Clicky

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนั

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนั กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจให้หน?

เปิดเหมือนปกติ

🌼 สพส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565 (โรงเรีย...
03/05/2022

🌼 สพส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565 (โรงเรียผู้สูงอายุยานนาวา )ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

📔 นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้ นางธีรวรรณ บุญรอด ผู้อำนวยการส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานสวัสดิการสังคมและหัวหน้าศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565(โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา ) ครั้งที่/2565 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา(วัดทองบน )เขตยานนาวา โดยมี พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นประธานการประชุมและนายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้จัดการโรงเรียนฯนำเสนอความเป็นมาของโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตฯ การจัดการเรียนการสอน และที่ประชุมได้มีการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรฯ สำหรับผู้สูงอายุ แต่ละหมวดวิชารวม 7 หมวดวิชา จำนวน 240 ชั่วโมง

วันที่​ 29 เมษายน 2565 เวลา​ 09.00 น.   สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงาน​สวัสดิการ​สังคม​ กล่​ุมงานจัด​สวัสดิการ​และ​คุ้มค...
29/04/2022

วันที่​ 29 เมษายน 2565 เวลา​ 09.00 น.
สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงาน​สวัสดิการ​สังคม​ กล่​ุมงานจัด​สวัสดิการ​และ​คุ้มครอง​เด็ก​ จัดประชุมนักพัฒนาสังคม ศูนย์​สร้าง​โอกาส​เด็ก​กรุงเทพ​มหานคร​ ครั้งที่​ 7/2565​ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน​ รายงานผลการให้ความช่วยเหลือเคสและให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน​ โดยมีนางสาวนิภา จวนโสม หัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก เป็นประธานการประชุม ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 3​ สำนัก​พัฒนา​สังคม

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงา...
21/04/2022

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนักพัฒนาสังคม ศูนย์สร้างโอกาสเด็กทุ่งครุ โดยมีผู้แทนฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุให้การต้อนรับ มีรายละเอียดการตรวจเยี่ยม ดังนี้
1. รับฟังสภาพปัญหา ให้ข้อแนะนำ พร้อมทั้งให้กำลังใจนักพัฒนาสังคม ศูนย์สร้างโอกาสเด็กทุ่งครุ
2. เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้แก่ เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สร้างโอกาสเด็กทุ่งครุ
3. เยี่ยมชมโรงเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าและแปลงเกษตรพืชสวนครัว
4. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รับฟังสภาพปัญหา มอบนโยายและให้กำลังใจอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำทุ่งครุ
ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

🌷✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ...
21/04/2022

🌷✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.
#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่านระบบ e-case ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2564🌟

#ครั้งที่ 12/2565#จ่าย 28-29 เม.ย.65 🌷

19/04/2022

🍁ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สำนักพัฒนาสังคม 🍁
วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565

🙏สวัสดีค่ะ วันนี้ทางศูนย์ฯ ขอนำเสนอ การเตรียมความพร้อมฉบับ "วัยเก๋า"

😎ใครว่าคนสูงวัยไม่ต้องเตรียมตัว คุณคิดผิด❌ เพราะอายุที่มากขึ้นร่างกายเเละสังคมการเป็นอยู่จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้สูงวัยควรตั้งรับมือเเละตระหนักถึง 5 ด้านต่อไปนี้
1⃣. ด้านสุขภาพกาย เเละ สุขภาพจิต
2⃣. ด้านความมั่นคงทางการเงิน
3⃣. ด้านผู้ดูแล
4⃣. ด้านความปลอดภัยด้านที่อยู่อาศัย
5⃣. ด้านสังคม เครือข่ายทางสังคม

สุดท้ายนี้ขอให้ วัยเก๋า ทุกคนมีความสุขเเละเข้าใจใน 5 ด้านนี้ เราเชื่อว่าวัยเก๋าทุกคนจะรับมือกับทุกปัญหาที่จะเข้ามาในชีวิตได้อย่างเเน่นอน

กดลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านต่อ
https://elderlysociety.com/preparing-for-elderly/
.
✨หากท่านใดมีข้อมูลที่น่าสนใจ สามารถนำมาแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมได้นะคะ
✨พบกับสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์จากทางศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงได้ใหม่

#ถ้าชอบกด👍🏻
#ถ้าใช่กดแชร์

Cr. : ที่นี้สังคมผู้สูงอายุ - Elderlysociety.com

😷อย่าลืมสวมแมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ💦
ด้วยความห่วงใยจาก ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง
.
#ผู้สูงอายุ #การเตรียมความพร้อม #สังคมผู้สูงอายุ

09/04/2022

👪กำหนดการรับเงินสงเคราะห์
ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2564 ของสสส.สพส. ครั้งที่ 11/2565 โดยสำนักงานเขตรับเงินเพื่อนำจ่ายเงิน วันที่ 18-19 เม.ย. 65 รวม 247 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 956,000.-บาท ดังนี้
1.กลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวน 137 ราย
เป็นเงิน 446,000.-บาท
2.กลุ่มอายุ 18-59 ปี
จำนวน 110 ราย
เป็นเงิน 510,000.-บาท

🌸✨🎆สำนักงานสวัสดิการสังคมจัดการประชุมซักซ้อมระบบ e-case สำหรับสำนักงานเขต 50 เขตในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565เวลา 10.00 น....
08/04/2022

🌸✨🎆สำนักงานสวัสดิการสังคมจัดการประชุมซักซ้อมระบบ e-case สำหรับสำนักงานเขต 50 เขต
ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. (ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM) โดยซักซ้อมระบบและแนวปฏิบัติ 🎯การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ✨ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 767/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ผ่านระบบการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (e-case)
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564)

#ระบบ e-case ต่อยอด👉ปรับเปลี่ยนกระบวนงานจ่ายโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตรงให้แก่case
📌เริ่ม 1 พ.ค.65
#ขอขอบคุณ กน.สพส./ สก.สพส/ สสส.สพส& 50 สนข.🙏🌹

✨🌅ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.40 น. ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาระบบ e-case ตาม...
04/04/2022

✨🌅ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.40 น. ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาระบบ e-case ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 767/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 โดยพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีจ่ายเงิน case เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. ผู้บริหารสำนักงานสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ของ สสส.ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ e-case
2. กองนโยบายและแผน สพส. ผู้พัฒนาระบบ e-case
3. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สพส.

#ยกระดับและพัฒนางานสวัสดิการและการสงเคราะห์ ของ กทม.

🌷วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น.  สำนักงานสวัสดิการสังคมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องใ...
01/04/2022

🌷วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น.
สำนักงานสวัสดิการสังคมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 (วันอนุรักษ์มรดกไทย) @ ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เขตดินแดง

✨🎯23 มีค. 65 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องประชุม สพส. ชั้น 3💎สำนักงานสวัสดิการสังคม จัดการประชุมซักซ้อมระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ เ...
23/03/2022

✨🎯23 มีค. 65 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องประชุม สพส. ชั้น 3
💎สำนักงานสวัสดิการสังคม จัดการประชุมซักซ้อมระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก้าวสู่ E-office ให้แก่ผู้บริหาร สสส. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

Cr.ระบบE-leave by สยป.กทม.🙏
#เพื่อสนับสนุนงานบริหารบุคคล สสส.สพส.💫♦️change♦️
#ลดทรัพยากรสำนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยิ่งขึ้น
#เริ่มระบบ 23/3/65

17/03/2022
04/03/2022

กำหนดการรับเงินสงเคราะห์ ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 ของสสส.สพส. ครั้งที่ 9/2565 โดยสำนักงานเขตรับเงินเพื่อนำจ่ายเงิน วันที่ 10-11 มีค. 65 รวม 170 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 643,885.-บาท ดังนี้
1.กลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวน 103 ราย
เป็นเงิน 332,500.-บาท
2.กลุ่มอายุ 18-59 ปี
จำนวน 67 ราย
เป็นเงิน 311,385.-บาท

Photos from สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม's post
25/02/2022

Photos from สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม's post

🌷✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ...
17/02/2022

🌷✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.
#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่านระบบ e-case ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2564🌟

#ครั้งที่ 8/2565#จ่าย 24-25 ก.พ.65🌷

วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2565   รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม(นายธนิต ตันบัวคลี่)​ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการ...
13/02/2022

วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2565
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม(นายธนิต ตันบัวคลี่)​ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม​ ลงพื้นที่ศูนย์สร้าง​โอกาส​เด็ก​พระราม​ 8​ เพื่อรับมอบถุงยังชีพ​เครื่องอุปโภค​บริโภค​จากคณะสงฆ์​วัดยานนาวาและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในชุมชน​บ้านปูน พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้พิการซ้ำซ้อนและครอบครัวของเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาในชุมชนบ้านปูน รวมถึงได้พูดคุยให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักพัฒนา​สังคมประจ​ำ​ศูนย์​สร้าง​โอกาส​เด็ก​พระราม​ 8​ ในการปฏิบัติงานและขยายผลการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่ม​เสี่ยงและครอบครัวเปราะบางในชุมชนอื่นๆต่อไป

✳️1-15 กพ.65 สสส.สพส.เปิดรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน สสส. ตามประกาศฉบับนี้ค่ะ✨
05/02/2022

✳️1-15 กพ.65 สสส.สพส.เปิดรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน สสส. ตามประกาศฉบับนี้ค่ะ✨

🌷✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ...
04/02/2022

🌷✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.
#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่านระบบ e-case ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2564🌟

#ครั้งที่ 7/2565#จ่าย 10-11 ก.พ.65🌷

🌟ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือและดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่...
26/01/2022

🌟ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม
เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือและดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2565 ในวันที่
26 มกราคม 2565 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3
🌄🏜️ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างแก้ไขวิธีการจ่ายเงิน ของแนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ ผ่านระบบ e-case ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

#⚡มุ่งมั่นพัฒนาสวัสดิการสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตดี ของประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

🌷✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ...
20/01/2022

🌷✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.
#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่านระบบ e-case ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2564🌟

#ครั้งที่ 6/2565#จ่าย 27-28 ม.ค.65🌷

“ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร”…การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนเชิงรุกวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นาง...
18/01/2022

“ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร”…การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนเชิงรุก
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังสภาพปัญหา ให้ข้อแนะนำ พร้อมทั้งให้กำลังใจการดำเนินงานของนักพัฒนาสังคม ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8 โดยมีนายเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) ให้การต้อนรับ รายงานผลการดำเนินงาน และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ณ ชุมชนบ้านปูน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

🌷✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ...
06/01/2022

🌷✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.
#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่านระบบ e-case ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2564🌟

#ครั้งที่ 5/2565#จ่าย 13-14 ม.ค.65🌷

🌷✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ...
16/12/2021

🌷✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.
#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่านระบบ e-case ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2564🌟

#ครั้งที่ 4/2565#จ่าย 23-24 ธค.64

ผอ.สสส.เข้าพบท่านผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (ท่านจิตรลดา ถนอมศักดิ์) เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าแต่ง...
15/12/2021

ผอ.สสส.เข้าพบท่านผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (ท่านจิตรลดา ถนอมศักดิ์) เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสวัสดิการสังคม จัดการประชุมซักซ้อมระบบ e-case สำหรับโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผ...
13/12/2021

สำนักงานสวัสดิการสังคม จัดการประชุมซักซ้อมระบบ e-case สำหรับโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
(ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM) โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอรับความช่วยเหลือสนับสนุน ทุนประกอบอาชีพฯ ของ 50 สำนักงานเขต ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ให้แก่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 เขต

🌹ผอ.สสส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ ของ สสส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 #วันที่ ...
09/12/2021

🌹ผอ.สสส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ ของ สสส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

#วันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพส.ชั้น 3✨🌻

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและค...
05/12/2021

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก และนักพัฒนาสังคม ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร นำสิ่งของใส่บาตรมามอบให้แก่เด็กด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สร้างโอกาสเด็กฯ จำนวน 150 ครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ชุมชนตึกร้าง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
03/12/2021

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

03/12/2021
สสส.จัดงานเชิดชูเกียรติ วันพ่อ ปี พ.ศ.2564#สสส.สพส.ขอแสดงความยินดีกับพ่อดีเด่น กทม. 50 ท่าน🎉🎉✨
03/12/2021

สสส.จัดงานเชิดชูเกียรติ วันพ่อ ปี พ.ศ.2564

#สสส.สพส.ขอแสดงความยินดีกับพ่อดีเด่น กทม. 50 ท่าน🎉🎉✨

สสส.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านผู้สูงอายุบางแค2 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เพื่...
02/12/2021

สสส.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านผู้สูงอายุบางแค2 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่...
19/11/2021

✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.
#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่านระบบ e-case ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557🌟

#ครั้งที่ 2/2565

ที่อยู่

สำนักพัฒนาสังคม
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช สำนักพัฒนาสังคม โดยกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็กและศูนย์สร้างโอกาสเด็กฯ สำนักงาน จัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนสะพานดำ ชุมชนหมู่บ้านมั่นคง เขตบางซื่อและชุมชนวัดทอง เขตบางพลัด
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11.00 - 16.30 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก สำนักสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำโครงการ Children in Street เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด
วันที่ 10 กันยายน 2562 ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายสำนักพัฒนาสังคมส่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี พ.ต.ท. ปัญญา ชะเอมเทศ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมมอบสำนักงานสวัสดิการสังคม ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็กเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน เขตราชเทวี โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานการประชุม
สำนักพัฒนาสังคมโดยกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก สำนักงานสวัสดิการสังคม นำสิ่งของตักบาตร วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทาน แก่ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนสะพานไม้ เขตบางพลัด
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ 1 ในคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ประจำสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 5 ชั้น 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมี นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมฯดังกล่าว
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.คณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 พร้อมผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนสำนักงานเขต ลงพื้นที่เขตลาดกระบัง เขตจตุจักร
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.คณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 พร้อมผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนสำนักงานเขต ลงพื้นที่เขตลาดกระบัง เขตจตุจักร
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็กเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็กเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/Npttc2537/?modal=admin_todo_tour ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์​และสร้างบุคลากรด้านการพิมพ์ออฟเซต..สู่อุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างมีคุณภาพ... ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มสธ.
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้ผู้แทนสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม โดยกลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็ก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมการใช้คู่มือการส่งกลับและคืนสังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยโดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมสุโกศล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร