สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพย

สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพย สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปณิธาน :
เป็นประทีปส่องทางด้านสุขภาพของประเทศ

วิสัยทัศน์ :
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล

พันธกิจ :
บูรณาการการศึกษา การวิจัย และการบริการสุขภาพเพื่อสุขภาวะของสังคม

เปิดเหมือนปกติ

06/06/2021

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 7-30 มิถุนายน 2564
เปิดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป
💉เข็มที่ 1 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเท่านั้น
💉เข็มที่ 2 แก่ผู้ที่มีนัดหมายเดิม
**ขณะนี้ยังไม่เปิดรับผู้ที่ไม่ได้นัดหมายไว้**

โดยมีจุดให้บริการ ดังนี้
📍ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
📍ชั้น 1 อาคารบริหาร (สำหรับผู้รับบริการที่เป็นรถนั่งและรถนอน)

🌟 อัปเดตศูนย์สอบภาษาอังกฤษ ‼️📅 ประจำวันที่ 5/06/64#สมัครงานโรงพยาบาลรามาธิบดีตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องยื่นคะแนน...
05/06/2021

🌟 อัปเดตศูนย์สอบภาษาอังกฤษ ‼️
📅 ประจำวันที่ 5/06/64

#สมัครงานโรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

👉 ดูตำแหน่งงานว่าง คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🌟 อัปเดตศูนย์สอบภาษาอังกฤษ ‼️
📅 ประจำวันที่ 5/06/64

#สมัครงานโรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

👉 ดูตำแหน่งงานว่าง คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

03/06/2021
☀️ Morning Jobs ☀️🏥 #โรงพยาบาลรามาธิบดีรับสมัครงานด่วน‼️ หลายตำแหน่ง👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th...
31/05/2021

☀️ Morning Jobs ☀️
🏥 #โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครงานด่วน‼️ หลายตำแหน่ง

👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

☀️ Morning Jobs ☀️
🏥 #โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครงานด่วน‼️ หลายตำแหน่ง

👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

#โรงพยาบาลรามาธิบดีรับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา ‼️🌟คุณสมบัติ✅ อายุไม่เกิน 26 ปี✅ วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   ...
29/05/2021

#โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา ‼️

🌟คุณสมบัติ
✅ อายุไม่เกิน 26 ปี
✅ วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตร 1 ปี)
✅ หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

👉 สมัครงาน คลิก https://bit.ly/3fvwEHX
👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

#โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา ‼️

🌟คุณสมบัติ
✅ อายุไม่เกิน 26 ปี
✅ วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตร 1 ปี)
✅ หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

👉 สมัครงาน คลิก https://bit.ly/3fvwEHX
👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

#โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดรับสมัคร "พยาบาล" หลายอัตรา‼️🌟คุณสมบัติ✅ อายุ : ไม่เกิน 35 ปี✅ ปริญญาตรี ทางการพยาบาล✅ มีใบประกอบ...
28/05/2021

#โรงพยาบาลรามาธิบดี
เปิดรับสมัคร "พยาบาล" หลายอัตรา‼️

🌟คุณสมบัติ
✅ อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
✅ ปริญญาตรี ทางการพยาบาล
✅ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
(นักศึกษาจบใหม่ ยื่นภายหลังได้
ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
✅ มีผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน
✅ หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

👉 สมัครงาน คลิก https://bit.ly/3wEIOnn
👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

#โรงพยาบาลรามาธิบดี
เปิดรับสมัคร "พยาบาล" หลายอัตรา‼️

🌟คุณสมบัติ
✅ อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
✅ ปริญญาตรี ทางการพยาบาล
✅ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
(นักศึกษาจบใหม่ ยื่นภายหลังได้
ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
✅ มีผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน
✅ หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

👉 สมัครงาน คลิก https://bit.ly/3wEIOnn
👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

𝑾𝑬 𝑨𝑹𝑬 𝑯𝑰𝑹𝑰𝑵𝑮 !#โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัคร "วิศวกร 1 อัตรา"🔆 คุณสมบัติ✅ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี    (ชาย ต้องพ้...
28/05/2021

𝑾𝑬 𝑨𝑹𝑬 𝑯𝑰𝑹𝑰𝑵𝑮 !
#โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัคร "วิศวกร 1 อัตรา"

🔆 คุณสมบัติ
✅ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
(ชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
✅ วุฒิปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือ
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือ
วิศวกรรมชีวการแพทย์
✅ มีความรู้ด้าน Biosignal
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
✅ มีผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

👉 สนใจสมัครงานออนไลน์ คลิกเลย!
www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

𝑾𝑬 𝑨𝑹𝑬 𝑯𝑰𝑹𝑰𝑵𝑮 !
#โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัคร "วิศวกร 1 อัตรา"

🔆 คุณสมบัติ
✅ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
(ชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
✅ วุฒิปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือ
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือ
วิศวกรรมชีวการแพทย์
✅ มีความรู้ด้าน Biosignal
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
✅ มีผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

👉 สนใจสมัครงานออนไลน์ คลิกเลย!
www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

21/05/2021
🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี☀️ มีงานด่วนแนะนำ‼️📅 ประจำวันที่ 21/05/64👉 รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม✅ วุฒิปริญญาตรี/โท 6 อัตรา• ...
21/05/2021

🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี
☀️ มีงานด่วนแนะนำ‼️
📅 ประจำวันที่ 21/05/64
👉 รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม

✅ วุฒิปริญญาตรี/โท 6 อัตรา
• หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์
• นักวิชาการคอมพิวเตอร์
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
• พยาบาล

✅ วุฒิปวช. 8 อัตรา
• ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

✅ วุฒิม.3/ม.6 1 อัตรา
• พนักงานขับรถพยาบาล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
สมัครงานออนไลน์ คลิกเลย‼️
www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
📞 0-2201-2585 ต่อ 146-154
(วันและเวลาราชการ)

🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี
☀️ มีงานด่วนแนะนำ‼️
📅 ประจำวันที่ 21/05/64
👉 รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม

✅ วุฒิปริญญาตรี/โท 6 อัตรา
• หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์
• นักวิชาการคอมพิวเตอร์
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
• พยาบาล

✅ วุฒิปวช. 8 อัตรา
• ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

✅ วุฒิม.3/ม.6 1 อัตรา
• พนักงานขับรถพยาบาล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
สมัครงานออนไลน์ คลิกเลย‼️
www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
📞 0-2201-2585 ต่อ 146-154
(วันและเวลาราชการ)

11/05/2021

ผ่าวัคซีน COVID-19 🦠 ฟังชัด ๆ กับ 3 สถาบัน (ศิริราช จุฬาฯ รามาฯ)ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น

ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ทางรามาแชนแนล
📍https://www.facebook.com/ramachannel/
📍https://youtube.com/user/RamachannelTV

04/05/2021
29/04/2021
18/04/2021
13/04/2021
06/04/2021
29/03/2021

🔴 ด่วน!
อัตราพิเศษ TOEIC Listening & Reading รูปแบบ Personal 1,650 บาท และการยกเว้นอัตราส่งผลคะแนนทางไปรษณีย์ EMS 50 บาท จะหมดเขตในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นี้ และจะปรับเป็นอัตราปกติ 1,800 บาทตั้งแต่รอบสอบวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
.
- ผลคะแนน TOEIC Listening & Reading (Institutional) รูปแบบ Personal *มีรูปถ่าย
- ผลคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ
.
ติดต่อสำรองที่นั่งสอบได้ทาง CPA Call Center ระหว่างวันจันทร์-เสาร์ 8:00-16:30
-กรุงเทพฯ 02-260-7061, 02-259-3990 ต่อ 101
-เชียงใหม่ 053-241-273 ถึง 5
.
CPA (Thailand)
March 23, 2021

☀️ สวัสดีวันจันทร์ค่ะ🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี📣 มีตำแหน่งงานว่างมาแนะนำ ‼️📅 ประจำวันที่ 29/03/2564👉 รายได้ดี สวัสดิการเย...
29/03/2021

☀️ สวัสดีวันจันทร์ค่ะ
🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี
📣 มีตำแหน่งงานว่างมาแนะนำ ‼️
📅 ประจำวันที่ 29/03/2564
👉 รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
สมัครงานออนไลน์ คลิกเลย‼️
www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
📞 0-2201-2585 ต่อ 146-154
(วันและเวลาราชการ)

🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี☀️ มีงานด่วนแนะนำ‼️📅 ประจำวันที่ 19/03/2564👉 รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยมดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส...
19/03/2021

🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี
☀️ มีงานด่วนแนะนำ‼️
📅 ประจำวันที่ 19/03/2564
👉 รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
สมัครงานออนไลน์ คลิกเลย‼️
www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
📞 0-2201-2585 ต่อ 146-154
(วันและเวลาราชการ)

#โรงพยาบาลรามาธิบดีรับสมัครงานด่วน‼️✅ วิศวกร 1 อัตรา🌟คุณสมบัติ☑️ อายุ : ไม่เกิน 35 ปี☑️ กรณีเพศชาย    ต้องพ้นภาระทาง...
09/03/2021

#โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครงานด่วน‼️

✅ วิศวกร 1 อัตรา

🌟คุณสมบัติ
☑️ อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
☑️ กรณีเพศชาย
ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
☑️ ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
☑️ มีความรู้พื้นฐานและทักษะด้าน
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
☑️ หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
☑️ มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ IELTS 3 หรือ TOEFL-ITP 390 หรือ TOEFL-IBT 29 หรือ TOEFL CBT 90 หรือ MU GRAD TEST 36 หรือ TOEIC 400

🌟หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลโปรแกรม และ Module ของ Motion Analysis
2. ตรวจสอบวงจรการเดิน (Gait Cycle) ตั้งแต่ heel strike จนถึง heel strike อีกหนึ่งรอบ เพื่อควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์การเดินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบกราฟพิสัยการเคลื่อนไหว (kinematics) และแรงกระทำต่อข้อและกล้ามเนื้อ (Kinetics) ว่าไม่มีกราฟที่ผิดปกติไปจากความเป็นจริง (Outliers)
4. เขียนโปรแกรมหรือModule เพิ่มเติม ตามที่นักวิจัยต้องการ เพื่อพัฒนาต่อยอดการวิจัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด
5. สอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของอุปกรณ์ที่ใช้วัดแรง (Force) และวัดออกซิเจน
6. ผลิตผลงานวิจัยและดูแลงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย

👉สมัครงาน คลิก https://bit.ly/38lhIYE
👉ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-201-2585 ต่อ 146-154
(ในเวลาราชการ)

#โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครงานด่วน‼️

✅ วิศวกร 1 อัตรา

🌟คุณสมบัติ
☑️ อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
☑️ กรณีเพศชาย
ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
☑️ ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
☑️ มีความรู้พื้นฐานและทักษะด้าน
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
☑️ หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
☑️ มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ IELTS 3 หรือ TOEFL-ITP 390 หรือ TOEFL-IBT 29 หรือ TOEFL CBT 90 หรือ MU GRAD TEST 36 หรือ TOEIC 400

🌟หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลโปรแกรม และ Module ของ Motion Analysis
2. ตรวจสอบวงจรการเดิน (Gait Cycle) ตั้งแต่ heel strike จนถึง heel strike อีกหนึ่งรอบ เพื่อควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์การเดินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบกราฟพิสัยการเคลื่อนไหว (kinematics) และแรงกระทำต่อข้อและกล้ามเนื้อ (Kinetics) ว่าไม่มีกราฟที่ผิดปกติไปจากความเป็นจริง (Outliers)
4. เขียนโปรแกรมหรือModule เพิ่มเติม ตามที่นักวิจัยต้องการ เพื่อพัฒนาต่อยอดการวิจัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด
5. สอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของอุปกรณ์ที่ใช้วัดแรง (Force) และวัดออกซิเจน
6. ผลิตผลงานวิจัยและดูแลงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย

👉สมัครงาน คลิก https://bit.ly/38lhIYE
👉ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-201-2585 ต่อ 146-154
(ในเวลาราชการ)

#โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัคร #ผู้ช่วยอาจารย์ หลายอัตราคุณสมบัติ 1. เพศ ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ2. วุฒิปริญญาโท ใน...
09/03/2021

#โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เปิดรับสมัคร #ผู้ช่วยอาจารย์ หลายอัตรา

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
2. วุฒิปริญญาโท ในประเทศ/ต่างประเทศ สาขาการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (ที่ไม่หมดอายุ)
4. มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่สมัคร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ IELTS 3 หรือ TOEFL-ITP 390 หรือ TOEFL-IBT 29 หรือ TOEFL CBT 90 หรือ MU GRAD TEST 36

รายละเอียดงาน
1. งานด้านการเรียนการสอน
2. ร่วมนิพนธ์งานวิจัย หรือ Integrative review เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของวิชาชีพ และศาสตร์ทางการพยาบาล
3. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเตรียมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

#รายละเอียดเพิ่มเติม
👉 http://nursing.mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2019 หรือ 02-201-0110

#โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เปิดรับสมัคร #ผู้ช่วยอาจารย์ หลายอัตรา

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
2. วุฒิปริญญาโท ในประเทศ/ต่างประเทศ สาขาการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (ที่ไม่หมดอายุ)
4. มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่สมัคร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ IELTS 3 หรือ TOEFL-ITP 390 หรือ TOEFL-IBT 29 หรือ TOEFL CBT 90 หรือ MU GRAD TEST 36

รายละเอียดงาน
1. งานด้านการเรียนการสอน
2. ร่วมนิพนธ์งานวิจัย หรือ Integrative review เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของวิชาชีพ และศาสตร์ทางการพยาบาล
3. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเตรียมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

#รายละเอียดเพิ่มเติม
👉 http://nursing.mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2019 หรือ 02-201-0110

🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี☀️ มีงานด่วนแนะนำ‼️📅 ประจำวันที่ 08/03/2564👉 รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม✅ วุฒิปริญญาเอก / วุฒิบัตรฯ...
08/03/2021

🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี
☀️ มีงานด่วนแนะนำ‼️
📅 ประจำวันที่ 08/03/2564
👉 รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม

✅ วุฒิปริญญาเอก / วุฒิบัตรฯ
• อาจารย์แพทย์ ศัลยศาสตร์ทรวงอก
• อาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

✅ วุฒิปริญญาโท
• ผู้ช่วยอาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
• พยาบาล งานสร้างเสริมสุขภาพ
• นักกายภาพบำบัด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ

✅ วุฒิปริญญาตรี
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
• พยาบาล สาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ
• พยาบาล (ICU) ฝ่ายการพยาบาล
• พยาบาล (Med-Surg) ฝ่ายการพยาบาล

✅ วุฒิปวส.
• ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บางพลี)

✅ วุฒิปวช.
• ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายการพยาบาล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
สมัครงานออนไลน์ คลิกเลย‼️
www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
📞 0-2201-2585 ต่อ 146-154
(วันและเวลาราชการ)

𝑾𝑬 𝑨𝑹𝑬 𝑯𝑰𝑹𝑰𝑵𝑮 !!!โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัคร #อาจารย์ 23 อัตราคุณสมบัติ 1. เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ2. วุฒิปริ...
07/03/2021

𝑾𝑬 𝑨𝑹𝑬 𝑯𝑰𝑹𝑰𝑵𝑮 !!!

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เปิดรับสมัคร #อาจารย์ 23 อัตรา

คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
2. วุฒิปริญญาเอก ในประเทศ/ต่างประเทศ สาขาการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (ที่ไม่หมดอายุ)
4. มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่สมัคร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ IELTS 6 หรือ TOEFL-ITP 550 หรือ TOEFL-IBT 79 หรือ TOEFL CBT 213 หรือ MU GRAD TEST 80

รายละเอียดงาน
1. งานด้านการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของวิชาชีพและศาสตร์ทางการพยาบาล
3. ให้บริการวิชาการ รวมถึงการบริการพยาบาล
4. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

#รายละเอียดเพิ่มเติม
👉 http://nursing.mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2019 หรือ 02-201-0110

𝑾𝑬 𝑨𝑹𝑬 𝑯𝑰𝑹𝑰𝑵𝑮 !!!

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เปิดรับสมัคร #อาจารย์ 23 อัตรา

คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
2. วุฒิปริญญาเอก ในประเทศ/ต่างประเทศ สาขาการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (ที่ไม่หมดอายุ)
4. มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่สมัคร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ IELTS 6 หรือ TOEFL-ITP 550 หรือ TOEFL-IBT 79 หรือ TOEFL CBT 213 หรือ MU GRAD TEST 80

รายละเอียดงาน
1. งานด้านการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของวิชาชีพและศาสตร์ทางการพยาบาล
3. ให้บริการวิชาการ รวมถึงการบริการพยาบาล
4. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

#รายละเอียดเพิ่มเติม
👉 http://nursing.mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2019 หรือ 02-201-0110

“ม.33 เรารักกัน เปิดลงทะเบียนแล้ว”สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.xn--33-nqia4jubqa0kcg0o.com/พูดคุย-สอบถาม โครงการเร...
21/02/2021

“ม.33 เรารักกัน เปิดลงทะเบียนแล้ว”
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.xn--33-nqia4jubqa0kcg0o.com/

พูดคุย-สอบถาม โครงการเรารักกัน👇
https://www.facebook.com/groups/1624115367795909

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ
-สัญชาติไทย
-เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64
-ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ
กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
-ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

“ม.33 เรารักกัน เปิดลงทะเบียนแล้ว”
สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.ม33เรารักกัน .com

พูดคุย-สอบถาม โครงการเรารักกัน👇
https://www.facebook.com/groups/1624115367795909

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ
-สัญชาติไทย
-เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64
-ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ
กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
-ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

18/02/2021

TOEIC Listening & Reading Test (Institutional)
March 1-31, 2021 Every Monday-Saturday
.
For Test reservations, please contact CPA Call Center during Monday to Saturday 8.00-16.30
Bangkok: 02-260-7061, 02-259,3990 ext. 101
Chiangmai: 053-241-273 to 5

Photos from Center for Professional Assessment (Thailand)'s post
11/02/2021

Photos from Center for Professional Assessment (Thailand)'s post

10/02/2021

Be My Valentine... ❤️ รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ยังไงก็รักรามาธิบดี ส่งต่อความรู้สึกดีดี ด้วยหัวใจ

ความรักคือการให้ 👉 www.rama.mahidol.ac.th/th/donate

🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี☀️ มีงานด่วนแนะนำ‼️📅 ประจำวันที่ 08/02/2564👉 รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม✅ วุฒิปริญญาเอก / วุฒิบัตรฯ...
08/02/2021

🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี
☀️ มีงานด่วนแนะนำ‼️
📅 ประจำวันที่ 08/02/2564
👉 รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม

✅ วุฒิปริญญาเอก / วุฒิบัตรฯ
• อาจารย์
• แพทย์
• ทันตแพทย์

✅ วุฒิปริญญาโท
• หัวหน้างานบริการวิชาการ
• พยาบาล
• นักเทคนิคการแพทย์
• วิศวกร

✅ วุฒิปริญญาตรี
• นักรังสีการแพทย์
• พยาบาล
• บรรณารักษ์
• นักตรวจสอบภายใน
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
• นักสังคมสงเคราะห์
• นักสุขศึกษา
• นักตรวจการนอนหลับ
• นักแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย

✅ วุฒิปวส.
• ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

✅ วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
• ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

✅ วุฒิม.3 , ม.6
• พนักงานทั่วไป (แม่บ้านหอพัก)
• พนักงานทั่วไป (ฝ่ายโภชนาการ)
• พนักงานทั่วไป (งานผู้ป่วยสัมพันธ์ฯ)
• พนักงานทั่วไป (ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ)
• พนักงานประจำห้องทดลอง
• พนักงานขับรถยนต์
• พนักงานรักษาความปลอดภัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
สมัครงานออนไลน์ คลิกเลย‼️
www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
📞 0-2201-2585 ต่อ 146-154
(วันและเวลาราชการ)

07/02/2021

#WorldCancerDay #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
#รับผิดชอบสังคม #มุ่งเรียนรู้

#HCramathibodi

Photos from Center for Professional Assessment (Thailand)'s post
31/01/2021

Photos from Center for Professional Assessment (Thailand)'s post

📣#โรงพยาบาลรามาธิบดี #รับสมัครพนักงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายโภชนาการวุฒิ ม.3 , ม.6 หลายอัตรา🌟ผู้ที่สนใจ สามารถฝากประวัติได้ท...
26/01/2021

📣#โรงพยาบาลรามาธิบดี
#รับสมัครพนักงานทั่วไป
สังกัด ฝ่ายโภชนาการ
วุฒิ ม.3 , ม.6 หลายอัตรา

🌟ผู้ที่สนใจ สามารถฝากประวัติได้ที่
=>www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
☎ 02-201-2585 ต่อ 146-154
(ในวันเและวลาราชการ)

📣#โรงพยาบาลรามาธิบดี
#รับสมัครพนักงานทั่วไป
สังกัด ฝ่ายโภชนาการ
วุฒิ ม.3 , ม.6 หลายอัตรา

🌟ผู้ที่สนใจ สามารถฝากประวัติได้ที่
=>www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
☎ 02-201-2585 ต่อ 146-154
(ในวันเและวลาราชการ)

📣#โรงพยาบาลรามาธิบดี #รับสมัครพนักงานเปล สังกัด งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วยวุฒิ ม.3 , ม.6 หลายอัตรา🌟ผู้ที่สนใจ ส...
26/01/2021

📣#โรงพยาบาลรามาธิบดี
#รับสมัครพนักงานเปล
สังกัด งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
วุฒิ ม.3 , ม.6 หลายอัตรา

🌟ผู้ที่สนใจ สามารถฝากประวัติได้ที่
=>www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
☎ 02-201-2585 ต่อ 146-154
(ในวันเและวลาราชการ)

📣#โรงพยาบาลรามาธิบดี
#รับสมัครพนักงานเปล
สังกัด งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
วุฒิ ม.3 , ม.6 หลายอัตรา

🌟ผู้ที่สนใจ สามารถฝากประวัติได้ที่
=>www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
☎ 02-201-2585 ต่อ 146-154
(ในวันเและวลาราชการ)

ที่อยู่

270 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่6 ทุ่ง
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

02 201 2585

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัคร พยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา 👉สนใจสมัครคลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 152 (ในเวลาราชการ)