Clicky

NBT 2HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) National Broadcasting Services of Thailand (NBT)

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีหลักในด้านข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีหลักในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ และการประชาสัมพันธ์ ไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล

Twitter :

Youtube : www.youtube.com/tvnbt

E-mail: [email protected]

The National Broadcasting service of Thailand (NBT) serves as a main provider of news, government’s policies, important information and knowledge. Our purposes are to lift up Thai people’s quality of life by using the television and new media and prepare them for the coming changes in many dimensions, including socials and economics, especially to become a member of ASEAN community in 2015.

เปิดเหมือนปกติ

🌾นบข.เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2566 เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา กำชับหาแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ...
20/03/2023

🌾นบข.เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2566 เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา กำชับหาแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ มีรายได้เพิ่มขึ้น
.
วันที่ 20 มี.ค. 66 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2566

นายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายต่อที่ประชุมตอนหนึ่งว่า ขอฝากให้พิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ ว่าจะทำได้หรือไม่ หรือหาวิธีการอื่น ๆ รวมทั้งขอให้ช่วยกันคิดหาแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากที่ดินที่รัฐได้ดูแลหาที่ทำกินให้กับเกษตรกรผ่านกลไกคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

สำหรับมติที่ประชุม นบข. ที่สำคัญ มีมติรับทราบและเห็นชอบในเรื่องโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2566 ดังนี้
1. รับทราบการดำเนินการของกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ดำเนินการตามมติ นบข. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เกี่ยวกับการศึกษาโครงการฯ กรณีให้ความคุ้มครองแก่เกษตรกรที่แปลงปลูกเกิดความเสียหายบางส่วนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) ได้จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ กรณีให้ความคุ้มครองแก่เกษตรกรที่แปลงปลูกเกิดความเสียหายบางส่วนแล้ว

2. รับทราบผลดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 ถึงวันสิ้นสุดการจำหน่ายกรมธรรม์ (วันที่ 31 ธันวาคม 2565) มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) จำนวน 26,754,809.50 ไร่ และในส่วนประกันภัยส่วนเพิ่ม (Tier 2) จำนวน 87,833.50 ไร่

3. เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2566 และมอบหมายกระทรวงการคลังนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
โดยการรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) จำนวน 21.5 ล้านไร่ เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ธ.ก.ส. 16 ล้านไร่ เกษตรกรทั่วไป พื้นที่นำร่อง 5 ล้านไร่ เกษตรกรทั่วไปไม่เกิน 5 แสนไร่ การรับประกันภัยโดยภาคสมัครใจ (Tier 2) ไม่เกิน 5 แสนไร่ รวม Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 22 ล้านไร่

#ประกันภัยข้าว #ประกันภัยข้าวนาปี #ข้าวนาปี #เกษตรกร

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกายุบสภา มีผลแล้ววันนี้.โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ค...
20/03/2023

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกายุบสภา มีผลแล้ววันนี้
.
โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ

อ่านพ.ร.ฎ.ฉบับเต็มที่:https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A022N0000000000100.pdf

#เลือกตั้ง #ยุบสภา

📱ชวนหางานผ่านแอป “ไทยมีงานทำ” บนมือถือทั้ง 2 ระบบ สะดวก ใช้งานง่าย ได้งานทำ.วันที่ 20 มี.ค. 66 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตร...
20/03/2023

📱ชวนหางานผ่านแอป “ไทยมีงานทำ” บนมือถือทั้ง 2 ระบบ สะดวก ใช้งานง่าย ได้งานทำ
.
วันที่ 20 มี.ค. 66 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นอกจากการให้บริการจัดหางานผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” ที่นำปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาช่วยในการจับคู่ตำแหน่งงานว่างให้ตรงต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการมีงานทำแล้ว กระทรวงแรงงานยังพัฒนาช่องทางการให้บริการประชาชนผ่าน Mobile Application “ไทยมีงานทำ” ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งการจ้างงานได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างสะดวกรวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันก็จะมีตำแหน่งงานให้เลือกหลากหลายตามที่ต้องการผ่านโทรศัพท์มือถือ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ต้องการหางาน หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการประกาศตำแหน่งงาน ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” มีขั้นตอนในการใช้บริการ ดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ” ผ่าน App Store สำหรับ ระบบปฏิบัติการ IOS หรือผ่าน Google Play สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Android
2. สามารถค้นหาดูตำแหน่งงานตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเอง รวมทั้งสามารถเลือกจังหวัดที่ต้องการทำงานได้ โดยที่ยังไม่ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งาน
3. เมื่อเลือกตำแหน่งงานที่ตรงต่อความต้องการแล้ว คลิก “สมัครงานนี้”
4. ระบบจะแนะนำให้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ผ่านระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) เพื่อยืนยันตัวตนก่อน
5. เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว ระบบจะนำไปสู่ตำแหน่งงานที่เลือกไว้ และสามารถเลือก “สมัครงานตำแหน่งงานที่เลือก” ไว้ได้ กรณีที่เคยลงทะเบียนผ่านระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) เพื่อยืนยันตัวตนแล้ว สามารถเข้าค้นหาตำแหน่งงานว่างที่ตรงต่อความต้องการแล้วเลือกสมัครงานได้ทันที
6. เมื่อเลือกตำแหน่งงานที่สมัครไว้ ข้อมูลของผู้ต้องการมีงานทำจะถูกส่งไปยังสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการ จะดำเนินการคัดเลือก และเรียกสัมภาษณ์ (ตามความสะดวกทั้งสองฝ่าย) ในรูปแบบออนไลน์ หรือ ณ สถานประกอบการ เพื่อพิจารณาบรรจุงานต่อไป

#ไทยมีงานทำ #หางาน #สมัครงาน

🎓นายกฯ ยินดีผลักดันกฎหมาย กยศ. สำเร็จ เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว สร้างความเป็นธรรม ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเที...
20/03/2023

🎓นายกฯ ยินดีผลักดันกฎหมาย กยศ. สำเร็จ เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว สร้างความเป็นธรรม ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
.
วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีและขอบคุณการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการมีส่วนร่วมผลักดันพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ให้สำเร็จ โดยมีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ (20 มีนาคม 2566) ถือเป็นผลงานสำคัญของรัฐบาล ในการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกัน ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามากขึ้น พร้อมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติเพื่อขับเคลื่อนประเทศ

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ อยู่ที่ มาตรา 18 และ 44 เกี่ยวกับการคิดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมกองทุน กยศ.โดยบัญญัติให้เก็บดอกเบี้ยไม่เกิน 1% และคิดค่าปรับการผิดนัดชำระหนี้ ที่ไม่เกินร้อยละ 0.5% (จากเดิมที่กำหนดให้เก็บดอกเบี้ยไม่เกิน 7.5% ต่อปี และคิดค่าปรับการผิดนัดชำระหนี้ ไม่เกินร้อยละ 1.5% ต่อเดือน) ซึ่งกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้จะใช้ทั้งกับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้ชำระหนี้คืนอยู่ และผู้ค้ำประกันในปัจจุบันด้วย โดยมีประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น ดังนี้

1.) ผู้กู้ยืม กยศ. จะสามารถเลือกประเภทของการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น โดยครอบคลุมการศึกษาในหลักสูตรอาชีพ เพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ (Reskill/Upskill) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
2.) การกู้ยืมเงินจะสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในทุกกรณี โดย กยศ. จะช่วยให้ข้อมูลแก่นักเรียนหรือนักศึกษาประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกสาขาที่เรียนเพื่อวางแผนอนาคต รวมทั้งสามารถขยายให้กู้ยืมเงินเรียนได้เกินเวลาที่หลักสูตรกำหนด หากมีความจำเป็น
3.) แก้ไขโครงสร้างสินเชื่อเพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ได้ตามกำลังและความสามารถในการหารายได้ สร้างวินัยในการชำระเงินคืนกองทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุน โดยกำหนดให้มีระยะเวลาปลอดหนี้, เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีได้, ตัดชำระหนี้จากต้นเงินดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม รวมทั้งช่วยผ่อนผันการชำระหนี้ได้ทุกช่วงเวลา

#กยศ #กู้ยืม

📣📣ห้ามพลาด‼️เคลียร์คัด ชัดเจน วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566🔹ประเด็น : “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40🔻ผู้ร่วมรายการ  🔸อารี...
20/03/2023

📣📣ห้ามพลาด‼️เคลียร์คัด ชัดเจน
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566
🔹ประเด็น : “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40

🔻ผู้ร่วมรายการ
🔸อารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้

[เวลา 14.30-15.00 น.]
👉🏻ชมสดกดช่อง 2 : NBT2HD
➡️Facebook Live : Live NBT2HD
#กรมประชาสัมพันธ์
#เคลียร์คัดชัดเจน

☢️☢️ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ยืนยันพบสารซีเซียม-137 จริง สั่งปิดพื้นที่โดยรอบโรงงานแล้ว ขณะที่เลขาธิการสำนักงานปรมา...
20/03/2023

☢️☢️ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ยืนยันพบสารซีเซียม-137 จริง สั่งปิดพื้นที่โดยรอบโรงงานแล้ว ขณะที่เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุการสูญหาย
.
วันที่ 20 มี.ค. 66 นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี แถลงข่าวการตรวจพบซีเซียม-137 ว่า หลังเย็นวานนี้ ได้พบสารซีเซียมในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี โดยได้กันพื้นที่รอบโรงงานไม่ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และให้พนักงานโรงงานกว่า 70 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่และวันนี้จะมีการตรวจเลือดของพนักงานเพื่อตรวจสอบอาการข้างเคียงต่างๆ

ด้าน นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นเชื่อว่า การสูญหายจากฝีมือมนุษย์มิใช่มาออกมาโดยธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน ตามหลักสากลแม้หตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะยังไม่มีผลกระทบจนทำให้ประชาชนไม่ได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิต แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพราะจนถึงปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการสูญหาย

#ซีเซียม137 #กัมมันตรังสี #ปราจีนบุรี

เด็กไทยรับ 8 รางวัลจาก CHAMPION 2023 ITMC และ 62 รางวัล GOLD AWARD แสดงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีน...
20/03/2023

เด็กไทยรับ 8 รางวัลจาก CHAMPION 2023 ITMC และ 62 รางวัล GOLD AWARD แสดงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีนานาชาติ
.
วันที่ 20 มี.ค. 66 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลื้มในความสามารถของเด็กไทยจากการประกวดคณิตศาสตร์ผู้มีความสามารถพิเศษระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 International Talent Mathematics Contest : ITMC จัดการแข่งขันโดย Thailand Talent Training เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมใบหยกสกาย ผลการแข่งขันครั้งนี้ เด็กไทยรับ 8 รางวัลจาก CHAMPION 2023 ITMC และ 62 รางวัล GOLD AWARD

เด็กที่เข้าแข่งขันในรายการนี้ล้วนเป็นตัวแทนเด็กไทยที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นมาจากเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest – TMC) มีความรู้ความสามารถท้าทายให้ต่างชาติสนใจและเดินทางมาร่วมการแข่งขัน อาทิ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บังคลาเทศ ฮ่องกง ไต้หวัน บราซิล และเติร์กเมนิสถาน ซึ่งผลของการแข่งขันทำให้ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลไทยชื่นชมเพราะได้รับถึง 8 รางวัลจาก CHAMPION 2023 ITMC และ 62 รางวัล GOLD AWARD

“นายกรัฐมนตรีปลื้มในความสามารถของเด็กไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันทุกคน โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชม และร่วมแสดงความยินดี กับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคณิตศาสตร์ผู้มีความสามารถพิเศษระดับนานาชาติ ครั้งนี้ เชื่อมั่นในการศึกษาของไทย ซึ่งได้แสดงผลงานระดับนานาชาติให้เห็นหลายครั้ง และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเด็กไทยให้บรรลุความฝัน ทำตามความตั้งใจ เป็นบุคลากรสำคัญให้กับชาติไทยต่อไปในอนาคต” นายอนุชาฯ กล่าว

#คณิตศาสตร์

10 วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แค่ในครัวเรือนก็ยังทำได้ง่ายนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติยังเป็นนวัตกรรมที่สำคัญ ที่เรา...
20/03/2023

10 วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แค่ในครัวเรือนก็ยังทำได้ง่ายนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติยังเป็นนวัตกรรมที่สำคัญ ที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง เนื่องจากตัวเราก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่กระทบรุนแรงจนถึงเหตุการณ์บานปลาย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องตระหนัก แม้ว่าความต้องการของมนุษย์ทางด้านวัตถุดิบทางสิ่งแวดล้อม และความสะดวกสบายยังเป็นสิ่งที่ไร้ขอบเขต แต่การสร้างจิตสำนึกเพื่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จะเป็นการสร้างความยั่งยืนในอนาคต รวมถึงรักษาสภาพทางธรรมชาติให้คงอยู่ รวมถึงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ยังครอบคลุมกิจกรรมใดๆ เพื่อรักษาหรือฟื้นฟูคุณภาพของสื่อสิ่งแวดล้อมโดยการป้องกันการปล่อยมลพิษ หรือลดการมีอยู่ของสารก่อมลพิษในสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาโลกธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้โลกเสียหายรุนแรง จนเสี่ยงต่อการล่มสลายอันเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น เกษตรกรรมที่ไม่ยั่งยืน การตัดไม้ทำลายป่า และการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เป้าหมายหลักของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือการป้องกันความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเพิ่มจำนวนประชากร เทคโนโลยี และการบริโภคที่มากเกินไป ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้มนุษย์และสัตว์ตกอยู่ในความเสี่ยง

ในส่วนของครัวเรือนเราสามารถทำได้ โดย 10 วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สามารถทำได้โดยเริ่มจากครัวเรือน หากมีการตระหนักอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ วัน เราสามารถใช้ชีวิตไปพร้อมกับโลกที่สวยงามได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณค่า โดยจะขอแนะนำ 10 วิธีได้ดังนี้ว่าเราจะทำยังไงได้บ้าง

แยกขยะก่อนทิ้ง : ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มาจากปัญหาของการไม่ให้ความสำคัญในการแยกขยะ รวมถึงระบบการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้ไม่มีการคัดแยกที่มีคุณภาพเท่าที่ควร จนส่งผลในด้านการกำจัดขยะที่ไม่เป็นระบบตามมา ยิ่งขยะติดเชื้อยิ่งต้องแยก
ไม่จุดธูปในบ้านเรือน : ใครที่นับถือศาสนาพุทธ หรือไหว้เทพเจ้าตามความเชื่อ อาจจะมีการจุดธูปเพื่อทำความเคารพ ควันธูปเป็นสารก่อมะเร็งปอดได้มากถึง 6 เท่าพอๆ กับการสูบบุหรี่หนึ่งมวน เปลี่ยนจากการจุดธูปเป็นการทำความเคารพแทนเพื่อลดการเกิดมลพิษในอาคาร
ใช้ผ้าแทนการใช้กระดาษ : เวลามีคราบสกปรกเราจะใช้กระดาษ แต่จริงๆ แล้วกระดาษ และทิชชูเปียก ทำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ และเป็นการนำต้นไม้ทำกระดาษที่สิ้นเปลืองมากขึ้น การใช้ผ้าแทนกระดาษจะเป็นตัวซับน้ำและกำจัดสิ่งสกปรกได้ดีกว่า และนำมาใช้ซ้ำได้
อย่าลืมล้างไส้กรอง : ในการขับขี่นั้นการล้างไส้กรองรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากรถยนต์ต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่สตาร์ทเครื่อง และไส้กรองก็ทำงานเพื่อกรองความสกปรกก่อนเข้าสู่ช่องแอร์ นอกจากจะช่วยลดการสะสมเชื้อโรคแล้วนั้น ยังช่วยลดการทำงานหนักของเครื่องยนต์ได้อีกด้วย
หันนำมาใช้รถไฟฟ้า : สมัยนี้รถยนต์ด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมที่เข้าสู่ตลาดในประเทศไทย การนำรถไฟฟ้ามาใช้จึงเป็นการลดมลพิษ ลดการใช้เชื้อเพลิง และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ในประเทศไทยเริ่มทยอยจัดตั้งสถานีชาร์จภายในไตรมาสที่สามของปี 2022 อย่างเป็นทางการ
พกแก้วและกล่องข้าวไปกินเอง : แก้วน้ำและกล่องข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ และไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกซ้ำในการถือไปมา จึงเป็นการลดขยะโฟม พลาสติกที่ไม่จำเป็นออกไปได้ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดและเพิ่มความเป็นส่วนตัว ไม่ให้ใช้ของมั่วกัน และลดการใช้โฟมในการห่ออาหาร
พกถุงผ้าไปช้อปปิ้ง : ถุงผ้าเป็นสิ่งที่กลับมาใช้ซ้ำได้ หากนำไปพกพาตอนเข้าห้างสรรพสินค้า และตอนไปช้อปปิ้งเพื่อซื้อของอะไรก็ตาม ถุงผ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เนื่องจากเส้นใยมีความคงทน และรับน้ำหนักได้ดีกว่าถุงพลาสติก ทำให้เป็นการลดขยะพลาสติกที่ไม่จำเป็นได้
เลือกต้นไม้ฟอกอากาศ : การเลือกต้นไม้เป็นการสร้างอากาศที่ดีในบ้านเรือน ต้นไม้ที่แนะนำให้ปลูกเพื่อฟอกอากาศ เช่น พลูด่าง ลิ้นมังกร เดหลี ซึ่งจะช่วยลดมลพิษในบ้านเรือนได้ และช่วยเพิ่มออกซิเจน เนื่องจากต้นไม้กลุ่มนี้ เป็นต้นไม้ที่ป้องกันคาร์บอนไดออกไซด์ และนิยมปลูกในที่จำกัด
ขยะสดแปรรูปเป็นปุ๋ยได้ : ขยะสดสามารถทำเป็น “ปุ๋ยหมัก” โดยใช้เศษอาหาร เศษพืชผักผลไม้ นำมาหมักจำนวน 3 ส่วน กากน้ำตาล 1 ส่วน หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ส่วน และน้ำเปล่า 10 ส่วนนำมาผสมกันแล้วทิ้งไว้ 45 วัน แล้วกรองเอาน้ำมาใช้ฉีดพืชผลทางการเกษตรได้ ส่วนกากใช้เป็นปุ๋ยผสมดินเพื่อเป็นอาหารให้กับรากพืชและปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต
ใช้การโดยสารแทนขับรถ : ในช่วงน้ำมันแพงเราอาจจะโดยสารด้วยรถประจำทาง รถไฟ หรือรถไฟฟ้า แทนการขับขี่ด้วยรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ เพื่อลดการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง และลดปริมาณของคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้
แล้วนี่คือ 10 วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ เพื่อเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมช่วยชีวิต ลดความหิวโหย ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น อากาศเสีย น้ำและดิน การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในทุ่งนา การสูญพันธุ์ของเผ่าพันธุ์ ความล้มเหลวของพืชผล เราต้องไม่เชื่อว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงกลุ่มเดียวในโลกที่ป่วย ยังคงมีสุขภาพที่ดีอยู่ ตราบใดที่ยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่ สิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรง และการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ โลกเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ และเราทุกคนล้วนต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมในด้านอาหาร อากาศ น้ำ และความต้องการอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนที่จะต้องพัฒนา รักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา ที่ต้องตระหนักและคำนึงถึงความยั่งยืนเสมอ

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

📈นายกฯ เน้นย้ำ ยุทธศาสตร์ยางพารา สนับสนุนให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี.วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพช...
20/03/2023

📈นายกฯ เน้นย้ำ ยุทธศาสตร์ยางพารา สนับสนุนให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี
.
วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบความก้าวหน้าจากรายงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งได้ดำเนินการผลักดันซื้อขายยางมาตรฐาน และการจัดการป่าไม้ยั่งยืน โดยการซื้อขายล็อตแรกมีจำนวนกว่า 500 ตัน ระหว่างสหกรณ์ชุมชน กับ เอกชน

โดย กยท. จัดระบบ ผลักดันสวนยางไทย ให้เข้าสู่ระบบการรับรองป่าไม้ ตั้งแต่กระบวนการปลูกสร้างสวนยาง เก็บเกี่ยว แปรรูป เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อ – ขายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบตลาดยางพาราของ กยท. ซึ่งเป็นแนวทางจากแผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (2560-2579)

นับเป็นจุดเริ่มต้นให้เกษตรกรชาวสวนยางเกิดความมั่นใจ มีความมั่นคงในรายได้ จากการทำสวนยางตามมาตรฐานสากล สามารถผลิตยางที่มีคุณภาพ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้น นำไปสู่ความยั่งยืนของอาชีพการทำสวนยาง ถือเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แนวทางเพิ่มมูลค่าสินค้าและความยั่งยืนของอาชีพการทำสวนยาง สะท้อนและเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเกษตรกร กลุ่มสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวสำหรับการดำเนินธุรกิจการซื้อขาย

“นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (2560-2579) ซึ่งจะทำให้สามารถยกระดับมาตรฐานของการผลิตยาง และเพิ่มมูลค่าการซื้อขายได้ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลผ่านการกลั่นกรองจากผู้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจปัญหา ซึ่งเชื่อมั่นว่านโยบายที่ผลักดันผ่านยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของรัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์ยางพารา ช่วยผลักดันให้เกษตรกร มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี ควบคู่ไปกับมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “ประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้มั่นคง” นายอนุชาฯ กล่าว

#ยางพารา #เกษตรกร #ขายยาง

ที่อยู่

236 Vibhavadee Rangsit Road, Din Daeng
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 04:00 - 00:05
อังคาร 04:00 - 00:05
พุธ 04:00 - 00:05
พฤหัสบดี 04:00 - 00:05
ศุกร์ 04:00 - 00:05
เสาร์ 04:00 - 00:05
อาทิตย์ 04:00 - 00:05

เบอร์โทรศัพท์

+6622752053

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NBT 2HDผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NBT 2HD:

วิดีโอทั้งหมด

NBT ทีวีที่พึ่งพาของประชาชน

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีหลักในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ และการประชาสัมพันธ์ ไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล Twitter : @nbt2hd Website : [email protected] E-mail: [email protected] The National Broadcasting service of Thailand (NBT) serves as a main provider of news, government’s policies, important information and knowledge. Our purposes are to lift up Thai people’s quality of life by using the television and new media and prepare them for the coming changes in many dimensions, including socials and economics, especially to become a member of ASEAN community in 2015.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อดีตโมเดลลิ่งชื่อดัง คุณใหม่ วาสนา ได้หันเหอาชีพมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อ เตี๋ยว ตา แตก ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ไก่ตุ๋น อยู่ข้าง Max Value ภายในโครงการศูนย์ การค้า แฮปปี้อเวนิว (แฮปปี้ คอนโด) เยื้องเทสโก้โลตัส กลางซอยลาดพร้าว 101 (ใกล้สตาร์บั๊ค คอฟฟี่ เอ็มเค สุกี้ และช้อป DIY)

โดยคุณใหม่เคยไปเรียนสูตการทำก๋วยเตี๋ยวจากสถาบันชื่อดัง แล้วมาพัฒนาปรับปรุงสูตรจนเข้าที่ จึงได้ฤกษ์เปิดขายเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา

ราคาขายชามละ 45 บาท (ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ )

เปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.30 น.

สอบถามรายละเอียด โทร.082-4416939
ขอร้องประชากรโลก..การ์ดอย่าตกโดยเด็ดขาดครับ.
ผมติดตามรายของ ถนอมและคนอื่นเปิดเผยให้เห็นเรื่องเป็นจริงอย่างไรเปรียบเทียบให้เห็นนี่คือดำ นี่คือขาวให้เห็นจริงๆ ไม่อ้อมค้อม
ข่าวมีสาระมาก
ดูภาพข่าวมีรถบันทึกน้ำเพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองให้ปะทะกันกับฝ่ายคณะราษฎร์เป็นการจงใจให้เกิดความวุนวายเพื่อเอาผิดคณะฯ
สภ คูคต เปิดโครงการตำรวจล็อครถให้ ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

วัดบ้านไร่ ทำพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุด และพระผงหลวงพ่อคูณ Asia Morning IPM
พิธีพุทธาภิเษกเหรียญไอ้ไข่ ที่วัดโพรงอากาศ ฉะเชิงเทรา Asia Morning IPM 43
หนุ่มสจ๊วตถูกทำร้ายร่างกาย ล่าสุดเข้าพบ ผกก.สน.ทองหล่อ เพื่อขอความเป็นธรรม
หนุ่มสจ๊วตเข้าแจ้งความถูกทำร้ายร่างกาย ที่ สน.ทองหล่อ เจอคู่กรณีคุยโวว่าเส้นใหญ่
ขอคืนเงิน50&จากประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ตเป็นกรณีพิเศษก่อนได้ไหม...ด่วนๆสุดๆ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป Radio Thailand News สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป Radio Thailand World Service ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies กองบริหารกิจการโครงข่ายและ Thai NDC (National Defence College) สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทา Ocean's Three Manuthep1988 กองร้อยรถสายพาน ร.๑ รอ. กองร้อยนักศึกษาวิชาทหารจิต โรงเรียนรักษาดินแดน AEC Strategy Center ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอ