ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ เรื่องน้ำถามเรา
(3)

เปิดเหมือนปกติ

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
24/07/2021

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
24/07/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
24/07/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
23/07/2021

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
23/07/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
23/07/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
21/07/2021

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
21/07/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
21/07/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
20/07/2021

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
20/07/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
20/07/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

Photos from กรมชลประทาน's post
19/07/2021

Photos from กรมชลประทาน's post

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
19/07/2021

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
19/07/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
19/07/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564
18/07/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564
18/07/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
17/07/2021

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
17/07/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
17/07/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
16/07/2021

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
16/07/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
16/07/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
15/07/2021

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
15/07/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
15/07/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
14/07/2021

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
14/07/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
14/07/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
13/07/2021

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
13/07/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
13/07/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
12/07/2021

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
12/07/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ที่อยู่

อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน ดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

1460

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้ (17 ธ.ค. 62) นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 25/2562 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
ทันสมัยมาก
อยากทราบเกี่ยวกับ โครงการณ์เจ้าพระยา 2 ยังมีอยู่มั้ยครับ
สอบถามครับ ณ ขณะนี้ที่เขื่อนชัยนาท ปล่อยน้ำมาปริมาณเท่าไรแล้วครับ
ขออนุญาติสอบถามถึงสถานการณ์น้ำทางเหนือครับ ว่าณตอนนี้ปริมาณมากน้องอย่างไรครับ ผมเองบ้านอยู่อำเภอบางบาล ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องรองรับน้ำขึ้นลงมา 4 ครั้งแล้วครับ ไม่ทราบว่าการบริหารจัดการน้ำทำไมจึงเป็นแบบนี้ครับ ผมไม่เคยเห็นมาก่อนครับ ปล่อยน้ำมา ระดับนึงแล้วก็ลดลงจนแห้ง แล้วก็ปล่อยมาอีก ตอนนี้ 4 ครั้งแล้ว ขนของขึ้นลงจนเดาอะไรไม่ถูกแล้วครับ เรือที่ให้ก็ได้รับปัญหาเกิดจากการขึ้นลงคานหลายครั้ง ตั้งแต่ผมอยู่มาไม่เคยพงเจอแบบนี้ครับ เคยขึ้นมาแล้วท่วมจนปริมาณน้ำหมดจริงๆถึงกลับเป็นปกติ อย่างน้อยในโพสต์นี้ขอเป็นการสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้อง หรือแจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่าการบริหารน้ำรูปแบบนี้ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันครับ
ขอร้องเรียนให้ทางกรมชลประทาน เข้ามาช่วยสร้างประตูเปิดขปิดให้ให้หน่อยค่ะ ชาวบ้านเพชรละคร เดือดร้อนมากจริงๆๆค่ะ ฝายน้ำพัง เวลาน้ำเยอะน้ำก็หลาดลงไปกับข้าวชาวบ้านด้านล่าง เเต่ไร่นาด้านบนน้ำก็ไม่ไหลเข้านาเนื่องจากไม่มีประตูชะลอน้ำให้ถึงระดับเดิมที่เคยไหลเข้านาได้ เวลาน้ำน้อยก็ลงถึงค้นคลอง ทำให้ไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตร ในเวลาที่เขื่อนปล่อยน้ำมาให้ก็ไม่สามารถกักน้ำไว้ได้เลยค่ะ เดือดร้อนจริงๆๆค่ะ ร้องเรียนมาหลายปีเเล้วเเต่ก็ไม่มีความคืบหน้าเลย รบกวนสือ เเละผู้ใหญ่เข้าช่วยเหลือด้วยค่ะ