វាំងឯកសារ

វាំងឯកសារ Sharing knowledge related to Taxation

เปิดเหมือนปกติ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
12/03/2021

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ឱកាសអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញ IT ចំនួន ១០០ កន្លែង សិក្សានៅបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា។និស្សិតដែលរៀនចប់ ...
14/01/2021

ឱកាសអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញ IT ចំនួន ១០០ កន្លែង សិក្សានៅបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា។
និស្សិតដែលរៀនចប់ អាចមានឱកាសចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងប្រៃសណីណ៍។

ឱកាសអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញ IT ចំនួន ១០០ កន្លែង សិក្សានៅបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា។
និស្សិតដែលរៀនចប់ អាចមានឱកាសចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងប្រៃសណីណ៍។

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្ម២០២១។ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបទបង្ហាញខ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងសៀវភៅនេះ ដើម្បីជាកូនសោឬជាទឡ្ហីករក្ន...
08/01/2021

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្ម២០២១។ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបទបង្ហាញខ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងសៀវភៅនេះ ដើម្បីជាកូនសោឬជាទឡ្ហីករក្នុងការសិក្សាពីសៀវភៅនេះ។
សូមស្វែងរកនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក)
https://maps.app.goo.gl/suZzEw9aUACHKH6E7
សូមអគុណ!!!

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្ម២០២១។ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបទបង្ហាញខ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងសៀវភៅនេះ ដើម្បីជាកូនសោឬជាទឡ្ហីករក្នុងការសិក្សាពីសៀវភៅនេះ។
សូមស្វែងរកនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក)
https://maps.app.goo.gl/suZzEw9aUACHKH6E7
សូមអគុណ!!!

វិញ្ញាសារធ្លាប់ចេញប្រឡង និងត្រៀមប្រឡងចូលអង្គភាពអគ្គិសនីកម្ពុជា។
05/01/2021

វិញ្ញាសារធ្លាប់ចេញប្រឡង និងត្រៀមប្រឡងចូលអង្គភាពអគ្គិសនីកម្ពុជា។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក១៦៧ រូប បម្រើការងារនៅអង្គភាពអគ្គិសនីកម្ពុជា។
05/01/2021

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក១៦៧ រូប បម្រើការងារនៅអង្គភាពអគ្គិសនីកម្ពុជា។

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល  ជូនដំណឹងដល់មន្រ្តីរាជការគ្រប់ក្រសួង  ស្ថាប័ន  ថ្នាក់ជាតិ  និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលមានបំណងចូលរួមប្រឡងត្...
02/10/2020

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ជូនដំណឹងដល់មន្រ្តីរាជការគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលមានបំណងចូលរួមប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពដើម្បីចូលរៀន វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ត ឆ្នាំ២០២១ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ឱ្យបំពេញបែបបទសុំសិទ្ធិប្រឡងតាមប្រព័ន្ធ online ដោយត្រូវចូលទៅបំពេញតាមគេហទំព័រ sms.era.gov.kh
ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដូចមានក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងនេះ។

សូមធ្វើការស្កេន QR Code ដើម្បីទាញយកកម្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពន្ធដារសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩!
11/09/2020

សូមធ្វើការស្កេន QR Code ដើម្បីទាញយកកម្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពន្ធដារសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩!

ឆាប់ឆាប់នេះ!!!Available soon!!!
27/08/2020

ឆាប់ឆាប់នេះ!!!
Available soon!!!

វាំងឯកសារ
25/08/2020

វាំងឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=១០$។
ប្រកាសស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=៥$។
សូមស្វែងរកនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក)
https://maps.app.goo.gl/suZzEw9aUACHKH6E7
សូមអគុណ!!!

រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ សូមដំណឹងដល់ និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការទាំងពីរភេទ មេត្តាជ្រាបថា៖រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ...
14/08/2020

រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ សូមដំណឹងដល់ និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការទាំងពីរភេទ មេត្តាជ្រាបថា៖
រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ នឹងចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យសុំប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រម ជំនាន់ទី ១១ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២៣ ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ។
សូមទាញយកពាក្យសុំចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រម ជំនាន់ទី ១១ ពីគេហទំព័រ www.rajp.gov.kh ឬទំព័រហ្វេសប៊ុក Royal Academy For Judicial Professions ដើម្បីបំពេញបែបបទ រួចអញ្ជើញទៅដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យរដ្ឋបាល នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីក្រមការជំនាន់ទី៩ ចំនួន ១២០នាក់- ចាប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២...
06/08/2020

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីក្រមការជំនាន់ទី៩ ចំនួន ១២០នាក់
- ចាប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
- ផុតកំណត់ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

Will be no stock soon!
16/07/2020

Will be no stock soon!

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=១០$។
ប្រកាសស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=៥$។
សូមស្វែងរកនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក)
https://maps.app.goo.gl/suZzEw9aUACHKH6E7
សូមអគុណ!!!

វាំងឯកសារ
26/06/2020

វាំងឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=១០$។
ប្រកាសស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=៥$។
សូមស្វែងរកនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក)
https://maps.app.goo.gl/suZzEw9aUACHKH6E7
សូមអគុណ!!!

វាំងឯកសារ
10/06/2020

វាំងឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=១០$។
ប្រកាសស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=៥$។
សូមស្វែងរកនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក)
https://maps.app.goo.gl/suZzEw9aUACHKH6E7
សូមអគុណ!!!

វាំងឯកសារ
27/05/2020

វាំងឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=១០$។
ប្រកាសស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=៥$។
សូមស្វែងរកនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក)
https://maps.app.goo.gl/suZzEw9aUACHKH6E7
សូមអគុណ!!!

វាំងឯកសារ
23/05/2020

វាំងឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=១០$។
ប្រកាសស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=៥$។
សូមស្វែងរកនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក)
https://maps.app.goo.gl/suZzEw9aUACHKH6E7
សូមអគុណ!!!

វាំងឯកសារ
18/05/2020

វាំងឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=១០$។
ប្រកាសស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=៥$។
សូមស្វែងរកនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក)
https://maps.app.goo.gl/suZzEw9aUACHKH6E7
សូមអគុណ!!!

វាំងឯកសារ
14/05/2020

វាំងឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=១០$។
ប្រកាសស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=៥$។
សូមស្វែងរកនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក)
https://maps.app.goo.gl/suZzEw9aUACHKH6E7
សូមអគុណ!!!

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=១០$។ប្រកាសស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ...
11/05/2020

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=១០$។
ប្រកាសស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ២០២០(ខ្មែរ-អង់គ្លេស) ១ក្បាល=៥$។
សូមស្វែងរកនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក)
https://maps.app.goo.gl/suZzEw9aUACHKH6E7
សូមអគុណ!!!

វាំងឯកសារ
07/05/2020

វាំងឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០ មកដល់ហើយ ១ក្បាល=១០$!
សូម inbox ឬរកជាវនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក),សូមអគុណ។

Available soon...
17/04/2020

Available soon...

វាំងឯកសារ
17/04/2020

វាំងឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០ មកដល់ហើយ ១ក្បាល=១០$!
សូម inbox ឬរកជាវនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក),សូមអគុណ។

វាំងឯកសារ
17/03/2020

វាំងឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០ មកដល់ហើយ ១ក្បាល=១០$!
សូម inbox ឬរកជាវនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក),សូមអគុណ។

វាំងឯកសារ
12/03/2020

វាំងឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០ មកដល់ហើយ ១ក្បាល=១០$!
សូម inbox ឬរកជាវនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក),សូមអគុណ។

វាំងឯកសារ
21/02/2020

វាំងឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០ មកដល់ហើយ ១ក្បាល=១០$!
សូម inbox ឬរកជាវនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក),សូមអគុណ។

វាំងឯកសារ
18/02/2020

វាំងឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០ មកដល់ហើយ ១ក្បាល=១០$!
សូម inbox ឬរកជាវនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក),សូមអគុណ។

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០ មកដល់ហើយ ១ក្បាល=១០$!សូម inbox ឬរកជាវនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់ម...
11/02/2020

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០ មកដល់ហើយ ១ក្បាល=១០$!
សូម inbox ឬរកជាវនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក),សូមអគុណ។

11/02/2020

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០២០ មកដល់ហើយ!
សូម inbox ឬរកជាវនៅបណ្ណាគារ ឡាក់គី ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(ទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក),សូមអគុណ។

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌ ចូលបម្រើការងារនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឆ្នាំ២០២០។
05/02/2020

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌ ចូលបម្រើការងារនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឆ្នាំ២០២០។

14/01/2020

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០​ ចំនួន​ ៧៥កន្លែង

ที่อยู่

Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624689709

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ វាំងឯកសារผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง វាំងឯកសារ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด