NBT 2HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) National Broadcasting Services of Thailand (NBT) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีหลักในด้านข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล

เปิดเหมือนปกติ

[ 8 มิ.ย.2564 ] 🔺รายการ "ฟังชัดๆ ถนอม จัดให้" คืนนี้[ เวลา 21:00-22:00 น.]-----------------💥“นายกฯ ย้ำ จัดหาและกระจายวัค...
08/06/2021

[ 8 มิ.ย.2564 ] 🔺รายการ "ฟังชัดๆ ถนอม จัดให้" คืนนี้
[ เวลา 21:00-22:00 น.]
-----------------
💥“นายกฯ ย้ำ จัดหาและกระจายวัคซีนให้ได้ฉีดตามจอง”
💥“รัฐบาล ช่วยร้านอาหาร "จับคู่ กู้เงิน"กับแหล่งเงินทุน ฝ่าโควิด”
💥“ธ.กรุงไทย ยกเลิกเงื่อนไขกดยินยอม ก่อนร่วมแอปเป๋าตัง”
💥“โควิดโลก 174 ล้าน ของไทย เพิ่ม 2,662 ราย เสียชีวิต 28 ราย”
-----------------
👉 กดช่อง 2 NBT2HD
🔴 Facebook Live : Live NBT2HD
-----------------
#NBT2HD
#ฟังชัดๆถนอมจัดให้

[ 8 มิ.ย.2564 ] 🔺รายการ "ฟังชัดๆ ถนอม จัดให้" คืนนี้
[ เวลา 21:00-22:00 น.]
-----------------
💥“นายกฯ ย้ำ จัดหาและกระจายวัคซีนให้ได้ฉีดตามจอง”
💥“รัฐบาล ช่วยร้านอาหาร "จับคู่ กู้เงิน"กับแหล่งเงินทุน ฝ่าโควิด”
💥“ธ.กรุงไทย ยกเลิกเงื่อนไขกดยินยอม ก่อนร่วมแอปเป๋าตัง”
💥“โควิดโลก 174 ล้าน ของไทย เพิ่ม 2,662 ราย เสียชีวิต 28 ราย”
-----------------
👉 กดช่อง 2 NBT2HD
🔴 Facebook Live : Live NBT2HD
-----------------
#NBT2HD
#ฟังชัดๆถนอมจัดให้

💥บอร์ด สปสช. เคาะ! เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ตรวจและรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตัน หลังฉีดวัคซีนโควิด19 ฟร...
08/06/2021

💥บอร์ด สปสช. เคาะ! เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ตรวจและรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตัน หลังฉีดวัคซีนโควิด19 ฟรี
.
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด #สปสช) มีมติเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุการตรวจและรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการ #หลอดเลือดอุดตัน หลังฉีด #วัคซีนโควิด19 หรือเรียกว่า “ภาวะ VITT” (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia) ซึ่งจะแสดงอาการหลังจากได้รับวัคซีนประมาณ 4 - 30 วัน เช่น มีอาการปวดหัวรุนแรง แขนขาชาอ่อนแรง หน้า-ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด เหนื่อยง่าย หายใจลำบากหรือติดขัด เจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น แม้อัตราการเกิดภาวะ VITT จะต่ำมากอยู่ที่ 1 : 125,000 – 1 : 1,000,000 ของผู้ได้รับวัคซีน แต่ สปสช. ก็ต้องขยายสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมเพื่อคุ้มครองคนไทย

โดยสนับสนุนค่าตรวจและค่ารักษาให้ฟรี ครอบคลุมการเบิกจ่าย 4 รายการ ได้แก่ 1. การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง CBC 2. การตรวจวินิจฉัย Heparin-PF4 antibody (lgG) ELISA assay 3. การตรวจวินิจฉัย Heparin induced Platelet activation test (HIPA) และ 4. ยา Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG) ซึ่งให้เบิกจ่ายตามระบบ VMI โดย สปสช. คาดว่าจะใช้งบประมาณราว 9.28 ล้านบาท

สำหรับยา IVIG รักษาภาวะ VITT นั้น ไม่อยู่ในข้อบ่งใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงต้องเบิกจ่ายผ่านโปรแกรมยา จ2 ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการโครงการศึกษาและพัฒนาบริการ โดย สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโลหิตวิทยา และคณะทำงาน AEFI ที่จะดำเนินการร่วมกันใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. พัฒนาหน่วยตรวจให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพของประเทศ 2. ติดตามข้อมูลอุบัติการณ์การเกิด VITT 3. ประเมินประสิทธิผลของยา IVIG และหลังจากที่ได้ดำเนินการครบระยะเวลา 1-2 ปี จะมีการทบทวนสิทธิประโยชน์ในกรณีนี้อีกครั้ง

ข้อมูล : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
.
#NBT2HD

💥บอร์ด สปสช. เคาะ! เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ตรวจและรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตัน หลังฉีดวัคซีนโควิด19 ฟรี
.
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด #สปสช) มีมติเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุการตรวจและรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการ #หลอดเลือดอุดตัน หลังฉีด #วัคซีนโควิด19 หรือเรียกว่า “ภาวะ VITT” (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia) ซึ่งจะแสดงอาการหลังจากได้รับวัคซีนประมาณ 4 - 30 วัน เช่น มีอาการปวดหัวรุนแรง แขนขาชาอ่อนแรง หน้า-ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด เหนื่อยง่าย หายใจลำบากหรือติดขัด เจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น แม้อัตราการเกิดภาวะ VITT จะต่ำมากอยู่ที่ 1 : 125,000 – 1 : 1,000,000 ของผู้ได้รับวัคซีน แต่ สปสช. ก็ต้องขยายสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมเพื่อคุ้มครองคนไทย

โดยสนับสนุนค่าตรวจและค่ารักษาให้ฟรี ครอบคลุมการเบิกจ่าย 4 รายการ ได้แก่ 1. การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง CBC 2. การตรวจวินิจฉัย Heparin-PF4 antibody (lgG) ELISA assay 3. การตรวจวินิจฉัย Heparin induced Platelet activation test (HIPA) และ 4. ยา Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG) ซึ่งให้เบิกจ่ายตามระบบ VMI โดย สปสช. คาดว่าจะใช้งบประมาณราว 9.28 ล้านบาท

สำหรับยา IVIG รักษาภาวะ VITT นั้น ไม่อยู่ในข้อบ่งใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงต้องเบิกจ่ายผ่านโปรแกรมยา จ2 ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการโครงการศึกษาและพัฒนาบริการ โดย สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโลหิตวิทยา และคณะทำงาน AEFI ที่จะดำเนินการร่วมกันใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. พัฒนาหน่วยตรวจให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพของประเทศ 2. ติดตามข้อมูลอุบัติการณ์การเกิด VITT 3. ประเมินประสิทธิผลของยา IVIG และหลังจากที่ได้ดำเนินการครบระยะเวลา 1-2 ปี จะมีการทบทวนสิทธิประโยชน์ในกรณีนี้อีกครั้ง

ข้อมูล : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
.
#NBT2HD

#ลดความกังวลของผู้ใช้งานแอปฯเป๋าตัง🔴🔴 “กรุงไทย” แจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปฯเป๋าตัง ให้ผู้ใช้งานทุกคน “โดยอัต...
08/06/2021

#ลดความกังวลของผู้ใช้งานแอปฯเป๋าตัง
🔴🔴 “กรุงไทย” แจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปฯเป๋าตัง ให้ผู้ใช้งานทุกคน “โดยอัตโนมัติ”
-------------------
✅✅ กลายเป็นประเด็นขึ้นมาในโลกโซเชียล "กรณีที่ธนาคารได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง เวอร์ชั่นล่าสุด" โดยกำหนดให้ผู้ใช้งาน “เลือก”ให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตัง และเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐนั้น พบว่า ผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตังมีความกังวลเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
.
✳✳ ล่าสุด ! กระทรวงการคลังได้แจ้งว่า ธนาคารกรุงไทยขอยกเลิกระบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้ง 3 ส่วนออกจากแอปฯเป๋าตัง เพื่อความสบายใจของผู้ใช้งาน และความโปร่งใส
.
🔯🔯ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้งานที่ได้กดให้ความยินยอมไปแล้ว ระบบจะทำการยกเลิกให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่คืนวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา
.
✴✴ ธนาคารจะเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ของโครงการภาครัฐจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ และทุจริตในโครงการภาครัฐ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ และการเชื่อมโยงที่จำเป็นของแต่ละโครงการ โดยธนาคารยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง พร้อมปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แม้ว่าจะมีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปก็ตาม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
-------------------
Cr.ข่าวจริงประเทศไทย

#กรุงไทย #เป๋าตัง #กรมประชาสัมพันธ์ #NBT2HD

#ลดความกังวลของผู้ใช้งานแอปฯเป๋าตัง
🔴🔴 “กรุงไทย” แจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปฯเป๋าตัง ให้ผู้ใช้งานทุกคน “โดยอัตโนมัติ”
-------------------
✅✅ กลายเป็นประเด็นขึ้นมาในโลกโซเชียล "กรณีที่ธนาคารได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง เวอร์ชั่นล่าสุด" โดยกำหนดให้ผู้ใช้งาน “เลือก”ให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตัง และเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐนั้น พบว่า ผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตังมีความกังวลเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
.
✳✳ ล่าสุด ! กระทรวงการคลังได้แจ้งว่า ธนาคารกรุงไทยขอยกเลิกระบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้ง 3 ส่วนออกจากแอปฯเป๋าตัง เพื่อความสบายใจของผู้ใช้งาน และความโปร่งใส
.
🔯🔯ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้งานที่ได้กดให้ความยินยอมไปแล้ว ระบบจะทำการยกเลิกให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่คืนวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา
.
✴✴ ธนาคารจะเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ของโครงการภาครัฐจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ และทุจริตในโครงการภาครัฐ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ และการเชื่อมโยงที่จำเป็นของแต่ละโครงการ โดยธนาคารยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง พร้อมปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แม้ว่าจะมีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปก็ตาม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
-------------------
Cr.ข่าวจริงประเทศไทย

#กรุงไทย #เป๋าตัง #กรมประชาสัมพันธ์ #NBT2HD

💥สธ.ร่วมเครือข่ายปูพรมฉีดวัคซีนโควิด 19 ในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ  .กระทรวงสาธารณสุข ร่วมสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเ...
08/06/2021

💥สธ.ร่วมเครือข่ายปูพรมฉีดวัคซีนโควิด 19 ในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ
.
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ปล่อยขบวนรถเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุในชุมชนใกล้เคียง ตั้งเป้า 1,200 คน นำร่องพื้นที่กทม. 8-10 มิถุนายนนี้ เตรียมพร้อมขยายไปในพื้นที่ต่างจังหวัด
.
วันนี้ (8 มิถุนายน 2564) ที่บริเวณลานพระรูปพระบิดาสมเด็จย่า กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ฆนัท ครุฑกูล
นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และนพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร เปิดกิจกรรม “สูงวัยสู้ภัยโควิด 19” ปล่อยขบวนรถเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุในกทม.
.
นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลประกาศให้ “การฉีดวัคซีนโควิด 19” เป็นวาระแห่งชาติ รณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุ
ทั้งช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง ไปจนถึงกลุ่มติดเตียง เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสสัมผัส ติดเชื้อง่าย และมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานดูแล รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ระยะแรกจะนำร่องในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง 32 แห่ง จำนวน 1,200 คน ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 มิถุนายนนี้ และจะขยายไปอีกกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ
.
ด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิดให้กับผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อเจ็บป่วยจะช่วยลดการรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต นอกจากนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ออกมาตรการและข้อกำหนดเพื่อให้สถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศนำไปใช้ในการปฏิบัติดูแลไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างในสถานดูแล การประกาศไม่ให้มีการเยี่ยมผู้สูงอายุภายในศูนย์ดูแล งดเยี่ยมในทุกกรณี มีมาตรการสวมหน้ากากอนามัย ใส่ถุงมือในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถานดูแลผู้สูงอายุ
ที่ปฏิบัติตามมาตรการสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้
.
นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โรงพยาบาลได้จัดทีมรถเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกระบบหมอพร้อม มีรถพยาบาลฉุกเฉินดูแลตลอดการฉีดวัคซีน โดยจัดขั้นตอนการฉีดวัคซีน
ตามมาตรฐาน อาทิ แพทย์จะประเมินอาการและประเมินความเสี่ยง, การให้บริการลงทะเบียนและฉีดวัคซีน
ในผู้สูงอายุที่ติดเตียง ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ สังเกตอาการ 30 นาที
.
นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) กล่าวว่า การออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในสถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นกระจายวัคซีนลงไป
ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยผู้ที่สนใจสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสมาพันธ์
เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศได้ที่ สายด่วนสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ (HEC) 02-2774420

8 มิถุนายน 2564
.
#NBT2HD

💉แนวโน้มดีขึ้น...คุมโควิด-19 ภายในเรือนจำ.ปัจจุบันมีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ไม่พบการแพร่ระบาด 126 แห่ง เหลือเพียง 12 แห่งที่ย...
08/06/2021

💉แนวโน้มดีขึ้น...คุมโควิด-19 ภายในเรือนจำ
.
ปัจจุบันมีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ไม่พบการแพร่ระบาด 126 แห่ง เหลือเพียง 12 แห่งที่ยังพบการระบาดอยู่ ถ้าเทียบกับระยะแรก จะพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงจากเดิม
.
รัฐบาลยังคงเร่งตรวจหาเชื้อซ้ำในเรือนจำที่ยังพบการระบาด เพื่อยืนยันผลซ้ำและรีบคัดแยกผู้ติดเชื้อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว คาดว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้นต่อจากนี้
.
สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 5 แห่ง เสร็จแล้ว 2 แห่ง คือ เรือนจำพิเศษมีนบุรี และเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ระหว่างดำเนินการมี 3 แห่ง คือ เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำพิเศษพัทยา และทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
.
ระยะต่อไป ได้สั่งการให้เรือนจำ/ทัณฑสถานเป้าหมายกลุ่มแรก คือ เรือนจำสีขาวที่ปลอดเชื้อในพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง ประมาณ 38 แห่ง เตรียมแผนการฉีดวัคซีน พร้อมศึกษาแนวทางและข้อสังเกตจากเรือนจำที่ได้ดำเนินการฉีดไปแล้วเพื่อวางแผนการฉีดให้รัดกุมยิ่งขึ้น
Cr.ไทยคู่ฟ้า
#NBT2HD
#รวมไทยสร้างชาติ
#ร่วมต้านโควิด19

💉แนวโน้มดีขึ้น...คุมโควิด-19 ภายในเรือนจำ
.
ปัจจุบันมีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ไม่พบการแพร่ระบาด 126 แห่ง เหลือเพียง 12 แห่งที่ยังพบการระบาดอยู่ ถ้าเทียบกับระยะแรก จะพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงจากเดิม
.
รัฐบาลยังคงเร่งตรวจหาเชื้อซ้ำในเรือนจำที่ยังพบการระบาด เพื่อยืนยันผลซ้ำและรีบคัดแยกผู้ติดเชื้อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว คาดว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้นต่อจากนี้
.
สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 5 แห่ง เสร็จแล้ว 2 แห่ง คือ เรือนจำพิเศษมีนบุรี และเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ระหว่างดำเนินการมี 3 แห่ง คือ เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำพิเศษพัทยา และทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
.
ระยะต่อไป ได้สั่งการให้เรือนจำ/ทัณฑสถานเป้าหมายกลุ่มแรก คือ เรือนจำสีขาวที่ปลอดเชื้อในพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง ประมาณ 38 แห่ง เตรียมแผนการฉีดวัคซีน พร้อมศึกษาแนวทางและข้อสังเกตจากเรือนจำที่ได้ดำเนินการฉีดไปแล้วเพื่อวางแผนการฉีดให้รัดกุมยิ่งขึ้น
Cr.ไทยคู่ฟ้า
#NBT2HD
#รวมไทยสร้างชาติ
#ร่วมต้านโควิด19

💥“ธนกร” โต้ “ธนาธร” รัฐให้ข้อมูลวัคซีนชัดเจนย้ำมีแผนจัดการอย่างเป็นระบบ.      นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำ...
08/06/2021

💥“ธนกร” โต้ “ธนาธร”
รัฐให้ข้อมูลวัคซีนชัดเจน
ย้ำมีแผนจัดการอย่างเป็นระบบ
.
นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ระบุว่า ภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการเก็บรักษา การกระจาย และจำนวนสต๊อกวัคซีนน้อยเกินไป ไม่มีการอัพเดทให้ทันสถานการณ์ ไม่เปิดเผยอย่างกว้างขวางให้ประชาชนรับรู้ และข้อมูลบางอย่างก็ขัดแย้งกันเองว่า รัฐบาล โดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญอย่างมากในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับวัคซีนอย่างชัดเจนอยู่เป็นระยะๆ แต่อาจจะมีสะดุดอยู่บ้างเพราะต้องมาคอยแก้ข้อบิดเบือนที่นายธนาธรสร้างความสับสนให้กับประชาชน จนทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในรัฐบาล จะเห็นก็เพียงแต่นายธนาธรที่เอาความน่าเชื่อถือที่เหลืออยู่น้อยนิดมาแลกกับการบิดเบือนข้อมูลอยู่ทุกวี่วัน

นายธนกร กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์พูดชัดเจนว่า ขณะนี้ได้ลงนามกับบริษัท Johnson & Johnson เพื่อนำวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมอีก 25 ล้านโดส และจะจัดหาวัคซีนซิโนแวคเข้ามาเพิ่มเติมอีก 8 ล้านโดส เพื่อให้ได้วัคซีนครบตามจำนวน 100 ล้านโดส ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ต้องตกลงกับบริษัทผู้ผลิตว่าจะส่งมอบได้จำนวนเท่าไหร่ และช่วงไหน โดยรัฐบาลจะพิจารณากระจายวัคซีนไปยังทุกพื้นที่ โดยพิจารณาจากข้อมูล สถานการณ์ความจำเป็น และปริมาณวัคซีนที่มีอยู่แต่ละเดือน ดังนั้น ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวพล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่าวัคซีนที่เข้ามารัฐบาลมีแผนบริหารจัดการทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ถ้านายธนาธรห่วงใยประชาชนจริงอย่างที่ปากพูด ก็อย่านำข้อมูลไปบิดเบือนทำให้ประชาชนต้องสับสนอีก เพราะลำพังแค่ว่า นายธนาธรเป็นคนดีจริงอย่างที่สร้างภาพไว้หรือเปล่าก็ทำให้ประชาชนสับสนมากพออยู่แล้ว ซึ่งหากประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากรัฐบาลโดยปราศจากการบิดเบือน และทุกภาคส่วนร่วมมือกับรัฐบาล ประเทศไทยจะฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน
.
#NBT2HD

💥“ธนกร” โต้ “ธนาธร”
รัฐให้ข้อมูลวัคซีนชัดเจน
ย้ำมีแผนจัดการอย่างเป็นระบบ
.
นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ระบุว่า ภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการเก็บรักษา การกระจาย และจำนวนสต๊อกวัคซีนน้อยเกินไป ไม่มีการอัพเดทให้ทันสถานการณ์ ไม่เปิดเผยอย่างกว้างขวางให้ประชาชนรับรู้ และข้อมูลบางอย่างก็ขัดแย้งกันเองว่า รัฐบาล โดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญอย่างมากในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับวัคซีนอย่างชัดเจนอยู่เป็นระยะๆ แต่อาจจะมีสะดุดอยู่บ้างเพราะต้องมาคอยแก้ข้อบิดเบือนที่นายธนาธรสร้างความสับสนให้กับประชาชน จนทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในรัฐบาล จะเห็นก็เพียงแต่นายธนาธรที่เอาความน่าเชื่อถือที่เหลืออยู่น้อยนิดมาแลกกับการบิดเบือนข้อมูลอยู่ทุกวี่วัน

นายธนกร กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์พูดชัดเจนว่า ขณะนี้ได้ลงนามกับบริษัท Johnson & Johnson เพื่อนำวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมอีก 25 ล้านโดส และจะจัดหาวัคซีนซิโนแวคเข้ามาเพิ่มเติมอีก 8 ล้านโดส เพื่อให้ได้วัคซีนครบตามจำนวน 100 ล้านโดส ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ต้องตกลงกับบริษัทผู้ผลิตว่าจะส่งมอบได้จำนวนเท่าไหร่ และช่วงไหน โดยรัฐบาลจะพิจารณากระจายวัคซีนไปยังทุกพื้นที่ โดยพิจารณาจากข้อมูล สถานการณ์ความจำเป็น และปริมาณวัคซีนที่มีอยู่แต่ละเดือน ดังนั้น ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวพล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่าวัคซีนที่เข้ามารัฐบาลมีแผนบริหารจัดการทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ถ้านายธนาธรห่วงใยประชาชนจริงอย่างที่ปากพูด ก็อย่านำข้อมูลไปบิดเบือนทำให้ประชาชนต้องสับสนอีก เพราะลำพังแค่ว่า นายธนาธรเป็นคนดีจริงอย่างที่สร้างภาพไว้หรือเปล่าก็ทำให้ประชาชนสับสนมากพออยู่แล้ว ซึ่งหากประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากรัฐบาลโดยปราศจากการบิดเบือน และทุกภาคส่วนร่วมมือกับรัฐบาล ประเทศไทยจะฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน
.
#NBT2HD

🔸วันที่ 8 มิถุนายน 2564สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,662 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 182,548 ราย🏥 หายป่วยแล...
08/06/2021

🔸วันที่ 8 มิถุนายน 2564
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,662 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 182,548 ราย
🏥 หายป่วยแล้ว 131,999 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,297 ราย
#NBT2HD
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

🔸วันที่ 8 มิถุนายน 2564
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,662 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 182,548 ราย
🏥 หายป่วยแล้ว 131,999 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,297 ราย
#NBT2HD
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

💥รมต.อนุชา เผยพระสงฆ์กว่าหมื่นรูปได้รับการถวายวัคซีนแล้ว รมต.อนุชา เผยพระสงฆ์กว่าหมื่นรูปได้รับการถวายวัคซีนแล้ว ย้ำคณะส...
08/06/2021

💥รมต.อนุชา เผยพระสงฆ์กว่าหมื่นรูป
ได้รับการถวายวัคซีนแล้ว

รมต.อนุชา เผยพระสงฆ์กว่าหมื่นรูปได้รับการถวายวัคซีนแล้ว ย้ำคณะสงฆ์ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ด้านกลุ่มเห็นต่าง พ.ร.ก.เงินกู้ เป็นเรื่องปกติ เชื่อรัฐบาลชี้แจงได้ทุกประเด็น
.
วันนี้ (8 มิถุนายน 2564) เวลา 08.30 น. ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 22/2564 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีการถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แด่คณะสงฆ์ ตามที่ตนได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ติดตามและอำนวยการความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่เข้ารับถวายการฉีดวัคซีน โดยย้ำ พศจ. ทั่วประเทศ ให้เร่งสำรวจข้อมูลและประสานกับสาธารสุขจังหวัด เพื่อถวายการฉีดวัคซีนแด่คณะสงฆ์ให้ครอบคลุม ขณะที่ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ได้นิมนต์คณะสงฆ์มารับการฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลสงฆ์ กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้น
.
โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้รับการรายงานข้อมูลปัจจุบันมีคณะสงฆ์ได้รับการถวายวัคซีนแล้ว กว่า 10,000 รูป ทั่วประเทศ ซึ่งยังคงมีคณะสงฆ์ทยอยรับการถวายวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลพยายามจัดสรรวัคซีนให้คณะสงฆ์อย่างทั่วถึง ตนมีความเป็นห่วงคณะสงฆ์ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เนื่องจากมีกิจนิมนต์และการปฏิบัติศาสนกิจที่อาจใกล้ชิดผู้ติดเชื้ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
.
นอกจากนี้ สื่อมวลชนได้สอบถามถึงการพิจารณา พ.ร.ก.เงินกู้ ที่ผ่านมา ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน ส่วนตัวคิดว่ามีความเหมาะสมเพราะต้องนำงบประมาณที่ได้ไปเยียวยาและฟื้นฟูอีกหลายส่วน สำหรับฝ่ายที่เห็นต่างก็เป็นธรรมดาของการแสดงความคิดเห็นในสภา แต่ท้ายที่สุดแล้วต้องยึดเสียงส่วนใหญ่ตามผลการพิจารณา ซึ่งรัฐบาลพร้อมตอบข้อสงสัยและชี้แจงทุกประเด็นเพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชน
.
#NBT2HD

💥รมต.อนุชา เผยพระสงฆ์กว่าหมื่นรูป
ได้รับการถวายวัคซีนแล้ว

รมต.อนุชา เผยพระสงฆ์กว่าหมื่นรูปได้รับการถวายวัคซีนแล้ว ย้ำคณะสงฆ์ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ด้านกลุ่มเห็นต่าง พ.ร.ก.เงินกู้ เป็นเรื่องปกติ เชื่อรัฐบาลชี้แจงได้ทุกประเด็น
.
วันนี้ (8 มิถุนายน 2564) เวลา 08.30 น. ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 22/2564 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีการถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แด่คณะสงฆ์ ตามที่ตนได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ติดตามและอำนวยการความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่เข้ารับถวายการฉีดวัคซีน โดยย้ำ พศจ. ทั่วประเทศ ให้เร่งสำรวจข้อมูลและประสานกับสาธารสุขจังหวัด เพื่อถวายการฉีดวัคซีนแด่คณะสงฆ์ให้ครอบคลุม ขณะที่ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ได้นิมนต์คณะสงฆ์มารับการฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลสงฆ์ กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้น
.
โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้รับการรายงานข้อมูลปัจจุบันมีคณะสงฆ์ได้รับการถวายวัคซีนแล้ว กว่า 10,000 รูป ทั่วประเทศ ซึ่งยังคงมีคณะสงฆ์ทยอยรับการถวายวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลพยายามจัดสรรวัคซีนให้คณะสงฆ์อย่างทั่วถึง ตนมีความเป็นห่วงคณะสงฆ์ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เนื่องจากมีกิจนิมนต์และการปฏิบัติศาสนกิจที่อาจใกล้ชิดผู้ติดเชื้ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
.
นอกจากนี้ สื่อมวลชนได้สอบถามถึงการพิจารณา พ.ร.ก.เงินกู้ ที่ผ่านมา ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน ส่วนตัวคิดว่ามีความเหมาะสมเพราะต้องนำงบประมาณที่ได้ไปเยียวยาและฟื้นฟูอีกหลายส่วน สำหรับฝ่ายที่เห็นต่างก็เป็นธรรมดาของการแสดงความคิดเห็นในสภา แต่ท้ายที่สุดแล้วต้องยึดเสียงส่วนใหญ่ตามผลการพิจารณา ซึ่งรัฐบาลพร้อมตอบข้อสงสัยและชี้แจงทุกประเด็นเพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชน
.
#NBT2HD

ที่อยู่

236 Vibhavadee Rangsit Road, Din Daeng
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 04:00 - 00:05
อังคาร 04:00 - 00:05
พุธ 04:00 - 00:05
พฤหัสบดี 04:00 - 00:05
ศุกร์ 04:00 - 00:05
เสาร์ 04:00 - 00:05
อาทิตย์ 04:00 - 00:05

เบอร์โทรศัพท์

+6622752053

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NBT 2HDผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NBT 2HD:

วิดีโอทั้งหมด

NBT ทีวีที่พึ่งพาของประชาชน

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีหลักในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ และการประชาสัมพันธ์ ไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล Twitter : @nbt2hd Website : [email protected] E-mail: [email protected] The National Broadcasting service of Thailand (NBT) serves as a main provider of news, government’s policies, important information and knowledge. Our purposes are to lift up Thai people’s quality of life by using the television and new media and prepare them for the coming changes in many dimensions, including socials and economics, especially to become a member of ASEAN community in 2015.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อดีตโมเดลลิ่งชื่อดัง คุณใหม่ วาสนา ได้หันเหอาชีพมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อ เตี๋ยว ตา แตก ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ไก่ตุ๋น อยู่ข้าง Max Value ภายในโครงการศูนย์ การค้า แฮปปี้อเวนิว (แฮปปี้ คอนโด) เยื้องเทสโก้โลตัส กลางซอยลาดพร้าว 101 (ใกล้สตาร์บั๊ค คอฟฟี่ เอ็มเค สุกี้ และช้อป DIY) โดยคุณใหม่เคยไปเรียนสูตการทำก๋วยเตี๋ยวจากสถาบันชื่อดัง แล้วมาพัฒนาปรับปรุงสูตรจนเข้าที่ จึงได้ฤกษ์เปิดขายเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ราคาขายชามละ 45 บาท (ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ ) เปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.30 น. สอบถามรายละเอียด โทร.082-4416939
ขอร้องประชากรโลก..การ์ดอย่าตกโดยเด็ดขาดครับ.
ผมติดตามรายของ ถนอมและคนอื่นเปิดเผยให้เห็นเรื่องเป็นจริงอย่างไรเปรียบเทียบให้เห็นนี่คือดำ นี่คือขาวให้เห็นจริงๆ ไม่อ้อมค้อม
ข่าวมีสาระมาก
ดูภาพข่าวมีรถบันทึกน้ำเพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองให้ปะทะกันกับฝ่ายคณะราษฎร์เป็นการจงใจให้เกิดความวุนวายเพื่อเอาผิดคณะฯ
สภ คูคต เปิดโครงการตำรวจล็อครถให้ ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์
วัดบ้านไร่ ทำพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุด และพระผงหลวงพ่อคูณ Asia Morning IPM
พิธีพุทธาภิเษกเหรียญไอ้ไข่ ที่วัดโพรงอากาศ ฉะเชิงเทรา Asia Morning IPM 43
หนุ่มสจ๊วตถูกทำร้ายร่างกาย ล่าสุดเข้าพบ ผกก.สน.ทองหล่อ เพื่อขอความเป็นธรรม
หนุ่มสจ๊วตเข้าแจ้งความถูกทำร้ายร่างกาย ที่ สน.ทองหล่อ เจอคู่กรณีคุยโวว่าเส้นใหญ่
ขอคืนเงิน50&จากประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ตเป็นกรณีพิเศษก่อนได้ไหม...ด่วนๆสุดๆ