Clicky

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทอง

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทอง โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคา

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) เดิมตั้งอยู่ในวัดตลิ่งชัน ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนในระดับประถมศึกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2475 โดยมีนายอุรัจน์ สุขคงทอง เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนขณะนั้น 86 คน เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2477 นายโพธิ์ นางเล็ก ปิ่นทอง ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ ป.01 จำนวน 2 ชั้น มีชั้นละ 3 ห้องเรียน และเปิดใช้อาค

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) เดิมตั้งอยู่ในวัดตลิ่งชัน ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนในระดับประถมศึกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2475 โดยมีนายอุรัจน์ สุขคงทอง เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนขณะนั้น 86 คน เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2477 นายโพธิ์ นางเล็ก ปิ่นทอง ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ ป.01 จำนวน 2 ชั้น มีชั้นละ 3 ห้องเรียน และเปิดใช้อาค

เปิดเหมือนปกติ

14/01/2023

พี่ๆ Paper Planes จะต้องภูมิใจ กับเพลงชาติของมวลมหาประชาเด็กฟันน้ำนมที่ถูกขับขานครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยความรักในบทเพลง

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณ SHAWPAT สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระ...
14/01/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณ SHAWPAT สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนวัดตลิ่งชัน ด้วยการจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้พร้อมทั้งแจกของรางวัลให้กับเด็กๆ โดยเด็กๆ รู้สึกสนุกสนาน และชื่นชอบกิจกรรมมากๆ ขอให้พี่ๆ จากสมาคมทุกคน มีความสุขมากๆ เหมือนเด็กๆ ในวันนี้นะคะ ❤️🥰😘😍

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห...
14/01/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 และคณะ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของทางโรงเรียนของเราเสมอมา ซึ่งปีนี้ท่านได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก รวมถึงชุดของขวัญ และไอศครีมให้กับเด็กๆ ทุกคน ซึ่งนักเรียนทุกคนได้รับของขวัญ และได้รับประทานไอศครีมอย่างเอร็ดอร่อย รวมถึงท่านยังร่วมรณรงค์กิจกรรมของ สสส. “ หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้ ” โดยท่านได้มอบหมวกกันน็อค ให้กับนักเรียน และผู้ปกครองผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางมาโรงเรียนอีกด้วย ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้สน...
14/01/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้สนับสนุนในส่วนของอาหาร ของว่าง ขนม ไอศครีม และอื่นๆ สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญ และมีความสุขในการทานอาหารอร่อยๆ ขออนุญาตอวยพรให้ทุกท่านจงโชคดี ร่ำรวย สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข ความอิ่มเอมใจกลับไปเป็น 100 เท่า 1,000 เท่า นะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ // ิรายงาน

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี จากหน่วยงาน องค์กร ห้าง ร...
13/01/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี จากหน่วยงาน องค์กร ห้าง ร้านต่างๆ ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนคณะครู และบุคลากรทุกท่านที่ได้สนับสนุน ของขวัญ ของรางวัล ขนม และปัจจัยสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ให้เด็กๆ ได้ลุ้นรางวัลกันอย่างสนุกสนาน บัดนี้ทางโรงเรียนได้ส่งมอบความสุข และรอยยิ้มให้เด็กๆ แล้ว จึงขออนุญาตอวยพรให้ทุกท่านจงโชคดี ร่ำรวย สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข ความอิ่มเอมใจกลับไปเป็น 100 เท่า 1,000 เท่านะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ // ิรายงาน

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่ท่านมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท มาให้โรงเรียน เพื่อจัดสร...
13/01/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่ท่านมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท มาให้โรงเรียน เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยทางโรงเรียนจึงจัดเป็นการแข่งขันระบายสีภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และคัดลายมือคำขวัญวันเด็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวนชั้นละ 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท ซึ่งมีผลปรากฏ ดังต่อไปนี้

⭐️ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กหญิงธวัลหทัย ช่างเหล็ก
⭐️ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็กหญิงอังควรา หมั่นธรรม
⭐️ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงแพรวพรรณ แผนสมบูรณ์
⭐️ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กหญิงพิมพ์พิมล สิกพันธ์
⭐️ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กหญิงปภาวี โพธิ์พรหม
⭐️ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กชายธีรวัฒน์ อินทร์พามา

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

พรุ่งนี้พบกันนะคะ…!!! ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมกิจกรรมของเด็กๆ ได้ค่ะ#วันเด็กแห่งชาติโรงเรียนวัดตลิ่งชัน...
12/01/2023

พรุ่งนี้พบกันนะคะ…!!! ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมกิจกรรมของเด็กๆ ได้ค่ะ
#วันเด็กแห่งชาติโรงเรียนวัดตลิ่งชัน ตอน #ย้อนวัยสู่ความสดใสของสายรุ้ง

#วันเด็กแห่งชาติ 👦🏻👧🏻

“…เรียนอย่าแบด แซดอย่าบ่อย สู้อย่าถอย ค่อยๆ สร้างพลังใจ…” ขอบพระคุณคำขวัญวันเด็กจากท่านผู้ว่าฯ ที่น่ารักของพวกเราค่ะCr: ...
12/01/2023

“…เรียนอย่าแบด แซดอย่าบ่อย สู้อย่าถอย ค่อยๆ สร้างพลังใจ…”

ขอบพระคุณคำขวัญวันเด็กจากท่านผู้ว่าฯ ที่น่ารักของพวกเราค่ะ

Cr: ไทยรัฐ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอให้กำลังใจน้องแอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022 ในการเป็นตัวแทนสาว...
12/01/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอให้กำลังใจน้องแอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022 ในการเป็นตัวแทนสาวไทย ไปประชันความงามบนเวทีระดับโลก Miss Universe 2022 โดยเช้าวันนี้เป็นการแข่งขันรอบ Preliminary ซึ่งเธอได้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆ มาร่วมส่งกำลังใจให้สาวน้อยตลิ่งชันคนนี้ได้ ในการแข่งขันรอบตัดสิน วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:00 น. ทางช่อง JKN18 ค่ะ ไทยแลนด์ปู๊นๆ!!!

🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🌟💫✨💫🌟🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭11/01/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนของเราหากท่านใดมีความประสงค์สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มเติมสามารถติดต่อทางเพจและ คุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะ ☺️😊 ขอบพระคุณค่ะ

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖     นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทอง...
10/01/2023

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียนจำนวน ๓๐ คน ที่ได้เข้ารับทุนการศึกษา เนื่องในพิธีรำลึกหลวงปู่กลีบ ณ วัดตลิ่งชัน สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณพระเดขพระคุณหลวงพ่อพระมหาธวัช โพธิเสวี ท่านรักษาการเจ้าคณะเขตตลิ่งชัน และท่านเจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน ที่ท่านได้มีเมตตากับลูกหลาน นักเรียนโรงเรียนของเรา โดยท่านได้จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน ๓๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท ทางโรงเรียนจึงขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอบพระคุณครับ

“…เด็กในวันนี้ คือ อนาคตของชาติที่ดีในวันหน้า…” ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของเราได้นะคะไม่ว่...
03/01/2023

“…เด็กในวันนี้ คือ อนาคตของชาติที่ดีในวันหน้า…”
ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของเราได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ ซุ้มอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ขอขอบพระคุณค่ะ

☺️🎉 ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 📣🙏🏻

โดยงานจะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนในส่วนของ ของขวัญ, ขนม, อาหาร, เครื่องดื่ม หรือสิ่งของอื่นๆ ติดต่อสนับสนุนกิจกรรม

ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน 02 424 7044 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 091 756 8608 คุณครูพี (ผู้รับผิดชอบกิจกรรม)

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ทางโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ 🏅👍🏻

🎉❤️ส่งท้ายวันสิ้นปี ด้วยภาพบรรยากาศแห่งความสุข🎄🎅🏻วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2565“Christmas Party : Beauty and Th...
30/12/2022

🎉❤️ส่งท้ายวันสิ้นปี ด้วยภาพบรรยากาศแห่งความสุข🎄🎅🏻

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2565
“Christmas Party : Beauty and The Beast Epidode & English Camp 2022”

โดยบรรยากาศในงานถูกตกแต่งด้วยผ้าระโยงระยาง เพื่อให้ได้บรรยากาศของปราสาทของโฉมงาม และเจ้าชายอสูรซึ่งเป็น Theme หลักของปีนี้ โดยภายในงาน เด็กๆ ได้รับชมการแสดงสุดน่ารักของต้าวกวางเรนเดียร์น้องๆ ป.3 พร้อมด้วยเหล่าซานต้า แซนตี้ สโนว์แมน สุดคิ้วท์ และการแสดงละคร 2 ภาษา เรื่อง Beauty And The Beast จากพี่ๆ ป.6 จากนั้นก็ได้ตอบปัญหาเพื่อชิงรางวัล โดยนักเรียนได้ให้ความร่วมมือ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน หลังจากนั้นมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน อาทิ เช่น การระบายสีภาพ การคัดลายมือ การแข่งขัน เปิดพจนานุกรม (Dictionary) การแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee) การประดิษฐ์ตุ๊กตาเอลฟ์กระดาษ การประดิษฐ์โหลหิมะ ซึ่งปีนี้มีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือ การแข่งขันการเต้นวันคริสต์มาส และกิจกรรมการแข่งขัน E-Sports (ROV) อีกด้วย ในภาคบ่ายเป็นส่วนของค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านเกม โดยใช้ฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน โดยเสียงตอบรับจากนักเรียน คือ รู้สึกสนุกสนาน และอยากให้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสอีก…☺️😊

🙏🏻 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ผู้ปกค...
30/12/2022

🙏🏻 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ผู้ปกครองนักเรียน และแฟนเพจที่ติดตามเราอยู่ทุกๆ ท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ร่ำรวยๆ เดินทางกลับต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวพักผ่อนขอให้ปลอดภัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปี และตลอดไปนะครับ✨

🙏🏻 สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย ✨🎉 ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น ☺️😊 สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน ...
29/12/2022

🙏🏻 สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย ✨
🎉 ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น ☺️
😊 สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน ❤️
🎈สำราญสำเริงบรรเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน👦🏻👧🏻

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2565
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ความยินดี และความสุข จากนั้นก็มีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของเด็กๆ คือการจับสลากซึ่งตามห้องเรียนต่างๆ จะมีครูประจำชั้นคอยจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มให้กับนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองค่ะ 

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2565     นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณ...
28/12/2022

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2565
นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าพบท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 ในโอกาสคล้ายวาระดิถีขึ้นปีใหม่ โดยได้มอบกระเช้า และเข้าไปอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ณ ที่พักของท่าน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕     คณะสงฆ์วัดตลิ่งชัน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเ...
27/12/2022

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

คณะสงฆ์วัดตลิ่งชัน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิ ณ วัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร​ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พุทธศักราช 2565    โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการส...
26/12/2022

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พุทธศักราช 2565
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ได้ต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้รับทราบ รวมถึงมีมติ หารือปรึกษาในที่ประชุม โดยได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี
สำหรับปีการศึกษาหน้า ทางโรงเรียนยังคงยึดมั่นในการดูแลเอาใส่ใจบุตรหลานของทุกๆท่าน เป็นอย่างดี และจะเพิ่มเติมวิชาความรู้อย่างเต็มที่ รวมถึงส่งเสริมนักเรียนในทางที่นักเรียนสนใจอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ในโรงเรียน ให้นักเรียนมีความสุขในการมาเรียน มีสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในนามของโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) เราขอสัญญาด้วยหัวใจ

🌟⛄️❄️❤️💫✨🤩…We wish you a Merry ChristmasWe wish you a Merry ChristmasWe wish you a Merry ChristmasAnd a Happy New Year…✨...
26/12/2022

🌟⛄️❄️❤️💫✨🤩
…We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year…
✨💫❤️❄️⛄️🌟🤩

สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะ แฟนเพจทุกท่าน แวะเอาความน่ารักมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มก่อน เดี๋ยวเวอร์ชั่นเต็มจะอัพลงรัวๆ เร็วๆ นี้นะคะ

📸 Photographer : คุณครูยุรี คนสวยค่ะ

21/12/2022

Re-Run เกมการแข่งขันอันดุเดือดของรอบคัดเลือกทั้ง 5 คู่
ก่อนที่จะไปชมรอบชิงในวันพรุ่งนี้ค่ะ

กิจกรรม E-Sports เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้จักการแข่งขันกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฏกติกาสากลเช่นเดียวกับกีฬาทั่วๆ ไป รวมทั้งในปัจจุบันมีทีม หรือสโมสรเหมือนกับกีฬาปกติ ทำให้นักเรียนมีการวางแผน คิดวิเคราะห์ มีสมาธิในการเล่น นอกจากนี้ยังเป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน อาทิเช่น ความรับผิดชอบในหน้าที่ การรักษาระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม การรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม รู้จักรักษาความสะอาดในสถานที่ที่ปฏิบัติกิจกรรม การสร้างความสามัคคี เมื่อนักเรียนได้ฝึกจนเกิดทักษะ จะเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ติดตัวนักเรียน และยังสามารถพัฒนาต่อไปสู่นักกีฬาอาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ซึ่งปัจจุบันการแข่งขัน E-Sports ระดับ Pro Leauge มีรางวัลที่ค่อนข้างสูง บางรายการอาจจะถึงระดับร้อยล้าน เช่น เกม HoK ที่มีการแข่งขันล่าสุดที่สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือเกม RoV ที่มีรางวัลสูงถึง 14 ล้านบาท โดยเยาวชนไทยพึ่งคว้าแชมป์ที่ประเทศเวียดนามมาหมาดๆ

🙏🏻🙏🏻🙏🏻โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณผู้ปกครองของเด็กชายธีรภัทร แช่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่...
21/12/2022

🙏🏻🙏🏻🙏🏻โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณผู้ปกครองของเด็กชายธีรภัทร แช่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้นำขนม และทุนการศึกษามามอบให้เด็กๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดขอให้คุณพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่น และมีความสุขมากๆ ในวันเกิดค่ะ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณคุณพ่อมา ณ โอกาสนี้ค่ะ ✨✨✨

ผลการแข่งขัน Arena of Valor : The Christmas War 2022 ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสองทีมได้แก่ ที...
21/12/2022

ผลการแข่งขัน Arena of Valor : The Christmas War 2022 ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสองทีมได้แก่ ทีม #แพ้เป็นพระชนะเป็นมุ้ย? และ ทีม ซึ่งทั้งสองทีมจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้เวลา 07:30 - 08:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) Admin ขอให้กำลังใจสำหรับทีมที่อาจจะไม่ได้เข้ารอบทุกทีมเต็มที่ มีน้ำใจนักกีฬา มีความตรงต่อเวลา และให้เกียรติคู่ต่อสู้ ขอให้ตั้งใจพัฒนาฝีมือต่อไป ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีนักกีฬา E-Sports หรือ Streamer ที่เป็นศิษย์เก่าของเราชาววัดตลิ่งชัน ก็เป็นได้

พร้อมระเบิดความมันส์กับการแข่งขัน E-Sports ครั้งแรกของชาวโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) กับ “ROV Arena of Valor :...
20/12/2022

พร้อมระเบิดความมันส์กับการแข่งขัน E-Sports ครั้งแรกของชาวโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) กับ “ROV Arena of Valor : The Christmas War”
ผลการจับฉลากการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้
Match 1 : คิกขุ อาโนเนะ VS JK Wolf (BO1)
Match 2 : รถไม่แรงแต่แซงคุณได้ VS DEK-D (BO1)
Match 3 : แพ้เป็นพระชนะเป็นมุ้ย? VS ลาบไก่ (BO1)
Match 4 : นักสู้พันธ์ข้าวเหนียว (ชนะบาย) VS ผู้ชนะ Match 3 (BO1)
Match 5 : ผู้ชนะ Match 1 VS ผู้ชนะ Match 2 (BO1)
Match 6 : Grand Final ผู้ชนะ Match 4 VS ผู้ชนะ Match 5 (BO3)

มาร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจได้ที่ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ในวันพุธที่ 21 - วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2565


มากันให้ได้นะคะ // ิรายงาน

🧡🧡ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สถิตเป็นพระมิ่งขวัญแก่ปวงพสกนิกร...
19/12/2022

🧡🧡ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สถิตเป็นพระมิ่งขวัญแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยสืบไป🧡🧡

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

🗓️ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2565     นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนวัดตลิ่...
19/12/2022

🗓️ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ร่วมสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ วัดตลิ่งชัน สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

🗓️ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2565      โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมห...
19/12/2022

🗓️ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ และการประดับธง รวมถึงเปิดให้ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนได้ร่วมลงนามถวายพระพรอีกด้วย

9 ธันวาคม : #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล International Anti-Corruption Day 2022 : UNCAC at 20: Uniting the World Against Co...
09/12/2022

9 ธันวาคม : #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

International Anti-Corruption Day 2022 : UNCAC at 20: Uniting the World Against Corruption

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ได้ตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษา ให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรรายวิชา “ #การต่อต้านทุจริต ” มีการจัดทำกิจกรรม “ #โตไปไม่โกง ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังให้นักเรียนกระทำความดี และจะไม่กลายเป็นคนคดโกงในอนาคต ทั้งนี้วันนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และกิจกรรม “ #การประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริต ” โดยสภานักเรียน และนักเรียนทุกคน ซึ่งมีท่านผู้อำนวยการกรรณิการ์ ราชสมบัติ และคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

#ไม่ทำ #ไม่ทน #ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทั้งปวง

☺️🎉 ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 📣🙏🏻โดยงานจะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 ...
09/12/2022

☺️🎉 ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 📣🙏🏻

โดยงานจะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนในส่วนของ ของขวัญ, ขนม, อาหาร, เครื่องดื่ม หรือสิ่งของอื่นๆ ติดต่อสนับสนุนกิจกรรม

ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน 02 424 7044 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 091 756 8608 คุณครูพี (ผู้รับผิดชอบกิจกรรม)

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ทางโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ 🏅👍🏻

วันนี้มะลิแอบเก็บภาพท้องฟ้าช่วงที่ทำกิจกรรมหน้าเสาธงมาฝากค่ะ เมฆลักษณะนี้ เราเรียกว่า “อัลโตคิวมูลัส (Altocumulus)” จะเป...
08/12/2022

วันนี้มะลิแอบเก็บภาพท้องฟ้าช่วงที่ทำกิจกรรมหน้าเสาธงมาฝากค่ะ เมฆลักษณะนี้ เราเรียกว่า “อัลโตคิวมูลัส (Altocumulus)” จะเป็นเมฆก้อนสีเทาหรือขาว เมื่ออยู่รวมกันดูคล้ายฝูงแกะ ลอนคลื่น หรือติดกันเป็นแผ่นหนาค่ะ

📣📣📣 ประกาศๆๆ นักเรียนที่รักโปรดทราบ วันนี้กลุ่มสาระการงานอาชีพ และน้องมะลิ มีกิจกรรมดีๆ มานำเสนอค่ะ กับกิจกรรม “ตลาดนัดอ...
08/12/2022

📣📣📣 ประกาศๆๆ นักเรียนที่รักโปรดทราบ วันนี้กลุ่มสาระการงานอาชีพ และน้องมะลิ มีกิจกรรมดีๆ มานำเสนอค่ะ กับกิจกรรม “ตลาดนัดอาชีพ” พร้อม ชม ชิม ช็อป โดยเราจะจำลองสถานการณ์แบบตลาดจริง ให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ในการเป็นผู้ซื้อ และผู้ขาย ในงานพับกบ แฮ๊!!! พบกับ แฮ๊!!! ถูกแล้ว #การประกวดชุดอาชีพ #บูทสินค้าต่างๆของแต่ละชั้น แล้วมาร่วมสนุกกันได้ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดตลิ่งชัน นะคะ 🎉🎉🎉

“Tale as old as time, tune as old as song, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong.”......
07/12/2022

“Tale as old as time, tune as old as song, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong.”
...
Let’s see the true love story. 26 December 2022
Wat Talingchan School : Christmas Day 2022 🎅🏻🎄
💃🏼Beauty and the beast Episode.🤴🏼

ก่อนนอนคืนนี้ น้องมะลิ แอบนำภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ ส.ค.ศ. ปีใหม่ ของท่านผู้อำนวยการ และคณะครู มาฝากทุกคนค่ะ มะลิคิดว่าคุ...
02/12/2022

ก่อนนอนคืนนี้ น้องมะลิ แอบนำภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ ส.ค.ศ. ปีใหม่ ของท่านผู้อำนวยการ และคณะครู มาฝากทุกคนค่ะ มะลิคิดว่าคุณครูโรงเรียนของเรา ทั้งสวย และหล่อทุกคนเลยค่ะ ทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะ? คอมเมนต์ได้เลยนะคะ 😊☺️

02/12/2022

…ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยปวงข้าพระพุทธเจ้าขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป…

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2565    นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณ...
02/12/2022

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) โดยมีพิธีการกล่าวน้อมรำลึก การวางพานดอกไม้ การทำบุญตักบาตร และการทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยปวงข้าพระพุทธเจ้าขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป 💛🙏🏻

Salad Bar ผัก และผลไม้สดๆ พร้อมด้วยเบค่อนลวกจุกๆ เปิดให้บริการเด็กๆ มา 3 สัปดาห์แล้วค่ะ เด็กๆ ชื่นชอบมากๆ ค่ะ ☺️😊
02/12/2022

Salad Bar ผัก และผลไม้สดๆ พร้อมด้วยเบค่อนลวกจุกๆ เปิดให้บริการเด็กๆ มา 3 สัปดาห์แล้วค่ะ เด็กๆ ชื่นชอบมากๆ ค่ะ ☺️😊

01/12/2022

“แชร์บอล แชร์ใจ บอกได้ไหม ว่าไม่จริงจังแน่นะวิ” ครูเป็นฝ่ายเอาชนะไป 11 - 1 คะแนน
#กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน

ขอบคุณคลิปข่าวจาก คุณครูพรรณา เสาวรส ค่ะ

💛💗💙 ปิดฉากลงไปแล้วอย่างสวยงาม สำหรับ “Wat Talingchan Sports Day” ประจำปีการศึกษา 2565 💙💗💛วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศ...
01/12/2022

💛💗💙 ปิดฉากลงไปแล้วอย่างสวยงาม สำหรับ “Wat Talingchan Sports Day” ประจำปีการศึกษา 2565 💙💗💛

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565
นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยเมื่อเวลา 08.30 น. ขบวนพาเรด และขบวนนักกีฬาได้เคลื่อนเข้าสู่ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน จากนั้นได้มีการกล่าวรายงานโดยครูกันตรัตน์ ยังอยู่ดี มีการวิ่งคบเพลิงโดยเด็กชายเอกดนัย ศรีประสมนักกีฬากรีฑา และเปตองของโรงเรียน จากนั้นมีการนำกล่าวคำปฏิญาณโดยนายสรวง ทรงจำรอง นักกีฬาอาวุโส เมื่อเสร็จสิ้นพิธีมีการแข่งขันกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ โดยสีที่ชนะในปีนี้ได้แก่ สีชมพู จากนั้นมีการแข่งขันกีฬาแชร์บอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรียน โดยครูเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน 11 - 1 ซึ่งสีที่เป็นเจ้าเหรียญทองในปีนี้ ได้แก่ สีฟ้า ค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ผู้อยู่เบื้องหลัง ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อความสุขของนักเรียนทุกคน และพบกันในปีหน้าค่ะ | ิรายงาน

Wat Talingchan Sports Day 2022 Ep.2 คนงามๆ ต้องงามคู่ความเด่นดี 🥰😍#ผู้ถือป้ายสีและป้ายโรงเรียน #คฑากร
29/11/2022

Wat Talingchan Sports Day 2022 Ep.2 คนงามๆ ต้องงามคู่ความเด่นดี 🥰😍
#ผู้ถือป้ายสีและป้ายโรงเรียน #คฑากร

Wat Talingchan Sports Day 2022 Ep.1รวมภาพ #รอยยิ้ม สวยๆ น่ารักๆ ☺️😊Life is better when you’re smiling.
29/11/2022

Wat Talingchan Sports Day 2022 Ep.1

รวมภาพ #รอยยิ้ม สวยๆ น่ารักๆ ☺️😊
Life is better when you’re smiling.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณ LED กรมบังคับคดี ผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนัก...
29/11/2022

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณ LED กรมบังคับคดี ผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ของเรามาโดยตลอด วันนี้ทางโรงเรียนได้นำเงินทุนที่ท่านได้มอบให้ จำนวน 10,000 บาท ซึ่งท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ได้เดินทางไปรับเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ที่ผ่านมา มาจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 20 ทุน จำนวนทุนละ 500 บาท โดยทางโรงเรียนขอให้คำมั่นว่าเราจะกำกับ ดูแล และติดตาม เพื่อให้ทุนการศึกษาที่ท่านให้มา เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียนของเรา จึงขอขอบพระคุณหน่วยงาน องค์กรของท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ 😊☺️

ที่อยู่

ถนน ชักพระ
Bangkok
10170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024247044

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทอง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญน้องๆ หนู ๆ อายุระหว่าง 4-10 ปี ประกวดวาดภาพในหัวข้อ ร่วมคิด ร่วมแก้ไข สู้ภัยโควิด - 19
ภายใต้ “โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16”
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – หมดเขต 28 มกราคม 2565
โดยส่งผลงานเข้าประกวดมาจากทางบ้านหรือทางโรงเรียน
สนใจสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพ หรือค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1CC5eHFKi81hS_Gx2VInHftCzqtXU2ofH?usp=sharing
ใบสมัครทางออนไลน์ https://forms.gle/XNHMneFWyuCu7p2u7 XMA Header Image
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drivedrive.google.comXMA Header Image
โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16
มีการเปลี่ยนแปลงการประกวดวาดภาพจากกำหนดการเดิม
ด้วยสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ระบาด การดำเนินงานในหลายส่วนได้ชะลอและขยายเวลาการประกวดวาดภาพออกไป
สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนน้องๆ หนู อายุระหว่าง 4-10 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าประกวดครั้งนี้
โดยมีกำหนดการในส่วนขยายเวลาดังนี้
1. ขยายเวลาการรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
2. กำหนดการตัดสิน วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
3. กำหนดประกาศผลการประกวด วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565
4. งานมอบรางวัล เดือนมีนาคม 2565
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drivedrive.google.com
ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ
🎉ช่วงโควิดนี้ กกพ.ช่วยลดค่าไฟ⚡️
แถมยังมีสติ๊กเกอร์ฟรีมาแจก Sticker Line มนุษย์ไฟฟ้า⚡️ล็อตแรก 5,000 คน อยากมีสติกเกอร์เก๋ๆ ไม่ตกเทรนด์เอาไว้แชทกับเพื่อนๆ เพียงสแกน QR code หรือแอดไลน์ หรือ คลิ้กที่ลิ้งก์สำหรับเพิ่มเพื่อนค่า https://line.me/ti/p/6pOtnywbqr จำนวนจำกัดนะจะบอกให้!!
#มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #พลังงานขยะ
ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเรียนเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลในโครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ” ครั้งที่ 16
คิดถึงมากๆ#จากศิษย์เก่า​คนหนึ่ง
#ศิษย์เก่า รร.วัดตลิ่งชัน จบ ป.6
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2524
38 ปีละไวจิง คิดถึง ครูทรง
ครูปริศนา
คิดถึงเพื่อนน่าจะปี41-42คิดถึบทุกคน
สวัสดีค่ะ
จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ
ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ
ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด
จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/?fref=tsแนะนำค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ค่ะ กดเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้เลยค่ะ ตอนนี้ทางค่ายมีโปรโมชั่น นักเรียน 20 คน ฟรี ครู 1 ท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ
#�จำหน่ายสื่ออาเซียน #�สื่อการเรียนการสอน
สำหรับใช้ในการเรียนการสอน จัดนิทรรศการ ตกแต่งห้องเรียน
#�สินค้าราคาโรงงาน #�จัดส่งทั่วประเทศ #�จัดสรรได้ตามงบประมาณ
***สนใจขอรับแคตตาล็อคพร้อมราคาได้คะ***
หรือ โทรมาที่ 083-035-8882
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่า^^
#ค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม เดินทางวันที่ 9 - 22 ต.ค. 2559
All-in-1 English Camp in Cebu! ค่ายภาษาอังกฤษแบบครบสูตรที่น้องๆ จะได้พัฒนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกทักษะ แถมด้วยกิจกรรมสนุกๆ ในคลาสสอนกีตาร์และเต้นซุมบ้าอีกด้วย
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นด้วยคาบเรียนเดี่ยว 3 คาบ คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ และคาบกิจกรรมอีก 3 คาบต่อวัน (รวมคาบเรียนเดี่ยว 27 คาบ คาบเรียนกลุ่ม 18 คาบ และคาบกิจกรรม 27 คาบ)
ในราคาเพียง 55,000 บาท สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-1687709, 092-5809404 Line: นะคะ
#เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ #เรียนภาษาที่เซบู
ขออนุญาตประสัมพันธ์ค่ายลูกเสือค่ะ
สนใจติดต่อ 086-3195214 (คุณณัฎฐ์ธัญศา)
https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/?fref=ts
ร.ร.วัดตลิ่งชันเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของพวกเราทุกๆคน
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Taling Chan คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาล Veasna Online โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ สำนักงานเขตบางกอกน้อย H&R โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา กรุง Bhalaha หวยรัฐบาล แบ่งปันกันฟรีๆๆ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วั บุพเพสันนิวาส Live โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา Thai Life Saving Society 𝓑𝓮𝓫