สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนั

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนั กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจให้หน่อยจ๊ะ
https://docs.google.com/forms/d/1SgzPQ6si1mQgq4wtylsu1Ia2piE_Z5SqekUM8sJxIBM/viewform

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประชุมนักพัฒนาสังคมและอาสาสมัครปฏิบั...
01/02/2021

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประชุมนักพัฒนาสังคมและอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร ครั้งที่4/2564 โดยมีนางสาวนิภา จวนโสม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม มีรายละเอียดการประชุมดังนี้
1. มาตรการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ
2. การเปิดให้บริการศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร
3. ข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับบริการศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร
4. การเตรียมความพร้อมเรื่องการรับบริจาคอาหาร สิ่งของในพื้นที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร
5. การจัดทำรายงานการส่งมอบการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
6. การรายงานการติดตามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนลุมพินี (Case Study)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.      นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม ...
27/01/2021

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม เป็นผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมหารือโครงการติดตามด้วยความห่วงใย ครั้งที่1/2564
โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาสมทบ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและช่วยเหลือเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษารอการกำหนดโทษ หรือรอการลงโทษและใหคุมประพฤติหรือเด็กที่ศาลมีคำสั่งให้ปล่อยขั้นต่ำหรือปล่อยก่อนกำหนด มีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประชุมนักพัฒนาสังคมและอาสาสมัครปฏิบัติ...
28/12/2020

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประชุมนักพัฒนาสังคมและอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร ครั้งที่3/2564 โดยมีนางสาวภาสิณี วงศ์ศรีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก เป็นประธานการประชุม มีรายละเอียดการประชุมดังนี้
1. นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครกับมาตรการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
2. การจัดกิจกรรมจิตอาสาและลงพื้นที่ตรวจยี่ยมศูนย์สร้างโอกาสเด็กทุงครุ เขตทุ่งครุ ของผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม
3. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนพฤกษชาติคลองจั่น เขตบางกะปิ
4. การเตรียมความพร้อมเรื่องการรับบริจาคอาหาร สิ่งของในพื้นที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร
5. การจัดทำรายงานการส่งมอบการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
6. การรายงานการติดตามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร (Case Study)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ท่านใดสนใจมาสมัครเรียนกันได้นะคะ
20/12/2020

ท่านใดสนใจมาสมัครเรียนกันได้นะคะ

📣 #โรงเรียนฝึกอาชีพ #กทม. . . เปิดสอนทักษะอาชีพกว่า 200 หลักสูตร!! ให้ประชาชนได้หารายได้เสริมและส้รางอาชีพได้ด้วยตนเอง เรียนจบได้ประกาศนียบัตรด้วยนะจ๊ะ รีบสมัครเลย เพื่อความมั่นคงของเราในอนาคต

⭐ ทำขนมเบเกอรี่
⭐ นวดแผนไทย
⭐ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า
⭐ ช่างคอมพิวเตอร์
⭐ ช่างตัดผมเสริมสวย
⭐ ช่างตัดขนสุนัข

💸 เพียง 105.- ตลอดหลักสูตร
*ยกเว้น วิชาคอมฯ - ซ่อมคอมฯ และนวดสปา 300.-
📆 รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
📆 เปิดเรียน 20 ธ.ค. 63 - 26 มี.ค. 64
📍 สมัครได้ที่ >> https://salehere.co.th/r/t2OGmz

#SaleHere #เซลเฮียร์
#โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.      นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิ...
14/12/2020

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิด โครงการ "Hour of code: ชั่วโมงสนุก" จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมเด็กไทยเขียนโปรแกรม โดยมีนายมนตรี เพิ่มพูนธนาลาภ รองกรรมการผู้อำนวยการสนับสนุนองค์กร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคฤหบดี ผู้แทนกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก สำนักสวัสดิการสังคม คณะจิตอาสา ผู้ปกครองและเด็กที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8 จำนวน 150, คน
รูปแบบของการจัดโครงการประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมQuick Draw และ AI for Oceans การเรียนรู้ เข้าใจพื้นฐานการทำงานของAIผ่านโปรแกรมอย่างง่าย
2. กิจกรรม Bee Bot การเรียนรู้ทิศทางและคำสั่งอย่างง่าย เพื่อสั่งให้หู่นยนต์ทำตามคำสั่ง
3. กิจกรรม Ozobot การเรียนรู้โค้ดดิ้งด้วยสี เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมหุ่นยนต์
4. กิจกรรม พิซซ่ามีเงื่อนไข ไหนลองทำดู การเรียนรู้การใช้เหตุผล ฝึกแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข
5. กิจกรรม Code Paint การเรียนรู้การถอดรหัสอย่างง่าย ผ่านการระบายสี
6. กิจกรรม IDEA KIT การเรียนรู้เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างจินตนาการ
7. กิจกรรมStrawbees การฝึกฝนทักษะการออกแบบ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ณ โรงเรียนวัดคฤหบดี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 8 ธ.ค. 63 เวลา 14.00 น.     นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ...
09/12/2020

วันอังคารที่ 8 ธ.ค. 63 เวลา 14.00 น.
นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีปิดโครงการสรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำโดยสมาคมสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีพ (สพช.)
มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลข้อมูลพื้นฐาน สถานการณ์และสภาพปัญหาของกลุ่มเด็กบนท้องถนนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างเสริมศักยภาพ และรูปแบบการช่วยเหลือกลุ่มเด็กบนท้องถนนรายบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานกับเด็กบนท้องถนน 5 องค์กร ได้แก่ ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล(ศูนย์เมอร์ซี่), มูลนิธิสายเด็ก 1387, องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยพิธีปิดโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ (เขตบางพลัด)

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก...
09/12/2020

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก เข้าร่วมโครงการสรุปและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) ในเขตกรุงเทพมหานคร และมอบโล่เกียรติคุณให้กับภาคีเครือข่าย มีรายละเอียดสาระสำคัญ ดังนี้
1. นางสาวนิภา จวนโสม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก และนายเชาวลิต สาดสมัย นักพัฒนาสังคม ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8 ร่วมเสวนา ในหัวข้อ "ประสบการณ์การช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กบนท้องถนน" และมีผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล และผู้แทนศูนย์เดอะฮับสายเด็กร่วมเสวนา
2. ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานครพระราม 8 , พระปกเกล้า และทุ่งครุ ร่วมกันจัดบอร์ดและแสดงผลงานการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่ การปลูก เพาะพันธ์และจำหน่ายแคคตัส , การเพาะและจำหน่าย เห็ดนางฟ้า นางรม และการทำขนมถ้วยจำหน่ายเป็นอาชีพ
ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก ...
01/12/2020

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประชุมนักพัฒนาสังคมและอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร ครั้งที่2/2564 โดยมีนางสาวนิภา จวนโสม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม มีรายละเอียดการประชุมดังนี้
1. การลงพื้นที่ตรวจยี่ยมศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานครของผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม
2. การเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร
3. การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร
4. การรายงานติดตามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
5. การดูแลและป้องกันตนเองและผู้มารับบริการศูนย์สร้างโอกาสเด็กให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
6. การรายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติของศูนย์สร้างโอกาสเด็กทุ่งครุ
7. การส่งมอบงานการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ชั้น 2 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด...
24/11/2020

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเด็กไร้สัญชาติและเด็กไร้สถานะ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวัสดิการสังคม โดยกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก ลงพ...
18/11/2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวัสดิการสังคม
โดยกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตวัฒนา เพื่อตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา แนะนำและรับฟังสภาพปัญหาจากผู้ประกอบกิจการหอพัก ณ หอพักหญิงคุณสำราญ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

🌱 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เพื่อสำรวจอาคารและความพร้อมในการยกระดับบริการในรูปแบบ Day C...
16/11/2020

🌱 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เพื่อสำรวจอาคารและความพร้อมในการยกระดับบริการในรูปแบบ Day Care ผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร...

🌱 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์) ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ ให้การต้อนรับ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางอนงค์ เพชรทัต อดีตสก.กทม.เขตดินแดง ในการสำรวจพื้นที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินโครงการในรูปแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Day Care) ที่ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องขยายบริการที่มีอยู่เดิมให้มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุให้มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารได้ร่วมชมกิจกรรมและพบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มลีลาศ (โดยศูนย์ฯ ย้ายพื้นที่จัดกิจกรรมชั่วคราวเป็นบริเวณลานเปตอง)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.      นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภ...
13/11/2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังสภาพปัญหาการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 5 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือร้อนเบื้องต้น ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

🍀 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานสวัสดิการสังคม ส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ โดยศูนย์บริการผู้สูงอายุด...
10/11/2020

🍀 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานสวัสดิการสังคม ส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ โดยศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ (การทำกระเป๋าสตางค์เดคูพาจ) ซึ่งเป็นบริการที่จัดให้กับสมาชิก ทุกวันอังคาร (บ่าย) โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ (ครูเมย์) เป็นวิทยากรฝึกสอนต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากสมาชิกในการร่วมกิจกรรมทุกครั้งเป็นอย่างดี

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.     นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...
06/11/2020

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจักร พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. ผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหายากจนและป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลสูง
2. ผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหายากจนและต้องรับภาระเลี้ยงหลานจำนวน 4 คน ที่ถูกบิดาและมารดาทอดทิ้ง
3. ครอบครัวยากจนและเป็นผู้พิการประเภท 4 ด้านสติปัญญาและสมอง
4. ครอบครัวยากจนและต้องเลี้ยงดูบุตร 2 คน ที่ป่วยเป็นจิตเวทและโรคสมาธิสั้น
ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.      นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม...
04/11/2020

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.
นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคมได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ในการเข้ารับฟังการนำเสนอและชี้แจงรายละเอียด โครงการ " Hour of code: ชั่วโมงโค้ดสนุก" จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมเด็กไทยเขียนโปรแกรมจากผู้แทนบริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่ม บมจ. อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำด้านการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตรกรรมการศึกษา เพื่อขยายโอกาสสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่เด็กๆที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8 และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งมีผู้แทนกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็กเข้าร่วมการนำเสนอฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โดยการนำเสนอและชี้แจงโครงการดังกล่าว มีการกำหนดจัดโครงการ " Hour of code: ชั่วโมงโค้ดสนุก" จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมเด็กไทยเขียนโปรแกรม ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 - 13.00 น. ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประช...
26/10/2020

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประชุมนักพัฒนาสังคม และอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. ตารางกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานครของผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม
2. ความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์สร้างโอกาสเด็กใต้สะพานยกระดับราชพฤกษ์ เขตธนบุรี และศูนย์ฯ พระปกเกล้า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
3. การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ การเตรียมความพร้อมสู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืนของสมาคมสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สพช.)
4. การถอดบทเรียนการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมศักยภาพทักษะอาชีพ
4.1 กิจกรรม "ปั้นดินสู่ดาว" เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563
4.2 กิจกรรม "นางฟ้าพาน้องพอเพียง" เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
5. การรายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติของศูนย์สร้างโอกาสเด็กทุ่งครุ
6. การรายงานการติดตามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.     นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำน...
21/10/2020

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก และนักพัฒนาสังคม ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8 ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนบ้านปูน โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและให้กำลังใจแก่เด็กที่ถูกบิดาและหรือมารดาทอดทิ้ง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ดังนี้
1. ผู้สูงอายุอายุ 65 ปี ที่พิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากป่วยด้วยโรคเบาหวานจนต้องตัดขาขวาและมีโรคความดันสูง
2. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อายุ 55 ปี เดินไม่สะดวกต้องใช้รถสามล้อโยกใยการเดินทางและดูแลบุตรชาย อายุ 25 ปี ที่พิการทางสมองแต่กำเนิด
3. ผู้พิการทางการได้ยิน พิการทางการเคลื่อนไหว พิการทางสติปัญญาและพิการทางการเรียนรู้ อายุ 26 ปี
4. ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ป่วยด้วยโรคกระดูกเสื่อม และต้องดูแลหลานสาวที่ถูกบิดาและมารดาทอดทิ้ง
5. ผู้พิการขาขวา อายุ 49 ปี เดินไม่สะดวกต้องใช้ไม้ค้ำ ป่วยด้วยโรคความดันและโรคเครียดและต้องดูแลหลานชายที่ถูกบิดาและมารดาทอดทิ้ง
ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็กสำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม จั...
15/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก
สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม
จัดกืจกรรม "ปั้นดินสู่ดาว" โดยการนำกลุ่มเด็กเปราะบาง เด็กด้อยโอกาสและเด็กในภาวะเสี่ยงที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานครศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงต้นแคนตัสเพื่อเพัฒนาระบบความคิดที่สามารถนำไปสู่แนวทางการเลือกอาชีพและต่อยอดสู่อาชีพ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ณ กระท่อมลุงจรณ์ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก เข...
09/10/2020

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก เข้าร่วมการประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการเด็กเร่ร่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ. ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนางอุไรเล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ผู้แทนกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดอะฮับสายเด็กองค์การเฟรนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย
- รายละเอียดการประชุมประกอบด้วย
1. ร่างแผนปฏิบัติการเด็กเร่ร่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
2. การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กเร่ร่อน
3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานกับเด็กเร่ร่อน
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสส.ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สสส.ท่านใหม่ #ในวันที่1 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำโดย นางกฤษยา เพช...
01/10/2020

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสส.ร่วมแสดงความยินดี
ผอ.สสส.ท่านใหม่
#ในวันที่1 ตุลาคม 2563
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำโดย นางกฤษยา เพชรฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ท่านสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์ ได้รับตำแหน่ง ผอ.สสส. ท่านใหม่

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประ...
25/09/2020

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประชุมนักพัฒนาสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว) และอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
2. การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้วยระบบE CASE
3. การรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ทางแอปพลิเคชั่นไลน์
4. การรายงานความคืบหน้าการนำเด็กไปตรวจDNAเพื่อพิสูจน์สัญชาติที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของศูนย์ฯทุ่งครุ
5. การขอรับทุนสนับสนุนทางการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.)
6. การรายงานการติดตามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

สำนักพัฒนาสังคม
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช สำนักพัฒนาสังคม โดยกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็กและศูนย์สร้างโอกาสเด็กฯ สำนักงาน จัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนสะพานดำ ชุมชนหมู่บ้านมั่นคง เขตบางซื่อและชุมชนวัดทอง เขตบางพลัด
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11.00 - 16.30 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก สำนักสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำโครงการ Children in Street เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด
วันที่ 10 กันยายน 2562 ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายสำนักพัฒนาสังคมส่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี พ.ต.ท. ปัญญา ชะเอมเทศ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมมอบสำนักงานสวัสดิการสังคม ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็กเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน เขตราชเทวี โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานการประชุม
สำนักพัฒนาสังคมโดยกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก สำนักงานสวัสดิการสังคม นำสิ่งของตักบาตร วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทาน แก่ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนสะพานไม้ เขตบางพลัด
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ 1 ในคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ประจำสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 5 ชั้น 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมี นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมฯดังกล่าว
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.คณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 พร้อมผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนสำนักงานเขต ลงพื้นที่เขตลาดกระบัง เขตจตุจักร
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.คณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 พร้อมผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนสำนักงานเขต ลงพื้นที่เขตลาดกระบัง เขตจตุจักร
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็กเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็กเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/Npttc2537/?modal=admin_todo_tour ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์​และสร้างบุคลากรด้านการพิมพ์ออฟเซต..สู่อุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างมีคุณภาพ... ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มสธ.
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้ผู้แทนสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม โดยกลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็ก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมการใช้คู่มือการส่งกลับและคืนสังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยโดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมสุโกศล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร