Clicky

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิท

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิท ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เปิดเหมือนปกติ

สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย ขอเชิญ...
14/02/2022

สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำเดือนมาไม่ปกติ เกิดจากอะไรบ้าง?
01/02/2022

ประจำเดือนมาไม่ปกติ เกิดจากอะไรบ้าง?

ประจำเดือนมาไม่ปกติ เกิดจากอะไรบ้าง

ทันทุกข้อมูล ในเรื่องสุขภาพ
(คลิกเดียว เปลี่ยนสุขภาพคุณ)
เป็นเพื่อนกับเรา คลิก https://lin.ee/7DmCKcK
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/infographics

ปัญหาสุดปวดใจของเหล่าคู่รักที่อยากมีลูก มีลูกสักคนยากจัง ไม่ว่าจะทำอย่างไงก็ไม่มี ต้องลองหันกลับมาดูสังเกตพฤติกรรมของตัว...
26/01/2022

ปัญหาสุดปวดใจของเหล่าคู่รักที่อยากมีลูก มีลูกสักคนยากจัง ไม่ว่าจะทำอย่างไงก็ไม่มี ต้องลองหันกลับมาดูสังเกตพฤติกรรมของตัวเองบ้างแล้วล่ะ ว่ามีพฤติกรรมไหนเสี่ยงที่ทำให้มีลูกยากบ้าง "ลักษณะเสี่ยงต่อการมีบุตรยาก ที่แพทย์อยากบอก" อ่านต่อได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/article/26012022-1132-th

ข้อมูลโดย อ. พญ.อาทิตยา สิงห์วงษา
สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบคุณบทความจาก Rama Channel

การเข้ารับบริการฝากครรภ์และการคลอด หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ...
24/01/2022

การเข้ารับบริการฝากครรภ์และการคลอด หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2201-1135, 0-2201-1198

สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสม...
12/10/2021

สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/download/application-fellow

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรดา หรรษาหิรัญวดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาค...
30/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรดา หรรษาหิรัญวดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...
28/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน" ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

06/09/2021
สาขามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล #ขยายเวลาเปิดรับสมั...
03/09/2021

สาขามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล #ขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนิดา เลขานุการสาขาวิชา โทรศัพท์ 0-2201-1451

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/news/announcement/03092021-1501-th

11/08/2021
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ขอขอบพระคุณ คุณมนต์ทิพย์ บุนนาค และครอบครัว และเพื่อนๆ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี...
09/08/2021

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ขอขอบพระคุณ คุณมนต์ทิพย์ บุนนาค และครอบครัว และเพื่อนๆ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ที่มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 170 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยมี ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารหลัก ชั้น 4

05/08/2021
03/08/2021

ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
•โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
•โรคหลอดเลือดสมอง
•โรคหัวใจและหลอดเลือด
•โรคเบาหวาน
•โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป
•โรคอ้วน
•โรคมะเร็งทุกชนิด
หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 AstraZeneca

แจ้งจองฉีดวัคซีนได้ทาง RAMACOVID CallVaccine โทร. 0-2078-9078 เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีน

กำหนดฉีดวันที่ 9-13, 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

27/07/2021

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

งดรับผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นัดไว้ (Walk In)
ผู้ป่วยที่ยังไม่มีนัดตรวจ สามารถนัดผ่านช่องทาง
•Rama App
- App Store
https://apps.apple.com/th/app/rama-app/id1486537464
- Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ramathibodi.ramaapp

•E-mail ของแต่ละหน่วยตรวจ
https://www.rama.mahidol.ac.th/appointment-opd-email

•ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมสามารถใช้การตรวจทางไกล (Telemedicine) ตามวันและเวลานัดเดิม

•ยกเว้น ผู้ป่วยเร่งด่วนสามารถตรวจที่ห้องฉุกเฉิน

ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

27/07/2021
ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง ขอลดจำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช (วันจันทร์ ช่วงบ่าย) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได...
23/07/2021

ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง ขอลดจำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช (วันจันทร์ ช่วงบ่าย) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช โทรศัพท์ 0-2201-1188 , 0-2201-1146

17/07/2021

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช โทรศัพท์ 0-2201-1188 , 0-2201-1146
14/07/2021

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช
โทรศัพท์ 0-2201-1188 , 0-2201-1146

ภาพบรรยากาศการผ่าตัดคลอดคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19 ที่ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...
02/07/2021

ภาพบรรยากาศการผ่าตัดคลอดคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19 ที่ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย #เราจะผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ขอบคุณภาพจากงานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน...
01/07/2021

สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/news/announcement/01072021-1539-th

สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครแพท...
21/06/2021

สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/download/application-fellow สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2201-1451, 0-2201-1412 คุณวนิดา เลขานุการสาขาวิชาฯ

18/06/2021
16/06/2021
11/06/2021
สายด่วนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอด สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้- ในเวลาราชการ ติดต่อหน่วยตรวจสู...
09/06/2021

สายด่วนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอด สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้
- ในเวลาราชการ ติดต่อหน่วยตรวจสูติกรรม
โทรศัพท์ 0-2201-1135
- นอกเวลาราชการ ติดต่อห้องคลอด
โทรศัพท์ 0-2201-1417, 0-2201-1428

ลงทะเบียน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://forms.gle/55Rtqp1jjTPiLfkSA ภายในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น...
07/06/2021

ลงทะเบียน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://forms.gle/55Rtqp1jjTPiLfkSA ภายในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

02/06/2021

ที่อยู่

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622011146

เว็บไซต์

http://obgyn.mahidol.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องการแก้หมันโดยขอให้เป็นคนไข้เพื่อการศืกษาขอแพทย์ค่ะ
หมอนัดตรวจท้องจร้า
รับสมัครแพทย์ เพื่อเข้าเรียนเป็น"แพทย์ประจำบ้าน" สาขา สูติ-นรีเวชวิทยา รามาธิบดี 1.เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ส.ค. 60 2.สัมภาษณ์ 23 สค. 60 (สัมภาษณ์วันเดียวกัน: รามา จุฬา ศิริราช)
ขออนุญาตฝากและประชาสัมพันธ์สินค้านะคะ บริษัท ซันควอลิตี้ อินดัส ทรีส์ จำกัด จำหน่ายสินค้า ถังขยะ ถังขยะพลาสติก พาเลท ถังน้ำ อุปกรณ์จราจร และสินค้าอื่นๆที่ผลิตจากพลาสติก หากสนใจสินค้าแบบใด สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเพจ หรือเว็บไซด์ของเราได้ที่ https://www.facebook.com/sunquality/ http://www.sun1999.com เรามีประสบการณ์ในผลิตภัณฑ์สินค้าพลาสติกมากกว่า 7 ปี มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ยินดีให้คำปรึกษาในการเลือกใช้งานสินค้าฟรี สนใจสอบถามราคาก่อนได้ค่ะ