Thaicadetshop ชมเลือกซื้อสินค้าได้ที่ www.thaicadetshop.com

เปิดเหมือนปกติ

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศ พ.ศ 2521การใช้อาวุธทางอากาศหมายถึงการใช้อาวุธประ...
09/06/2019

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศ พ.ศ 2521

การใช้อาวุธทางอากาศหมายถึงการใช้อาวุธประจำเครื่องบิน ได้แก่ปืนกลอากาศ จรวดและลูกระเบิดต่อเป้าอากาศหรือเป้าพื้นดิน.

เครื่องหมายหมายถึงเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศแบ่งออกเป็น 2 ชั้นคือ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2.

การประดับเครื่องหมายให้ใช้ประดับได้กับเครื่องแบบทหารทุกชนิด เว้นเครื่องแบบสนาม ถ้าได้รับเครื่องหมายชนิดเดียวกันทั้ง 2 ชั้นให้ประดับเครื่องหมายชั้นสูงสุดที่ได้รับเพียงเครื่องหมายเดียวให้ประดับตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋าบนของเสื้อด้านขวา กรณีที่เสื้อเครื่องแบบไม่มีกระเป๋าบนให้ประดับบริเวณเดียวกับเสื้อที่มีกระเป๋าในโอกาสที่ติดป้ายชื่อให้ประดับเครื่องหมายนี้เหนือป้ายชื่อ ถ้าได้รับเครื่องหมายหลายชนิดให้ประดับเรียงกันจากซ้ายไปขวาตามลำดับชั้นของเครื่องหมายที่ได้รับให้มีดาวซึ่งประดับด้วยเพทายหรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกันอยู่ตอนบนของเครื่องหมายตามรูปโดยมีจำนวนดาวเท่ากับจำนวนครั้งที่ได้รับแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 4 ดาว.

เครื่องหมายเหล่านี้จะมีได้แต่เฉพาะทหารอากาศเหล่านักบินเท่านั้นนะครับ ประการสำคัญไม่มีแบบกิตติมศักดิ์ ทุกท่านที่ประดับเครื่องหมายนี้ล้วนแล้วแต่มีความสามารถทั้งนั้นครับ

Thaicadetshop
05/06/2019

Thaicadetshop

กำลังหาข้อมูลครับ ติดตามที่นี่ เร็วๆ นี้
05/06/2019

กำลังหาข้อมูลครับ ติดตามที่นี่ เร็วๆ นี้

ปัจจุบันพบว่ามีการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ (กิตติมศักดิ์) ผิดแผกแตกต่างหรือรูปแบบเครื่องหมา...
03/06/2019

ปัจจุบันพบว่ามีการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ (กิตติมศักดิ์) ผิดแผกแตกต่างหรือรูปแบบเครื่องหมายฯ แตกต่างไปจากคำสั่งกระทรวงกลาโหม ดังนี้จึงไปค้นคว้าหาคำสั่งฯ ที่เกี่ยวข้องมาพบว่ามีคำสั่งกระทรวงกลาโหมไว้ดังนี้

คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 890/26
เรื่อง เครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ

1. เครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศเป็นรูปปีกนก 2 ปีก ปักด้วยดิ้นเงินหรือทำด้วยวัตถุดิ้นเงินบนพื้นสักหลาดหรือเสิร์ฟสีน้ำเงินดำ กว้าง 9 เซนติเมตร ระหว่างหัวปีกเป็นโลหะลงยารูปธงไตรรงค์เฉียงอยู่ในอาร์มขนาด 1.5 เซนติเมตร มีขอบอาร์มและเส้นระหว่างสีธงไตรรงค์เป็นโลหะสีทองกึ่งกลางอาร์มเป็นรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศ ทำด้วยโลหะสีทอง กว้าง 1.5 เซนติเมตร เหนืออาร์มเป็นร่มชูชีพแบบเหลี่ยมทำด้วยโลหะสีเงิน สูง 3 เซนติเมตร ร่มกว้าง 3 เซนติเมตร มีริ้วร่มขนาดเท่ากัน 14 ริ้ว ริ้วร่ม 6 ริ้ว ที่อยู่กึ่งกลางลงยาเป็นรูปธงไตรรงค์ ที่หัวปีกทั้งสองข้าง ทับด้วยรูปนักเหินเวหาทำด้วยโลหะสีทอง ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร มือทั้งสองมือเกาะขอบอาร์มข้างละ 1 คน

2.ผู้ที่จะมีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกโดดร่มแบบเหินเวหากองทัพอากาศ

2.2 ผู้ที่เป็นสมาชิกโดดร่มเหินเวหากองทัพอากาศซึ่งได้ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการเทคนิคของนักโดดร่มเหินเวหากองทัพอากาศแล้ว

2.3 เป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการโดดร่มเหินเวหากองทัพอากาศ ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศเห็นสมควรมอบให้เพื่อเป็นเกียรติ (กิตติมศักดิ์)

ผู้ได้รับและมีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ จะได้รับประกาศนียบัตรตามที่กองทัพอากาศกำหนดด้วย

สั่ง ณ วันที่ 21 ก.ย.2526
พล.อ.อ.พะเนียง กานตรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทำการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ดังนั้นหากท่านผู้มีสิทธิประดับฯ หรือก่อนที่จะประดับควรคำนึงถึงคำสั่งนี้ด้วย เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามคำสั่งฯ นี้ และคู่ควรแก่เกียรติยศสำหรับตนเอง แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิประดับเครื่องหมายนี้ก็ควรพึงสังวรณ์ไว้ด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าไปซื้อมาติดเอง และถ้ารูปแบบของปีกแตกต่างไปจากนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องครับ

ภาพจาก pantip.com

๒๐ ปี A-37B กับกองทัพอากาศไทยฝูงบิน ๒๑๑, ได้รับมอบ A-37 B เพิ่มอีก ๒ เครื่องเมื่อครั้งสงครามเวียดนาม ประเทศสหรัฐอเมริกา ...
20/05/2019

๒๐ ปี A-37B กับกองทัพอากาศไทย

ฝูงบิน ๒๑๑, ได้รับมอบ A-37 B เพิ่มอีก ๒ เครื่อง

เมื่อครั้งสงครามเวียดนาม ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ ต้องการเครื่องบินโจมตีขนาดเบาที่มีประสิทธิภาพ สามารถทํา การบินโจมตีในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าและภูเขาสูงได้ กองทัพอากาศ สหรัฐได้เล็งเห็นว่าน่าจะทําการดัดแปลงเครื่องบินฝึกแบบ T-37 ให้สามารถ ติดอาวุธ สําหรับภารกิจการบินโจมตี ซึ่งจะเป็น การประหยัดงบประมาณทางด้านการฝึกและประหยัดเวลาการออกแบบการสร้างในขณะนั้นเป็นอย่างมาก จึงได้ตกลงทำ สัญญากับบริษัทเซสนา ทําการดัดแปลงเครื่องบินฝึกแบบ T-37 จํานวน ๒ เครื่อง ให้สามารถเป็น บ.โจมตี และปราบปราม ผู้ก่อการร้าย สามารถวิ่งขึ้นจากทางวิ่งชั่วคราวและใช้ระยะทาง วิ่งขึ้นไม่มากนัก โดยเรียกชื่อใหม่ว่า YAT 37 D

YAT-37 D ทําการบินครั้งแรกเมื่อ ๒๒ พ.ศ. ๒๕๑๖ ผลการบินทดสอบและประเมินค่าได้ผลตามความมุ่งหมาย กองทัพ อากาศสหรัฐ จึงได้สังสร้างขึ้นมาใช้งาน และได้ตั้งชื่อใหม่ว่า A-37...A-37 A เป็น A-37 รุ่นแรกที่ถูกส่งเข้าสู่สมรภูมิ เวียดนาม จํานวน ๒๕ เครื่อง เพื่อปฏิบัติภารกิจ ๖ ประการ คือ สนับสนุนกําลังรบภาคพื้นดิน บินคุ้มกัน ฮ.ลําเลียงทหาร ลาดตระเวนติดอาวุธ ลาดตระเวนคุ้มกันขบวนยานยนต์ ควบคุม อากาศยานหน้าและโจมตีในเวลากลางคืน ด้วยสมรรถนะที่มี ความเร็วสูงสุด ๕๐๗ ไมล์ อัตราไต่ ๖,๙๙๐ ฟุตวินาที เพดาน บินสูงสุด ๔๑,๗๖๕ ฟุต นน.วิ่งขึ้นสูงสุด ๑๔,๐๐๐ ปอนด์ และ รัศมีปฏิบัติการเมื่อบรรทุกอาวุธสูงสุด ๔๖๐ ไมล์ ผลการปฏิบัติ ภารกิจของเครื่องบินโจมตีแบบ A-37 ในสงครามครั้งนั้นเป็น เครื่องพิสูจน์สมรรถนะของเครื่องได้เป็นอย่างดี

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐบาลไทยได้รับมอบเครื่องบินแบบ A-37 B โดยการจัดซื้อแบบ FMS และได้มีพิธีมอบ ณ กอง บัญชาการกองกองทัพอากาศ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดย ฯพณฯ เลียวนาร์ด อังเกอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจําประเทศไทย เป็นผู้กล่าว มอบในนามรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้แก่รัฐบาลไทยในสมัยของ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นจํานวนทั้งสิ้น ๑๔ เครื่อง

ตั้งแต่บัดนั้น เครื่องบินแบบ A-37 B ฝูงแรกก็ได้เข้า ประจําการในกองทัพอากาศไทย โดยประจําการอยู่ที่ฝูงบิน ๔๓ กองบิน ๔ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้คําขวัญ “SMALL BUT DEADLY” และเป็นที่ภาคภูมิใจแก่เหล่า นักบิน A-37 ทุกคนที่ท่านผู้บังคับฝูง.คนแรกท่านได้ก้าวถึง ตําแหน่งสูงสุดของกองทัพอากาศ ท่านคือ พล.อ.อ.กันต์ พิมานทิพย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งนับว่าท่าน เป็น
ปูชนียบุคคลสําคัญ ในการวางรากฐานและปลูกฝังวิญญาณ ของนักรบ วิญญาณแห่งนักบินโจมตี ในรุ่นต่อ ๆ มา จนทําให้ ชื่อเสียงของฝูงบินโจมตี A-37 เป็นที่รู้จักและยอมรับในขีด ความสามารถในทุกสมรภูมิที่ผ่านมา


เมื่อกองทัพอากาศได้มีการปรับวางกําลังทางอากาศในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ฝูงบิน A-37 ได้ย้ายจากตาคลีมาแทน บ.จฝ. ๑๓ (T-28) ณ ฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ อุบลราชธานี จนถึงทุกวันนี้ ตลอดระยะเวลาที่ ฝูงบิน A-37 มาสังกัด ณ กองบินแห่งนี้ ได้เข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีเพื่อสนับสนุนหน่วยภาคพื้น ในการผลักดันกองกําลังต่างชาติที่รุกล้ําอธิปไตย บริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา แม้บางครั้งต้องประสบกับการสูญเสียอันใหญ่หลวง กับชีวิตนักบินก็ตาม แต่ขวัญและ
กําลังใจของนักบินโจมตี A-37 ทุกคนมิได้หวาดหวั่นและพร้อมจะปฏิบัติภารกิจได้ทุกเมื่อ เมื่อ ได้รับคําสั่งดังคําขวัญของฝูงบินที่ว่า ON TIME ON TARGET

จากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ A-37 B ได้รับใช้กองทัพอากาศ ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ มาเป็นเวลาถึง ๒๐ ปีแล้ว ฝูง บินโจมตี A-37 ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยบิน และกองทัพอากาศ จนได้รับคําชมเชยจากผู้ร่วมปฏิบัติงานอยู่เสมอมา และในอนาคต อันใกล้นี้ A-37 B ก็จะเป็นเพียงประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งของ กองทัพอากาศไทย ซึ่งมาถึงตอนนั้น ก็จะเหลือแต่เพียงวีรกรรม ความกล้าหาญ ของฝูงบิน A-37 ที่จะเล่าขานในหมู่นักบิน รุ่นต่อ ๆ ไปเท่านั้น แต่ความรักความสามัคคีของนักบินโจมตี A-37 ที่มีต่อกันและกันจะไม่มีวันจืดจางไปกับกาลเวลาเป็น อันขาด
ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

20/03/2019
ฝีมือช่างอากาศไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกกิจการบินในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นใน พ.ศ.๒๔๕๖ ด้วยเครื่องบินเพียง ๘ เครื่องจากประเทศฝรั...
20/03/2019

ฝีมือช่างอากาศไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

กิจการบินในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นใน พ.ศ.๒๔๕๖ ด้วยเครื่องบินเพียง ๘ เครื่องจากประเทศฝรั่งเศส เมื่อต้องใช้ฝึกบินเป็นประจำทุกวัน อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องบินจึงชำรุดสึกหรอลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องจัดซื้อะไหล่ราคาแพงจากต่างประเทศมาซ่อมแซม ทั้งยังเสียเวลาในการขนส่งนานนับเดือน ข้อขัดข้องเหล่านี้ทำให้นายพันโท พระเฉลิมอากาศ ตั้งปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ว่า “เราต้องสร้างเครื่องบินของเราขึ้นใช้เองให้ได้”
ดังนั้น กองบินทหารบกจึงได้เริ่มจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับช่างไม้และช่างเหล็ก สั่งซื้ออุปกรณ์โรงงานและเครื่องยนต์จากต่างประเทศ รวมถึงพยายามเสาะหาวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ เพื่อนำมาประกอบขึ้นเป็นลำตัว ปีก หาง และใบพัดเครื่องบิน ทั้งยังได้คัดเลือกนายสิบและทหารกองประจำการที่มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างเหล็กและช่างเครื่องยนต์มาฝึกอบรมเป็นช่างเครื่องบิน
การซ่อมสร้าง ออกแบบและสร้างเครื่องบินด้วยฝีมือของช่างอากาศ นอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการ ยังนับเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของช่างอากาศไทย และเชิดชูเกียรติยศของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างประเทศโดยทั่วกัน
ขอบคุณข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ ทอ.

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องทรงมหาพิชัยยุทธ โดยทรงพระมหาสังวาลย์นพรัตน์ราชวราภรณ์ พร...
18/03/2019

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องทรงมหาพิชัยยุทธ โดยทรงพระมหาสังวาลย์นพรัตน์ราชวราภรณ์ พระแสงดาบคาบค่าย ทรงทัดใบสนที่พระกรรณเบื้องซ้ายทรงถือใบยอพระหัตถ์เบื้องขวา แต่ไม่ทรงพระมาลา ฉลองพระองค์ชุดนี้ได้มีพระกระแสรับสั่งให้ช่างตัดฉลองพระองค์เตรียมทำไว้ล่วงหน้าเป็นพิเศษถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็เสมือนว่าพระองค์ได้อัญเชิญเสมือนว่าพระองค์ได้อัญเชิญพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มาสู่เป็นมิ่งขวัญและถือเป็นศุภนิมิตรอันดีงาม
***ที่พระองค์ทรงถือด้วยพระหัตถ์ซ้ายนี้มีนามว่าพระแสงคาบค่ายเป็นพระแสงองค์ของจริงอันล้ำค่า ซึ่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยทรงใช้ปราบข้าศึกมาแต่ครั้งกู้ชาติไทยในสมัยโบราณ คือเมื่อตอนใช้ปีนค่ายพม่าที่ยกกองทัพมาตั้งค่ายล้อมกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2129 โดยทรงคาบพระแสงองค์นี้ไว้ด้วยพระทนต์ ปีนบันไดขึ้นไปต่อสู้กับข้าศึกอย่างทรหดยิ่ง จึงถือกันว่าเป็นพระแสงสำคัญองค์หนึ่งที่จัดไว้ในหมู่พระแสงรายตีนตองสำหรับให้มหาดเล็กเชิญตามเสด็จในงานพระราชพิธีใหญ่ๆ นอกจากนั้นยังเป็นพระแสงที่ใช้จุ่มลงในหม้อน้ำพระพุทธมนต์ต่อหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในพิธีการอ่านโองการแช่งน้ำในวันถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาอีกด้วย***
พระองค์ทรงประกาศสงครามกับเยอรมนี และออสเตรีย-ฮังการี (สงครามโลกครั้งที่ ๑) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๐

สายยงยศไหมสีแดง เกิดจากความคิดริเริ่มของ พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ (สุนี สุวรรณประทีป) เนื่องจากการบินในสมัยนั้นมักประสบ...
17/03/2019

สายยงยศไหมสีแดง เกิดจากความคิดริเริ่มของ
พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ (สุนี สุวรรณประทีป) เนื่องจากการบินในสมัยนั้นมักประสบอุบัติเหตุ ทำให้นักบินเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่ผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักบิน และพ่อแม่ผู้ปกครอง

พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ ได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการให้ความรู้ด้านเทคนิค พร้อมกับกวดขันการฝึกให้เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเงินให้นักบินอย่างเพียงพอแก่การนำชีวิตเข้าฝ่าอันตราย นอกจากนั้น ยังมีการปรับปรุงเครื่องแบบของนักบินขับไล่ให้สง่างาม นุ่งกางเกงทรงรุสเซียยก สวมรองเท้าท๊อปบู๊ทแบบเออเวียเตอร์ (Aviator) ประดับปีกแสดงความสามารถในการบิน และได้กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการกวดขันขั้นฝึกอบรม ได้รับความรู้และเทคนิคจนสมควรแก่การเป็นนักบินขับไล่แล้ว จะได้เอกสิทธิ์ในการประดับ “สายยงยศไหมสีแดง” แสดงความสามารถของนักบินขับไล่ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของการเป็นนักบินขับไล่

การได้เป็น “นักบินสายแดง” ได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและความใฝ่ฝันแก่คนหนุ่มยุคนั้น รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักบินขับไล่ได้อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและ pantip.com

Thaicadetshop's cover photo
08/12/2018

Thaicadetshop's cover photo

Profile Pictures
07/01/2018

Profile Pictures

เสื้อกระดุมดาว ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เดิมๆ ครับอาร์ม เครื่องหมาย
08/05/2015

เสื้อกระดุมดาว ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เดิมๆ ครับอาร์ม เครื่องหมาย

ทหารอากาศไทย ในสงครามเวียดนาม
02/05/2015

ทหารอากาศไทย ในสงครามเวียดนาม

วันนี้อากาศร้อนจัด ใจเย็นๆหน่อยนะครับ
02/05/2015

วันนี้อากาศร้อนจัด ใจเย็นๆหน่อยนะครับ

Thaicadetshop's cover photo
01/05/2015

Thaicadetshop's cover photo

อากาศสบายๆ วันหยุดครับ
01/05/2015

อากาศสบายๆ วันหยุดครับ

30/05/2014

รับฝากซื้อสินค้าจาำก www.ebay.com ซื้อสินค้าให้ทุกอย่างที่ท่านต้องการ ส่ง link มาหาเราแล้วเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชั่วโมงครับ

15/05/2014
Pre Order อาร์มกองทัพสหรัฐ Pre Order อาร์มกองทัพสหรัฐ , ขายอาร์มทหาร , ขายอาร์มสหรัฐ , ขายอาร์ม...

Pre Order อาร์มกองทัพสหรัฐ Pre Order อาร์มกองทัพสหรัฐ , ขายอาร์มทหาร , ขายอาร์มสหรัฐ , ขายอาร์ม...

จำหน่ายเสื้อทหาร เสื้อยืดทหาร หมวกทหาร กางเกงทหาร หมวกนักบิน อุปกรณ์การบิน อุปกรณ์นักบินทั่วโลก ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่นี่ที่เดียว

15/05/2014
Thaicadetshop

ด่วน ลดราคาเหลือตัวละ 1390 บาท มาก่อนได้ก่อนครับ

เสื้อ M-65 ไม่มีร่องรอยการขาด หรือหลุดรุ่ย ซิบหลัก Scovill ซิบคอ Serval เป็นทองเหลือง ไม่มีป้าย เชือกล่างขาด เสื้อสีจะซีดไม่สม่ำเสมอ เท่ห์ แนวๆ วินเทจครับ กระดุมครบทุกเม็ด ตามสภาพการใช้ คลิกชม http://www.thaicadetshop.com/product-th-1055736-5993976-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD+jacket+M+65+%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87.html

15/05/2014
Thaicadetshop

ด่วน ลดราคาเหลือตัวละ 1490 บาท มาก่อนได้ก่อนครับ

เสื้อ M-65 (ภาพที่ถ่ายสีอาจจะเข้มกว่าตัวจริงสักหน่อยครับ) มือสองสภาพดีมาก ซิปคอทองเหลือง SERVAL กระดุมครบทุกเม็ด ป้ายขนาดจาง ๆ ตามสภาพการใช้
ขนาดตามที่ระบุไว้ป้าย ราคากันเอง สนใจคลิกชม http://www.thaicadetshop.com/product-th-1055736-5921724-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD+jacket+M+65+%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87.html

08/05/2014

เสื้อ M-65 ไม่มีร่องรอยการขาด หรือหลุดรุ่ย ซิบหลัก Scovill ซิบคอ Serval เป็นทองเหลือง ไม่มีป้าย เชือกล่างขาด เสื้อสีจะซีดไม่สม่ำเสมอ เท่ห์ แนวๆ วินเทจครับ กระดุมครบทุกเม็ด ตามสภาพการใช้ คลิกชม http://www.thaicadetshop.com/product-th-1055736-5993976-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD+jacket+M+65+%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87.html

เสื้อ M-65 ไม่มีร่องรอยการขาด หรือหลุดรุ่ย ซิบหลัก Scovill ซิบคอ Serval เป็นทองเหลือง ไม่มีป้าย เชือกล่างขาด เสื้อสีจะซี...
08/05/2014
เสื้อ jacket M-65 มือสองสภาพดีมาก ของมีพร้อมส่ง #5921735

เสื้อ M-65 ไม่มีร่องรอยการขาด หรือหลุดรุ่ย ซิบหลัก Scovill ซิบคอ Serval เป็นทองเหลือง ไม่มีป้าย เชือกล่างขาด เสื้อสีจะซีดไม่สม่ำเสมอ เท่ห์ แนวๆ วินเทจครับ กระดุมครบทุกเม็ด ตามสภาพการใช้ ราคากันเอง คลิกชม http://www.thaicadetshop.com/product-th-1055736-5921735-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD+jacket+M+65+%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87.html

เสื้อ jacket M-65 มือสองสภาพดีมาก

08/05/2014

เสื้อ M-65 (ภาพที่ถ่ายสีอาจจะเข้มกว่าตัวจริงสักหน่อยครับ) มือสองสภาพดีมาก ซิปคอทองเหลือง SERVAL กระดุมครบทุกเม็ด ป้ายขนาดจาง ๆ ตามสภาพการใช้
ขนาดตามที่ระบุไว้ป้าย ราคากันเอง สนใจคลิกชม http://www.thaicadetshop.com/product-th-1055736-5921724-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD+jacket+M+65+%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87.html

22/04/2014
หมวก usaf cap air force abu #5958487

สินค้าคุณภาพมาตรฐานอเมริกา กองทัพให้การยอมรับ

หมวก usaf cap air force abu

สนับรองข้อศอก สินค้าคุณภาพมาตรฐานอเมริกา กองทัพให้การยอมรับ
22/04/2014
สนับรองข้อศอก #5959022

สนับรองข้อศอก สินค้าคุณภาพมาตรฐานอเมริกา กองทัพให้การยอมรับ

สนับรองข้อศอก

03/04/2014

สินค้าในหมวดหมู่ Pre Order นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ใช้เวลา 5-15 วันทำการ นับแต่วันที่ท่านโอนเงินมาให้ทางร้าน หรือวันปิดรอบการสั่งซื้อแต่ละรอบ หรืออาจจะเร็วกว่านั้น หากไม่เกิดเหตุสุดวิสัย
ลูกค้าสั่งสินค้ามาเรื่อย ๆ ครับ หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามได้ ท่านใดต้องการสินค้าอย่างอื่นที่ไม่มีในร้าน สามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะครับ เนื่องจากปัจจุบันทางร้านไม่ได้เอารูปสินค้าที่ลูกค้าท่านอื่นสั่งเข้ามา จากต่างประเทศ ลงไว้ให้เห็น เนื่องจากเป็นความลับทางการค้าครับ

รอบต่อไปในเดือน เม.ย.57 เริ่มสั่งซื้อและโอนเงินตั้งแต่วันที่ 4 - 17 เม.ย.57 หมดเวลา 24.00 น.ของวันที่ 17 เม.ย.57 ทางร้านสั่งของในวันที่ 18 เม.ย.57
ภาพตัวอย่างสินค้า สั่งซื้อหรือสอบถามได้ทางเฟสบุ๊คนี้หรือทาง line หรือทางอีเมล์ [email protected] หรือทาง www.thaicadetshop.com

เสื้อ M-65 (ภาพที่ถ่ายสีอาจจะเข้มกว่าตัวจริงสักหน่อยครับ) มือสองสภาพดีมาก ซิปทองเหลือง SCOVILLขนาดตามที่ระบุไว้ป้าย Medi...
13/03/2014
เสื้อ jacket M-65 มือสองสภาพดีมาก ของมีพร้อมส่ง #5911549

เสื้อ M-65 (ภาพที่ถ่ายสีอาจจะเข้มกว่าตัวจริงสักหน่อยครับ) มือสองสภาพดีมาก ซิปทองเหลือง SCOVILL
ขนาดตามที่ระบุไว้ป้าย Medium Long

เสื้อ jacket M-65 มือสองสภาพดีมาก

07/03/2014

เสื้อ M-65 สภาพดี ราคาไม่แรง สวยๆ ของแท้ มีอยู่ 3 ตัว สามารถคุยกันได้ line : thaicadetshop

07/03/2014

สนใจสินค้าตัวไหน หรือต้องการแบบใหน คุยกันได้ทาง line : thaicadetshop

27/02/2014

ประกาศขายฟรี!!!! สินค้า อุปกรณ์ทหาร-ตำรวจ
ท่านสามารถประกาศขายสินค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับทหาร - ตำรวจได้ ประกาศขายฟรี ในหมวดหมู่ อยากค้า ค้า อยากขาย ขาย ประกาศขายฟรี อุปกรณ์ทหาร ในเว็บบอร์ดนี้

http://www.thaicadetshop.com/webboard?lang=th

ที่อยู่

119 Saimai Road
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

66858311523

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thaicadetshopผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thaicadetshop:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด