สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. http://www.smoscience.net/
(11)

เปิดเหมือนปกติ

04/01/2021
กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้ชำระเงินในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานทะเบียนฯ ยกเลิกผลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปกดลงทะเบียนใหม่ในระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษาได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 และสามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยไม่มีค่าปรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้ชำระเงินในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานทะเบียนฯ ยกเลิกผลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปกดลงทะเบียนใหม่ในระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษาได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 และสามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยไม่มีค่าปรับ

📣ประกาศ #คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในระหว่างวันที่ 4 -  17 มกราคม 2564 เ...
04/01/2021

📣ประกาศ #คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในระหว่างวันที่ 4 - 17 มกราคม 2564 เพื่อลดการแพร่เชื้อCOVID-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

📣ประกาศ #คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในระหว่างวันที่ 4 - 17 มกราคม 2564 เพื่อลดการแพร่เชื้อCOVID-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
02/01/2021

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 3

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.
20/12/2020

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
20/12/2020

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร

🎊🎉 อย่าลืมมาถ่ายรูปกันเยอะๆ นาา 🎓📸
08/11/2020

🎊🎉 อย่าลืมมาถ่ายรูปกันเยอะๆ นาา 🎓📸

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣ปิดให้บริการสนามฟุตบอล และลู่วิ่งอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬามจพ.กรุงเทพมหานครในวันที่ 7 - 8 และ 1...
04/11/2020

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣
ปิดให้บริการสนามฟุตบอล และลู่วิ่ง
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา
มจพ.กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 7 - 8 และ 13 พฤศจิกายน 2563 📣📣

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣
ปิดให้บริการสนามฟุตบอล และลู่วิ่ง
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา
มจพ.กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 7 - 8 และ 13 พฤศจิกายน 2563
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ 📣📣

เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น ทางผู้นำนักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...
17/10/2020

เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น ทางผู้นำนักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความห่วงใยนักศึกษาที่เข้าร่วมชุมนุม
ขอให้นักศึกษาเข้าร่วม Line open Chat
🚨 หากเกิดเหตุด่วนสามารถติดต่อภายในกลุ่มได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งมาที่เพจหรือผู้แทนองค์การนักศึกษา
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
0635169986 ก๋ง ประธานสภานักศึกษา มจพ.
0888763046 ตาล นายกองค์การนักศึกษา มจพ.
0944857119 จูน นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางผู้นำนักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความห่วงใยนักศึกษาที่เข้าร่วมชุมนุม
ขอให้นักศึกษาเข้าร่วม Line openchat

หากเกิดเหตุด่วนสามารถติดต่อภายในกลุ่มได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งมาที่เพจ ผู้แทนองค์การนักศึกษา

หรือสามารถติดต่อ

063-516-9986 ก๋ง ประธานสภานักศึกษา มจพ.
088-876-3046 ตาล นายกองค์การนักศึกษา มจพ.
080-050-5389 ตูน รองนายกองค์การนักศึกษา
หรือเพจของสโมสรนักศึกษาของทุกคณะได้เลยค่ะ

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ทางสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่ห็นด้วยถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำต่อประชาชนอย่างโ...
16/10/2020

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ทางสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่ห็นด้วยถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำต่อประชาชนอย่างโหดร้าย จึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเรียกร้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดสมัครนักศึกษา เพื่อทดสอบระบบ Zoom ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 25...
09/10/2020
สมัครเข้าร่วมทดสอบระบบ zoom จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดสมัครนักศึกษา เพื่อทดสอบระบบ Zoom ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
- เซ็นชั่วโมงจิตอาสาได้
- เลือกสถานที่ทดสอบระบบได้ (ที่ภาควิชา/ที่พัก)
สมัครโดยกดที่ link ได้เลย

อย่าลืมประเมิณอาจารย์กันนะ~
29/09/2020

อย่าลืมประเมิณอาจารย์กันนะ~

📣ประกาศ นักศึกษาทุกคณะ (ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ และ TGGS) สามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษา 1/2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

All student can evaluate teaching for semester 1/2020 from now until 6 November 2020. (Except students of International College and TGGS)

Link: https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Default.aspx

บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล มอบสิทธิพิเศษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการทดลองเล่นโบว์ลิ่งฟรี!...
07/09/2020

บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล มอบสิทธิพิเศษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการทดลองเล่นโบว์ลิ่งฟรี!!! จำกัดสิทธิ์คนละ 1เกม/วัน ตลอดเดือนกันยายนนี้ (หมายเหตุ: ไม่รวมค่าเช่ารองเท้า 50 บาท) สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะบลูโอฯ สาขาเมเจอร์แคราย เท่านั้น

บลูโอริธึมแอนด์โบว์ลสาขาเอสพลานาดแคราย มอบสิทธิพิเศษให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพียงโชว์บัตรศึกษารับสิทธิ์ทดลองโยนโบว์ลิ่งฟรี! ตลอดเดือนกันยายนนี้ (หมายเหตุ: ไม่รวมค่าเช่ารองเท้า 50 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2563 ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะสาขาเอสพลานาดแครายเท่านั้น

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
31/08/2020
ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาช

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาช...

ข้อปฎิบัติสำหรับการสอบกลางภาค 1/2563 นักศึกษาที่มีการสอบรายวิชากับทางคณะ ขอให้ปฏิบัติตามนี้นะครับ
28/08/2020

ข้อปฎิบัติสำหรับการสอบกลางภาค 1/2563 นักศึกษาที่มีการสอบรายวิชากับทางคณะ ขอให้ปฏิบัติตามนี้นะครับ

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้กำหนดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 จึงขอให้นักศึกษาที่มีการสอบรายวิชากับทางคณะ ขอให้เตรียมพร้อมตามข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบ ดังนี้

เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1
18/08/2020

เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
08/08/2020

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

📣ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เรื่อง การขอเข้าห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ปีการศึกษา 2563 ทุกคณะสามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ท...
06/08/2020
ประกาศ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ทุกคณะ ติดต่อขอรับบัตรได้ที่ หอประชุมประดู่แดง มจพ.

ประกาศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ปีการศึกษา 2563
ทุกคณะสามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา
ได้ที่ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 17-22 สิงหาคม 2563 ในเวลา 08.30-15.30 น.
ดูรายละเอียดการรับบัตรแต่ละคณะได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้
เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมในวันมารับบัตรนักศึกษาดังนี้
1. สำเนาบัตประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2. ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษามารับบัตรภายในเวลาที่กำหนด (วันที่ 17-22 สิงหาคม 2563)
เนื่องจากหากไม่มารับบัตรนักศึกษานานเกิน 2-3 เดือน
ทางธนาคารจะทำลายบัตรตามระเบียบของธนาคารกรุงเทพฯ
และนักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมในการทำบัตรนักศึกษาใหม่
นักศึกษาจะต้องใช้บัตรนักศึกษาในการแสดงตนเข้าห้องสอบ
และขอรับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.
30/07/2020

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.

📣📣 ประชาสัมพันธ์ปิดให้บริการสนามกีฬาฟุตบอลและลู่วิ่ง
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ 📣📣

👉ขั้นตอนการคัดกรอง COVID - 19 การเข้า - ออก อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 👈#เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COV...
10/07/2020

👉ขั้นตอนการคัดกรอง COVID - 19 การเข้า - ออก อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 👈
#เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID 19✌️

😷ขอความร่วมมือก่อนขึ้นอาคารเรียนกรุณาปฏิบัติตาม😷
👉ขั้นตอนการคัดกรอง COVID - 19 การเข้า - ออก อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 👈
#เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID 19✌️

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอฝากช่องทางการติดตามอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะ 😁😁😁😁
07/07/2020
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. (@Smosci_KMUTNB) | Twitter

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอฝากช่องทางการติดตามอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะ 😁😁😁😁

The latest Tweets from สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. (@Smosci_KMUTNB). สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย.....

ขอความร่วมมือ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป
03/07/2020

ขอความร่วมมือ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้า-ออก มจพ. อย่าลืมเช็คอินและเช็คเอาท์ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณในความร่วมมือ จนกว่าเราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด19 ไปด้วยกัน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
03/07/2020

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้า - ออก มจพ. #อย่าลืมเช็คอินและเช็คเอาท์

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
02/06/2020

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2563

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
05/05/2020

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ประกาศ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในช่วง...
27/03/2020

ประกาศ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Cr.https://www.kmutnb.ac.th

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
13/03/2020

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

นักศึกษาและบุคลากร มจพ. สามารถติดตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ของ มจพ.ได้ที่ http://covid-19.kmutnb.ac.th/

🔴ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน กรอกแบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพ

▶️แบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและสุขภาพ (นักศึกษา)
https://forms.gle/MUrQVKCTAnyciQh46

▶️แบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและสุขภาพ (บุคลากร)
https://forms.gle/WVTdsQpKSgGPVNJCA

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
09/03/2020

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ประกาศ การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า มหาวิทยาลัยขอเลื่อนการสอบปลายภาค 2/2562 และหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 10 -15 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดการสอบใหม่เป็นไปตามประกาศ

สำหรับ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ให้จัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 ตามปกติ ยกเว้นการสอบในรายวิชาที่มีการสอบร่วมกับ มจพ. กรุงเทพฯ ให้เลื่อนการสอบตามกำหนดการใหม่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
02/03/2020

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ด่วน!!!💥💥
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง วิธีปฏิบัติงานในการจัดสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มาใช้สิทธิกันเยอะๆนะคะ
05/02/2020

มาใช้สิทธิกันเยอะๆนะคะ

พรุ่งนี้ ‼️ สำหรับการเลือกตั้ง สภานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา

⭕️ เริ่มเปิดคูหาตั้งแต่เวลา 09:00 - 17:00

สามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งได้ที่คูหาประจำคณะตนเอง

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
29/01/2020

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

อย่าลืม! แวะมาที่งานเทคโนฯ นิทรรศ KMUTNB OPEN HOUSE 2020 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ณ หอประชุมประดู่แดง 2) งาน Open House เปิดบ้านให้เยี่ยมชมทุกคณะ ณ มจพ.กรุงเทพมหานคร

🏘️เทคโนฯ นิทรรศ KMUTNB OPEN HOUSE 2020
🏘️เปิดบ้านวิทยาศาสตร์
⏳วันที่ 30 มกราคม จนถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
24/01/2020

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

#ห้ามพลาด! มาค้นหาตัวเอง เลือกคณะที่ชอบ สาขาที่ใช่
เรียนแล้วจะประกอบอาชีพอะไร? แวะมาร่วมกิจกรรม
ในระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563

👨‍🔬งานเทคโนฯ นิทรรศ KMUTNB OPEN HOUSE 2020
👩‍🔬งานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์

22/01/2020
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน มจพ. KMUTNB Open House 2020 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 1 ก.พ. 2563 ณ มจพ. กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง

ภายในงาน พบกับอาจารย์และรุ่นพี่ให้คำแนะนำ ปรึกษา และกิจกรรม workshop มากมาย

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.
21/01/2020

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.

มาพบหน้าพบตานักกีฬาและชนิดกีฬา
ที่คว้าเหรียญรางวัล
5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง
ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
"The Sun Games 2020"
มาจากกีฬาอะไร และมีใครกันบ้างนะ go...go....
#OneteamKMUTNB

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
03/01/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

📌 9 มกราคม 2563 เตรียมพบกับ "Finn Space" ณ ชั้นล่างอาคาร 79

พื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษา พร้อมบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
บริการ IT Clinic รับแจ้งปัญหาและให้คำปรึกษา

พร้อมร่วมกิจกรรมภายในงาน รับ Flash Drive Card 16 GBฟรี!!! ด่วนๆ เพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น (เวลา 12.00น.)

แล้วพบกันนะคร๊า ❤️

*ชั้นล่าง อาคาร 79 ติดกับ U-store

ที่อยู่

พิบูลย์สงคราม
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีทั่วไป เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"