จำหน่าย ดอกเกลือราคาถูก

จำหน่าย ดอกเกลือราคาถูก ดอกเกลือราคาถูก จากผู้ผลิตขายเอง กิโลกรัม ละ 50 บาท ในราคาส่ง Cheap flower salt From producers to sell their 50 baht THB per kg ดอกเกลือสำหรับทำเกลือสปา ปรุงอาหาร จากเพชรบุรี "ดอกเกลือ" บริสุทธิ์ ของดีจากนาเกลือในท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี >>ทำไมต้อง ดอกเกลือจากเพชรบุรี< >Flower Salt for Salt Cooking of PAM "flower of salt" of pure salt from the local population.

Phetchaburi Phetchaburi >> Why the flower of salt

เปิดเหมือนปกติ

พ ร้ อ ม ส่ ง ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 🇹🇭
07/10/2020

พ ร้ อ ม ส่ ง ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 🇹🇭

ไม่ได้อัพเดททุกวัน แต่จัดส่งทุกวันนะคะ

#ดอกเกลือ แท้ 100%

พร้อมส่ง ทั่วประเทศจ้าา 🚚🇹🇭

ไม่ใส่สาร ✔️
ไม่ฟอกขาว ✔️
จากธรรมชาติ 100% ✔️

100 % 🌿 natural

ชีวิตดีที่คุณเลือกได้ 💕

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

พร้อมส่ง จัดส่งทุกวันค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางคะ#ดอกเกลือ ทะเลแท้ 100 %100 % natutal 🌿จากธรรมชาติ 100 %
12/09/2020

พร้อมส่ง จัดส่งทุกวันค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางคะ

#ดอกเกลือ ทะเลแท้ 100 %

100 % natutal 🌿

จากธรรมชาติ 100 %

#ดอกเกลือ ทะเลแท้ 100%

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต 🌿

จัดส่งทุกวันค่ะ_ มีบริการเก็บเงินปลายทาง

#ดอกเกลือ ท ะ เ ล แ ท้ 🚚 ส่ ง ต ร ง จ า ก แ ห ล่ ง ผ ลิ ต#ดอกเกลือ แท้ 100% จากแหล่งผลิตโดยตรง จ.เพชรบุรี มั่นใจในคุณภาพ...
16/08/2020

#ดอกเกลือ ท ะ เ ล แ ท้

🚚 ส่ ง ต ร ง จ า ก แ ห ล่ ง ผ ลิ ต

#ดอกเกลือ แท้ 100%

จากแหล่งผลิตโดยตรง จ.เพชรบุรี

มั่นใจในคุณภาพ สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต☠️

ไม่ใส่สาร ✔️❄️

ไม่ฟอกขาว ✔️❄️

จากธรรมชาติ 100% ✔️🌿

100% natural ✔️🌿

เด็ก-ผู้ป่วย ทานได้ ✔️

#ดอกเกลือเมืองเพชรทุกเกล็ดคือคุณภาพ

จากแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 🇹🇭

#จังหวัดเพชรบุรี

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

พ ร้ อ มส่ ง ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 🇹🇭ด อ ก เ ก ลื อ แ ท้ 100 % 🌿จั ด ส่ ง ทุ ก วั น ค ะ 🚚มี บ ริ ก า ร เ ก็ บ เ งิ น ป ล า ย...
20/07/2020

พ ร้ อ มส่ ง ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 🇹🇭

ด อ ก เ ก ลื อ แ ท้ 100 % 🌿

จั ด ส่ ง ทุ ก วั น ค ะ 🚚

มี บ ริ ก า ร เ ก็ บ เ งิ น ป ล า ย ท า ง _COD_

#ดอกเกลือ พร้อมส่งค่ะ 100% natural🌿สินค้ามีสต๊อกทั้งปีค่ะส่งแฟชร-เคอรรี่ มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ
28/06/2020

#ดอกเกลือ พร้อมส่งค่ะ 100% natural🌿

สินค้ามีสต๊อกทั้งปีค่ะ

ส่งแฟชร-เคอรรี่

มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ

#ดอกเกลือ ทะเลแท้ 100%ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต 🌿จัดส่งทุกวันค่ะ_ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
12/06/2020

#ดอกเกลือ ทะเลแท้ 100%

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต 🌿

จัดส่งทุกวันค่ะ_ มีบริการเก็บเงินปลายทาง

พ ร้ อ ม ส่ ง ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 🇹🇭
04/05/2020

พ ร้ อ ม ส่ ง ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 🇹🇭

พ ร้ อ ม ส่ ง ค่ ะ _ จั ด ส่ ง ถึ ง บ้ า น 🇹🇭ด อ ก เ ก ลื อ แ ท้ 100%ป ล อ ด ส า ร เค มี ทุ ก ขั้ น ต อ น ก าร ผ ลิ ต คะ...
28/03/2020

พ ร้ อ ม ส่ ง ค่ ะ _ จั ด ส่ ง ถึ ง บ้ า น 🇹🇭

ด อ ก เ ก ลื อ แ ท้ 100%

ป ล อ ด ส า ร เค มี ทุ ก ขั้ น ต อ น ก าร ผ ลิ ต คะ

100% natutal 🌿

01/02/2020
จำหน่าย ดอกเกลือราคาถูก

#ดอกเกลือ ทะเลแท้ 100 %

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต

🌿 100% natural

พ ร้ อ ม ส่ ง ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 🇹🇭

#ดอกเกลือ แท้ 100% 🌿

สินค้าพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭

รั บ ป ร ะ กั น

❌ปลอดสารฟอกขาว✔️

❌สารไล่ความชื้น✔️

❌ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

✅มีไอโอดีนธรรมชาติ✔️

✅ส่งตรงจากแหล่งผลิต✔️

✅ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต✔️

✅จากธรรมชาติ 100% 100% natural🌿✔️

✅สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้✔️

ดอกเกลือเพชรบุรี

การันตีด้วยคุณภาพ

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

ดอกเกลือแท้ 100 % 🌿 พร้อมส่งทั่วประเทศจากแหล่งผลิตโดยตรง ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต100% natural 🌿
21/01/2020

ดอกเกลือแท้ 100 % 🌿 พร้อมส่งทั่วประเทศ

จากแหล่งผลิตโดยตรง

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต

100% natural 🌿

#ดอกเกลือ ท ะ เ ล แ ท้

🚚 ส่ ง ต ร ง จ า ก แ ห ล่ ง ผ ลิ ต

#ดอกเกลือ แท้ 100%

จากแหล่งผลิตโดยตรง

มั่นใจในคุณภาพ สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต☠️

ไม่ใส่สาร ✔️❄️

ไม่ฟอกขาว ✔️❄️

จากธรรมชาติ 100% ✔️🌿

100% natural ✔️🌿

เด็ก-ผู้ป่วย ทานได้ ✔️

#ดอกเกลือเมืองเพชรทุกเกล็ดคือคุณภาพ

จากแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 🇹🇭

#จังหวัดเพชรบุรี

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

16/11/2019
จำหน่าย ดอกเกลือราคาถูก

ดอกเกลือ แท้ 100%

จากแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย🇹🇭

จังหวัดเพชรบุรี

#ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต

100% natural 🌿

#ดอกเกลือ ท ะ เ ล แ ท้

🚚 ส่ ง ต ร ง จ า ก แ ห ล่ ง ผ ลิ ต

#ดอกเกลือ แท้ 100%

จากแหล่งผลิตโดยตรง

มั่นใจในคุณภาพ สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต☠️

ไม่ใส่สาร ✔️❄️

ไม่ฟอกขาว ✔️❄️

จากธรรมชาติ 100% ✔️🌿

100% natural ✔️🌿

เด็ก-ผู้ป่วย ทานได้ ✔️

#ดอกเกลือเมืองเพชรทุกเกล็ดคือคุณภาพ

จากแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 🇹🇭

#จังหวัดเพชรบุรี

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

#ดอกเกลือ. ทะแท้ 100%พร้อมส่งทั่วประเทศค่ะ 🇹🇭100% natural 🌿ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิตทำเองขายเอง_ เยี่ยมชมแหล่งผลิตได...
14/10/2019

#ดอกเกลือ. ทะแท้ 100%

พร้อมส่งทั่วประเทศค่ะ 🇹🇭

100% natural 🌿

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต

ทำเองขายเอง_ เยี่ยมชมแหล่งผลิตได้คะ

ผลิตภันฑ์จากธรรมชาติ 100% คืออะไร

จากธรรมชาติ 100% คือผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากพื้นฐานอันแท้จริง ธรรมชาติ

ปลอดการปนเปื้อนจากสารเคมี อาทิสารกันเชื้อรา สารกันชื้น สารฟอกขาว วัตถุกันเสีย อื่นๆ

ไม่มีการปรุงแต่ง โดยสารสังเคราะห์ที่ต้องห้าม ในทุกๆขั้นตอนการผลิต

ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเจริญมากขึ้น ทำให้มนุษย์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เริ่มหันมาสนใจสุขภาพ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติมากขึ้น

หนึ่งในวัตถุดิบชั้นดี ๆ จากธรรมชาติ

#ดอกเกลือ ทะเลแท้ 100%

จากมือผู้ผลิตสู่ผู้ซื้อโดยตรง

พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

ดอกเกลือทะเลแท้ 100%ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิตช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️โทร.086-338-4057Line iD : saltflowerหรือคลิ๊ก http...
21/09/2019

ดอกเกลือทะเลแท้ 100%

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057

Line iD : saltflower

หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

#ดอกเกลือ ขาวๆ สวยๆ จากแหล่งผลิตมาแล้ววจ้า

พร้อมส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭 ราคามิตรภาพ

จากชาวนาเกลือโดยตรง สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้

รับประกันคุณภาพ

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต

100% natural 🌿

#คัดสรรสิ่งดีๆจากธรรมชาติเพื่อคุณ

#ชีวิตดีที่คุณเลือกได้

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

พ ร้ อ ม ส่ ง ค่ ะ___ 30 / 8 / 2562ดอกเกลือทะเลแท้ 100%ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต100% natural 🌿
30/08/2019

พ ร้ อ ม ส่ ง ค่ ะ___ 30 / 8 / 2562

ดอกเกลือทะเลแท้ 100%

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต

100% natural 🌿

#ดอกเกลือ แท้ 100%

จากแหล่งผลิตโดยตรง

สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต☠️

ไม่ใส่สาร ✔️❄️

ไม่ฟอกขาว ✔️❄️

จากธรรมชาติ 100% ✔️🌿

100% natural ✔️🌿

เด็ก-ผู้ป่วย ทานได้ ✔️

#ดอกเกลือเมืองเพชรทุกเกล็ดคือคุณภาพ

จากแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 🇹🇭

#จังหวัดเพชรบุรี

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
12/08/2019

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้ผลิต
และจัดจำหน่ายเกลือทะเลเพชรบุรี

#ดอกเกลือ ขาวๆ สวยๆ จากแหล่งผลิตมาแล้ววจ้าพร้อมส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭 ราคามิตรภาพ จากชาวนาเกลือโดยตรง สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิต...
21/07/2019

#ดอกเกลือ ขาวๆ สวยๆ จากแหล่งผลิตมาแล้ววจ้า

พร้อมส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭 ราคามิตรภาพ

จากชาวนาเกลือโดยตรง สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้

รับประกันคุณภาพ

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต

100% natural 🌿

#คัดสรรสิ่งดีๆจากธรรมชาติเพื่อคุณ

#ชีวิตดีที่คุณเลือกได้

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

ดอกเกลือแท้ 100 % 🌿จากแหล่งผลิตโดยตรง ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต100% natural 🌿
03/07/2019

ดอกเกลือแท้ 100 % 🌿

จากแหล่งผลิตโดยตรง

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต

100% natural 🌿

#ดอกเกลือ ท ะ เ ล แ ท้

🚚 ส่ ง ต ร ง จ า ก แ ห ล่ ง ผ ลิ ต

#ดอกเกลือ แท้ 100%

จากแหล่งผลิตโดยตรง

มั่นใจในคุณภาพ สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต☠️

ไม่ใส่สาร ✔️❄️

ไม่ฟอกขาว ✔️❄️

จากธรรมชาติ 100% ✔️🌿

100% natural ✔️🌿

เด็ก-ผู้ป่วย ทานได้ ✔️

#ดอกเกลือเมืองเพชรทุกเกล็ดคือคุณภาพ

จากแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 🇹🇭

#จังหวัดเพชรบุรี

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

ผลิตภันฑ์จากธรรมชาติ 100% คืออะไรจากธรรมชาติ 100% คือผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากพื้นฐานอันแท้จริง ธรรมชาติปลอดการปนเปื้อนจากส...
15/06/2019

ผลิตภันฑ์จากธรรมชาติ 100% คืออะไร

จากธรรมชาติ 100% คือผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากพื้นฐานอันแท้จริง ธรรมชาติ

ปลอดการปนเปื้อนจากสารเคมี อาทิสารกันเชื้อรา สารกันชื้น สารฟอกขาว วัตถุกันเสีย อื่นๆ

ไม่มีการปรุงแต่ง โดยสารสังเคราะห์ที่ต้องห้าม ในทุกๆขั้นตอนการผลิต

ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเจริญมากขึ้น ทำให้มนุษย์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เริ่มหันมาสนใจสุขภาพ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติมากขึ้น

หนึ่งในวัตถุดิบชั้นดี ๆ จากธรรมชาติ

#ดอกเกลือ ทะเลแท้ 100%

จากมือผู้ผลิตสู่ผู้ซื้อโดยตรง

พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

05/06/2019
จำหน่าย ดอกเกลือราคาถูก

พร้อมส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭

#ดอกเกลือ แท้ 100% 🌿

สินค้าพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭

รั บ ป ร ะ กั น

❌ปลอดสารฟอกขาว✔️

❌สารไล่ความชื้น✔️

❌ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

✅มีไอโอดีนธรรมชาติ✔️

✅ส่งตรงจากแหล่งผลิต✔️

✅ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต✔️

✅จากธรรมชาติ 100% 100% natural🌿✔️

✅สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้✔️

ดอกเกลือเพชรบุรี

การันตีด้วยคุณภาพ

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

#ดอกเกลือ ท ะ เ ล แ ท้ 🚚 ส่ ง ต ร ง จ า ก แ ห ล่ ง ผ ลิ ต#ดอกเกลือ แท้ 100% จากแหล่งผลิตโดยตรง จ.เพชรบุรี มั่นใจในคุณภาพ...
23/05/2019

#ดอกเกลือ ท ะ เ ล แ ท้

🚚 ส่ ง ต ร ง จ า ก แ ห ล่ ง ผ ลิ ต

#ดอกเกลือ แท้ 100%

จากแหล่งผลิตโดยตรง จ.เพชรบุรี

มั่นใจในคุณภาพ สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต☠️

ไม่ใส่สาร ✔️❄️

ไม่ฟอกขาว ✔️❄️

จากธรรมชาติ 100% ✔️🌿

100% natural ✔️🌿

เด็ก-ผู้ป่วย ทานได้ ✔️

#ดอกเกลือเมืองเพชรทุกเกล็ดคือคุณภาพ

จากแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 🇹🇭

#จังหวัดเพชรบุรี

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

#ดอกเกลือ ไ ห ม ค ะ _ จั ด ส่ ง ทุ ก วั น คะ 🚚🇹🇭ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ 💁🏻‍♀️โทร.086-338-4057Line iD : saltflowerหร...
03/05/2019

#ดอกเกลือ ไ ห ม ค ะ _ จั ด ส่ ง ทุ ก วั น คะ 🚚🇹🇭

ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057

Line iD : saltflower

หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

#ดอกเกลือ ท ะ เ ล แ ท้ 🚚 ส่ ง ต ร ง จ า ก แ ห ล่ ง ผ ลิ ต#ดอกเกลือ แท้ 100% จากแหล่งผลิตโดยตรง มั่นใจในคุณภาพ สามารถเยี่...
24/04/2019

#ดอกเกลือ ท ะ เ ล แ ท้

🚚 ส่ ง ต ร ง จ า ก แ ห ล่ ง ผ ลิ ต

#ดอกเกลือ แท้ 100%

จากแหล่งผลิตโดยตรง

มั่นใจในคุณภาพ สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต☠️

ไม่ใส่สาร ✔️❄️

ไม่ฟอกขาว ✔️❄️

จากธรรมชาติ 100% ✔️🌿

100% natural ✔️🌿

เด็ก-ผู้ป่วย ทานได้ ✔️

#ดอกเกลือเมืองเพชรทุกเกล็ดคือคุณภาพ

จากแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 🇹🇭

#จังหวัดเพชรบุรี

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

😊 สุขสันต์วันสงกรานต์จ้า 🥰
13/04/2019

😊 สุขสันต์วันสงกรานต์จ้า 🥰

26/03/2019

#ดอกเกลือ ท ะ เ ล แ ท้

🚚 ส่ ง ต ร ง จ า ก แ ห ล่ ง ผ ลิ ต

#ดอกเกลือ แท้ 100%

จากแหล่งผลิตโดยตรง

มั่นใจในคุณภาพ สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต☠️

ไม่ใส่สาร ✔️❄️

ไม่ฟอกขาว ✔️❄️

จากธรรมชาติ 100% ✔️🌿

100% natural ✔️🌿

เด็ก-ผู้ป่วย ทานได้ ✔️

#ดอกเกลือเมืองเพชรทุกเกล็ดคือคุณภาพ

จากแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 🇹🇭

#จังหวัดเพชรบุรี

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

สนใจสั่งซื้อ #ดอกเกลือ ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️โทร.086-338-4057Line iD : saltflowerหรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwK...
18/03/2019

สนใจสั่งซื้อ #ดอกเกลือ

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057

Line iD : saltflower

หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

ไม่ใส่สาร ✔️

ไม่ฟอกขาว ✔️

จากธรรมชาติ 100% ✔️

100% natural 🌿

พร้อมส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭

#ดอกเกลือ ท ะ เ ล แ ท้ 🚚 ส่ ง ต ร ง จ า ก แ ห ล่ ง ผ ลิ ต#ดอกเกลือ แท้ 100% จากแหล่งผลิตโดยตรง มั่นใจในคุณภาพ สามารถเยี่...
06/03/2019

#ดอกเกลือ ท ะ เ ล แ ท้

🚚 ส่ ง ต ร ง จ า ก แ ห ล่ ง ผ ลิ ต

#ดอกเกลือ แท้ 100%

จากแหล่งผลิตโดยตรง

มั่นใจในคุณภาพ สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต☠️

ไม่ใส่สาร ✔️❄️

ไม่ฟอกขาว ✔️❄️

จากธรรมชาติ 100% ✔️🌿

100% natural ✔️🌿

เด็ก-ผู้ป่วย ทานได้ ✔️

#ดอกเกลือเมืองเพชรทุกเกล็ดคือคุณภาพ

จากแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 🇹🇭

#จังหวัดเพชรบุรี

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

มหัสจรรย์แห่งเกลือ #ดอกเกลือ ทะเลแท้ 100%
28/02/2019
จำหน่ายดอกเกลือราคาถูก

มหัสจรรย์แห่งเกลือ #ดอกเกลือ ทะเลแท้ 100%

_⭐️_⭐️_⭐️_⭐️_⭐️_

#ดอกเกลือ ทะเลแท้ จากธรรมชาติ 100%

ปลอดภัยไร้สาร

100% natural 🌿

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

15/02/2019

#ดอกเกลือ แท้ 100% 🌿

สินค้าพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭

รั บ ป ร ะ กั น

❌ปลอดสารฟอกขาว✔️

❌สารไล่ความชื้น✔️

❌ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

✅มีไอโอดีนธรรมชาติ✔️

✅ส่งตรงจากแหล่งผลิต✔️

✅ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต✔️

✅จากธรรมชาติ 100% 100% natural🌿✔️

✅สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้✔️

ดอกเกลือเพชรบุรี

การันตีด้วยคุณภาพ

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

ประโยชน์มากมายจาก #ดอกเกลือทำความสะอาดผิว/ แช่เท้า ด้วย #ดอกเกลือ*เช็ดร่างกายและใบหน้าด้วยผ้าขนหนูที่ชุบด้วยน้ำผสมดอกเก...
01/02/2019

ประโยชน์มากมายจาก #ดอกเกลือ

ทำความสะอาดผิว/ แช่เท้า ด้วย #ดอกเกลือ

*เช็ดร่างกายและใบหน้าด้วยผ้าขนหนูที่ชุบด้วยน้ำผสม

ดอกเกลือ เพื่อช่วยในการผลัดเซลผิวหนังที่ตายแล้วให้

หลุดออกไป และช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตใน

ร่างกาย

*แช่เท้าในน้ำอุ่นที่ผสมเกสรดอกเกลือประมาณ 30 นาที จะ

ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้ ที่สำคัญใครๆก็สามารถ

ทำได้แบบไม่ต้องเสียเงินมากมายเข้าสปาเลย แถมได้

ประโยชน์มากมายเกิดคาด!! “เท้า” เป็นอวัยวะที่เราใช้งาน

หนักมาก เพราะไหนจะต้องแบกรับน้ำหนักเราที่มีหลายสิบ

โลแล้ว เรายังต้องอาศัยเท้าในการเดินหรือทำกิจกรรมอีก

มากมายในแต่ละวัน

ประโยชน์ของการแช่เท้าด้วยดอกเกลือ

1. ช่วยดึงสิ่งที่ตกค้างในร่างกายออก

2.ลดอาการปวดบวมที่เท้าแล้วลดอาการปวดท้อง

3. กระตุ้นความต้านทานของร่างกาย

4. ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น

5. ป้องกันอาการมือเท้าเย็น

โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว

6. ลดอาการอักเสบของจมูกและลำคอ

7. ช่วยให้อาการปวดหัวหรือปวดประจำเดือนลดลง

8. ลดอาการคั่งของเลือดที่ส่วนอื่นๆ

9. ทำให้นอนหลับง่ายตลอดคืน

สนใจสั่งซื้อดอกเกลือ โทร.086-338-4057📞

Line id saltflower

ดอกเกลือแท้ 100% 🌿

ราคามิตรภาพ จากผู้ผลิตโดยตรง

รับประกันคุณภาพ ✅

คัดสรรค์สิ่งดีๆจากธรรมชาติเพื่อคุณ

#ดอกเกลือ ขาวๆ สวยๆ จากแหล่งผลิตมาแล้ววจ้าพร้อมส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭 ราคามิตรภาพ จากชาวนาเกลือโดยตรง สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิต...
21/01/2019

#ดอกเกลือ ขาวๆ สวยๆ จากแหล่งผลิตมาแล้ววจ้า

พร้อมส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭 ราคามิตรภาพ

จากชาวนาเกลือโดยตรง สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้

รับประกันคุณภาพ

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต

100% natural 🌿

#คัดสรรสิ่งดีๆจากธรรมชาติเพื่อคุณ

#ชีวิตดีที่คุณเลือกได้

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

เริ่มต้นฤดูทำนาเกลือ 2562#ดอกเกลือ แท้ 100%จากแหล่งผลิต จ.เพชรบุรีสินค้าพร้อมจัดส่งทั่วไทยจ้า🚚🇹🇭เหนือ ใต้ ออก ตก รอรับสิ...
15/01/2019

เริ่มต้นฤดูทำนาเกลือ 2562

#ดอกเกลือ แท้ 100%

จากแหล่งผลิต จ.เพชรบุรี

สินค้าพร้อมจัดส่งทั่วไทยจ้า🚚🇹🇭

เหนือ ใต้ ออก ตก รอรับสินค้าหน้าบ้านจ้า 🙏🏻

รับประกันคุณภาพ

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

ไม่ใส่สาร ✔️

ไม่ผ่านการฟอกขาว ✔️

หรือการใช้สารเคมีใดๆ

ทุกขั้นตอนการผลิต

100% natural 🌿 ✔️

ดอกเกลือเพชรบุรี การันตีด้วยคุณภาพ✔️

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057

Line iD : saltflower

หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

#ดอกเกลือ แท้ 100% จากแหล่งผลิตโดยตรง สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้ ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต☠️ไม่ใส่สาร ✔️❄️ไม่ฟอกขาว ✔...
07/01/2019

#ดอกเกลือ แท้ 100%

จากแหล่งผลิตโดยตรง

สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้

ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต☠️

ไม่ใส่สาร ✔️❄️

ไม่ฟอกขาว ✔️❄️

จากธรรมชาติ 100% ✔️🌿

100% natural ✔️🌿

เด็ก-ผู้ป่วย ทานได้ ✔️

#ดอกเกลือเมืองเพชรทุกเกล็ดคือคุณภาพ

จากแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 🇹🇭

#จังหวัดเพชรบุรี

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

01/01/2019

สวัสดีปีใหม่
2562
มอบความรักให้กันแล้วอย่าลืมมอบสิ่งดีๆให้กันนะคะ
#ดอกเกลือแท้ จากธรรมชาติ 100%

#ดอกเกลือ แท้ 100% 🌿 สินค้าพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭            รั บ ป ร ะ กั น❌ปลอดสารฟอกขาว✔️❌สารไล่ความชื...
29/12/2018

#ดอกเกลือ แท้ 100% 🌿

สินค้าพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 🚚🇹🇭

รั บ ป ร ะ กั น

❌ปลอดสารฟอกขาว✔️

❌สารไล่ความชื้น✔️

❌ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

✅มีไอโอดีนธรรมชาติ✔️

✅ส่งตรงจากแหล่งผลิต✔️

✅ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต✔️

✅จากธรรมชาติ 100% 100% natural🌿✔️

✅สามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตได้✔️

ดอกเกลือเพชรบุรี

การันตีด้วยคุณภาพ

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

ช่องทางการติดต่อ 💁🏻‍♀️

โทร.086-338-4057
Line iD : saltflower
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/6EfPMSxwKe

ที่อยู่

เพชรบุรี
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

0863384057

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ จำหน่าย ดอกเกลือราคาถูกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง จำหน่าย ดอกเกลือราคาถูก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สนใจค่ะ
เก็บได้นานหรือไม่ ถ้านานอยากซื้อสัก1โลต้องจ่ายเงินเท่าไร