Training.NRCT เพจประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
http://www.nrct.go.th/training.aspx งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 480
(2)

07/07/2017
ฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

ฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีการศึกษา 256...

05/08/2016
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | National Research Council of Thailand (NRCT) > training > ttr

รับสมัครโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๑
.
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๓๕๒๔- ๘๐๙๓
Email: [email protected] เว็ปไซต์ http://soc.mcu.ac.th/home/index.php/about-the-society/2016-03-18-04-46-22/71-ops
.
ปิดรับสมัคร วันที่ ๑๙ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
.
รายละเอียด http://www.nrct.go.th/training/ttr.aspx

เว็บไซต์หลักของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ งานวิจัย, ข้อเสนอการวิจัย, ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

มข.จับมือวช.เดินหน้าหลักสูตร"ลูกไก่" เพิ่มศักยภาพบุคลากรการศึกษา-สู่นักวิจัยรุ่นใหม่
03/08/2016
มข.จับมือวช.เดินหน้าหลักสูตร"ลูกไก่" เพิ่มศักยภาพบุคลากรการศึกษา-สู่นักวิจัยรุ่นใหม่

มข.จับมือวช.เดินหน้าหลักสูตร"ลูกไก่" เพิ่มศักยภาพบุคลากรการศึกษา-สู่นักวิจัยรุ่นใหม่

ข่าวสดออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
29/04/2016
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

!!!!วันนี้เป็นวันสุดท้าย...ยื่นผลงานประกวด รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครับ!!!!
วช. ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อนักวิจัย เสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2559
http://rrm.nrct.go.th/

22/04/2016
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | National Research Council of Thailand (NRCT) > training...

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เปิดรับสมัครแล้ว

ม.เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 5 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ระหว่าง วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 59

ม.ขอนแก่น รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมลา วิลลา จ.ขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 25-29 ก.ค. 59


http://www.nrct.go.th/training/ttr.aspx

เว็บไซต์หลักของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ งานวิจัย, ข้อเสนอการวิจัย, ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025612445

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Training.NRCTผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Training.NRCT:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด