สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย บริการสื่อสารสนเทศหลากหลาย เป็นแหล่งบริการสื่อสารสนเทศ พัฒนาระบบเครือข่ายและผลิตสื่อการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัย การเรียนการสอนออนไลน์ และศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(9)

เปิดเหมือนปกติ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2564>>อ่านจดหมายข่าวปร...
21/06/2021

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
>>อ่านจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่ https://arit.chandra.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=204

📣ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ProQuest One Business ที่ https://trials.proquest.com/access?token=QkzUgcmzdeyVXncHq...
17/06/2021

📣ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ProQuest One Business ที่ https://trials.proquest.com/access?token=QkzUgcmzdeyVXncHqHvbgVmtX
📍หากเข้าใช้งานไม่ได้ โปรดตั้งค่า Proxy ตามขั้นตอนดังนี้https://arit.chandra.ac.th/images/file/download/Authen_Proxy_Manual2.pdf

📣ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ProQuest One Business ที่ https://trials.proquest.com/access?token=QkzUgcmzdeyVXncHqHvbgVmtX
📍หากเข้าใช้งานไม่ได้ โปรดตั้งค่า Proxy ตามขั้นตอนดังนี้https://arit.chandra.ac.th/images/file/download/Authen_Proxy_Manual2.pdf

📣Happy 16.6 โปรสุดปัง...แบบไม่ต้องลุ้น📚ยืมหนังสือวันนี้...จัดส่งทางไปรษณีย์ฟรี...!!!👫สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา (ยืมเพิ่มเ...
13/06/2021

📣Happy 16.6 โปรสุดปัง...แบบไม่ต้องลุ้น
📚ยืมหนังสือวันนี้...จัดส่งทางไปรษณีย์ฟรี...!!!
👫สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา (ยืมเพิ่มเป็น 30 วัน) คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
📍แจ้งรายละเอียดการยืมได้ที่ Line Official เมนู “บริการยืมทรัพยากร” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

📣Happy 16.6 โปรสุดปัง...แบบไม่ต้องลุ้น
📚ยืมหนังสือวันนี้...จัดส่งทางไปรษณีย์ฟรี...!!!
👫สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา (ยืมเพิ่มเป็น 30 วัน) คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
📍แจ้งรายละเอียดการยืมได้ที่ Line Official เมนู “บริการยืมทรัพยากร” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

...สำนักวิทยบริการฯ #ขยายเวลาปิดทำการ จากวันที่ 15 มิถุนายน 2564 - 4 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิ...
13/06/2021

...สำนักวิทยบริการฯ #ขยายเวลาปิดทำการ จากวันที่ 15 มิถุนายน 2564 - 4 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติ การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ... หากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการใดๆ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

...สำนักวิทยบริการฯ #ขยายเวลาปิดทำการ จากวันที่ 15 มิถุนายน 2564 - 4 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติ การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ... หากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการใดๆ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

........📢 ประกาศ 📢 ...👉 งานวิทยบริการ(ห้องสมุด) จัดให้มีบริการ #ยืมหนังสือออนไลน์ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และพนักงาน เพื่...
10/06/2021

........📢 ประกาศ 📢
...👉 งานวิทยบริการ(ห้องสมุด) จัดให้มีบริการ #ยืมหนังสือออนไลน์ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และพนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้จัดการเรียนการสอนทุกระดับโดยใช้ระบบออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1/2564...ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19
...#โดยทุกท่านสามารถแจ้งความประสงค์การขอยืมหนังสือในระบบออนไลน์ได้ที่ 📌 https://bit.ly/3wRZF79 หรือ สแกน QR Code ที่แนบมา ในเฟสฯนี้นะคะ
🔸 หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ 👉 https://lin.ee/0HWXTfb หรือ 👉
https://www.Facebook.com/arit.chandra/inbox

........📢 ประกาศ 📢
...👉 งานวิทยบริการ(ห้องสมุด) จัดให้มีบริการ #ยืมหนังสือออนไลน์ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และพนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้จัดการเรียนการสอนทุกระดับโดยใช้ระบบออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1/2564...ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19
...#โดยทุกท่านสามารถแจ้งความประสงค์การขอยืมหนังสือในระบบออนไลน์ได้ที่ 📌 https://bit.ly/3wRZF79 หรือ สแกน QR Code ที่แนบมา ในเฟสฯนี้นะคะ
🔸 หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ 👉 https://lin.ee/0HWXTfb หรือ 👉
https://www.Facebook.com/arit.chandra/inbox

#หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่ได้มาตรฐานโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(กพ.) #มีเกียรติบัตรรับรอง "พัฒนาตนเอง"
10/06/2021
แนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนา

#หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่ได้มาตรฐานโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(กพ.) #มีเกียรติบัตรรับรอง "พัฒนาตนเอง"

แนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ....

🏬#หอสมุดแห่งชาติ คัดสรร #ebook ประเภท หนังสือหายาก​ หนังสือพิมพ์เก่า​ แบบเรียนเก่า มาให้อ่านฟรี ง่ายๆ จากที่บ้าน👍👍
09/06/2021

🏬#หอสมุดแห่งชาติ คัดสรร #ebook ประเภท หนังสือหายาก​ หนังสือพิมพ์เก่า​ แบบเรียนเก่า มาให้อ่านฟรี ง่ายๆ จากที่บ้าน👍👍

การเรียนรู้ไม่มีสะดุด หอสมุดแห่งชาติไม่หยุดให้ความรู้

📖#หอสมุดแห่งชาติ คัดสรร #ebook ประเภท หนังสือหายาก​ หนังสือพิมพ์เก่า​ แบบเรียนเก่า มาให้อ่านฟรี ง่ายๆ จากที่บ้าน

💻อ่านผ่านเว็บ คลิก >https://bit.ly/3oWsETT
📱่อ่านผ่านแอป "NLT Library" เลือก D-Library หรือ scan QR code เพื่ออ่าน

#อ่านออนไลน์ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด

...เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี......วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔...    🙏 ทรงพระเจริญ 🙏...
03/06/2021

...เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...
...วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔...
🙏 ทรงพระเจริญ 🙏
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...
...วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔...
🙏 ทรงพระเจริญ 🙏
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...สำนักวิทยบริการฯ #ขยายเวลาปิดทำการ 📌 จากวันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2564 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง " มาตรการป้องกัน...
01/06/2021

...สำนักวิทยบริการฯ #ขยายเวลาปิดทำการ 📌 จากวันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2564 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง " มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 (ฉบับที่ ๑๗) 📌 หากมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการใดๆ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

....📌 15 ค่ำเดือน 6 "วันวิสาขบูชา" 👉 เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ 🙏 ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็น #วันสำคัญส...
26/05/2021

....📌 15 ค่ำเดือน 6 "วันวิสาขบูชา" 👉 เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ 🙏 ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็น #วันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ คือวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ซึ่ง เกิดขึ้นตรงกัน ในวันเพ็ญเดือน 6 เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นมา 2,500 กว่าปีแล้ว ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป(อินเดีย) ในสมัยพุทธกาล...
....วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่ระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีเหตุการณ์ โดยย่อดังนี้
...🔻เหตุการณ์แรก เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ
...🔻เหตุการณ์ต่อมา เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
...🔻เหตุการณ์สุดท้าย หลังจากตรัสรู้ ทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)
...📌 เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญ เดือน 6 ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วันวิสาขบูชา" ซึ่งแปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนหก (บางแห่งเรียกว่า วันพระพุทธเจ้า หรือ พุทธชยันตี)📌 #ข้อมูลจาก Wikipedia

....📌 15 ค่ำเดือน 6 "วันวิสาขบูชา" 👉 เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ 🙏 ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็น #วันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ คือวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ซึ่ง เกิดขึ้นตรงกัน ในวันเพ็ญเดือน 6 เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นมา 2,500 กว่าปีแล้ว ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป(อินเดีย) ในสมัยพุทธกาล...
....วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่ระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีเหตุการณ์ โดยย่อดังนี้
...🔻เหตุการณ์แรก เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ
...🔻เหตุการณ์ต่อมา เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
...🔻เหตุการณ์สุดท้าย หลังจากตรัสรู้ ทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)
...📌 เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญ เดือน 6 ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วันวิสาขบูชา" ซึ่งแปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนหก (บางแห่งเรียกว่า วันพระพุทธเจ้า หรือ พุทธชยันตี)📌 #ข้อมูลจาก Wikipedia

หอสมุดแห่งชาติ เปิดให้อ่าน e-book ฟรี มากกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง
25/05/2021

หอสมุดแห่งชาติ เปิดให้อ่าน e-book ฟรี มากกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง

#หอสมุดแห่งชาติ อ่านฟรี e-book มากกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง โปรดสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ดาวน์โหลดอ่านแบบ PDF หรือ Flip บนเว็บไซต์ก็ได้ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่านทางแอปพลิเคชัน "2ebook Library" https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt
.
📍 คู่มือการใช้งานระบบ 2ebook Library
https://www.2ebook.com/new/assets/library/reader/elibrary_usermanual.pdf
https://www.2ebook.com/new/library/manual/nlt

📍 วิธีการสมัครสมาชิก
https://www.facebook.com/media/set?set=a.1892462467506999&type=3&_rdc=1&_rdr

📍 วิธีดาวน์โหลดและใช้งาน บนApplication
https://www.facebook.com/2ebook/photos/a.1892462467506999/1897870343632878
.
ดูเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nlt.go.th
http://164.115.27.97/digital
.
#eBook
#2ebookLibrary

----------
Facebook: CMMU Library
Website: https://library.cm.mahidol.ac.th
[email protected]: @tzj6745w

😊 พิสูจน์ด้วยตัวเองที่สำนักวิทยบริการฯ 😊
17/05/2021

😊 พิสูจน์ด้วยตัวเองที่สำนักวิทยบริการฯ 😊

การอ่านหนังสือจากเล่มกระดาษ ดีกว่าการอ่านหนังสือแบบ E-book จริงเหรอ?
.
จากการศึกษาและวิจัยชิ้นล่าสุด ที่แบ่งนักอ่านกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักอ่านที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือที่เป็นรูปเล่มกระดาษ แล้วให้อ่านเรื่องสั้นของ Elizabeth George เหมือนกัน พบว่านักอ่านหนังสือที่เป็นรูปเล่มกระดาษมีแนวโน้มที่จะจดจำเรื่องราวและเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่านักอ่านกลุ่มแรก
.
Anne Mangen นักวิจัยผู้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการอ่านหนังสือด้วยระบบดิจิทัล จาก Stavanger University ประเทศนอร์เวย์ กล่าวว่า นักอ่านที่อ่านหนังสือเป็นรูปเล่มแบบดั้งเดิม จะมีประสิทธิภาพในการอ่านที่สูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเรียงลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังสือ สังเกตได้จาก เมื่อให้นักอ่านกลุ่มตัวอย่าง ลองเรียงลำดับเหตุการณ์ 14 ครั้ง ที่เกิดขึ้นในเรื่องสั้นที่อ่าน นักอ่านที่อ่านหนังสือเป็นรูปเล่ม สามารถร้อยเรียงเรื่องราวได้อย่างแม่นยำ ขณะที่นักอ่านอีกกลุ่มกลับไม่สามารถทำได้
.
เธอได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า เมื่อเราอ่านหนังสือที่เป็นรูปเล่มกระดาษ เราจะรู้สึกได้ถึงเนื้อเรื่องที่ค่อยๆผ่านไปตามหน้ากระดาษที่เราเปลี่ยน ซึ่งทำให้เราติดตามเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในหนังสือได้ดีกว่า นอกจากนั้น ขนาดกระดาษที่เท่ากันพอดีของหนังสือ ยังทำให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นอีกด้วยว่า เราอ่านไปมากน้อยเท่าไหร่แล้ว และเนื้อเรื่องที่เหลือยังมีอีกเท่าไหร่ที่ต้องอ่านต่อ เพราะฉะนั้น ด้วยสัมผัสและความรู้สึกที่หาไม่ได้จากการอ่านหนังสือผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้การอ่านหนังสือที่เป็นรูปเล่ม เป็นวิธีการอ่านหนังสือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
.
นอกจากนี้ เธอยังศึกษาความแตกต่างระหว่างการอ่านชีทเรียน และไฟล์ PDF บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเด็กนักเรียน ซึ่งพบว่า เมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน กลุ่มนักเรียนตัวอย่างที่อ่านชีทเรียนแบบดั้งเดิม สามารถทำคะแนนได้สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับนักเรียนที่อ่านหนังสือจากไฟล์ PDF :ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาและวิจัยก่อนหน้าอีกด้วย
.
จากผลการศึกษาและวิจัยที่เกิดขึ้น ได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่า การเข้ามามีอิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในวงการนักอ่านส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการอ่านของคนรุ่นใหม่มากแค่ไหน เพราะฉะนั้น ในมุมมองของนักวิชาการ Anne Mangen จึงเห็นว่า เราจำเป็นจะต้องนำเสนอผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และร่วมกันหาแนวทางว่า หนังสือประเภทไหนควรอ่านกับเครื่องมืออะไร เช่น หากเป็นการอ่านเรื่องย่อสั้นๆ ที่ไม่จำเป็นต้องโฟกัสทุกตัวอักษร การอ่านหนังสือผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก็อาจจะช่วยให้นักอ่านสามารถอ่านหนังสือได้สะดวกมากขึ้น แต่ถ้าหากเป็นหนังสือนวนิยายเรื่องยาวหรือหนังสือเรียนเล่มหนา การอ่านหนังสือแบบดั้งเดิมก็อาจจะเหมาะสมมากกว่า
.
‘ท้ายที่สุดแล้ว แม้ว่าโลกจะก้าวล้ำไปไกลแค่ไหน แต่บางสิ่งบางอย่างที่มีมาแต่ดั้งเดิมล้วนมีคุณค่าในตัวเองเสมอ การอ่านหนังสือจากกระดาษเก่าๆก็เช่นกัน’
.
อ่านบทความต่อได้ที่ https://techsauce.co/connext/life-hacks/the-research-finds-that-reading-a-printed-book-is-more-effective-than-e-book

มาร่วม CONNEXT THE DOT ก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจไปด้วยกัน
#ConNEXT

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564>>อ่านจดหมายข่าวประ...
16/05/2021

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
>>อ่านจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่ https://arit.chandra.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=204

ตามคำเรียกร้อง !!! Mobile Internet เฟส2สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อใช้การ...
15/05/2021
แบบสำรวจความต้องการ Mobile Internet สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจั

ตามคำเรียกร้อง !!! Mobile Internet เฟส2
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อใช้การเรียน ออนไลน์ ฟรี ความเร็ว 4 Mbps นานถึง 3 เดือน ไม่ลดความเร็ว ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล รีบลงทะเบียนตอนนี้ ได้ที่..
https://forms.gle/kHNUjHK7WNJgSAN19

สิ้นสุดการรับข้อมูล วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 24.00น.

!!! โปรดอ่านก่อนลงทะเบียน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน 1. Mobile Internet มอบให้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ.....

📣 ประกาศ📣 สำนักวิทยบริการฯ #ขยายเวลาปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง "ม...
15/05/2021

📣 ประกาศ📣 สำนักวิทยบริการฯ #ขยายเวลาปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง "มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 (ฉบับที่ 16)" หากมหาวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป.

📣 ประกาศ📣 สำนักวิทยบริการฯ #ขยายเวลาปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง "มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 (ฉบับที่ 16)" หากมหาวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป.

..... 💢 CRU Fun Eng 💢.....#Application สื่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง ✅ #ฟรี 📌สำหรับบุคลากรขอ...
12/05/2021

..... 💢 CRU Fun Eng 💢.....
#Application สื่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง ✅ #ฟรี 📌สำหรับบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทุกคน📌 ดาวน์โหลดได้ใน App Store หรือ Play Store #ความรู้มีอยู่ทั่วไปสุดแต่ว่าใครจะไขว่คว้า✨✨ AD.โดย ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล

..... 💢 CRU Fun Eng 💢.....
#Application สื่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง ✅ #ฟรี 📌สำหรับบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทุกคน📌 ดาวน์โหลดได้ใน App Store หรือ Play Store #ความรู้มีอยู่ทั่วไปสุดแต่ว่าใครจะไขว่คว้า✨✨ AD.โดย ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล

... #วันพืชมงคล.. "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกันคือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีทา...
10/05/2021

... #วันพืชมงคล.. "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกันคือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีทางศาสนา และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก กำหนดจัดขึ้นในเดือน 6 ของทุกปี อันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา ในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ให้ความสำคัญแก่เกษตรกรไทย ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย👍👍 ปล. ปีนี้งดจัดพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวงเนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19
CR.ข้อมูล จากเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

...มาดูกันว่า เหตุผลอะไร? ที่คุณหมอถึงอยากให้ทุกคนได้อ่าน “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” #ในฐานะบรรณารักษ์ก็อยากให้อ...
07/05/2021

...มาดูกันว่า เหตุผลอะไร? ที่คุณหมอถึงอยากให้ทุกคนได้อ่าน “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” #ในฐานะบรรณารักษ์ก็อยากให้อ่าน😘
...สนใจอ่านคู่มือฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลด ฟรี!! ได้ที่ https://bit.ly/2Rto5n7

06/05/2021
วิธีแก้ไขปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone

...งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ 🔸 #แจ้งวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone 🔸 ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ...สามารถดูวีดีโอประกอบและทำตามขั้นตอนดังนี้
🔻ไปที่ฟันเฟือง
🔻 กดเลื่อนลง 4Admin Settings
🔻กดปุ่มกลาง
🔻 กดเลื่อนลง 4Reset All
🔻กดปุ่มกลาง
🔻 กดเลื่อนลง 1 ครั้ง
🔻 กดปุ่มกลาง
#รอจนกว่าจะขึ้นเลขหมายของท่านจึงใช้งานได้ตามปกติ
🔸 หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อได้ที่ เบอร์ภายใน 2935 หรือ1705 🔸

...5 พฤษภาคม 2564 ...#วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 🙏 ทรงพระเจริญ🙏...ควรมิควรแล้วแต่จะ...
05/05/2021

...5 พฤษภาคม 2564 ...#วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 🙏 ทรงพระเจริญ🙏
...ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด...
ข้าพเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...5 พฤษภาคม 2564 ...#วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 🙏 ทรงพระเจริญ🙏
...ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด...
ข้าพเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...4 พฤษภาคม #วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง...
04/05/2021

...4 พฤษภาคม #วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
.. ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ..
พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
...เครดิตภาพโดย อ. ณัฐพล ธนเชวงสกุล

...4 พฤษภาคม #วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
.. ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ..
พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
...เครดิตภาพโดย อ. ณัฐพล ธนเชวงสกุล

ที่อยู่

39/1 Chandrakasem Rajabhat University, Ratchadapisek Road, Kwang Chankasem, Chatujak District,
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

เวลาเปิดให้บริการ ภาคเรียนปกติ จันทร์-พฤหัสบดี 08.30 - 19.30 น. ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เสาร์ ปิดบริการ อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. -------------------------------------------------- ภาคเรียนฤดูร้อน จันทร์-พฤหัสบดี 08.30 - 19.00 น. ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เสาร์ ปิดบริการ อาทิตย์ 09.00 - 16.30 น. -------------------------------------------------- ปิดภาคเรียน จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 19:30
อังคาร 08:00 - 19:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 19:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2513-6784

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

บริการสื่อสารสนเทศ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนาพร้อมกระจกนิรภัย 5มม...ชั้นวางปรับระดับได้..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..ตั้งค่าความชื้นได้เอง..ISO9001..ตั้งค่าความชื้นได้เอง..www.weifothailand.com