษาด้านไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า รับให้คำปรึกษา และพร้อมให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นงาน ไฟฟ้า งานติดตั้งหม้อแปลง ปักเสา พาดสาย ขยายเขต ขายหม้อแปลงและรับซื้อหม้อแปลงเก่า งานประปา แอร์ ตกแต่งภายใน ผ้าม่าน ฉากกันห้อง กล้องวงจรปิด ลิฟท์โดยสารและขนของ รวมถึงงานก่อสร้าง โดยช่างเฉพาะทางแต่ละสาขางาน ควบคุมงานดดยวิศวะกรทุกขั้นตอน ไม่ว่างานเล็กหรือใหญ่ สอบถามรายละเอียดฟรีและชัดเจน ไม่มีบวกเพิ่มบานปลาย เราทำบ้านคุณดีเหมือนบ้านเราเอง

เปิดเหมือนปกติ

31/03/2022

#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

29/03/2022

#กรองน้ำมันหม้อแปลง #บำรุงรักษาหม้อแปลง

#pmล่อฟ้า #pmตู้mdb
#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า
#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ
#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

28/03/2022

#กรองน้ำมันหม้อแปลง #บำรุงรักษาหม้อแปลง

#pmล่อฟ้า #pmตู้mdb
#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า
#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ
#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

24/03/2022

#เทอร์โมสแกนก่อนและหลังpmหม้อแปลง #ตู้mdb

#pmล่อฟ้า #pmตู้mdb
#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า
#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ
#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

#pmล่อฟ้า #pmตู้mdb#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ#รับติดตั้งห...
22/03/2022

#pmล่อฟ้า #pmตู้mdb

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า
#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

#ติดตั้งหม้อแปลงขนาด1,250kva#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ#รั...
21/03/2022

#ติดตั้งหม้อแปลงขนาด1,250kva

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า
#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

#ติดตั้งหม้อแปลงขนาด50kva#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ#รับติ...
19/03/2022

#ติดตั้งหม้อแปลงขนาด50kva

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า
#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

18/03/2022

#เทสค่าความเป็นฉนวนน้ำมันหม้อแปลง
#เปลี่ยนซิลิก้าเจลหม้อแปลง

#กรองน้ำมันหม้อแปลง #pmหม้อแปลง #บำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า
#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

16/03/2022

#กรองน้ำมันหม้อแปลง #pmหม้อแปลง #บำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า
#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

14/03/2022

#กรองน้ำมันหม้อแปลง #pmหม้อแปลง ทั้งหมด16ลูก

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า
#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

11/03/2022

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า

#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

#รับpmหม้อแปลง  #pmตู้mdb   #บำรุงรักษาหม้อแปลง #บำรุงรักษาตู้mdb#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า#รับติดตั้งร...
10/03/2022

#รับpmหม้อแปลง #pmตู้mdb #บำรุงรักษาหม้อแปลง #บำรุงรักษาตู้mdb

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า

#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ#รับติดตั้งหม้อแปลง  #ทั่วประเท...
07/03/2022

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า

#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

#เทอร์โมสแกนก่อนการบำรุงรักษา#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ#ร...
02/03/2022

#เทอร์โมสแกนก่อนการบำรุงรักษา

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า

#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

#รับติดตั้งEVChargerรถยนต์ในบ้าน #ทั่วประเทศ#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแร...
28/02/2022

#รับติดตั้งEVChargerรถยนต์ในบ้าน #ทั่วประเทศ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า
#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ
#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

หลักการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงหลักการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงโดยแยกประเด็นได้ดังนี้1.ขนาดของหม้อแปลงที่ต้องการใช้ ขึ้น...
25/02/2022

หลักการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
หลักการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงโดยแยกประเด็นได้ดังนี้
1.ขนาดของหม้อแปลงที่ต้องการใช้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า หน่วยจะออกมาเป็น KVA
โดยจะมีขนาด 50 , 100 , 160 , 250 , 315 , 500 , 630 , 750 , 800 KVA และยังแยกออกเป็นระบบสายส่ง ระบบ 14 , 22 , 24 และ 33 KV ตรงนี้ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ไปทำการติดตั้งใช้งาน
2.ระยะเวลาการเช่า จะมีผลกับราคาค่าเช่าของหม้อแปลง ถ้าเช่านาน็จะมีราคาค่าเช่าต่อเดือนถูก และควรดูว่าเช่ากับซื้อใหม่คุ้มกันไหม
3.ค่าประกันหม้อแปลง ค่าใช้จ่ายนี้มีเพื่อประกันหม้อแปลงระหว่างใช้งานถ้าเกิดการชำรุดจากการใช้งานหรือติดตั้งไม่ตรงมาตราฐาน จะมีการยึดมัดจำนี้
4.การส่งเทสหม้อแปลง หม้อแปลงทกลูกต้องมีการส่งเทสกับการไฟฟ้า และนำผลเทสนี้ไปยื่นกับการไฟฟ้าที่ทำการติดตั้งในพื้นที่
ผู้ใช้ไฟควรพิจารณากระบวนการเหล่านี้ก่อนไปขอใช้ไฟขยายเขตกับทางการไฟ้ฟ้า ต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อสอบมาได้ทาง เมล์ หรือโทรศัพท์ทางด้านหน้าเว็ป.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 081-3980110 คุณเจริญ
แอดไลน์ puipookpui
แอดไลน์ 16072498

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ#รับติดตั้งหม้อแปลง  #ทั่วประเท...
21/02/2022

#รับติดตั้งหม้อแปลง #พร้อมประสานงานการไฟฟ้า

#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

#ติดตั้งตู้EVcharger#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ#รับติดตั้งหม้อแปลง  #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง  #บร...
17/02/2022

#ติดตั้งตู้EVcharger

#รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

#รับติดตั้งหม้อแปลง #ทั่วประเทศ #แรงต่ำและแรงสูง #บริษัทช่างไฟไทย #โดยทีมงานมืออาชีพ #ให้เช่าหม้อแปลง ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
Line:16072498
[email protected]
081-398-0110
#ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้า# #รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #รับเหมาไฟฟ้า #ขายตู้MDB #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง #ขายหม้อแปลง #ซื้อหม้อแปลง #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
#ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

ที่อยู่

Bangkok
10230

เบอร์โทรศัพท์

+66 81 398 0110

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า MDB

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ช่างไฟไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ช่างไฟไทย:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต่อเป็นไหมครับ
ฝากร้านด้วยนะคะ เผื่อสนใจเครื่องมือช่างครบวงจรราคายุติธรรม มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ สอบถามราคาได้ตลอดคะ เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมือที่ใช้ในโรงงาน อุปกรณ์คาร์แคร์ เครื่องมือช่างซ่อมบำรุงที่ใช้ในอู่รถยนต์ line id : chotiwathardware hot line : 085-1528792 https://www.facebook.com/pages/Chotiwat-Hardware-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%A1/287039174641967
ถามผู้รู้ครับทันต่อยังงัยครับ