Clicky

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรร

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรร ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการ?

ข้อมูลข่าวสารในสังคมออนไลน์ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ทำการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แ...
07/06/2017

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ทำการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประกาศรับสมัครงานจากรุ่นพี่ครับ ^^
24/04/2017

ประกาศรับสมัครงานจากรุ่นพี่ครับ ^^

22/12/2015

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมชุดใหม่ ภายใต้การนำของ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงค์ มะโนที่จะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 23 ธันวาคม 2558
1.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยโท พิชัย สดภิบาล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
2.ดร.สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์ และ อ.ชูเกียรติ แซ่ตั้ง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพัฒนาคณะของเราให้เข้มแข็งยิ่งๆขึ้นไปครับ^ ^

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมจัดประชุมภาควิชาและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2559 บันทึกภาพ 21 ธันวาคม2558
21/12/2015

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมจัดประชุมภาควิชาและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2559 บันทึกภาพ 21 ธันวาคม2558

ขอแสดงความยินดีกับ ฉลองชัย บุญเยี้ยมในการผ่านเข้ารอบผลงาน รอบสุดท้ายจากหลายร้อยผลงาน Adda Design Contest 7th
19/12/2015

ขอแสดงความยินดีกับ ฉลองชัย บุญเยี้ยมในการผ่านเข้ารอบผลงาน รอบสุดท้ายจากหลายร้อยผลงาน Adda Design Contest 7th

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณบดีธานี สุคนธะชาติ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ อ.พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว นักวิจัยดีเด่น ผศ....
20/11/2015

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณบดีธานี สุคนธะชาติ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ อ.พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว นักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง ที่เข้ารับรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ 10 พฤศจิกายน2558

28/03/2015
csvpch11web1.ecartstudio.net

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา นำเสนอนวัตกรรมควบคุมไฟป่าออกอากาศรายการข่าวทาง ช่องNBT 27/03/2015

ขอเชิญร่วมงานเทศกาล"นวัตศิลป์"นานาชาติ2558 INTERNATIONAL INNOVATIVE CRAFT FAIR 201519-22 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-20.00น. ...
18/03/2015

ขอเชิญร่วมงานเทศกาล"นวัตศิลป์"นานาชาติ2558 INTERNATIONAL INNOVATIVE CRAFT FAIR 2015
19-22 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-20.00น. ณ ฮอล EH 101-102,BITEC

บรรยากาศการร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาครุศา...
05/01/2015

บรรยากาศการร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ Assoc. Prof. Taisto H. Mäkelä, Ph.D. จาก University of Colorado, Denver(UCD),USA โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องคือ การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับ University of Colorado, Denver(UCD),USA ในการทำWorkshop ระหว่างวันที่ 5 -16 มกราคม 2558 เวลา 9.30 น.บันทึกภาพวันอาทิตย์ที่4 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น4 (413) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บรรยากาศการประชุมและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าพ.ศ.2557ต้องรับปีใหม่ พ.ศ.2558 สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ บันทึกภ...
19/12/2014

บรรยากาศการประชุมและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าพ.ศ.2557ต้องรับปีใหม่ พ.ศ.2558 สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ บันทึกภาพ 19 ธ.ค.2557

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัย ดีเด่น ประเภท โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด ...
11/11/2014

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัย ดีเด่น ประเภท โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร และประเภทนักวิจัยดีเด่นที่มีจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติสูงสุด กลุ่ม สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง รวมถึงศิษย์เก่าดีเด่นของสาขาวิชาฯด้านความสำเร็จ ในอาชีพหน้าที่การงาน นายสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ด้านวิชาการและนวัตกรรม ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 พฤศจิกายน 2557

11/11/2014

ประกาศแจ้งกำหนดการ“กิจกรรมศิษย์มีครู”
เพื่อเป็นการแสดง มุฑิตาจิต ต่อ รศ.อุดมศักดิ์ สาริบุตร ในโอกาสที่ท่านอาจารย์อายุครบ 60 ปี
โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
วันที่ 15 พ.ย. 2557
เริ่มงาน 09.30 น. – 12.00 น. (ห้องคุณหญิงและโถงหน้าคณะ) นิทรรศการผลงานศิษย์ปัจจุบันในรายวิชาต่างๆ ซุ้มกิจกรรมของนักศึกษาเช่น ของที่ระลึก ดนตรี อาหารว่าง
13.00 - 16.30 น. การเสวนาเหล่าศิษย์เก่าและ ร่วมแสดง มุฑิตาจิต จากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มอบของที่ระลึก รางวัลศิษย์เก่าสายงานต่างๆ
17.30 น. เริ่มงานเลี้ยง (โต๊ะจีน) ที่สนามกีฬาสถาบัน (วงดนตรี จากศิษย์ปัจุบัน )
- การแสดงต่างๆเริ่ม 18.00 น.
- รายการที่1 การแสดงจากโรงเรียน มาเรียลัยชุดแรก (30 นาที)
- ขั้นรายการ จับรางวัล
- รายการที่2 การแสดงจากชั้นปีที่1และปี2 (30 นาที)
- ประมาณ 19.30 เรียนเชิญ รศ.อุดมศักดิ์ (และครอบครัว) ขึ้นแสดงโอวาท ต้อนรับศิษย์เก่า มอบรางวัล ต่างๆ
- ประมาณ 20.00 ตัวแทนศิษย์เก่า ขึ้นแสดงมุฑิตาจิต
- รายการที่3 การแสดงจากโรงเรียน มาเรียลัยชุด2 (30 นาที)
- ขั้นรายการ จับรางวัล
- รายการที่ การแสดงจากชั้นปีที่3 -4 (30 นาที)
- จับรางวัลใหญ่ (22.00 น.)
- ตัวแทนคณาจารย์กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน
- 23.00 น. ปิดงาน

07/10/2014

เหลือเวลาอีก4 วันสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เชิญผู้สนใจติดต่อขอข้อมูลมาที่ผมโดยตรงและสมัครดำเนินการสมัครตามประกาศได้เลยครับ ^ ^
http://www.kmitl.ac.th/…/upload_news_…/2557-09-30_%20717.pdf

30/09/2014
www.kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เชิญผู้สนใจติดต่อขอข้อมูลมาที่ผมโดยตรงได้เลยครับ ^ ^
http://www.kmitl.ac.th/news/upload_news_attach1/2557-09-30_%20717.pdf

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวยศวดี  ประวัติพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4คณะศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ...
08/09/2014

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวยศวดี ประวัติพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4คณะศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศRECO Young Designer Competition 2013-2014 : Design for lifeบริษัท Indorama Venturesโดยได้รับรางวัลเป็นโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท ชื่อผลงาน POLY BEARสถานที่ Siam Discovery

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถ...
08/09/2014

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1(ประเภททีม 3 คน)โครงการประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์Sanitary ware Painting Competition ในงาน eighteen – eighty Architect 2014
โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 6,000 บาทชื่อผลงาน The Travelling of foods สถานที่ Impact Arena

การสัมมนาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่5 หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ บันทึกภาพ 25 สิงหาคม 2557
25/08/2014

การสัมมนาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่5 หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ บันทึกภาพ 25 สิงหาคม 2557

วันที่ 25สิงหาคม 2557 สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม สจล. ได้จัดพิธีทำบุญสาขาวิชา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และเป็นการทำนุ...
25/08/2014

วันที่ 25สิงหาคม 2557 สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม สจล. ได้จัดพิธีทำบุญสาขาวิชา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง ประธานสาขาวิชา เป็นประธานจุดธูปเทียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันถวายสังฆทานและภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จัดขึ้น ณ ห้อง ค.502 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.

พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี การศึกษา 2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ...
22/08/2014

พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี การศึกษา 2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บันทึกภาพ 22 สิงหาคม 2557

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 สำหรับศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร สจล.อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
23/07/2014

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 สำหรับศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร สจล.อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
22/07/2014

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล...
30/05/2014
หลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรใดที่ท่านสนใจเข้าศึกษาต่อ

แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.

Vote on this poll.

แบบสำรวจเพื่อการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม และการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.
30/05/2014
ท่านสนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรใดในสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการ

แบบสำรวจเพื่อการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม และการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.

Vote on this poll.

คณาจารย์และบุคลากรรวมถึงนักศึกษาสาขาวิชา ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบมีความยินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินการประกัน คุณภาพ...
30/05/2014

คณาจารย์และบุคลากรรวมถึงนักศึกษาสาขาวิชา ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบมีความยินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ อ.สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์เป็นผู้นำเสนอรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ที่ประชุม โดยมี ผศ.ดร.ธเนศ ภิรมย์การ, ดร.สมชาย เซะวิเศษ, อ.ชูเกียรติ แซ่ตั้ง,, ดร.สุพรชัย แสงรัตน์วัชรา คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง(ประธานสาขาฯ)ให้การรับรองคณะกรรมการในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557

28/05/2014
[email protected]

Blog บันทึกการดำเนินงานและเผยแพร่ข่าวสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://qainded.blogspot.com/

บันทึกการดำเนินงานและเผยแพร่ข่าวสารงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

27/05/2014
Smile Variety EP23

ขอแสดงความยินดีกับผลงานการบริการวิชาการและงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ภิรมย์การ อาจารย์ประจำสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ ได้รับการเผยแพร่ในสื่อโทรทัศน์รายการ Smile Variety วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
http://youtu.be/H0K_HUgGIPU

ออกอากาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ขอแสดงความยินดีกับนายฉลองชัย บุญเยี้ยม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ที่สา...
21/05/2014

ขอแสดงความยินดีกับนายฉลองชัย บุญเยี้ยม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ที่สามารถคว้ารางวัลจากการประกวด KK RE innovation Award 2 โครงการประกวดนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) และการอยู่อาศัย (Living Innovation)โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลชมเชย จาก การประกวดในหัวข้อ Living Innovation ประเภทนวัตกรรมการอยู่อาศัย ซึ่งรูปแบบการประกวด เป็นการพัฒนาแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่ม มูลค่าและลดต้นทุนให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้อยู่อาศัย บันทึกภาพ 17 พฤษภาคม 2557

บรรยากาศโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2557 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ...
28/04/2014

บรรยากาศโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2557 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการบูรณาการวิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา กับคณาจารย์นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อย่างเป็นระบบ โดยมีการบรรยายและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมวิพากษ์และตรวจผลงานการออกแบบ และแลกเปลี่ยนแนวคิดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อจะเป็นพื้นฐานและต่อยอดในการทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานในระดับนานาชาติต่อไป

บรรยากาศโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ...
28/04/2014

บรรยากาศโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการบูรณาการวิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา กับคณาจารย์นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย อย่างเป็นระบบ โดยมีการบรรยายและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมวิพากษ์และตรวจผลงานการออกแบบ และแลกเปลี่ยนแนวคิดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อจะเป็นพื้นฐานและต่อยอดในการทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานในระดับนานาชาติต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สาริบุตร ที่ได้รับรางวัลคณาจารย์ดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจำ ป...
17/04/2014

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สาริบุตร ที่ได้รับรางวัลคณาจารย์ดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจำ ปี พ.ศ.2557 ^ ^

บรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงานตัวแทนสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวั...
10/04/2014

บรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงานตัวแทนสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน
วันที่ ๒๓ เมษายน – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บันทึกภาพ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยกับประเพณีรดน้ำดำหัว คณาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...
10/04/2014

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยกับประเพณีรดน้ำดำหัว คณาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในเทศกาลสงกรานต์ 10 เมษายน 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมพิจารณาครุภัณฑ์ ห้องเรียนแบบบูรณาการสำหร...
28/03/2014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมพิจารณาครุภัณฑ์ ห้องเรียนแบบบูรณาการสำหรับอาชีวะศึกษา โดยการพัฒนาของทีมงานคุณภาพ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปล.ภาพแสดงการใช้งานในห้องต้นแบบที่ มจธ. 26/03/2557

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วม...
17/03/2014

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกันจัดงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แบบศิลป์พอเพียง ณ หัวตะเข้ วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 ขอขอบพระคุณทุกฝ่าย ตัวแทนชุมชน นักศึกษา ที่ช่วยกันเนรมิตโรงระหัดให้กลายเป็นโรงละคร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และท่านคณบดีที่อยู่กับพวกเราร่วมชมละครของนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดรายการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม...
17/03/2014

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 17 ม.ค.57 และยังได้รับ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะด้านการออกแบบ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการเขียนทัศนียภาพด้วยมือ
-รางวัลชมเชย ทักษะการเขียนทัศนียภาพด้วยคอมพิวเตอร์
จากการแข่งขันทักษะของนักศึกษาสถาปัตยกรรมชั้นปี 2 ในงานสถาปนิกทักษิณ

ที่อยู่

Ladkrabang
Bangkok
10520

เบอร์โทรศัพท์

023298000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

DRLE อำเภอลาดกระบัง นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง งานวิชาทหาร พระจอมเกล้าลาดก Lad Krabang Amezing Videos ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสา ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุ KH Cute อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับ ตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยาน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมื ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง