Clicky

ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ.

ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ. ผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และให้บริการที่ลูกค้ามีความพึงพอใจ

เปิดเหมือนปกติ

อัตราค่าบริการงานพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A2 - A0 ของศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ.รับพิมพ์โปสเตอร์งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ /งานคณ...
17/03/2022

อัตราค่าบริการงานพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A2 - A0
ของศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ.

รับพิมพ์โปสเตอร์งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ /งานคณะ / งานมหาวิทยาลัย / เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน / โปสเตอร์งาน KM / โปสเตอร์นำเสนอ The sis
ศูนย์ผลิตตำราเรียนขอเป็นส่วนหนึ่งในงานและความสำเร็จของคุณ
"คิดถึงงานพิมพ์ คิดถึงศูนย์ผลิตตำเรียน"

13/01/2022

ศูนย์ผลิตตำราเรียน เปิดทำการปกติ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

20/12/2021
19/11/2021
Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
08/10/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 13ตั้งแต...
14/09/2021

ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 13

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 13

30/08/2021

ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 12

10/08/2021

ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 11

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
12/07/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

07/07/2021

ขออภัยผู้ใช้บริการทุกท่านตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ค่ะ หากได้วันกำหนดการเปิดบริการจะรีบแจ้งให้ทราบ ขอบคุณค่ะ

06/07/2021

นักศึกษา มจพ. ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่วันนี้ -31 ก.ค. 64
ได้ที่ https://bit.ly/KMUTNB4Vaccine

🛑 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งกลับไป ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลที่กรอก โดยเฉพาะข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับรับ SMS การนัดหมาย หากพบว่าไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไขข้อมูลมาที่ email: [email protected]

มหาวิทยาลัยจะทยอยส่งรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยนักศึกษาจะได้รับ SMS แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันฉีดจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในภายหลัง ทั้งนี้มีแผนการฉีดวัคซีนในวันพุธและวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการได้รับการจัดสรรวัคซีน)

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับ SMS ทุกคน นำบัตรประจำตัวประชาชนไปตามวันและเวลาที่นัดหมาย พร้อมทั้ง Download Application "CRACare" https://vaccination-covid19.web.app และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ https://www.ku.ac.th/th/news1/view/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94-App-CRACare

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนได้ที่ http://covid-19.kmutnb.ac.th/

02/07/2021

ขออภัย เรื่อง การเปิดทำงานของศูนย์ผลิตตำราเรียน หากมีการเปิดทำการจะลงแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
28/06/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
14/06/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

⭕️ กำหนดการรับเข้าเล่มปริญญานิพนธ์. ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ. ⭕️ตามประกาศปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชั่ว...
19/05/2021

⭕️ กำหนดการรับเข้าเล่มปริญญานิพนธ์. ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ. ⭕️
ตามประกาศปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชั่วคราว ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศให้บุคลากรทำงานที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2564

☎️ หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 061-361-6166 คุณเปีย

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
19/05/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ.  ได้ฉีดพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อ ในวันพฤหัสที่ 6  พค.64 เวลา 9.00 น.
06/05/2021

ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ. ได้ฉีดพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อ ในวันพฤหัสที่ 6 พค.64 เวลา 9.00 น.

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
29/04/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
16/04/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
09/04/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

รายการหนังสือพร้อมจำหน่ายที่ศูนย์ผลิตตำราเรียน
10/03/2021

รายการหนังสือพร้อมจำหน่ายที่ศูนย์ผลิตตำราเรียน

เอกสารการจัดพิมพ์ตำรา/หนังสือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.
10/02/2021
กองส่งเสริมวิชาการ

เอกสารการจัดพิมพ์ตำรา/หนังสือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10/02/2021
05/02/2021

นักศึกษาปริญญาตรีที่เตรียมทำเล่มปริญญานิพนธ์
หรือ พี่นักศึกษาปริญญาเอก ที่เตรียมทำเล่มสอบป้องกันก่อนทำเล่มจริงสามารถมาติดต่อพิมพ์และเข้าเล่มได้ตามปกตินะคะ ยินดีให้บริการค่ะ

ศูนย์ผลิตตำราเรียน ขอเสนอการพิมพ์สู่อีกระดับ ด้วยเครื่องพิมพ์หน้ากว้างสูงสุดถึง ขนาด A 0 ที่ให้ภาพคมชัด และแม่นยำในทุกรา...
01/02/2021

ศูนย์ผลิตตำราเรียน ขอเสนอการพิมพ์สู่อีกระดับ ด้วยเครื่องพิมพ์หน้ากว้างสูงสุดถึง ขนาด A 0 ที่ให้ภาพคมชัด และแม่นยำในทุกรายละเอียด
เพื่อรองรับการพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ งานสถาปัตยกรรม งานโฆษณา และงานนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอให้ศูนย์ผลิตตำราเรียนเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จร่วมกับคุณนะคะ

รับเข้าเล่มปริญญานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีราคาเริ่มต้น เพียง 40 บาท
11/09/2020

รับเข้าเล่มปริญญานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ราคาเริ่มต้น เพียง 40 บาท

รับพิมพ์ นามบัตรหน้าเดียว 1.50 บาท / แผ่นหน้าหลัง  2.50 บาท / แผ่นพิมพ์ขั้นต่ำ 100 แผ่น
10/09/2020

รับพิมพ์ นามบัตร
หน้าเดียว 1.50 บาท / แผ่น
หน้าหลัง 2.50 บาท / แผ่น
พิมพ์ขั้นต่ำ 100 แผ่น

🎉🎉🎉ศูนย์ผลิตตำราเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำนักน่าอยู่ ประเภทหน่วยงานขนาดกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 🎉🎉🎉ในการประกวดสำนักงานน่...
19/08/2020

🎉🎉🎉ศูนย์ผลิตตำราเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำนักน่าอยู่ ประเภทหน่วยงานขนาดกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 🎉🎉🎉
ในการประกวดสำนักงานน่าอยู่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโดย คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 5ส และการประกวดสำนักงานน่าอยู่ 💖💖💖 ขอบพระคุณผู้จัดกิจกรรม และขอบคุณ TEAM WORK ของศูนย์ผลิตตำราเรียนทุกคน

ที่อยู่

1518 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00

เว็บไซต์

https://www.kmutnb.ac.th/

ผลิตภัณฑ์

หนังสือ / ตำราเรียน ระดับปวช. ปริญญาตรี โท และเอก

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ.:

วิดีโอทั้งหมด

คิดถึงงานพิมพ์ คิดถึงศูนย์ผลิตตำราเรียน

ศูนย์ผลิตตำราเรียนขอเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด