CUHCศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬา

CUHCศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬา ให้บริการตรวจโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.30 น.

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์วันนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 สำหรับท่านที่ฉีด Sinovac เข็ม 1 และ Sinovac เข็ม 2 ในระบบศูนย์...
24/09/2021

ประชาสัมพันธ์วันนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 สำหรับท่านที่ฉีด Sinovac เข็ม 1 และ Sinovac เข็ม 2 ในระบบศูนย์บริการวัคซีนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีน ณ อาคารจามจุรี 9 เพียงสถานที่เดียวเท่านั้น

[ English is below. ]
FAQs
จุฬาฯ สร้างเกราะ-เสริมแกร่ง Boost วัคซีนเข็ม 3!
.
Q: จุฬาฯ เริ่มฉีดเข็ม 3 เมื่อใด?
A: Boost ให้บุคลากรด่านหน้าและกลุ่มเสี่ยงสูง “ตั้งแต่ ส.ค. 2564”
Boost ให้ครอบคลุมประชาคม “ตั้งแต่ต.ค. 2564”*
.
Q: ใครจะได้รับ Boost เข็ม 3 บ้าง?
A: ผู้ที่ได้รับ Sinovac เข็ม 1 และ 2 จากศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ
.
Q: บุคคลทั่วไปที่ได้รับเข็ม 1 และ 2 จากศูนย์บริการวัคซีนอื่น สามารถรับบริการจากจุฬาฯ ได้หรือไม่?
A: ไม่ได้ ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ เน้นให้บริการวัคซีนกับสถาบันการศึกษาและองค์กรบริการสาธารณะที่ลงทะเบียนไว้
.
Q: วัคซีนเข็ม 3 คือยี่ห้อใด?
A: ตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นไปใช้ AstraZeneca-Oxford (AZ)*
*ทั้งนี้ขึ้นกับการได้รับวัคซีนจากรัฐ หากมีเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้รับวัคซีนทราบ
.
Q: รับบริการวัคซีนได้ที่ใด?
A: ศูนย์บริการสุขภาพ จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
.
Q: ไม่ว่างตามวันที่กำหนด มาวันอื่นได้ไหม?
A: ไม่ควร หากมาวันอื่นให้มาหลังจากวันที่แจ้งไว้ โดยให้มาหลัง 14:00 น. “ทั้งนี้ผู้มาไม่ตรงวันอาจไม่ได้รับความสะดวก หรืออาจต้องมาวันอื่น”
.
Q: ดูวันนัดในหมอพร้อมได้ไหม?
A: ได้ ให้ดูที่เวลานัดหมายใน App หมอพร้อม
.
Q: ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
A: - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารยืนยันตัวตนอื่น ๆ
- แบบฟอร์มแสดงความยินยอม
https://www.chula.ac.th/news/50885/
- หน้าจอนัดหมายจาก App หมอพร้อม
.
#จุฬาฯเป็นห่วงนะ

-------------

FAQs: Chula Provides COVID-19 Vaccine Booster Shot!
.
Q: When will Chula start giving the booster dose of COVID-19 vaccine?
A: Chula started giving the frontline personnel and high-risk group the booster dose in August 2021.
*Plans to give all Chula community the booster dose in October 2021 onwards.*
.
Q: Who are entitled to get the booster dose of vaccine?
A: Those who received the first dose and the second dose of Sinovac Covid-19 vaccines from the Chula Covid-19 Vaccine Program.
.
Q: Can people who got the first dose and the second dose of vaccine from other vaccination centers receive this service from Chula?
A: No. The Chula Covid-19 Vaccine Program will provide vaccine service with registered educational institutions and public service organizations.
.
Q: What brand is the booster dose of vaccine?
A: AstraZeneca-Oxford (AZ)* will be given from October 2021 onwards.
*Based on the allocation of vaccines from the state.
If there is any change, the recipient will be notified.
.
Q: Where can I get the booster shot?
A: At Chulalongkorn University Health Service Center.
(Chamchuri 9 building)
.
Q: What if I cannot come on the specified date. Can I come another day?
A: We do not recommend that. But if you do need to come on another day, please come after 2:00 p.m. However, those who show up on another day might experience some inconvenience or they may have to come the day after.
.
Q: Can I check the appointment date from “Mor Prom” application?
A: Yes. Please check the appointed date and time in the “Mor Prom” application.
.
Q: What documents do I need to prepare?
A: - Passport or other identification documents.
- Consent form (Download at https://www.chula.ac.th/en/news/50845/)
- Screenshot of the appointment on “Mor Prom” application

#ChulaCare

นัดฉีด AstraZeneca เข็ม 2สำหรับกลุ่มอายุไม่เกิน 50 ปี ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17/08/2021

นัดฉีด AstraZeneca เข็ม 2
สำหรับกลุ่มอายุไม่เกิน 50 ปี
ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดฉีด AstraZeneca เข็ม 2สำหรับกลุ่มอายุไม่เกิน 50 ปี ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17/08/2021

นัดฉีด AstraZeneca เข็ม 2
สำหรับกลุ่มอายุไม่เกิน 50 ปี
ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📣 แจ้งสถานที่รับวัคซีน AZ เข็มที่ 2
.
สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน AZ เข็มแรกจากศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ จามจุรีสแควร์ และจามจุรี 9 ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี
.
🏥 สถานที่รับวัคซีนเข็มที่ 2 : ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ
อาคารจามจุรี 9 (ที่เดียวเท่านั้น)
🗓 วัน-เวลานัดใหม่ : เช็คจากแอปหมอพร้อมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
.
📌 กรุณามาให้ตรงตามวัน-เวลาที่นัดหมาย เนื่องจาก
- จำนวนวัคซีนต่อวันจัดสรรตามคิวที่กำหนด
- ลดความแออัดและความเสี่ยงติดเชื้อ
- หากมาก่อน ต้องรอจนถึงเวลานัดจึงจะได้ฉีดวัคซีน
- ไม่รับ walk-in หรือจองเข็มหนึ่งทุกกรณี
- Foreigners can check Mor Prom with your Tax ID or contact your organisation for vaccination date and other inquiries.
.
📂 สิ่งที่ต้องนำมาในวันนัด :
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. แบบฟอร์มรับวัคซีนเข็มที่ 2
3. แอปหมอพร้อม
.
✳️ หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกนำรถเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย กรุณานำรถไปจอดที่ลานจอดรถโดยรอบมหาวิทยาลัย
.
แบบฟอร์มรับวัคซีนเข็มที่ 2
https://bit.ly/3yssR4V
.
แผนที่อาคารจามจุรี 9
https://bit.ly/3s9vK8N

ประชาสัมพันธ์การนัดฉีด AstraZeneca เข็ม 2เฉพาะท่านที่อายุมากกว่า 50 ปี เท่านั้น !!สำหรับอายุน้อยกว่า 50 ปี รอประกาศอีกคร...
09/08/2021

ประชาสัมพันธ์การนัดฉีด AstraZeneca เข็ม 2
เฉพาะท่านที่อายุมากกว่า 50 ปี เท่านั้น !!
สำหรับอายุน้อยกว่า 50 ปี รอประกาศอีกครั้ง

📌 FAQs นัดฉีดวัคซีน AZ เข็มที่ 2 สำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 23 ส.ค. 14) ที่รับวัคซีนเข็มแรกจากศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ และได้รับวัคซีนเข็มแรกเกิน 6 สัปดาห์
.
1.ไม่ว่าง มาไม่ตรงวันได้หรือไม่
ตอบ : ไม่ควร
ขอแนะนำให้มารับวัคซีนตามวันและเวลาที่แจ้งในแอปหมอพร้อม
.
หากไม่สามารถมาในวันดังกล่าวได้จริงๆ ต้องมาวันหลังจากวันที่แจ้งในแอปหมอพร้อม โดยให้มาหลัง 14.00 น. ทั้งนี้ท่าน “อาจไม่ได้รับความสะดวกและรอคิวนาน หรืออาจต้องมาใหม่ในวันอื่น” เนื่องจากศูนย์ฯ ต้องจัดสรรวัคซีนให้ผู้ที่มาตามนัดก่อน เพื่อมิให้ผู้ที่มาตรงเวลาเสียสิทธิ์
.
2.อายุไม่ถึง 50 ทำอย่างไร
ตอบ : ขออภัยอย่างยิ่ง ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลา เนื่องจากศูนย์ฯ ยังรอวันจัดส่งวัคซีนที่แน่นอน
ทั้งนี้จะแจ้งวันและเวลาที่ท่านจะมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ผ่านทาง Line OA, CUNEX (หรือ CUNEX Staff) และแอปหมอพร้อมต่อไป
.
3.ทำไมต้องนัดเร็วขึ้น
ตอบ : ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ ประกาศให้เข้ามารับวัคซีนเร็วขึ้น โดยเริ่มจากกลุ่มผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป่วยรุนแรง
.
การรับวัคซีนเข็มที่ 2 จะทำให้ท่านมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ขอให้มารับวัคซีนที่อาคารจามจุรี 9 (ไม่ใช่จามจุรีสแควร์) ตามวันและเวลาใหม่ และกรุณาไม่มาก่อนเวลานัดโดยเด็ดขาด
.
4.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปนัดรับวัคซีนวันไหนบ้าง
ตอบ :
💉วันฉีดเข็มแรก 10-14/6/64 >> นัดฉีดเข็มที่สอง 23/8/64
💉วันฉีดเข็มแรก 15-19/6/64 >> นัดฉีดเข็มที่สอง 24/8/64
💉วันฉีดเข็มแรก 21-22/6/64 >> นัดฉีดเข็มที่สอง 25/8/64
💉วันฉีดเข็มแรก 23-28/6/64 >> นัดฉีดเข็มที่สอง 26/8/64
💉วันฉีดเข็มแรก 29-30/6/64 >> นัดฉีดเข็มที่สอง 27/8/64
💉วันฉีดเข็มแรก 1-19/7/64 >> นัดฉีดเข็มที่สอง 30/8/64
💉วันฉีดเข็มแรก 20-23/7/64 >> นัดฉีดเข็มที่สอง 3/9/64
.
หมายเหตุ : วัคซีนเข็มที่ 2 ให้บริการที่ศูนย์บริการวัคซีน อาคารจามจุรี 9 ที่เดียวเท่านั้น
.
5.ดูวันนัดในหมอพร้อมได้หรือไม่
ตอบ : ได้เลย โดยดูวัน-เวลานัดใหม่ที่ประวัติการรับวัคซีน >> วันที่นัดหมาย (ไม่ต้องสนใจหากมีข้อความตรงสาเหตุการนัด—ตามภาพตัวอย่าง)

ประชาสัมพันธ์การนัดฉีด AstraZeneca เข็ม 2เฉพาะท่านที่อายุมากกว่า 50 ปี เท่านั้น !!สำหรับอายุน้อยกว่า 50 ปี รอประกาศอีกคร...
09/08/2021

ประชาสัมพันธ์การนัดฉีด AstraZeneca เข็ม 2
เฉพาะท่านที่อายุมากกว่า 50 ปี เท่านั้น !!
สำหรับอายุน้อยกว่า 50 ปี รอประกาศอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน AZ เข็มแรกจากศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ ที่จามจุรีสแควร์ และจามจุรี 9 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป* (เกิดก่อน 23 สิงหาคม 2514) และได้รับวัคซีนเข็มแรกเกิน 6 สัปดาห์
.
🏥 สถานที่รับวัคซีนเข็มที่ 2 :
ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ
อาคารจามจุรี 9 (ที่เดียวเท่านั้น)

🗓 วัน-เวลานัดใหม่ :
เช็คจากแอปหมอพร้อม
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กรุณามาให้ตรงตามวัน-เวลาที่นัดหมาย เนื่องจาก
- จำนวนวัคซีนต่อวันจัดสรรตามคิวที่กำหนด
- ลดความแออัดและความเสี่ยงติดเชื้อ
- หากมาก่อน ต้องรอจนถึงเวลานัดจึงจะได้ฉีดวัคซีน
- ไม่รับ walk-in หรือจองเข็มหนึ่งทุกกรณี
.
📂 สิ่งที่ต้องนำมาในวันนัด :
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. แบบฟอร์มรับวัคซีนเข็มที่ 2
3. แอปหมอพร้อม
.
หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกนำรถเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย กรุณานำรถไปจอดที่ลานจอดรถโดยรอบมหาวิทยาลัย
.
แบบฟอร์มรับวัคซีนเข็มที่ 2
https://bit.ly/3yssR4V
.
แผนที่อาคารจามจุรี 9
https://bit.ly/3s9vK8N
.
*สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี จะประกาศอีกครั้ง หลังได้รับการจัดสรรวัคซีน

📣 แจ้งสถานที่รับวัคซีน AZ เข็มที่ 2
สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน AZ เข็มแรกจากศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ ที่จามจุรีสแควร์ และจามจุรี 9 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป* (เกิดก่อน 23 สิงหาคม 2514) และได้รับวัคซีนเข็มแรกเกิน 6 สัปดาห์
.
🏥 สถานที่รับวัคซีนเข็มที่ 2 : ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ
อาคารจามจุรี 9 (ที่เดียวเท่านั้น)
🗓 วัน-เวลานัดใหม่ : เช็คจากแอปหมอพร้อมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
.
📌 กรุณามาให้ตรงตามวัน-เวลาที่นัดหมาย เนื่องจาก
- จำนวนวัคซีนต่อวันจัดสรรตามคิวที่กำหนด
- ลดความแออัดและความเสี่ยงติดเชื้อ
- หากมาก่อน ต้องรอจนถึงเวลานัดจึงจะได้ฉีดวัคซีน
- ไม่รับ walk-in หรือจองเข็มหนึ่งทุกกรณี
.
📂 สิ่งที่ต้องนำมาในวันนัด :
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. แบบฟอร์มรับวัคซีนเข็มที่ 2
3. แอปหมอพร้อม
.
✳️ หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกนำรถเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย กรุณานำรถไปจอดที่ลานจอดรถโดยรอบมหาวิทยาลัย
.
แบบฟอร์มรับวัคซีนเข็มที่ 2
https://bit.ly/3yssR4V
.
แผนที่อาคารจามจุรี 9
https://bit.ly/3s9vK8N
.
*สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี จะประกาศอีกครั้ง หลังได้รับการจัดสรรวัคซีน

ถามตอบข้อสงสัย ?แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีศูนย์บร...
15/07/2021

ถามตอบข้อสงสัย ?
แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี
ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ CUHC
(ปรับปรุงล่าสุด 14 กรกฎาคม 2564)

ถามตอบข้อสงสัย ?
แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี
ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ CUHC
(ปรับปรุงล่าสุด 14 กรกฎาคม 2564)

ดาวน์โหลดคู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) ได้ที่ http://ssss.network/2uq08
17/05/2021

ดาวน์โหลดคู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) ได้ที่ http://ssss.network/2uq08

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การฉีดวัคซีนนับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการตั้งรับต่อสู้ กับการระบาดที่เกิดขึ้น
.
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีน ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์ และมีความรู้ที่เพียงพอในการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน ดาวน์โหลดคู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) ได้ที่ http://ssss.network/2uq08

อ่านเพิ่มเติมที่...เรื่องวัคซีนโควิด-19 หมอขอตอบ http://ssss.network/v14qn

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal #วัคซีน #วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด

นิสิตและบุคลากรท่านใดทำแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากแบบคัดกรองออนไลน์นี้ 👉🏻 http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ ...
07/04/2021

นิสิตและบุคลากรท่านใดทำแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากแบบคัดกรองออนไลน์นี้ 👉🏻 http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ แล้วได้ผลเสี่ยง ให้ติดต่อคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งรายชื่อทำนัดตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เราเสี่ยง COVID-19 แค่ไหน? อย่าเพิ่งตกใจ
หากเจอข่าวผู้ติดเชื้อเพิ่ม ลองตอบคำถามดังนี้...
.
หากมี “ความเสี่ยงสูง” ให้กักตัว 14 วัน
และไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อในวันที่ 5
หลังจากที่สัมผัสผู้ป่วยครั้งแรก
.
หากมี “ความเสี่ยงต่ำ”
หรือ “ความเสี่ยงต่ำมาก”
ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน
ไม่ต้องกักตัว
.
ถ้าหากไม่มีความเสี่ยง
สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ
#จุฬาฯเป็นห่วงนะ 💗

นิสิตและบุคลากรท่านใดทำแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากแบบคัดกรองออนไลน์นี้ 👉🏻 http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ แล้วได้ผลเสี่ยง ให้ติดต่อคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งรายชื่อทำนัดตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เราเสี่ยง COVID-19 แค่ไหน? อย่าเพิ่งตกใจ
หากเจอข่าวผู้ติดเชื้อเพิ่ม ลองตอบคำถามดังนี้...
.
หากมี “ความเสี่ยงสูง” ให้กักตัว 14 วัน
และไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อในวันที่ 5
หลังจากที่สัมผัสผู้ป่วยครั้งแรก
.
หากมี “ความเสี่ยงต่ำ”
หรือ “ความเสี่ยงต่ำมาก”
ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน
ไม่ต้องกักตัว
.
ถ้าหากไม่มีความเสี่ยง
สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ
#จุฬาฯเป็นห่วงนะ 💗

ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID–19)ฉบับที่ 10/2564ลงวันที่...
07/04/2021
ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID–19)
ฉบับที่ 10/2564
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั […]

ศูนย์บริการสุขภาพจุฬาฯ จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติที่เป็นรูปแบบเอกสารของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อ ไม่ได้เข้ารับบริการตรวจรั...
02/04/2021

ศูนย์บริการสุขภาพจุฬาฯ จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติที่เป็นรูปแบบเอกสารของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อ ไม่ได้เข้ารับบริการตรวจรักษาเป็นระยะเวลาเกิน 5 ปี และจะจัดเก็บประวัติผู้ป่วยเป็นรูปแบบไฟล์ในฐานข้อมูลงานเวชระเบียนเป็นการทดแทนต่อไป

ศูนย์บริการสุขภาพจุฬาฯ จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติที่เป็นรูปแบบเอกสารของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อ ไม่ได้เข้ารับบริการตรวจรักษาเป็นระยะเวลาเกิน 5 ปี และจะจัดเก็บประวัติผู้ป่วยเป็นรูปแบบไฟล์ในฐานข้อมูลงานเวชระเบียนเป็นการทดแทนต่อไป

#จุฬาฯเป็นห่วงนะ
14/03/2021

#จุฬาฯเป็นห่วงนะ

ตามที่กทม. มีข่าวพบการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่เขตบางแค หากมีนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่เดินทางไปยังตลาดที่เฝ้าระวังตามที่กรุงเทพมหานครระบุไว้
ได้แก่

1. ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า)
2. ตลาดศูนย์การค้าบางแค
3. ตลาดกิตติ
4. ตลาดภาสม
5. ตลาดใหม่บางแค
6. ตลาดวันเดอร์

ระหว่างวันที่ 20 ก.พ.-13 มี.ค. 64
ขอให้ทำการตรวจคัดกรองความเสี่ยงออนไลน์ด่วนที่ BKKcovid19: http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

หากระบบแจ้งว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กทม. จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านโดยเร็ว หรือสามารถติดต่อศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ เพื่อขอรับคำปรึกษาและนัดหมายการตรวจได้ที่โทร. 0-2218-0568 หรือสายด่วนโทร. 09-1761-0988 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ้างอิง: สำนักงานปชส.กทม.

ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว กับการฉีดวัคซีนโควิดเตรียมความพร้อม  มีความรู้  ก่อนฉีดวัคซีน
20/02/2021

ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว กับการฉีดวัคซีนโควิด
เตรียมความพร้อม มีความรู้ ก่อนฉีดวัคซีน

17/02/2021

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.ปิดให้บริการทุกระบบ ตามประกาศจุฬาฯ เรื่องการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2564
2. เปิดบริการคัดกรองโควิด-19
3. เปิดให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉิน ได้แก่
- การส่งต่อไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- จ่ายยาเคสต่อเนื่องกลุ่มโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน ฯลฯ
- จ่ายยาจิตเวช สำหรับนิสิต ตามใบสั่งแพทย์ (09.00-15.00)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-218-0568

5 ต ที่ชาวจุฬาฯ ต้องทำ ระหว่างจุฬาฯ ปิดที่ทำการ.ในสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนี้ ถึงเวลาที่ชาวจุฬาฯ ทุกคนจะต้อ...
12/02/2021

5 ต ที่ชาวจุฬาฯ ต้องทำ ระหว่างจุฬาฯ ปิดที่ทำการ
.
ในสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนี้
ถึงเวลาที่ชาวจุฬาฯ ทุกคนจะต้องช่วยกันอีกครั้ง
#จุฬาฯเป็นห่วงนะ

ศูนย์ psychological wellness คณะจิตวิทยาให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรจุฬา ด้วยโครงการ Chula CARE ซึ่งเป็นให้บ...
10/02/2021

ศูนย์ psychological wellness คณะจิตวิทยาให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรจุฬา ด้วยโครงการ Chula CARE ซึ่งเป็นให้บริการ telecounseling (ให้คำปรึกษาทางไกล) หรือแบบพบหน้า
.
บุคลากรจุฬาฯ ที่มีความเครียด หรือกังวลใจ สามารถติดต่อขอนัดคุยทางไกลกับนักจิตวิทยาได้เลย โดยเปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
.
นอกจากนี้ ยังมี Hotline สำหรับบุคลากรจุฬา โทร. 0-2218-0336
#จุฬาฯเป็นห่วงนะ

😰 ถ้าคุณเครียด เรารับฟังคุณเสมอ 🙂
.
ศูนย์ psychological wellness คณะจิตวิทยาให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรจุฬา ด้วยโครงการ Chula CARE ซึ่งเป็นให้บริการ telecounseling (ให้คำปรึกษาทางไกล) หรือแบบพบหน้า
.
บุคลากรจุฬาฯ ที่มีความเครียด หรือกังวลใจ สามารถติดต่อขอนัดคุยทางไกลกับนักจิตวิทยาได้เลย โดยเปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
.
นอกจากนี้ ยังมี Hotline สำหรับบุคลากรจุฬา โทร. 089-401-9161

#จุฬาฯเป็นห่วงนะ

ฝากประชาสัมพันธ์ประชาคมจุฬาฯกรุณาประเมินความเสี่ยงติดเชื้อของท่านเมื่อไหร่จึงควรไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ?.“หากไม่เข้าเกณฑ์...
06/02/2021

ฝากประชาสัมพันธ์ประชาคมจุฬาฯ
กรุณาประเมินความเสี่ยงติดเชื้อของท่าน
เมื่อไหร่จึงควรไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ?
.
“หากไม่เข้าเกณฑ์เสี่ยงสูงวงที่ 1
ท่านอาจเข้าเกณฑ์วงที่ 2, วงที่ 3
ท่านยังไม่ควรไปตรวจคัดกรอง
แนะนำให้สังเกตอาการ 14 วัน
หากมีไข้ ไอ นำ้มูก จึงจะเข้ามาตรวจ”

เพื่อท่านจะได้ไม่ไปเสี่ยงต่อการรับเชื้อ
ในสถานพยาบาลที่มีผู้มีความเสี่ยงสูง
จากวงที่ 1 เข้ามาคัดกรองเป็นลำดับแรก

#จุฬาฯเป็นห่วงนะ

ฝากประชาสัมพันธ์ประชาคมจุฬาฯ
กรุณาประเมินความเสี่ยงติดเชื้อของท่าน
เมื่อไหร่จึงควรไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ?
.
“หากไม่เข้าเกณฑ์เสี่ยงสูงวงที่ 1
ท่านอาจเข้าเกณฑ์วงที่ 2, วงที่ 3
ท่านยังไม่ควรไปตรวจคัดกรอง
แนะนำให้สังเกตอาการ 14 วัน
หากมีไข้ ไอ นำ้มูก จึงจะเข้ามาตรวจ”

เพื่อท่านจะได้ไม่ไปเสี่ยงต่อการรับเชื้อ
ในสถานพยาบาลที่มีผู้มีความเสี่ยงสูง
จากวงที่ 1 เข้ามาคัดกรองเป็นลำดับแรก

#จุฬาฯเป็นห่วงนะ

เชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “สุขใจ 💗 ให้โลหิต”.ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ...
04/02/2021
เชิญร่วมบริจาคโลหิต โครงการ "สุขใจ...ให้โลหิต" – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต
ในโครงการ “สุขใจ 💗 ให้โลหิต”
.
ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ บริเวณหน้า 7-11 อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์
.
สำหรับผู้บริจาค 100 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกฟรี
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/38212/

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ  ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์ […]

ช่วยกันรณรงค์ป้องกันโควิด-19 ด้วย New Normal วัคซีนประจำวัน อยู่ห่างไว้  ใส่แมสกัน  หมั่นล้างมือ
02/02/2021

ช่วยกันรณรงค์ป้องกันโควิด-19
ด้วย New Normal วัคซีนประจำวัน
อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ

สร้างวินัย ในการป้องกันโรคให้ตัวเราเองนะคะ 😷🙂

02/02/2021

การบรรยายพิเศษ: พลิกมุมคือ ชีวิตก้าวหน้าในสายวิชาชีพ คุณธีรพงษ์ ประทุมศิริ ตำแหน่ง (ครูปฏิบัติการ) (ชำนาญการ) ระดับสูง P-4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบ
28/01/2021
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ ก […]

😷ผู้ป่วยโควิด-19 แบบไม่มีอาการ
20/01/2021

😷ผู้ป่วยโควิด-19 แบบไม่มีอาการ

😷ผู้ป่วยโควิด-19 แบบไม่มีอาการ👇
.
ติดตามข้อมูลความรู้และเกร็ดสุขภาพต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/

จุฬาฯ ออกนโยบาย 10 พลัส พลัสบรรเทาความเดือดร้อนนิสิตภาคปลาย 2563.ลดค่าเล่าเรียน 10% ทุกคณะหลักสูตร*ค่าธรรมเนียมการศึกษาข...
18/01/2021

จุฬาฯ ออกนโยบาย 10 พลัส พลัส
บรรเทาความเดือดร้อนนิสิตภาคปลาย 2563
.
ลดค่าเล่าเรียน 10% ทุกคณะหลักสูตร
*ค่าธรรมเนียมการศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละคณะ/หน่วยงาน
.
จุฬาฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตที่เดือดร้อนจำเป็น ซึ่งพิจารณาคัดเลือกโดย กก.กิจการนิสิตและคณะ/หน่วยงาน โดยแบ่งทุนเป็น 2 ประเภท คือ
.
ประเภทที่ 1. ทุนสนับสนุนการศึกษา
• ทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี (2,045+ทุน)
• ทุนค่าเล่าเรียนระดับ ป.โท/เอก (ประมาณ 150 ทุน)
• ทุนนิสิตช่วยงาน (100-500 บาท/วัน)
.
ประเภทที่ 2. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ
• ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต (3,000 คน)
• สวัสดิการนิสิตหอพัก (งดค่าธรรมเนียม/ให้ทุนลดหย่อน *ม.ค. 64 งดค่าธรรมเนียมทั้งหมด)
• ซิมอินเทอร์เน็ตฟรี (2,500 ซิม)
• ทำประกัน Covid-19 (นิสิต 37,000 คน)
.
นอกจากนี้ จุฬาฯ ยังมีมาตรการดูแลด้านสุขภาพอื่นๆ อีก มาอัปเดตมาตรการช่วยเหลือที่ www.chula.ac.th
.
#จุฬาฯเป็นห่วงนะ #กิจการนิสิต

จุฬาฯ ออกนโยบาย 10 พลัส พลัส
บรรเทาความเดือดร้อนนิสิตภาคปลาย 2563
.
ลดค่าเล่าเรียน 10% ทุกคณะทุกหลักสูตร
*ค่าธรรมเนียมการศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละคณะ/หน่วยงาน
.
จุฬาฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตที่เดือดร้อนจำเป็น ซึ่งพิจารณาคัดเลือกโดย กก.กิจการนิสิตและคณะ/หน่วยงาน โดยแบ่งทุนเป็น 2 ประเภท คือ
.
ประเภทที่ 1. ทุนสนับสนุนการศึกษา
• ทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี (2,045+ทุน)
• ทุนค่าเล่าเรียนระดับ ป.โท/เอก (ประมาณ 150 ทุน)
• ทุนนิสิตช่วยงาน (100-500 บาท/วัน)
.
ประเภทที่ 2. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ
• ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต (3,000 คน)
• สวัสดิการนิสิตหอพัก (งดค่าธรรมเนียม/ให้ทุนลดหย่อน *ม.ค. 64 งดค่าธรรมเนียมทั้งหมด)
• ซิมอินเทอร์เน็ตฟรี (2,500 ซิม)
• ทำประกัน Covid-19 (นิสิต 37,000 คน)
.
นอกจากนี้ จุฬาฯ ยังมีมาตรการดูแลด้านสุขภาพอื่นๆ อีก มาอัปเดตมาตรการช่วยเหลือที่ www.chula.ac.th
.
#จุฬาฯเป็นห่วงนะ #กิจการนิสิต

ที่อยู่

อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-218-0568

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CUHCศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

I need some help. i ve got my vaccine a month ago with your hospital and i cant access to the app Morphom. when i got my first jab of astra zeneca nobody gave me any document. is possible to get any detailed document certifyeing my first shot of Astra Zeneca or with who i have to talk?
พรุ่งนี้มีนัดฉีดวัคซีน แต่ไม่สบาย ต้องทำอย่างไรคะ
ถ้าอยากตรวจโควิด จากชุดตรวจเลือด เข้าไปตรวจได้ไหม และราคาเท่าไหร่