โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคา
(14)

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) เดิมตั้งอยู่ในวัดตลิ่งชัน ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนในระดับประถมศึกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2475 โดยมีนายอุรัจน์ สุขคงทอง เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนขณะนั้น 86 คน เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2477 นายโพธิ์ นางเล็ก ปิ่นทอง ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ ป.01 จำนวน 2 ชั้น มีชั้นละ 3 ห้องเรียน และเปิดใช้อาค

ารเรียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2479 โดยใช้ชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า “โรงเรียนเทศบาล 48 (ปิ่นทองสัณฐาคาร)”

ต่อมาวันที่ 22 มิถุนายน 2500 พระครูทิวากรคุณ (หลวงปู่กลีบ)เล็งเห็นว่าสถานที่ตั้งโรงเรียนคับแคบไม่สามารถขยายและปรับปรุงอาคารเดิมได้ จึงได้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดจำนวน 4 ไร่ 3 งาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในปี 2510 สร้างอาคารเรียนแบบ 004

ปี 2519 สร้างอาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 2 หลัง
ปี 2526 สร้างอาคารเรียนแบบ สนศ.363
ปี 2538 สร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ได้ให้บริการสถานที่แก่ชุมชนนอกเวลาราชการเพื่อการเล่นกีฬา

👚👖กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์พรุ่งนี้ เรามีนัดแต่งไปรเวทกันนะคะ เด็กๆ แต่งกายแบบไหนน่ารักสมวัย เหมาะสมกับสถานที่ไปดูกันเลยค่ะ ...
23/08/2023

👚👖กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์พรุ่งนี้ เรามีนัดแต่งไปรเวทกันนะคะ เด็กๆ แต่งกายแบบไหนน่ารักสมวัย เหมาะสมกับสถานที่ไปดูกันเลยค่ะ 👗🥼

ลักษณะการแต่งกาย (ชุดไปรเวท) ที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถแต่งกายได้ตามเพศวิถี ใน วันที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรม ที่ต้องการให้นักเรียนได้แสดงตัวตนตามอัตลักษณ์ของตนเอง มีความกล้าแสดงออก เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาส วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งให้เป็นไปตามความเหมาะสมหรือเพศ วิถี และความพร้อมของครอบครัว โดยไม่เป็นการบังคับ
(๑) เสื้อ
เสื้อที่มีความเหมาะสม ได้แก่ เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล เสื้อยีนส์ เสื้อแจ็คเก็ต หรือ เสื้ออื่นใด
ที่มีความเหมาะกับสภาพการเป็นนักเรียน จะเป็นทรงคอกลม คอวี แขนสั้น หรือแขนยาว ก็ได้ เสื้อที่ไม่อนุญาต ได้แก่ เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด เสื้อเกาะอก เสื้อเอวลอย เสื้อเปิดหลัง เสื้อที่
คอกว้าง เสื้อที่มีรอยขาดตามสมัยนิยมทุกรูปแบบ และเสื้อที่เป็นผ้าบาง ๆ จนมองเห็นชุดชั้นใน
(๒) กางเกงหรือกระโปรง
กางเกงหรือกระโปรงใส่ได้ทุกเนื้อผ้า เช่น ผ้ายืด ผ้ายีนส์ เป็นต้น มีความยาวคลุมเข่าลงมา กางเกงหรือกระโปรงที่ไม่อนุญาต ได้แก่ กางเกงหรือกระโปรงที่สั้น เหนือหัวเข่า กางเกงเจเจ
กางเกงรัดรูป กางเกงเล็กกิ้ง หรือกางเกงที่แนบเนื้อ กางเกงหรือกระโปรงที่มีรอยขาดตามสมัยนิยม ทุกรูปแบบ และกางเกงหรือกระโปรงที่เป็นผ้าบาง ๆ จนมองเห็นชุดชั้นใน
(๓) รองเท้า
รองเท้าทรงสุภาพทุกประเภท เช่น รองเท้านักเรียน รองเท้ากีฬา รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะแบบสวม
รองเท้าที่ไม่อนุญาต ได้แก่ รองเท้าแตะแบบหนีบทุกรูปแบบ

การแสดงจินตลีลา ประกอบเพลงชุด “หนึ่งเดียวคือแม่”ฝึกซ้อม ตัดเย็บเสื้อผ้า แต่งหน้าทำผมโดย : คุณครูหมูพี นายสหชัย สง่าญาติ ...
11/08/2023

การแสดงจินตลีลา ประกอบเพลงชุด “หนึ่งเดียวคือแม่”
ฝึกซ้อม ตัดเย็บเสื้อผ้า แต่งหน้าทำผมโดย : คุณครูหมูพี นายสหชัย สง่าญาติ และคณะ
อำนวยการฝึกซ้อมโดย : ท่านผู้อำนวยการกรรณิการ์ ราชสมบัติ

รายชื่อนักแสดง
1. เด็กหญิงอังควรา หมั่นธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจใส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. เด็กหญิงธัญพิชชา บ้งกาวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4. เด็กหญิงพิชญา สร้อยสีหราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
5. เด็กหญิงศุภิสรา บูรณะพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
6. เด็กหญิงสุภัสรา บูรณะพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
7. เด็กหญิงภัทธิรา ศุภกาญจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
8. เด็กหญิงพรชนัน อุ่นสำราญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Green Life Project Episode 1 : ห้องเรียนสีเขียว ชีวิต และธรรมชาติ โครงการที่ 1“สานสัมพันธ์ แม่ลูก ปลูกรัก ณ โรงเรียนวัดต...
11/08/2023

Green Life Project Episode 1 : ห้องเรียนสีเขียว ชีวิต และธรรมชาติ โครงการที่ 1
“สานสัมพันธ์ แม่ลูก ปลูกรัก ณ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน” วันนี้ Admin มะลิ นำภาพน่ารักๆ ของเด็กๆ และครอบครัว รวมถึงเพื่อนๆ และคุณครูที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้มากฝากกันค่ะ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในภาคเช้า… #การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 3 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชน...
11/08/2023

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในภาคเช้า… #การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 3 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง

เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติ ฐานํ - ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ. (องฺ . ปญฺจก. ๒๒/ ๕๖.)โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่น...
11/08/2023

เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติ ฐานํ - ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ.
(องฺ . ปญฺจก. ๒๒/ ๕๖.)

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระมหาธวัช โพธิเสวี ท่านเจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน ที่ท่านได้เมตตามอบข้าวสารจำนวน 200 ถุง ให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมกิจกรรมวันแม่ในวันนี้ ซึ่งจากภาพที่ทุกท่านได้รับชม นั่นก็คือ มีรอยยิ้มทั้งผู้ให้ สุขใจทั้งผู้รับ ทางทีมงาน Admin ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ในทานอันเป็นกุศลครั้งนี้ด้วยเทอญ

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิ...
11/08/2023

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11/08/2023

การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง ชุด #หนึ่งเดียวคือแม่ โดย ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)

เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอเชิญผู้ปกครองที่สนใจร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์แม่ลูก ปลูกรัก ณ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน...
05/08/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอเชิญผู้ปกครองที่สนใจร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์แม่ลูก ปลูกรัก ณ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยต้นไม้ที่จะปลูกให้นักเรียน และผู้ปกครองเตรียมมาเองนะคะ 🌳🌱🪴🍃 ขอเชิญผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจมาร่วมทำกิจกรรมกันเยอะๆ นะคะ

I ❤️ TALINGCHAN AI CREATIVE PICTUREถ้าหาตัวหนังสือไม่เจอลองกระพริบตาถี่ๆ นะคะ
02/08/2023

I ❤️ TALINGCHAN AI CREATIVE PICTURE
ถ้าหาตัวหนังสือไม่เจอลองกระพริบตาถี่ๆ นะคะ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ขอแสดงความยินดี และชื่นชม ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลการสวดมนต์...
29/07/2023

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ขอแสดงความยินดี และชื่นชม ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ วัดมณฑปด้วยค่ะ

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...
29/07/2023

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่...
29/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม ของทุกปี

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ได้ร่วมใจกันทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา...
29/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ได้ร่วมใจกันทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ณ วัดนครป่าหมาก และวัดตลิ่งชัน

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสต...
28/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา...
28/07/2023

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป

24/07/2023

การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ชุด #เต้นกำรำเคียว โดย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)

เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ห้องสมุดรักษ์โลก Green Life Library โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

24/07/2023

การแสดงบรรเลงดนตรีไทย [สด] โดย นักเรียนชมรมดนตรีไทย โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)
เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ห้องสมุดรักษ์โลก Green Life Library โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ฝึกซ้อม และควบคุมวงโดย คุณครูพรสุวัชร์ ไชยรัตน์

บรรยากาศการแห่ต้นเทียนพรรษายามเช้า…
24/07/2023

บรรยากาศการแห่ต้นเทียนพรรษายามเช้า…

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองของ เด็กหญิงศุภิสรา บูร...
23/07/2023

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองของ เด็กหญิงศุภิสรา บูรณะพงษ์ และ เด็กหญิงสุภัสรา บูรณะพงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนให้น้องๆ มาแต่งชุดนางฟ้าเดินเรี่ยไรปัจจัย เพื่อระดมทุนในการจัดตั้งต้นเทียนพรรษา ถวาย ณ วัดตลิ่งชัน และวัดนครป่าหมาก ทั้งสองวันในวันเสาร์ที่ 22 และ อาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม ขอให้น้องฟ้าใส น้องวันใหม่ พร้อมทั้งครอบครัวได้รับผลบุญนี้ร่วมกัน ค้าขายร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดสายนะคะ

เสื้อผ้า แต่งหน้า ทำผม สนับสนุนโดย #คุณครูพี Sahachai Moophee Sangayat

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี พ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ #ตลาดน้ำตลิ่งชัน ที่...
23/07/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี พ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ #ตลาดน้ำตลิ่งชัน ที่มอบปัจจัยสมทบทุนเพื่อจัดตั้งต้นเทียนพรรษาถวาย ณ วัดตลิ่งชัน และวัดนครป่าหมาก ขอให้ผู้ร่วมสมทบทุนทุกท่าน และครอบครัวของท่าน จงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง มีกินมีใช้ตลอดไป โดยวันพรุ่งนี้ขบวนแห่เทียนจะเริ่มตั้งขบวน เวลา 07:45 น. ค่ะ

สำหรับยอดทำบุญทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้
- ผู้ปกครองนักเรียน 5,911 บาท
- ขอรับบริจาค เรี่ยไร ตลาดน้ำสองคลอง +ตลาดน้ำตลิ่งชัน 3,214 บาท
- ท่านผู้อำนวยการกรรณิการ์ ราชสมบัติ 2,000 บาท
- ครูพชร 1,000 บาท
- ครูพรรณา 1,000 บาท
- ครูมานิตา 500 บาท
- ครูรุ่งทิวา 200 บาท
- ครูเบญจมาศ 200 บาท
รวมรายรับ 14,025 บาท

รายจ่าย
- ซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์+เทียนพรรษา
3,996 บาท
- ใส่ซองพระสองวัด 10 รูป ซองละ 500 บาท (5,000 บาท)

สำหรับเงินปัจจัยส่วนที่เหลือจะนำมารวมกัน ในวันพรุ่งนี้ เพื่อถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟทั้งสองวัดค่ะ ☺️😊 ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันทุกคนนะคะ สาธุ สาธุ สาธุ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี พ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ #ตลาดน้ำสองคลอง ที่ม...
22/07/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี พ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ #ตลาดน้ำสองคลอง ที่มอบปัยจัยสมทบทุนเพื่อจัดตั้งต้นเทียนพรรษาถวาย ณ วัดตลิ่งชัน และวัดนครป่าหมาก ขอให้ผู้ร่วมสมทบทุนทุกท่าน และครอบครัวของท่าน จงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง มีกินมีใช้ตลอดไป โดยวันพรุ่งนี้สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ #ตลาดน้ำตลิ่งชัน เวลา 09:00 - 12:00 น. ค่ะ สำหรับยอดทั้งหมดจะสรุปให้ทราบอีกครั้งทางหน้าเพจค่ะ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับระดับปฐมวัยที่ได้รับรางวัล ในกา...
21/07/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับระดับปฐมวัยที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานวิชาการตลิ่งชันก้าวหน้า เครือข่ายโรงเรียนที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
รางวัล #ชนะเลิศ​ ชั้นอนุบาลปีที่​ 2​ ประกวดวาดต่อเติมภาพและระบายสี​ ตามจินตนาการ​ ได้แก่
🚩อ.2เด็กชายอัษคดิณย์ แซ่เฮ้อ

รางวัล #ชมเชย​ ชั้นอนุบาล​ปีที่ 1 ประกวดระบายสีภาพตามจินตนาการ​ ได้แก่
🚩อ.1 เด็กชายเนติวัฒน์ ฟักฟูญาติ

อำนวยการฝึก พัฒนาทักษะโดย นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดูแลการฝึก พัฒนาทักษะ โดยนางสาวพรรณา เสาวรส และ นางสาวกันตรัตน์ ยังอยู่ดี
มากกว่าชัยชนะ คือประสบการณ์อันมีค่าที่นักเรียนได้รับ ขอให้เด็กๆ ทุกคนจงภูมิใจกับผลรางวัลที่เราได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน และคุณครูทุกท่านด้วยใจจริงค่ะ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ...
19/07/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานวิชาการตลิ่งชันก้าวหน้า เครือข่ายโรงเรียนที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2566

📢การแข่งขันระบายสี Math Madala

📌ป.1 #รองชนะเลิศอันดับ1
ด.ญ.ณัฐนิดา หมู่มาก
📌ป.2 #ชมเชย
ด.ช.ติณณภพ หอมจำปา
📌ป.3 #รองชนะเลิศอันดับ1
ด.ญ.เขมิกา อินทรีจ่าง

📢การแข่งขันคณิตคิดเร็ว

📌ป.4 #ชมเชย
เด็กชายณัฐกรานต์ ชูรัตน์
เด็กชายอาทิตย์ สายเนตร
📌ป.5 #ชนะเลิศ
เด็กชายธนภัทร รัตนประพันธ์
เด็กหญิงศุภลักษณ์ รับช่วง
📌ป.6 #ชนะเลิศ
เด็กชายธีรภัทร อินทปัญญา
เด็กชายธีระเทพ ทีสุกะ

📢การแข่งขันคณิตคิดคำนวณ

📌ป.4 #รองชนะเลิศอันดับ2
เด็กชายณัฐกรานต์ ชูรัตน์
เด็กชายกิตติกวิน ชามารัตน์
📌ป.5 #รองชนะเลิศอันดับ1
เด็กชายธนภัทร รัตนประพันธ์
เด็กหญิงศุภลักษณ์ รับช่วง
📌ป.6 #รองชนะเลิศอันดับ2
เด็กชายธีรภัทร อินทปัญญา
เด็กชายทักษ์ดนัย เอราวรรณ์

อำนวยการฝึก พัฒนาทักษะโดย นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดูแลการฝึก พัฒนาทักษะ โดยนายสรวง ทรงจำรอง
มากกว่าชัยชนะ คือประสบการณ์อันมีค่าที่นักเรียนได้รับ ขอให้เด็กๆ ทุกคนจงภูมิใจกับผลรางวัลที่เราได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน และคุณครูทุกท่านด้วยใจจริงค่ะ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับ ห้องเรียนการศึกษาพิเศษที่ได้รั...
19/07/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับ ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานวิชาการตลิ่งชันก้าวหน้า เครือข่ายโรงเรียนที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
📍 #ชนะเลิศ การปั้นดินน้ำมัน ในหัวข้อ “โรงเรียนของฉัน”
ด.ช.สุภทัต ศิลาลาศ
ด.ช.พชร อุ่นสำราญ
ด.ช.กาญจนศิลป์ กระแสโสม

📍 #ชนะเลิศ ระบายสีภาพ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
ด.ช.ณัฐวุฒิ คำนันดา

📍 #รองชนะเลิศอันดับ2 ระบายสีภาพ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
ด.ญ.สุนัดดา เนตรน้อย

อำนวยการฝึก พัฒนาทักษะโดย นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดูแลการฝึก พัฒนาทักษะ โดย นางสาวกฤติยากรณ์ ศรีมันตะ
มากกว่าชัยชนะ คือประสบการณ์อันมีค่าที่นักเรียนได้รับ ขอให้เด็กๆ ทุกคนจงภูมิใจกับผลรางวัลที่เราได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน และคุณครูทุกท่านด้วยใจจริงค่ะ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชี...
19/07/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานวิชาการตลิ่งชันก้าวหน้า เครือข่ายโรงเรียนที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2566

#รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า D.I.Y.
เด็กหญิงบัณฑิตา ธีรธำรงสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงพิชาณันท์ จูประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อำนวยการฝึก พัฒนาทักษะโดย นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดูแลการฝึก พัฒนาทักษะ โดย นางสาวรุ่งทิวา โพธิ์นอก
มากกว่าชัยชนะ คือประสบการณ์อันมีค่าที่นักเรียนได้รับ ขอให้เด็กๆ ทุกคนจงภูมิใจกับผลรางวัลที่เราได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน และคุณครูทุกท่านด้วยใจจริงค่ะ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาแล...
19/07/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานวิชาการตลิ่งชันก้าวหน้า เครือข่ายโรงเรียนที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2566

#รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันทักษะกีฬา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)
#รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะกีฬา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

อำนวยการฝึก พัฒนาทักษะโดย นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดูแลการฝึก พัฒนาทักษะ โดย นางสาวกันตรัตน์ ยังอยู่ดี
มากกว่าชัยชนะ คือประสบการณ์อันมีค่าที่นักเรียนได้รับ ขอให้เด็กๆ ทุกคนจงภูมิใจกับผลรางวัลที่เราได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน และคุณครูทุกท่านด้วยใจจริงค่ะ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่...
19/07/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานวิชาการตลิ่งชันก้าวหน้า เครือข่ายโรงเรียนที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
📍ช่วงชั้นที่ 1
ชนะเลิศ แข่งขันเปิดพจนานุกรม
1. ด.ญ.นภัสรา ชายประโคน ป.3
2. ด.ญ.ธัญพิชชา บ้งกาวงษ์ ป.3
ชนะเลิศ แข่งขันเขียนสะกดคำ
1. ด.ญ. อังควรา หมั่นธรรม ป.3
2. ด.ญ. พิมพ์ชนก ใจใส ป.3
📍ช่วงชั้นที่ 2
ชนะเลิศ แข่งขันเปิดพจนานุกรม
1. ด.ญ.จีรวรรณ อินอุเทน ป.6
2. ด.ญ.สลิลทิพย์ ธรรมธน ป.5
รองชนะเลิศอันดับ 1
1. ด.ญ.สุภัสสรา บูรณะพงษ์ ป.4
2. ด.ช.กิตติกวิน ชามารัตน์ ป.4

อำนวยการฝึก พัฒนาทักษะโดย นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดูแลการฝึก พัฒนาทักษะ โดย นางสาวมานิตา น้อยใหญ่
มากกว่าชัยชนะ คือประสบการณ์อันมีค่าที่นักเรียนได้รับ ขอให้เด็กๆ ทุกคนจงภูมิใจกับผลรางวัลที่เราได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน และคุณครูทุกท่านด้วยใจจริงค่ะ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา...
17/07/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานวิชาการตลิ่งชันก้าวหน้า เครือข่ายโรงเรียนที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2566

รางวัล #ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (สังคมศึกษา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจใส ชั้น ป.3
2. เด็กหญิงอังควรา หมั่นธรรม ชั้น ป.3

รางวัล #ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (สังคมศึกษา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
1. เด็กชายประดุจเพชร ทองเหลือ ชั้น ป.5
2. เด็กชายแบส ชั้น ป.6

อำนวยการฝึก พัฒนาทักษะโดย นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดูแลการฝึก พัฒนาทักษะ โดย นางสาวเบญจมาศ หานุ ครูผู้สอน
มากกว่าชัยชนะ คือประสบการณ์อันมีค่าที่นักเรียนได้รับ ขอให้เด็กๆ ทุกคนจงภูมิใจกับผลรางวัลที่เราได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนักดรียนทุกคน และคุณครูทุกท่านด้วยใจจริงค่ะ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ไ...
14/07/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานวิชาการตลิ่งชันก้าวหน้า เครือข่ายโรงเรียนที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2566

รางวัล #ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน วาดภาพระบายสีเทคนิคสีไม้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
เด็กหญิงแพรวพรรณ แผนสมบูรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รางวัล #รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ที่ 2) การแข่งขัน วาดภาพระบายสีเทคนิคสีชอล์ค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
เด็กหญิงพิมพ์พิมล สิกพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อำนวยการฝึก พัฒนาทักษะโดย นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดูแลการฝึก พัฒนาทักษะ โดย นายพรสุวัชร์ ไชยรัตน์ ครูผู้สอน
มากกว่าชัยชนะ คือประสบการณ์อันมีค่าที่นักเรียนได้รับ ขอให้เด็กๆ ทุกคนจงภูมิใจกับผลรางวัลที่เราได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนักดรียนทุกคน และคุณครูทุกท่านด้วยใจจริงค่ะ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปร...
14/07/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานวิชาการตลิ่งชันก้าวหน้า เครือข่ายโรงเรียนที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2566

รางวัล #ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Dictation (เขียนตามคำบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
1. เด็กชายธนภัทร รัตนประพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์ รับช่วง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยครองที่ 1 ร่วมกับโรงเรียนวัดช่างเหล็ก เนื่องจากมีผลคะแนนเท่ากัน ทำการตัดสินถึงสามรอบ แต่ไม่มีผู้แพ้ และผู้ชนะ คณะกรรมการจึงให้ครองที่ 1 ร่วม

รางวัล #รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ที่ 2) การแข่งขัน Hand-Writing (คัดลายมือภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
1. เด็กหญิงอังควรา หมั่นธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อำนวยการฝึก พัฒนาทักษะโดย นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดูแลการฝึก พัฒนาทักษะ โดย นายสหชัย สง่าญาติ ครูผู้สอน
มากกว่าชัยชนะ คือประสบการณ์อันมีค่าที่นักเรียนได้รับ ขอให้เด็กๆ ทุกคนจงภูมิใจกับผลรางวัลที่เราได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน และคุณครูทุกท่านด้วยใจจริงค่ะ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโ...
12/07/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานวิชาการตลิ่งชันก้าวหน้า เครือข่ายโรงเรียนที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2566
รางวัล #ชนะเลิศ การแข่งขัน E-Sports (ROV)
1. เด็กชายเพทาย บ้งกาวงษ์ ป.4 ตำแหน่ง Dark Slayer Lane
2. เด็กชายวนัส โกศลบุญมี ป.4 ตำแหน่ง Midlane
3. เด็กชายอาทิตย์ สายเนตร ป.4 ตำแหน่ง Jungle
4. เด็กชายศุภกร มณีรอด ป.4 ตำแหน่ง Support
5. เด็กชายธนภัทร รัตนประพันธ์ ป.5 ตำแหน่ง Abysal Dragon Lane
ครูฝึกซ้อม นายสหชัย สง่าญาติ
ครูผู้จัดการทีม นางสาวรุ่งทิวา โพธิ์นอก
มากกว่าชัยชนะ คือประสบการณ์อันมีค่าที่นักเรียนได้รับ ขอให้เด็กๆ ทุกคนจงภูมิใจกับผลรางวัลที่เราได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน และคุณครูทุกท่านด้วยใจจริงค่ะ

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโ...
12/07/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานวิชาการตลิ่งชันก้าวหน้า เครือข่ายโรงเรียนที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2566
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
1. เด็กหญิงอังควรา หมั่นธรรม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจใส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
1. เด็กชายธีรภัทร อินทปัญญา
2. เด็กชายธีระเทพ ทีสุกะ
ครูผู้สอน นางสาวยุรี วิรุณพันธุ์
มากกว่าชัยชนะ คือประสบการณ์อันมีค่าที่นักเรียนได้รับ ขอให้เด็กๆ ทุกคนจงภูมิใจกับผลรางวัลที่เราได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน และคุณครูทุกท่านด้วยใจจริงค่ะ

👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓“…คุณภาพของครูสะท้อนถึงตัวผู้เรียน…”👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫🗓️วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566      โรงเรียนวัดตลิ่ง...
11/07/2023

👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓“…คุณภาพของครูสะท้อนถึงตัวผู้เรียน…”👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫

🗓️วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นสถานที่ในการตรวจ และนำเสนอผลงานทางวิชาการ และครูดีเด่น ของครูคลัสเตอร์ที่ 61 โดยน้องมะลิขอให้กำลังใจครูทุกๆ ท่าน ให้สร้างสรรค์สื่อการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานครของเราให้ “รู้หน้าที่ มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นนวัตกรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” ต่อไปค่ะ

👩🏻‍🏫…เพราะโลกมันหมุนทุกวัน ดังนั้นการพัฒนาของครูต้องไม่มีที่สิ้นสุด…👨🏻‍🏫🗓️วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566     ...
11/07/2023

👩🏻‍🏫…เพราะโลกมันหมุนทุกวัน ดังนั้นการพัฒนาของครูต้องไม่มีที่สิ้นสุด…👨🏻‍🏫

🗓️วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566
นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 10 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมในเรื่อง #การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบActiveLearning ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตตลิ่งชัน โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาให้ความรู้ และคำแนะนำ ซึ่งคุณครูของเราก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มพูนความรู้เดิมที่มีให้มากขึ้น ขอขอบพระคุณทางฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ได้จัดสรรโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นมา ขอขอบพระคุณครับ

👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️หมอที่ดีที่สุดคือตัวเรา โรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัว ยาที่ดีที่สุดคืออาหารที่คุณค่า การรักษาที่ดีที่สุดคือก...
11/07/2023

👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️หมอที่ดีที่สุดคือตัวเรา โรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัว ยาที่ดีที่สุดคืออาหารที่คุณค่า การรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขภาพ มิใช่โรค🦠🤧

🗓️วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณ ศูนย์สาธารณสุข ที่49 วัดชัยพฤกษมาลา ที่ได้เข้ามาดูแลเด็กๆ ในการตรวจสุขภาพทางร่างกาย รวมถึงตรวจสอบพัฒนาการของเด็กๆ ด้วยค่ะ คุณหมอ คุณพยายาล คุณเจ้าหน้าที่ทุกคน น่ารัก ใจดี และให้คำแนะนำดีๆ ให้เด็กๆ เยอะมาก พวกเราผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ ☺️😊

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ได้ดูแล จัดเก็...
30/06/2023

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ได้ดูแล จัดเก็บถังดับเพลิงที่เสื่อมสภาพ และหมดอายุการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนของเราค่ะ ☺️😊

⚜️🐯พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2566🐯⚜️🗓️วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ...
29/06/2023

⚜️🐯พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2566🐯⚜️

🗓️วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2566
นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือสำรอง ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ได้ร่วมกันจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามอเนกประสงค์โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ทรงจัดตั้งคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เยาวชนรู้จักการฝึกความอดทน และการเอาตัวรอด อีกทั้งยังเป็นการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในตอนท้ายของกิจกรรมมีการพานักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา โดยได้มอบหมายให้ลูกเสือสามัญร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณชุมชนรอบข้าง และลูกเสือสำรองรับผิดชอบเขตพื้นที่บริเวณโรงเรียน

🏀​ ⚽️…หยาดเหงื่ออาบใบหน้า…สอนให้รู้คุณค่าของจุดหมาย…🏐🎾🗓️วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2566      นางกรรณิการ์ ...
27/06/2023

🏀​ ⚽️…หยาดเหงื่ออาบใบหน้า…สอนให้รู้คุณค่าของจุดหมาย…🏐🎾

🗓️วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2566
นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ช้างน้อยเกมส์) ระดับสำนักงานเขตฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) เขตตลิ่งชัน โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง ช่วยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ช่วยพัฒนาสติปัญญา และทักษะทางด้านกีฬา รวมถึงช่วยเสริมสร้างวินัย และฝึกความเป็นน้ำใจนักกีฬา

🪷🪷น้อมกราบถวายพระพร โอกาสมงคลสมัย วันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ครบ 96 พรรษา 🪷🪷🗓️วันศุกร...
27/06/2023

🪷🪷น้อมกราบถวายพระพร โอกาสมงคลสมัย วันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ครบ 96 พรรษา 🪷🪷

🗓️วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2566
นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) มอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระกุศลงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยร่วมทำบุญสวดมนต์ และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงการจัดโต๊ะประดิษฐานพระรูป และการประดับธงตราสัญลักษณ์บริเวณรั้วโรงเรียน และมีการฉายวิดีทัศน์ด้านพระประวัติ และด้านการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

🕺🏻🧜🏻‍♀️““อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายเพราะเหน็บให้เจ็บ...
26/06/2023

🕺🏻🧜🏻‍♀️““อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายเพราะเหน็บให้เจ็บใจ”🤴🏻🏝️

🗓️วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

นางกรรณิการ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่ ) กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก ซึ่งได้จัดต่อเนื่องทุกปี ผู้เรียนมีความสนใจ และได้มีส่วนร่วม กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม โดยกิจกรรมวันสุนทรภู่ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสอดคล้องกับจุดหมายของการจัดการศึกษาที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่อย่างต่อเนื่องกันทุกปี โดยกำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสุนทรภู่ โดยกิจกรรมในวันนี้มีการแสดงของนักเรียน การเดินแบบชุดตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่ การแสดงของครู การตอบปัญหาชิงรางวัล และมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือบทกวีของท่าน

#26มิถุนายน
#วันสุนทรภู่
#วันสุนทรภู่2566
💛🤍

ที่อยู่

ถนน ชักพระ
Bangkok
10170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024247044

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญน้องๆ หนู ๆ อายุระหว่าง 4-10 ปี ประกวดวาดภาพในหัวข้อ ร่วมคิด ร่วมแก้ไข สู้ภัยโควิด - 19
ภายใต้ “โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16”
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – หมดเขต 28 มกราคม 2565
โดยส่งผลงานเข้าประกวดมาจากทางบ้านหรือทางโรงเรียน
สนใจสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพ หรือค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1CC5eHFKi81hS_Gx2VInHftCzqtXU2ofH?usp=sharing
ใบสมัครทางออนไลน์ https://forms.gle/XNHMneFWyuCu7p2u7 XMA Header Image
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drivedrive.google.comXMA Header Image
โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16
มีการเปลี่ยนแปลงการประกวดวาดภาพจากกำหนดการเดิม
ด้วยสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ระบาด การดำเนินงานในหลายส่วนได้ชะลอและขยายเวลาการประกวดวาดภาพออกไป
สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนน้องๆ หนู อายุระหว่าง 4-10 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าประกวดครั้งนี้
โดยมีกำหนดการในส่วนขยายเวลาดังนี้
1. ขยายเวลาการรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
2. กำหนดการตัดสิน วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
3. กำหนดประกาศผลการประกวด วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565
4. งานมอบรางวัล เดือนมีนาคม 2565
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drivedrive.google.com
ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ
🎉ช่วงโควิดนี้ กกพ.ช่วยลดค่าไฟ⚡️
แถมยังมีสติ๊กเกอร์ฟรีมาแจก Sticker Line มนุษย์ไฟฟ้า⚡️ล็อตแรก 5,000 คน อยากมีสติกเกอร์เก๋ๆ ไม่ตกเทรนด์เอาไว้แชทกับเพื่อนๆ เพียงสแกน QR code หรือแอดไลน์ หรือ คลิ้กที่ลิ้งก์สำหรับเพิ่มเพื่อนค่า https://line.me/ti/p/6pOtnywbqr จำนวนจำกัดนะจะบอกให้!!
#มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #พลังงานขยะ
ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเรียนเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลในโครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ” ครั้งที่ 16
คิดถึงมากๆ #จากศิษย์เก่า​คนหนึ่ง
#ศิษย์เก่า รร.วัดตลิ่งชัน จบ ป.6
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2524
38 ปีละไวจิง คิดถึง ครูทรง
ครูปริศนา
คิดถึงเพื่อนน่าจะปี41-42คิดถึบทุกคน
สวัสดีค่ะ
จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ
ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ
ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด
จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/?fref=tsแนะนำค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ค่ะ กดเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้เลยค่ะ ตอนนี้ทางค่ายมีโปรโมชั่น นักเรียน 20 คน ฟรี ครู 1 ท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ
#�จำหน่ายสื่ออาเซียน #�สื่อการเรียนการสอน
สำหรับใช้ในการเรียนการสอน จัดนิทรรศการ ตกแต่งห้องเรียน
#�สินค้าราคาโรงงาน #�จัดส่งทั่วประเทศ #�จัดสรรได้ตามงบประมาณ
***สนใจขอรับแคตตาล็อคพร้อมราคาได้คะ***
หรือ โทรมาที่ 083-035-8882
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่า^^
#ค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม เดินทางวันที่ 9 - 22 ต.ค. 2559
All-in-1 English Camp in Cebu! ค่ายภาษาอังกฤษแบบครบสูตรที่น้องๆ จะได้พัฒนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกทักษะ แถมด้วยกิจกรรมสนุกๆ ในคลาสสอนกีตาร์และเต้นซุมบ้าอีกด้วย
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นด้วยคาบเรียนเดี่ยว 3 คาบ คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ และคาบกิจกรรมอีก 3 คาบต่อวัน (รวมคาบเรียนเดี่ยว 27 คาบ คาบเรียนกลุ่ม 18 คาบ และคาบกิจกรรม 27 คาบ)
ในราคาเพียง 55,000 บาท สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-1687709, 092-5809404 Line: นะคะ
#เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ #เรียนภาษาที่เซบู
ขออนุญาตประสัมพันธ์ค่ายลูกเสือค่ะ
สนใจติดต่อ 086-3195214 (คุณณัฎฐ์ธัญศา)
https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/?fref=ts
ร.ร.วัดตลิ่งชันเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของพวกเราทุกๆคน
#}