สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistric

สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistric สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasichareonDistrictOffice

เปิดเหมือนปกติ

#ภาษีเจริญ จับมือศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่ วางแผนรับมือการแยกกักผู้ป่วยที่บ้าน ตามมาตรการสาธารณสุขของ ศบค..12 ก.ค. 64 ผอ.ณ...
12/07/2021

#ภาษีเจริญ จับมือศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่ วางแผนรับมือการแยกกักผู้ป่วยที่บ้าน ตามมาตรการสาธารณสุขของ ศบค.
.
12 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับระบบการแยกกักแบบการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักในชุมชน (Community Isolation) ให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพื้นที่ภาษีเจริญ ตามมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เพื่อวางแผน ซักซ้อมความเข้าใจ และวางระบบการบริหารจัดการเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ร่วมด้วยผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตภาษีเจริญ

❗️❗️❗️ อย่าลืมนะครับ ❗️❗️❗️.วันนี้เป็นต้นไป ต้องปฏิบัติตามประกาศ กทม. ฉบับที่ 36 แล้ว อะไรต้องปิด ที่ใดยังเปิดได้อยู่ แล...
12/07/2021

❗️❗️❗️ อย่าลืมนะครับ ❗️❗️❗️
.
วันนี้เป็นต้นไป ต้องปฏิบัติตามประกาศ กทม. ฉบับที่ 36 แล้ว อะไรต้องปิด ที่ใดยังเปิดได้อยู่ และเปิดได้ถึงกี่โมง เช็คโลดดด 👇👇👇

📍เขตราษฎร์บูรณะ เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วไปวันละ 900 คน ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 ก.ค. 64 ระหว่างเว...
12/07/2021

📍เขตราษฎร์บูรณะ เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วไปวันละ 900 คน ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 ก.ค. 64 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วัดราษฎร์บูรณะ โดยเขตได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร และจัดระเบียบประชาชนผู้มารับบริการให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด เมื่อรับบัตรคิวแล้ว ประชาชนสามารถกลับบ้านหรือไปทำธุระส่วนตัวแล้วค่อยกลับมาตามเวลาที่กำหนดในบัตรคิว หรือสามารถเข้าไปรอยังจุดพักคอย ซึ่งรองรับประชาชนได้ประมาณ 600 คน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณจุดแจกบัตรคิว สำหรับลำดับการตรวจ มีดังนี้ คิวที่ 1 - 150 จะได้รับการตรวจเวลา 09.00 - 09.30 น. คิวที่ 151 - 300 จะได้รับการตรวจเวลา 09.31 - 10.00. น. คิวที่ 301 - 450 จะได้รับการตรวจเวลา 10.01 - 10.30 น. คิวที่ 451 - 600 จะได้รับการตรวจเวลา 10.31 - 11.00 น. คิวที่ 601 - 750 จะได้รับการตรวจเวลา 11.01 - 11.30 น. และคิวที่ 751 - 900 จะได้รับการตรวจเวลา 11.31 - 12.00 น.
.
✅สำหรับประชาชนที่ได้รับบัตรคิวแล้ว กรุณาเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามวันเวลาในบัตรคิว โดยนำบัตรคิวมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว 1 ด้าม และจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองและญาติที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

#ภาษีเจริญ ประชุมปรับแผนมาตรการดูแลการแพร่ระบาดในพื้นที่ ตามมาตรการด้านสาธารณสุขของ ศบค..12 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ เป็นประธ...
12/07/2021

#ภาษีเจริญ ประชุมปรับแผนมาตรการดูแลการแพร่ระบาดในพื้นที่ ตามมาตรการด้านสาธารณสุขของ ศบค.
.
12 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ภาษีเจริญ เพื่อติดตามสถานการณ์ พร้อมการปรับแผนป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. โดยเฉพาะระบบการแยกกักแบบการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักในชุมชน (Community Isolation) โดยมีคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตภาษีเจริญ

#ภาษีเจริญ บิ๊กคลีนนิ่งฝ่ายทะเบียน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.12 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยทั้ง 2 ท่าน ...
12/07/2021

#ภาษีเจริญ บิ๊กคลีนนิ่งฝ่ายทะเบียน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
12 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยทั้ง 2 ท่าน และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ บิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาด พร้อมลงน้ำยาฆ่าเชื้อภายในฝ่ายทะเบียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังตรวจพบเจ้าหน้าที่ (ส่วนที่ไม่ได้ติดต่อกับประชาชน) ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม ซึ่งมีการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสใกล้ชิด เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว
.
สำหรับฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญของเรา ปิดให้บริการประชาชน 3 วัน (ยกเว้นแจ้งเกิด-แจ้งตาย) พร้อมยกเลิกการจองคิวผ่าน app BMAQ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทร 0 2413 0383 ต่อ 6640, 6639

📢ขอแจ้งข่าวด่วน‼️จากฝ่ายทะเบียนค่ะ.🔸️ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ ❌ปิด❌ให้บริการเป็นเวลา 3 วัน (รับเฉพาะแจ้งเกิด-แจ้...
11/07/2021

📢ขอแจ้งข่าวด่วน‼️จากฝ่ายทะเบียนค่ะ
.
🔸️ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ ❌ปิด❌ให้บริการเป็นเวลา 3 วัน (รับเฉพาะแจ้งเกิด-แจ้งตาย)
.
🔸️ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ถึงวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
.
❌️และขอยกเลิกการจองคิวผ่าน app BMAQ ในวันดังกล่าว
.
🔸️เพื่อทำความสะอาด ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากตรวจพบเจ้าหน้าที่ (ส่วนที่ไม่ได้ติดต่อกับประชาชน) ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม พร้อมทั้งตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสใกล้ชิด เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 🦠
.
#สำนักงานเขตภาษีเจริญ ต้องขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ🙏

📢ขอแจ้งข่าวด่วน‼️จากฝ่ายทะเบียนค่ะ
.
🔸️ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ ❌ปิด❌ให้บริการเป็นเวลา 3 วัน (รับเฉพาะแจ้งเกิด-แจ้งตาย)
.
🔸️ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ถึงวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
.
❌️และขอยกเลิกการจองคิวผ่าน app BMAQ ในวันดังกล่าว
.
🔸️เพื่อทำความสะอาด ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากตรวจพบเจ้าหน้าที่ (ส่วนที่ไม่ได้ติดต่อกับประชาชน) ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม พร้อมทั้งตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสใกล้ชิด เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 🦠
.
#สำนักงานเขตภาษีเจริญ ต้องขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ🙏

#ภาษีเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกลุ่มเขตกรุงธนใด้ 10 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอน...
10/07/2021

#ภาษีเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกลุ่มเขตกรุงธนใด้

10 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกลุ่มเขตกรุงธนใต้ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติกองทุนสวัสดิการชุมชนในกลุ่มเขตที่เสนอขอรับเงินสมทบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตทุ่งครุ, กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางแค และกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตหนองแขม โดยจัดการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตภาษีเจริญ

#ภาษีเจริญ ตรวจตลาด เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เข้มงวด!.9 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยเยาวะสกุ...
09/07/2021

#ภาษีเจริญ ตรวจตลาด เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เข้มงวด!
.
9 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยเยาวะสกุล และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจตลาดในพื้นที่ภาษีเจริญ เพื่อตรวจแนะนำเจ้าของตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดและเคร่งครัด ณ ตลาดร่มไม้ชายคา เขตภาษีเจริญ

#ภาษีเจริญ ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ.9 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยทั้ง ...
09/07/2021

#ภาษีเจริญ ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ
.
9 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พูดคุยทำความเข้าใจ และรับฟังสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากสถานประกอบการ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง และเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค เพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือเรื่องการบริหารจัดการ พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด

📢📢พรุ่งนี้ ตลาดบางแคภิรมย์ยังเปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด19อยู่นะครับ.แอบกระซิบว่า ทางตลาดจะเริ่มแจกคิวตอน ตี 5 และเริ่...
09/07/2021

📢📢พรุ่งนี้ ตลาดบางแคภิรมย์ยังเปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด19อยู่นะครับ
.
แอบกระซิบว่า ทางตลาดจะเริ่มแจกคิวตอน ตี 5 และเริ่มให้บริการ 8 โมงเช้า อย่าลืมบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา **ใบเดียวเท่านั้น** และปากกาส่วนตัวนะครับ 😁😁

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 10 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------

📄 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ
✍️ ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว เพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
.............

⚠️ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

📲 🌟 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ 🌟
-----------------------------

#ภาษีเจริญ ตรวจความเรียบร้อยการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุก ให้แก่ชาวชุมชนวัดโคนอน สกัดกั้นการแพร่ระบาดในชุมชน.9 ก.ค. ...
09/07/2021

#ภาษีเจริญ ตรวจความเรียบร้อยการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุก ให้แก่ชาวชุมชนวัดโคนอน สกัดกั้นการแพร่ระบาดในชุมชน
.
9 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยทั้ง 2 ท่าน และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคโควิด19 ซึ่งได้รับการประสานจากศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์, กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย และโรงพยาบาลวิชัยเวช ในการคัดกรองชาวชุมชนวัดโคนอน เพื่อเฝ้าระวัง และสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด19 ในชุมชน โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา, การเว้นระยะห่างทางสังคม และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ

#ภาษีเจริญ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม บิดาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี 7 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ พร้อมด้วยผช.เย...
08/07/2021

#ภาษีเจริญ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม บิดาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี

7 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ พร้อมด้วยผช.เยาวะสกุล หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณพ่อวุฒิชัย สามกองาม บิดาของนางสาวสุทธินี สามกองาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอด
.
โดยกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 น. และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ เมรุวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫📌 วันที่ 9 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป.ที่ตลาดบาง...
08/07/2021

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 9 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
.
ที่ตลาดบางแคภิรมย์ ตรวจเชิงรุกถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 นี้ค่ะ

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 9 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------

📄 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ
✍️ ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว เพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
.............

⚠️ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

📲 🌟 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ 🌟
-----------------------------

#ภาษีเจริญ ส่งต่อหน้ากากอนามัยจากผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรเขตฯ.8 ก.ค.64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยเ...
08/07/2021

#ภาษีเจริญ ส่งต่อหน้ากากอนามัยจากผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรเขตฯ
.
8 ก.ค.64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยเยาวะสกุลฯ ส่งต่อหน้ากากอนามัยที่ได้รับมอบจากคุณเก่งกาจ คุปต์อัครภิญโญ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเสนีย์ กรุ๊ป จำกัด ให้แก่หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตภาษีเจริญ ป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานเขตภาษีเจริญ

#ภาษีเจริญ ส่งต่อหน้ากากอนามัยจากผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรเขตฯ
.
8 ก.ค.64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยเยาวะสกุลฯ ส่งต่อหน้ากากอนามัยที่ได้รับมอบจากคุณเก่งกาจ คุปต์อัครภิญโญ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเสนีย์ กรุ๊ป จำกัด ให้แก่หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตภาษีเจริญ ป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานเขตภาษีเจริญ

#ภาษีเจริญ ประกาศเจตจำนง ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น .8 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต นำบุคลากรเดินรณรงค์ต่...
08/07/2021

#ภาษีเจริญ ประกาศเจตจำนง ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
.
8 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต นำบุคลากรเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ในการบริหารงานและปฏิบัติงาน ให้มีคุณธรรม มีความโปร่งใส่ ปราศจากการทุจริตตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ภายในสำนักงานเขตภาษีเจริญ

แสดงมุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล 71 ปี เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์.7 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ นำคณะผู้บริหารเขตฯ เข้ากราบนมัสการพระราชสิ...
07/07/2021

แสดงมุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล 71 ปี เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
.
7 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ นำคณะผู้บริหารเขตฯ เข้ากราบนมัสการพระราชสิทธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ เพื่อแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 71 ปี ณ วัดคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ

#ภาษีเจริญ รับมอบเครื่องดื่มจาก บ.โอสถสภาฯ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่ถูกกักตัวภายในแคมป์ก่อสร้าง.7 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ...
07/07/2021

#ภาษีเจริญ รับมอบเครื่องดื่มจาก บ.โอสถสภาฯ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่ถูกกักตัวภายในแคมป์ก่อสร้าง
.
7 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มโสม และเจลลี่ จำนวนทั้งสิ้น 20 ลัง จากบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปส่งมอบให้พี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดสถานที่ก่อสร้าง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

#ภาษีเจริญ รับมอบข้าวสารและน้ำพริกเผาจากผู้ใหญ่ใจดี ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19.7 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ พร้อมด...
07/07/2021

#ภาษีเจริญ รับมอบข้าวสารและน้ำพริกเผาจากผู้ใหญ่ใจดี ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
.
7 ก.ค. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยเยาวะสกุล หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และหัวหน้าฝ่ายรายได้ ร่วมรับมอบข้าวสาร น้ำพริกเผาบรรจุหลอด น้ำพริกตาแดง และน้ำพริกปลาย่าง จากบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัดและ คุณสุริยา สมศิริ จากร้านชาว-เชาว์ เพ็ทเวิลด์ พุทธมณฑลสาย 1 ที่นำมาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เขตภาษีเจริญ เพื่อช่วยส่งต่อความห่วงใยไปยังพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เขตภาษีเจริญในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของสถานีตำรวจนค...
07/07/2021

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน
.
โดยวันนี้ 7 กรกฎาคม 2564 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนางเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย ในการยกระดับการป้องกันอาชญากรรมสาธารณะ และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ประกอบด้วย การทาแถบสีขอบบาทวิถี ทาสีกำแพง และตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้าริมถนนเพชรเกษม พร้อมกับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะภายในซอยเพชรเกษม 20 เขตภาษีเจริญ

#เขตภาษีเจริญ (6 ก.ค. 64) เวลาประมาณ 17.00 น. ในพื้นที่เขตมีฝนตกเล็กน้อย หน่วยบริการเร่งด่วนเบสท์ออกจัดเก็บขยะหน้าช่องตะ...
06/07/2021

#เขตภาษีเจริญ (6 ก.ค. 64) เวลาประมาณ 17.00 น. ในพื้นที่เขตมีฝนตกเล็กน้อย หน่วยบริการเร่งด่วนเบสท์ออกจัดเก็บขยะหน้าช่องตะแกรงรับน้ำฝน ถนนเพชรเกษม ทั้ง 2 ฝั่ง เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทุกจุด

เวลา 17.30 น. ฝนตกเหลือเป็นละอองเล็กน้อย ตรวจสอบถนนเพชรเกษมไม่มีน้ำรอการระบาย ไม่มีเหตุต้นไม้หรือป้ายโฆษณาล้ม

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับชมรมคนริมน้ำคลองพระยาราชมนตรี จัดกิจกรรมจิตอาสาดูแลรักษาคูคลอง พร้อมเดินรณรง...
06/07/2021

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับชมรมคนริมน้ำคลองพระยาราชมนตรี จัดกิจกรรมจิตอาสาดูแลรักษาคูคลอง พร้อมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงคู คลอง
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน
.
โดยวันนี้ 6 กรกฎาคม 2564 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ภาษีเจริญ และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกันทำความสะอาด ดูแลรักษาคูคลอง บริเวณคลองบางส่าย ตามกิจกรรมการดูแลรักษาคู คลอง ชมรมคนริมน้ำ ในรูปแบบจิตอาสา ด้วยการจัดเก็บขยะ ทำความสะอาดริมคูน้ำ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคูน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์จากประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง พร้อมกับเดินรณรงค์ร่วมกับชาวชมรมคนริมน้ำคลองพระยาราชมนตรี ในกิจกรรมการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะหรือของเสียลงคู คลอง เพื่อร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ แลรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ น้ำเสีย ลงในคู คลอง ให้กับประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณริมคลอง ภายในซอยศาลธนบุรี 19 เขตภาษีเจริญ

ที่อยู่

เพชรเกษม
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624130565

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistricผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistric:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามเรื่องการคัดสำเนาทะเบียนบ้าน ว่าควรทำยังไงบ้างครับผม
สวัสดีค่ะ ขอเชิญร่วมลงทะเบียน งานสัมมนาออนไลน์สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ที่จะจัดในพฤหัสบดีที่ 6 พค. เวลา 13.30-15.00 น. นี้ ลิ้งค์ลงทะเบียน https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvdOmqpjoqHNJaKR9_defsCP9WA6m-E0wt ขอบคุณค่ะ __________________ ช่องทางการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ : สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด – 19 📌 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.🗓 เข้าร่วมโดย ระบบ Zoom ลิ้งค์เข้าร่ามงาน https://us02web.zoom.us/meeting/85230281066 Meeting ID : 852 3028 1066 Passcode : 343435 หรือชมผ่านระบบ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UChCfvqAy4rKxnlHKL7Njxmw สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมฯ โทร. 0-2318-3371,08-0397-9963 XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us
สงกรานต์เกือบไม่รอด (12/4/21)ไฟไหม้สายสื่อสารที่ระโยงระยาง 2 รอบเลย ดีนะช่วยกันดับทัน พอจะแก้ไขยังไงให้ดูปลอดภัยกว่านี้มั้ยคะ
ภาพที่คนนำขยะมาทิ้งตามที่ผมแจ้งให้ทราบ
เจ้าหน้าที่เอาขยะมากองล่วงหน้าเป็นชั่วโมงขวางทางเข้าออกรถ กรุณาแจ้งให้หน่อยนะคะ ให้กองหลบๆหน่อย เดือดร้อนค่ะ
ขอบคุณ #สำนักงานเขตภาษีเจริญ มากไปครับ
เน่า เหม็น สกปรก โสโครก แจ้งไปแล้วกี่ครั้ง ก็ยังไม่สามารถจัดการ แก้ไข ปรับปรุงได้สักที ถ้าจัดการไม่ได้ก็ยกเลิกจุดทิ้งขยะตรงนี้ไปเลยค่ะ เป็นเขตชุมชนผู้คนเดินผ่านไปมา ทั้งมีโรงเรียน วัดปากน้ำ ผู้คนรอรถเมล์ ทางเท้าก็เดินไม่ได้ ต้องมาเดินบนถนน อันตรายมากนะค่ะ ถ้าไม่ยกเลิกก็ต้องมาจัดระเบียบให้ดีขึ้นค่ะ ติดป้ายห้ามทิ้งตลอดแนว ต้องมาล้างพื้น ทำความสะอาดด้วยค่ะ ตอนนี้สภาพกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมมากขึ้นทุกวัน ขอร้องเถอะค่ะ ช่วยมาจัดการ จัดระเบียบ ให้ชุมชนน่าอยู่ ดูสะอาดเป็นระเบียบด้วยค่ะ อย่าให้ร้องถึงเพจผู้ว่า กทม. เลยนะค่ะ
ขยะริมคลองราชมนตรี เขตภาษีเจริญ จะล้นลงคลองแล้วค่ะ รบกวนช่วยมาเก็บหน่อยค่ะ การรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขว้างยะลงแม่น้ำลำคลอง คือทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะค๊ะ ไม่ใช่แค่รณรงค์แต่คำพูด ขอบคุณค่ะ
เรียน เขตภาษีเจริญ ได้สังเกตเห็นกลุ่มควันบริเวณวัดโคนอน ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงปัจจุบัน ส่งผลบริเวณใกล้เคียงแสบตาและเหม็นควันไฟค่ะ ขอโปรดช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะ วันเสาร์ที่ผ่านมา ทางเขตได้ส่งรถขยะมาเก็บขยะที่หมู่บ้านนิศาชล ซอย 28 ทางเราได้โทรไปแจ้งให้ทางเขตมาเก็บขยะเพราะอาทิตย์ที่ผ่านมารถเข้ามาเก็บขยะแล้วแต่ไม่ยอมเก็บขยะของบ้านเราทั้งๆที่มีการห่อใส่ถุงขยะดำให้อย่างดี แล้วมีการเรียกเก็บเงิน 400 บาท โดยที่ไม่มีใบเสร็จกลับมาใดๆ และคิดว่าไม่ควรจะเรียกเก็บเงินด้วยซ้ำ เพราะจ่ายค่าเก็บขยะประจำปีตลอดแล้วก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้ามาเก็บขยะอยู่แล้ว ด้วยความที่อยู่ในซอยลึกก็เข้าใจได้ว่าจะเข้ามาเก็บขยะอาทิตย์ละครั้ง ทั้งที่ควรจะเข้ามาสัปดาห์ละ 2 ครั้งเพราะยิ่งนานขยะยิ่งเน่าและเยอะ รบกวนพิจารณาหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
มันขัดแย้งจากชั้นพนักงานสืบสวน มากคับ
แจ้งร้องเรียนเพิ่มเติมค่ะ ปัจจุบันทางเขตภาษีเจริญได้มีการแก้ไขปรับปรุงแล้ว แต่ก็ยังมีคนมักง่ายเห็นแก่ตัวนำขยะ ของเก่ามาทิ้งขว้างอยู่คะ เอาจริงๆแล้วอยากให้ยกเลิกจุดทิ้งขยะบนทางเท้าเส้นนี้ไปเลยค่ะ เนื่องจากบนเส้นทางเท้าบริเวณนี้ เป็นเขตชุมชน เขตโรงเรียน มีป้ายรถเมล์ ที่ผู้คนมายืนรอรถเมล์ ที่มีผู้คนเดินเท้าไปมาค่ะ พอมีจุดทิ้งขยะบริเวณนี้ ทำให้ผู้คนเดินบริเวณทางเท้านี้ไม่ได้ ต้องลงมาเดินบนถนน เป็นอันตรายมากค่ะกับรถที่ผ่านไปมา และ เพื่อความสะอาตตา ทำให้ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ ประกอบกับช่วงนี้มีโรคระบาดโควิดด้วยค่ะ โดยคิดว่าเปลี่ยนไปไว้ฝั่งตรงข้ามก็ได้ค่ะ เพราะเห็นมีถังขยะไว้อยู่แล้ว และก็ไม่มีผู้คนที่ใช้ฟุตบาทนั่นเดินไปมาด้วยค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ (สังเกตุจากรูป สังกะสีที่เป็นรั้วกัน ใกล้จะเอนพังทลายแล้วค่ะ จากการที่มีจุดทิ้งขยะบริเวณเส้นทางเท้านี้ )