กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกอ

กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกอ หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย
(11)

เปิดเหมือนปกติ

23/07/2021
ทรงพระเจริญ
03/07/2021

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

03/06/2021
01/04/2021

การเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายอาวุธสงคราม ยาเสพติด บ่อน
การพนัน รวมถึงการลักลอบเข้าเมืองฯ ประชาชนให้ช่วยกัน หากพบเบาะแสในเรื่องดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที

01/04/2021

บก.ทท. ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมมือกันปฏิบัติและทำตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID - 19 รวมทั้งร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ขอให้นึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตเหนือสิ่งอื่นใด ความร่วมมือร่วมใจของคนไทยจะพาเราผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

สธ.ขอประชาชนแจ้งข้อมูลจริง ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด 19
01/04/2021
สธ.ขอประชาชนแจ้งข้อมูลจริง ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด 19

สธ.ขอประชาชนแจ้งข้อมูลจริง ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด 19

เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาล เตรียมมาตรการหนุนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ เสนอ ครม.อนุมัติทัวร์เที่ยวไทย-เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3
01/04/2021
รัฐบาล เตรียมมาตรการหนุนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ เสนอ ครม.อนุมัติทัวร์เท

รัฐบาล เตรียมมาตรการหนุนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ เสนอ ครม.อนุมัติทัวร์เที่ยวไทย-เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า แม้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบ...

การเคหะฯ เปิดจอง “เคหะสุขประชา บ้านพร้อมอาชีพ” นำร่อง “ฉลองกรุง” และ “ร่มเกล้า”
01/04/2021
การเคหะฯ เปิดจอง “เคหะสุขประชา บ้านพร้อมอาชีพ” นำร่อง “ฉลองกรุง” และ “ร่มเกล้า”

การเคหะฯ เปิดจอง “เคหะสุขประชา บ้านพร้อมอาชีพ” นำร่อง “ฉลองกรุง” และ “ร่มเกล้า”

การเคหะแห่งชาติ แถลงข่าวโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “เคหะสุขประชา บ้านพร้อมอาชีพ” โครงการนำร่.....

เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค  รวมทั้งสิ้น...
01/04/2021

เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ ลิตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ตะเบาะ อ.เมือง จว.พ.ช. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ

เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดตรวจติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย รวม...
01/04/2021

เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดตรวจติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย รวมทั้งการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค COVID - 19 ในพื้นที่ อ.เมือง จว.น.ค. ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค และยังคงเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ ชุดตรวจได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดตรวจติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย รวมทั้งการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค COVID - 19 ในพื้นที่ อ.เมือง จว.น.ค. ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค และยังคงเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ ชุดตรวจได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดชุดตรวจติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย รวม...
01/04/2021

เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดชุดตรวจติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการ
ผ่อนคลาย รวมทั้งการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค COVID - 19 ในพื้นที่ อ.เมือง จว.สฎ. ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค และยังคงเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ ชุดตรวจได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดชุดตรวจติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการ
ผ่อนคลาย รวมทั้งการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค COVID - 19 ในพื้นที่ อ.เมือง จว.สฎ. ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค และยังคงเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ ชุดตรวจได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

บก.ทท. ทบ. ทร. และ ทอ. จัดโครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” เพื่อให้กำลังพล  ครอบครัว และประชาชนชา...
01/04/2021

บก.ทท. ทบ. ทร. และ ทอ. จัดโครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนชาวไทยได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒ ก.ค.๖๔ ณ รพ.ทหาร และ รพ.ของรัฐทั่วประเทศ

บก.ทท. ทบ. ทร. และ ทอ. จัดโครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนชาวไทยได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒ ก.ค.๖๔ ณ รพ.ทหาร และ รพ.ของรัฐทั่วประเทศ

รมว.สุชาติ เผย ม33เรารักกัน โอนเงินงวดสองแล้ววันนี้ ผ่านมา 1 สัปดาห์กระตุ้นเศรษฐกิจใช้จ่ายสะสมกว่า 4,603 ล้านบาท
01/04/2021
รมว.สุชาติ เผย ม33เรารักกัน โอนเงินงวดสองแล้ววันนี้ ผ่านมา 1 สัปดาห์กระตุ้นเศรษฐกิจใช้จ่าย

รมว.สุชาติ เผย ม33เรารักกัน โอนเงินงวดสองแล้ววันนี้ ผ่านมา 1 สัปดาห์กระตุ้นเศรษฐกิจใช้จ่ายสะสมกว่า 4,603 ล้านบาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย วันนี้ (29 มี.ค.64) ม33เรารักกัน ได้มีการโอนเงินงวดสอง ผ่านแอพ.....

ภาพประทับใจ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทรงงาน ที่จันทบุรี
01/04/2021
ภาพประทับใจ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทรงงาน ที่จันทบุรี

ภาพประทับใจ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทรงงาน ที่จันทบุรี

ภาพประทับใจ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทรงงาน ที่จันทบุรี

ประมวลภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารศาลจังหวัดพิจิตร (ชมคลิป)https://www.matichon.co.th/court-news/news_26488...
01/04/2021
ประมวลภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารศาลจังหวัดพิจิตร (ชมคลิป)

ประมวลภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารศาลจังหวัดพิจิตร (ชมคลิป)
https://www.matichon.co.th/court-news/news_2648807

ประมวลภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารศาลจังหวัดพิจิตรประมวลภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯไปทรงเปิ...

โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน หลวงพ่อวิริยังค์
01/04/2021
โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน หลวงพ่อวิริยังค์

โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน หลวงพ่อวิริยังค์

โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน หลวงพ่อวิริยังค์

สำนักพระราชวัง เปิดลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ 2 เม.ย.นี้
01/04/2021
สำนักพระราชวัง เปิดลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ 2 เม.ย.นี้

สำนักพระราชวัง เปิดลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ 2 เม.ย.นี้

สำนักพระราชวัง เปิดลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ 2 เม.ย.นี้

ในหลวง โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็น พระพรหมวชิรโสภณ
01/04/2021
ในหลวง โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็น พระพรหมวชิรโสภณ

ในหลวง โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็น พระพรหมวชิรโสภณ

ในหลวง โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็น พระพ …

ชวนเฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดศาล จ.พิจิตร-พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 วันที่ 29 มี.ค., 3 เม.ย.
01/04/2021
ชวนเฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดศาล จ.พิจิตร-พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 วันที่ 29 มี.ค.,

ชวนเฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดศาล จ.พิจิตร-พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 วันที่ 29 มี.ค., 3 เม.ย.

ชวนเฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดศาล จ.พิจิตร-พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 วันที่ 29 มี.ค., 3 เม.ย.

ในหลวง โปรดเกล้าฯ 4 รมต.ใหม่ เฝ้าฯถวายสัตย์ พระราชทานพระราชดำรัสในการปฏิบัติหน้าที่
01/04/2021
ในหลวง โปรดเกล้าฯ 4 รมต.ใหม่ เฝ้าฯถวายสัตย์ พระราชทานพระราชดำรัสในการปฏิบัติหน้าที่

ในหลวง โปรดเกล้าฯ 4 รมต.ใหม่ เฝ้าฯถวายสัตย์ พระราชทานพระราชดำรัสในการปฏิบัติหน้าที่

ในหลวง โปรดเกล้าฯ 4 รมต.ใหม่ เฝ้าฯถวายสัตย์ พระราชทานพระราชดำรัสในการปฏิบัติหน้าที่ในหลวง โปรดเกล้าฯ 4 รมต.ใ...

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานออกร้านภริยาทูต ช้อปได้ทั้งออนกราวด์-ออนไลน์ ถึง 29 มี.ค.
01/04/2021
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานออกร้านภริยาทูต ช้อปได้ทั้งออนกราวด์-ออนไลน์ ถึง 29 มี.ค.

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานออกร้านภริยาทูต ช้อปได้ทั้งออนกราวด์-ออนไลน์ ถึง 29 มี.ค.

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานออกร้านภริยาทูต ช้อปได้ทั้งออนกราวด์-ออนไลน์ ถึง 29 มี.ค.

กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่งพระอาการ ‘ดีขึ้น’ ทรงเล่าวิธีกายภาพ ทรงงานผ่านออนไลน์
01/04/2021
กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่งพระอาการ 'ดีขึ้น' ทรงเล่าวิธีกายภาพ ทรงงานผ่านออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่งพระอาการ ‘ดีขึ้น’ ทรงเล่าวิธีกายภาพ ทรงงานผ่านออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่งพระอาการ ‘ดีขึ้น’ ท …

18/03/2021

การเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายอาวุธสงคราม ยาเสพติด บ่อน
การพนัน รวมถึงการลักลอบเข้าเมืองฯ ประชาชนให้ช่วยกัน หากพบเบาะแสในเรื่องดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที

18/03/2021

บก.ทท. ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมมือกันปฏิบัติและทำตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID - 19 รวมทั้งร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ขอให้นึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตเหนือสิ่งอื่นใด ความร่วมมือร่วมใจของคนไทยจะพาเราผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

เมื่อ ๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดรถพร้อมเครื่องขยายเสียงและแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ...
18/03/2021

เมื่อ ๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดรถพร้อมเครื่องขยายเสียงและแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค COVID - 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก.

เมื่อ ๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดรถพร้อมเครื่องขยายเสียงและแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค COVID - 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก.

เมื่อ ๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย สนภ.๕ นทพ. จัดชุดตรวจติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย รวมทั้งการบ...
18/03/2021

เมื่อ ๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย สนภ.๕ นทพ. จัดชุดตรวจติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย รวมทั้งการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค COVID - 19 ในพื้นที่ อ.เมือง จว.น.ม. ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค และยังคงเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ ชุดตรวจได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

บก.ทท. เฝ้าติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งเตรีย...
18/03/2021

บก.ทท. เฝ้าติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งเตรียมกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อประสบสาธารณภัย
ทุกรูปแบบทั่วประเทศ ตลอด ๒๔ ชม.

บก.ทท. เฝ้าติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งเตรียมกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อประสบสาธารณภัย
ทุกรูปแบบทั่วประเทศ ตลอด ๒๔ ชม.

บก.ทท. ทบ. ทร. และ ทอ. จัดโครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” เพื่อให้กำลังพล  ครอบครัว และประชาชนชา...
18/03/2021

บก.ทท. ทบ. ทร. และ ทอ. จัดโครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนชาวไทยได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒ ก.ค.๖๔ ณ รพ.ทหาร และ รพ.ของรัฐทั่วประเทศ

บก.ทท. ทบ. ทร. และ ทอ. จัดโครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนชาวไทยได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒ ก.ค.๖๔ ณ รพ.ทหาร และ รพ.ของรัฐทั่วประเทศ

สธ.ขอประชาชนแจ้งข้อมูลจริง ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด 19
18/03/2021
สธ.ขอประชาชนแจ้งข้อมูลจริง ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด 19

สธ.ขอประชาชนแจ้งข้อมูลจริง ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด 19

เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 26 มี.ค. นี้
18/03/2021
รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 26 มี.ค. นี

ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 26 มี.ค. นี้

ต่อจากนี้ไป ขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้า ครับ     รัฐบาลขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและกล....

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน อาจมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ แนะหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต...
18/03/2021

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน อาจมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ แนะหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้สูงใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคง

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน อาจมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ แนะหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้สูงใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคง

รัฐบาลเตือนร้านค้าร่วมโครงการเยียวยา ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน เจอคุกสูงสุด 7
18/03/2021
รัฐบาลเตือนร้านค้าร่วมโครงการเยียวยา ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน เจอคุกสูงสุด 7

รัฐบาลเตือนร้านค้าร่วมโครงการเยียวยา ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน เจอคุกสูงสุด 7

วันนึ้ (7 มีนาคม) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร...

ที่อยู่

ถนน ราชดำเนินนอก
Bangkok
10200

ข้อมูลทั่วไป

อัพเดท!!!! ติดต่อราชการ กองกำลังพลฯ 02-2820113 หมายเลขในส่วนบริการข้อมูลแผนที่กระดาษ 02-5142197 หมายเลขในส่วนบริการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 02-5305282 หมายเลขในส่วนบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอล -----(ใช้ร่วมกับ 2 หมายเลขด้านบนได้ครับ)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลแผนที่กระดาษ,ข้อมูลแผนที่ดิจิตัล,ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกอ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
พล.ต. ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษก บก.ทท. เปิดเผยว่า พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส./หน.ศปม. มีความห่วงใย และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในทุกด้าน https://www.innnews.co.th/politics/news_670348/
ตั้งแต่โตมาถึงแม้ฐานะครอบครัวจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคนอื่น​ แต่ก็มีคุณพ่อกับคุณแม่เลี้ยงดูแลเรามาถึงแม้ว่าท่านจะเลี้ยงดูเราไม่เต็ม 100​เปอร์เซนต์เพราะด้วยเรื่องของความพร้อมในทุกๆด้าน​ แต่ท่านทั้งสองก็ทำตามความสามารถและกำลังทรัพย์และความรู้อันล้ำค่าของท่านทั้งสอง​ ซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันยากนะสำหรับคนที่มี่พ่อแม่อยู่ในสถานะแบบเงินไม่มี​ ความรู้ท่านน้อย​ แต่ถ้าเอาจริงระดับปริญญาของลูกๆสมัยนี้ยังถือว่าน้อยกว่าของพ่อแม่สมัยก่อนเลยค่ะ​อยากจะสนับสนุนให้เด็กไทยเราทุกๆคนให้กลับมามีแนวคิดกันใหม่เพื่อลูกหลานของรุ่นลูก​ เช่นทำดีเพื่อพ่อแม่​ ตั้งใจเรียน​ จบแล้วหางานทำ​ ให้การเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดียามท่านมีอายุมากขึ้น​ หาอาหารดีๆให้ท่านทาน​ หาที่พัก​ พาท่านไปพักผ่อนไปเที่ยวด้วยการทำบุญหรือในสถานที่พ่อแม่ไม่เคยไปเที่ยวคิดเสียว่าสมัยเด็กๆพ่อแม่เราเคยทำแบบใดกับเราเน้นจำเฉพาะแต่สิ่งดีๆเพียงเท่านั้นค่ะ​ เราก็พาท่านไปลูกๆจะรู้ว่าคุ้มกับการกระทำดีแบบนี้รับรองว่าเราจะเป็นลูกที่ตกน้ำไม่ไหล​ตกไฟไม่ไหม้​ ถึงยามยากลำบาก​ หรืออดไม่มีกินเรื่องสิ่งไม่ดีในครอบครัวในอนาคตลูกๆจะไม่มีเลยค่ะ​ เราจะรอดปลอดภัยจากภยันอันตรายต่างๆ​ ดีกว่าเราจะไปกว้านซื้อเครื่องลางค์ของขลังที่อื่นซึ่งราคาหลักร้อย​ พัน​ หมื่น​ แสน​ ล้านมาคุ้มครองเราได้ทั้งหมด​ ขอบอกและเตือนเด็กๆหรือผู้ใหญ่ระดับไหนก็แล้วแต่ทุกคนลองกลับไปคิดทบทวนลองใช้วิธีให้เด็กไทยเราที่ล้วนแล้วแต่เก่งและมีความสามารถได้กลับมาเป็นคนที่มีจิตใจดีมาแต่เด็ก​ พอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเริ่มจากเป็นนักเรียน​ นักศึกษา​ หรือสอบเข้ารับราชการ​ตั้งแต่อายุแค่18-19​ปีขึ้นไปนะ​ ถ้าเราเริ่มต้นมาดีทุกคนย่อมดีหมดค่ะ​ เพราะเราทุกคนเราเลือกเกิดไม่ได้​ แต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้โดยขอให้เป็นคนดีของคุณพ่อและคุณแม่ก่อนนะค่ะ​ และรองมาคนดีของสังคม​ และคนดีของครอบครัวของลูกๆที่จะมีขึ้นในอนาคตค่ะ​ เด็กๆอย่าลืมว่าในโลกเราการกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นเหมือนโลกหมุนไปหมุนมา​ ถ้าเราไม่รีบทำดีให้กับองค์กรหรือสถาบันครอบครัวเราก่อน​ ต่อไปปัญหาก็จะตามมาให้เราแก้จนมีเรื่องให้ปวดหัวไม่หยุดหย่อน​ ไม่ว่าบทความนี้ใครบังเอิญได้เข้ามาอ่านดิฉันหวังว่าคงจะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีและช่วยส่งเสริมเด็กในประเทศไทยเราให้มีความกตัญญรู้คุณบิดามารดา​ ครูบาอาจารย์ให้ได้เป็นอย่างดีค่ะ​ ดิฉันรับรองเพราะได้พิสูจน์มาแล้วค่ะ​ ว่าดิฉันทำดีกับพ่อแม่แล้วได้ดีค่ะ​ ได้ลูกชาย​ ลูกสาวที่ดีรู้จักเมตตาช่วยเหลือพ่อและแม่เป็นอย่างดีค่ะ​ เลยอยากเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่และคุณลูกที่น่ารักทั้งหลายที่ได้เรียนสายวิทย์-คณิต​ ที่กำลังจะเรียนจบม.6ในปีต่อไปได้มีเวลาเตรียมตัวที่จะไปวางแผนและขั้นตอนเพื่อที่จะมาสอบกันที่โรงเรียนแผนที่​ กรมแผนที่ทหารนะค่ะ​ช่วยกันแชร์และบอกต่อกันเข้ามาสอบกันเยอะๆน่ะค่ะ​ โรงเรียนเขาดีจริงๆค่ะ​ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา​ ที่พัก​ ครูบาอาจารย์​นายทหารทุกๆท่านล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถกันทุกนาย​ มีรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องได้ดีแทนผู้ปกครองด้วยค่ะ​ ดิฉันหวังว่าคงจะทำให้ครอบครัวใดที่เข้ามาอ่านคงจะได้ประสบความสำเร็จอย่างครอบครัวดิฉันน่ะค่ะในปีต่อๆไปค่ะ​ ขอบคุณค่ะขออนุญาติทางเพจนี้นะค่ะ
ไปใช้บริการฝั่งลาดพร้าวค่ะ บริการดีมากค่ะ
ผนังห้อง 12\85 รีเจ้นต์โฮมคอนโด อาคาร ชี ถนน สรรพาวุธ สอง เคยตกลงกันไว้ จะเปิดเสียงไม่ดัง ตามกำหนด ขณะนี้ เปิดเสียงดังมาก ได้บันทึกเสียง ไว้ ทางโทรศัพท์ 1166 แล้ว ถ้าหากจำเป็น ต้องแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันเพื่อประกอบการร้องทุกข์ ชึ่งกระผม ยังไม่ดำเนินการ เพราะ เดิม ตกลงกันได้ แต่ตอนนี้ เสียงดังมากครับ
สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สสวทท) ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดงานเสวนา “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : เตรียมรับ เตรียมรู้ สู้พิบัติภัย (Bangkok : The Underwater City) ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณสุพนิดา คุณกิตติ โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘๖-๓๗๒๖๕๘๓ อีเมล์ : [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ลงทะเบียนฟรี.....
อยากได้เบอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ะ 022213109 ติดต่อไม่ได้ CR.จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา
คนไทยไม่เข้าใจ 'เลือกตั้ง 62' พร้อมลงคะแนนเสียง 95%
พรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่รับฟังปัญหา พร้อมพบปะประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี