วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหา

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

เปิดเหมือนปกติ

27/11/2021

#เรื่องเล่าอภินิหารสมเด็จโต

คราวหนึ่งมีการก่อพระเจดีย์ทรายที่ในวัดระฆัง ฯ ประจวบกับวันนั้นมีเมฆฝนตั้งมืดครึ้ม คนทั้งหลายเกรงฝนจะตก จึงไปกราบเรียนปรารภกับเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ท่านได้กล่าวพร้อมกับโบกมือว่า “ตกที่อื่น ๆ” ว่าน่าประหลาดที่ในวันนั้นปรากฏว่าฝนไปตกที่อื่น หาได้ตกที่ในตำบลศิริราชพยาบาลไม่

จาก หนังสือประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต), พระมหาเฮง อิฏฺฐาจาโร พ.ศ. ๒๔๙๕

รัชกาลที่ 4 ทรง “เอาใจใส่” ธรรมยุตนิกาย จนเกิดพระราชนิยมใหม่? ในหมู่เจ้านาย
26/11/2021
รัชกาลที่ 4 ทรง “เอาใจใส่” ธรรมยุตนิกาย จนเกิดพระราชนิยมใหม่? ในหมู่เจ้านาย

รัชกาลที่ 4 ทรง “เอาใจใส่” ธรรมยุตนิกาย จนเกิดพระราชนิยมใหม่? ในหมู่เจ้านาย

ความรุ่งเรืองของธรรมยุตินิกายสมัยรัชกาลที่ 4 เกิดพระราชนิยมใหม่เจ้านาย “เอาดีทางพระ” แทนงานราชการ

Photos from สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี's post
26/11/2021

Photos from สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี's post

25/11/2021

ขอเชิญชวนบริจาคเลือดเพื่อผู้ป่วย เนื่องจากเลือดในคลังขาดแคลน โดยเฉพาะหมู่เลือด A และ B

สามารถบริจาคเลือดได้ที่
----------------------------------------------
ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3
ห้องรับบริจาคเลือด : เปิดทำการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น
ติดต่อสอบถาม 02-414-0100 หรือ 02-414-0102
(ในเวลาราชการ)
ห้องรับบริจาคเกล็ดเลือด : เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์และวันอาทิตย์ ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น
ติดต่อสอบถาม 02-414-0104 (ในวันและเวลาทำการ)

Photos from วัดไชยชุมพลชนะสงคราม - วัดใต้ พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี's post
23/11/2021

Photos from วัดไชยชุมพลชนะสงคราม - วัดใต้ พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี's post

Photos from วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร's post
22/11/2021

Photos from วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร's post

21/11/2021

รูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) แสดงพระธรรมเทศนา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

Photos from บีบีซีไทย - BBC Thai's post
20/11/2021

Photos from บีบีซีไทย - BBC Thai's post

Photos from River Festival Thailand's post
19/11/2021

Photos from River Festival Thailand's post

19/11/2021

“นางนพมาศ” : “ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง” ยุครัตนโกสินทร์?
.
“นางนพมาศ” (ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์) เป็นวรรณกรรมที่ทางการกำหนดให้แต่งโดยนางนพมาศ ซึ่งทางการระบุอีกว่าเป็นสนมพระร่วง คือพ่อขุนรามคำแหงฯ
.
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีลายพระหัตถ์ว่านางนพมาศเป็นพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 3 ความว่า
.
“หนังสือเรื่องนางนพมาศซึ่งฉันเข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์”
.
(สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีลายพระหัตถ์จาก Cinnamon Hall ที่ Penang เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2479 ถึงพระยาอนุมานราชธน ในหนังสือ ให้พระยาอนุมาน มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคประทีป จัดพิมพ์เมื่อ 14 ธันวาคม 2521 : 56)
.
สมเด็จฯ ทรงอธิบายไว้ในคำนำเรื่องนางนพมาศฯ อีกว่า
.
ว่าโดยโวหาร ใครๆ อ่านหนังสือเรื่องนี้ด้วยความสังเกตจะแลเห็นได้โดยง่าย ว่าเป็นหนังสือแต่งในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์นี้เอง
.
ทั้งยังทรงตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า
.
“ยกตัวอย่างดังตรงว่าด้วยชนชาติต่างๆ หนังสือนี้ออกชื่อฝรั่งหลายชาติ ซึ่งที่จริงไม่ว่าชาติใดยังไม่มีเข้ามาในประเทศนี้เมื่อครั้งนครศุโขไทยเปนราชธานีเปนแน่ อิกข้อ ๑ ที่ว่าครั้งศุโขทัยมีปืนใหญ่ขนาดหนักนับด้วยหลายหาบ ปืนใหญ่ในครั้งนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นในโลก แต่ที่น่าพิศวงยิ่งกว่าอย่างอื่นนั้นมีแห่ง ๑ ที่ลงชื่อว่าชาติฝรั่งอเมริกันลงไว้ในนั้นด้วย ชาติอเมริกันพึ่งเกิดขึ้นยังไม่ถึง ๒๐๐ ปี จะมีในครั้งพระร่วงอย่างไรได้”
.
(คำนำหนังสือ เรื่องนางนพมาศ หรือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ฉบับหอสมุดวชิรญาณ พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2457)
.
ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ อธิบายเรื่องนางนพมาศเป็นวรรณคดียุคต้นรัตนโกสินทร์ว่า
.
“ต้องแต่งอยู่ระหว่าง พ.ศ.2360-2378 เป็นช้าที่สุด หนังสือนางนพมาศจึงเป็นวรรณกรรมของต้นรัตนโกสินทร์ชิ้นหนึ่ง มีลักษณะร่วมกับวรรณกรรมของยุคเดียวกันหลายประการ”
.
(จากบทความเรื่อง โลกของนางนพมาศ ของ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ พิมพ์อยู่ในหนังสือรวมบทความเรื่อง ไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทง สมัยสุโขทัย สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2545 หน้า 114-115)
.
สุจิตต์ วงษ์เทศ ระบุว่า นางนพมาศ ไม่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ เพราะเป็นชื่อสมมุติ “ตัวเอก” ของ “เรื่องแต่ง” ยุคต้นรัตนโกสินทร์ แต่ใช้ฉากสมมุติเป็นกรุงสุโขทัย
.
หนังสือนางนพมาศ หรือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็น “ตำรา” หรือ “คู่มือ” ปฏิบัติราชการในหน้าที่นางสนม, นางกำนัล, นางใน
.
ผู้ที่จะรับราชการหน้าที่เหล่านี้ได้ ก็มีแต่ลูกสาวอำมาตย์ขุนนางข้าราชการและผู้มีทรัพย์
.
ประเพณีถวาย “ลูกสาว” อย่างนี้มีมากในยุคต้นรัตนโกสินทร์ เพราะหมายถึงอำนาจและความมั่งคั่งจะตามมา
.
เมื่อมีผู้ถวาย “ลูกสาว” จำนวนมาก ซึ่งล้วนเป็นสาวรุ่นยังไม่ประสาหน้าที่การงาน และมีที่มาหลากหลาย หรือร้อยพ่อพันแม่ ซึ่งมีภูมิหลังและกมลสันดานต่างๆ กัน
.
ดังนั้น ทางราชการจำเป็นต้องสร้าง “ตำรา” หรือ “คู่มือ” ให้บรรดาลูกสาวหลานสาวเหล่านั้นฝึกปรือตนเองเพื่อปรนนิบัติพัดวีมีจริตกิริยาอย่าง “ผู้ดี” มีลาภยศสรรเสริญ
.
ที่มา
.
บทความ นางนพมาศและนางอื่นๆ ล้วนทำหน้าที่เพื่อความเป็นไทย โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ (คอลัมน์สยามประเทศไทย) มติชนรายวัน 9 พฤศจิกายน 2554
.
บทความ วรรณกรรมรัฐสุโขทัย แต่งสมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อการเมืองภายในและภายนอก โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ มติชนสุดสัปดาห์ 29 มิถุนายน 2555
.
บทความ กรมพระยาดำรงฯ ทรงวินิจฉัย “นางนพมาศ” เป็นเรื่องแต่งใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ โดย เมฆา วิรุฬหก https://www.silpa-mag.com/history/article_4119

Photos from River Festival Thailand's post
19/11/2021

Photos from River Festival Thailand's post

Photos from River Festival Thailand's post
18/11/2021

Photos from River Festival Thailand's post

Photos from River Festival Thailand's post
18/11/2021

Photos from River Festival Thailand's post

Photos from River Festival Thailand's post
17/11/2021

Photos from River Festival Thailand's post

Photos from สังคมพระใหม่'s post
14/11/2021

Photos from สังคมพระใหม่'s post

ที่มาวาทะกรมพระยาดำรงฯ เตือนเจ้ารุ่นหลัง "ประพฤติตัวเลวทราม" ทำราชสกุลแปดเปื้อน
14/11/2021
ที่มาวาทะกรมพระยาดำรงฯ เตือนเจ้ารุ่นหลัง "ประพฤติตัวเลวทราม" ทำราชสกุลแปดเปื้อน

ที่มาวาทะกรมพระยาดำรงฯ เตือนเจ้ารุ่นหลัง "ประพฤติตัวเลวทราม" ทำราชสกุลแปดเปื้อน

"...เจ้ารุ่นหลังโดยเฉพาะพวกที่ไปเรียนวิชามาจากต่างประเทศเช่นเธอ มาถืออิสระประพฤติตัวเลวทรามให้เขาดูหมิ่....

นิทาน "นายจิตร นายใจ" วรรณกรรมเสียดสี 3 พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ สมัยรัชกาลที่ 5
05/11/2021
นิทาน "นายจิตร นายใจ" วรรณกรรมเสียดสี 3 พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ สมัยรัชกาลที่ 5

นิทาน "นายจิตร นายใจ" วรรณกรรมเสียดสี 3 พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ สมัยรัชกาลที่ 5

นิทานเรื่อง นายจิตร นายใจ ผลงานของ เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เป็นวรรณกรรมเสียดสีสภาพสังคมในสมัยรัชกาล...

Photos from TAT Bangkok's post
04/11/2021

Photos from TAT Bangkok's post

Photos from River Festival Thailand's post
04/11/2021

Photos from River Festival Thailand's post

ที่มา นิตยภัต-เงินถวายพระสงฆ์สามเณรที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
03/11/2021
ที่มา นิตยภัต-เงินถวายพระสงฆ์สามเณรที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ที่มา นิตยภัต-เงินถวายพระสงฆ์สามเณรที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีนิตยภัต 2 ประเภท คือ ถวายเป็นภัตตาหารสำรับเช้า และสำรับเพล กับถว....

31/10/2021

"พระพิมลธรรมเป็นผู้ที่ลงกับอาตมาไม่สนิท จึงไม่ค่อยพอใจหารือเอง พระพิมลธรรมพูดแก้ตัวไปต่าง ๆ อาตมาจึงว่า มัวแก้ตัวอยู่เช่นนี้ ไฉนจะเหนผิด อย่างไรจะแนะกันได้ พระพิมลธรรมโกรธขึ้นมาเหลือกจักษุดูเพดานไปมา ปราศจากอาการสำรวมต่อหน้าผู้ใหญ่"
.
ที่มาของคำว่า "มองบน"
อาตมา คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พระพิมลธรรม คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูร) วัดระฆังโฆสิตาราม
ข้อความนี้ จากลายพระหัตถ์ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทูล รัชกาลที่ ๖ ว่า สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เมื่อยังเป็นพระพิมลธรรม แสดงอาการไม่เคารพพระองค์ เมื่อ พ.ศ.​๒๔๕๗ เป็นเหตุให้ทรงมีพระบรมราชโองการให้พระพิมลธรรมไปทูลขอขมาสมเด็จพระมหาสมณะในท่ามกลางมหาเถรสมาคม และโปรดให้ลดนิตยภัตรเท่าพระราชาคณะชั้นสามัญจนสิ้นปีนั้น
จนเมื่อสมเด็จพระมหาสมณะ สิ้นพระชนม์ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๔ จึงทรงตั้งพระพิมลธรรมเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ศกเดียวกันนั้น
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รูปนี้เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเกศ กรมขุนอิศรานุรักษ์ เป็นศิษย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) เมื่อเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองได้รับพระราชทานสุพรรณบัฏ เป็นพระเถระที่มีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน หาตัวจับยากเลยทีเดียว เมื่อมรณภาพ รัชกาลที่ ๗ พระราชทานโกศมณฑปและโปรดให้ออกเมรุที่ท้องสนามหลวงต่อจากงานพระศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
.
ภาพพระพิมลธรรมรูปนั้น

Photos from สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช's post
29/10/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช's post

พระราชดำรัส ร.5 ทรงยกเลิก "หมอบคลาน" ปรับธรรมเนียมครั้งใหญ่ช่วงต้นรัชสมัย
28/10/2021
พระราชดำรัส ร.5 ทรงยกเลิก "หมอบคลาน" ปรับธรรมเนียมครั้งใหญ่ช่วงต้นรัชสมัย

พระราชดำรัส ร.5 ทรงยกเลิก "หมอบคลาน" ปรับธรรมเนียมครั้งใหญ่ช่วงต้นรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมมหาสมาคม หลังพระราชพิธีบรมรา....

Photos from สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี's post
26/10/2021

Photos from สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี's post

ธรรมราชินี
26/10/2021

ธรรมราชินี

พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดระฆังโฆสิตาราม

25/10/2021
20/10/2021

วัดระฆังโฆสิตาราม เปิดให้เข้าสักการะภายในพระอุโบสถ พระวิหารสมเด็จพระสังฆราช และพระวิหารสมเด็จตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งคัด

รูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) แสดงพระธรรมเทศนา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพม...
18/10/2021

รูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) แสดงพระธรรมเทศนา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

รูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) แสดงพระธรรมเทศนา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

15/10/2021

วัดระฆังโฆสิตาราม เปิดให้เข้าสักการะภายในพระอุโบสถ พระวิหารสมเด็จพระสังฆราช และพระวิหารสมเด็จตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งคัด

พระประธานยิ้มรับฟ้า
14/10/2021

พระประธานยิ้มรับฟ้า

พระประธานยิ้มรับฟ้า

พระศรีอริยเมตไตรย เป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อ สันนิษฐานว่าภายในบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช (ศรี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกแ...
13/10/2021

พระศรีอริยเมตไตรย เป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อ สันนิษฐานว่าภายในบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช (ศรี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมประดิษฐานอยู่บนพระปรางค์ ต่อมาได้อัญเชิญลงมาประดิษฐาน ณ พระวิหารสมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะ

พระศรีอริยเมตไตรย เป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อ สันนิษฐานว่าภายในบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช (ศรี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมประดิษฐานอยู่บนพระปรางค์ ต่อมาได้อัญเชิญลงมาประดิษฐาน ณ พระวิหารสมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะ

วัดระฆังโฆสิตาราม เปิดให้เข้าสักการะภายในพระอุโบสถ พระวิหารสมเด็จพระสังฆราช และพระวิหารสมเด็จตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุ...
13/10/2021

วัดระฆังโฆสิตาราม เปิดให้เข้าสักการะภายในพระอุโบสถ พระวิหารสมเด็จพระสังฆราช และพระวิหารสมเด็จตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งคัด

วัดระฆังโฆสิตาราม เปิดให้เข้าสักการะภายในพระอุโบสถ พระวิหารสมเด็จพระสังฆราช และพระวิหารสมเด็จตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งคัด

Photos from สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช's post
12/10/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช's post

Photos from Suttipong Juljarern's post
12/10/2021

Photos from Suttipong Juljarern's post

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ชั้นนักธรรมชั้นตรีวันที่ ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ชั้นนักธรรมชั้นโท-เอกวันที่ ๒๑-๒๔ ...
12/10/2021

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชั้นนักธรรมชั้นตรี
วันที่ ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ชั้นนักธรรมชั้นโท-เอก
วันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชั้นนักธรรมชั้นตรี
วันที่ ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ชั้นนักธรรมชั้นโท-เอก
วันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ที่อยู่

250 Arun Amarin, Siriraj, Bangkok Noi
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 19:00
อังคาร 07:00 - 19:00
พุธ 07:00 - 19:00
พฤหัสบดี 07:00 - 19:00
ศุกร์ 07:00 - 19:00
เสาร์ 07:00 - 19:00
อาทิตย์ 07:00 - 19:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหา:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เจ้
🤭
วันนี้พวกเรามักโก นำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยมาถวาย พระราชพัฒนากร ( หลวงพ่อเจ้าคุณสมชาย ฉนฺทสโร ) วัดปริวาสราชสงคราม, หลวงพ่อ พระครูสิทธิสังวร วัดราชสิทธาราม คณะ 5, พระสงฆ์ภายในวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, พระสงฆ์ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร และพระสงฆ์ภายในวัดด่านพระราม 3 ตถุทานเหล่านี้จะนำไปแจกจ่ายพระเณรภายในวัดดังกล่าว เพื่อป้องกันภัยจากสรรพโรคทั้งปวง พวกเราขอขอบคุณคณะผู้ที่ร่วมบุญทุกๆท่าน ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากภยันอันตรายใดๆทั้งปวง ผ่านพ้นวิบากกรรมทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะครับ ขอบคุณมากครับ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร @[2123633177901424:274:สมเด็http://xn--82c0a0j.com/]
อย่าไปพูดถึงจิตวิญญานอะไรโน่นโน้นนั่นนี่นี้นั้นเลย ปรกติภาพแห่งการแสวงหาแห่งธรรมชาติบริสุทธินิพพานอันลุถึงนี้แหละเกิดขึ้นตามธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาด้วยความไม่ธรรมดาแห่งระเริงล้อสันติสงครามการค้าหรือปล้นตามสถานการณ์จำเป็นเพื่อพื้นฐานการอยู่รอดพรัอมผลักดันนโยบายกฏหมายมีชัยถนัดมากสวมไอ้โม่งในโรงเรียนและรัฐสภาจากปัญหาไม่มีค่าข้าวกลางวันจวบจากสถานการณ์บ้านเมืองบัดเดี๋ยวนี้จัดเป็นปรกติศีลเติมพร่องจนกระทั่งพัฒนาการและอันยิ่งแห่งพิพัฒนาการและแล้วคือจรัสเจริญรุ่งพุ่งแห่งแสงแสงความกล้า และเฉียบคมแห่งกมลาธรรมรัตนประทีปเถกิงถ่องแห่งธรรมนิยามปรกติภาพธรรมดาที่ไม่ธรรมดาระบือกล่าวคือสะเทื้อนแห่งวิโรจนผลินพร่างแห่งโผนทะยานไป เหล่านั้นเป็นพรตติวิสัยอันสั่งสอนช่างคิดอันมีไว้เพื่อถูกปรามาสของอาจารียาชนชั้นเฝลอหมายถึงไม่เคยเจริญทำมาหาเก็บอย่างไม่เจริญเพือไม่เจริญยั่วยุผองชนพิพัฒนาการทั้งหลายปรามาสให้มุ่งมั่นอย่างยิ่งเพือเท่าทันสังคมด้วยวิมุติภาพอันพ้นคำภีร์เพื่อแจ่มแจ้งวจนะธรรมคำสอนสูงสุดสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปตามธรรมดาอย่างธรรมดาวิหะระติ
ไปครั้งแรกประทับใจเลยรองเท้าหายเพิ่งซื้อมาใส่ยังไม่ถึงชั่วโมงหายแล้ว
ขอน้อมส่งพระธรรมธีรราชมหามุนีสู่นิพพาน
ขออนุญาตครับ
สาธุ.. สาธุ.. สาธุ
follow the cats get precise information about the existence of god.undeniable evidence https://www.youtube.com/watch?v=l0HrgNxpqRk&feature=youtu.be 跟著貓找出神的存在..不可否認的證據..導致永恆的幸福 https://www.youtube.com/watch?v=hOkYTQ0vQig&feature=youtu.be 猫から真実を学ぶ...永遠の苦痛からあなたを救うでしょう https://www.youtube.com/watch?v=xZCg9XczY7A&feature=youtu.be बिल्लियों का पालन करें....तथ्यों को जानें https://www.youtube.com/watch?v=v13gXQL-nA0&feature=youtu.be बिल्लियों का पालन करें....तथ्यों को जानें https://www.youtube.com/watch?v=v13gXQL-nA0&feature=youtu.be बिरालोबाट सत्य सिक्नुहोस् https://www.youtube.com/watch?v=-njpIJHLOSk&t=72s sundin ang mga pusa malaman ang katotohanan..para maabot mo ang walang hanggang kaligayahan https://www.youtube.com/watch?v=eL8sdtDEp3c&feature=youtu.be មើលសត្វឆ្មា..រៀនការពិត..រៀនសុភមង្គលអស់កល្បជានិច្ច https://www.youtube.com/watch?v=voDuwLwrRQQ&feature=youtu.be 고양이를 봐..사실을 배우다..영원한 행복의 길은 무엇입니까..당신의 마음을 사용하고 배우십시오 https://www.youtube.com/watch?v=BVmDlVnLr64&t=75s Theo dõi những con mèo...học hạnh phúc vĩnh cửu https://www.youtube.com/watch?v=mg2JDJfdldY ကြောင်များထံမှအမှန်တရားကိုသင်ယူပါ.....ထာဝရပျော်ရွှင်မှုအတွက်လမ်း https://www.youtube.com/watch?v=mLHttxvZEiY&feature=youtu.be බළලුන්ගෙන් සත්‍යය ඉගෙන ගන්න..සදාකාලික සතුට ඉගෙන ගන්න https://www.youtube.com/watch?v=4mEcrsOmshQ&feature=youtu.be
อยากขอเข้าชมครับ
หนังสือพระดีเล่มเก่า....ข้อสังเกต พระเครื่องสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี สภาพดีตามกาลเวลา 75% ขาย 550 บาท รวมส่ง
อย่าไปตำหนิสงฆ์ สังฆาทิเสสยังมีเศษความเป็นสงฆ์ สึกออกมาก็เป็นบัณฑิต ปาราชิกก็คือปราศจากความเป็นสงฆ์ สึกออกมาก็เป็นบัณฑิต ไม่มีนัยยะว่าความเป็นบัณฑิต จะถูกลบล้างด้วยความผิดอื่นใด เสพอยู่ในสงฆ์ก็เป็นเรื่องความผิดในสงฆ์ อันสูงส่งเท่านั้น แต่เป็นปรกติของคนทั่วไปที่มีการศึกษา ความผิดพลาดนั้นๆก็ให้สงฆ์ตัดสิน ลาสิกขาก็คือลาการศึกษาพระปฏิบัติ โลกวัชชะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ พระพุทธองค์ตรัสถึงโลกวัชชะ แต่ไม่สรรเสริญผู้ตำหนิติเตียน ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องมีอยู่เช่นนั้น อันพุทธบริษัทควรพินิจพิจารณา ในปลายศาสนาพระผ้าเหลืองน้อยห้อยหู เฟิ่มกันทุกองค์แหละ เพราะไม่มีศีลธรรมวินัยมีแต่ความเชื่อ ยังทรงตรัสว่าประสพบุญเป็นอันมาก