สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิท

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิท สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
http://research.dusit.ac.th เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
และเพื่อให้การวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งการวิจัยสถาบันและ
การสร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะในสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย นำไปสู่ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ สู่การเรียนการสอนและการดำเนินธุรกิจวิชาการ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

📣 📌ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ (รอบที่ 2) แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/U...
12/05/2021

📣 📌ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ (รอบที่ 2)
แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564"
📄 รายละเอียดเพิ่มเติมและ dowload เอกสาร : https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564-1/p3-reskill-upskill-2nd/
👝 สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ : https://nriis.nrct.go.th/

📣 📌ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ (รอบที่ 2)
แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564"
📄 รายละเอียดเพิ่มเติมและ dowload เอกสาร : https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564-1/p3-reskill-upskill-2nd/
👝 สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ : https://nriis.nrct.go.th/

ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึง แบรนด์ "HOMKHAJORN_SEED & SEEDUN...
11/05/2021

ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึง แบรนด์ "HOMKHAJORN_SEED & SEEDUNG "ว่า เป็นแบรนด์ย่อยที่อยู่ ภายใต้แบรนด์ HOMKHAJORN ของแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเธตสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชโดยการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าคุณภาพดีเพื่อส่งผ่านไปยังเกษตรกรและประชาชนผู้ที่ชื่นชอบและรักในการปลูกตันไม้ โดยเปิดชุดปลูกว่านแสงอาทิตย์เป็นกิจกรรมนำร่องของแบรนด์ HOMKHAJORN SEED & SEEDUNG ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการจัดหาสายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์
คุณภาพดีจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดเชียงใหมในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้และสร้างผลตอบแทน

☀️ แสงอาทิตย์" มีชื่อวิทยาศาสตร์ Haemanthus multiforus (Tratt.) Martyn. มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกา เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นใต้ดินลักษณะคล้ายหัวหอมใหญ่ ออกดอกปีละครั้ง ในช่วงเตือนพฤษภาคม
มิถุนายน ออกดอกเป็นช่อกลมสีแดง ชอบแสงแดดปานกลางหรือร่ำไร ชอบน้ำปานกลาง ปลูกได้ในทุกสภาพดินและสภาพพื้นที่ จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งต่อสำหรับผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องการหางานอดิเรกเพื่อช่วยจรรโลงใจในช่วงการหยุดอยู่บ้านเป็นระยะเวลานานตามนโยบาย Work from Home หรือกลุ่มคนเมืองที่มีใจรักธรรมชาติ ชอบปลูกตันไม้ แต่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำกัด ก็สามารถนำชุดปลูกว่านแลงอาทิตย์ไปปลูกได้ไม่ว่าจะเป็นในห้อง ตามระเบียง หรือพื้นที่ว่างในอาคารได้ นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไปแล้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยังมีความตั้งใจในการจัดทำปลูกว่านแสงอาทิตย์ดังกล่าว เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และปลูกฝังการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กด้วย โดยได้ออกแบบให้ชุดปลูกมีความง่ายและสะดวกในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองภายใต้คำแนะนำของครูหรือผู้ปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการเพาะปลูกที่จัดหาไว้ให้อย่างครบครัน ตลอดจนมีคู่มือแนะนำการเพาะปลูกที่เข้าใจง่ายเพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ในการปลูกและดูแลพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจร

หอมขจรฟาร์ม สวนดุสิต สุพรรณ
เปิดตัวชุดปลูก 'ว่านแสงอาทิตย์'
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
https://www.naewna.com/local/571919

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร...
11/05/2021
TNI Journal of Business Administration and Languages

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น:บริหารธุรกิจและภาษา โดยสามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thain Journals Online system (ThaiJo) ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalBA ซึ่งวารสารเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และมีการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ขอบเขตสาขาวิชาที่เปิดรับ สาขาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่

กองบรรณาะิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น :บริหารธุรกิจและภาษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

อีเมล [email protected] โทร. 0-2763-2704

TNI Journal of Business Administration and Languages

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อนำเสนอใน...
03/05/2021

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 (NIDA – ICCS 2021) 📝
👉 “ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)”
🕘 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น.
👉 โดยได้รับเกียรติจาก Keynote Speaker
รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
👉 ท่านใดสนใจสามารถส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอ ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2021
หรือสามารถสแกน QR Code
และส่งกรณีศึกษาได้ที่ e-mail: [email protected]
🗓 หมดเขตส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เท่านั้น‼️
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-727-3312, 02-727-3300 ☎️

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 (NIDA – ICCS 2021) 📝
👉 “ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)”
🕘 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น.
👉 โดยได้รับเกียรติจาก Keynote Speaker
รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
👉 ท่านใดสนใจสามารถส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอ ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2021
หรือสามารถสแกน QR Code
และส่งกรณีศึกษาได้ที่ e-mail: [email protected]
🗓 หมดเขตส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เท่านั้น‼️
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-727-3312, 02-727-3300 ☎️

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣สถาบันวิจัยเเละพัฒนาขอเรียนเชิญร่วมประชุม Exclusive talk & Matching fund“ Jump to Smart factory: การย...
29/04/2021

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣
สถาบันวิจัยเเละพัฒนาขอเรียนเชิญร่วมประชุม Exclusive talk & Matching fund“ Jump to Smart factory: การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารด้วยแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0”
🗓 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
⏰ เวลา 09.00-12.00 น. ช่องทาง online

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣
สถาบันวิจัยเเละพัฒนาขอเรียนเชิญร่วมประชุม Exclusive talk & Matching fund“ Jump to Smart factory: การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารด้วยแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0”
🗓 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
⏰ เวลา 09.00-12.00 น. ช่องทาง online

ทรงพระเจริญ
28/04/2021

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจั...
22/04/2021

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Business Model Canvas และ Customer Mindset เพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
🗓วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564
⏰เวลา 9.00 – 12.15 น.
📲ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook live

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Business Model Canvas และ Customer Mindset เพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
🗓วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564
⏰เวลา 9.00 – 12.15 น.
📲ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook live

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣            สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินงานโครงการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัย ทางการศึกษาระด...
22/04/2021

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินงานโครงการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัย ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัย ในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและ แบบปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่มีเป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ

จึงขอประกาศเปิดรับสมัครให้ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกในการประชุมทางวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๓๓๐ ๑๓๑๕ และ ๑๓๑๓

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์นี้ http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Information/4366

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินงานโครงการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัย ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัย ในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและ แบบปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่มีเป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ

จึงขอประกาศเปิดรับสมัครให้ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกในการประชุมทางวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๓๓๐ ๑๓๑๕ และ ๑๓๑๓

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์นี้ http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Information/4366

📣📣📣สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  ขอเชิญทีม FoodTech Startup และผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจอาหาร เข้าร่วมการแ...
22/04/2021

📣📣📣สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
ขอเชิญทีม FoodTech Startup และผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจอาหาร เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมอาหารและการเข้าถึงระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารของประเทศสวิซเซอร์แลนด์ และอื่นๆในยุโรป

ในกิจกรรม NSTDA ACCEL FoodTech Special Talk ผ่านทาง Cisco Webex

DAY1 : วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
หัวข้อ Swiss Food Tech Startup Ecosystem : Gateway to European Food Market
(by Christina Senn-Jakobsen, Managing Director of Swiss Food and Nutrition Valley)

DAY2 : วันที่ 24 เม.ย. 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
หัวข้อ Big Idea Ventures : What do accelerators look for when working with entrepreneurs
(by Andrew Eve, Founder and Managing Partner of Big Idea Ventures)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/VshQdXZsQjZDHCp1A

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
page : Deep Tech Acceleration

📣📣📣สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
ขอเชิญทีม FoodTech Startup และผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจอาหาร เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมอาหารและการเข้าถึงระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารของประเทศสวิซเซอร์แลนด์ และอื่นๆในยุโรป

ในกิจกรรม NSTDA ACCEL FoodTech Special Talk ผ่านทาง Cisco Webex

DAY1 : วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
หัวข้อ Swiss Food Tech Startup Ecosystem : Gateway to European Food Market
(by Christina Senn-Jakobsen, Managing Director of Swiss Food and Nutrition Valley)

DAY2 : วันที่ 24 เม.ย. 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
หัวข้อ Big Idea Ventures : What do accelerators look for when working with entrepreneurs
(by Andrew Eve, Founder and Managing Partner of Big Idea Ventures)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/VshQdXZsQjZDHCp1A

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
page : Deep Tech Acceleration

📌 สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ Swiss Food Research ขอเชิญผู้สนใจในกลุ่มธุรกิจอาหารเข้าร่วมการนำเ...
16/04/2021

📌 สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ Swiss Food Research ขอเชิญผู้สนใจในกลุ่มธุรกิจอาหารเข้าร่วมการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือกของสตาร์ทอัพไทย 13 ราย และ เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับเทรนด์อาหาร แนวโน้มตลาดอาหารในอนาคต ระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารของประเทศสวิซเซอร์แลนด์และยุโรป ในกิจกรรม Thai-Swiss Food Tech Forum

📍ในวันที่ 28-29 เม.ย. 2564 เวลา 13.30-19.00 น. ผ่านทาง Veertly

>>ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://ti.to/swissfoodresearch-events/thai-swiss-food-tech-forum/with/hlyxt7ufkf0

>>>รายละเอียดกิจกรรม
https://www.swissfoodresearch.ch/en/events/2021-04-28/thai-swiss-food-tech-forum/

📢 ช่องทางการให้บริการออนไลน์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 📢📝คำชี้แจงในการเข้...
16/04/2021

📢 ช่องทางการให้บริการออนไลน์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 📢
📝คำชี้แจงในการเข้าร่วมกลุ่ม sdu researcher เพื่อรับข่าวสารด้านการวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงการสนทนาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1️⃣ ขอให้สมาชิกในกลุ่มใช้ชื่อจริงในการสนทนาเท่านั้น กรณีใช้ชื่ออื่นที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ผู้ดูแลกลุ่มขออนุญาตลบท่านออกจากกลุ่ม
2️⃣ ขอให้สมาชิกกำหนดประเด็นที่ต้องการสอบถามให้ชัดเจน โดยให้สอบถามในห้องสนทนากลุ่มย่อยเพื่อการให้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและครอบคลุมซึ่งแต่ละห้องจะมีผู้ประสานงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาดูแล และคอยตอบประเด็นคำถาม ดังนี้
▶ ห้องทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คุณวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์
กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/2UJz7Uj
▶ ห้องทุน ววน. คุณณปภร เจี้ยวเห้ง คุณพีรดา พงษ์ทอง และคุณธนาภา
งิ้วทอง กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/2AJACuG
▶ ห้องทุนภายนอก คุณณิชาภัส ตั้งบวรพิมล กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/2B8dYfv
▶ ห้องงานทรัพย์สินทางปัญญา คุณณปภร เจี้ยวเห้ง กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/2Y7Zfdz
▶ ห้องทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต คุณชลากร อยู่คเชนทร์
กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/3hHc4Uw
3️⃣ ช่วงเวลาในการตอบประเด็นคำถาม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. กรณีนอกเวลาดังกล่าว การตอบประเด็นคำถามอาจมีความล่าช้า หรือขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ประสานงานมีในขณะนั้น
4️⃣ หน้ากลุ่มสทนาหลัก ขอให้เป็นพื้นที่สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการวิจัยและนวัตกรรมเท่านั้น ทั้งนี้ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามกำหนดการดำเนินงานของแหล่งทุน
5️⃣ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้งานกลุ่มสนทนาได้ที่
คุณปภร เจี้ยวเห้ง 089-033-4399
หมายเหตุ รายละเอียดข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ขอบคุณค่ะ

📢 ช่องทางการให้บริการออนไลน์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 📢
📝คำชี้แจงในการเข้าร่วมกลุ่ม sdu researcher เพื่อรับข่าวสารด้านการวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงการสนทนาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1️⃣ ขอให้สมาชิกในกลุ่มใช้ชื่อจริงในการสนทนาเท่านั้น กรณีใช้ชื่ออื่นที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ผู้ดูแลกลุ่มขออนุญาตลบท่านออกจากกลุ่ม
2️⃣ ขอให้สมาชิกกำหนดประเด็นที่ต้องการสอบถามให้ชัดเจน โดยให้สอบถามในห้องสนทนากลุ่มย่อยเพื่อการให้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและครอบคลุมซึ่งแต่ละห้องจะมีผู้ประสานงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาดูแล และคอยตอบประเด็นคำถาม ดังนี้
▶ ห้องทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คุณวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์
กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/2UJz7Uj
▶ ห้องทุน ววน. คุณณปภร เจี้ยวเห้ง คุณพีรดา พงษ์ทอง และคุณธนาภา
งิ้วทอง กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/2AJACuG
▶ ห้องทุนภายนอก คุณณิชาภัส ตั้งบวรพิมล กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/2B8dYfv
▶ ห้องงานทรัพย์สินทางปัญญา คุณณปภร เจี้ยวเห้ง กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/2Y7Zfdz
▶ ห้องทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต คุณชลากร อยู่คเชนทร์
กดเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ https://bit.ly/3hHc4Uw
3️⃣ ช่วงเวลาในการตอบประเด็นคำถาม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. กรณีนอกเวลาดังกล่าว การตอบประเด็นคำถามอาจมีความล่าช้า หรือขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ประสานงานมีในขณะนั้น
4️⃣ หน้ากลุ่มสทนาหลัก ขอให้เป็นพื้นที่สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการวิจัยและนวัตกรรมเท่านั้น ทั้งนี้ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามกำหนดการดำเนินงานของแหล่งทุน
5️⃣ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้งานกลุ่มสนทนาได้ที่
คุณปภร เจี้ยวเห้ง 089-033-4399
หมายเหตุ รายละเอียดข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ขอบคุณค่ะ

12/04/2021

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างการระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศต่อ "ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)" เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และประกาศใช้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

ในการนี้ "นิสิต นักศึกษา" นับเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญยิ่งต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาและอนาคตของประเทศไทย

กลุ่มประชาสัมพันธ์และท้องสมุดสุริยานุวัตร
โทรศัพท์ 0 ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๒๑๐๓
โทรสาร 0 ๒๖๒๘ ๒๘๕๖
E-mail [email protected]

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู...
09/04/2021

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สาธารณะชนและวงวิชาการ โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาลัยสวนดุสิต จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สาธารณะชนและวงวิชาการ โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาลัยสวนดุสิต จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij

ที่อยู่

295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต
Bangkok
10300

รถเมล์สาย 12, 18, 28, 56, 108, 125, 515, 539

ข้อมูลทั่วไป

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-244-5280-2

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด