สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพย

สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพย สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปณิธาน :
เป็นประทีปส่องทางด้านสุขภาพของประเทศ

วิสัยทัศน์ :
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล

พันธกิจ :
บูรณาการการศึกษา การวิจัย และการบริการสุขภาพเพื่อสุขภาวะของสังคม

เปิดเหมือนปกติ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตำแหน่ง เภสัชกร หลายอัตราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถานที่ปฏิบั...
12/01/2022

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตำแหน่ง เภสัชกร หลายอัตรา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
• โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตพญาไท
• โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ
สมัครงานออนไลน์ได้ที่ : https://www2.ra.mahidol.ac.th/RAMA-CAREER
ลงทะเบียนก่อน Walk-in : https://shorturl.asia/Dsjwz
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตำแหน่ง เภสัชกร หลายอัตรา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
• โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตพญาไท
• โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ
สมัครงานออนไลน์ได้ที่ : https://www2.ra.mahidol.ac.th/RAMA-CAREER
ลงทะเบียนก่อน Walk-in : https://shorturl.asia/Dsjwz
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตำแหน่ง ช่างตัดเย็บผ้า จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
10/11/2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตำแหน่ง ช่างตัดเย็บผ้า จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
• โรงพยาบาลรามาธิบดี งานบริการผ้า
สมัครงานออนไลน์ได้ที่ : https://www2.ra.mahidol.ac.th/RAMA-CAREER
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 147 (ในวันและเวลาราชการ)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตำแหน่ง ช่างตัดเย็บผ้า จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
• โรงพยาบาลรามาธิบดี งานบริการผ้า
สมัครงานออนไลน์ได้ที่ : https://www2.ra.mahidol.ac.th/RAMA-CAREER
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 147 (ในวันและเวลาราชการ)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตำแหน่ง นิติกร จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤ...
05/11/2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตำแหน่ง นิติกร จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน
• คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตพญาไท 3 อัตรา
• สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 อัตรา
สมัครงานออนไลน์ได้ที่ : https://www2.ra.mahidol.ac.th/RAMA-CAREER
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 147 (ในวันและเวลาราชการ)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตำแหน่ง นิติกร จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน
• คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตพญาไท 3 อัตรา
• สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 อัตรา
สมัครงานออนไลน์ได้ที่ : https://www2.ra.mahidol.ac.th/RAMA-CAREER
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 147 (ในวันและเวลาราชการ)

ด่วน !!! เปิดรับสมัครสอบ MU-ELT ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 แล้วค่ะ
02/11/2021

ด่วน !!! เปิดรับสมัครสอบ MU-ELT
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 แล้วค่ะ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดน...
29/10/2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สนใจส่งประวัติได้ที่ : [email protected]
หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ : https://www2.ra.mahidol.ac.th/RAMA-CAREER
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 152 (ในวันและเวลาราชการ)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สนใจส่งประวัติได้ที่ : [email protected]
หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ : https://www2.ra.mahidol.ac.th/RAMA-CAREER
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 152 (ในวันและเวลาราชการ)

23/10/2021
13/10/2021
รับสมัคร ‼️ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา• มีประสบการณ์ ด้านการเงิน และ พัสดุ • มีคะแนนภาษาอั...
03/10/2021

รับสมัคร ‼️
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ ด้านการเงิน และ พัสดุ
• มีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น
TOEIC / TOEFL / IELTS / MU ELT /
MU GRAD TEST

📍สมัครได้ที่นี่ >>> https://forms.gle/cuR9eau6fHZB3KHP6

รับสมัคร ‼️
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ ด้านการเงิน และ พัสดุ
• มีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น
TOEIC / TOEFL / IELTS / MU ELT /
MU GRAD TEST

📍สมัครได้ที่นี่ >>> https://forms.gle/cuR9eau6fHZB3KHP6

24/09/2021
#โรงพยาบาลรามาธิบดี🌟 รับสมัครด่วน !!!ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคุณสมบัติ• อายุไม่เกิน 35 ปี• คุณวุฒิปริญญาตรี  •...
24/09/2021

#โรงพยาบาลรามาธิบดี
🌟 รับสมัครด่วน !!!
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• คุณวุฒิปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ในการทำงาน
ด้านการเงิน และพัสดุ 1 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับ
การเงิน การคลัง และการพัสดุ
• มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความละเอียดแม่นยํา
• สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดัน
ได้เป็นอย่างดี
• มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ปฏิบัติภาระงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของภาควิชา เช่น งานเอกสาร งานธุรการ งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุ
• ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
• ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

📍สมัครได้ที่นี่ >>> https://forms.gle/cuR9eau6fHZB3KHP6

#โรงพยาบาลรามาธิบดี
🌟 รับสมัครด่วน !!!
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• คุณวุฒิปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ในการทำงาน
ด้านการเงิน และพัสดุ 1 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับ
การเงิน การคลัง และการพัสดุ
• มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความละเอียดแม่นยํา
• สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดัน
ได้เป็นอย่างดี
• มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ปฏิบัติภาระงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของภาควิชา เช่น งานเอกสาร งานธุรการ งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุ
• ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
• ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

📍สมัครได้ที่นี่ >>> https://forms.gle/cuR9eau6fHZB3KHP6

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน บริหารทุนมนุษย์ จำนวน 1 ...
16/09/2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน บริหารทุนมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
สนใจส่งประวัติได้ที่ : [email protected]
หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ : https://www2.ra.mahidol.ac.th/RAMA-CAREER
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 152 (ในวันและเวลาราชการ)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน บริหารทุนมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
สนใจส่งประวัติได้ที่ : [email protected]
หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ : https://www2.ra.mahidol.ac.th/RAMA-CAREER
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 152 (ในวันและเวลาราชการ)

Photos from Center for Professional Assessment (Thailand)'s post
14/09/2021

Photos from Center for Professional Assessment (Thailand)'s post

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล (HRD) สังกัด ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตราสมั...
30/08/2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล (HRD) สังกัด ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา
สมัครงานออนไลน์ https://www2.ra.mahidol.ac.th/RAMA-CAREER
ส่งประวัติได้ที่ คุณวริสรา สายรักษา [email protected]

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล (HRD) สังกัด ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา
สมัครงานออนไลน์ https://www2.ra.mahidol.ac.th/RAMA-CAREER
ส่งประวัติได้ที่ คุณวริสรา สายรักษา [email protected]

12/08/2021
28/07/2021
Photos from โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า สงขลา Mee Fah English School Songkhla's post
26/07/2021

Photos from โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า สงขลา Mee Fah English School Songkhla's post

25/07/2021
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 เพื่อ...
18/07/2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมาก

ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี
• กรุงเทพ 090-3-50015-5
• กสิกรไทย 879-2-00448-3
• ไทยพาณิชย์ 026-3-05216-3

บริจาคออนไลน์ คลิก www.ramafoundation.or.th/donation/donate_detail/28 โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ช่วยสร้างพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุดไปด้วยกัน

#รามาฯร่วมใจสู้ภัยโควิด

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมาก

ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี
• กรุงเทพ 090-3-50015-5
• กสิกรไทย 879-2-00448-3
• ไทยพาณิชย์ 026-3-05216-3

บริจาคออนไลน์ คลิก www.ramafoundation.or.th/donation/donate_detail/28 โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ช่วยสร้างพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุดไปด้วยกัน

#รามาฯร่วมใจสู้ภัยโควิด

06/07/2021

❌ CPA (Thailand) Open Testing รอบสอบ 16-19 กรกฎาคม 2564 เต็มทุกรอบแล้ว 📣 (updated-7 กรกฎาคม 2564 - 13.00) ❌

เปิดรอบสอบ TOEIC Listening & Reading Test เพิ่มในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม และ🗓 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
⏰ รอบสอบ 9.00 น. | 14.00 น.
📌 ณ โรงแรม Kantary Amata Bangpakong, Chonburi
*ดำเนินการจัดสอบโดย CPA (Thailand) ตามมาตรการของจังหวัดชลบุรี และ มาตรการของ CPA (Thailand) อย่างเคร่งครัด
✅ สำรองสอบได้ทาง CPA Call Center กรุงเทพฯ 02-260-7061, 02-259-3990 ต่อ 101 ระหว่างวันจันทร์-พุธ 10.00-16.30 น. เท่านั้น

➕add LINE OA @cpa_thailand เพื่อติดตามข้อมูล update ของ CPA (Thailand)

CPA (Thailand)
6 มิถุนายน 2564

Photos from Center for Professional Assessment (Thailand)'s post
06/07/2021

Photos from Center for Professional Assessment (Thailand)'s post

🌟 อัปเดตศูนย์สอบภาษาอังกฤษ ‼️📅 ประจำวันที่ 5/07/64#สมัครงานโรงพยาบาลรามาธิบดีตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องยื่นคะแนน...
05/07/2021

🌟 อัปเดตศูนย์สอบภาษาอังกฤษ ‼️
📅 ประจำวันที่ 5/07/64

#สมัครงานโรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

👉 ดูตำแหน่งงานว่าง คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🌟 อัปเดตศูนย์สอบภาษาอังกฤษ ‼️
📅 ประจำวันที่ 5/07/64

#สมัครงานโรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

👉 ดูตำแหน่งงานว่าง คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

04/07/2021
☀️ Good Morning Jobs ☀️🏥 #โรงพยาบาลรามาธิบดีรับสมัครงานด่วน‼️ หลายตำแหน่ง👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol....
30/06/2021

☀️ Good Morning Jobs ☀️
🏥 #โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครงานด่วน‼️ หลายตำแหน่ง

👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

☀️ Good Morning Jobs ☀️
🏥 #โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครงานด่วน‼️ หลายตำแหน่ง

👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

TOEFL ITP - Mee Fah English School
24/06/2021
TOEFL ITP - Mee Fah English School

TOEFL ITP - Mee Fah English School

           สมัครติว TOEFL ITP พร้อมสอบ 1 ครั้ง ราคา 4,500 บาท            (ติว 6 ชม. อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ สอนสด กลุ่มล....

21/06/2021

ศูนย์สอบเอลิสท์โปร (ชั้น 7 ตึกมณียา #bts ชิดลม ทางออก 2) เปิดให้บริกสอบ #toefitp ตามปกติแล้วค่ะ 😘

โดยเปิดสอบทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีรอบสอบให้เลือก 3 รอบ สำหรับวันจันทร์ - วันเสาร์ และ 2 รอบ สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์!

จองสอบได้ง่าย รวดเร็ว ที่ http://www.alisttest.com/ หรือทางไลน์ "@alisttest" พร้อมบริการแนะนำเตรียมตัวสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-652-2566, 085-626-9456, 061-592-4569

#ครูคืนถิ่น #สอบภาษาอังกฤษ

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลรามาธิบดีรับสมัคร พยาบาล 2 อัตราคุณสมบัติ :1. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์2. มีใบอนุญาตประกอบวิช...
13/06/2021

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัคร พยาบาล 2 อัตรา

คุณสมบัติ :
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน
5. มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

➡️ สมัครงานด่วน‼️ คลิก >> https://bit.ly/3vd1Kst

🌐 ดูตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติม คลิก >>
https://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
โทร : 02-201-2585 ต่อ 146-154
FB : Rama Recruit

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัคร พยาบาล 2 อัตรา

คุณสมบัติ :
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน
5. มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

➡️ สมัครงานด่วน‼️ คลิก >> https://bit.ly/3vd1Kst

🌐 ดูตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติม คลิก >>
https://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
โทร : 02-201-2585 ต่อ 146-154
FB : Rama Recruit

โรงพยาบาลรามาธิบดีรับสมัครงานด่วน‼️ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ หลายอัตราคุณสมบัติ :1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 2. ...
13/06/2021

โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครงานด่วน‼️
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ หลายอัตรา

คุณสมบัติ :
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน (หากยังไม่มี สามารถสมัครไว้ก่อน และส่งตามภายหลังได้)

➡️ สมัครงาน คลิก >>
🌐 https://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
โทร : 02-201-2585 ต่อ 146-154
FB : Rama Recruit

โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครงานด่วน‼️
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ หลายอัตรา

คุณสมบัติ :
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน (หากยังไม่มี สามารถสมัครไว้ก่อน และส่งตามภายหลังได้)

➡️ สมัครงาน คลิก >>
🌐 https://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
โทร : 02-201-2585 ต่อ 146-154
FB : Rama Recruit

🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี☀️ รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง‼️📅 ประจำวันที่  7/06/2564✅ วุฒิปริญญาเอก / วุฒิบัตรฯ• อาจารย์ (โรงเรียนพย...
07/06/2021

🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี
☀️ รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง‼️
📅 ประจำวันที่ 7/06/2564

✅ วุฒิปริญญาเอก / วุฒิบัตรฯ
• อาจารย์ (โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี)
• อาจารย์ (กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์)
• อาจารย์ (ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)
• แพทย์ (ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการดูแลแบบประคับประคอง)
• ทันตแพทย์

✅ วุฒิปริญญาโท
• ผู้ช่วยวิจัย
• หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
• นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์พิษวิทยา)

✅ วุฒิปริญญาตรี
• เภสัชกร
• วิศวกร
• นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
• นักวิชาการศึกษา
• นักตรวจการนอนหลับ
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
• นักวิชาการคอมพิวเตอร์
• เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
• พยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล)
• พยาบาล (งานพัฒนาคุณภาพงาน)
• พยาบาล (สาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ)
• พยาบาล
(งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก)
• หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์

✅ วุฒิปวส.
• ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(ภาควิชาออร์โธปิดิกส์)

✅ วุฒิปวช.
• ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานเวชระเบียน)
• ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ฝ่ายการพยาบาล)

✅ วุฒิประกาศนียบัตร
• ผู้ช่วยพยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล)
• ผู้ช่วยพยาบาล
(ภาควิชาวิสัญญีวิทยา)
• ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

✅ วุฒิม.3 / ม.6
• พนักงานขับรถยนต์ (Ambulance)
• พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้/รถบัส)
• พนักงานทั่วไป (แม่บ้านหอพัก)
• พนักงานทั่วไป (ฝ่ายโภชนาการ)
• พนักงานประจำห้องทดลอง
• พนักงานทั่วไป (งานผู้ป่วยสัมพันธ์ฯ)
• พนักงานรักษาความปลอดภัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
สมัครงานออนไลน์ คลิกเลย‼️
www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
📞 0-2201-2585 ต่อ 146-154
(วันและเวลาราชการ)

🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี
☀️ รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง‼️
📅 ประจำวันที่ 7/06/2564

✅ วุฒิปริญญาเอก / วุฒิบัตรฯ
• อาจารย์ (โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี)
• อาจารย์ (กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์)
• อาจารย์ (ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)
• แพทย์ (ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการดูแลแบบประคับประคอง)
• ทันตแพทย์

✅ วุฒิปริญญาโท
• ผู้ช่วยวิจัย
• หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
• นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์พิษวิทยา)

✅ วุฒิปริญญาตรี
• เภสัชกร
• วิศวกร
• นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
• นักวิชาการศึกษา
• นักตรวจการนอนหลับ
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
• นักวิชาการคอมพิวเตอร์
• เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
• พยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล)
• พยาบาล (งานพัฒนาคุณภาพงาน)
• พยาบาล (สาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ)
• พยาบาล
(งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก)
• หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์

✅ วุฒิปวส.
• ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(ภาควิชาออร์โธปิดิกส์)

✅ วุฒิปวช.
• ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานเวชระเบียน)
• ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ฝ่ายการพยาบาล)

✅ วุฒิประกาศนียบัตร
• ผู้ช่วยพยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล)
• ผู้ช่วยพยาบาล
(ภาควิชาวิสัญญีวิทยา)
• ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

✅ วุฒิม.3 / ม.6
• พนักงานขับรถยนต์ (Ambulance)
• พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้/รถบัส)
• พนักงานทั่วไป (แม่บ้านหอพัก)
• พนักงานทั่วไป (ฝ่ายโภชนาการ)
• พนักงานประจำห้องทดลอง
• พนักงานทั่วไป (งานผู้ป่วยสัมพันธ์ฯ)
• พนักงานรักษาความปลอดภัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
สมัครงานออนไลน์ คลิกเลย‼️
www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
📞 0-2201-2585 ต่อ 146-154
(วันและเวลาราชการ)

06/06/2021

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 7-30 มิถุนายน 2564
เปิดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป
💉เข็มที่ 1 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเท่านั้น
💉เข็มที่ 2 แก่ผู้ที่มีนัดหมายเดิม
**ขณะนี้ยังไม่เปิดรับผู้ที่ไม่ได้นัดหมายไว้**

โดยมีจุดให้บริการ ดังนี้
📍ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
📍ชั้น 1 อาคารบริหาร (สำหรับผู้รับบริการที่เป็นรถนั่งและรถนอน)

🌟 อัปเดตศูนย์สอบภาษาอังกฤษ ‼️📅 ประจำวันที่ 5/06/64#สมัครงานโรงพยาบาลรามาธิบดีตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องยื่นคะแนน...
05/06/2021

🌟 อัปเดตศูนย์สอบภาษาอังกฤษ ‼️
📅 ประจำวันที่ 5/06/64

#สมัครงานโรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

👉 ดูตำแหน่งงานว่าง คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🌟 อัปเดตศูนย์สอบภาษาอังกฤษ ‼️
📅 ประจำวันที่ 5/06/64

#สมัครงานโรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

👉 ดูตำแหน่งงานว่าง คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

03/06/2021
☀️ Morning Jobs ☀️🏥 #โรงพยาบาลรามาธิบดีรับสมัครงานด่วน‼️ หลายตำแหน่ง👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th...
31/05/2021

☀️ Morning Jobs ☀️
🏥 #โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครงานด่วน‼️ หลายตำแหน่ง

👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

☀️ Morning Jobs ☀️
🏥 #โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครงานด่วน‼️ หลายตำแหน่ง

👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

#โรงพยาบาลรามาธิบดีรับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา ‼️🌟คุณสมบัติ✅ อายุไม่เกิน 26 ปี✅ วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล     ...
29/05/2021

#โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา ‼️

🌟คุณสมบัติ
✅ อายุไม่เกิน 26 ปี
✅ วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตร 1 ปี)
✅ หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

👉 สมัครงาน คลิก https://bit.ly/3fvwEHX
👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

#โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา ‼️

🌟คุณสมบัติ
✅ อายุไม่เกิน 26 ปี
✅ วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตร 1 ปี)
✅ หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

👉 สมัครงาน คลิก https://bit.ly/3fvwEHX
👉 ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด คลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2201-2585 ต่อ 146 -154
(ในวันและเวลาราชการ)

ที่อยู่

270 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่6 ทุ่ง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02 201 2585

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ทำงานเต็มเวลา ประกาศระหว่างวันที่ 13-20 ตุลาคม 2564 ติดต่อผู้จัดการ โทรศัพท์ 0818646235 ศศิรักษ์คลินิกเวชกรรม คลินิกบัตรทอง เขตบางแค กรุงเทพฯ
#โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัคร พยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา 👉สนใจสมัครคลิก www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 152 (ในเวลาราชการ)