Vet KU Channel ช่องทางเพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(1)

เปิดเหมือนปกติ

05/06/2021
03/06/2021
02/06/2021

สัตวแพทย์เกษตรอาสา บริการทำหมันน้องหมาน้องแมวฟรี !!

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีสุดท้าย ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรม ออกบริการทำหมันให้สุนัขและแมวให้ประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 10 ธันวาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ

จึงขอเชิญประชาชนที่มีความประสงค์จะทำหมันให้สุนัขและแมว มารับบริการผ่าตัดทำหมันฟรี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โปรดอ่านเงื่อนไขการเข้ารับบริการและขั้นตอนการนำสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามที่โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 3216

รอยเท้าใคร...ไปดูกัน!!หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืม share เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทางเรากันนะครับ#vetkuchannel #vetku...
28/05/2021

รอยเท้าใคร...ไปดูกัน!!

หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืม share เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทางเรากันนะครับ
#vetkuchannel #vetku #vetmedku

Photos from สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand's post
28/05/2021

Photos from สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand's post

23 พฤษภาคม "วันเต่าโลก"#vetkuchannel #วันเต่าโลก #WorldTurtleDay
23/05/2021

23 พฤษภาคม "วันเต่าโลก"

#vetkuchannel #วันเต่าโลก #WorldTurtleDay

23 พฤษภาคม "วันเต่าโลก"

#vetkuchannel #วันเต่าโลก #WorldTurtleDay

21/05/2021
EP.21 ชี้แจงข่าวการติดเชื้อโคโรนาไวรัสของสุนัขในคน ที่พบในเมเลเซีย

EP.21 ชี้แจงข่าวการติดเชื้อโคโรนาไวรัสของสุนัขในคน ที่พบในเมเลเซีย

Vet KU Channel
โดย ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โปรดติดตามรับชมกันครับ
หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืมกด Like&Share เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับ

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post
19/05/2021

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post

โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร มึหน่วยอะไร เปิดเวลาใด vet ku channel  มีข้อมูลมาให้ทราบกันครับหากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืม s...
15/05/2021

โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร มึหน่วยอะไร เปิดเวลาใด vet ku channel มีข้อมูลมาให้ทราบกันครับ

หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืม share เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทางเรากันนะครับ
#vetkuchannel #vetku #vetmedku #โรงพยาบาลสัตว์เกษตร

14 พฤษภาคมวันอนุรักษ์ควายไทย#vetkuchannel
14/05/2021

14 พฤษภาคม
วันอนุรักษ์ควายไทย

#vetkuchannel

14 พฤษภาคม
วันอนุรักษ์ควายไทย

#vetkuchannel

10/05/2021
Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post
07/05/2021

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post

05/05/2021
04/05/2021
01/05/2021

PRKUnews #16 / 30 เม.ย.64
ค้นพบ กุ้งเต้น ชนิดใหม่ของโลก
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29/04/2021
27 เมษายน วันสมเสร็จโลก#vetkuchannel
27/04/2021

27 เมษายน วันสมเสร็จโลก

#vetkuchannel

27 เมษายน วันสมเสร็จโลก

#vetkuchannel

อาหารแมวแต่ละช่วงวัย กินอะไรกันได้บ้าง???vetkuchannel ขอนำเกร็ดความรู้เรื่องการให้อาหารแมวในแต่ละช่วงวัยมาให้ท่านเจ้าของ...
23/04/2021

อาหารแมวแต่ละช่วงวัย กินอะไรกันได้บ้าง???
vetkuchannel ขอนำเกร็ดความรู้เรื่องการให้อาหารแมวในแต่ละช่วงวัยมาให้ท่านเจ้าของนำไปลองปรับใช้กันดูเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเค้ากันนะครับ

หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืมกด Like&Share กันด้วยนะครับ
#vetkuchannel #vetku

19/04/2021

"เต่าปูลู" สัตว์สัญลักษณ์แห่งการป้องกันไฟป่า

เต่าปูลู Platysternon megacephalum เป็นสัตว์น้ำจืด วงศ์ Platysternidae มีลักษณะพิเศษคือมีหัวขนาดใหญ่ กระดองยาว ปากงุ้มเป็นตะขอและแข็งแรงมาก เท้ามีเล็บแหลมคม ขาหน้ามี 5 นิ้ว ขาหลังมี 4 นิ้ว ปกคลุมด้วยเกล็ดหนามกระจายอยู่ทั่วฝ่ามือฝ่าตีน และมีหางคล้ายแส้ความยาวเท่าลำตัว

เต่าปูลูมีความสามารถในการปีนป่ายโขดหินและต้นไม้ จึงชอบอาศัยอยู่ตามภูเขาสูง ลำธารน้ำตก
และพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ออกหากินในเวลากลางคืน พักผ่อนในเวลากลางวัน และจำศีลในฤดูหนาวโดยหลบอาศัยอยู่ในซอกหิน หรือตามโพลงไม้ใต้น้ำ เต่าปูลูไม่ค่อยออกหากินในช่วงจำศีลแต่ชอบปีนตอไม้ขึ้นไปอาบแดด ฤดูวางไข่ของเต่าปูลูคือช่วงปลายเดือนเมษา

ไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เต่าปูลูใกล้จะสูญพันธุ์ ดังนั้น หนึ่งในการอนุรักษ์เต่าปูลูคือการป้องกันไฟป่า ซึ่งเต่าปูลูนั้น เป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เนื่องจากเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์

เต่าปูลูเป็นเต่าที่ได้รับอันตรายจากไฟป่าโดยตรง เพราะไม่สามารถหดหัวและขาเข้าไปในกระดองได้เหมือนเต่าชนิดอื่น แถมยังเคลื่อนช้า เมื่อเกิดไฟป่าเต่าปูลูจึงตายเป็นจำนวนมาก ไฟป่าเลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เต่าปูลูใกล้สูญพันธุ์

กฎหมายจัดให้เต่าปูลูเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวง กําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่า คุ้มครอง พ.ศ.2546 IUCN (2011) จัดสถานภาพการอนุรักษ์ (Conservation status) เป็น สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (EN - Endangered) การคุ้มครองตามอนุสัญญา CITES (2011) จัดอยู่ในบัญชี 2 (Appendix II)

ภาพ : "ลูกป่าไม้" เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว Phu Khieo Wildlife Sanctuary
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลสัตว์ป่าเมืองไทย กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division

#กรมอุทยาน #เต่าปูลู #สัญลักษณ์ป้องกันไฟป่า #prdnp #DNP

Photos from สำรวจโลก's post
05/04/2021

Photos from สำรวจโลก's post

โรคไวรัสอุบัติใหม่ ทิลาเปียเลคในลูกปลานิล
03/04/2021
โรคไวรัสอุบัติใหม่ ทิลาเปียเลคในลูกปลานิล

โรคไวรัสอุบัติใหม่ ทิลาเปียเลคในลูกปลานิล

โรคไวรัสทิลาเปียเลค เป็นไวรัสอุบัติใหม่ที่เป็นสาเหตุการตายของลูกปลานิลในช่วงหนึ่งเดือนแรก โดยพบว่ามีก....

02/04/2021
09/02/2021

🩺 คนไข้ยามค่ำคืนของเราในวันนี้ เป็นคุณยายวัย 80 ปี ที่มีชื่อว่า “คุณยายมาลี” 🐘
.

คุณยายถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาล เนื่องจากอาการท้องผูก ถ่ายไม่ออกมาเป็นเวลา 5 วันแล้ว 💩

คุณหมอได้ทำการรักษาเบื้องต้นด้วยการให้น้ำเกลือ ยาลดกรด ยาลดปวด และยากระตุ้นลำไส้ . . จากนั้นจะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกทีในวันรุ่งขึ้น

#ขอให้คุณยายหายเร็วๆ ✌🏻
#ไม่ต้องทำลายสถิติฟ้าใสนะยาย 🤣
#โอมมมมมขี้จงมา 💩

- - - -
🙏🏻 ร่วมสนับสนุนค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ที่
‘กองทุนย่อยเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่า’
เลขบัญชี 769-200562-0
ธนาคาร ไทยพาณิชย์

#เราจะช่วยช้างไปด้วยกัน
#WildlifeUnitKU

Photos from Environman's post
02/02/2021

Photos from Environman's post

ติดตามสาระดีๆ ได้ที่ Youtube อีกช่องทางนึงนะครับhttps://youtu.be/UfaqTqLCKbk
06/01/2021
EP.20 กิน ”ซีฟู้ด” อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงโควิด - 19

ติดตามสาระดีๆ ได้ที่ Youtube อีกช่องทางนึงนะครับ

https://youtu.be/UfaqTqLCKbk

ปีใหม่แบบนี้ การฉลองการสังสรรค์ย่อมเป็นของคู่กัน แล้วถ้าจะมีเมนูซีฟู้ดด้วยล่ะ ในช่วงนี้!!! จะปลอดภัยไหม? จ...

หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ Kasetsart University Raptor Rehabilitation Unit
01/01/2021

หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ Kasetsart University Raptor Rehabilitation Unit

Steppe eagle KU819
#นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ป

โลหิตจาง และบาดแผลเรื้อรังที่กล้ามเนื้อ ขนสำหรับบินหัก

+++++++++++++++++++
ประกาศหาผู้อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายการรักษาฟื้นฟูสุขภาพ

สอบถามทางข้อความ

++++++++++++++++++

31/12/2020
Vet KU Channel

Vet KU Channel

EP.20 กิน ”ซีฟู้ด” อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงโควิด - 19

ปีใหม่แบบนี้ การฉลองการสังสรรค์ย่อมเป็นของคู่กัน แล้วถ้าจะมีเมนูซีฟู้ดด้วยล่ะ ในช่วงนี้!!! จะปลอดภัยไหม? จะกินได้ไหม?

Vet KU Channel
โดย รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ @Win Surachetpong
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีคำตอบให้ ติดตามรับชมกันครับ

หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืมกด Like&Share กันด้วยนะครับ

31/12/2020
EP.20 กิน ”ซีฟู้ด” อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงโควิด - 19

EP.20 กิน ”ซีฟู้ด” อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงโควิด - 19

ปีใหม่แบบนี้ การฉลองการสังสรรค์ย่อมเป็นของคู่กัน แล้วถ้าจะมีเมนูซีฟู้ดด้วยล่ะ ในช่วงนี้!!! จะปลอดภัยไหม? จะกินได้ไหม?

Vet KU Channel
โดย รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ @Win Surachetpong
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีคำตอบให้ ติดตามรับชมกันครับ

หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืมกด Like&Share กันด้วยนะครับ

หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ Kasetsart University Raptor Rehabilitation Unit
31/12/2020

หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ Kasetsart University Raptor Rehabilitation Unit

สภาพของ #วันพระ
แร้งหิมาลัย วัยเด็ก ร่วงที่อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จ. ภูเก็ต วันที่ 29 ธันวาคม 2563

อาการยังทรงตัว อยู่ในความดูแลของ น.สพ.ทรงกฤต เจียรนัยศิลป์ (อดีตสัตวแพทย์สัตว์ป่าประจำกรมอุทยานแห่งชาติฯ)

วันพระ แสดงอาการอ่อนแรง หมดสภาพจากภาวะขาดอาหาร ขาดน้ำ และพบการติดเชื้อแทรกซ้อนมีไข้สูง

ขณะนี้ ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือด ออกซิเจนและยาปฏิชีวนะแล้ว
ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
หมอฟีฟ่า ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวัง ให้ทีมช่วยแร้งภูเก็ต​ช่วยกันเฝ้าดูอาการจากกล้อง 24-7

วันที่ 30ธค พบฝูงแร้งหิมาลัย ฝูงที่2 จำนวน 12 ตัว
ร่อนเหนือเกาะภูเก็ต
แต่ยังไม่เข้าพื้นที่ #ร้านอาหารแร้ง

++++++++++++++++

โครงการ ร้านอาหารแร้ง ณ จังหวัดภูเก็ต​
เปนความร่วมมือระหว่าง
โครงการวิจัยนกนักล่าและเวชศาสต​ร์การ​อนุรักษ์​
คณะสัตว​แพทยศาสตร์​ม. เกษตร​ศาสตร์​
และสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง
กรมอุทยานแห่งชาติ​ฯ

++++++++++++++++

#ช่วยสนับสนุนงบจัดซื้ออาหาร และกระบวนการฟื้นฟูสุขภาพให้แร้งพลัดถิ่น
ณ ร้านอาหาร (ให้)​แร้งภูเก็ต
บริจาคที่

#กองทุนวิจัยนกนักล่า
ธ.กรุงศรี​อยุธยา
หม​ายเลข #374-1-67289-9

ส​่งใบโอนเพื่อรับหนังสือขอบคุณจาก
คณะ​สัตวแพทยศาสตร์
ม. เกษตร​ศาสตร์
ที่อีเมล [email protected]

Wildlife Conservation Club Vet. KU
11/12/2020

Wildlife Conservation Club Vet. KU

📣 กลับมาพบกันอีกครั้งกับกิจกรรมบรรยายความรู้ในโครงการสื่อความหมายธรรมชาติที่ทุกคนรอคอย❗️❗️

โดยในครั้งนี้มาในหัวข้อ "ช่วยด้วย! ฉันกำลังจะสูญพันธุ์" ที่จะมาบรรยายเกี่ยวกับปัญหาการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่ารวมถึงบอกเล่าประสบการณ์การเป็นสัตวแพทย์สัตว์ป่า
โดย รศ.น.สพ.ดร. นิกร ทองทิพย์ (พี่หมอมะ) จากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

🌟การบรรยายจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 6 ชั้น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เวลา 16.40-18.30 น.
เริ่มลงทะเบียน 16.10 น.
👉 รับจำนวนจำกัด 100 คน

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย บุคคลภายนอกสามารถเข้าฟังบรรยายได้❗️
*สำหรับบุคคลภายนอกในการลงชื่อเข้าฟังบรรยาย
- ในหัวข้อคณะ เลือก ”บุคคลทั่วไป”
- ในหัวข้อรหัสนิสิต ตอบ ”-“

📌สามารถลงชื่อเพื่อเข้าฟังบรรยายกันได้ที่
👉🏻 https://docs.google.com/forms/d/1ave1D08LzZPsU06OvlffApJ-Jz0Y759qaCYzhxQ-aDo/edit

ห้ามพลาดกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ แล้วเจอกันนะคะ 💚

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิ...
07/12/2020

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวัน...
05/12/2020

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

Environman
25/11/2020

Environman

#บรรพบุรุษวาฬบรูด้า ยักษ์ทะเลบนผืนดิน บ้านแพ้ว! สำรวจขุดค้นโครงกระดูกวาฬเพิ่มเติม พบชิ้นส่วนสะสมอยู่ในตะกอนดินเหนียวทะเลโบราณหลายชิ้น สภาพสมบูรณ์ อายุหลายพันปี ห่างจากทะเล 15 กม. ตรวจสอบชนิดพบเป็นบรรพบุรุษของวาฬบรูด้า ตั้งชื่อ "อำแพง" | พร้อมซากสัตว์ทะเลอื่นๆ นำไปสู่การเข้าใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพิ่มเติม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อติดตามการสำรวจขุดค้นโครงกระดูกวาฬ หลังได้รับแจ้งการค้นพบจาก บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เจ้าของพื้นที่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

การสำรวจขุดค้นซากวาฬ เป็นไปตามหลักวิชาการโดย กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่

ผลการสำรวจขุดค้นเพิ่มเติม พบว่าชิ้นส่วนกระดูกวาฬสะสมตัวอยู่ในตะกอนดินเหนียวทะเลโบราณ โครงกระดูกวาฬที่พบมีการเปลี่ยนสภาพจากการแทนที่ของแร่ธาตุอื่นยังไม่สมบูรณ์ ส่วนใหญ่มีสภาพค่อนข้างเปราะบาง ดังนั้นจึงเร่งทำการสำรวจขุดค้น ตั้งแต่วันที่ 9 -15 พฤศจิกายน 2563 พบมีกระดูกวาฬอีกหลายชิ้นที่เรียงตัวต่อเนื่อง และขุดค้นได้มากกว่าร้อยละ 50 ประกอบไปด้วย กระดูกสันหลังที่สมบูรณ์ 19 ชิ้น กระดูกซี่โครง ข้างละ 5 ชิ้น สะบักไหล่ และแขน (ครีบ) ด้านซ้าย

ต่อมามีการสำรวจเพิ่มเติมอีกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผลการค้นพบชิ้นส่วนกระดูกวาฬเพิ่มเติมมากกว่าร้อยละ 80 ได้แก่ กระดูกสันหลังส่วนลำตัวถึงส่วนคอ กระดูกซี่โครง และกะโหลกพร้อมขากรรไกรสภาพสมบูรณ์

หลังจากนี้จะนำตัวอย่างไปอนุรักษ์ในห้องปฏิบัติการและเตรียมศึกษาวิจัยเพื่อระบุสายพันธุ์ต่อไป

นอกจากโครงกระดูกวาฬ คณะสำรวจยังพบซากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในบริเวณโดยรอบ อาทิ ฟันฉลาม ฟันกระเบน เปลือกหอย ปูทะเล เพรียงทะเล และเศษไม้ และได้นำตัวอย่าง เปลือกหอย ซากพืช และกระดูกวาฬ ส่งวิเคราะห์หาอายุด้วยวิธีศึกษาธาตุคาร์บอน-14 (C-14) คาดว่าจะทราบผลประมาณอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า

จากการพบโครงกระดูกวาฬบนแผ่นดิน ซึ่งห่างจากชายฝั่งทะเลปัจจุบันประมาณ 15 กม. ในครั้งนี้ เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ถึงการรุกของน้ำทะเลเข้ามาในแผ่นดินเมื่อหลายพันปีก่อน อีกทั้งสามารถศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของวาฬและสัตว์ทะเลในอดีต และได้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพจากการพบซากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ร่วมกับวาฬ

นอกจากนี้ผลที่ได้จากการสำรวจด้วยวิธีการเจาะสำรวจศึกษาชั้นตะกอนดินและเทียบสัมพันธ์ ยังช่วยในการแปลความหมายถึงสภาพแวดล้อมในอดีต การหาขอบเขตชายทะเลโบราณในพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ตลอดจน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลในปัจจุบันและอนาคตที่มีผลจากปัจจัยทางธรณีวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งจะได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีดำเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ต่อไป

ด้านดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ภูเก็ต) เผยสรุปชนิดเป็นบรรพบุรุษของวาฬบรูด้า Balaenoptera edeni ซึ่งอาศัยในอ่าวไทยเมื่อมากกว่า 3,000 ปีที่แล้ว อายุที่แท้จริงรอผลการทำ Age dating โดยกรมทรัพยากรธรณีอีกที แต่ที่แน่ๆวาฬบรูด้าอยู่ที่นี่มาก่อนคนไทยทั้งหมด โดยให้ชื่อวาฬตัวนี่ว่า "อำแพง"

ที่มา

https://www.facebook.com/165599417196079/posts/1086445291778149/?d=n

https://www.facebook.com/190912654289573/posts/3460532123994260/?d=n

https://www.facebook.com/1523107561151019/posts/3187196894742069/?d=n

https://www.facebook.com/796062751/posts/10158627650857752/?d=n

https://www.facebook.com/571457109573409/posts/3670587012993721/?d=n

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่

https://m.facebook.com/thaiwhales/

ที่อยู่

Faculty Of Veterinary Medicine Kasetsart University 50 Ngamwongwan Rd. Ladyao Jatujak
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

027971900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Vet KU Channelผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอโทษนะคะ พอดีเจอนกบาดเจ็บบริเวณขา อยู่ที่ Tops หน้าม.เกษตร เห็นมา 3 วันแล้ว ตอนนี้ยังอยู่ที่เดิม ไม่ทราบว่ามีใครพอจะช่วยเหลือได้ไหมคะ เราเดินผ่านช่วงเย็นแต่ไม่รู้จะพาไปยังไงค่ะ เข้าใจว่า รพ.ปิดแล้ว ขอความกรุณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
**** ขออนุญาตเจ้าของเพจแจ้งข่าวสาร กิจกรรมเพื่อน้องหมา น้องแมวค่ะ **** 🐶🐱🚩 มาแล้วค่ะ สำหรับคนรักน้องหมาน้องแมวกับกิจกรรมดีๆที่จะทำให้สัตว์พิการได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง สำหรับโครงการ "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต" : Wheelchair for Pets🚩🐱🐶 🎁 เปิดอบรมวีลแชร์เพื่อสัต์พิการครั้งที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น – 12.00 น. ณ ห้องทรงเลี้ยง อาคาร โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 💌 ท่านใดที่สนใจ สามารถ ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้นะคะ https://goo.gl/forms/5KIKUNgWqnFm3qA93 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel. 092-5650004 ,02-7971967 💖💖ลงทะเบียนกันเข้ามาเยอะๆนะคะ💖💖