ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิท

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิท ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
(11)

เปิดเหมือนปกติ

ดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/news/announcement/14062021-1412-thดาวน์โหลดใบสมัครได้...
14/06/2021

ดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/news/announcement/14062021-1412-th
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/download/application-fellow

ดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/news/announcement/14062021-1412-th
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/download/application-fellow

11/06/2021
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/sites/default/files/public/fellow/MFM-2565.pdfดาวน์โหลด...
10/06/2021

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/sites/default/files/public/fellow/MFM-2565.pdf
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/download/application-fellow

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/sites/default/files/public/fellow/MFM-2565.pdf
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/download/application-fellow

สายด่วนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอด สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้- ในเวลาราชการ ติดต่อหน่วยตรวจสู...
09/06/2021

สายด่วนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอด สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้
- ในเวลาราชการ ติดต่อหน่วยตรวจสูติกรรม
โทรศัพท์ 0-2201-1135
- นอกเวลาราชการ ติดต่อห้องคลอด
โทรศัพท์ 0-2201-1417, 0-2201-1428

สายด่วนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอด สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้
- ในเวลาราชการ ติดต่อหน่วยตรวจสูติกรรม
โทรศัพท์ 0-2201-1135
- นอกเวลาราชการ ติดต่อห้องคลอด
โทรศัพท์ 0-2201-1417, 0-2201-1428

ลงทะเบียน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://forms.gle/55Rtqp1jjTPiLfkSA ภายในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น...
07/06/2021

ลงทะเบียน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://forms.gle/55Rtqp1jjTPiLfkSA ภายในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

ลงทะเบียน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://forms.gle/55Rtqp1jjTPiLfkSA ภายในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

02/06/2021
ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และ การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน
01/06/2021

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และ การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และ การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน

สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...
20/05/2021

สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมออนไลน์ Hybrid Webinar หัวข้อ "Overactive Bladder in Menopause" ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. - 13.00 น. (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Y5HqtyJsyf4rJcBU9 คลิกเลย!

สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมออนไลน์ Hybrid Webinar หัวข้อ "Overactive Bladder in Menopause" ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. - 13.00 น. (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Y5HqtyJsyf4rJcBU9 คลิกเลย!

19/05/2021
14/05/2021
11/05/2021
Photos from คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital's post
06/05/2021

Photos from คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital's post

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ทางภาควิชาฯ จึงขอลดจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก โดยสามารถดูมาตรการและแน...
06/05/2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ทางภาควิชาฯ จึงขอลดจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก โดยสามารถดูมาตรการและแนวทางการปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

- คลินิกเฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช (วันจันทร์ ช่วงบ่าย)
https://med.mahidol.ac.th/obgyn/sites/default/files/public/announcement/627-64.pdf
- คลินิกเฉพาะทางเอนโดครีนนรีเวช (วันอังคาร ช่วงบ่าย)
https://med.mahidol.ac.th/obgyn/sites/default/files/public/announcement/631-64-2.pdf
- คลินิกเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (วันอังคาร ช่วงบ่าย)
https://med.mahidol.ac.th/obgyn/sites/default/files/public/announcement/660-64.pdf
- คลินิกเฉพาะทางสตรีวัยหมดระดู (วันพุธ ช่วงบ่าย)
https://med.mahidol.ac.th/obgyn/sites/default/files/public/announcement/661-64-2.pdf
- คลินิกเฉพาะทางตรวจด้วยกล้องส่องขยายผ่านทางช่องคลอด(Colposcope) (วันพฤหัสบดี ช่วงบ่าย)
https://med.mahidol.ac.th/obgyn/sites/default/files/public/announcement/628-64.pdf

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ทางภาควิชาฯ จึงขอลดจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก โดยสามารถดูมาตรการและแนวทางการปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

- คลินิกเฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช (วันจันทร์ ช่วงบ่าย)
https://med.mahidol.ac.th/obgyn/sites/default/files/public/announcement/627-64.pdf
- คลินิกเฉพาะทางเอนโดครีนนรีเวช (วันอังคาร ช่วงบ่าย)
https://med.mahidol.ac.th/obgyn/sites/default/files/public/announcement/631-64-2.pdf
- คลินิกเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (วันอังคาร ช่วงบ่าย)
https://med.mahidol.ac.th/obgyn/sites/default/files/public/announcement/660-64.pdf
- คลินิกเฉพาะทางสตรีวัยหมดระดู (วันพุธ ช่วงบ่าย)
https://med.mahidol.ac.th/obgyn/sites/default/files/public/announcement/661-64-2.pdf
- คลินิกเฉพาะทางตรวจด้วยกล้องส่องขยายผ่านทางช่องคลอด(Colposcope) (วันพฤหัสบดี ช่วงบ่าย)
https://med.mahidol.ac.th/obgyn/sites/default/files/public/announcement/628-64.pdf

30/04/2021

แจ้งการเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันพืชมงคลและวันวิสาขบูชา

#ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
#เปิดปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุด

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/th/news/noservice-special/28apr2021-1610

26/04/2021
23/04/2021
สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...
22/04/2021

สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมออนไลน์ Hybrid Webinar หัวข้อ "Overactive Bladder in Menopause" ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. - 13.00 น. (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) รีบๆ มาลงทะเบียนกันนะคะ

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Y5HqtyJsyf4rJcBU9 คลิกเลย!

สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมออนไลน์ Hybrid Webinar หัวข้อ "Overactive Bladder in Menopause" ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. - 13.00 น. (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) รีบๆ มาลงทะเบียนกันนะคะ

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Y5HqtyJsyf4rJcBU9 คลิกเลย!

30/03/2021
สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...
24/03/2021

สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมออนไลน์ Hybrid Webinar หัวข้อ "Overactive Bladder in Menopause" ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. - 13.00 น. (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมออนไลน์ Hybrid Webinar หัวข้อ "Overactive Bladder in Menopause" ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. - 13.00 น. (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

19/03/2021
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแ...
24/02/2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดหัตถการกลุ่มย่อยให้แก่แพทย...
01/02/2021

สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดหัตถการกลุ่มย่อยให้แก่แพทย์ประจำบ้าน ในหัวข้อ Workshop LLETZ for Resident เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 โดยได้มีการรักษามาตรการที่เหมาะสมสำหรับผู้เข้าฝึกปฏิบัติทุกท่าน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมายเพิ่มเติมได้ดังนี้- หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม (อาคารหลัก) โทรศัพท์ 02-201-11135- หน่วยต...
29/12/2020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมายเพิ่มเติมได้ดังนี้
- หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม (อาคารหลัก) โทรศัพท์ 02-201-11135
- หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวชและวางแผนครอบครัว (อาคารหลัก) โทรศัพท์ 02-201-1146, 02-201-1188
- ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์) โทรศัพท์ 02-2003294

เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19

ลดให้บริการผ่าตัด ยกเว้น กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการนะคะ ❤️

22/12/2020

ประจำเดือนมาแต่มาไม่ประจำ มาดูกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร และมีวิธีการดูแลอย่างไร
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก รศ. พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

#เบาหวานขณะตั้งครรภ์ สาเหตุความพิการของเด็กในครรภ์     สิ่งที่คุณแม่กังวลเมื่อตั้งครรภ์ คงหนีไม่พ้นเรื่องของภาวะเสี่ยงที...
04/12/2020

#เบาหวานขณะตั้งครรภ์ สาเหตุความพิการของเด็กในครรภ์

สิ่งที่คุณแม่กังวลเมื่อตั้งครรภ์ คงหนีไม่พ้นเรื่องของภาวะเสี่ยงที่ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ ดังนั้นคุณแม่จึงต้องทำการฝากครรภ์เพื่อเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงภาวะเบาะหวานขณะตั้งครรภ์ของคุณแม่ที่ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์โดยตรง ร้ายแรงที่สุดยังอาจส่งผลให้เด็กพิการและเสียชีวิตได้ด้วย

ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ของคุณแม่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญไม่น้อย คุณแม่จึงจำเป็นต้องฝากครรภ์เพื่อเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว โดยแพทย์จะทำการตรวจคัดกรองเบาหวานตั้งแต่ฝากครรภ์ในครั้งแรก โดยการเจาะเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาล หลังจากนั้น 7 เดือน แพทย์จะทำการตรวจสอบความสามารถของร่างกายในการจัดการน้ำตาลว่าปกติหรือไม่

เมื่อทราบแล้วเราลองมาดูวิธีการควบคุมระดับน้ำตาลในคุณแม่ตั้งครรภ์ กรณีที่พบความผิดปกติกัน สามารถอ่านต่อได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/article/04122020-1431-th

ข้อมูลจาก ผศ. นพ.ธวัช เจตน์สว่างศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

'ตกขาว' ภาวะที่คุณผู้หญิงไม่ควรมองข้าม     ตกขาว เป็นอาการของผู้หญิงที่สามารถเกิดได้ตามปกติ แต่บางครั้งก็อาจบ่งบอกถึงควา...
23/11/2020

'ตกขาว' ภาวะที่คุณผู้หญิงไม่ควรมองข้าม

ตกขาว เป็นอาการของผู้หญิงที่สามารถเกิดได้ตามปกติ แต่บางครั้งก็อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติได้เช่นกัน แสดงออกผ่านทางลักษณะของตกขาว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหรือกลิ่น บางครั้งส่งสัญญาณโรคร้าย และเป็นภาวะที่คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่ควรมองข้าม

ตกขาวเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงได้ทุกวัน โดยทั่วไปตกขาวที่มีลักษณะปกติจะมีสีใสหรือสีขาวบ้างเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น อาจมีปริมาณมากในช่วงกลางรอบเดือนที่มีการตกไข่ หรือก่อนมีประจำเดือนและหลังมีประจำเดือน หากเป็นตกขาวปกติไม่มีอันตราย แต่ถ้าหากผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคบางอย่างที่ควรได้รับการรักษา

สาเหตุของตกขาวที่ผิดปกติมีหลายอย่างด้วยกัน โดยสาเหตุหลักมักมาจากการติดเชื้อ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ส่วนสาเหตุอื่นนอกจากการติดเชื้อ เช่น เนื้องอก มะเร็ง สิ่งแปลกปลอมในช่องคลอด

ลักษณะของสีที่เปลี่ยนไปในตกขาว คือการแสดงเบื้องต้นถึงความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่อะไรบ้าง อ่านต่อที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/article/23112020-1126-th

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก รศ. พญ.อรวี ฉินทกานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมรมนรีแพทย์ทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2563 แบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่...
17/11/2020

ชมรมนรีแพทย์ทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2563 แบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง TUGS Webinar 2020 : Simplifying complexity in urogynecology practice วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.15-16.30 น.

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/12-VAiTS21UdT2JaUO9Vi5hjtScpgF1kOSdNuL4Hcobw (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ คุณจิตตรัตน์ (คุณน้ำ) , คุณณัฐนันท์ (คุณนก) โทรศัพท์ 02-201-2167 กด 0

“วัคซีน” ป้องกันมะเร็งปากมดลูกกับการฉีดในเด็ก ควรฉีดในเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ตั้งแต่เด็กอายุ 9 ขวบจริงหรือไม่ ? มาหาคำต...
11/11/2020

“วัคซีน” ป้องกันมะเร็งปากมดลูกกับการฉีดในเด็ก ควรฉีดในเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ตั้งแต่เด็กอายุ 9 ขวบจริงหรือไม่ ? มาหาคำตอบกันได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/article/11112020-1144-th

ขอบคุณบทความจาก คอลัมน์ Health Station นิตยสาร @Rama โดย รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โทรศัพท์ 02-201-1146, 02-201-1188 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 2

ชมรมนรีแพทย์ทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2563 แบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง TUGS Webinar 20...
09/11/2020

ชมรมนรีแพทย์ทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2563 แบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง TUGS Webinar 2020 : Simplifying complexity in urogynecology practice วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.15-16.30 น.
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/12-VAiTS21UdT2JaUO9Vi5hjtScpgF1kOSdNuL4Hcobw (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ คุณจิตตรัตน์ (คุณน้ำ) , คุณณัฐนันท์ (คุณนก) โทรศัพท์ 02-201-2167 กด 0

“ครรภ์ไข่ปลาอุก” ภาวะเสี่ยงมะเร็ง เรื่องที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ควรรู้     คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ควร...
05/11/2020

“ครรภ์ไข่ปลาอุก” ภาวะเสี่ยงมะเร็ง เรื่องที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ควรรู้

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ควรรู้เกี่ยวกับอาการครรภ์ไข่ปลาอุก เนื่องจากมองภายนอกเหมือนการตั้งครรภ์ธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีทารกอยู่ในครรภ์ดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ต้น หรือปล่อยทิ้งไว้จนถึงระยะลุกลาม

ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ โดยทั่วไปเมื่ออสุจิผสมกับไข่จะกลายเป็นตัวอ่อนและรก แต่ครรภ์ไข่ปลาอุกจะไม่มีตัวอ่อน มีแต่รกกับถุงน้ำลักษณะคล้ายไข่ปลา จึงเรียกว่าครรภ์ไข่ปลาอุก โดยในครรภ์จะไม่มีทารกและไม่สามารถพัฒนาไปเป็นทารกได้ เป็นความผิดปกติภายในไข่ของคุณแม่ที่ไม่มีสารพันธุกรรม ทำให้เมื่อสเปิร์มเข้าไปผสมแล้วเกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติไป กลายเป็นครรภ์ไข่ปลาอุกที่ไม่มีทารกแต่มีถุงน้ำจำนวนมากเกิดขึ้น

อ่านต่อเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสังเกตอาการ และการรักษา ได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/article/05112020-1018-th

ขอบคุณข้อมูลจาก รายการพบหมอรามา ช่วง Big Story รู้ทัน “ครรภ์ไข่ปลาอุก” ก่อนลุกลามเป็นมะเร็งร้าย !
โดย รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หญิงตั้งครรภ์ต้องการ #ไอโอดีน มากกว่าคนธรรมดาเพราะเหตุใด?     ทารกในครรภ์มารดามีการเจริญเติบโตของระบบประสาทตั้งแต่ในครรภ...
03/11/2020

หญิงตั้งครรภ์ต้องการ #ไอโอดีน มากกว่าคนธรรมดาเพราะเหตุใด?

ทารกในครรภ์มารดามีการเจริญเติบโตของระบบประสาทตั้งแต่ในครรภ์ จึงควรได้รับไอโอดีนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเซลล์ประสาทและสมองในปริมาณที่เพียงพอ หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ทารกในครรภ์ขาดสารไอโอดีนไปด้วย เนื่องจากไอโอดีนเป็นสารที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ในทารกจะต้องได้รับจากมารดาเท่านั้น ส่วนตัวมารดาหรือหญิงตั้งครรภ์จะสามารถรับสารไอโอดีนได้จากการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารไอโอดีน หรือได้รับจากยาเสริมธาตุไอโอดีน

นอกจากนี้ยังพบว่าในหญิงตั้งครรภ์จะมีการทำงานของไตที่หนักกว่าคนทั่วไป ทำให้เกิดการขับไอโอดีนออกจากร่างกายปริมาณมากกว่าคนอื่น จึงควรบริโภคไอโอดีนให้มากกว่าปกติ โดยไอโอดีนจะถูกส่งไปยังทารกในครรภ์ผ่านทางรก และหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับไอโอดีนอย่างน้อย 250 ไมโครกรัมต่อวัน ทางที่ดีสำหรับการรับสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับก่อนตั้งครรภ์เป็นเวลา 5 เดือน หากมีการวางแผนที่จะมีบุตร

อ่านบทความต่อได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/article/03112020-0902-th

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก รศ. นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลอยกระทงไม่หลงผิด ติดถุงไว้ใช้ให้ถูกต้องขอบคุณความรู้ดีๆ จาก ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากรอาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญ...
30/10/2020

ลอยกระทงไม่หลงผิด ติดถุงไว้ใช้ให้ถูกต้อง

ขอบคุณความรู้ดีๆ จาก ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลังจากที่เมื่อวานเราทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS) ไปแล้ว EP.2 นี้จะเป็นการรักษาภาวะถุงน้ำรังไข่หลาย...
28/10/2020
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ ep2 การรักษาภาวะPCOS [หมอปิ๋ม]

หลังจากที่เมื่อวานเราทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS) ไปแล้ว EP.2 นี้จะเป็นการรักษาภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบและการดูแลตนเองเพื่อให้หายจากโรค
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก อ. พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กระบวนการรักษาภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบไม่ยุ่งอยากอย่างที่คิด แต่ถ้าไม่รักษาวันนี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภ.....

ประจำเดือนผิดปกติอย่าพึ่งวางใจ คุณอาจะเป็นภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบก็ได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ หรือ P...
27/10/2020
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ ep1 [หมอปิ๋ม]

ประจำเดือนผิดปกติอย่าพึ่งวางใจ คุณอาจะเป็นภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบก็ได้
มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ หรือ Polycystic O***y Symdrome (PCOS) กัน

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก อ. พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบหรือ polycystic o***y symdrome (PCOS)กันค่ะ PCOSส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิ....

กินยาคุมกำเนิดให้ถูกวิธี คุมได้ก็หายห่วงยาคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ หากกินอย่างถูกต้อง แต่ปัญหาที่พ...
26/10/2020

กินยาคุมกำเนิดให้ถูกวิธี คุมได้ก็หายห่วง
ยาคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ หากกินอย่างถูกต้อง แต่ปัญหาที่พบคือการกินที่ไม่ถูกวิธี ทำให้การคุมกำเนิดเสื่อมประสิทธิภาพลง ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของยาคุมกำเนิด วิธีการกินยาคุมกำเนิดที่ถูกต้อง รวมถึงการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับความเชื่อผิด ๆ ในเรื่องของยาคุมกำเนิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการคุมกำเนิดจากการกินยา

ยาคุมกำเนิด ชนิดเม็ดมีกี่ประเภท? อ่านต่อที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/article/26102020-1414-th

ขอบคุณข้อมูลจากรายการสารคดีสั้นให้ความรู้ Love นี้มีสุข ตอน ยาคุมกำเนิด คุมได้ก็หายห่วง โดย ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622011146

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องการแก้หมันโดยขอให้เป็นคนไข้เพื่อการศืกษาขอแพทย์ค่ะ
หมอนัดตรวจท้องจร้า
รับสมัครแพทย์ เพื่อเข้าเรียนเป็น"แพทย์ประจำบ้าน" สาขา สูติ-นรีเวชวิทยา รามาธิบดี 1.เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ส.ค. 60 2.สัมภาษณ์ 23 สค. 60 (สัมภาษณ์วันเดียวกัน: รามา จุฬา ศิริราช)
ขออนุญาตฝากและประชาสัมพันธ์สินค้านะคะ บริษัท ซันควอลิตี้ อินดัส ทรีส์ จำกัด จำหน่ายสินค้า ถังขยะ ถังขยะพลาสติก พาเลท ถังน้ำ อุปกรณ์จราจร และสินค้าอื่นๆที่ผลิตจากพลาสติก หากสนใจสินค้าแบบใด สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเพจ หรือเว็บไซด์ของเราได้ที่ https://www.facebook.com/sunquality/ http://www.sun1999.com เรามีประสบการณ์ในผลิตภัณฑ์สินค้าพลาสติกมากกว่า 7 ปี มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ยินดีให้คำปรึกษาในการเลือกใช้งานสินค้าฟรี สนใจสอบถามราคาก่อนได้ค่ะ