WASO Training Center

WASO Training Center WASO Training Center; WASO LTD.
ศูนย์อบรมสัมมนา เพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคธุรกิจ วิสัยทัศน์ ภายใต้สภาวการณ์เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของโลก ผู้ที่จะดำรงอยู่ได้ คือผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้ง ทางด้านสภาพแวดล้อมของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีที่มีการ เคลื่อนไหวเป็นสากล

พันธกิจ 1.ดำเนินกิจกรรมโดยมุ่งหวังผลลัพธ์ที่สามารถเพิ่มค่าในเชิงปฏิบัติการ
2.เตรียมความพร้อมของบุคคลากร ภายใต้ความรับผิดชอบให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโลก
3.คำนึงถึงความมีสมรรถภาพที่ดี การมีความคิดริเริ่ม ความกล้าหาญในการนำการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่องค์กรที่รับผิดชอบ
4.มุ่งเน้นการแข่งขัน การวัดผล และการมีมาตรฐานเทียบเท่า และเหนือกว่าระดับสากลอยู่เสมอ
5.ให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง


ค่านิยม 1.แยกแยะกิจกรรมทุกชนิดชัดเจนไม่ปะปนให้สับสน
2.มุ่งมั่น และผูกพันต่อพันธะกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
3.พัฒนาบุคคลากร ภายใต้มาตรฐานสากล
4.ให้เกียรติ และคำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากร ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มีเหตุผล

ภาระกิจ
ให้คำปรึกษา พัฒนา หาแนวทางในการจัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ ในการแก้ปัญหา สนับสนุนส่งเสริม ให้ทุกองค์กรธุรกิจ เพิ่มศักยภาพบุคลากร สู่ความสำเร็จ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

เป็นเรื่องจริง ที่มีหัวหน้างานและผู้บริหารจำนวนมาก บริหารโดยไม่รู้กฎหมายแรงงานและไม่ได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายแรงงานเลย กร...
13/11/2016

เป็นเรื่องจริง ที่มีหัวหน้างานและผู้บริหารจำนวนมาก บริหารโดยไม่รู้กฎหมายแรงงานและไม่ได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายแรงงานเลย กระทำ สั่งการ บริหารลูกจ้างอย่างไม่ถูกต้อง โดยไม่รู้กฎหมายแรงงานทำให้เกิดข้อพิพาท และ การร้องเรียน หรือการฟ้องร้องตามมาไม่น้อย อบรม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สอนสดสดๆๆ สมัครอบรม Line id @waso
รายละเอียดหลักสูตร | Course Outline
http://www.wasoonline.com/mailpic/2016/November2016/LaborLawSup.html

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training กา...
19/12/2015

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร เรื่อง กลยุทธ์ชิงความได้เปรียบสิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA อบรมวันที่ 18 ธันวาคม 2558

IH Training
16/07/2015

IH Training

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training การอบรมเพื่อพัฒน...
10/07/2015

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร เรื่อง ทักษะการสอนงาน อบรมวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training...
01/07/2015

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร เรื่อง การบริหารและ การจัดระบบเอกสาร อบรมวันที่ 22 มิถุนายน 2558

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท วาเลนซ์ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training การอบรมเพื่อพัฒนา...
16/06/2015

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท วาเลนซ์ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร เรื่อง การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก อบรมวันที่ 16 มิถุนายน 2558

ผ่านไปแล้ว กับ IN-HOUSE หลักสูตร INCOTERMS 2010 ที่ Nippon Express (Thailand) Co., Ltd. ให้ วาโซ่เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่ม...
23/05/2015

ผ่านไปแล้ว กับ IN-HOUSE หลักสูตร INCOTERMS 2010 ที่ Nippon Express (Thailand) Co., Ltd. ให้ วาโซ่
เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มเติม ข้อมูล ให้พนักงานทั้ง 2 รุ่น ค่ะ

ONLINE TRAINING| ขอเชิญส่งพนักงานเข้าอบรม วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 9.00-12.00 เรื่อง ลูกค้าเป้าหมาย กับ การวางแผน และแผนกา...
18/05/2015

ONLINE TRAINING| ขอเชิญส่งพนักงานเข้าอบรม วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 9.00-12.00 เรื่อง ลูกค้าเป้าหมาย กับ การวางแผน และแผนการขาย ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
ค่าอบรมเพียง # 990 บาท เท่านั้น http://www.wasoonline.com/mailpic/2015/May2015/Preparation.html

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Tra...
28/04/2015

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร เรื่อง การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อบรมวันที่ 27 เมษายน 2558

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ไบเออร์ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันด้วยดีเสมอมา ในการจัดอบรม In-House Training เพื่อ...
22/04/2015

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ไบเออร์ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันด้วยดีเสมอมา ในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรใน หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก โดยวิทยาที่น่ารักที่สู้ดๆๆ คร่า..

WASO TRAINING ขอขอบคุณ Hongsa Power Company Limited (HPC) สปป.ลาว ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Tra...
18/04/2015

WASO TRAINING ขอขอบคุณ Hongsa Power Company Limited (HPC) สปป.ลาว ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training เพื่อการพัฒนาบุคลากร เรื่อง COMMUNICATION TECHNIQUES เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ค่ะ และอีกเร็วๆ นี้ จะได้มีโอกาสไปเจอกันอีกแน่นอน รอชมภาพบรรยาการครั้งต่อไปได้เลยค่ะ

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training ก...
18/04/2015

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร เรื่อง การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 30 มีนาคม 2558

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training...
27/03/2015

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training เรื่อง การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร เรื่องCOMPETENCY BASED-MANAGEMENT อบรมวันที่ 21 มีนาคม 58 ค่ะ

ONLINE TRAININGอบรม #ทัศนคติที่จะทำให้พนักงานขายประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างยั่งยืนและตลอดไป โดย อ.อมร ถาวรมาศ อบรม...
19/03/2015

ONLINE TRAINING
อบรม #ทัศนคติที่จะทำให้พนักงานขายประสบผลสำเร็จในหน้า
ที่การงานอย่างยั่งยืนและตลอดไป โดย อ.อมร ถาวรมาศ อบรมออนไลน์ วันที่ 26 มีนาคม 2558 9.00-12.00 ค่าอบรมเพียง 990 บาทเท่านั้น จองอบรม คลิ๊ก http://goo.gl/forms/Gwj9ISdEQO

รายละเอียดคลิ๊ก
http://www.wasoonline.com/mailpic/2015/March2015/QualitiesofTopSales.html

ONLINE TRAININGอบรม คุณสมบัตินักขาย และ ทัศนคติเพื่อความสำเร็จในการขาย สำหรับพนักงานขาย ถ่ายทอดจากปรมาจารย์ทางด้านการขา...
16/03/2015

ONLINE TRAINING
อบรม คุณสมบัตินักขาย และ ทัศนคติเพื่อความสำเร็จในการขาย สำหรับพนักงานขาย ถ่ายทอดจากปรมาจารย์ทางด้านการขาย อ.อมร ถาวรมาศ อบรมออนไลน์ วันที่ 26 มีนาคม 2558 9.00-12.00 ค่าอบรมเพี่ยง 990 บาทเท่านั้น จองอบรม คลิ๊ก http://www.wasoonline.com/mailpic/2015/March2015/QualitiesofTopSales.html

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด  ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันของเราด้วยดีเสมอมา ในการจัดอบรม In-...
12/03/2015

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันของเราด้วยดีเสมอมา ในการจัดอบรม In-House Training เรื่อง การทำงานเป็นทีมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 12 มีนาคม 58 ค่ะ

ขอเชิญส่งพนักงานเข้าอบรม 12 ม.ค.58 | เทคนิคการนำเสนอ และการพูดเพื่อการขายสินค้าและบริการ เคล็ดลับในการนำเสนอขายแล้ว ลูกค...
22/12/2014
Professional Sales Presentation -เทคนิคการนำเสนอ และการพูดเพื่อการขายสินค้าและบริการอย่างมืออาชีพ

ขอเชิญส่งพนักงานเข้าอบรม 12 ม.ค.58 | เทคนิคการนำเสนอ และการพูดเพื่อการขายสินค้าและบริการ เคล็ดลับในการนำเสนอขายแล้ว ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้า

เทคนิคการนำเสนอ และการพูดเพื่อการขายสินค้าและบริการ เคล็ดลับในการนำเสนอขายแล้ว
ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้า ลดปัญหาของการนำเรื่องราคามาต่อรอง

12 ม.ค. 58 พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ ด้วยการอบรม หลักสูตร ภาวะผู้นำ Leadership
21/12/2014
Leadership Development สำหรับหัวหน้างานทุกระดับ

12 ม.ค. 58 พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ ด้วยการอบรม หลักสูตร ภาวะผู้นำ Leadership

ภาวะผู้นำ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วย ให้องค์การประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว และองค์กรสามารถแข่งขันได้ ผู้นำต้องมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการบริหารลูกน้องที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกันในเรื่องความต้องการทัศนคติ ความสนใจ บุคลิกภาพ ค่านิยมฯลฯ

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท พี.ซี. สตีลโพลส์ แอนด์ แคบินส์ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันของเราในการจัดอบรม In-Hou...
13/12/2014

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท พี.ซี. สตีลโพลส์ แอนด์ แคบินส์ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันของเราในการจัดอบรม In-House Training เรื่อง นักขายมืออาชีพ วันที่ 12-13 ธ.ค. 57 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรค่ะ

WASO ขอขอบคุณ บริษัท จินไท้ จิถวน (ประเทศไทย) จำกัด ที่เลือกสัมมนา หลักสูตร การบริหาร คัดเลือก และประเมินคุณภาพ ผู้ขายห...
13/12/2014

WASO ขอขอบคุณ บริษัท จินไท้ จิถวน (ประเทศไทย) จำกัด ที่เลือกสัมมนา หลักสูตร การบริหาร คัดเลือก และประเมินคุณภาพ ผู้ขายหรือ ซัพพลายเออร์ กับ อาจารย์ภิญโญ ในวันที่ 13/12/2557

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันของเราในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป็นก...
26/11/2014

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันของเราในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรใน หลักสูตร On The Job Trainingโดยวิทยกรที่น่ารักที่สุดในสามโลกค่ะ บรรยากาศสนุกสนานตลอด 1 วันเต็ม

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันด้วยดีเสมอมา น่ะค่ะ ในการจัดอบรม In-House Trai...
22/11/2014

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันด้วยดีเสมอมา น่ะค่ะ ในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรใน หลักสูตร รู้ครบหมดปัญหากับภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยวิทยาที่น่ารักที่สู้ดๆๆ ของเราในวันนี้คร่า..

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเ...
20/11/2014

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรใน หลักสูตร เทคนิคการขายมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานขาย

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป...
13/11/2014

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจทางสถาบันในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรใน หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารการประสานงานข้ามสายงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด และบริษัทในเครือ ที่ให้ความไว้วางใจ ในการจัดอบรม In-House Trainin...
17/10/2014

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด และบริษัทในเครือ ที่ให้ความไว้วางใจ ในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรใน หลักสูตร เทคนิคการบริหารและควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต.

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด ในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร การว...
16/10/2014

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด ในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร การวัดประสิทธิภาพตัวชี้วัดด้วยระบบKPI ค่ะ

ศูนย์สัมมนาวาโซ่ บริษัท วาโซ่ จำกัด ได้จัดฝึกอบรม INHOUSE TRAINING ให้แก่ SATO AUTO-ID (THAILAND) CO., LTD. ในหัวข้อ เท...
24/09/2014

ศูนย์สัมมนาวาโซ่ บริษัท วาโซ่ จำกัด ได้จัดฝึกอบรม INHOUSE TRAINING ให้แก่ SATO AUTO-ID (THAILAND) CO., LTD. ในหัวข้อ เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานข้ามสายงาน โดย อ.โสภณ ลีลาธนาพิพัฒน์

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร ...
17/09/2014

WASO TRAINING ขอขอบคุณ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร Train the Trainer ในวันที่ 4-5 กันยายน 2557 โดยท่านวิทยากรที่น่ารักและมีกิจกรรมที่สนุกตลอดการอบรมในครั้งนี้ค่ะ

WASO TRAINING ขอขอบคุณ E&H Precision. ในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร Project Mana...
29/08/2014

WASO TRAINING ขอขอบคุณ E&H Precision. ในการจัดอบรม In-House Training เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร Project Management ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557 โดยท่านวิทยากรผู้มากด้วยความรู้ และประสบการณ์งานโครงการ ค่ะ

WASO TRAINING CENTER ขอขอบคุณ TRW Fuji Serina Co., Ltd. ที่จัดอบรมกับเรา ในหัวข้อ ภาวะผู้นำ ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2...
25/08/2014

WASO TRAINING CENTER ขอขอบคุณ TRW Fuji Serina Co., Ltd. ที่จัดอบรมกับเรา ในหัวข้อ ภาวะผู้นำ ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ที่ KEEN Conference,Paradise Park ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน กับ กิจกรรมของอาจารย์ธรรมศักดิ์ เหลืองไพฑูรย์ กันอย่างมากมายเลย ค่ะ

WASO TRAINING CENTER ได้จัดอบรมให้กลุ่มผู้จัดการ ของ Global Utilities Services Co.,Ltd. ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำงบประมาณ ...
22/08/2014

WASO TRAINING CENTER ได้จัดอบรมให้กลุ่มผู้จัดการ ของ Global Utilities Services Co.,Ltd. ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำงบประมาณ เมื่อวันที่ 18/8/2557

ที่อยู่

WASO Ltd.79/68 Soi Samwa 29 Bangchan, Klong Sam Wa,
Bangkok
10510

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2906-2211 to 2

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

บริการจัดอบรมสัมมนา ทั้งในรูปแบบ Public Training และ Inhouse Training

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ WASO Training Centerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง WASO Training Center:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด