Clicky

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กา

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กา ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.)
ประกอบไปด้วย
1. กองบริหารงานบุคคล (กงบ.)
2. กองระบบงานบุคคล (กรบ.) ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.)
ประกอบไปด้วย
1. กองบริหารงานบุคคล (กงบ.)
- แผนกสรรหาบุคลากร
- แผนกงานแต่งตั้งบุคลากร
- แผนกงานคัดสรรผู้บริหาร
- แผนกสารสนเทศงานบุคคล
- แผนกบริหารงานผลตอบแทน
- แผนกบริการข้อมูลบุคคล
------------------------------------------
2. กองระบบงานบุคคล (กรบ.)
- แผนกแผนกำลังคน
- แผนกวิจัยและแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
- แผนกพัฒนาระบบผลตอบแทน
- แผนกประเมินค่างาน
- แผนกพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน
- แผนกพัฒนางานบุคคล

หน้าที่ที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ของ กรบ.

1. วางระบบและปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายขององค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

2. จัดทำนโยบาย และแผนกลยุทธ์ด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร และหน่วยธุรกิจ

3. จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ครอบคลุมถึงทักษะ ประสบการณ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานและกำหนดการฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องตามแผนการพัฒนาบุคลากร

4. จัดทำแผนทรัพยากรบุคคลประจำปีให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจ

5. ดูแล ติดตามแผนงาน และบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่กำหนด

6. ดำเนินตามแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

7. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชั้นการไฟฟ้า และการตั้งหรือยุบการไฟฟ้า

8. ดำเนินการด้านงานธุรการทั่วไป งานด้านบุคคล งานตามแผนงานต่างๆ รวมถึงงานด้านบัญชี-การเงิน

เปิดเหมือนปกติ

06/01/2022

📣✨ มาแล้วค่า PEA เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก ทั้งคุณวุฒิปริญญาตรี และ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งหมด 10 ตำแหน่งงาน จำนวน 67 อัตรา
⭐️สามารถอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร และสมัครได้ ภายในวันที่ 7 - 13 มกราคม 2565 ทาง job.pea.co.th
-------------------------------------------------------------------------
#provincialelectricityauthority #peacareer #pea #career #hrpea #hr #recruit

Photos from PEA Career's post
26/12/2021

Photos from PEA Career's post

แจ้งข่าวเบื้องต้นก่อนนะคะ ยังไงช่วงนี้ไปไหนใส่แมส พกเจล กันด้วยนะคะ✌️
23/04/2021

แจ้งข่าวเบื้องต้นก่อนนะคะ ยังไงช่วงนี้ไปไหนใส่แมส พกเจล กันด้วยนะคะ✌️

แอดมินแจ้งข่าวเบื้องต้นก่อนนะ ช่วงนี้ไปไหนใส่แมส พกเจล ล้างมือกันบ่อยนะทุกคน😷✌️

บูลลี่ภายในองค์กร ปัญหาที่ HR ไม่ควรมองข้าม
19/04/2021
บูลลี่ภายในองค์กร ปัญหาที่ HR ไม่ควรมองข้าม

บูลลี่ภายในองค์กร ปัญหาที่ HR ไม่ควรมองข้าม

การบูลลี่ (Bully) หรือการกลั่นแกล้งที่แสดงออกด้วยคำพูด พฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อผู้อื่น ซึ่งมักเกิดขึ้นในสังคม....

09/04/2021

ทำอย่างไร ให้ทีมงานเข้าใจคำว่า “Agile” แบบไม่ต้องท่องจำ
ผู้นำหลายองค์กรอยากให้ทีมงาน มีกระบวนการทำงานแบบ Agile
แต่แน่นอนว่า ก็คงมีทีมงานอีกจำนวนไม่น้อย
ที่ฟังคำนี้ ๆ แล้วรู้สึกว่ามันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ เข้าใจยาก หรือปฏิบัติจริงไม่น่าได้

แต่จริง ๆ แล้วผู้นำสามารถทำให้ลูกทีมเข้าใจ Agile ง่ายขึ้น
ผ่านการทำเรื่องง่าย ๆ โดยไม่ต้องให้พวกเขานั่งท่องจำนิยามผ่านสไลด์ในห้องประชุมเพียงอย่างเดียว..

อันดับแรก ผู้นำต้องเข้าใจก่อนว่า หัวใจสำคัญของการทำงานแบบ Agile คืออะไร ?

ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานแบบ Agile คือ
1. การสื่อสารต้องเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็ว
2. มีการปรับปรุงหรือพัฒนางานจากฟีดแบ็กอยู่เสมอ

แล้วผู้นำจะทำอย่างไร ให้ทุกคนเริ่มเข้าใจ Agile ได้อย่างง่ายที่สุด ?

1. ผู้นำต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวผู้นำเคารพทุกเสียงในทีม

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Georgetown ได้เก็บข้อมูลของพนักงานกว่า 20,000 คนทั่วโลก
พบว่า พนักงานส่วนใหญ่รู้ว่าการให้ความเคารพซึ่งกันและกันคือเรื่องสำคัญ
แต่พวกเขาแทบจะไม่ได้รับความเคารพจากผู้นำของตัวเองเลย

การเคารพทุกคนในทีม เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้บรรยากาศองค์กรเอื้อต่อการพูดคุยกัน
หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ หากเราพูดแล้วมีคนตั้งใจฟัง เราก็จะกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
อีกทั้งยังเป็นการทำให้ทุกคนรู้สึกว่า ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจริง ๆ

ดังนั้นการหากผู้นำให้ความเคารพในเสียงของทุกคนไม่ว่าจะตำแหน่งไหน
อย่าเพิ่งรีบตำหนิ หรือเมินเวลาที่พนักงานให้ความเห็น
เพราะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เขาก็จะกล้าที่จะโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นแบบมีเหตุมีผล

เมื่อการสื่อสารมีความคล่องตัวมากขึ้น นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการทำงานแบบ Agile แล้ว

2. ผู้นำต้องกระตุ้นให้ทุกคนสื่อสารกัน และเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้พูดคุยกันบ้าง

บางองค์กร พนักงานอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดคุยกันมากเท่าที่ควร
ทำให้พวกเขาเคยชินกับการทำงานแต่ในส่วนของตัวเอง และไม่ได้รับรู้ปัญหาในส่วนของคนอื่น ๆ
ซึ่งเมื่อมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นกับบริษัท ทีมงานหลายฝ่ายอาจจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

ดังนั้นผู้นำต้องหากิจกรรม หรือเป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้ทุกคนได้มีพื้นที่ในการพูดคุยกัน
เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกระบวนการทำงานของกันและกัน

เมื่อทุกคนเข้าใจกระบวนการทำงานของคนอื่น
เวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้น ทุกคนก็จะช่วยกันแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อทุกฝ่ายสามารถระดมทีมข้ามฝ่าย มีคนจากต่างแผนก เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานในแบบ Agile แล้วเช่นกัน

3. ฟีดแบ็กให้ตรงประเด็น ทั้งด้านบวกและด้านลบ

ผู้นำต้องกล้าฟีดแบ็กการทำงาน หรือฟีดแบ็กผลงานของลูกทีมทุกคนอย่างตรงประเด็น
และจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอด้วย ทั้งการฟีดแบ็กในเชิงบวก และการให้ฟีดแบ็กในเชิงลบ

และผู้นำควรทำทันทีเมื่อมีปัญหา หรือมีเหตุการณ์ดี ๆ เกิดขึ้น
เพื่อให้เขารับทราบ หรือรีบแก้ไขและพัฒนาได้เลยทันที

วิธีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคน เริ่มคุ้นชินกับกระบวนการรับฟีดแบ็ก และเรียนรู้ว่าต้องนำไปปรับปรุง
ไม่ใช่ทำงานตามใจชอบ โดยไม่มองภาพรวมองค์กรหรือเป้าหมายของทีม

การรับฟีดแบ็ก เพื่อไปปรับปรุงหรือพัฒนาต่อนี้เอง ก็คือหัวใจของ Agile

ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างวิธี ที่จะช่วยให้ทีมงานค่อย ๆ เข้าใจและเห็นภาพการทำงานแบบ Agile มากขึ้น
หากผู้นำสามารถทำเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ได้ดีมากพอ
การจะทำให้ทีมงานเริ่มทำงานแบบ Agile ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ยาก และไม่ต้องท่องจำ อีกต่อไป..

#SEAC #lifelonglearning #YourNextU #essentialskills #upskill #reskill #AgileMindset #OrganizationalAgility #ทักษะแห่งอนาคต
#SEAC THE RIGHT MINDSETS, SKILLSETS, AND TOOLSETS FOR YOUR TRANSFORMATION

References :
- https://www.brightsidepeople.com/en/author/brightside-people-team/
- https://www.spiritofadventure.at/single-post/2018/11/22/6-points-to-consider-for-effective-feedback
- https://www.oreilly.com/library/view/learning-agile/9781449363819/ch01.html

❤
24/02/2021

สายประชุม Zoom รายงานตัวหน่อยค่าาาา!!!!
.
😃😃 เชื่อว่ายุคโควิด-19 แบบนี้ แต่ละคนคงได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์บ่อยม้ากกกกกกกก ใช่ไหมคะ?
😏😏 แล้วถ้าวันนึง....เราเกิดต้องเป็นผันตัวมาเป็นผู้จัดขึ้นมา มีอะไรให้ต้องคำนึงถึงบ้าง วันนี้แอดมี Checklist มาฝากค่าา
.
✅ ในการ Workshop / สัมมนา / ประชุม แบบ Virtual มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคล้ายๆกันดังนี้:
.
1. ต้องมีการซักซ้อม เพื่อสร้างความมั่นใจของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
2. มีรูปแบบการบรรยายที่หลากหลาย
3. ควรมีการสร้างกฎเกณฑ์และมารยาทระหว่างการรับชม
4. สามารถใส่พื้นหลังที่เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน
5. ผู้ดูแลและผู้ดำเนินรายการ ควรมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน
6. การประชุมมีความชัดเจนและราบรื่น การสลับหน้าจอและการแชร์หน้าจอ และมีการให้คิวในแต่ละช่วง
7. การตั้งค่าหน้าจอของผู้เข้าร่วม การเปิด ปิดวิดีโอ, เสียงไมโครโฟน
8. การให้แนวทางสำหรับการสนทนา เช่น การยกมือ
9. ข้อคำนึงอื่นๆ เสียง แสง มุมกล้อง
10. ทีมงานจดจ่อต่อลำดับงาน และหน้าที่ของตนเอง
11. ชี้แจงข้อกำหนดเบื้องต้น ชัดเจนในวัตถุประสงค์
12. จัดสรรทีมงานดูแลด้านการมีส่วนร่วมระหว่างกิจกรรมออนไลน์ เช่นการมีส่วนร่วมกับผู้ชม ที่อาจมาจากข้อความแชทคำถามและคำตอบ การยกมือขึ้น การตอบแบบสอบถาม เป็นต้น
.
✅ สิ่งที่เราต้องคำนึงเพิ่มเติมในการ Host กิจกรรมออนไลน์แต่ละ type:
.
1. การฝึกอบรม/Workshop อาจมีข้อแตกต่างเพิ่มขึ้นมาก็คือ เรื่องกิจกรรมที่จะมีขึ้นระหว่างการฝึกอบรมออนไลน์ กิจกรรมการสอน และการตรวจสอบ รวมถึงการประเมินและให้คะแนน
.
2. การสัมมนา/Presentation อาจมาในรูปแบบของการประเมินผล (มีลิงค์แบบสำรวจแบบสดในห้อง)
.
3. การประชุม/Meeting ควรมีการจำกัดเวลาผู้พูด เพื่อควบคุมเนื้อหา/เวลาของงานให้เหมาะสมค่ะ
.
แล้วทุกๆคน เวลาจัดกิจกรรมออนไลน์ จัดในรูปแบบไหนบ่อยสุด มาแชร์กันหน่อยนะค้าาาาาาา 🥰💻
.
ขอบคุณข้อมูลจาก...Public Relations Department of Thailand

ประกาศ ๆ
28/12/2020

ประกาศ ๆ

แอดมินมีข่าวดีมาบอก🎉ตอนนี้ กฟภ. เปิดรับสมัครตำแหน่งนักระบบงานคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์)สนใจสมัครและมีคุณสมบัติครบ สามารถสแกน QR Code ได้เลย มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ💜

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กำหนดกรอบการดำเนินการระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ระห...
21/10/2020

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กำหนดกรอบการดำเนินการระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (Part.2)

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กำหนดกรอบการดำเนินการระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ระห...
21/10/2020

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กำหนดกรอบการดำเนินการระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (Part.1)

"นายสุพจน์ บัวคง" ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ร่วมชี้แจงผลงานและการดำเนินการของฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ให้กับรอ...
14/10/2020

"นายสุพจน์ บัวคง" ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ร่วมชี้แจงผลงานและการดำเนินการของฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ให้กับรองผู้ว่าการฯ และเพื่อนพนักงานภายในสายงานบริหารองค์กรรับทราบ

วันนี้ (14 ต.ค.63) เวลา 9.30 น. "นายสุชาติ เครือแก้ว" รองผู้ว่าการสายงานบริหารองค์กร เข้าพบพนักงานเพื่อพบปะพูดคุยและมอบห...
14/10/2020

วันนี้ (14 ต.ค.63) เวลา 9.30 น. "นายสุชาติ เครือแก้ว" รองผู้ว่าการสายงานบริหารองค์กร เข้าพบพนักงานเพื่อพบปะพูดคุยและมอบหมายนโยบายของสายงานบริหารองค์กร ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED

05/10/2020
โกดังหนัง

❤️

#โกดังโฆษณาใหม่ วันนี้มาสายอนิเมชันกันบ้าง วันนี้แอดมีสปอตโฆษณาน่ารักๆ ของ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาให้ดูกัน
.
ชื่อว่า A Town Where We Live : วันแห่งฝัน คืนแห่งแสง บอกเลยว่าน่ารักมากๆ เป็นอนิเมชันฝีมือคนไทยของเราเอง ที่ผ่านเวทีประกวดระดับโลกมาแล้ว เช่น Moscow Shorts ISFF Award ที่ประเทศรัสเซียหรืองาน SHORT TO THE POINT ISFF Award ณ ประเทศโรมาเนียซึ่งทั้ง 2 งานนี้ ได้รับ Official Selection เพื่อฉายภายในงานด้วย คนไทยก็เก่งไม่แพ้ใครเลยว่ามั้ย?
.
เป็นลายเส้นที่น่ารักมาก มันให้ความรู้สึกเหมือนเราได้ย้อนกลับอ่านหนังสือการ์ตูนในวัยเด็กเลย เป็นลายเส้นที่ไม่ค่อยได้เคยเห็นนะ
.
ในตัวโฆษณานี้จะพูดถึงความทรงจำของตัวแทนหมู่บ้าน ที่อยู่ในยุคสมัยก่อนที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง จนวันนี้ได้มีไฟฟ้าใช้แล้ว พวกเค้าจะมีความประทับใจและมีความสุขขนาดไหน รอติดตามภาพยนตร์โฆษณาตัวเต็ม กับการครบรอบ 60 ปี ของ PEA ได้เร็วๆ นี้นะครับ

#PEA60ANNIVERSARY#วันแห่งฝันคืนแห่งแสง

ลางานออนไลน์กันน๊าาาาาา!!
21/08/2020

ลางานออนไลน์กันน๊าาาาาา!!

สวัสดีครับ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

ตามแผน PEA DIGITAL TRANSFORMATION PLAN 2019-2020 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการดำเนินงานต่างๆ ของ PEA ซึ่งมีหลายๆระบบ ได้พัฒนาสำเร็จบางส่วนแล้ว เช่น แอพพลิเคชั่น PEA life ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับคำร้องขอใช้ไฟใหม่ เป็นต้น บางส่วนได้มีการทดลองใช้งานแล้วอยู่ระหว่างรอการขยายผล เช่น ระบบการเบิกเงินหมุนเวียนกอง

ในวันนี้ผมขอแจ้งให้ทราบว่า ระบบการลาในรูปแบบ Online ได้เริ่มต้นใช้งานแล้ว ผ่าน PEA life Mobile Application และเวปไซต์ของ PEA โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่าง ซึ่งในระยะแรกจะสามารถใช้งานได้กับการลา 3 รูปแบบ คือ ลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อน สำหรับการลาแบบอื่นๆ และจะมีการขยายผลต่อไปโดยคาดว่าจะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบในเดือนมกราคม 2564 ครับ

ผมขอความร่วมมือจากผู้บริหารทุกหน่วยงานและพนักงานทุกท่านให้เริ่มต้นใช้งานผ่านระบบการลา online นี้ด้วยครับ และโปรดช่วยการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ขอบคุณครับ

ใก้ลถึงวันสอบแล้วนะ
19/08/2020

ใก้ลถึงวันสอบแล้วนะ

น้องๆอย่าลืมอ่านข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบกันด้วยนะ ช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพกันด้วยคร่าา 🤗

กฟภ. เปิดรับสมัครแล้วนะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันเถอะ💜😁
10/07/2020

กฟภ. เปิดรับสมัครแล้วนะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันเถอะ💜😁

กฟภ. เปิดรับสมัครแล้วนะ ถึงจะอยู่กันต่างที่ แต่มาเป็นครอบครัวเดียวกันเถอะ💜

ประกาศ!!
08/07/2020

ประกาศ!!

แอดมินมีข่าวดีมากบอก🎉
กฟภ. จะเปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 200 กว่าอัตรา เร็วๆนี้😍 เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ💜

📢📢 ใบกว. ใครหมดอายุรีบไปต่อ
📢📢 TOEIC ใครไม่มี ใครใกล้จะหมดอายุเร็วๆนี้รีบไปสอบใหม่
📢📢 SCAN เอกสารเตรียมไว้ให้พร้อม

#โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ

รีวิวการสอบ Toeic ใครยังไม่ได้ไปสอบ เตรียมตัวกันให้พร้อม นะคะเด็กๆ😁
28/06/2020
REVIEW New TOEIC 2020 เปลี่ยนทั้งแนวข้อสอบทั้งราคาค่าสอบเลยจ้า

รีวิวการสอบ Toeic ใครยังไม่ได้ไปสอบ เตรียมตัวกันให้พร้อม นะคะเด็กๆ😁

สวัสดีครับชาวพันทิป วันนี้ขอมารีวิวการสอบ New TOEIC 2020 ที่มีการเปลี่ยนตัวข้อสอบ รวมถึง ราคา (จาก 1,500 ---> 1,800 บาท) คร่าว....

เปิดรับสมัคร 😊
06/06/2020

เปิดรับสมัคร 😊

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครหลักสูตร 6 เดือน เรียนจบบรรจุทันที
ตำแหน่ง พนักงานช่าง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
.
สนใจศึกษารายละเอียด และสมัครได้ที่
ได้ที่ PEAEVS.thaijobjob.com
เปิดรับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 1 - 11 มิ.ย. 63

ใครสนใจ รอรับชมพรุ่งนี้นะคะ 😊
27/05/2020

ใครสนใจ รอรับชมพรุ่งนี้นะคะ 😊

🙇🏼‍♀️💕สวัสดีค่าทุกคน​ อาทิตย์​นี้ทาง​ “HRD​ Connect​ 🎯 x​ iShare” ได้เชิญ​แขกพิเศษ​ มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์​การทำโปรเจคทั้งที่สำเร็จแบบภาคภูมิใจ 😊👍 และบางโปรเจคที่พี่ว่ามันดีนะ​ แต่แป๊ก​ ซะงั้น 😅😂

🗓 วันพฤหัสบ​ดีที่​ 28​ พ.ค. 2563
⏰ เวลา​ 14.00-15.00​ น.​

💻โดยพูดคุยกันสดๆ ผ่าน​ Facebook​ Live​ : กองพัฒนาบุคลากร​ การไฟฟ้า​ส่วน​ภูมิภาค​ ค่าาา

31/03/2020
Slang A-hO-lic

แบ่งปันประสบการณ์ WFH กันบ้างนะ 😊

หลายบริษัทเริ่มใช้นโยบาย Work from home หรือให้ทุกคนทำงานที่บ้าน หากมีประชุมก็ใช้ Conference Call เอาก็ได้ ซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมาก เรียกได้ว่าสมัยนี้..เทคโนโลยีช่วยได้เยอะ!

และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหน้างาน 😂😂

- via Tripp and Tyler

เราจะต้องรอด!!#COVID_19
19/03/2020

เราจะต้องรอด!!
#COVID_19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
19/03/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และ PEA จะเริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป #1

เผื่อเป็นไอเดียการทำงานในช่วง COVID-19 ระบาดนะจ๊ะ
16/03/2020

เผื่อเป็นไอเดียการทำงาน
ในช่วง COVID-19 ระบาดนะจ๊ะ

สรุปแอป ‘Work from Home’
ที่น่าสนใจ ต้าน COVID-19
.
#AGENDA

11/03/2020
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ขณะนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง อยู่ในระหว่างการจัดทำ หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการจ่ายคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความพร้อม และอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้ไฟฟ้า ให้มากที่สุด ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) จะประกาศอย่าง เป็นทางการให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ เฉพาะบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก

ที่มา : สายงานบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

08/03/2020
สถานรับเลี้ยงเด็ก กฟภ. เปิดให้บริการอีกครั้ง 2 มี.ค.63 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน

❤️

สถานรับเลี้ยงเด็ก กฟภ. เปิดให้บริการอีกครั้ง 2 มี.ค.63 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวของพนักงานและลูกจ้าง ...

เอามาฝาก 😊
29/02/2020
5 วิธีพัฒนา Empathy สำหรับผู้นำ เพื่อให้เป็น 'หัวหน้าที่มีหัวใจ' • Thumbsup

เอามาฝาก 😊

Empathy คือ ความเห็นอกเห็นใจ เป็นคำสั้นๆ ที่มีความหมายหลายอย่าง เพราะจับต้องได้ผ่านการแสดงออก ซึ่งบางครั้งเพ.....

ต่อให้กลยุทธ์ดีเท่าไร ถ้าวัฒนธรรมองค์กรไม่ไปด้วยกันก็ไม่มีทางเกิด – THE STANDARD
28/02/2020
ต่อให้กลยุทธ์ดีเท่าไร ถ้าวัฒนธรรมองค์กรไม่ไปด้วยกันก็ไม่มีทางเกิด – THE STANDARD

ต่อให้กลยุทธ์ดีเท่าไร ถ้าวัฒนธรรมองค์กรไม่ไปด้วยกันก็ไม่มีทางเกิด – THE STANDARD

ความท้าทายยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของผู้นำในยุคนี้คือการทำให้ทุกคนมองเห็นภาพเดียวกัน พร้อมปรับวัฒนธรรมองค์.....

ด่วน! มหาดไทยสั่ง ขรก.ทั่วประเทศ ห้ามเดินทางไปประเทศเสี่ยง COVID-19
28/02/2020
ด่วน! มหาดไทยสั่ง ขรก.ทั่วประเทศ ห้ามเดินทางไปประเทศเสี่ยง COVID-19

ด่วน! มหาดไทยสั่ง ขรก.ทั่วประเทศ ห้ามเดินทางไปประเทศเสี่ยง COVID-19

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้สถานการณ์ก...

แจ้งประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระ...
25/02/2020

แจ้งประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ต้องติดต่องานกับ กฟภ.
.
สายงานทรัพยากรบุคค จึงขอแจ้งประกาศเพื่อให้พนักงานได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
.
ฉบับที่ 1 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
.
ฉบับที่ 2 เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
.
#โคโรนา #CORONA #COVID19 #โรคระบาด #ไวรัส

ฮึ๊บๆ พรุ่งนี้อีก 1 วัน ก็ได้หยุดแล้วจ้า 😊
13/02/2020
คนหนุ่มสาววัยทำงานควรบริหารความเครียดอย่างไร - ออฟฟิศ 0.4

ฮึ๊บๆ พรุ่งนี้อีก 1 วัน ก็ได้หยุดแล้วจ้า 😊

ความตึงเครียดจากการทำงานเกิดขึ้นได้เสมอ แต่เราจะทำอย่างไรที่จะบริหารปัญหาจากความตึงเครียดให้อยู่ร่วม.....

ก่อนนอนคืนนี้ มาอ่านกัน 😊.ในองค์กรของท่านมีคนที่ไม่เคยคิดถึงผู้อื่น มุ่งเน้นแต่เป้าหมาย (ของตนเอง) มากกว่าวิธีการ ดังนั้...
11/02/2020
ระวัง Psychopaths ในที่ทำงาน | รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

ก่อนนอนคืนนี้ มาอ่านกัน 😊
.
ในองค์กรของท่านมีคนที่ไม่เคยคิดถึงผู้อื่น มุ่งเน้นแต่เป้าหมาย (ของตนเอง) มากกว่าวิธีการ ดังนั้นจะไม่สนใจว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นส่งผลหรือกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะจัดการหรือบิดเบือน (ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Manipulate) ผู้อื่นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ คนที่เป็น Psychopaths นั้นจะมีพฤติกรรมที่สามารถชี้นำผู้อื่นเพื่อให้ทำในสิ่งที่ดีสำหรับตนเอง แต่แย่สำหรับผู้อื่นและส่วนรวม
.
คนประเภทนี้จะให้ความสำคัญกับการยกตนเอง มากกว่าที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือส่วนรวม ขณะเดียวกันดูจากภายนอกเหมือนจะเป็นพวกขยันและทำงานได้ดี แต่เมื่อดูในรายละเอียดแล้วจะพบว่าจริงๆ ไม่ได้ทำงานเอง แต่ฉลาดที่จะหาทางให้คนอื่นทำงานให้ และคนพวกนี้ก็จะคุยโม้ถึงแต่ความสำเร็จของงานที่เกิด ทั้งๆ ที่ความสำเร็จดังกล่าวมาจากผู้อื่น

จากเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นทั้งที่ลพบุรีและนครราชสีมา อาจทำให้เราต้องทบทวนว่า คนที่อยู่รอบๆ ตัวเรา จ.....

11/02/2020
RUN. HIDE. FIGHT.® Surviving an Active Shooter Event - English

จากเหตุการณ์กราดยิงที่ห้าง TERMINAL21 จ.นครราชสีมา ทางฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกท่าน
.
ทางฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลขอให้ทุกท่านมีสติในทุกเหตุการณ์คับขัน ดังเช่นในคลิปจำลองเหตุการณ์การรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ให้ทุกคนท่องไว้เสมอ Run!! Hide!! Fight!! (วิ่ง!! ซ่อน!! สู้!!)
.
Run - วิ่งหนีให้เร็วที่สุด (ถ้าเป็นไปได้) อย่าหยุดเป็นเป้านิ่ง
Hide - หาที่ซ่อนตัวที่ปลอดภัย (ในกรณีที่หนีไม่ได้ หนีไม่ทัน)
Fight - ต่อสู้เพื่อให้เกิดความเสียหายกับคนร้ายมากที่สุด (เมื่อถึงคราวจำเป็น)
.
https://www.youtube.com/watch?v=5VcSwejU2D0&fbclid=IwAR1NZXNvFxtucs9iS7v2HKj8OhwfMSDz9U73T3Iv7yrZzJTm6x-6Seb21M0&app=desktop

Surviving an active shooter event. English version. Video Copyright © 2012 City of Houston.

ที่อยู่

200
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

ดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของการตระหนักบนความแตกต่างของบุคลากร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันของระบบงานในส่วนต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความรักและผูกพันของบุคลากรต่ององค์กร

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.pea.co.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แจ้งข่าวเบื้องต้นก่อนนะคะ ยังไงช่วงนี้ไปไหนใส่แมส พกเจล กันด้วยนะคะ✌️
ประกาศ ๆ
ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กำหนดกรอบการดำเนินการระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (Part.2)
ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กำหนดกรอบการดำเนินการระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (Part.1)