สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนั

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนั กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจให้หน่อยจ๊ะ
https://docs.google.com/forms/d/1SgzPQ6si1mQgq4wtylsu1Ia2piE_Z5SqekUM8sJxIBM/viewform

เปิดเหมือนปกติ

03/12/2021
สสส.จัดงานเชิดชูเกียรติ วันพ่อ ปี พ.ศ.2564#สสส.สพส.ขอแสดงความยินดีกับพ่อดีเด่น กทม. 50 ท่าน🎉🎉✨
03/12/2021

สสส.จัดงานเชิดชูเกียรติ วันพ่อ ปี พ.ศ.2564

#สสส.สพส.ขอแสดงความยินดีกับพ่อดีเด่น กทม. 50 ท่าน🎉🎉✨

สสส.จัดงานเชิดชูเกียรติ วันพ่อ ปี พ.ศ.2564

#สสส.สพส.ขอแสดงความยินดีกับพ่อดีเด่น กทม. 50 ท่าน🎉🎉✨

สสส.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านผู้สูงอายุบางแค2 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เพื่...
02/12/2021

สสส.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านผู้สูงอายุบางแค2 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

สสส.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านผู้สูงอายุบางแค2 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่...
19/11/2021

✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.
#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่านระบบ e-case ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557🌟

#ครั้งที่ 2/2565

✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. กน. และ สก.สพส.
#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่านระบบ e-case ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557🌟

#ครั้งที่ 2/2565

ในวันที่ 10 พ.ย.2564 เวลา 14.00 น. ผอ.สสส. เป็นประธาน การประชุมผู้บริหาร สสส.สพส. ครั้งที่ 1 ณ. ห้อง ผอ.สสส.#💐ขับเคลื่อน...
10/11/2021

ในวันที่ 10 พ.ย.2564 เวลา 14.00 น. ผอ.สสส. เป็นประธาน การประชุมผู้บริหาร สสส.สพส. ครั้งที่ 1 ณ. ห้อง ผอ.สสส.
#💐ขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคม
#🌻เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. สก. และ กน.สพส.#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่...
10/11/2021

✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. สก. และ กน.สพส.
#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่านระบบ e-case ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557🌟

✨บูรณาการงานร่วมกันเพื่อประชาชนผู้เดือดร้อนระหว่าง สนข. สสส. สก. และ กน.สพส.
#เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผ่านระบบ e-case ตามระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557🌟

🌷วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564นางเอื้อกมล รักษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและ...
04/11/2021

🌷วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
นางเอื้อกมล รักษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและ อาสาสมัคร 🌹นำดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผอ.ดุษฎี สรวงขันธ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

🌟วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564ฝ่ายบริหารงานทั่วไป &กลุ่มงานสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส &กลุ่มงานจัดสวัดิการและค้มครอ...
04/11/2021

🌟วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป &กลุ่มงานสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส &กลุ่มงานจัดสวัดิการและค้มครองเด็ก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและ อาสาสมัคร
🌷นำดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับ นางธีรวรรณ บุญรอด ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานสวัสดิการสังคม🌟

🌟วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564นางกฤษยา เพชรฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยข้าราชการ ลู...
01/11/2021

🌟วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
นางกฤษยา เพชรฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและ อาสาสมัคร
🌷นำดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับ นางเอื้อกมล รักษ์ศรีทอง
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม🌟

✨✨แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ผ่านระบบ e-case🌷#ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามTime line เดียวกัน @50 สำนักงานเขต&สำนักพัฒนาสังค...
27/10/2021

✨✨แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ผ่านระบบ e-case🌷
#ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามTime line เดียวกัน @50 สำนักงานเขต&สำนักพัฒนาสังคม
#เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
#พัฒนาสวัสดิการและการสงเคราะห์กทม.🌟

✨✨แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ผ่านระบบ e-case🌷
#ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามTime line เดียวกัน @50 สำนักงานเขต&สำนักพัฒนาสังคม
#เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
#พัฒนาสวัสดิการและการสงเคราะห์กทม.🌟

🌟 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบาย สำนักงานสวัสดิการสังคม...
20/10/2021

🌟 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบาย สำนักงานสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุม สำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3✨

🎉🌹เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารสสส.และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่านผอ.สพส.✨
20/10/2021

🎉🌹เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารสสส.และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่านผอ.สพส.✨

🎉🌹เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารสสส.และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่านผอ.สพส.✨

⭐ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการสังคมได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสว...
14/10/2021

⭐ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการสังคมได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม เขตธนบุรี ❤️

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก ลงพื้น...
11/10/2021

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก ลงพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาสังคม ศูนย์สร้างโอกาสเด็กทุ่งครุ เพื่อมอบทุนสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ด้านค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับเด็ก ณ ชุมชนหลังวัดทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 84 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น.สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มคร...
07/10/2021

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น.
สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก ร่วมกับสำนักงานเขต จำนวน 2 เขต ในการมอบทุนสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 4 ราย อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์ทางการศึกษา ค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับเด็ก เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้
1. สำนักงานเขตบางนา จำนวน 3 ราย ณ สำนักงานเขตบางนา
2. สำนักงานเขตพระโขนง จำนวน 1 ราย ณ ชุมชนหมาหลง ถนนสุขุมวิทซอย93 เขตพระโขนง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางจิตรลดา ถนอมศักดิ...
23/09/2021

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการสังคม และผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งแนวทางการทำงานและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการความร่วมมือในอนาคต ร่วมกับ นางคยองซัน คิม ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย และคณะ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

🌟17 สค.64 สำนักงานสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจ...
17/08/2021

🌟17 สค.64 สำนักงานสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อเวลา 10.30 น. แบบประชุม ออนไลน์ผ่าน Zoom ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาแผนTimelineของการปฏิบัติงานของเขต ในส่วนการดำเนินงานของเขต ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกทม.ที่1140/2564 ลว.7มิย.64 ที่จะเริ่มมีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1ตค.64 เพื่อการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วทันต่อความต้องการ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง 50เขต ของขั้นตอนผ่านระบบe-case ตั้งแต่การรับคำร้องจนถึงการรับเงินเพื่อนำจ่ายเงินแก่ประชาชน ของเขต รวมทั้งได้มีการกำหนดแผนการจัดประชุมซักซ้อมระบบ e-caseเฟส2ดังกล่าวให้แก่ตัวแทนของสำนักงานเขต ในวันที่ 24สค.64 เพื่อซักซ้อมระบบและเพื่อการพิจารณาแผน Timelineของการปฏิบัติงานของเขตร่วมกันต่อไป# เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่กทม.#พัฒนาและยกระดับงานสวัสดิการและการสงเคราะห์กทม.🌟🎯🌄🏜️

🌟17 สค.64 สำนักงานสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อเวลา 10.30 น. แบบประชุม ออนไลน์ผ่าน Zoom ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาแผนTimelineของการปฏิบัติงานของเขต ในส่วนการดำเนินงานของเขต ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกทม.ที่1140/2564 ลว.7มิย.64 ที่จะเริ่มมีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1ตค.64 เพื่อการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วทันต่อความต้องการ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง 50เขต ของขั้นตอนผ่านระบบe-case ตั้งแต่การรับคำร้องจนถึงการรับเงินเพื่อนำจ่ายเงินแก่ประชาชน ของเขต รวมทั้งได้มีการกำหนดแผนการจัดประชุมซักซ้อมระบบ e-caseเฟส2ดังกล่าวให้แก่ตัวแทนของสำนักงานเขต ในวันที่ 24สค.64 เพื่อซักซ้อมระบบและเพื่อการพิจารณาแผน Timelineของการปฏิบัติงานของเขตร่วมกันต่อไป# เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่กทม.#พัฒนาและยกระดับงานสวัสดิการและการสงเคราะห์กทม.🌟🎯🌄🏜️

16สค.64 เวลา 10.00-11.30น. สสส.ร่วมกับกน.สพส.จัดประชุมออนไลน์ซักซ้อม ระบบ e-case (เฟส2) ตามคำสั่ง กทม. 1140/2564 ลว.7 มิ...
16/08/2021

16สค.64 เวลา 10.00-11.30น. สสส.ร่วมกับกน.สพส.จัดประชุมออนไลน์ซักซ้อม ระบบ e-case (เฟส2) ตามคำสั่ง กทม. 1140/2564 ลว.7 มิย.64 ให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ สสส.สพส. #พัฒนายกระดับงานบริการสวัสดิการสังคมจากเฟส1:23มิย.63 สู่เฟส2 ตั้งแต่วันที่1ตค.64เป็นต้นไป#สสส.สพส.#ขอขอบคุณ กองนโยบายและแผนงาน online zoom app.💻🌄🌟🌟#มาตรการ ป้องกันโควิค19

16สค.64 เวลา 10.00-11.30น. สสส.ร่วมกับกน.สพส.จัดประชุมออนไลน์ซักซ้อม ระบบ e-case (เฟส2) ตามคำสั่ง กทม. 1140/2564 ลว.7 มิย.64 ให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ สสส.สพส. #พัฒนายกระดับงานบริการสวัสดิการสังคมจากเฟส1:23มิย.63 สู่เฟส2 ตั้งแต่วันที่1ตค.64เป็นต้นไป#สสส.สพส.#ขอขอบคุณ กองนโยบายและแผนงาน online zoom app.💻🌄🌟🌟#มาตรการ ป้องกันโควิค19

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00​ - 12.00 น.​ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวัสดิการสังคม โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวั...
10/08/2021

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00​ - 12.00 น.​ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวัสดิการสังคม โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก และกลุ่มงานจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ ลงพื้นที่​ ณ​ ศูนย์พักคอยเด็ก​ (เกียกกาย)​ เขตดุสิต เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (covid-19) กลุ่มสีเขียว​ มีจำนวนผู้ป่วย​ ดังนี้​
เคสเดิม​ จำนวน​ 28 ราย​
(หญิง​ 6 ราย/ชาย​ 22 ราย)​
กลับบ้านวันนี้เป็นเพศชาย จำนวน​ 3 ราย
รับใหม่วันนี้เป็นเพศชาย​ จำนวน​ 1 ราย​
คงเหลือ​ผู้ป่วย จำนวน​ 26 ราย​
(หญิง​ 6 ราย/ชาย​ 20 ราย)
โดยปฏิบัติหน้าที่ประสานผู้ปกครองเพื่อรับตัวเด็กกลับบ้าน จำนวน 3 ราย (ชาย​ 3 ราย)
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จำนวน 2 ราย และวันที่ 12 สิงหาคม 2564 จำนวน 1 ราย
รายละเอียดดังนี้
1. สอบถามความพร้อมของครอบครัวในการรับเด็กกลับบ้าน
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฎิบัติในการอยู่ร่วมกันของครอบครัวภายหลังรับเด็กกลับบ้าน

03/08/2021

⭐🌟⭐ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม
เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือและดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ2564 ในวันที่
2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.15น. แบบประชุมออนไลน์ผ่านZOOM
🌄🏜️ที่ประชุมอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 32 สำนักงานเขต จำนวน 202ราย เป็นเงิน 646,500บาท ซึ่งจะได้แจ้งสำนักงานเขตรับเงินและนำจ่ายประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 9-11 ส.ค.64 ต่อไป

#⚡มุ่งมั่นพัฒนาสวัสดิการสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตดี ของประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น.​ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวัสดิการสังคม โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิก...
02/08/2021

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น.​ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวัสดิการสังคม โดย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก และ
กลุ่มงานจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ​และคนพิการ ลงพื้นที่​
ณ​ ศูนย์พักคอยเด็ก​ (เกียกกาย)​ เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (covid-19) กลุ่มสีเขียว​ มีจำนวนผู้ป่วย​ ดังนี้
เคสเดิม​ จำนวน​ 24 ราย​
(หญิง​ 9 ราย/ชาย​ 15 ราย)​
กลับบ้านวันนี้เป็นเพศชาย จำนวน​ 1 ราย
คงเหลือ​ผู้ป่วย จำนวน​ 23 ราย
(หญิง​ 9 ราย/ชาย​ 14 ราย)​
โดยปฏิบัติหน้าที่ในการบันทึกสภาพปัญหา​ของเด็ก​ และประสานผู้ปกครองเพื่อรับตัวเด็กกลับบ้าน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จำนวน 7 ราย (หญิง​ 4 ราย/ชาย​ 3 ราย) รายละเอียดดังนี้
1. สอบถามความพร้อมของครอบครัวในการรับเด็กกลับบ้าน
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฎิบัติในการอยู่ร่วมกันของครอบครัวภายหลังรับเด็กกลับบ้าน

วันที่ 27 กรกฏาคม 2564เวลา 09.30 - 12.30 น.สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม โดยหัวหน้ากลุ่มงานจั...
28/07/2021

วันที่ 27 กรกฏาคม 2564
เวลา 09.30 - 12.30 น.
สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม โดยหัวหน้ากลุ่มงาน
จัดสวัสดิการและคุ้มครอง
เด็ก เข้าร่วมประชุมปรึกษา
หารือแนวทางและติดตาม
การขับเคลื่อนมติการร่วม
สร้างสรรค์ พื้นที่สาธารณะ
ในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
ประธานอนุกรรมการขับ
เคลื่อนและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคม
และสุขภาวะ เป็นประธาน
การประชุม โดย zoom meeting

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานสวัสดิการสังคม โดยกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็กเเข้าร่วม...
20/07/2021

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานสวัสดิการสังคม โดยกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็กเเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พักคอยสำหรับเด็ก ดังนี้
1. ประชุมทีมเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานศูนย์พักคอยสำหรับเด็กให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้นสามารถเข้าถึงระบบของสปสช.ได้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กุมารแพทย์จิตอาสา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิต และผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม
2. ร่วมสังเกตพฤติกรรม ภาวะอารมณ์ของผู้ป่วยผ่านจอมอนิเตอร์ของกล้องวงจรปิด
3. ร่วมวัดอุณหภูมิ ความดันโลหิตและค่าอ๊อกซิเจนของผู้ป่วยผ่านจอมอนิเตอร์ของกล้องวงจรปิด
ณ ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวัสดิการสังคม โดยหัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุมครองเด็กเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนั...
15/07/2021

สำนักพัฒนาสังคม สำนัก
งานสวัสดิการสังคม โดยหัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิ
การและคุมครองเด็ก
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดและขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพกรุงเทพมหานคร
(คจ.สก.) ครั้งที่ 3/2564
โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(พล ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์) เป็นประธาน ประชุมออนไลน์
ผ่านระบบ ZOOM

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.ผู้แทนกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก สำนักงานสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่...
15/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ผู้แทนกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก สำนักงานสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนสำนักงบประมาณเพื่อดูรายละเอียดการของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระปกเกล้า เขตคลองสาน และศูนย์สร้างโอกาสเด็กใต้สะพานยกระดับราชพฤกษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม โดยหัวหน้ากลุ่มงานจั...
13/07/2021

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00 - 16.00 น.
สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม โดยหัวหน้ากลุ่มงาน
จัดสวัสดิการและคุ้มครอง
เด็ก (น.ส.ภาสิณี วงศ์ศรี
รัตน์) และนักสังคมสงเคราะห์
ชำนาญการพิเศษ (น.ส.นิภา
จวนโสม) โดยมี คุณภารดี
สวัสดิรักษ์ เป็นประธาน
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
Meeting

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประ...
09/07/2021

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคมเป็นประธานการประชุมฯ โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563
2. แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564
3. การพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นการสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน 5 ราย
4. การพิจารณากลั่นกรองโครงการเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 องค์กร 1 โครงการ
ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3 เขตดินแดง กรุงเทพฯ

⭐🌟⭐ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือและดำเนินการอื่นๆ ที่เก...
08/07/2021

⭐🌟⭐ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม
เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือและดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ2564 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น3
🌄🏜️ที่ประชุมอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 28 สำนักงานเขต จำนวน73 ราย เป็นเงิน 206,000บาท ซึ่งจะได้แจ้งสำนักงานเขตรับเงินและนำจ่ายประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 14-16 กค.64 ต่อไป

#⚡มุ่งมั่นพัฒนาสวัสดิการสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตดี ของประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 6 ก.ค.2564เวลา 13.00-16.00 น.สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวัสดิการสังคม โดยกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก ...
06/07/2021

วันอังคารที่ 6 ก.ค.2564
เวลา 13.00-16.00 น.
สำนักพัฒนาสังคม สำนักงาน
สวัสดิการสังคม โดยกลุ่มงาน
จัดสวัสดิการและคุ้มครอง
เด็ก เข้าร่วมประชุมคณะ
ทำงานโครงการพัฒนา
โปรแกรมออนไลน์เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับ
เยาวชนประจำปีงบประมาณ
2564 ผ่านการประชุมวิดีโอ
ทางไกล Video conference
โดยมีผู้อำนวยการกอง
ควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ (พญ.ณัฐิณี
อิศรางกูร ณ อยุธยา)
เป็นประธานการประชุม

วันศุกร์ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก เป็นผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอน...
02/07/2021

วันศุกร์ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก เป็นผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายหอพัก ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประธานอนุกรรมการเป็นประธานการประชุม รายละเอียดการประชุมดังนี้
1. การพิจารณาร่างคู่มือมาตรฐานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
2. แบบรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
3. การโอนใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกลZoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น      กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประชุมนักพัฒนาสังคมและอาสาสม...
01/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น
กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก จัดประชุมนักพัฒนาสังคมและอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนางสาวภาสิณี วงศ์ศรีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก เป็นประธานการประชุม รายละเอียดการประชุมประกอบด้วย
1. ประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง การขยายเวลาปิดให้บริการศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
2. การมาปฏิบัติงานและการลาป่วยของนักพัฒนาสังคม
3. การดำเนินการให้ความช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19)
4. การนำเสนอโครงการ/กิจกรรมของศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร
5. การถ่ายทอดเรื่องราวการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน (Case study) ของศูนย์สร้างโอกาสเด็กทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

สำนักพัฒนาสังคม
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช สำนักพัฒนาสังคม โดยกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็กและศูนย์สร้างโอกาสเด็กฯ สำนักงาน จัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนสะพานดำ ชุมชนหมู่บ้านมั่นคง เขตบางซื่อและชุมชนวัดทอง เขตบางพลัด
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11.00 - 16.30 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก สำนักสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำโครงการ Children in Street เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด
วันที่ 10 กันยายน 2562 ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายสำนักพัฒนาสังคมส่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี พ.ต.ท. ปัญญา ชะเอมเทศ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมมอบสำนักงานสวัสดิการสังคม ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็กเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน เขตราชเทวี โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานการประชุม
สำนักพัฒนาสังคมโดยกลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก สำนักงานสวัสดิการสังคม นำสิ่งของตักบาตร วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทาน แก่ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนสะพานไม้ เขตบางพลัด
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ 1 ในคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ประจำสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 5 ชั้น 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมี นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมฯดังกล่าว
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.คณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 พร้อมผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนสำนักงานเขต ลงพื้นที่เขตลาดกระบัง เขตจตุจักร
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.คณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 พร้อมผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนสำนักงานเขต ลงพื้นที่เขตลาดกระบัง เขตจตุจักร
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็กเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็กเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/Npttc2537/?modal=admin_todo_tour ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์​และสร้างบุคลากรด้านการพิมพ์ออฟเซต..สู่อุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างมีคุณภาพ... ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มสธ.
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้ผู้แทนสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม โดยกลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็ก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมการใช้คู่มือการส่งกลับและคืนสังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยโดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมสุโกศล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร