ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) ประกอบไปด้วย 1. กองบริหารงานบุคคล (กงบ.) 2. กองระบบงานบุคคล (กรบ.) ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) ประกอบไปด้วย 1. กองบริหารงานบุคคล (กงบ.) - แผนกสรรหาบุคลากร - แผนกงานแต่งตั้งบุคลากร - แผนกงานคัดสรรผู้บริหาร - แผนกสารสนเทศงานบุคคล - แผนกบริหารงานผลตอบแทน - แผนกบริการข้อมูลบุคคล ------------------------------------------ 2. กองระบบงานบุคคล (กรบ.) - แผนกแผนกำลังคน - แผนกวิจัยและแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล - แผนกพัฒนาระบบผลตอบแทน - แผนกประเมินค่างาน - แผนกพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน - แผนกพัฒนางานบุคคล หน้าที่ที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ของ กรบ. 1. วางระบบและปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายขององค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 2. จัดทำนโยบาย และแผนกลยุทธ์ด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร และหน่วยธุรกิจ 3. จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ครอบคลุมถึงทักษะ ประสบการณ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานและกำหนดการฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องตามแผนการพัฒนาบุคลากร 4. จัดทำแผนทรัพยากรบุคคลประจำปีให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจ 5. ดูแล ติดตามแผนงาน และบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่กำหนด 6. ดำเนินตามแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชั้นการไฟฟ้า และการตั้งหรือยุบการไฟฟ้า 8. ดำเนินการด้านงานธุรการทั่วไป งานด้านบุคคล งานตามแผนงานต่างๆ รวมถึงงานด้านบัญชี-การเงิน

เปิดเหมือนปกติ

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กำหนดกรอบการดำเนินการระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ระห...
21/10/2020

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กำหนดกรอบการดำเนินการระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (Part.2)

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กำหนดกรอบการดำเนินการระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ระห...
21/10/2020

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กำหนดกรอบการดำเนินการระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (Part.1)

"นายสุพจน์ บัวคง" ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ร่วมชี้แจงผลงานและการดำเนินการของฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ให้กับรอ...
14/10/2020

"นายสุพจน์ บัวคง" ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ร่วมชี้แจงผลงานและการดำเนินการของฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ให้กับรองผู้ว่าการฯ และเพื่อนพนักงานภายในสายงานบริหารองค์กรรับทราบ

วันนี้ (14 ต.ค.63) เวลา 9.30 น. "นายสุชาติ เครือแก้ว" รองผู้ว่าการสายงานบริหารองค์กร เข้าพบพนักงานเพื่อพบปะพูดคุยและมอบห...
14/10/2020

วันนี้ (14 ต.ค.63) เวลา 9.30 น. "นายสุชาติ เครือแก้ว" รองผู้ว่าการสายงานบริหารองค์กร เข้าพบพนักงานเพื่อพบปะพูดคุยและมอบหมายนโยบายของสายงานบริหารองค์กร ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED

05/10/2020
โกดังหนัง

❤️

#โกดังโฆษณาใหม่ วันนี้มาสายอนิเมชันกันบ้าง วันนี้แอดมีสปอตโฆษณาน่ารักๆ ของ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาให้ดูกัน
.
ชื่อว่า A Town Where We Live : วันแห่งฝัน คืนแห่งแสง บอกเลยว่าน่ารักมากๆ เป็นอนิเมชันฝีมือคนไทยของเราเอง ที่ผ่านเวทีประกวดระดับโลกมาแล้ว เช่น Moscow Shorts ISFF Award ที่ประเทศรัสเซียหรืองาน SHORT TO THE POINT ISFF Award ณ ประเทศโรมาเนียซึ่งทั้ง 2 งานนี้ ได้รับ Official Selection เพื่อฉายภายในงานด้วย คนไทยก็เก่งไม่แพ้ใครเลยว่ามั้ย?
.
เป็นลายเส้นที่น่ารักมาก มันให้ความรู้สึกเหมือนเราได้ย้อนกลับอ่านหนังสือการ์ตูนในวัยเด็กเลย เป็นลายเส้นที่ไม่ค่อยได้เคยเห็นนะ
.
ในตัวโฆษณานี้จะพูดถึงความทรงจำของตัวแทนหมู่บ้าน ที่อยู่ในยุคสมัยก่อนที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง จนวันนี้ได้มีไฟฟ้าใช้แล้ว พวกเค้าจะมีความประทับใจและมีความสุขขนาดไหน รอติดตามภาพยนตร์โฆษณาตัวเต็ม กับการครบรอบ 60 ปี ของ PEA ได้เร็วๆ นี้นะครับ

#PEA60ANNIVERSARY#วันแห่งฝันคืนแห่งแสง

ลางานออนไลน์กันน๊าาาาาา!!
21/08/2020

ลางานออนไลน์กันน๊าาาาาา!!

สวัสดีครับ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

ตามแผน PEA DIGITAL TRANSFORMATION PLAN 2019-2020 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการดำเนินงานต่างๆ ของ PEA ซึ่งมีหลายๆระบบ ได้พัฒนาสำเร็จบางส่วนแล้ว เช่น แอพพลิเคชั่น PEA life ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับคำร้องขอใช้ไฟใหม่ เป็นต้น บางส่วนได้มีการทดลองใช้งานแล้วอยู่ระหว่างรอการขยายผล เช่น ระบบการเบิกเงินหมุนเวียนกอง

ในวันนี้ผมขอแจ้งให้ทราบว่า ระบบการลาในรูปแบบ Online ได้เริ่มต้นใช้งานแล้ว ผ่าน PEA life Mobile Application และเวปไซต์ของ PEA โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่าง ซึ่งในระยะแรกจะสามารถใช้งานได้กับการลา 3 รูปแบบ คือ ลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อน สำหรับการลาแบบอื่นๆ และจะมีการขยายผลต่อไปโดยคาดว่าจะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบในเดือนมกราคม 2564 ครับ

ผมขอความร่วมมือจากผู้บริหารทุกหน่วยงานและพนักงานทุกท่านให้เริ่มต้นใช้งานผ่านระบบการลา online นี้ด้วยครับ และโปรดช่วยการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ขอบคุณครับ

ใก้ลถึงวันสอบแล้วนะ
19/08/2020

ใก้ลถึงวันสอบแล้วนะ

น้องๆอย่าลืมอ่านข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบกันด้วยนะ ช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพกันด้วยคร่าา 🤗

กฟภ. เปิดรับสมัครแล้วนะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันเถอะ💜😁
10/07/2020

กฟภ. เปิดรับสมัครแล้วนะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันเถอะ💜😁

กฟภ. เปิดรับสมัครแล้วนะ ถึงจะอยู่กันต่างที่ แต่มาเป็นครอบครัวเดียวกันเถอะ💜

ประกาศ!!
08/07/2020

ประกาศ!!

แอดมินมีข่าวดีมากบอก🎉
กฟภ. จะเปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 200 กว่าอัตรา เร็วๆนี้😍 เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ💜

📢📢 ใบกว. ใครหมดอายุรีบไปต่อ
📢📢 TOEIC ใครไม่มี ใครใกล้จะหมดอายุเร็วๆนี้รีบไปสอบใหม่
📢📢 SCAN เอกสารเตรียมไว้ให้พร้อม

#โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ

รีวิวการสอบ Toeic ใครยังไม่ได้ไปสอบ เตรียมตัวกันให้พร้อม นะคะเด็กๆ😁
28/06/2020
REVIEW New TOEIC 2020 เปลี่ยนทั้งแนวข้อสอบทั้งราคาค่าสอบเลยจ้า

รีวิวการสอบ Toeic ใครยังไม่ได้ไปสอบ เตรียมตัวกันให้พร้อม นะคะเด็กๆ😁

สวัสดีครับชาวพันทิป วันนี้ขอมารีวิวการสอบ New TOEIC 2020 ที่มีการเปลี่ยนตัวข้อสอบ รวมถึง ราคา (จาก 1,500 ---> 1,800 บาท) คร่าว....

เปิดรับสมัคร 😊
06/06/2020

เปิดรับสมัคร 😊

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครหลักสูตร 6 เดือน เรียนจบบรรจุทันที
ตำแหน่ง พนักงานช่าง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
.
สนใจศึกษารายละเอียด และสมัครได้ที่
ได้ที่ PEAEVS.thaijobjob.com
เปิดรับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 1 - 11 มิ.ย. 63

ใครสนใจ รอรับชมพรุ่งนี้นะคะ 😊
27/05/2020

ใครสนใจ รอรับชมพรุ่งนี้นะคะ 😊

🙇🏼‍♀️💕สวัสดีค่าทุกคน​ อาทิตย์​นี้ทาง​ “HRD​ Connect​ 🎯 x​ iShare” ได้เชิญ​แขกพิเศษ​ มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์​การทำโปรเจคทั้งที่สำเร็จแบบภาคภูมิใจ 😊👍 และบางโปรเจคที่พี่ว่ามันดีนะ​ แต่แป๊ก​ ซะงั้น 😅😂

🗓 วันพฤหัสบ​ดีที่​ 28​ พ.ค. 2563
⏰ เวลา​ 14.00-15.00​ น.​

💻โดยพูดคุยกันสดๆ ผ่าน​ Facebook​ Live​ : กองพัฒนาบุคลากร​ การไฟฟ้า​ส่วน​ภูมิภาค​ ค่าาา

31/03/2020
Slang A-hO-lic

แบ่งปันประสบการณ์ WFH กันบ้างนะ 😊

หลายบริษัทเริ่มใช้นโยบาย Work from home หรือให้ทุกคนทำงานที่บ้าน หากมีประชุมก็ใช้ Conference Call เอาก็ได้ ซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมาก เรียกได้ว่าสมัยนี้..เทคโนโลยีช่วยได้เยอะ!

และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหน้างาน 😂😂

- via Tripp and Tyler

เราจะต้องรอด!!#COVID_19
19/03/2020

เราจะต้องรอด!!
#COVID_19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
19/03/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และ PEA จะเริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป #1

เผื่อเป็นไอเดียการทำงานในช่วง COVID-19 ระบาดนะจ๊ะ
16/03/2020

เผื่อเป็นไอเดียการทำงาน
ในช่วง COVID-19 ระบาดนะจ๊ะ

สรุปแอป ‘Work from Home’
ที่น่าสนใจ ต้าน COVID-19
.
#AGENDA

11/03/2020
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ขณะนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง อยู่ในระหว่างการจัดทำ หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการจ่ายคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความพร้อม และอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้ไฟฟ้า ให้มากที่สุด ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) จะประกาศอย่าง เป็นทางการให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ เฉพาะบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก

ที่มา : สายงานบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

08/03/2020
สถานรับเลี้ยงเด็ก กฟภ. เปิดให้บริการอีกครั้ง 2 มี.ค.63 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน

❤️

สถานรับเลี้ยงเด็ก กฟภ. เปิดให้บริการอีกครั้ง 2 มี.ค.63 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวของพนักงานและลูกจ้าง ...

เอามาฝาก 😊
29/02/2020
5 วิธีพัฒนา Empathy สำหรับผู้นำ เพื่อให้เป็น 'หัวหน้าที่มีหัวใจ' • Thumbsup

เอามาฝาก 😊

Empathy คือ ความเห็นอกเห็นใจ เป็นคำสั้นๆ ที่มีความหมายหลายอย่าง เพราะจับต้องได้ผ่านการแสดงออก ซึ่งบางครั้งเพ.....

ต่อให้กลยุทธ์ดีเท่าไร ถ้าวัฒนธรรมองค์กรไม่ไปด้วยกันก็ไม่มีทางเกิด – THE STANDARD
28/02/2020
ต่อให้กลยุทธ์ดีเท่าไร ถ้าวัฒนธรรมองค์กรไม่ไปด้วยกันก็ไม่มีทางเกิด – THE STANDARD

ต่อให้กลยุทธ์ดีเท่าไร ถ้าวัฒนธรรมองค์กรไม่ไปด้วยกันก็ไม่มีทางเกิด – THE STANDARD

ความท้าทายยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของผู้นำในยุคนี้คือการทำให้ทุกคนมองเห็นภาพเดียวกัน พร้อมปรับวัฒนธรรมองค์.....

ด่วน! มหาดไทยสั่ง ขรก.ทั่วประเทศ ห้ามเดินทางไปประเทศเสี่ยง COVID-19
28/02/2020
ด่วน! มหาดไทยสั่ง ขรก.ทั่วประเทศ ห้ามเดินทางไปประเทศเสี่ยง COVID-19

ด่วน! มหาดไทยสั่ง ขรก.ทั่วประเทศ ห้ามเดินทางไปประเทศเสี่ยง COVID-19

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้สถานการณ์ก...

แจ้งประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระ...
25/02/2020

แจ้งประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ต้องติดต่องานกับ กฟภ.
.
สายงานทรัพยากรบุคค จึงขอแจ้งประกาศเพื่อให้พนักงานได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
.
ฉบับที่ 1 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
.
ฉบับที่ 2 เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
.
#โคโรนา #CORONA #COVID19 #โรคระบาด #ไวรัส

ฮึ๊บๆ พรุ่งนี้อีก 1 วัน ก็ได้หยุดแล้วจ้า 😊
13/02/2020
คนหนุ่มสาววัยทำงานควรบริหารความเครียดอย่างไร - ออฟฟิศ 0.4

ฮึ๊บๆ พรุ่งนี้อีก 1 วัน ก็ได้หยุดแล้วจ้า 😊

ความตึงเครียดจากการทำงานเกิดขึ้นได้เสมอ แต่เราจะทำอย่างไรที่จะบริหารปัญหาจากความตึงเครียดให้อยู่ร่วม.....

ก่อนนอนคืนนี้ มาอ่านกัน 😊.ในองค์กรของท่านมีคนที่ไม่เคยคิดถึงผู้อื่น มุ่งเน้นแต่เป้าหมาย (ของตนเอง) มากกว่าวิธีการ ดังนั้...
11/02/2020
ระวัง Psychopaths ในที่ทำงาน | รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

ก่อนนอนคืนนี้ มาอ่านกัน 😊
.
ในองค์กรของท่านมีคนที่ไม่เคยคิดถึงผู้อื่น มุ่งเน้นแต่เป้าหมาย (ของตนเอง) มากกว่าวิธีการ ดังนั้นจะไม่สนใจว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นส่งผลหรือกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะจัดการหรือบิดเบือน (ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Manipulate) ผู้อื่นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ คนที่เป็น Psychopaths นั้นจะมีพฤติกรรมที่สามารถชี้นำผู้อื่นเพื่อให้ทำในสิ่งที่ดีสำหรับตนเอง แต่แย่สำหรับผู้อื่นและส่วนรวม
.
คนประเภทนี้จะให้ความสำคัญกับการยกตนเอง มากกว่าที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือส่วนรวม ขณะเดียวกันดูจากภายนอกเหมือนจะเป็นพวกขยันและทำงานได้ดี แต่เมื่อดูในรายละเอียดแล้วจะพบว่าจริงๆ ไม่ได้ทำงานเอง แต่ฉลาดที่จะหาทางให้คนอื่นทำงานให้ และคนพวกนี้ก็จะคุยโม้ถึงแต่ความสำเร็จของงานที่เกิด ทั้งๆ ที่ความสำเร็จดังกล่าวมาจากผู้อื่น

จากเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นทั้งที่ลพบุรีและนครราชสีมา อาจทำให้เราต้องทบทวนว่า คนที่อยู่รอบๆ ตัวเรา จ.....

11/02/2020
RUN. HIDE. FIGHT.® Surviving an Active Shooter Event - English

จากเหตุการณ์กราดยิงที่ห้าง TERMINAL21 จ.นครราชสีมา ทางฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกท่าน
.
ทางฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลขอให้ทุกท่านมีสติในทุกเหตุการณ์คับขัน ดังเช่นในคลิปจำลองเหตุการณ์การรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ให้ทุกคนท่องไว้เสมอ Run!! Hide!! Fight!! (วิ่ง!! ซ่อน!! สู้!!)
.
Run - วิ่งหนีให้เร็วที่สุด (ถ้าเป็นไปได้) อย่าหยุดเป็นเป้านิ่ง
Hide - หาที่ซ่อนตัวที่ปลอดภัย (ในกรณีที่หนีไม่ได้ หนีไม่ทัน)
Fight - ต่อสู้เพื่อให้เกิดความเสียหายกับคนร้ายมากที่สุด (เมื่อถึงคราวจำเป็น)
.
https://www.youtube.com/watch?v=5VcSwejU2D0&fbclid=IwAR1NZXNvFxtucs9iS7v2HKj8OhwfMSDz9U73T3Iv7yrZzJTm6x-6Seb21M0&app=desktop

Surviving an active shooter event. English version. Video Copyright © 2012 City of Houston.

ปุกาศ📣📣เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ😁
18/01/2020

ปุกาศ📣📣เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ😁

สวัสดีวันสุดท้ายของปี 2562 ค่ะเพื่อนๆ 😊
30/12/2019
ปีนี้สอนให้รู้ว่า "ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ" – วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

สวัสดีวันสุดท้ายของปี 2562 ค่ะเพื่อนๆ 😊

ในฐานะที่อยู่ร่วมชายคาออฟฟิศเดียวกัน ทำให้ในรอบปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสสนทนากับ วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ หรือ ....

เทรนด์สวัสดิการปี 2020 ทำงานได้ทุกที่ ดูแลหนี้และการเงิน ใส่ใจสุขภาพและครอบครัวพนักงาน
23/12/2019
เทรนด์สวัสดิการปี 2020 ทำงานได้ทุกที่ ดูแลหนี้และการเงิน ใส่ใจสุขภาพและครอบครัวพนักงาน

เทรนด์สวัสดิการปี 2020 ทำงานได้ทุกที่ ดูแลหนี้และการเงิน ใส่ใจสุขภาพและครอบครัวพนักงาน

เทรนด์สวัสดิการยุคใหม่ เน้นตอบโจทย์ชีวิตพนักงานมากขึ้น หนี้เป็นภาระ ช่วยดูแลให้ปัญหาบรรเทาลง การเงินจั.....

เผื่อมีประโยชน์นะจ๊ะ อิอิ
08/12/2019

เผื่อมีประโยชน์นะจ๊ะ อิอิ

#แจกWallpaper สำหรับชาว desktop รก หรือใครจะเอาไปเปลี่ยนสีนำโชคตามวันก็ตามสะดวกจ้าา 😂😂

#แชร์แล้วรวย

หัวหน้างาน ‘ปัง’ พาไปสวรรค์ หัวหน้างาน ‘พัง’ พาไปนรก แล้วเจ้านายที่ออฟฟิศคุณล่ะเป็นแบบไ
26/11/2019
หัวหน้างาน ‘ปัง’ พาไปสวรรค์ หัวหน้างาน ‘พัง’ พาไปนรก แล้วเจ้านายที่ออฟฟิศคุณล่ะเป็นแบบไ

หัวหน้างาน ‘ปัง’ พาไปสวรรค์ หัวหน้างาน ‘พัง’ พาไปนรก แล้วเจ้านายที่ออฟฟิศคุณล่ะเป็นแบบไ

     รองจากการถูกลอตเตอรีชุดใหญ่ก็คือการได้หัวหน้างานที่ดีนี่ล่ะที่ถือเป็นความโชคดีในชีวิต

THE STANDARD
15/11/2019

THE STANDARD

ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ทุกคนต้องทำงานให้หนัก พัฒนาตัวเองให้เร็ว เพื่อปรับตัวให้ทันกับโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวัน บางครั้งเราก็หลงลืมให้ความสำคัญกับการทำงานหนัก จนลืมให้ความสำคัญกับร่างกาย หัวสมองและจิตใจที่อ่อนล้าลงไปทุกขณะ เหมือนที่นักปรัชญาสายชิล หมี SnowyWeizen กล่าวเอาไว้
.
#ความชิลที่รู้สึกได้ #SnowyWeizen #LetItSnow

[PR NEWS]

ลอยกระทงฉบับคนรักงาน!!~ 😊
11/11/2019

ลอยกระทงฉบับคนรักงาน!!~ 😊

11.11.19

สำหรับเรา

คือ

วันทำงาน

#วันทำงานธรรมดา
#ชมรมคนรักงาน

ที่อยู่

200
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

ดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของการตระหนักบนความแตกต่างของบุคลากร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันของระบบงานในส่วนต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความรักและผูกพันของบุคลากรต่ององค์กร

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด