กตม. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรอ

กตม. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรอ ตรวจประเมินให้การรับรองระบบ GMP และ HACCP และการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช (DOA)
(3)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร's post
20/05/2021

Photos from สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร's post

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร
15/07/2020

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร

++ประกาศ++
สำหรับผู้ที่ต้องการส่งออกส้มโอไปสหภาพยุโรป ...เนื่องจาก EU
มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนำเข้าเมื่อปลายปีที่แล้วส่งผลให้ส้มโอ
บ้านเราส่งไป EU ไม่ได้....ซึ่งตอนนี้ได้มีการสรุปการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขใหม่ของ EU แล้ว จึงทำให้สามารถส้มโอไป EU ได้แล้วค่ะ
แต่ต้องมีแหล่งผลิตมาจากเวียงแก่นเท่านั้นค่ะ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ
ทั้งของผู้ส่งออกเอง และแหล่งผลิตในพื้นที่ที่อยากเข้าเป็นแหล่งผลิต
ที่จะสามารถผลิตและขายให้กับผู้ส่งออกที่ต้องการส่งออกไป EU
สามารถดูรายละเอียดได้ค่ะ
🙏😁🙏

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร
09/07/2020

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร

UP DATE !!
ขอแจ้งกำหนดการบังคับใช้มาตรการขึ้นทะเบียนสวน
และโรงคัดบรรจุผลไม้นำเข้าและส่งออกระหว่างไทยและจีนเพิ่มเติม
รายละเอียดตามแนบค่ะ (รายชื่อชนิดผลไม้และหน้าตาสติ๊กเกอร์ค่ะ)
🙏😁🙏

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร
11/06/2020

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร

***ประกาศสำหรับผู้ส่งออกผลไม้ไทยไปจีน ***
สับปะรด / กล้วย / มะพร้าว / และขนุน ทั้ง 4 ชนิดนี้
จะเริ่มใช้สติ๊กเกอร์เหมือนกับผลไม้ตามพิธีสารฯ
++เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป++
ส่วนผลไม้อื่นๆที่เหลือใช้สติ๊กเกอร์รายละเอียดตามแนบค่ะ
🙏เรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติตาม..เดี๋ยวจะส่งออกไม่ได้นะคะ🙏

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ขอหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร (DOA) กรมวิชาการ...
24/04/2020
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ.PDF

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ขอหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร (DOA)
กรมวิชาการเกษตร ได้ออกประกาศฉบับใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2563 โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้หากผู้ประกอบการท่านใดประสงค์จะยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ขอให้ยื่นคำขอโดยใช้แบบฟอร์มตามประกาศฉบับใหม่ค่ะ
https://drive.google.com/file/d/1XdnU5hRHTuBIJX4zaNchgjBZqn0-FmIt/view?usp=sharing

กตม. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
10/01/2020

กตม. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

รายชื่อหน่วยรับรองภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร (ตรวจรับรองระบบ GMP,HACCP หรือ ตามขอบข่ายมาตรฐานที่ผู้ประกอบก...
10/01/2020
รายชื่อหน่วยรับรอง CB .pdf

รายชื่อหน่วยรับรองภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร (ตรวจรับรองระบบ GMP,HACCP หรือ ตามขอบข่ายมาตรฐานที่ผู้ประกอบการต้องการขอรับรอง)
https://drive.google.com/file/d/1TwcPv7o-lHj2-Wmc8THVaw2p59k9BbBy/view?usp=sharing

กรมวิชาการเกษตร ได้มีการยกร่าง (แก้ไข) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองส...
02/12/2019
หนังสือขอข้อคิดเห็นการแก้ไขประกาศ HC.pdf

กรมวิชาการเกษตร ได้มีการยกร่าง (แก้ไข) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้การควบคุม กำกับ ดูแลโรงงานผลิตสินค้าพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้จึงขอความร่วมมือบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) กับกรมวิชาการเกษตร พิจารณาให้ข้อคิดเห็นได้ทางแบบสอบถามออนไลน์ตาม QR Code ที่แนบ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ (มีสองลิงค์นะคะ)
https://drive.google.com/file/d/1gBial3CLB_rr-CoInBhlo4RvBmSn-H0v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tUXmfrWYSgYzdjynOKXLrVasxPbNfeiK/view?usp=sharing

กรมวิชาการเกษตร ได้มีการยกร่าง (แก้ไข) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิ...
02/12/2019
หนังสือขอข้อคิดเห็นการแก้ไขประกาศ DOA.pdf

กรมวิชาการเกษตร ได้มีการยกร่าง (แก้ไข) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2559 เพื่อให้การควบคุม กำกับ ดูแลโรงงานผลิตสินค้าพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้จึงขอความร่วมมือบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช (ทะเบียน DOA) กับกรมวิชาการเกษตร พิจารณาให้ข้อคิดเห็นได้ทางแบบสอบถามออนไลน์ตาม QR Codeที่แนบ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ (มีสองลิงค์นะคะ)
https://drive.google.com/file/d/1Pp8O4XLRp8KzLjbCJ0NwjHwP5aHahouG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1H76rbYjoBA8GQZ1WtpRBg4QncZmQCU7d/view?usp=sharing

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร
10/09/2019

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร

ผลมังคุดสด สามารถส่งออกไปประเทศไต้หวันได้แล้วค่ะ
แต่ต้องมีการทำ treatment ด้วยการอบไอน้ำตามเงื่อนไขค่ะ

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
06/09/2019

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

มังคุดสดอบไอน้ำล็อตแรกพร้อมผงาดตลาดไต้หวัน

กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าเต็มที่ส่งราชินีผลไม้ไทยรีเทิร์นไต้หวันอีกครั้ง หลังโดนแบนมากว่า 15 ปี อ้างมีศัตรูพืชกักกัน ดีเดย์ล็อตแรก 5 กันยายนนี้ 1 ตัน มูลค่า 2 แสนบาทนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประเทศไต้หวันให้การยอมรับผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ตามที่เสนอให้พิจารณาโดยใช้วิธีอบไอน้ำปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 58 นาทีก่อนการส่งออก ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นวิธีการเดียวกับที่ดำเนินการส่งออกมังคุดไปประเทศญี่ปุ่น และได้ส่งเจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของไต้หวันเดินทางมาร่วมทำการทดลองวิจัยวิธีการอบไอน้ำกับเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทย ผลการทดลองพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถกำจัดระยะไข่ของแมลงวันผลไม้ตายได้อย่างหมดสิ้น

.
ปัจจุบันไต้หวันได้ออกประกาศข้อกำหนดนำเข้าผลมังคุดสดจากไทยอย่างเป็นทางการแล้ว โดยทุกครั้งที่จะมีการส่งออกไต้หวันจะส่งเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไต้หวันมาปฏิบัติงานร่วมตรวจสอบกระบวนการอบไอน้ำกับเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทยเพื่อควบคุมการส่งออกมังคุดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยการส่งออกมังคุดสดของไทยไปไต้หวันในล็อตแรกจะมีขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2562 นี้ จำนวน 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) คิดเป็นมูลค่า 2 แสนบาท
.

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ส่งหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของไต้หวันมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยเพื่อร่วมตรวจสอบมังคุดสดอบไอน้ำก่อนส่งออกไปไต้หวัน ซึ่งไต้หวันได้มีหนังสือตอบรับ กรมวิชาการเกษตรในการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ของไทยและไต้หวันจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันในการตรวจสอบโรงคัดบรรจุ ทดสอบระบบการทำงานของเครื่องอบไอน้ำ ตรวจสอบศัตรูพืช และดำเนินการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการอบไอน้ำ จากนั้นจึงออกใบรับสุขอนามัยพืชเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการส่งออกมังคุดไปไต้หวัน โดยการส่งออกมังคุดผลสดด้วยวิธีอบไอน้ำในครั้งแรกนี้เป็นของ บริษัท C.P. Starlanes

.
"วันที่ 5 กันยายน 2562 นี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะส่งออกมังคุดสดอบไอน้ำล็อตแรกไปไต้หวันได้เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี ภายหลังจากที่ไต้หวันออกประกาศยกเลิกการนำเข้ามังคุดจากไทยเมื่อปี 2546 ด้วยเหตุผลมังคุดเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของไต้หวันจำนวน 4 ชนิด สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการส่งออกมังคุดไปไต้หวันแต่ไม่มีโรงงานอบไอน้ำ สามารถติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทร 02 940 6770 ต่อ 141 ,142 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

24/07/2019
www.doa.go.th

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ปรับระดับการตรวจสารเคมีตกค้างในทุเรียน

http://www.doa.go.th/psco/images/Japan/MHLW%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร
12/07/2019

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร

!!!ประกาศ!!!
การส่งออกผลไม้ไปจีน 22 ชนิด
จะต้องแจ้งการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ของประเทศไทย รายละเอียดตามแนบค่ะ 🙏

ขั้นตอนการส่งทุเรียนไปจีน  ต้องปฏิบัติตามนี้นะคะ 😊😊**ย้ำนะคะปัจจุบันการส่งออกทุเรียนบังคับให้แสดงรหัสการขึ้นทะเบียน DOA ...
12/07/2019

ขั้นตอนการส่งทุเรียนไปจีน ต้องปฏิบัติตามนี้นะคะ 😊😊

**ย้ำนะคะปัจจุบันการส่งออกทุเรียนบังคับให้แสดงรหัสการขึ้นทะเบียน DOA บนกล่องทุเรียน ส่วนสติ๊กเกอร์สำหรับติดขั้วทุเรียนให้ระบุรหัส GMP **

การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้5ชนิดที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตามพิธีสาร หรือเข้าไปดูได้ที่http://www.doa.go.th/ps...
12/07/2019

การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้5ชนิดที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตามพิธีสาร หรือเข้าไปดูได้ที่

http://www.doa.go.th/psco/images/GMP/DOA_5Fruits.pdf

12/07/2019
www.doa.go.th

ผู้ประกอบการล้งทุเรียน หรือพืชตามพิธีสารไทย-จีน 5 ชนิดสามารถตรวจสอบชื่อโรงคัดบรรจุผลไม้ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ที่เวปไซด์กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช นะคะ ทางเราจะอัพเดทข้อมูลเรื่อยๆ ค่ะ

http://www.doa.go.th/psco/

09/07/2019
27/06/2019
#ข้อจำกัดการใช้3สาร#ใครที่ต้องรู้
04/06/2019

#ข้อจำกัดการใช้3สาร
#ใครที่ต้องรู้

http://www.doa.go.th/psco/อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกฏระเบียบการส่งออกของประเทศต่างๆ สามารถเข้าไปศึกษาได้นะคะ
04/06/2018
Plant Standard and Certification Division

http://www.doa.go.th/psco/
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกฏระเบียบการส่งออกของประเทศต่างๆ สามารถเข้าไปศึกษาได้นะคะ

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช, สมพ, PSCO

6-26 พย.60 แวะไปเที่ยวกันได้นะคะ
06/11/2017

6-26 พย.60 แวะไปเที่ยวกันได้นะคะ

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร ค่ะ
26/08/2017

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร ค่ะ

สวัสดีค่ะ....เสาร์นี้แอดขอแนะนำ
ขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศ..
ซึ่งเป็นขั้นตอนคร่าวๆ เนื่องจากเงื่อนไขและวิธีการ
ของผลไม้แต่ละชนิดไม่เหมือนกันค่ะ
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจส่งออกสามารถดาวร์โหลดเอกสารคู่มือ...
ได้ตามลิ้งที่ให้ไปค่ะ

ป.ล.กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตรให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับเงื่อนและออกใบรับรองสุขอนามัย
ให้ผู้ส่งออกเท่านั้น....ไม่ได้หาลูกค้าต่างประเทศให้นะคะ
หากต้องการข้อมูลตลาดปลายทาง
ให้ปรึกษากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169 ค่ะ

http://www.doa.go.th/ard/FileUpload/export/Quarantine2560.pdf

บังคับแล้ว มกษ.9046-2560 มีผล 30 กรกฎาคม 2560
06/07/2017

บังคับแล้ว มกษ.9046-2560 มีผล 30 กรกฎาคม 2560

ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับกรมการค้าระหว่างประเทศ (DIPT)"ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงต้องนำเข้าผลไม้เมื...
28/06/2017

ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับกรมการค้าระหว่างประเทศ (DIPT)
"ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงต้องนำเข้าผลไม้เมืองร้อนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ขึ้นชื่ออย่าง สับปะรด ฝรั่ง มะม่วง มังคุด หรือผลไม้ยอดนิยมอย่าง ลิ้นจี่ ลำไย ทุเรียน แก้วมังกร แตงโม และมะละกอ"
สนใจส่งออกไปยังฟินแลนด์หรือกลุ่มประเทศนอร์ดิก สามารถติดต่อ สคต. ณ กรุงโคเปนเฮเกน [email protected] โดยตรงได้เลยค่ะ
ป.ล.ประเทศฟินแลนด์ เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ถ้าเราจะส่งออกจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักผลไม้สดไปสหภาพยุโรป (EU) ต้องมาจากแปลงปลูก GAP โรงคัดบรรจุ GMP ผลไม้บางชนิดต้องมีการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างหรือจุลินทรีย์ (HC) และจะต้องขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) ด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร ค่ะ

ขั้นตอนการส่งออกทุเรียนไปจีน
12/06/2017

ขั้นตอนการส่งออกทุเรียนไปจีน

01/05/2017
doa.go.th

ขอให้ผู้ส่งออกผลทุเรียนสดปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2556 อย่างเคร่งครัด

http://doa.go.th/psco/images/Information/Fresh%20Durian.pdf

21/03/2017

การปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๙๘

กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น ได้จัดประชุม ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๙๘ (The 198th Conference for Promotion of Food Import Facilitation) ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงแก้ไข ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานแนบมาพร้อมนี้ โดยที่การปรับปรุงมาตรฐานใหม่ของสารเคมีส่วนหนึ่ง จะเพิ่มความเข้มงวดต่อผลผลิตทางการเกษตรส่งออกของไทยบางรายการ จึงเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ และเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถส่งข้อคิดเห็นได้ตามข้อตกลง WTO/SPS (enquiry point in accordance with the WTO/SPS Agreement) และหากมีข้อมูลด้านวิชาการสนับสนุน สามารถนำเสนอเพื่อติดต่อขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น พิจารณาแก้ไขมาตรฐานใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศไทยได้ แม้ว่าจะประกาศบังคับใช้มาตรฐานใหม่แล้วก็ตาม

http://doa.go.th/psco/images/Information/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AF_198.pdf

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ที่อยู่

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

029406464

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

GMP HACCP

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กตม. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กตม. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรอ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะรบกวนขอเอกสารคำขอส่งออกมะม่วงไปญี่ปุ่นหน่อยค่ะ เข้าเว็บไซไม่ได้เลย