Clicky

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพ

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุม

เปิดเหมือนปกติ

5 ธันวาคม 2565วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันพ่อแห่งชาติ และ...
05/12/2022

5 ธันวาคม 2565
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรในสังกัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสมาชิกชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน

#5ธันวาคม
#วันชาติ
#วันพ่อ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย

กรม พช. เดินหน้ากิจกรรม "วันดินโลก" (World Soil Day) ปี 2565 กระทรวงมหาดไทย "ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ที่ จ.อุบ...
03/12/2022

กรม พช. เดินหน้ากิจกรรม "วันดินโลก" (World Soil Day) ปี 2565 กระทรวงมหาดไทย "ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ที่ จ.อุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี โดยมี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ กลุ่ม SAVEUBON และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย องค์การตลาด และคณะทำงาน Change for good กระทรวงมหาดไทย อีกด้วย

เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)" เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ทั้งนี้วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติยังเป็นวันดินโลกอีกด้วย ซึ่งกลุ่มสมัชชาให้ความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี

สำหรับกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ในวันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องงานวันดินโลก 2565 อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soils, where food begins เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกให้แก่ประชาชน และภาคีเครือข่าย ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน รวมถึงนิทรรศการวันดินโลกและกิจกรรมการเสวนา ภายใต้หัวข้อ “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข นำโดย พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุภาวดี นนทพจน์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, นายสรภพ พูลเพิ่ม ประธานตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจห้วยวังนอง, นายศักดิ์สิทธิ์ บุญญะบาล อดีตประธานเครือข่าย SAVE UBON และเจ้าของแปลง “โคก หนอง นา ปันบุญ" ดำเนินรายการโดย คุณอัมพร วาภพ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมสาธิตทำปุ๋ยหมักแห้ง หมักน้ำ เพื่อบำรุงดิน, และเชิญชิมอาหารเมนูสมุนไพร ที่รับรองความปลอดภัยว่าอาหารดี มีประโยชน์สูง ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้วิธีการบำรุงดินที่ช่วยพลิกฟื้นชีวิต ฟื้นความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ดิน โดยใช้หลักธรรมชาติ ทั้งการเลี้ยงดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืช การห่มดิน เพื่อสร้างจุลินทรีย์ให้ดิน วิธีการปลูกต้นไม้ และความรู้ด้านสมุนไพร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน และทุกภาคีเครือข่าย ร่วมกันขยายผลการสร้างตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทำให้แนวคิด “คืนแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทอง” เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นมรดกไปสู่รุ่นลูกหลานและมนุษยชาติ เพื่อโลกของเราต่อไป

โอกาสนี้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดเผยว่า "กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดอุบลราชธานี ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวันดินโลก และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งแนวคิดในการจัดงานปีนี้ คือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข จะเห็นได้ว่าปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความตระหนักของความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และยังสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน “ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพ ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความต้องการใช้ทรัพยากรดินมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด และไม่สามารถนำกลับมาทดแทนใหม่ได้ หากขาดการอนุรักษ์และพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน จะก่อให้เกิดปัญหา ความเสื่อมโทรมของดินที่ส่งผลต่อคุณภาพ การผลิต และกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ และหากดินมีความเสื่อมโทรมที่รุนแรง การฟื้นฟูดินให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เหมือนเดิมจะทำได้ยากขึ้นด้วย ดังนั้น วันดินโลก นอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้และตระหนักให้ประชาชนได้รู้คุณค่าของดินแล้วยังทำให้สำนึกในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย"

#วันดินโลก
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
ุบลราชธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี /ภาพข่าว..รายงาน

เตรียมเคลื่อนขบวนชาวมหาดไทยตระหนักรู้ ตระหนักรัก ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข สู่งานวันดินโลก ปี 2565 World Soil Day...
02/12/2022

เตรียมเคลื่อนขบวนชาวมหาดไทยตระหนักรู้ ตระหนักรัก ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข สู่งานวันดินโลก ปี 2565 World Soil Day 2022 ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน (Soils, where food begins)”

2 – 8 ธันวาคม 2565 พบกับสัปดาห์วันดินโลก กระทรวงมหาดไทย สร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของดิน ในพื้นที่ 7 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 ธันวาคม 2565 กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับองค์การตลาด เชิญทุกท่านมาพบกันที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)" เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ทั้งนี้วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติยังเป็นวันดินโลกอีกด้วย ซึ่งกลุ่มสมัชชาให้ความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมอย่างคึกคัก เตรียมเปิดบ้านจัดกิจกรรมงานวันดินโลก 2565 อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soils, where food begins ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกให้แก่ประชาชน และภาคีเครือข่าย ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

โดยในงานนี้จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ มากมาย อย่างนิทรรศการวันดินโลก, กิจกรรมเสวนา ภายใต้หัวข้อ “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข โดย ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุภาวดี นนทพจน์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสรภพ พูลเพิ่ม ประธานตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจห้วยวังนอง นายศักดิ์สิทธิ์ บุญญะบาล อดีตประธานเครือข่าย SAVE UBON และเจ้าของแปลง “โคก หนอง นา ปันบุญ” ดำเนินรายการโดย นายอัมพร วาภพ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี , กิจกรรมสาธิตทำปุ๋ยหมักแห้ง หมักน้ำ เพื่อบำรุงดิน, และเชิญชิมอาหารเมนูสมุนไพร ที่รับรองความปลอดภัยว่าอาหารดี มีประโยชน์สูง ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้วิธีการบำรุงดินที่ช่วยพลิกฟื้นชีวิต ฟื้นความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ดิน โดยใช้หลักธรรมชาติ ทั้งการเลี้ยงดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืช การห่มดิน เพื่อสร้างจุลินทรีย์ให้ดิน วิธีการปลูกต้นไม้ และความรู้ด้านสมุนไพร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน และทุกภาคีเครือข่าย ร่วมกันขยายผลการสร้างตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทำให้แนวคิด “คืนแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทอง” เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นมรดกไปสู่รุ่นลูกหลานและมนุษยชาติ เพื่อโลกของเราต่อไป

#วันดินโลก
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

1 ธันวาคม “วันดำรงราชานุภาพ” : น้อมรำลึกถึงองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยด้วยในวันที่ 1 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์...
01/12/2022

1 ธันวาคม “วันดำรงราชานุภาพ” : น้อมรำลึกถึงองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ด้วยในวันที่ 1 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดำรงราชานุภาพ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการปฏิรูปการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางรากฐานการปกครองแบบเทศาภิบาลและสุขาภิบาล อันเป็นรากเหง้าของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ งานตำรวจภูบาลและภูธร ทรงกำหนดความหมายของงานมหาดไทยให้ชัดเจนว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า “กรมดำรงมอบดวงใจให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยคือผู้ดูแลประเทศชาติ ชาวไทย ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข”

🏫 พช.เปิดบ้านนักพัฒนาต้อนรับ“นักพัฒนาชุมชน”รุ่นที่37กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการฝึกอบรม หลักสูต...
23/11/2022

🏫 พช.เปิดบ้านนักพัฒนาต้อนรับ“นักพัฒนาชุมชน”รุ่นที่37
กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักพัฒนา
ชุมชน” รุ่นที่ 37 โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี และพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมอบหมายให้วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและ พัฒนาชุมชนชลบุรี สระบุรี นครราชสีมา และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ร่วมเป็นหน่วยดำเนินการ

📅 วันที่23พฤศจิกายน2565

👱 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานพิธีปิดมอบประประกาศนียบัตรแก่ผู้ สำเร็จการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 37 โอกาสนี้ได้มอบแนวทางการทำงานแก่นักพัฒนาชุมชน ขอน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชการที่ 9 คือ “อย่ายึดติดตำรา” ให้นำความรู้ที่ได้จากฝึกอบรมไปปรับใช้ในการทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการนำไปประยุกต์ให้ สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และที่สำคัญคือการพัฒนาตนเองโดยการหมั่นเติมเต็มความรู้อยู่เสมอ ท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่นักพัฒนาชุมชนต้องเผชิญ ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ท่านกล่าวไว้ว่า “Change for Good” คือ การทำสิ่งที่ดี ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และเพื่อให้บรรลุวิสัย ทัศน์ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2565) “ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่ อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หน้าที่สำคัญอีกอีกหนึ่งอย่างของนัก พัฒนาชุมชนคือการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนโดยการให้พี่น้องประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่การทำงานต้องอาศัยภาคีเครือข่ายในการทำงาน และภาคีที่จำเป็นใน ยุคปัจจุบันคือ ภาคีภาคสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเป็นการประสัมพันธ์งานไปในตัว ทั้งนี้การเป็นข้าราชการสำคัญที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตราชการคือ การมีความรู้คู่คุณธรรม คือ การครองตน ครองคน ครองงาน บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ขยัน และหมั่นเพียร สุดท้ายขอฝากไว้ว่า “จะเดินให้เร็วให้เดิน คนเดียว แต่ถ้าจะเดินให้ไกลและให้ถึงเป้าหมายต้องเดินไปด้วยกัน” ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องและความ เป็นรุ่นก็สำคัญเช่น รักษาและสานสัมพันธ์ต่อไปเพื่อประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือกันและกัน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ กมลทิพย์ ว่าที่ ร.ท.ดรอริชัย เกตุจันทร์ ผู้แทนสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และนายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้อง ศรีราชา วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ตลอดทั้งวันการเรียนรู้ในหลักสูตร

👱 ช่วงเช้า เรียนรู้ในหัวข้าวิชา “การประยุกต์และพัฒนางานพัฒนาชุมชนของท้องถิ่น” วิทยากรโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🌟 กิจกรรมการคัดเลือก “เพชรนักพัฒนา” นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 37 ผลการคัดเลือกได้แก่ นายยรรยงค์
โพธิ์บุญมา

🌞 ช่วงบ่าย กิจกรรมตั้งปณิธานนักพัฒนา โดยทีมวิทยากรจากสถาบันการพัฒนาชุมชน

✍ ข่าว : จันทร์จิรา ปาโท
📸 ภาพ:กฤษดาโพธิ์งาม/สรินยาลูกรัก 🏫 สถานีข่าว : วพช.


#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#กรมการพัฒนาชุมชน#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

“พช.ตอกย้ำอุดมการณ์ เร่งสานงานจากรุ่นสู่รุ่น หนุนเสริมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน”10 พฤศจิกายน 2565 🏫 สถาบันกา...
10/11/2022

“พช.ตอกย้ำอุดมการณ์ เร่งสานงานจากรุ่นสู่รุ่น หนุนเสริมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน”

10 พฤศจิกายน 2565

🏫 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง , อุดรธานี,นครศรีธรรมราช และเพชรบุรี ผนึกกำลังเดินหน้าพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565

👉 “ศิษย์อยากรู้ ครูอยากบอก” จากครูด้านการพัฒนาชุมชน นายพิสันติ์ ประทานชวโน ผู้เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชมชน ร่วมสร้างอุดมการณ์การทำงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษาพัฒนากร มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา หลักการ กระบวนการพัฒนาชุมชน และวิธีการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนมีหลักคิดอย่างนักพัฒนา เข้าใจค่านิยมกรมการพัฒนาชุมชน สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนได้อย่างเข้าใจ และเรียนรู้จากกรณีศึกษา “บ้านโพนคำม่วง” ผ่านการฝึกคิด โดยการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น(Brainstorming) พร้อมแลกเปลี่ยนรู้กับนักศึกษาพัฒนากรผ่านรูปแบบการสื่อสารแบบ 2-way communication ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ จุดถ่ายทอดสัญญาณ ห้องสมุดกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

"ตรงต่อเวลา รักษาวินัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

✍️ ข่าว : ชนัญญา ภู่ระหงษ์
📸 ภาพ : ชนะพล ศิริวรรณ/พิเชษฐ หลินมา
🏫 สถานีข่าว : วพช.


#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน


#กรมการพัฒนาชุมชน


#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

“พช.ผนึกสรรพกำลัง ปลุกจิตวิญญาณข้าราชการ ภายใต้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ”9 พฤศจิกายน 2565 🏫 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนายธน...
09/11/2022

“พช.ผนึกสรรพกำลัง ปลุกจิตวิญญาณข้าราชการ ภายใต้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ”

9 พฤศจิกายน 2565

🏫 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง , อุดรธานี,นครศรีธรรมราช และเพชรบุรี ผนึกกำลังเดินหน้าพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565

👉 ผู้ว่าฯ พาคิด ปลุก“จิตวิญญาณข้าราชการ” จากบุคคลต้นแบบการเป็นข้าราชการ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนากร ได้เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี บทบาทการเป็นข้าราชการ ทัศนคติของข้าราชการ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ และพลังในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยจิตวิญญาณของข้าราชการจากบทเรียนแห่งความสำเร็จ “ไม่ปฏิเสธงาน มีความยืดหยุ่น พัฒนาตนเองสม่ำเสมอ ทุ่มเทการทำงาน แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ สั่งสมประสบการณ์ สั่งสมองค์ความรู้สู่การยอมรับ” ภายใต้การหลักการปฏิบัติตน “ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน” ในการสร้างความสมาร์ท สะอาด สง่างามเหมาะสมกับบทบาทการเป็นข้าราชการ

👉 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 26 นายไมตรี อินทุสุต ถ่ายทอดเทคนิคการสร้างคนให้สู้งานและเป็นไปตาม“ระเบียบแบบแผนของทางราชการ” ด้วยหลักอารยวิถี “เดินทางตรง เดินตรงทาง เดินตรงกลาง และเดินตัวตรง” เพื่อให้นักศึกษาพัฒนากรมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบแบบแผนของทางราชการ เกิดวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนงาน เพื่อผลสำเร็จของทางราชการให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ และการปฏิบัติ ด้วยจิตวิญญาณ สัญชาตญาณ วิจารณญาณ และปฏิภาณ

👉 ด้วยวิธีการบรรยายให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนรู้กับนักศึกษาพัฒนากรผ่านรูปแบบการสื่อสารแบบ 2-way communication ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ จุดถ่ายทอดสัญญาณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

"ตรงต่อเวลา รักษาวินัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

✍️ ข่าว : ชนัญญา ภู่ระหงษ์
📸 ภาพ : ชนะพล ศิริวรรณ/วรดนัย เต็กสุวรรณ์
🏫 สถานีข่าว : วพช.


#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน


#กรมการพัฒนาชุมชน


#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

"พช.เคลื่อนทัพ เดินหน้าปฐมนิเทศเมล็ดพันธุ์ใหม่ ตามกฎ ก.พ. ข้อ 8 "  8 พฤศจิกายน 2565 🏫 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนายธนวัฒน์ ...
08/11/2022

"พช.เคลื่อนทัพ เดินหน้าปฐมนิเทศเมล็ดพันธุ์ใหม่ ตามกฎ ก.พ. ข้อ 8 "

8 พฤศจิกายน 2565

🏫 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง , อุดรธานี,นครศรีธรรมราช และเพชรบุรี ผนึกกำลังเดินหน้าพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565

👉 เข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอน ตามกฎ ก.พ. ข้อ ๘ ภาคการปฐมนิเทศ โดย นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และคณะ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ข้าราชการเมล็ดพันธ์ใหม่ ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหาร และโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) รวมถึงสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ภายใต้การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และสิทธิของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมจัดทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน และหลังเข้ารับการปฐมนิเทศ (Pre – Test /Post – Test)

❤️ ปิดท้ายการเรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการกรมฯ โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานเลขานุการกรมฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในสวัสดิการของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ที่พึ่งมี และพึงได้รับ ตลอดจนวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการการใช้เข้าถึงสวัสดิการ สู่ความมั่นคงในสายอาชีพ

"ตรงต่อเวลา รักษาวินัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

✍️ ข่าว : ชนัญญา ภู่ระหงษ์
📸 ภาพ : ชนะพล ศิริวรรณ/พิเชษฐ หลินมา
🏫 สถานีข่าว : วพช.


#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน


#กรมการพัฒนาชุมชน


#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

"พช. เดินหน้าเต็มกำลัง เร่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักพัฒนา ผลิตพัฒนากรคุณภาพ สู่ความเป็นข้าราชการของประชาชน"  7 พฤศจิกายน 256...
08/11/2022

"พช. เดินหน้าเต็มกำลัง เร่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักพัฒนา ผลิตพัฒนากรคุณภาพ สู่ความเป็นข้าราชการของประชาชน"

7 พฤศจิกายน 2565

👉 กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย สถาบันการพัฒนาชุมชน ดำเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565

🏫 ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ "เมล็ดพันธุ์ใหม่นักพัฒนา" ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
👉 นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า "การฝึกอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด (Mindset) เติมทักษะเฉพาะสำหรับนักพัฒนา (Skill) และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาผ่านกระบวนการหล่อหลอมค่านิยม อุดมการณ์นักพัฒนา ฝึกความมีวินัย สร้างเครือข่ายการทำงานและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งต่อสู่วัฒนธรรมทางการบริการประชาชน ภายใต้การเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended learning เพื่อสอดรับต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Action learning) เพื่อเป้าหมายการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้เป็น พัฒนากรเก่ง ดี ทันสมัย เข้าใจพื้นที่ มีขีดสมรรถนะสูง"
❤️เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์หล่อหลอม 337 เมล็ดพันธุ์ ให้เป็นหนึ่งเดียว และการเปิดบ้านต้อนรับเมล็ดพันธุ์ใหม่อย่างอบอุ่น จากเบ้าหลอม 4 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ,อุดรธานี, นครศรีธรรมราช และเพชรบุรี

"ตรงต่อเวลา รักษาวินัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

✍️ ข่าว : ชนัญญา ภู่ระหงษ์
📸 ภาพ : ชนะพล ศิริวรรณ/พิเชษฐ หลินมา
🏫 สถานีข่าว : วพช.


#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน


#กรมการพัฒนาชุมชน


#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

https://youtu.be/tw7EDrJ4J88
04/11/2022
แนวทางและเครื่องมือในการศึกษาวิจัยโครงการอำเภอนำร่องฯ (CAST)

https://youtu.be/tw7EDrJ4J88

คลิปวีดีโอนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำแนวทางที่ทีมถอดบทเรียนจังหวัดจะลงพื้นที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง แน....

พช.ผนึกกำลังมหาดไทย เดินหน้าถอดบทเรียน เตรียมขยายผลความสำเร็จโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้า...
03/11/2022

พช.ผนึกกำลังมหาดไทย เดินหน้าถอดบทเรียน เตรียมขยายผลความสำเร็จโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง

วันนี้ (3 พ.ย. 65) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน ตามโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองสนม ตำบลหนองสนม อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงเป็นหน่วยงานในการบูรณาการกับภารกิจระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ โดยการนำนโยบายจากแผนในระดับต่าง ไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาในระดับพื้นที่ (Area-Based) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอำเภอซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในท้องที่ อำเภอจึงเปรียบเสมือนรัฐบาลในระดับพื้นที่ โดยมีนายอำเภอเป็นเหมือนนายกรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของอำเภอด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่และภาคีเครือข่าย 7 ภาคี ซึ่งในขณะนี้แต่ละอำเภอมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ ในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน และจะมีการดำเนินกิจกรรมการประเมินสรุปผลการดำเนินโครงการ และกิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จจากทุกจังหวัด ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ซึ่งจะเป็นแนวทางการดำเนินงานในการขยายผลโครงการในปี 2566 ให้ครอบคลุมทั้ง 878 อำเภอ ทั่วประเทศ

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ และเครือข่ายนักจัดการความรู้ ให้มีทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียนและการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ และจัดเวทีถอดบทเรียนพื้นที่ตัวอย่างโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ ฯ ณ เทศบาลตำบลหนองสนม ตำบลหนองสนม อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ 76 จังหวัด รวมจำนวน 464 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ร่วมเรียนรู้ในการถอดบทเรียนด้วย
หลังจากการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว บุคลากรจากทั้ง 3 หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดย สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด และกรมการปกครอง โดยอำเภอเป้าหมายตามโครงการอำเภอนำร่อง ฯ จะร่วมกันดำเนินการและให้การสนับสนุนการดำเนินงานถอดบทเรียนและจัดเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัย เรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 และส่งไฟล์ข้อมูลให้สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ต่อไป

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า การถอดบทเรียนจะเป็นแนวทางให้คนอื่นว่าคนทำสำเร็จทำอย่างไร และลงมือทำตามนั้น ขณะเดียวกันคนที่ทำสำเร็จแล้ว ก็จะสืบสานรักษาสิ่งที่ดีไว้ และพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ข้าราชการที่จะเติบโตในอนาคต ประกอบด้วยคุณสมบัติ 3 ประการ ประการแรกคือ เป็นที่รู้จัก ประการที่สองคือ เก่ง (ทำงานเร็ว หนักเอาเบาสู้ แก้ปัญหาได้ มีเครือข่าย) และประการที่สามคือไว้วางใจ (ไม่ทำให้ผิดหวัง) จึงเชื่อมั่นในศักยภาพของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกท่านมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกันดำเนินภารกิจถอดบทเรียนในครั้งนี้ให้สำเร็จ และจัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด (15 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งบทเรียนความสำเร็จที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา และขยายผลโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมคลอบคลุมต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 878 อำเภอ
ทั่วประเทศ ต่อไป

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"วันปิยมหาราช” ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุล...
23/10/2022

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

"วันปิยมหาราช” ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน
๑. ทรงประกาศใช้ "พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ.๑๒๔"
๒. การปฏิรูประบบราชการ
๓. จัดตั้งการไปรษณีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๒๔
๔. การเสด็จประพาส เชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรป
๕. สร้างทางรถไฟหลวงแห่งแรกของไทย
๖. การปกป้องประเทศจากการสงครามและเสียดินแดน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

หนังสือ 70 Stories of Father  ที่รวม 70 เรื่องราวของ “พ่อหลวง” ในรัชกาลที่ 9 ไว้ให้เราได้อ่านแบบสั้นๆ แต่ลึกซึ้งมาก และเ...
13/10/2022
THE STORY OF FATHER

หนังสือ 70 Stories of Father ที่รวม 70 เรื่องราวของ “พ่อหลวง” ในรัชกาลที่ 9 ไว้ให้เราได้อ่านแบบสั้นๆ แต่ลึกซึ้งมาก และเรายังสามารถเลือกรับฟังแบบเสียงได้ด้วย แค่สแกน QR code ในเรื่องนั้นๆ เมื่อใดท้อ..ให้นึกถึงในหลวง มันเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เราฮึดสู้ในการทำงาน ขอบคุณไทยประกันชีวิต ที่ส่งหนังสือล้ำค่านี้มาให้อ่านเรื่องเต็มได้ที่ www.thestoryoffather.com
#ดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย #เรารักในหลวง

ชม Virtual Exhibition 70 เรื่องราวดีๆของพ่อที่จะอยู่ในใจคนไทยตลอดไป

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อม...
13/10/2022

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

"ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้"

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารสถาบันการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ 1 ตุลาคม 2565ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
01/10/2022

กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน
สร้างคน สร้างชาติ 1 ตุลาคม 2565
ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

Photos from กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage's post
04/09/2022

Photos from กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage's post

“Show & Share ชุมชนนักปฏิบัติ ขจัดความยากจน” วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ เวลา 9.00-10.00 น. พบกับกูรูโคก หนอง นา ร่วมเสวน...
28/08/2022

“Show & Share ชุมชนนักปฏิบัติ ขจัดความยากจน”
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ เวลา 9.00-10.00 น.
พบกับกูรูโคก หนอง นา ร่วมเสวนาหัวข้อ “โคกหนองนากับการแก้จน” ประกอบด้วย นายบัญชา ราศรีมิน หรือ กำนันม่อน จากจังหวัดสกลนคร ,นายแสวง ศรีธรรมบุตร หรือ ลุงแสวงผู้มั่งคั่ง จังหวัดอุดรธานี และ นายธนกร โชคชัดชาญพัฒนา จังหวัดเชียงราย

😎😎ห้ามพลาดพบกันที่นี้ #กรมการพัฒนาชุมชนFanpage

#๙๐พรรษาสมเด็จแม่ของแผ่นดินร่วมสร้างความดีถวาย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

ที่อยู่

Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621416265

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Fo ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร มว.ซบร. ส่วนหน้า1 ORD AAA สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชา สำนักงานคณะกรรมการการเลือก สำนักงานอัยการสูงสุด : Office of the Att สำนักงานสถิติแห่งชาติ รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุต สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยาก Internship/Cooperative Education - NCSA Constitutional Court of Thailand Thailand Digital Outlook