ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน เรื่องน้ำถามเรา
(4)

เปิดเหมือนปกติ

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
27/10/2020

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมขัง
ฉบับที่ 14/2563

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ประเมินฝนจากแผนที่คาดการณ์ปริมาณฝน (One Map) พบว่า ในช่วงวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563 จะมีฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำและลำน้ำเพิ่มสูงขึ้น จากการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเกินความจุและน้ำหลากเอ่อล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
27/10/2020

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563
27/10/2020

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
27/10/2020

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563
27/10/2020

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
26/10/2020

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
26/10/2020

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563
26/10/2020

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563
26/10/2020

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2563
25/10/2020

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2563

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2563
25/10/2020

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2563

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 63 เวลา 12.00 น.
24/10/2020

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 63 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2563ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
24/10/2020

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2563

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2563
24/10/2020

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2563

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2563
24/10/2020

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2563

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2563
24/10/2020

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2563

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2563ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
23/10/2020

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2563

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563
23/10/2020

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2563
23/10/2020

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2563

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2563
23/10/2020

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2563

เรารักชลประทาน
22/10/2020

เรารักชลประทาน

กรมชลประทาน นำเครื่องผลักดันน้ำไปติดตั้งที่ประตูระบายน้ำข่อยงาม 3 ชุด พร้อมเดินเครื่อง เพื่อเร่งผลักดันน้ำ ออกจากพื้นที่อ.เมือง จ.นครราชสีมา ให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลให้เร็วที่สุด

สถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 18.00 น.
22/10/2020

สถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 18.00 น.

สถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 12.00 น.
22/10/2020

สถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
22/10/2020

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
22/10/2020

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563
22/10/2020

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563
22/10/2020

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 12.00 น.
21/10/2020

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 12.00 น.

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
21/10/2020

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
21/10/2020

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ที่มา : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563
21/10/2020

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563
21/10/2020

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563

กรมชลประทาน โดยศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า) ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมวางแผนกา...
20/10/2020

กรมชลประทาน โดยศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า) ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมวางแผนการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
.
วันนี้ (20 ต.ค. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า) ครั้งที่1/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแผนบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์น้ำหลาก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า) สำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชียวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
.
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุ “หลิ่นฟา” และพายุ “นังกา” ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง และอ่างเก็บน้ำลำตะคอง รวมทั้งในลำน้ำต่าง ๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ท่วมพื้นที่ชุมชน นั้น กรมชลประทาน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า) ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขและช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย เฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย รวมถึงการบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำ เพื่อลดความสับสนและความตื่นตระหนกของประชาชน
.
นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ในฐานะรองประธานคณะทำงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน (20 ต.ค. 63) เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณทั้งสิ้น 330 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 104 ของความจุอ่าง ส่วนเขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำทั้งสิ้น 165 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ106 ของความจุอ่างฯ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพิมาย อำเภอโชคชัย และอำเภอปักธงชัย สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้วางแผนการช่วยเหลือ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า) ด้วยการ “แตกแรง” ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 1.ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWOC8 ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด 2.ฝ่ายเครื่องจักรกลเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ 3.ฝ่ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน 4.ฝ่ายปฏิบัติการลงพื้นที่แก้ไขสถานการณ์และประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
20 ตุลาคม 2563

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น.
20/10/2020

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น.

วันนี้(20 ต.ค. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้...
20/10/2020

วันนี้(20 ต.ค. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งสำนักงานชลประทานเครือข่าย SWOC ทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคารหม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน
.
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน(20 ต.ค. 63) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 45,405 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 21,474 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 12,201 ล้าน ลบ.ม หรือร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 5,505 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน
.
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า พายุดีเปรสชัน(พายุระดับ2)บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก จะทวีพลังแรงขึ้น เป็นพายุโซนร้อน (พายุระดับ3) และจะเคลื่อนผ่าน ประเทศฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ ในช่วงวันที่ 20-21 ต.ค. 63 หลังจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่ 23-24 ต.ค. 63 ลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างและภาคตะวันออกของประเทศไทย
.
จึงได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้ไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามที่อุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ และขอให้เร่งระบายน้ำเพื่อรองรับระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้น โดยเน้นย้ำไปยังศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(swoc) ทั่วประเทศ ให้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนมายัง swoc ส่วนกลาง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการบริหารจัดการน้ำ และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งแจ้งขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือเสริมจากสำนักเครื่องจักรกล เพื่อให้การช่วยเหลือทำได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
.
นอกจากนี้ ขอให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในสถานการณ์อุทกภัย คือ
1.ให้นำสถานการณ์อุทกภัยต่าง ๆ มาเป็นบทเรียนในการบริการจัดน้ำในครั้งต่อ ๆไป 2.การระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย ต้องรวดเร็ว ลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด 3.พิจารณาหาพื้นที่เก็บกักน้ำ อาทิ แก้มลิง เพื่อเป็นพื้นที่หน่วงน้ำในช่วงน้ำหลาก สนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ 4.ปรับปรุงระบบชลประทานให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป 5.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบถึงแผนการดำเนินงานของภาครัฐ 6.ให้สำรวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภค รวมถึงอาคารชลประทานต่าง ๆ หลังน้ำลด เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมต่อไป

ที่อยู่

อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน ดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

1460

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้ (17 ธ.ค. 62) นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 25/2562 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
ทันสมัยมาก
อยากทราบเกี่ยวกับ โครงการณ์เจ้าพระยา 2 ยังมีอยู่มั้ยครับ
สอบถามครับ ณ ขณะนี้ที่เขื่อนชัยนาท ปล่อยน้ำมาปริมาณเท่าไรแล้วครับ
ขออนุญาติสอบถามถึงสถานการณ์น้ำทางเหนือครับ ว่าณตอนนี้ปริมาณมากน้องอย่างไรครับ ผมเองบ้านอยู่อำเภอบางบาล ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องรองรับน้ำขึ้นลงมา 4 ครั้งแล้วครับ ไม่ทราบว่าการบริหารจัดการน้ำทำไมจึงเป็นแบบนี้ครับ ผมไม่เคยเห็นมาก่อนครับ ปล่อยน้ำมา ระดับนึงแล้วก็ลดลงจนแห้ง แล้วก็ปล่อยมาอีก ตอนนี้ 4 ครั้งแล้ว ขนของขึ้นลงจนเดาอะไรไม่ถูกแล้วครับ เรือที่ให้ก็ได้รับปัญหาเกิดจากการขึ้นลงคานหลายครั้ง ตั้งแต่ผมอยู่มาไม่เคยพงเจอแบบนี้ครับ เคยขึ้นมาแล้วท่วมจนปริมาณน้ำหมดจริงๆถึงกลับเป็นปกติ อย่างน้อยในโพสต์นี้ขอเป็นการสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้อง หรือแจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่าการบริหารน้ำรูปแบบนี้ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันครับ
ขอร้องเรียนให้ทางกรมชลประทาน เข้ามาช่วยสร้างประตูเปิดขปิดให้ให้หน่อยค่ะ ชาวบ้านเพชรละคร เดือดร้อนมากจริงๆๆค่ะ ฝายน้ำพัง เวลาน้ำเยอะน้ำก็หลาดลงไปกับข้าวชาวบ้านด้านล่าง เเต่ไร่นาด้านบนน้ำก็ไม่ไหลเข้านาเนื่องจากไม่มีประตูชะลอน้ำให้ถึงระดับเดิมที่เคยไหลเข้านาได้ เวลาน้ำน้อยก็ลงถึงค้นคลอง ทำให้ไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตร ในเวลาที่เขื่อนปล่อยน้ำมาให้ก็ไม่สามารถกักน้ำไว้ได้เลยค่ะ เดือดร้อนจริงๆๆค่ะ ร้องเรียนมาหลายปีเเล้วเเต่ก็ไม่มีความคืบหน้าเลย รบกวนสือ เเละผู้ใหญ่เข้าช่วยเหลือด้วยค่ะ