วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว Engineering Institute of Thailand (EIT)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักนำวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

The Engineering Institute of Thailand under H.M. the King's Patronage(

ศักดิ์ศรีวิศวกรไทย รับใช้สังคม

เปิดเหมือนปกติ

📢 อบรมเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 48” 📌  Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom** PDU 13.5 หน่วย **...
13/01/2022

📢 อบรมเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 48” 📌
Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom

** PDU 13.5 หน่วย **
🔹 4-6 กุมภาพันธ์ 2565
...................................
👉 เนื้อหา
• วันที่ 1 พื้นฐานระบบดับเพลิงด้วยน้ำ การติดตั้งระบบท่อยืน
• วันที่ 2 การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
• วันที่ 3 พื้นฐานระบบส่งน้ำดับเพลิง
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 3,600 บาท
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 4,000 บาท
• บุคคลทั่วไป 4,500 บาท
...................................
สอบถามเพิ่มเติม : คุณพรนิชา รอดชีวะ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3GkFkLX
สมัครอบรม ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrJtyt_q0SzHGpw07CcaZ91Z18XYjyJWAdVI-_ogSJ_f7lSg/viewform

📢 อบรมเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 48” 📌
Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom

** PDU 13.5 หน่วย **
🔹 4-6 กุมภาพันธ์ 2565
...................................
👉 เนื้อหา
• วันที่ 1 พื้นฐานระบบดับเพลิงด้วยน้ำ การติดตั้งระบบท่อยืน
• วันที่ 2 การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
• วันที่ 3 พื้นฐานระบบส่งน้ำดับเพลิง
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 3,600 บาท
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 4,000 บาท
• บุคคลทั่วไป 4,500 บาท
...................................
สอบถามเพิ่มเติม : คุณพรนิชา รอดชีวะ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3GkFkLX
สมัครอบรม ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrJtyt_q0SzHGpw07CcaZ91Z18XYjyJWAdVI-_ogSJ_f7lSg/viewform

📌 อบรมเรื่อง “มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ วสท. รุ่นที่ 2 (6 วัน)” 🎯 ** PDU 36 หน่วย **📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม...
12/01/2022

📌 อบรมเรื่อง “มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ วสท. รุ่นที่ 2 (6 วัน)” 🎯
** PDU 36 หน่วย **
📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom
...................................
ครั้งที่ 1 : วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 2 : วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 3 : วันที่ 3-4 มีนาคม 2565

👉 มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟนี้ จัดทำขึ้นตามแนวทางการตรวจสอบหม้อน้ำที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยผนวกรวมความรู้และประสบการณ์ของวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำของประเทศไว้ด้วยกัน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำ
.........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 9,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 12,000 บาท
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณพัทชา มากสมบูรณ์
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 533
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3HYt4Bi
ลงทะเบียนที่นี่ https://forms.gle/Q54uxoBPS6Vsjaow8

📌 อบรมเรื่อง “มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ วสท. รุ่นที่ 2 (6 วัน)” 🎯
** PDU 36 หน่วย **
📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom
...................................
ครั้งที่ 1 : วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 2 : วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 3 : วันที่ 3-4 มีนาคม 2565

👉 มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟนี้ จัดทำขึ้นตามแนวทางการตรวจสอบหม้อน้ำที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยผนวกรวมความรู้และประสบการณ์ของวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำของประเทศไว้ด้วยกัน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำ
.........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 9,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 12,000 บาท
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณพัทชา มากสมบูรณ์
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 533
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3HYt4Bi
ลงทะเบียนที่นี่ https://forms.gle/Q54uxoBPS6Vsjaow8

📌 การอบรม เรื่อง “การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1” 🎯📢 Online Seminar...
12/01/2022

📌 การอบรม เรื่อง “การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1” 🎯
📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom
** PDU 4.5 หน่วย **
…………………………………
🔹 22 กุมภาพันธ์ 2565
…………………………………
👉 เนื้อหา
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ
• แผงสวิตช์ตามมาตรฐานใหม่ IEC 61439-2
• การออกแบบแผงสวิตช์จาก Single Line Diagram
• การบำรุงรักษาแผงสวิตช์แรงต่ำ
…………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 1,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 1,800 บาท
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/33PICbY
ลงทะเบียนที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeixZBvYVKfpClFOYJGjRokxknVDJlnpSB7lN93rEPVBQ32Q/viewform

📌 การอบรม เรื่อง “การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1” 🎯
📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom
** PDU 4.5 หน่วย **
…………………………………
🔹 22 กุมภาพันธ์ 2565
…………………………………
👉 เนื้อหา
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ
• แผงสวิตช์ตามมาตรฐานใหม่ IEC 61439-2
• การออกแบบแผงสวิตช์จาก Single Line Diagram
• การบำรุงรักษาแผงสวิตช์แรงต่ำ
…………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 1,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 1,800 บาท
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/33PICbY
ลงทะเบียนที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeixZBvYVKfpClFOYJGjRokxknVDJlnpSB7lN93rEPVBQ32Q/viewform

นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และเหรัญญิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)  ในฐานะประธานกรรมการจัดหาท...
11/01/2022

นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และเหรัญญิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ในฐานะประธานกรรมการจัดหาที่ดิน วสท. จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมและศูนย์พัฒนาวิศวกรรมภูมิภาค โดยมีเป้าหมายจัดหาที่ดิน 6 แปลงทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอดีตนายก วสท. ในฐานะที่ปรึกษา รวมถึงกรรมการ วสท. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมาร่วมประชุม โดยเนื้อหาการประชุมเป็นร่าง TOR จัดหาที่ดิน การนำเสนอแผนการจัดหาที่ดิน รวมทั้งแนวทางในการได้มาที่ดิน ทั้งนี้แนวคิดในการจัดหาที่ดินมาจากมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อปี 2561 โดยคณะกรรมการจะยึดหลักความโปร่งใส และประโยชน์ของสมาชิก วสท. เป็นสำคัญ

10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

📢 ศึกษาดูงาน “โครงสร้างสะพานพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก” 🔹 11-12 กุมภาพันธ์ 2565    ** PDU 6 หน่วย ** .................
11/01/2022

📢 ศึกษาดูงาน “โครงสร้างสะพานพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก”
🔹 11-12 กุมภาพันธ์ 2565 ** PDU 6 หน่วย **
...................................
📌 เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิชาการใหม่ ๆ เรื่องจุดต่อข้อต่อ และส่วนของโครงสร้างสะพาน พร้อมกับการให้ข้อมูลในขั้นตอนการออกแบบ การแปรรูป และการประกอบติดตั้ง fabrication & er****on ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรม
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 2,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 3,000 บาท
...................................
สอบถามเพิ่มเติม : คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 538
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3GgrQ49
ลงทะเบียนที่นี่ https://forms.gle/93vvYA2nN8NDXiTz8

📢 ศึกษาดูงาน “โครงสร้างสะพานพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก”
🔹 11-12 กุมภาพันธ์ 2565 ** PDU 6 หน่วย **
...................................
📌 เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิชาการใหม่ ๆ เรื่องจุดต่อข้อต่อ และส่วนของโครงสร้างสะพาน พร้อมกับการให้ข้อมูลในขั้นตอนการออกแบบ การแปรรูป และการประกอบติดตั้ง fabrication & er****on ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรม
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 2,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 3,000 บาท
...................................
สอบถามเพิ่มเติม : คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 538
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3GgrQ49
ลงทะเบียนที่นี่ https://forms.gle/93vvYA2nN8NDXiTz8

📢 ประชาสัมพันธ์ตารางอบรมประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ค่ะ จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 📌คลิก https://bit.ly/31Jc...
11/01/2022

📢 ประชาสัมพันธ์
ตารางอบรมประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ค่ะ
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

📌คลิก https://bit.ly/31JcNkf

📢 ประชาสัมพันธ์
ตารางอบรมประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ค่ะ
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

📌คลิก https://bit.ly/31JcNkf

📌 อบรมเรื่อง “Transmission and Distribution System” ** PDU 18 หน่วย **...................................🔹 26-27 กุมภาพั...
11/01/2022

📌 อบรมเรื่อง “Transmission and Distribution System”
** PDU 18 หน่วย **
...................................
🔹 26-27 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
......................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 5,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 6,000 บาท
......................................
🙋 สอบถามเพิ่มเติม : คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3qaRuS1
สมัครที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJWd3qI22PsLcFNDrkhOnOYiBW2uBi8rHLa45rNNbMM-LEUQ/viewform

📌 อบรมเรื่อง “Transmission and Distribution System”
** PDU 18 หน่วย **
...................................
🔹 26-27 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
......................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 5,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 6,000 บาท
......................................
🙋 สอบถามเพิ่มเติม : คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3qaRuS1
สมัครที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJWd3qI22PsLcFNDrkhOnOYiBW2uBi8rHLa45rNNbMM-LEUQ/viewform

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และคณะกรรมการ  มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม แล...
10/01/2022

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และคณะกรรมการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม และ ดร.การุญ จันทรางศุ อดีตนายก วสท. ในโอกาสเทศกาลปีใหม่

10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

📌 อบรมเรื่อง “Substation Equipment and Protective Relaying” ** PDU 18 หน่วย **...................................🔹 12-13...
10/01/2022

📌 อบรมเรื่อง “Substation Equipment and Protective Relaying”
** PDU 18 หน่วย **
...................................
🔹 12-13 กุมภาพันธ์ 2565
ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
......................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 5,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 6,000 บาท
......................................
🙋 สอบถามเพิ่มเติม : คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3r2wlZz
สมัครที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4jm2QfWCa4JkDRj0-8DcWP6wdeuQBEsfQFi1ssAdAqMU1xg/viewform

📌 อบรมเรื่อง “Substation Equipment and Protective Relaying”
** PDU 18 หน่วย **
...................................
🔹 12-13 กุมภาพันธ์ 2565
ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
......................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 5,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 6,000 บาท
......................................
🙋 สอบถามเพิ่มเติม : คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3r2wlZz
สมัครที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4jm2QfWCa4JkDRj0-8DcWP6wdeuQBEsfQFi1ssAdAqMU1xg/viewform

📢 สัมมนา และศึกษาดูงาน “การออกแบบติดตั้ง Super Truss ในโครงการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” 🔹 2 กุมภาพันธ์ 25...
10/01/2022

📢 สัมมนา และศึกษาดูงาน “การออกแบบติดตั้ง Super Truss ในโครงการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”

🔹 2 กุมภาพันธ์ 2565 ** PDU 6 หน่วย **
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และโครงการฯ
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 1,200 บาท
• บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
...................................
สอบถามเพิ่มเติม : คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 538
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3F5bZnu
📌 ลงทะเบียนที่นี่ https://forms.gle/JwcH6tWyDJp6CgJaA

📢 สัมมนา และศึกษาดูงาน “การออกแบบติดตั้ง Super Truss ในโครงการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”

🔹 2 กุมภาพันธ์ 2565 ** PDU 6 หน่วย **
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และโครงการฯ
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 1,200 บาท
• บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
...................................
สอบถามเพิ่มเติม : คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 538
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3F5bZnu
📌 ลงทะเบียนที่นี่ https://forms.gle/JwcH6tWyDJp6CgJaA

📢 อบรมเรื่อง “การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น” (Introduction to Simulation) 🎯 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom ** PDU 12 หน่...
10/01/2022

📢 อบรมเรื่อง “การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น” (Introduction to Simulation) 🎯
Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
** PDU 12 หน่วย **
...................................
🔹 27-28 มกราคม 2565
........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 3,000 บาท
• บุคคลทั่วไป 3,500 บาท
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
📧 อีเมล : [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3ITCCiw
ลงทะเบียนอบรมที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxh2oBa9Lr85-scWdE2-RJJn9TzMfqKfzCYWyk4QXQPmGpFg/viewform

📢 อบรมเรื่อง “การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น” (Introduction to Simulation) 🎯
Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
** PDU 12 หน่วย **
...................................
🔹 27-28 มกราคม 2565
........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 3,000 บาท
• บุคคลทั่วไป 3,500 บาท
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
📧 อีเมล : [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3ITCCiw
ลงทะเบียนอบรมที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxh2oBa9Lr85-scWdE2-RJJn9TzMfqKfzCYWyk4QXQPmGpFg/viewform

📢 EP.8 ไฟฟ้าน่ารู้ by วสท. เรื่อง การต่อลงดิน ตอน หลักพื้นฐานการต่อลงดิน--------------โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิ...
08/01/2022
ไฟฟ้าน่ารู้ by วสท. EP.8 การต่อลงดิน ตอน หลักพื้นฐานการต่อลงดิน

📢 EP.8 ไฟฟ้าน่ารู้ by วสท.
เรื่อง การต่อลงดิน ตอน หลักพื้นฐานการต่อลงดิน
--------------
โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คลิก https://youtu.be/s8Qu0Oucy3w

ไฟฟ้าน่ารู้ by วสท. EP.8 การต่อลงดิน ตอน หลักพื้นฐานการต่อลงดินเป็นการให้ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าโดย คุณลือชั....

07/01/2022
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand

📌 อบรมออนไลน์ เรื่อง “การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก”
📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom
** PDU 4.5 หน่วย **
...................................
🔹 4 กุมภาพันธ์ 2565
......................................
👉 เนื้อหา
- Fault Current calculations
- Voltage drop calculations
- Coordination of protection devices
......................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 1,200 บาท
• บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
......................................
🙋 สอบถามเพิ่มเติม : คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3HJFHjy
สมัครที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScddl4JGy5EaV1ld4fcMMRLumqn0pzMvQYsbJ-k3MZ4NqEsqg/viewform

Engineering Institute of Thailand (EIT)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักนำวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน

07/01/2022
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand

📢 อบรมเรื่อง “Revit Structure Essential รุ่นที่ 1 ” ** ราคาพิเศษ **
🔹 18-20 มกราคม 2565 ** PDU 27 หน่วย **
ณ ห้องประชุมสถาบัน BIM ใน วสท. (BIM LAB) ชั้น 3 อาคาร วสท.
...................................
📌งานอบรมใช้เครื่องมือ Revit Structure Essential ของ BIMLAB by EIT
โดย อาจารย์สราวุธ ชมจินดา ผู้ผ่านประสบการณ์ร่วมกับทีมใช้ BIM MODEL กับอาคาร SAT1 สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับรางวัลการประกวดติดอันดับของประเทศจีน
>> มาเรียนกันแบบ on-site ซักถามให้เข้าใจในการใช้เครื่องมือ BIM แบบ Execusive
** รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน **
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท./นิสิต นักศึกษา 6,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 7,000 บาท
...................................
สอบถามเพิ่มเติม : คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 538
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3dQ7CBC
📌ลงทะเบียนที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedrnd_kEioLP5caZgDmiv3CXn4Ras6tFMhH3p87tMI7eQT8w/viewform

Engineering Institute of Thailand (EIT)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักนำวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ตอนรับผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร นำโดย นาย...
07/01/2022

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ตอนรับผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร นำโดย นายคมสัน วิสาวะโท ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าพบ และสวัสดีปีใหม่ 2565

คลินิกช่าง วสท. ให้คำปรึกษาฟรีค่ะ
07/01/2022

คลินิกช่าง วสท. ให้คำปรึกษาฟรีค่ะ

📣 ตารางคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน ประจำปี 2565 (เดือนละ 1 ครั้ง) เวลา 10.00 - 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ใช้ Line Official

🎯ปรึกษาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

⚙️ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ⚙️
-ปัญหาเกี่ยวกับฐานราก
-ปัญหาการต่อเติมอาคาร/บ้าน
-ปัญหาเกี่ยวกับตัวอาคาร
-การก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

👉 สนใจเข้ารับคำปรึกษา ลงทะเบียนผ่านลิงก์ค่ะ
https://forms.gle/xy8YnzibCM27iyXZ6

สอบถามเพิ่มเติม คุณเยาวรักษ์ โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 500

Photos from วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand's post
06/01/2022

Photos from วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand's post

06/01/2022
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand

📢 อบรมออนไลน์ เรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 16”
Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom

** PDU 18 หน่วย **
…………………………………
🔹 23-25 กุมภาพันธ์ 2565
…………………………………
👉 เนื้อหา
• หลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา
• Structural Engineering
• Geotechnical Engineering
• Construction Engineering
…………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 4,000 บาท
• บุคคลทั่วไป 5,000 บาท
…………………………………
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 คุณวีนา กรุดเงิน
📧 อีเมล : [email protected]
✍ สมัครที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/1zYlbu2apVf2ZA8jhP0jLKl_sjFwfEohk1ofHDR6l1yc/edit

Engineering Institute of Thailand (EIT)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักนำวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน

06/01/2022
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand

📢 เสวนาเรื่อง “ปัญหาฐานรากและงานดิน... เตรียมสอบสามัญและวุฒิวิศวกรโยธา” 📌

** PDU 6 หน่วย **

📌 29 มกราคม 2565
เวลา 13.00-20.00 น.
ณ ห้อง คอนเวนชั่น 2 ชั้น 2 wintree city resort ching mai จังหวัดเชียงใหม่
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
สมาชิก วสท. 800 บาท
บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
...................................
สอบถามเพิ่มเติม : คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
☎️ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 526
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/32U7sav
ลงทะเบียนอบรมที่นี่ https://forms.gle/ssYmyYKAibWSrsjv7

Engineering Institute of Thailand (EIT)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักนำวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน

ที่อยู่

487 ซอยเทพลีลา รามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10310

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติศาสตร์ วสท. : ก่อนที่จะได้ก่อรูปองค์กรมาเป็นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้มีประวัติการรวมกลุ่มของวิศวกร กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2447 ได้มีกลุ่มนายช่างชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ประกอบอาชีพทางช่างอยู่ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป และอเมริกา ได้พยายามก่อตั้งสมาคมทางการช่างขึ้น แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตลอด เพราะการช่างในสมัยนั้นยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร และยังไม่เห็นความจำเป็นในการดำเนินการ การบริหารงานของสมาคมนี้จึงได้ยุติลงในเวลาต่อมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 นักเรียนไทยกลุ่มหนึ่งที่ได้ไปศึกษาวิชาการก่อสร้างที่ประเทศอังกฤษและกลับมาทำงานในประเทศไทย ได้เริ่มรวมตัวฟื้นฟูสมาคมสำหรับผู้ประกอบอาชีพทางช่างขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2471 นี้เอง ก็ได้ไปขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมนายช่างขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม” ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมนายช่างนี้ประกอบด้วย คุณพระเวชยันต์ รังสฤษฏ์ คุณพระชำนาญ คุณหลวงชำนิ และคุณพระประกอบ ยันตรกิจ ในปี พ.ศ. 2478 นายช่างที่จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งในการร่วมมือทางวิชาชีพวิศวกรรมในหมู่สมาชิกด้วยกัน ในปีพ.ศ. 2486 คุณพระประกอบ ยันตรกิจ ซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมนายช่างฯ ได้พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นนักเรียนรถไฟที่จบการศึกษาจากต่างประเทศกลับมาเป็นนายช่างต่างก็แก่ตัวลงเกษียณราชการไปเป็นส่วนมาก ทำให้สมาชิกลดลง ขณะที่สมาคมวิศวกรรมฯ ซึ่งประกอบด้วยนายช่างที่จบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงเกิดความคิดว่า ควรรวมสองสมาคมเป็นสมาคมเดียวกัน โดยรัฐบาลในสมัยนั้นเองก็มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมอาชีพวิศวกรรมให้เจริญเป็นปึกแผ่น และจะออกพระราชบัญญัติวิศวกรรมเพื่อให้มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพกันเองในหมู่วิศวกร จึงได้มีการหารือกับกรรมการสมาคมวิศวกรรมฯ ซึ่งบางท่านเป็นกรรมการอยูในทั้งสองสมาคมได้ข้อตกลงที่ให้ต่างฝ่ายต่างเลิกสมาคมของตนและมารวมกันตั้งเป็นสมาคมใหม่คือสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2493 ได้โปรดเกล้าฯ ให้รับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นับแต่นั้นเป็นต้นมา กรรมการอำนวยการชุดแรกนั้น ท่านพลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษดิ์ ได้รับเป็นประธานกรรมการท่านแรกของ ว.ส.ท. มีสมาชิกผู้ก่อตั้งรวมทั้งหมด 27 คน โดยงานแรกที่ ว.ส.ท. ได้รับมอบหมายให้จัดทำคือ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

029356868

เว็บไซต์

http://www.eit.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

78 ปี ด้วยความภาคภูมิใจ ในองค์กรที่ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือองค์กร สมาชิก กรรมการ และสังคม 💖💖💖
วิศวกรรมแห่งชาติออนไลน์เข้าชมได้ที่นี่ครับ
งานวิศวกรรมแห่งชาติ เริ่มแล้วนะครับมีสัมมนาออนไลน์ฟรีในหลายหัวข้อที่น่าสนใจนะครับ เช่น eec bim, มาตรฐานปรับอากาศสำหรับวถานพยาบาล โครงข่ายคมนาคมและเรื่องอื่นๆมากมายครับ
แผนที่แสดงวิศวกรอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน(ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล การเขียนผลงาน แนวทางการถามตอบ และทบทวนความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพ ตาม lINk นี้ครับ https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XQCbgrrQKcKdNNwExxi3VLDUTfw9dq7Y&usp=sharing ขอขอบคุณวิศวกรอาสาทุกท่านครับ สำหรับท่านที่ตั้งใจแบ่งปันองคความรู้ให้เพื่อนๆ กรุณาติดต่อได้ที่เพจ " ครูช่วยศิษย์ " ครับ
เสวนา "ระบบ 'ฟื้นฟู-เยียวยา-ป้องกัน' ที่ควรมี(ทำ) กรณีเหตุระเบิดกิ่งแก้ว" . 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 -18.45 น. . ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live เพจ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand สกสว. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม . วิทยากร . 1) พื้นฐานและสาเหตุของเหตุระเบิดกิ่งแก้ว - รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) / อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 . 2) มลพิษฟุ้งกระจายจากกรณีกิ่งแก้ว และระบบอัจฉริยะในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน . - ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / คณะกรรมการ และกองบรรณาธิการจัดทำวิศวกรรมสาร วสท. และผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . - คุณปานรดา สุดโต Country Manager, Industrial Scientific Corporation Pte Ltd . 3) ผลพวงด้านการปนเปื้อนสารอันตรายในสิ่งแวดล้อมที่ต้องประเมิน ฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ . - ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ . 4) เหตุระเบิดโรงงานกิ่งแก้วสะท้อนปัญหาอะไรในกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย? . - คุณอชิชญา อ๊อตวงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร . ดำเนินรายการ . คุณฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และ . ดร.ปิยรัตน์ เปาเล้ง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ . กดติดตามกิจกรรม https://fb.me/e/1GIQuqP3M . #กิ่งแก้วไฟไหม้ #กิ่งแก้ว21 #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้
เชิญรับชมและแลกเปลี่ยนความเห็นในงานเสวนา ระบบ “ฟื้นฟู-เยียวยา-ป้องกัน” ที่ควรมี (ทำ) กรณีเหตุระเบิดกิ่งแก้ว วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 -18.45 น. ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live เพจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สกสว. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม วิทยากร 1) พื้นฐานและสาเหตุของเหตุระเบิดกิ่งแก้ว - รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) / อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 2) มลพิษฟุ้งกระจายจากกรณีกิ่งแก้ว และระบบอัจฉริยะในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน - ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / คณะกรรมการ และกองบรรณาธิการจัดทำวิศวกรรมสาร วสท. และผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - คุณปานรดา สุดโต Country Manager, Industrial Scientific Corporation Pte Ltd 3) ผลพวงด้านการปนเปื้อนสารอันตรายในสิ่งแวดล้อมที่ต้องประเมิน ฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ - ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 4) เหตุระเบิดโรงงานกิ่งแก้วสะท้อนปัญหาอะไรในกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย? - คุณอชิชญา อ๊อตวงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินรายการ คุณฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และ ดร.ปิยรัตน์ เปาเล้ง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโดย คณะกรรมการ และกองบรรณาธิการจัดทำวิศวกรรมสาร วสท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
รบกวนสอบถามทาง วสท. ครับ เห็นว่าปัจจุบัน มีการใช้ GFRP เข้าเสริมทดแทนเหล็กเส้น ในโครงสร้างหลัก เช่น เสา และ คาน รบกวนสอบถาม 1 ใช้ทดแทนได้จริงหรือไม่ 2 เมื่อใช้ทดแทนแล้วจะมีผลเรื่องกำลังความสามารถในการรับแรง และมีการปลอดภัยในการใช้งานมากน้อยเพียงใด เช่น การโก่งตัว รอยร้าว เป็นต้น 3 GFRP ที่ใช้กันในปัจจุบัน ต้องควบคุมให้มีมาตรฐานการผลิต เหมือนกับเหล็กเส้นหรือไม่ หรือไม่มีมาตรฐานก้อได้ 4 ไม่ทราบว่าป้จจุบันมีมาตรฐานการออกแบบด้วย GFRP ในประเทศไทยหรือไม่ เพราะ มีการกล่าวอ้างถึง ACI 440 แต่ไม่น่าจะมีคนยึดถือในการออกแบบเท่าไร 5 เราจะป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงได้อย่างไร เพราะ สคบ. ไม่น่าจะเชี่ยวชาญเท่ากับ วสท. ครับ ขอบคุณครับ ชัชพงศ์ บุญวรรณ
รบกวนสอบถามครับ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก จะถูกประกาศเข้าเอกสารมาตรฐานของ ทล. เมื่อไหร่ครับ ขอบคุณครับ
การนำข้อมูลผ่าย You Tube เสนอหลายๆข้อมูลควรจะมีการคัดกรองหลายๆด้านหรือไม่ เช่น 1.ข้อมูลตามหลักวิชาการ ที่ใช้ในการคำนวณแทนค่าสูตรซึ่งคำนวณย้อนกลับไปมาได้ถูกต้อง 2.ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ในการขออนุญาต เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้ามีผลโดยตรง 3.ข้อมูลด้านความปลอดภัย อันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่อุปกรณ์เสริมติดตั้งดัดแปลง 4.ถ้าเกิดความเสียหายภายหลังจะหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ 5.ข้อมูลเรื่องอันตรายจากการดำเนินงานการต่อระบบไฟฟ้าใช้งานคู่มือการบำรุงรักษาที่ปลอดภัย 6.การนำเข้าซึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอให้มีการปฏิบัติจริงซึ่งต้องมีการดัดแปลงกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน
สอบถามเรื่องปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ถูกเพิ่มเติมเข้าไปในเอกสารมาตรฐานของ ทล. หรือยังครับ ขอบคุณครับ
มีทุน 0 บาท❗️ ก็เป็นเจ้าของ CAD ได้❗️ อย่าเชื่อ จนกว่าจะได้ลอง สมัครใช้ฟรีได้แล้ววันนี้ ไม่ต้องรอ OTP ไม่ต้องย้ายค่าย CAD แท้เพื่อคนไทย รองรับเมนูไทย CADThaiDWG เท่านั้น!! Download Now : https://www.cadthai.com/cadthaidwg ✅ User -Friendly Interface รูปแบบเมนูคำสั่งที่คุ้นเคย ✅ Support CAD2D/3D รองรับไฟล์แคด 2 มิติ และ 3 มิติ ✅ Thai Font รองรับการใช้ภาษาไทยได้เต็มรูปแบบ #CADThai #3DCAD #CADFree #CADThaiDWGฟรีตลอดชีพ