ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสา

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสา สะอาด ร่มเย็น เน้นบริการ

เปิดเหมือนปกติ

..วันที่ 14 ตุลาคม 2561..ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตจตุจักรจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย บริเ...
14/10/2018

..วันที่ 14 ตุลาคม 2561..
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตจตุจักร
จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย บริเวณชุมชนหนองจุฬา

..วันที่ 7 ตุลาคม 2561..ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตจตุจักรจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย บริเว...
07/10/2018

..วันที่ 7 ตุลาคม 2561..
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตจตุจักร
จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย บริเวณหมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์

วันที่ 23 กันยายน 2561ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตจตุจักรจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตรายบริเวณชุ...
23/09/2018

วันที่ 23 กันยายน 2561
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตจตุจักร
จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
บริเวณชุมชนนครหลวง

วันที่ 16 กันยายน 2561ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตจตุจักรจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตรายบริเวณหม...
16/09/2018

วันที่ 16 กันยายน 2561
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตจตุจักร
จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
บริเวณหมู่บ้านบุญสูง ซอยวิภาวดีรังสิต 46 ถนนวิภาวดีรังสิต

วันที่ 26 สิงหาคม 2561ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตจตุจักรจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตรายบริเวณชุ...
26/08/2018

วันที่ 26 สิงหาคม 2561
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตจตุจักร
จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
บริเวณชุมชนรัชดาประชาชื่น ถนนรัชดาภิเษก

12 สิงหาคม 2561กลุ่มงานรักษาความสะอาดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักรจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขย...
12/08/2018

12 สิงหาคม 2561
กลุ่มงานรักษาความสะอาด
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร
จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย บริเวณหมู่บ้าน ป.ธนานิเวศน์ เสนานิคม 1 ซอย 28 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปริมาณขยะในพื้นที่

..วันที่ 5 สิงหาคม 2561..ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขย...
05/08/2018

..วันที่ 5 สิงหาคม 2561..
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย บริเวณชุมชนประดิษฐ์โทรการ ซอยพหลโยธิน 47 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักรจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย บริเวณ...
15/07/2018

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร
จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย บริเวณถนนประชาชื่น ซอยริมคลองประปา หมู่บ้านชลนิเวศน์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักรจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย บริเวณถ...
08/07/2018

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร
จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย บริเวณถนนลาดพร้าว หมู่บ้านกลางเมือง รัชดา-ลาดพร้าว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักรจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย บริเวณถ...
01/07/2018

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร
จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย บริเวณถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน34 ชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก

วันที่ 17 มิถุนายน 2561ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมวันทิ้งชิ้นใหญ่และขยะอันตรายบริเวณหม...
17/06/2018

วันที่ 17 มิถุนายน 2561
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมวันทิ้งชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
บริเวณหมู่บ้านไกรสร ถนนประชาชื่น

วันที่ 10 มิถุนายน 2561ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมวันทิ้งชิ้นใหญ่และขยะอันตรายบริเวณหม...
10/06/2018

วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมวันทิ้งชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
บริเวณหมู่บ้านซื่อตรงแกรนด์โฮม ซอยเสนานิคม 1 แยก 11

วันที่ 3 มิถุนายน 2561ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมวันทิ้งชิ้นใหญ่และขยะอันตรายบริเวณถนน...
03/06/2018

วันที่ 3 มิถุนายน 2561
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมวันทิ้งชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดี 17 ชุมชนร่วมสุขพัฒนา

01/06/2018
โครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา เขตพืีนที่กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอโครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ค่ะ
หากท่านพบคอกขยะแบบนี้ มีไว้เพื่อให้วางถุงขยะที่มัดปิดมิดชิดตามเวลาที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บเท่านั้นนะคะ^^

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเขตจตุจักร เรื่องขอความร่วมมือทิ้งขยะตามวัน และเวลาที่กำหนด ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ค่ะ
01/06/2018

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเขตจตุจักร เรื่องขอความร่วมมือทิ้งขยะตามวัน และเวลาที่กำหนด ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ค่ะ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมวันทิ้งชิ้นใหญ่และขยะอันตรายบริเวณถนน...
27/05/2018

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมวันทิ้งชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 ชุมชนภักดี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งชิ้นใหญ่และขยะอันตรายบริเวณถนนเสนานิคม ...
20/05/2018

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
บริเวณถนนเสนานิคม 1 ซอย 15 แยก 2 หมู่บ้านซื่อตรง

สำนักงานเขตจตุจักร
15/05/2018

สำนักงานเขตจตุจักร

จตุจักรพัฒนาความสะอาดรร.รัตนโกสินทร์สมโภชน์...

(เสาร์ที่12พฤษภาคม2561) นายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้นางสาวอรุณี สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กลุ่มงานกวาด นำรถน้ำ 3 คัน ดำเนินการพัฒนาล้างทำความสะอาดสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตจตุจักร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสะอาดและความเป็นระเบัยบเรียบร้อย เพื่อต้อนรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ณ บริเวณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ เขตจตุจักร

วันที่ 11 มี.ค.61 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งชิ้นใหญ่และขยะอันตรายหมู่บ้านอยู่เจริญวัฒนา...
11/03/2018

วันที่ 11 มี.ค.61 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งชิ้นใหญ่และขยะอันตรายหมู่บ้านอยู่เจริญวัฒนา ซอยลาดพร้าว 18

วันที่ 25 ก.พ.61 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และจัดเก็บขยะอันตราย บริเวณถนนประ...
25/02/2018

วันที่ 25 ก.พ.61 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และจัดเก็บขยะอันตราย บริเวณถนนประชาชื่น (เลียบคลองประปา) หมู่บ้านเสริมสุข

วันที่ 18 ก.พ.61 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และจัดเก็บขยะอันตราย บริเวณถนนรัช...
18/02/2018

วันที่ 18 ก.พ.61 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และจัดเก็บขยะอันตราย บริเวณถนนรัชดาฯ ซอย 36 หมู่บ้านเจริญสุข

วันที่ 11 ก.พ.61 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และจัดเก็บขยะอันตราย บริเวณถนนรัช...
11/02/2018

วันที่ 11 ก.พ.61 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และจัดเก็บขยะอันตราย บริเวณถนนรัชดาฯ ซอย 32 หมู่บ้านศุภลัย วิลล์

วันที่ 11 ก.พ.61 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และจัดเก็บขยะอันตรายบริเวณถนนรัชด...
11/02/2018

วันที่ 11 ก.พ.61 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และจัดเก็บขยะอันตรายบริเวณถนนรัชดาฯ ซอย 32 หมู่บ้านศุภลัย วิลล์

วันที่ 4 ก.พ.61 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และจัดเก็บขยะอันตราย บริเวณถนนพหลโ...
04/02/2018

วันที่ 4 ก.พ.61 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และจัดเก็บขยะอันตราย บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย24 ชุมชนซอยพหลโยธิน 24

วันที่ 28 มกราคม 2561ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (กลุ่มงานรักษาความสะอาด) จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ บริเวณถนนเทศบ...
28/01/2018

วันที่ 28 มกราคม 2561
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (กลุ่มงานรักษาความสะอาด) จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ บริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์ ซอย2 หมู่บ้านสัมมากร 2

..วันที่ 21 มกราคม 2561....ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (กลุ่มงานรักษาความสะอาด) สำนักงานเขตจตุจักร....จัดกิจกรรมวันท...
21/01/2018

..วันที่ 21 มกราคม 2561..
..ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (กลุ่มงานรักษาความสะอาด) สำนักงานเขตจตุจักร..
..จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย 40,42 ชุมชนพหลโยธิน 40,42..

วันที่ 14 ม.ค.61 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (กลุ่มงานรักษาความสะอาด) สำนักงานเขตจตุจักร..จัดกิจกรรมวันทิ้งเก็บของชิ...
14/01/2018

วันที่ 14 ม.ค.61
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (กลุ่มงานรักษาความสะอาด) สำนักงานเขตจตุจักร
..จัดกิจกรรมวันทิ้งเก็บของชิ้นใหญ่ บริเวณหมู่บ้านกลางกรุงฯ..

..วันที่ 7 มกราคม 2561....ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ..สำนักงานเขตจตุจักร..ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่..บร...
07/01/2018

..วันที่ 7 มกราคม 2561..
..ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ..
สำนักงานเขตจตุจักร
..ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่..บริเวณถนนลาดพร้าว ซอย 41 แยก 15 และ แยก 18 หมู่บ้านอยู่เจริญ 99..

วันที่ 1 ตุลาคม 2560..ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ บริเวณถนน...
01/10/2017

วันที่ 1 ตุลาคม 2560
..ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ บริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์ หมู่บ้านสินพัฒนาธานี..

..วันที่ 24 กันยายน 2560....ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ ...
25/09/2017

..วันที่ 24 กันยายน 2560..
..ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนนครหลวง ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน..

วันที่ 17 กันยายน 2560ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ (กลุ่มงานรักษาความสะอาด) สำนักงานเขตจตุจักรดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นให...
17/09/2017

วันที่ 17 กันยายน 2560
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ (กลุ่มงานรักษาความสะอาด) สำนักงานเขตจตุจักร
ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ซ.46 หมู่บ้านบุญสูง

..วันที่ 10 กันยายน 2560..ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ บริเวณถนนวิภาวดีฯ ซอยวิภาว...
10/09/2017

..วันที่ 10 กันยายน 2560..
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ บริเวณถนนวิภาวดีฯ ซอยวิภาวดีฯ44 หมู่บ้านมงคลนิเวศน์

วันที่ 3 ก.ย. 60 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ชุมชนโชคชัยร่...
03/09/2017

วันที่ 3 ก.ย. 60 กลุ่มงานรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร

วันที่ 6 สิงหาคม 2560..ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ..จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย47  ชุมชนประดิ...
06/08/2017

วันที่ 6 สิงหาคม 2560
..ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ..
จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย47 ชุมชนประดิษฐ์โทรการ..

..วันที่ 23 ก.ค.2560..ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ บริเวณหมู่บ้านชลนิ...
23/07/2017

..วันที่ 23 ก.ค.2560..
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ บริเวณหมู่บ้านชลนิเวศน์..

ที่อยู่

5 ซอยวิภาวดี 34 ชั้น 4
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2511 2658

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ด่วน! เรียน สำนักงานเขตจตุจักร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เรื่อง ขอกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเก็บเศษขยะหญ้าใบไม้ สถานที่ หมูบ้านประชานิเวศน์ ๑ ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ ซอย ๑๕, ซอย ๒๔, ปากซอย ๑๘ ป้อมตำรวจ เป็นต้น ได้โปรดกรุณาจัดกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเข้าสำรวจพื้นที่พร้อมทั้งระดมกำลังทำความสะอาดเก็บเศษขยะใบไม้ริมทาง เกรงว่าถ้าขืนปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้ รายละเอียดทั้งหมดตามที่แจ้งมาดังกล่าวข้างต้นนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบร้อยและบำรุงขวัญกำลังใจให้กับผู้กพักอาศัยในหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๑ จึงเรียนเพื่อทราบและได้โปรดพิจารณาอนุเคราะห์สั่งการดำเนินการเร่งด่วนด้วยครับ พร้อมนี้เพื่อความสะดวกให้แก่ท่าน ผมจึงได้แนบสำเนาภาพถ่ายให้ท่านเพื่อตัดสินประกอบการพิจารณา ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง คนรักหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๑ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า โทร. 092 624 6115 คุณวีระพันธ์
ธรรมะคือหน้าที่ทุกชนิด ของสิ่งมีชีวิต ... ธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้อง แก่ความเป็นมนุษย์ ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา ทั้งเพื่อประโยชน์ตน และ ประโยชน์ท่าน.....ท่านพุทธทาสภิกขุ
นี้คือภาพถ่ายสดสดร้อนร้อนของเช้าวันนี้ ๑๗/๖/๕๖๓ ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ....ร่วมด้วยช่วยกันครับรักษาความสะอาดพื้นที่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม
จ่ายเงินให้เดือนละ100แต่ไม่ยอมเก็บให้
ฉันทำอะไรผิดหรือ? เอาขยะกิ่งไม้ มัดอย่างดีไปไว้หน้าบ้านรอให้รถขยะมาเก็บ ก็ไม่เก็บ เปลี่ยนเป็นใส่เข่งก็ไม่เก็บอยู่ดี เก็บแต่ขยะบ้านอื่นไปหมด ของฉันไม่เก็บอยู่บ้านเดียว ไม่เข้าใจเลย แล้วจะมาขอเก็บรายเดือนเพิ่มเป็น 80 บาท ฉันควรจ่ายไหมนี่
อยากได้ไหมครับท่าน พนักงานเจ้าหน้าที่ของท่านคงจะมีความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น https://www.facebook.com/StartupSelfieOfficial/videos/1695680853887479/
อยากได้ไหม? มองเห็นแล้วน่าอิจฉา รถขยะแบบนี้ประเทศของเราไม่มีแน่ รอต่อไปในอนาคตอีกยี่สิบปีก็ยังไม่มีให้เห็น https://www.facebook.com/StartupSelfieOfficial/videos/1729038733822934/
เคบเก็บสถิติบ้างไหมครับว่าสำนักงานเขตจตุจักรเก็บขยะกี่ตันต่อวัน https://www.facebook.com/thedialoguebytbs/photos/a.381090482247222/706776853011915/?type=3&theater