สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistric

สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistric สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasichareonDistrictOffice

เปิดเหมือนปกติ

สวัสดีปีใหม่ 2565 จ้า.4 ม.ค. 65 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ...
04/01/2022

สวัสดีปีใหม่ 2565 จ้า
.
4 ม.ค. 65 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำคณะผู้บริหารเขตฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าราชการและบุคลากรภายในสำนักงานเขตภาษีเจริญให้ความเคารพนับถือ ในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ที่ทำการสำนักงานเขตภาษีเจริญ

😷 กทม.ย้ำประชาชนตั้งการ์ดแน่นช่วงปีใหม่ เน้นป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล 🔒    นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่...
31/12/2021

😷 กทม.ย้ำประชาชนตั้งการ์ดแน่นช่วงปีใหม่ เน้นป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล 🔒

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวนี้ประชาชนจะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รวมญาติมิตรเพื่อนฝูงและรับประทานอาหารร่วมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งจัดงานเลี้ยงที่บ้านและที่ร้านอาหาร ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพี่น้องประชาชน จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล UP-DMHTA อย่างเข้มงวด โดยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น และสวมให้ถูกวิธี โดยให้ปิดจมูกและคลุมใต้คาง แนบกระชับกับใบหน้า ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร งดการพูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร หากจำเป็นต้องพูดคุยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่างจากผู้อื่น หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มีคนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณสถานที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเท

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า ในส่วนของร้านอาหารจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยทำความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อนและหลังใช้บริการ รวมทั้งจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมน้ำและสบู่สำหรับล้างมือ หรือจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะ จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะบุคคล เว้นระยะที่นั่งระหว่างบุคคลและโต๊ะที่นั่ง 1 - 2 เมตร จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และงดจัดบริการอาหารรูปแบบผู้บริโภคบริการตนเอง

ทั้งนี้ พนักงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด และผู้ประกอบการต้องควบคุมกำกับพนักงาน และลูกค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น หากทุกฝ่ายร่วมมือปฏิบัติตามนี้อย่างเคร่งครัดจะทำให้ทุกคนปลอดโรค ปลอดภัย มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
-----------------------

#ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตภาษีเจริญ ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโควิด-19 .30 ธ.ค. 64 พี่ๆ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังสถาน...
30/12/2021

#ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตภาษีเจริญ ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโควิด-19
.
30 ธ.ค. 64 พี่ๆ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์และแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเน้นย้ามาตรการ "DMHTT" "COVID-FREE Setting" "Universal Prevention" เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค

#ภาษีเจริญ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้แรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง .30 ธ.ค. 64 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภ...
30/12/2021

#ภาษีเจริญ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้แรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
.
30 ธ.ค. 64 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้แรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด
.
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการอื่นจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายให้กับลูกจ้างในรูปแบบที่ลูกจ้างได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ กับนายจ้าง ผ่านกลไก ทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ โดยมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ภาษีเจริญ ห่วงใย เทศกาลปีใหม่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ.30 ธ.ค. 64 พี่ๆเทศกิจ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสารประกาศสำนักงา...
30/12/2021

ภาษีเจริญ ห่วงใย เทศกาลปีใหม่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
.
30 ธ.ค. 64 พี่ๆเทศกิจ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสารประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ เรื่องมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 แก่ร้านค้าผู้ประกอบการ, วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง, และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างการรับรู้ รวมถึงให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกรุงเทพมหานคร ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ตลาดนัดส่งท้ายปี #ตลาดนัดผักผลไม้ดีๆ@ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ.30 ธ.ค. 64 เช้าวันสุดท้ายของการทำงานปี 64 ผอ.ยุทธนา พร้อมด...
30/12/2021

ตลาดนัดส่งท้ายปี #ตลาดนัดผักผลไม้ดีๆ@ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ
.
30 ธ.ค. 64 เช้าวันสุดท้ายของการทำงานปี 64 ผอ.ยุทธนา พร้อมด้วยผช.วัลลภ และ ผช.พรพัน นัดกันไปอุดหนุนสินค้าดีๆ ของพี่ ป้า น้า อา ที่นำมาจำหน่ายกันที่ #เขตภาษีเจริญ ในงาน ผักผลไม้ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ
.
มีทั้งผัก ผลไม้สดๆ อาหารพร้อมทาน อาหารแปรรูป ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้าอุปโภค ของขวัญ ของฝาก หลากหลาย ช้อปกันเพลิน เพลิน
.
หากพลาดตลาดส่งท้ายปีครั้งนี้ ไว้เจอกันอีกทีปีเสือ ปี 2565 นะคะ
.
สวัสดีปีใหม่พี่ๆ ทุกท่านล่วงหน้าค่ะ 😊

✨ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 48) ✨สาระสำคัญ👇👉 ขยายเวลาถึง 15 ม.ค.65 ให้ร้านอาหาร...
29/12/2021

✨ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 48) ✨

สาระสำคัญ👇

👉 ขยายเวลาถึง 15 ม.ค.65 ให้ร้านอาหาร สามารถให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. (จากประกาศฉบับที่ 47 สิ้นสุด 31 ธ.ค.64)

👉 กิจการ และสถานที่ที่ยังไม่อนุญาตให้เปิด ยังต้องปิดให้บริการต่อเนื่อง ถึง 15 ม.ค.65

👉 การจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ที่รวมคนจำนวนมาก ให้ผู้รับผิดชอบจัดงานปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนอย่างเคร่งครัด

-----------

📌 ดาวน์โหลดประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 48 https://www.prbangkok.com/th/covid/detail/19/8665

📌 ดาวน์โหลดประกาศกทม. เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่
https://www.prbangkok.com/th/covid/detail/19/8217

📌 ดาวน์โหลดประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 47
https://www.prbangkok.com/th/covid/detail/19/7321

ภาษีเจริญ ตรวจเชิงรุกป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน.29 ธ.ค. 64 พี่ๆฝ่ายสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง ต...
29/12/2021

ภาษีเจริญ ตรวจเชิงรุกป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน
.
29 ธ.ค. 64 พี่ๆฝ่ายสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง ตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยการใช้ชุดทดสอบ ATK หาเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของในชุมชน ณ ซอยบางแวก 37 เขตภาษีเจริญ

ปีใหม่‼️ การ์ดต้องไม่ตก #ภาษีเจริญ ตรวจสถานประกอบการ เข้ม💪มาตรการป้องกันโควิด-19 .29 ธ.ค. 64 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยกา...
29/12/2021

ปีใหม่‼️ การ์ดต้องไม่ตก #ภาษีเจริญ ตรวจสถานประกอบการ เข้ม💪มาตรการป้องกันโควิด-19
.
29 ธ.ค. 64 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ภาษีเจริญ ตรวจประเมินสถานประกอบการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ตามมาตรการ Thai Stop covid, Covid Free Setting พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงประชาสัมพันธ์ประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 48)

#ภาษีเจริญ จัดการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ.29 ธ.ค. 64 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขต...
29/12/2021

#ภาษีเจริญ จัดการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
.
29 ธ.ค. 64 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล และนางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง เปิดการอบรมแนวทางปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตภาษีเจริญในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงหลักการสำคัญคือ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” รวมถึงมีการตอบคำถามและมอบของรางวัลอีกด้วย โดยมีนางสาวจิราวรรณ ถิ่นนาเมือง นิติกรชำนาญการ ฝ่ายเทศกิจเป็นวิทยากรให้ความรู้ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ของทุกฝ่ายเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตภาษีเจริญ

💥ผ่าโครงการ 70 ไร่สวนคลองช่องนนทรีกับงบ 980 ล้านบาท 💥    นับตั้งแต่ “สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” ได้เริ่มเปิดเฟสแรกให้ไ...
29/12/2021

💥ผ่าโครงการ 70 ไร่สวนคลองช่องนนทรีกับงบ 980 ล้านบาท 💥
นับตั้งแต่ “สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” ได้เริ่มเปิดเฟสแรกให้ได้ยลโฉมตั้งแต่วันคริสมาสต์ 2564 เป็นต้นมา ก็มีผู้คน รวมทั้งสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมกันไม่ขาดสาย มีทั้งเสียงชม เสี่ยงบ่น คำถาม และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ นานา ที่เจ้าของโครงการอย่างกรุงเทพมหานครไม่อาจจะมองข้ามเพราะล้วนแต่เป็นข้อมูลที่สามารถนำเป็นใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานในระยะต่อไป
📜 พาดหัวข่าวจากหลายสำนักต่างพุ่งเป้าไปที่งบโครงการ 980 ล้านบาท จนทำให้หลายคนตกใจกับตัวเลขหากไม่ได้เจาะรายละเอียดให้ลึกลงไปซึ่งจะพบว่าที่กำลังเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเพียงส่วนที่ 2 ของโครงการ จากที่มีอยู่ทั้งหมด 5 ส่วน และใช้งบ 80 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งโครงการ 980 ล้านบาท คำถามคาใจที่ยังตามมาอีกมากมาย 80 ล้านบาทใช้อะไรบ้าง แล้วส่วนที่เหลือจะทำอะไร จะเสร็จเมื่อไร ทำแล้วชาวกรุงเทพฯ จะได้อะไรจากโครงการนี้ ฯลฯ วันนี้เรามาหาคำตอบกัน
📜 สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร โดยนายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก ได้เปิดเผยรายละเอียดของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ว่ามีจุดเริ่มต้นโครงการฯ บริเวณถนนสุรวงศ์ถึงถนนพระรามที่ 3 ระยะทางรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 15 เมตร การดำเนินโครงการฯ แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 จากถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร ระยะทาง 800 เมตร วงเงิน 80 ล้านบาท ช่วงที่ 2 จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ระยะทาง 200 เมตร วงเงิน 80 ล้านบาท ช่วงที่ 3 จากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์ ระยะทาง 1,600 เมตร วงเงินงบประมาณ 370 ล้านบาท ช่วงที่ 4 จากถนนจันทน์ถึงถนนรัชดาภิเษก ระยะทาง 1,000 เมตร วงเงินงบประมาณ 250 ล้านบาท ช่วงที่ 5 จากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระรามที่ 3 ระยะทาง 900 เมตร วงเงิน 200 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อเฉลี่ยงบประมาณทั้งโครงการถือเป็นการลงทุน 7 - 8,000 บาท/ตารางเมตร
📜 ตลอดแนวโครงการทั้ง 5 ช่วง มีงานโครงสร้างเสาเข็มเพื่อค้ำยันเขื่อนและเป็นฐานที่แข็งแรงรองรับการปลูกต้นไม้และงานอื่นๆ รวมทั้งการขุดลอกคลอง ซึ่งจะช่วยลดโคลนตมที่สะสมและและลดกลิ่นเหม็นของน้ำในคลองได้ในระดับหนึ่ง ส่วนที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน คือ งานก่อสร้างสวนสาธารณะในคลองช่องนนทรีซึ่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ รวมถึงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณโดยรอบและส่วนต่อเนื่อง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานก่อสร้างและปรับปรุงลานกิจกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
🎄 200 เมตรแรก จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 (ช่วงที่ 2) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 64 ถือเป็นไฮไลต์สำคัญ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่รองรับคนที่ใช้บริการวันละกว่า 1 แสนคน และ BRT ประมาณ 1-1.5 หมื่นคน/วัน รวมถึงประชาชนที่อยู่อาศัยและทำงานบริเวณใกล้เคียงกว่า 2.3 หมื่นคน สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่นี้ได้ จุดนี้จึงมีการออกแบบให้มีความโดดเด่นแปลกตา โดยเฉพาะโซนลานกิจกรรม ซึ่งมีการติดตั้ง 3 D Printing ผนังน้ำตก ระบบน้ำล้น (Fog) ทำทรายล้าง ปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้น้ำนานาชนิด งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับ โซน sky walk มีการปูหินแกรนิตพื้นทางเดิน ติดตั้งราวกันตกทางเดิน ปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่ม รวมทั้งทำทางพื้นคอนกรีตเป็นทางเดินเข้าสวนฯ เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี และ BRT
🎯 ขณะนี้กำลังเร่งรัดช่วงที่ 1 จากถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร ระยะทาง 800 เมตร เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับช่วงที่ 2 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา ครั้งที่ 2 เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง ส่วนอีก 3 ช่วงที่เหลือจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างต่อไป คาดว่าทั้งโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565
🌳 เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรี ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในระยะยาว เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นเส้นทางออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่ดีบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
🎍 การพัฒนาคลองช่องนนทรี ไม่ได้มุ่งแต่การปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะเท่านั้น แต่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะทำให้คลองมีประโยชน์มากกว่าทางระบายน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำเสียแยกออกจากน้ำดี และน้ำเสียที่แยกออกมาจะถูกบำบัดเพื่อนำกลับไปใช้ไล่น้ำเสียในคลองสายอื่นที่เชื่อมต่อกับคลองช่องนนทรี รวมทั้งยังคงมีศักยภาพในการลำเลียงน้ำในฤดูฝนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้มของโครงข่ายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสีฟ้าเขียวซึ่งจะเชื่อมต่อเส้นคลองสาทร สู่สวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ สู่คลองแสนแสบและคลองเตยซึ่งเชื่อมต่อหากันทั้งหมด
📍 รายละเอียดด้านประสิทธิภาพการระบายน้ำและข้อกังวลเรื่องน้ำเสียอันเป็นผลกระทบจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ติดตามได้ในตอนหน้า ทางเพจ “กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์”
#สวนคลองช่องนนทรี

#ภาษีเจริญ ตรวจเชิงรุกป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน.28 ธ.ค. 64 พี่ๆฝ่ายสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ...
28/12/2021

#ภาษีเจริญ ตรวจเชิงรุกป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน
.
28 ธ.ค. 64 พี่ๆฝ่ายสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยการใช้ชุดทดสอบ ATK หาเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของในชุมชน ณ วัดรางบัว เขตภาษีเจริญ

ผัก ผลไม้ ที่จะขายงานนี้ได้ต้องปลอดภัย ✅ #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตภาษีเจริญ สุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ งาน "ตลาดนัดผัก...
28/12/2021

ผัก ผลไม้ ที่จะขายงานนี้ได้ต้องปลอดภัย ✅ #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตภาษีเจริญ สุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ งาน "ตลาดนัดผักผลไม้ดีๆ@ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ"
.
28 ธ.ค. 64 น้องๆ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ขะมักเขม้นสุ่มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่อาจตกค้างในผักสดและผลไม้ ที่จะจำหน่ายในงาน "ตลาดนัดผักผลไม้ดีๆ@ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ"
.
หากพบเราไม่ให้ขายเด็ดขาด😠
.
แต่วางใจได้ ทุกร้านผ่านฉลุย ปลอดภัย ไร้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคแน่นอน
.
มาพบกันได้ พฤหัสที่ 30 ธันวาคมนี้ ที่เขตภาษีเจริญเหมือนเดิมจ้า

ฝาท่อระบายน้ำชำรุด อันตราย❌ #โยธาเขตภาษีเจริญ ลงพื้นที่ฉับไว เปลี่ยนใหม่ทันที.28 ธ.ค. 64 พี่ๆ ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่เปลี่ยน...
28/12/2021

ฝาท่อระบายน้ำชำรุด อันตราย❌ #โยธาเขตภาษีเจริญ ลงพื้นที่ฉับไว เปลี่ยนใหม่ทันที
.
28 ธ.ค. 64 พี่ๆ ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยบางแวก 2 แยก 5 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา

#ภาษีเจริญ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามการปฏิบัติงานกลุ่มเขตกรุงธนใต้.28 ธ.ค. 64 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภ...
28/12/2021

#ภาษีเจริญ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามการปฏิบัติงานกลุ่มเขตกรุงธนใต้
.
28 ธ.ค. 64 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล และนางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามการปฏิบัติงานกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกัน โดยมีคณะผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2564.28 ธ.ค. 64 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พ...
28/12/2021

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2564
.
28 ธ.ค. 64 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล และนางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำคณะผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก โดยมีพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี

#ภาษีเจริญ สถานประกอบการร่วมใจ ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่น PM 2.5.สถานประกอบการในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ให้ความร่วมมือในการฉีดพ่น...
27/12/2021

#ภาษีเจริญ สถานประกอบการร่วมใจ ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่น PM 2.5
.
สถานประกอบการในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ให้ความร่วมมือในการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณไซต์งานก่อสร้าง โครงการ Condo The Living เพชรเกษม และบริเวณดาดฟ้าศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

#ภาษีเจริญ เตรียมความพร้อมสำหรับจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2564.27 ธ.ค. 64 นางพรพัน วัฒนสินธุ์...
27/12/2021

#ภาษีเจริญ เตรียมความพร้อมสำหรับจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2564
.
27 ธ.ค. 64 นางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายรายได้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ สำหรับจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี

#ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตภาษีเจริญ แนะนำและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ.27 ธ.ค. 64 พี่ๆ ฝ่ายสิ่...
27/12/2021

#ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตภาษีเจริญ แนะนำและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
.
27 ธ.ค. 64 พี่ๆ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ แนะนำและประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

#ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตภาษีเจริญ ห่วงใย ใส่ใจ มอบถุงยังชีพให้ประชาชน.27 ธ.ค. 64 พี่ๆ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผ่า...
27/12/2021

#ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตภาษีเจริญ ห่วงใย ใส่ใจ มอบถุงยังชีพให้ประชาชน
.
27 ธ.ค. 64 พี่ๆ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผ่านคณะกรรมการชุมชน เพื่อส่งมอบให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงรายใหม่ จำนวน 2 ครัวเรือน พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ณ ชุมชนหมู่บ้านอินทราวิลล่า

#ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตภาษีเจริญ ห่วงใย ใส่ใจ มอบถุงยังชีพให้ประชาชน
.
27 ธ.ค. 64 พี่ๆ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผ่านคณะกรรมการชุมชน เพื่อส่งมอบให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงรายใหม่ จำนวน 2 ครัวเรือน พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ณ ชุมชนหมู่บ้านอินทราวิลล่า

#ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตภาษีเจริญ ร่วมสำรวจผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต.27 ธ.ค. 64 ทีมเจ้าหน้าที่...
27/12/2021

#ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตภาษีเจริญ ร่วมสำรวจผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
.
27 ธ.ค. 64 ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน (พอช.) สภาองค์กรชุมชนเขตภาษีเจริญ, เครือข่ายพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยเขตภาษีเจริญ, เครือข่ายโซนกรุงธนใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ณ กลุ่มปูนเล็ก ซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7 เขตภาษีเจริญ

ที่อยู่

Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624130565

เว็บไซต์

http://203.155.220.217/phasicharoen/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistricผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistric:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เงินเยียวยาเด็กเล็ก ปีใหม่แล้ว ยังไม่เห็นวี่แวว 🤔
ช่วยหน่อย ขยะลอยมาติดหลังบ้านทุกวัน สกปรก กลิ่นเหม็นมาก
ราชพฤกษ์ ซ.2 จัดเก็บด้วยครับ
จะลงทะเบียนฉีดวัคซีน
รื้อถอน ปลูกหญ้ามีดอกไม้เล็กๆขึ้น ถอนอีก ตกแต่งไม่รู้กี่รอบ กทม. สงสัยงบประมาณเยอะไปนะครับ ปลูกต้นไม้ใหญ่จะดีกว่าไหม หรือตกแต่งแบบนี้ไปเรื่อยๆน่ะดีแล้ว มีงบให้ผลาญเรื่อยๆ รถมอไซต์จากเจ้าหน้าที่เทศกิจ คนในคอนโดเพลสซิเดนท์ ไรเดอร์ส่งอาหาร วิ่งย้อนศรบนฟุตปาธ จนพื้นพังมานาน เอางบไปสร้างเหล็กกั้นไม่ให้มอเตอร์ไซต์วิ่ง ทำฟุตปาธใหม่บ้างเถอะครับ อย่าผลาญภาษีของประชาชนที่จ่ายไป ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะบ้าง ไหนๆก็กินกันอยู่แล้ว แต่ทำให้มันดีๆหน่อย จากใจคนคอนโดทีต้องคอยหลบมอเตอร์ไซต์ แถมกดแตรไล่อีก แก้ปัญหาให้ถูกจุด อยากเห็นฟุตปาธในกรุงเทพฯมีการพัฒนาขึ้นกว่านี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ #สำนักงานเขตภาษีเจริญ #แยกบางหว้า
#๑แชร์๑ธรรมทาน ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติ “พระเวสสันดรชาดก” ออนไลน์ ผ่านทางเฟสบุ๊ค วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ___ในการนี้จึงขอบอกบุญ ญาติโยมทุกท่านที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เพื่อสนับสนุนการศึกษาของ สำนักเรียนวัดนิมมานรดี ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ ___พระมหาสุนทร ธมฺมสุนฺทโร ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดนิมมานรดีโทร. ๐๘๖-๐๕๒-๐๕๖๙ ได้ทุกวัน หรือโอนเข้าบัญชีได้ที่ ธนาคารกรุงไทย. ชื่อบัญชี สำนักเรียนวัดนิมมานรดี เลขที่บัญชี ๐๔๐-๑-๒๓๘๗๔-๑ จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ สาธุขออนุโมทนา
ไม่ใส่แมสอีกแล้วครับ
บ้านผมอยู่ ถนนเทอดไท บางหว้า เมื่อปี2554 เข้าไปสอบถาม จนท ที่เขตภาษีเจริญ ว่าน้ำจะท่วมมั้ย ได้รับคำตอบว่าท่วมแน่นอนระดับน้ำประมาณ50ซม ปีนี้ 2564 ขอถามผ่านทางเพจนี้นะครับ น้ำจะท่วมหรือไม่ ถ้าท่วมมากหรือน้อยกว่าปี2554ครับ พวกเราจะได้เตรียมตัวได้ทันเวลาครับ ขอขอบคุณครับ