Clicky

MU-OU:CRC ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก MU-OU:CRC, 272 Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

รศ. ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี หัวหน้าหน่วยความร่วมมือการวิจัย MU-OU:CRC อ. ดร.นิสา ปฏิการมณฑล และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ร่ว...
08/02/2022

รศ. ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี หัวหน้าหน่วยความร่วมมือการวิจัย MU-OU:CRC อ. ดร.นิสา ปฏิการมณฑล และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด อาจารย์ที่ปรึกษา และผศ. ดร.บังอรศิริ อินตรา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ ระดับดีมาก ประจำปี 2564 ในงานวันนักประดิษฐ์ 2564-2565 Thailand Inventors’ Day 2021-2022 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หน่วยควาวมร่วมมือ MU-OU:CRC รับสมัครตำแหน่งพนักงานสถานที่ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สนใจสมัคร รายละเอียด ดังลิ้งด้านล่าง
03/02/2022
ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยควาวมร่วมมือ MU-OU:CRC รับสมัครตำแหน่งพนักงานสถานที่ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สนใจสมัคร รายละเอียด ดังลิ้งด้านล่าง

พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

หน่วยความร่วมมือ MU-OU:CRC ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.บังอรศิริ อินตรา และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ...
02/02/2022

หน่วยความร่วมมือ MU-OU:CRC ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.บังอรศิริ อินตรา และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านค่ะ
22/11/2021

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงสุด 2% ของโลก จัดอันดับโดย Stanford University (World's Top 2% Scientists by Stanford University 2021)

ศาสตราจารย์ ดร.ทิมโมที เฟลเกล (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
สาขา Fisheries ลำดับที่ 50 จากนักวิจัย 32,323 คน

ศาสตราจารย์ ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี (ภาควิชาชีวเคมี)
สาขา Biochemistry & Molecular Biology ลำดับที่ 3,411 จากนักวิจัย 189,264 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
สาขา Biotechnology ลำดับที่ 1,112 จากนักวิจัย 52,513 คน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห (ภาควิชาจุลชีววิทยา)
สาขา Tropical Medicine ลำดับที่ 459 จากนักวิจัย 33,142 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ (ภาควิชาชีววิทยา)
สาขา Tropical Medicine ลำดับที่ 685 จากนักวิจัย 33,142 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ (ภาควิชาฟิสิกส์)
สาขา Electrical & Electronic Engineering ลำดับที่ 1,653 จากนักวิจัย 105,029 คน

นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์และนักวิจัยอาคันตุกะจากคณะวิทยาศาสตร์อีก 2 ท่าน

- Professor Yasuyuki Tanaka สาขา Polymers ลำดับที่ 2,062 จากนักวิจัย 100,162 คน

- Dr.Cornelis Verdyun สาขา Biotechnology ลำดับที่ 1,203 จากนักวิจัย 52,513 คน

สามารถดูข้อมูลการจัดลำดับเพิ่มเติมได้ที่ Data for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. บังอรศิริ อินตรา ด้วยค่ะ
19/11/2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. บังอรศิริ อินตรา ด้วยค่ะ

หน่วย MU-OU:CRC คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ รายละเอียดเพิ่มเติม ดั...
05/10/2021
ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วย MU-OU:CRC คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=4421

พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

24/09/2021

Department Of Biotechnology,
Faculty Of Science, Mahidol University
Online seminar invitation
Title: Production of value-added chemicals with conventional,
in vitro, and metabolic engineering

By: Asst. Prof. Kenji Okano, Ph.D.
Department of Biotechnology
Graduate School of Engineering,
Osaka University, Japan

Date: Monday, 27 September 2021
Time : 1:30 - 2:30 PM

Zoom Meeting ID : 920 8854 2677
https://zoom.us/j/92088542677?pwd=akpRWVdjbkRXSVVxaHhqSTc2eUlrQT09

12/07/2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญรับฟัง

“อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกและในประเทศไทย: ถอดบทเรียนเพื่อก้าวผ่านวิกฤติ”

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิเคราะห์อัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ในต่างประเทศ

- แนวทางเกี่ยวกับการรับวัคซีน เพื่อป้องกันสายพันธุ์ใหม่ๆ

- ภาพรวมการรับมือของประเทศไทยในการกระจายวัคซีนและการยับยั้งการติดเชื้อ COVID-19

รับชมผ่านทาง: http://iptv.mahidol.ac.th
Facebook live Fan Page:
👉🏻 Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol
👉🏻 Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel
👉🏻 Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel

26/04/2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ขอเชิญรับฟังอัปเดตสถานการณ์ วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

- สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่จากทั่วโลก
- ข้อพึงระวังของประเทศไทย และคำแนะนำในการดูแลตนเอง
- บทบาทและความร่วมมือของคนไทยในการจัดการสภาวะวิกฤต

รับชมผ่านทาง: http://iptv.mahidol.ac.th

Facebook live Fan Page:
👉🏻 Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol
👉🏻 Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel
👉🏻 Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel

หน่วยความร่วมมือการวิจัย MU-OU:CRC ร่วมกับ บริษัท Merck จัดอบรมการวัด Fatty acid ด้วยการทำ Gas chromatography ในวันที่ 2...
25/03/2021

หน่วยความร่วมมือการวิจัย MU-OU:CRC ร่วมกับ บริษัท Merck จัดอบรมการวัด Fatty acid ด้วยการทำ Gas chromatography ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง K546 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม ในวันและเวลาข้างต้น
สามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ คุณวิสุตา ([email protected])
รับจำนวนจำกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

Photos from Osaka University ASEAN Center for Academic Initiatives, Bangkok's post
16/03/2021

Photos from Osaka University ASEAN Center for Academic Initiatives, Bangkok's post

วันที่ 2 มีนาคม วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
02/03/2021

วันที่ 2 มีนาคม วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

2 มีนาคม วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
.
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ โดยจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่เรียกว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล” มีขอบเขตดำเนินการกว้างขวางขึ้น...”
.
จึงถือเป็นการพระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้ว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล” อย่างเป็นทางการในวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 และถือเอาวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล” สืบมา
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://museum.li.mahidol.ac.th/th/mahidol-university-era1943/index.php/topic07/
.
อ่านเนื้อหาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก่อนการพระราชทานนามเพิ่มเติมได้ที่
นิทรรศการ "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล
https://museum.li.mahidol.ac.th/th/mahidol-university-era1943/

17/02/2021

⏰ 18 ก.พ. 64 นี้ 14:00 - 15:00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังเสวนาพิเศษ Science Cafe "แกะสูตร Start up model : จากห้องแล็บ สู่ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโควิด-19 มาตรฐานสากล" 🌏
เรื่องราวของชุดตรวจโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. ไปเมื่อไม่นานมานี้
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทีม Start up กับหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ อาทิ กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงการสนับสนุนทุนจาก มูลนิธิรามาธิบดี GPO บพข.
.
พบกับหนึ่งในอาจารย์ และทีม Start up ผู้วิจัยและพัฒนาชุดตรวจโควิด-19
.
🌟รศ. ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ และอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาชุดทดสอบโรคและความปลอดภัยทางอาหาร (ADDC)
🌟ผศ. ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB)
🌟คุณกวิน น้าวัฒนไพบูลย์
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด
🌟คุณอกนิษฐ์ วงศ์บุญมาก
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด
.
ดำเนินนรายการโดย
🌟อ. ดร.พรรณวจี พยงค์ศรี
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
.
📌 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
หรือรับชมทาง Facebook live ได้ที่
📹 https://www.facebook.com/MahidolSC/

13/02/2021

13 กุมภาพันธ์ วันรักนกเงือก

อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดอกเฟื่องฟ้ากำลังบานสะพรั่ง สีสรรสดใส หน่วยของเราประจำอยู่ที่ชั้น 5...
11/02/2021

อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดอกเฟื่องฟ้ากำลังบานสะพรั่ง สีสรรสดใส
หน่วยของเราประจำอยู่ที่ชั้น 5 แวะมาเยี่ยมชมได้นะคะ เปิดทำการ วันและเวลาราชการค่ะ

เครดิตภาพ แอดมิน

ท้องฟ้าแจ่มใส ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลPhoto by admin
30/12/2020

ท้องฟ้าแจ่มใส ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo by admin

MU-OU:CRC
16/12/2020

MU-OU:CRC

หน่วยความร่วมมือ MU-OU:CRC ขอเรียนเชิญฟังสัมมนา Joint Thailand-Japan mini-symposium MU-OU friendship colloquium ในหัวข้อ “Diverse biotechnologies based on marine and terrestrial organisms” วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยการลงทะเบียนตาม QR code ในโปสเตอร์ที่แนบมานี้ และทางผู้จัดงานจะส่ง link มาที่ท่าน ทาง email ที่ใช้ลงทะเบียน

หน่วยความร่วมมือ MU-OU:CRC ต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 96 คน เพื่อศึกษาดูงานการ...
03/12/2020

หน่วยความร่วมมือ MU-OU:CRC ต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 96 คน เพื่อศึกษาดูงานการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

หน่วยความร่วมมือ MU-OU:CRC ขอเรียนเชิญฟังสัมมนา Joint Thailand-Japan mini-symposium MU-OU friendship colloquium ในหัวข้อ...
25/11/2020

หน่วยความร่วมมือ MU-OU:CRC ขอเรียนเชิญฟังสัมมนา Joint Thailand-Japan mini-symposium MU-OU friendship colloquium ในหัวข้อ “Diverse biotechnologies based on marine and terrestrial organisms” วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยการลงทะเบียนตาม QR code ในโปสเตอร์ที่แนบมานี้ และทางผู้จัดงานจะส่ง link มาที่ท่าน ทาง email ที่ใช้ลงทะเบียน

งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะ รูปหล่อศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข เนื่องในวั...
21/10/2020

งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะ รูปหล่อศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบปีที่ 62
เครดิตรูปภาพ คุณมานะ ไผ่มณี งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University, Faculty of Science
28/09/2020

Mahidol University, Faculty of Science

📣📣 ขอเชิญชาวคณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานวิทยากษีณานุสรณ์ 63
กระทบไหล่ 13 บุคลากรผู้ทรงคุณค่าของคณะวิทยาศาสตร์ ฟังเรื่องเล่าเร้าพลัง จากผู้เกษียณอายุงาน และร่วมถ่ายภาพกับผู้เกษียณอายุ 📸 พร้อมชมนิทรรศภาพถ่าย 🖼️ ณ อาคารบรรยายรวม ตึกกลม
📆 30 ก.ย. 2563 นี้

Osaka University เปิดรับสมัครศึกษาวิจัยระยะสั้น  โครงการ: Osaka University International Certificate Program 2020ระยะเวล...
02/09/2020
Osaka University International Certificate Program

Osaka University เปิดรับสมัครศึกษาวิจัยระยะสั้น โครงการ: Osaka University International Certificate Program 2020
ระยะเวลา: ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 (โปรแกรมอาจถูกปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ Covid-19)

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 11 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/action/asean/asean_icp/osaka-university-international-certificate-program

Osaka University International Certificate ProgramのApplication Guide及びApplication Formは以下のリンクからダウンロードしてください。

Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University
27/08/2020

Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University

****Special activity สำหรับศิษย์เก่า****

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมงาน "กตเวทิตาจิต แด่อ.วัฒนาลัย อ.ชื่นจิตต์ และอ.ไพโรจน์ x Mini Biot Return:BTree Return" ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
จำกัดจำนวนที่นั่ง เพียง 60 ที่นั่ง (ขออนุญาตปิดรับลงทะเบียนทันทีหากเต็มจำนวน เนื่องจากข้อจำกัดด้านสถานที่)
ลงทะเบียนได้ทาง https://qrgo.page.link/3Xx3V

นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้ทุกคนส่งภาพถ่ายของท่านกับอาจารย์เกษียณ โดยสามารถส่งไฟล์ผ่าน Google Drive ตามลิงก์ https://bit.ly/32lGXX6 หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected] ภายในวันที่ 11 กันยายน เพื่อรวบรวมเป็นวิดีทัศน์ สำหรับใช้ในกิจกรรมนะคะ
รายละเอียด ตามในภาพเลย

มาร่วมกิจกรรมกันนะคะ
#รู้นะว่าคิดถึงกัน #BiotechMahidol #กตเวทิตาจิต #MiniBiotReturn #MiniBTreeReturn #ตัวไม่มาส่งรูปมาก็ได้นะ

Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University
27/08/2020

Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University

****Special activity สำหรับศิษย์เก่า****

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมงาน "กตเวทิตาจิต แด่อ.วัฒนาลัย อ.ชื่นจิตต์ และอ.ไพโรจน์ x Mini Biot Return:BTree Return" ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
จำกัดจำนวนที่นั่ง เพียง 60 ที่นั่ง (ขออนุญาตปิดรับลงทะเบียนทันทีหากเต็มจำนวน เนื่องจากข้อจำกัดด้านสถานที่)
ลงทะเบียนได้ทาง https://qrgo.page.link/3Xx3V

นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้ทุกคนส่งภาพถ่ายของท่านกับอาจารย์เกษียณ โดยสามารถส่งไฟล์ผ่าน Google Drive ตามลิงก์ https://bit.ly/32lGXX6 หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected] ภายในวันที่ 11 กันยายน เพื่อรวบรวมเป็นวิดีทัศน์ สำหรับใช้ในกิจกรรมนะคะ
รายละเอียด ตามในภาพเลย

มาร่วมกิจกรรมกันนะคะ
#รู้นะว่าคิดถึงกัน #BiotechMahidol #กตเวทิตาจิต #MiniBiotReturn #MiniBTreeReturn #ตัวไม่มาส่งรูปมาก็ได้นะ

Mahidol University
16/07/2020

Mahidol University

ขอแสดงความยินดี
แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ร่วมรำลึกถึง 'ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข' หรือ อาจารย์ 'สตางค์' ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั...
15/07/2020

ร่วมรำลึกถึง 'ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข' หรือ อาจารย์ 'สตางค์' ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ปี ชาตกาล 15 ก.ค. 2563

.
👇รับชมนิทรรศการ 'อาจารย์สตางค์' ออนไลน์ ได้ที👇
https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum/Exhibition_Stang.php?fbclid=IwAR1crLOhMJl6R4EhegUPsXS97EaO3j4tdaPxMtJyjFauIfYVFtpDadrHCYU

💎💎สัปดาห์รำลึกอาจารย์สตางค์💎💎
อาจารย์ 'สตางค์' คนปลูกต้นคณะวิทยาศาสตร์ 'หนึ่งในร้อย' อาจารย์ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการสร้างคนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

ร่วมรำลึกถึง 'ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข' หรือ อาจารย์ 'สตางค์' ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการวางรากฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทยด้วยมาตรฐานระดับสากล มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) องค์กรชั้นนำระดับโลก รวมถึงการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของประเทศ ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสครบรอบ 101 ปี ชาตกาล 15 ก.ค. 2563
.
👇รับชมนิทรรศการ 'อาจารย์สตางค์' ออนไลน์ ได้ที👇
https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum/Exhibition_Stang.php

Musc2020
09/06/2020

Musc2020

"คณะวิทย์ คิดเพื่อสังคม" MUSC Social Engagement โครงการดีๆ ที่จะเปิดตัวครั้งแรกร่วมกับ"เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์ " ของอาจารย์ Patoo Cusripituck และอาจารย์ Jitjayang Yamabhai จะวิ่งมาแบ่งปัน จอดรับของที่โรงอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท วันที่ 25 มิถุนายน นี้ "ใครหิวปันให้ ใครมีแบ่งปัน" พร้อมรับบริจาค อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ของใช้ สบู่ แชมพู แอลกอฮอล์เจล หรือ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อส่งต่อชุมชนรอบๆ คณะฯ
#ลงเรือลำเดียวกัน

ด้วยความห่วงใยจากเรา อภินันทนาการจาก อ.ดร. นิสา ปฏิการมณฑล
19/03/2020

ด้วยความห่วงใยจากเรา
อภินันทนาการจาก อ.ดร. นิสา ปฏิการมณฑล

หน่วย MU-OU:CRC ร่วมกับ ICBtech, Osaka University จัดงาน Advanced Seminar in Bioscience and Biotechnology เมื่อวันที่ 19...
20/12/2019
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ICBiotech, Osaka University สานต่อความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักว

หน่วย MU-OU:CRC ร่วมกับ ICBtech, Osaka University จัดงาน Advanced Seminar in Bioscience and Biotechnology เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง K546 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วย MU-OU:CRC และ Prof. Dr. Kazuhito Fujiyama, Director of ICBiotech, Osaka University และคณะ เข้าพบ เพื่อแสดงความยินด...
20/12/2019

หน่วย MU-OU:CRC และ Prof. Dr. Kazuhito Fujiyama, Director of ICBiotech, Osaka University และคณะ เข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. พลังพล คงเสรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

02/08/2019
Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University

Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University

หลังจากแนะนำภาควิชากันไปแล้ว ครั้งนี้อ.ปอจะพามาดูกิจกรรม chic chic ภายในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกันค่ะ

ถ้าอยากรู้ว่าเด็ก Biotech Mahidol ทำอะไร ตามอ.ปอมากันเลยค่าาาาาาา

💋💋#ADayWithAjPor💋💋

ที่อยู่

272 Rama VI Road, Ratchathewi
Bangkok
10400

Bus No. 8, 44, 67, 157, 171 and 509

ข้อมูลทั่วไป

MU-OU:CRC was set up at Faculty of Science, Mahidol University in 2002, as a collaborative research center to accomplish multidisciplinary research in the field of Bioscience and Biotechnology. Since the successful exchange program in the field of biotechnology under the scheme of ‘Core University System’ supported by Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) in 1978, Mahidol University and Osaka University have strengthened their cooperation in research and exchange program between Japan and Thailand. The new phase on the cooperative-program in Biotechnology was implemented in 2002, leading to the establishment of MU-OU:CRC together with CRS. With the combination and integration of various fields, MUOU:CRC aims to innovate the quality of life by focusing on the basic research/application relating to sustainable utilization of abundant natural resources in Southeast Asian countries. Currently, MU-OU:CRC has co-ordinated a reserach projects under the jointly support of National Research Council of Thailand (NRCT), National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) and The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Researchers from Mahidol University, Chulalongkorn University, Kasetsart University, King Mongkut's University of Technology Thonburi and BIOTEC participate in this project.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 201 5920-1

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MU-OU:CRCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด