สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุม
(1)

25/08/2023

การเสวนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "ตะเกียงชุมชน พัฒนาคนบนความพอเพียง"
ในวันที่ 25 ส.ค. 66 เวลา 13.00 น.

เข้าร่วมชมกิจกรรมเสวนาได้ทาง
https://fb.watch/mE1coTAWxi/?mibextid=RUbZ1f

25/08/2023

การเสวนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ
"ตะเกียงชุมชน พัฒนาคนบนความพอเพียง"
ในวันที่ 25 ส.ค. 66 เวลา 13.00 น.
https://fb.watch/mE1tTcVlfi/

✨สพช. วพช. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะให้ พก.123 เพื่อเป็นนักพัฒนาเต็มตัว 🔺วันที่ 21 สิงหาคม 2566🔺...
22/08/2023

✨สพช. วพช. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะให้ พก.123 เพื่อเป็นนักพัฒนาเต็มตัว

🔺วันที่ 21 สิงหาคม 2566
🔺 วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จ.ชลบุรี

🔺นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันการพัฒนาชุมชนโดย
นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบนายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยง [Mentor] และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) รุ่นที่ 123 ภาคสรุป จำนวน 168 คน ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรม มีอุดมการณ์ยึดปรัชญา หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทำงานกับชุมชน

ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม Mentor และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 123 ในวันที่ 6 ของภาคสรุป ดังนี้
☀️ภาคบ่าย
-พิธีปิดบ้านนักพัฒนา พัฒนากร รุ่นที่123 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธี "ปิดบ้านนักพัฒนา" โดยนายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยนายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ตลอดจนผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน คณะวิทยากร และพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 123 จำนวน 165 คน ให้การต้อนรับและมีกิจกรรมดังนี้
1️⃣ตัวแทนพัฒนากรรุ่นที่123 กล่าวความรู้สึก
2️⃣มอบรางวัลผลการเรียนดีเด่น ขวัญใจรุ่น และผู้สร้างแรงบันดาลใจนักพัฒนาให้แก่พัฒนากรรุ่นที่ 123 โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
3️⃣มอบเข็มวิทยฐานะให้แก่พัฒนากรรุ่นที่ 123 โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
4️⃣ให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรมฯแก่พัฒนากรรุ่นที่ 123 โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

☀️ภาคเช้า
-กิจกรรมทำบุญตักบาตรรุ่น
-กิจกรรมปณิธานนักพัฒนา เพื่อระลึกพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักพัฒนาไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตาม และให้น้องๆพัฒนากรรุ่นที่ 123 ได้ตั้งปณิธานเขียนลงในกระดาษในการที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยใจที่ศรัทธา พร้อมที่จะลงพื้นที่พัฒนาพื้นที่ ชุมชนตามที่เขียนไว้ในใบปณิธาน โดยคณะวิทยากรสถาบันการพัฒนาชุมชน

📷ภาพ : สถาบันการพัฒนาชุมชน
✍️ข่าว : สถาบันการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สถาบันการพัฒนาชุมชน

✨✨ประกาศผู้ชนะรางวัล ✨✨การประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ " อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน " (Soil, where food begins)เนื่องในโอกา...
19/08/2023

✨✨ประกาศผู้ชนะรางวัล ✨✨
การประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ
" อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน " (Soil, where food begins)
เนื่องในโอกาสวันดินโลก
✨รางวัลที่ 1 : รางวัลเงินสด 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
✨รางวัลที่ 2 : รางวัลเงินสด 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
✨รางวัลที่ 3 : รางวัลเงินสด 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
✨รางวัล Popular Vote 👍🏻👍🏻 สำหรับคลิปวีดีโอที่มียอดไลค์มากที่สุด รางวัลเงินสด 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

🥳🥳 ขอแสดงความยินดีกับ..
รางวัลที่ 1 : Namlae Chuensonthipan
รางวัลที่ 2 : สำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอเกาะคา
รางวัลที่ 3 : วิหคน้อย ร้อยฝัน อิสระชนคนธรรมดา
รางวัล Popular Vote : 👍🏻
สำนักงานพัฒนาชุมชน นครพนม

ทีมงาน KM4Society ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ผู้สนับสนุนเงินรางวัลในครั้งนี้หวังว่าเราจะได้รับโอกาสดีๆ เช่นนี้อีกต่อๆ ไป
และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณ ผู้ร่วมส่งผลงานทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

ท่านที่ไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจไปนะคะ
พวกเราจะมีกิจกรรมดีๆ ให้ร่วมสนุกและแบ่งปันความรู้
ในโอกาสต่อไป สามารถติดตามข่าวสารได้ที่
กลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน
หรือที่ KM4Society 🌱❤️แล้วพบกันใหม่ค่ะ

#5ธันวาคม
#วันดินโลก

#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัด

 #ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืนสพช.พช. พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...
07/08/2023

#ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน
สพช.พช. พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม" โดยศาสตราจารย์(พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ภายใต้งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๖ ( Thailand Research Expo 2023)" ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)" เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 โดยในปี 2566 จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ขั้น 22 - 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในการนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้นำเสนอนิทรรศการ จำนวน 2 เรื่อง คือการพัฒนารูปแบบระบบเศรษฐกิจแบบองค์รวมในพื้นที่นำร่องต้นแบบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบระดับตำบล (แปลง CLM) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และนำเสนอภาคบรรยายในผลงานวิจัย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม" ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023

“มุ่งมั่น พัฒนา สร้างสรรค์ งา นวิจัย เพื่องานพัฒนาชุมชน”

✨สพช. วพช.เปิดบ้านต้อนรับนักพัฒนา พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 124 🔺วันที่ 4 สิงหาคม 2566🔺 วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จ.ชลบุรี...
05/08/2023

✨สพช. วพช.เปิดบ้านต้อนรับนักพัฒนา พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 124

🔺วันที่ 4 สิงหาคม 2566
🔺 วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จ.ชลบุรี

🔺นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันการพัฒนาชุมชนโดย
นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม Mentor และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้แก่นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) รุ่นที่ 124 ภาควิชาการ จำนวน 67 คน ระหว่างวันที่ 3-19 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมเมล็ดพันธุ์นักพัฒนา พัฒนากรรุ่นที่ 124 ให้มีความพร้อมสำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่จริงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพัฒนากรอย่างเต็มภาคภูมิ

ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม Mentor และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 124 ในวันที่ 2 ดังนี้
🌅ภาคเช้า
-Warp up กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในวันที่ 2 ของหลักสูตรฯ และให้ข้อคิดเรื่องสุขภาพ การทำงานเป็นทีม โดยนายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
-บรรยายอุดมการณ์ ปรัชญา หลักการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างอุดมการณ์การทำงานพัฒนาชุมชน ให้ความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา หลักการพัฒนาชุมชน และหลักคิดอย่างนักพัฒนาชุมชน โดย ดร.ปรีดี โชติช่วง
☀️ภาคบ่าย
-บรรยายกระบวนการพัฒนาชุมชนและการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการพัฒนาชุมชน วิธีการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีหลักคิดอย่างนักพัฒนาชุมชนและเข้าใจในค่านิยมกรมการพัฒนาชุมชน โดย ดร.ปรีดี โชติช่วง

🌛ภาคค่ำ
-พิธีเปิดบ้านต้อนรับนักพัฒนา เปิดอบรมพัฒนากรรุ่น 124 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธี "เปิดบ้านต้อนรับนักพัฒนา" โดยนายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ แก่นจันทร์ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายไพโรจน์ โสภาพร เลขานุการกรม นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย พัฒนาการจังหวัดชลบุรี นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน นายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตลอดจนผู้แทนจากสำนัก กอง ศูนย์ คณะวิทยากร และนักศึกษาพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 124 จำนวน 67 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

📷ภาพ : สถาบันการพัฒนาชุมชน
✍️ข่าว : สถาบันการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สถาบันการพัฒนาชุมชน

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ ...
28/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สพช.นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566วันที่ 26 ...
26/07/2023

สพช.นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร 😎 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาชุมชน ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยวันเข้าพรรษา เป็นหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ “เข้าพรรษา” หรือภาษาปากว่า จำพรรษา หรือช่วงพักฤดูฝน (พรรษา แปลว่า ฤดูฝน, จำ แปลว่า พักอยู่) ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์ที่ละเว้นไม่ได้และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไป ได้สืบทอดประเพณีทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย การที่พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดเวลา 3 เดือน มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเผยแพร่ศาสนาตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งในช่วงฤดูฝน จะมีความยากลำบาก และเพื่อป้องกันความเสียหายจากการเดินเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่พระสงฆ์ได้มาจำพรรษารวมกัน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์
ในการนี้ การร่วมทำบุญตักบาตรครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาที่ดีงามและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยสืบไป

ข่าว : สถาบันการพัฒนาชุมชน

#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
For Good
#สถาบันการพัฒนาชุมชน

สพช.พช. : ขับเคลื่อนงานนักสื่อสารสังคม : ขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชน        วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 สถาบันการพัฒนา...
26/07/2023

สพช.พช. : ขับเคลื่อนงานนักสื่อสารสังคม : ขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชน

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 สถาบันการพัฒนาชุมชน ภายใต้การอำนวยการของ นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมคณะทีมงานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง : นักสื่อสารสังคม ขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 1,000 ตำบล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนเชิงรุกในพื้นที่ ผ่านสื่อรูปแบบ “ภาพถ่ายทรงพลัง” โดยทีมผู้นำนักสื่อสารสังคมระดับตำบล นำความรู้ ทักษะ จากการฝึกอบรม มาผลิตสื่อบทเรียนผลสำเร็จการขจัดความยากจน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่สู่สาธารณะ

ผลการดำเนินงานทีมนักสื่อสารสังคมระดับตำบล มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ผ่านสื่อรูปแบบ “ภาพถ่ายทรงพลัง”

ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพถ่ายการเหลาก้านไม้กวาด เป็นอาชีพเสริมของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการนำทางมะพร้าวที่มีจำนวนมากในพื้นที่มาเหลาเป็นก้านเพื่อนำไปทำไม้กวาดทางมะพร้าว ที่เป็นที่นิยมของชาวตำบลสามร้อยยอด ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำ และมีรายได้ และเป็นการส่งเสริมการขจัดความยากจนในครัวเรือน
https://www.facebook.com/photo/?fbid=768304488633638&set=a.225996029531156

ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โต้ล้ง ปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีกิน มีใช่ ไม่อด #นักสื่อสารสังคมสมุทรสาคร
https://www.facebook.com/photo/?fbid=240651565583742&set=a.240652015583697

ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
#ภาพถ่ายทรงพลัง โดย #นักสื่อสารสังคม #ประศุกตำบลเข้มแข็ง #ขจัดจน #อำเภออินทร์บุรี
https://www.facebook.com/100079610322759/posts/272633738733635/?mibextid=cr9u03

📷ภาพ : ทีมนักสื่อสารสังคมระดับตำบล
✍️ข่าว : สถาบันการพัฒนาชุมชน

#นักสื่อสารสังคม
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลงปี2566
#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สถาบันการพัฒนาชุมชน

อธิบดี พช.นำผู้บริหารร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ...
26/07/2023

อธิบดี พช.นำผู้บริหารร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธีฯ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ

ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบไป

ข่าว : สถาบันการพัฒนาชุมชน

#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
For Good
#สถาบันการพัฒนาชุมชน

สพช.พช. : ขับเคลื่อนงานนักสื่อสารสังคม : ขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชน 🌈☀️      วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 สถาบันการพัฒ...
24/07/2023

สพช.พช. : ขับเคลื่อนงานนักสื่อสารสังคม : ขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชน 🌈☀️

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 สถาบันการพัฒนาชุมชน ภายใต้การอำนวยการของ นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมคณะทีมงานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง : นักสื่อสารสังคม ขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 1,000 ตำบล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนเชิงรุกในพื้นที่ ผ่านสื่อรูปแบบ “Infographic” โดยทีมผู้นำนักสื่อสารสังคมระดับตำบล นำความรู้ ทักษะ จากการฝึกอบรม มาผลิตสื่อบทเรียนผลสำเร็จการขจัดความยากจน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่สู่สาธารณะ

📚ผลการดำเนินงานทีมนักสื่อสารสังคมระดับตำบล มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ผ่านสื่อรูปแบบ “Infographic”

♦️ตำบลประศุภ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อาชีพปลูกมะกรูด สู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
https://www.facebook.com/photo/?fbid=271085098888499&set=a.104926335504377

♦️ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สพอ.ผักไห่ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน
https://www.facebook.com/100007874806496/posts/3573260542946404/?mibextid=cr9u03

♦️ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ศจพ. ร่วมสร้างบ้านแก่ครัวเรือนเป้าหมาย (TPMAP)
https://www.facebook.com/photo?fbid=236337779286423&set=a.101411976112338

♦️ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
https://www.facebook.com/photo/?fbid=583516023957583&set=a.245774977731691

📷ภาพ : ทีมนักสื่อสารสังคมระดับตำบล
✍️ข่าว : สถาบันการพัฒนาชุมชน

#นักสื่อสารสังคม
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลงปี2566
#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สถาบันการพัฒนาชุมชน

🐟🐟🐟🐟พช.กระทุ่มแบนประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน🐟🐟🐟🐟

นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้แก่หน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนในการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ศาสนา สถาบันการศึกษา เอกชน ประชาสังคม ประชาชนและประชาสัมพันธ์ ให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ ความต้องการของชุมชน ภูมิสังคมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน

จากนั้น ได้ร่วมกันเพาะเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 10 ชนิดเพื่อเป็นศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่พี่น้องประชาชนใน หมู่บ้านและตำบลสวนหลวง ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลสวนหลวง บ้านโต้ล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou
#นักสื่อสารสังคมสมุทรสาคร

📸ภาพ/ข่าว…สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

สพช.พช. : ประชุมคณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการกลั่นกรองการประกวดสื่อบทเรียนผลสำเร็จการขจัดความยากจน ตามโครงการเสริมสร้าง...
22/07/2023

สพช.พช. : ประชุมคณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการกลั่นกรองการประกวดสื่อบทเรียนผลสำเร็จการขจัดความยากจน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง : นักสื่อสารสังคม ขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการกลั่นกรองการประกวดสื่อบทเรียนผลสำเร็จการขจัดความยากจน ตามโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย คณะกรรมการหรือผู้แทน ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชนที่ 1840/2566 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โดยมีนางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมคณะทีมงานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพัฒนาชุมชน เจ้าภาพงานจัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการกลั่นกรองการประกวดสื่อบทเรียนผลสำเร็จการขจัดความยากจนตามโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดสื่อบทเรียนผลสำเร็จการขจัดความยากจน จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1) Infographic 2) คลิปวิดีโอ และ 3) ภาพถ่ายทรงพลัง ซึ่งผลิตและจัดทำโดยทีมนักสื่อสารสังคมระดับตำบล จำนวน 1,000 ทีม ๆ ละ 3 ประเภท รวม 3,000 สื่อ โดยจะมีการคัดเลือกสื่อ เริ่มจากในระดับอำเภอ รวบรวมสื่อจากนักสื่อสารสังคมระดับตำบลส่งให้จังหวัด จากนั้นจังหวัดจะคัดเลือกสื่อทั้ง 3 ประเภท ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาคัดเลือกต่อไป

ในช่วงเช้า (09.00 – 12.00 น.) เป็นการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประกวดสื่อบทเรียนผลสำเร็จการขจัดความยากจนตามโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม บุคลากรจากสำนักงานเลขานุการกรม และบุคลากรจากสถาบันการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย นางสาวทักษิณานันท์ สืบสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ นางสาวรุ่งนภา อุปมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ และนางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมคณะทีมงานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยในที่ประชุม ได้ร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวด วิธีการและขั้นตอนการพิจารณาสื่อทั้ง 3 ประเภท (Infographic /คลิปวิดีโอ /ภาพถ่ายทรงพลัง)

ต่อมาในช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.) เป็นการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อบทเรียนผลสำเร็จการขจัดความยากจนตามโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บุคลากรจากสำนักงานเลขานุการกรมและสถาบันการพัฒนาชุมชน โดยในที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การประกวดสื่อบทเรียนผลสำเร็จการขจัดความยากจน เพื่อกรมจะดำเนินการแจ้งให้จังหวัดประสานทีมนักสื่อสารสังคม 1,000 ตำบล เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการประกวดทีมนักสื่อสารสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2566 โดยกรมจะดำเนินการคัดเลือกสื่อทั้ง 3 ประเภท ในระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร ในงาน CD DAY ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2566 นี้

📷✍️ภาพ/ข่าว : สถาบันการพัฒนาชุมชน

#สถาบันการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
For Good

✨สพช. วพช.เสริมแกร่งติดอาวุธเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับน้องพัฒนากร รุ่นที่ 123🔺วันที่ 21 กรกฎาคม 25...
22/07/2023

✨สพช. วพช.เสริมแกร่งติดอาวุธเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับน้องพัฒนากร รุ่นที่ 123

🔺วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
🔺 วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จ.ชลบุรี

🔺นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันการพัฒนาชุมชนโดยนายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม Mentor และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน แก่นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) รุ่นที่ 123 ภาควิชาการ จำนวน 168 คน ระหว่างวันที่ 13-29 กรกฎาคม 2566

ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม Mentor และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 123 ในวันที่ 9 ดังนี้
🌅ภาคเช้า - บ่าย
-Warp up วิชาวิทยากรกระบวนการและการใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และให้ข้อคิดในเรื่องการทำงาน ในวันที่ 8 ของหลักสูตรฯ โดยนายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
-บรรยายหัวข้อวิชาวิทยากรกระบวนการและการใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยเครื่องมือ AAR Metaplan Mindmap SWOT และRCA เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทวิทยากรกระบวนการ/เทคนิคการสันทนาการ/การจัดเวทีประชาคม และเสริมทักษะการใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยคณะวิทยากรสถาบันการพัฒนาชุมชน

🌛ภาคค่ำ
-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการออกแบบการใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านการ Roleplay เพื่อให้เกิดการออกแบบ การประยุกต์และบูรณาการใช้เครื่องมือผ่านการแสดงของแต่ละกลุ่มด้วยเครื่องมือ AAR Metaplan Mindmap SWOT RCA และแผนที่เดินดิน

📷ภาพ : สถาบันการพัฒนาชุมชน
✍️ข่าว : สถาบันการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สถาบันการพัฒนาชุมชน

สพช.เสริมทัพนักพัฒนาขับเคลื่อนงานพื้นที่ เพื่อพี่น้องประชาชน วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุ...
14/07/2023

สพช.เสริมทัพนักพัฒนาขับเคลื่อนงานพื้นที่ เพื่อพี่น้องประชาชน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

🔺นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันการพัฒนาชุมชน โดย นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา นางสาวทักษิณานันท์ สืบสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนเเละยุทธศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างนักพัฒนาในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา โดยการพัฒนาข้าราชการที่เปี่ยมด้วยอุดมการณ์ และมีหัวใจของนักพัฒนาที่แท้จริงเพื่อจะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนากรขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อพี่น้องประชาชนและชุมชนต่อไป

🔺นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน 168ราย ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นสายงานหลักและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนภารกิจงานของกรม โดยได้มอบโอวาทในการปฏิบัติงานและแนวทางการทำงานแก่ข้าราชการ ต่อการขับเคลื่อนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนยุคใหม่ให้มีศักยภาพ ด้วยอุดมการณ์แห่งนักพัฒนา
ในการอบรมครั้งนี้จะทำให้น้องๆ ได้ความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ โครงสร้างภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน มีพฤติกรรมและสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ต่อไป

🔺ในการนี้ ได้มีการบรรยายชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในแต่ละหัวข้อที่สำคัญต่างๆ อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเทคนิคการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน รวมถึงการชี้เเจงแนวทางการประเมินมาตรฐานการฝึกอบรม เพื่อประเมินความเข้าใจจากการฟังการบรรยายและการสอบวัดผลการปฐมนิเทศในครั้งนี้เพื่อนำไป ปรับปรุง/พัฒนา ในการดำเนินการครั้งต่อไปอีกด้วย

🔺กิจกรรมโครงการพัฒนาข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 123 ในวันที่ 1 ประกอบไปด้วย
✨ภาคเช้า
-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
-ปฐมนิเทศโครงการ โดยผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
-ชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานการฝึกอบรม
-แนะนำการใช้บริการอาคารสถานที่
-ชี้แจงระเบียบการเข้ารับฝึกอบรม

✨ภาคบ่าย
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk rally ฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน และ เทคนิคการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน

✨ภาคค่ำ
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเทคนิคการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน โดย มีการแบ่งกลุ่มตามสีและให้แต่ละกลุ่มวาดภาพหมู่บ้านในฝันของตนเอง (My village)
-ช่วงท้ายกิจกรรม แต่ละกลุ่มร่วมกันถอดบทเรียนกลุ่มของตนเอง ในเรื่อง สิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรม My village ข้อคิด/คุณค่า และสิ่งที่สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ และพัฒนางานในพื้นที่ชุมชน

📷ภาพ : สถาบันการพัฒนาชุมชน
✍️ข่าว : สถาบันการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สถาบันการพัฒนาชุมชน

สพช.ร่วมระดมความคิด จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรสำหรับพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน11 มิถุนายน 2566 นายอรรษิษฐ์...
12/07/2023

สพช.ร่วมระดมความคิด จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรสำหรับพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

11 มิถุนายน 2566 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวทักษิณานันท์ สืบสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนเเละยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะทำงานขับเคลื่อนสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จำนวน 18 คน และบุคลากรในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างและการพัฒนามาตรฐานและการรับรองหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาเครือข่าย และผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการและนวัตกรรม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ มาบรรยายให้ความรู้ภายใต้กรอบการเรียนรู้ ABCDEF PROGRAM โดยมีวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจในการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะที่กรมกำหนด และสามารถออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ Workshop วิเคราะห์หลักเกณฑ์มาตรฐานและหลักสูตรภายใต้เป้าหมายร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้เรียน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบหลักสูตรต่อไป

ข่าว : สถาบันการพัฒนาชุมชน
� #กรมการพัฒนาชุมชน� � #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน� #สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ� #กระทรวงมหาดไทย� � #130ปีกระทรวงมหาดไทย� #บำบัดทุกข์บำรุงสุข� For Good� #สถาบันการพัฒนาชุมชน
#วันดินโลก

สพช.พช.มท. เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 979 กรกฎาคม 2566       นา...
10/07/2023

สพช.พช.มท. เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 97

9 กรกฎาคม 2566

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 97 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2566 จัดขึ้นโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำโดยนางสาวรัตนา สรภูมิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดกระบวนการเรียนรู้ในหัวข้อ “ฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” ตามกระบวนการ 10 ขั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ตามบริบทที่ต่างกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทีมวิทยากรจึงปรับแผนการเรียนรู้โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่เรียนรู้ในห้องเรียนทดแทนการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยจัดเป็นรูปแบบการสาธิตและการทดลองปฏิบัติ ณ ห้องสัตหีบ อาคารฝึกอบรมวิทยาลัยมหาดไทย
ต่อเนื่องด้วยนำครูพาทำฝึกปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ "หาอยู่ หากิน" โดยได้จำลองสถานการณ์ให้พื้นที่บริเวณวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การพึ่งตนเอง การวางแผนการทำงานเป็นทีม และใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้กระบวนการการดำรงชีพประกอบอาหารและรับประทานเอง ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล (60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน)

ปิดท้ายด้วยการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมและถอดบทเรียนการฝึกปฏิบัติฯ และตอกย้ำอุดมการณ์ เป็นการฝึกวินัยและคุณธรรม โดยใช้ปัญญาธรรม คารวะธรรม และสามัคคีธรรม

ภาพ/ข่าว : สถาบันการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สถาบันการพัฒนาชุมชน
✅ Change For Good

ข่าวรอบรั้วทั่วทิศ สพช.รอบสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2566วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีก...
08/07/2023

ข่าวรอบรั้วทั่วทิศ สพช.รอบสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

@สพช.
สพช.วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
https://train.cdd.go.th/2023/07/05/
สพช. ร่วมงาน D sign D style รุกพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่มของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและยั่งยืน
https://train.cdd.go.th/2023/07/06/
สพช.เข้าร่วมรับตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)
https://train.cdd.go.th/2023/07/07/

@ศพช.อุบลราชธานี
ร่วมแฮง ดำนาแปลงนาสาธิต โคก หนอง นา ตะ กะ ยาย
https://training-ubon.cdd.go.th/2023/07/04
สนับสนุนและอำนวยความสะดวก วิทยากร อบรมหลักสตูร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่97
https://training-ubon.cdd.go.th/2023/07/06/
ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ครั้งที่ 7 / 2566
https://training-ubon.cdd.go.th/2023/07/06/

@ศพช.อุดรธานี
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ( หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566
https://training-udon.cdd.go.th/?gallery=ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
ศพช.อุดรธานี รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2565
https://training-udon.cdd.go.th/?p=7066
ศพช.อุดรธานี มุ่งสู่มาตรฐานการจัดการความรู้ (ISO 30401 : 2018)
https://training-udon.cdd.go.th/?p=7119

@ศพช.นครราชสีมา
ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัย ทุ่งลูกนกโมเดล
https://training-nakhonratchasima.cdd.go.th/2023/07/03/
ประชุมประจำปีครั้งที่6/2566
https://training-nakhonratchasima.cdd.go.th/2023/07/04
ศพช.นครราชสีมา สำรวจข้อมูลพันธุกรรมพืช(อพ.สธ.)
https://training-nakhonratchasima.cdd.go.th/2023/07/06/
เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน
https://training-nakhonratchasima.cdd.go.th/2023/07/07/
เกษตรไทยยุค4.0ลดแรงงาน เพิ่มเทคโนโลยี
https://training-nakhonratchasima.cdd.go.th/2023/07/07/

@ศพช.ลำปาง

ศพช.ลำปาง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ทำอาหารปลากินพืชจากวัตถุดิบธรรมชาติ
https://training-lampang.cdd.go.th/2023/07/07/
ศพช.ลำปาง จัดส่งเมล็ดพันธุ์พืชจำนวน 14 สายพันธุ์ ให้แก่สมาชิกกองทุนเมล็ดพันธุ์พืชจำนวน 17 ครัวเรือน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์พืช
https://training-lampang.cdd.go.th/2023/07/07/
ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) ประจำปี 2566 ควบคู่กับการเปิดตลาด “กาดฮอมฮัก แบ่งปันความสุข” ครั้งที่ 2
https://training-lampang.cdd.go.th/2023/07/06/
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมจัดบูธและสถานที่ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2023)” โครงการศึกษาวิจัยงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
https://training-lampang.cdd.go.th/2023/07/05/
ดำเนินการกิจกรรมการเพาะเลี้ยงแหนแดงในนาข้าว ปลูกข้าวซ่อมแซมพื้นที่แปลงนาสาธิต และทำแซนวิชปลา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day)
https://training-lampang.cdd.go.th/2023/07/04/
ดำเนินการขยายพันธุ์ถั่วขาวในพื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) และจัดเก็บเข้ากองทุนเมล็ดพันธุ์พืช (อพ.สธ.)
https://training-lampang.cdd.go.th/2023/07/03/

@ศพช.พิษณุโลก
กิจกรรมสำรวจพันธุ์ไม้เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566” วันที่ 5 และ 7 กรกฎาคม 2566
https://training-phitsanulok.cdd.go.th/2023/07/07/
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 3/2566 “โครงการจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์” 7 กรกฎาคม 2566
https://training-phitsanulok.cdd.go.th/2023/07/07/

“กิจกรรมพุธพัฒนา” กำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่โดยรอบคอกวัวศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก 28 มิถุนายน 2566
https://training-phitsanulok.cdd.go.th/2023/07/03/
“รายงานผลการดำเนินงานกองทุนเมล็ดพันธุ์พืช ศพช.พิษณุโลก ประจำเดือนมิถุนายน 2566” 3 กรกฎาคม 2566
https://training-phitsanulok.cdd.go.th/2023/07/04/
“ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ NAI Expo 2023” 3 กรกฎาคม 2566
https://training-phitsanulok.cdd.go.th/2023/07/04/
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ของบุคลากร ศพช.พิษณุโลก
https://training-phitsanulok.cdd.go.th/2023/07/05/
“ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ NAI Expo 2023” 4 กรกฎาคม 256
https://training-phitsanulok.cdd.go.th/2023/07/05/
“กิจกรรมพุธพัฒนา” 5 กรกฎาคม 2566
https://training-phitsanulok.cdd.go.th/2023/07/05/

@ศพช.เพชรบุรี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี : ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ห้องประชุม War Room และห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
https://training-phetchaburi.cdd.go.th/

@ศพช.นครศรีธรรมราช
ปรับปรุงพื้นที่เเละภูมิทัศน์ ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
https://training-nakhonsithammarat.cdd.go.th/2023/07/04
สำรวจข้อมูลพันธุกรรมพืชฯ
https://training-nakhonsithammarat.cdd.go.th/2023/07/05/
ศพช.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ”สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 3
https://training-nakhonsithammarat.cdd.go.th/2023/07/06/
ศพช.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566
https://training-nakhonsithammarat.cdd.go.th/2023/07/06/

@ศพช.นครนายก
รอบรั้วทั่วทิศ สพช.พช.มท.@ศพช.นครนายก ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีปิดการอบรม ‘ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’ หลักสูตร“ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 84
https://training-nakhonnayok.cdd.go.th/gallery/01072566

@ศพช.สระบุรี
ศพช.สระบุรี ฝึกปฏิบัติการ “ทฤษฎีใหม่ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า” ให้กับพี่น้องตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
https://training-saraburi.cdd.go.th/

@ศพช.ยะลา
ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2566
https://training-yala.cdd.go.th/2023/07/07/660707-ประชุมประจำเดือนเจ้าห
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายสมบูรณ์ หนูประดิษฐ์
https://training-yala.cdd.go.th/2023/07/05/660704-%
ดำเนินกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น
https://training-yala.cdd.go.th/2023/07/06
ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
https://training-yala.cdd.go.th/2023/07/06/

@ศพช.ชลบุรี
ศพช.ชลบุรี “เอามื้อสามัคคี” วันพัฒนาหิ้วปิ่นโตสามัคคี
https://training-chonburi.cdd.go.th/2023/07/03/
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองเบน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
https://training-chonburi.cdd.go.th/2023/07/04/
“ชลบุรี” เมืองทะเลงาม นามศรีบูรพา ศพช.ชลบุรีจัดกิจกรรม “คุย ติดตาม ถามไถ่ Style ศพช.ชลบุรี” ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน
https://training-chonburi.cdd.go.th/2023/07/06/%

ข่าว : สถาบันการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
For Good
#สถาบันการพัฒนาชุมชน
#วันดินโลก

💎ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองเบน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนค.....

ที่อยู่

Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621416265

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}