ศูนย์บริการสาธารณสุข31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร

ศูนย์บริการสาธารณสุข31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และบำบัดยาเสพติด

เปิดเหมือนปกติ

15/07/2020
เนื่องจากคู่สายโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุขเสียและ TOT กำลังดำเนินการแก้ไข ท่านที่ต้องการจะติดต่อกับศูนย์บริการสาธารณ...
25/06/2020

เนื่องจากคู่สายโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุขเสียและ TOT กำลังดำเนินการแก้ไข
ท่านที่ต้องการจะติดต่อกับศูนย์บริการสาธารณสุขหรือ ประสานงานใดๆ สามารถติดต่อได้ตามเบอร์นี้

วันที่12 มิ. ย. งานอนามัยชุมชน ศูนย์ฯ31 เป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมในชุมชน​จ​รัญ​ฯ​66​/1 มี​ประธาน​ชุมชน​คุ​ณนวลสกล​(แแหม่ม...
16/06/2020

วันที่12 มิ. ย. งานอนามัยชุมชน ศูนย์ฯ31 เป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมในชุมชน​จ​รัญ​ฯ​66​/1 มี​ประธาน​ชุมชน​คุ​ณนวลสกล​(แแหม่ม)​ จัดกิจกรรมร่วมกับ​ กศน. ศูนย์​สาธารณสุข 31 ให้ความ​รู้กับผู้​สูงอายุใน ชุมชน​ มีหัว​ข้อ​ว่าเราจะใช้ชีวิต​อย่างไร​หลังโควิด 19 นี้

ศูนย์บริการสาธารณสุข31 เอิบ-จิตร  ทังสุบุตร  ขอขอบคุณสำหรับคำชื่นชมให้กำลังใจในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่คำติชม เราน้อมรั...
11/06/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ขอขอบคุณสำหรับคำชื่นชมให้กำลังใจในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่
คำติชม เราน้อมรับมาแก้ไข และกำลังใจที่ส่งมาเติมเต็มพลังการทำงานให้พวกเรา

วันที่ 24 มีนาคม 2563 แพทย์หญิงลดาวัลย์   นวลแจ่ม  ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 31 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ น...
24/03/2020

วันที่ 24 มีนาคม 2563 แพทย์หญิงลดาวัลย์ นวลแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 31 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ นโยบายและมาตรการ การให้บริการประชาชน การควบคุมและป้องกันโรค COVID-19 ในสถานบริการสาธารณสุข

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุข31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร's post
23/03/2020

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุข31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร's post

ข้อปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจำวัน ในช่่วงการระบาดของ COVID-19ขอขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข
23/03/2020

ข้อปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจำวัน ในช่่วงการระบาดของ COVID-19

ขอขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต ชี้สามัคคีคือพลัง ชูนโยบาย “อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อทุกคน” สามัคคีกันสร้างระยะห่างระหว่างบุคคล ลดปัญห...
23/03/2020

กรมสุขภาพจิต ชี้สามัคคีคือพลัง ชูนโยบาย “อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อทุกคน” สามัคคีกันสร้างระยะห่างระหว่างบุคคล ลดปัญหาการระบาดของ COVID-19 https://bit.ly/3dgbavz

ขอขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

อาวุธที่เราจะใช้ต่อสู้กับไวรัสโคโรนาได้ คือ การล้างมือขอขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข
20/03/2020

อาวุธที่เราจะใช้ต่อสู้กับไวรัสโคโรนาได้ คือ การล้างมือ

ขอขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ไม่ควรใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้าขอขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข
20/03/2020

ไม่ควรใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า

ขอขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

3 ล. ลด เลี่ยง ดูแล ป้องกัน COVID-19ขอขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข
20/03/2020

3 ล. ลด เลี่ยง ดูแล ป้องกัน COVID-19

ขอขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 17 มีค.63 เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงไม้สหยูเนี่ยนวูด และชุมชนหลัง รร.วัดวิมุติยาราม เขตบางพลัด เวลา ~6.30 น. ต่อมาในเวล...
20/03/2020

วันที่ 17 มีค.63 เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงไม้สหยูเนี่ยนวูด และชุมชนหลัง รร.วัดวิมุติยาราม เขตบางพลัด เวลา ~6.30 น. ต่อมาในเวลา 10.30 น.ทางทีมงานเยี่ยมบ้าน นักสังคมสงเคราห์ นักจิตวิทยา นักกายภาพ ศบส.31 เอิบ จิตร ทังสุบุตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบเหตุในชุมชน พบบ้านเรือนเสียหาย 13 หลัง ผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ส่งต่อ รพ. 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ศูนย์บริการสาธารณสุข31 (เอิบ จิตร -ทังสุบุตร)ทำการตรวจคัดกรองผู้รับบริการตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการแพร่ ระบาดของโร...
11/03/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข31 (เอิบ จิตร -ทังสุบุตร)
ทำการตรวจคัดกรองผู้รับบริการตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ณ.วันที่ 27กพ.63
- ผู้รับบริการจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
- มีการคัดกรองผู้ป่วยโดยแยกความเสี่ยงโดยใช้สติ๊กเกอร์สี
- มีจุดให้บริการตรวจรักษากลุ่มเสี่ยงแยกต่างหาก
- มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการคัดกรองและให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันตัวเองที่ถูกต้อง
- มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

วันที่4 มีนาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร สำนักงานเขตบางพลัดและตัวแทนครูในโรงเรียนร่วม สุ่มสำรวจลู...
04/03/2020

วันที่4 มีนาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร สำนักงานเขตบางพลัดและตัวแทนครูในโรงเรียนร่วม สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดวิมุตยาราม จำนวนภาชนะที่สำรวจ = 23 ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย CI=0 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ,จุดเสี่ยงภายในบริเวณโรงเรียนที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมแจกใบปลิวความรู้เรื่องไข้เลือดออก

วันที่ 27/02/2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ร่วมกับ สำนักงานเขตบางพลัด สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน...
04/03/2020

วันที่ 27/02/2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ร่วมกับ สำนักงานเขตบางพลัด สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านชายน้ำ และหมู่บ้านอรุณอัมรินทร์วิลล่าพร้อมทั้งให้คำแนะนำ การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ,จุดเสี่ยงที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมแจกใบปลิวความรู้เรื่องไข้เลือดออก

ศูนย์ 31 คัดกรองคนไข้ทุกรายที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
04/03/2020

ศูนย์ 31 คัดกรองคนไข้ทุกรายที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อป้องกันความเสี่ยง

☑️ การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิทธิบัตรทอง, สิทธิ 30 บาท) กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โ...
03/03/2020

☑️ การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิทธิบัตรทอง, สิทธิ 30 บาท) กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

☎️ สอบถามข้อมูลเรื่องสิทธิ การใช้สิทธิบัตรทอง โทร สายด่วนสปสช .1330

☎️ สอบถามข้อมูลเรื่องโรคโควิด-19 โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ขอขอบคุณภาพจาก : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ร่วมกับ กศน. จัดกิจกรร...
28/02/2020

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ร่วมกับ กศน. จัดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชุมชนวัดภานุรังษี ดังนี้
- ให้ความรู้เรื่อง ฝุ่นPM 2.5 และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 แก่ประชาชน
- สาธิตการสวมหน้ากากอนามัย
- แจกหน้ากากอนามัย สื่อแผ่นพับ​ไวรัสโคโรน่าและผุ่น PM 2.5 ให้แก่ประชาชน
- สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง7ขั้นตอน
- สอนสาธิตทำแอลกอฮอล์สเปรย์

ศูนย์ฯ31 มีการคัดกรองคนไข้ทุกรายที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
27/02/2020

ศูนย์ฯ31 มีการคัดกรองคนไข้ทุกรายที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อป้องกันความเสี่ยง

กลับมาจากประเทศเสี่ยง ต้องทำตัวยังไง?ขอขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข
26/02/2020

กลับมาจากประเทศเสี่ยง ต้องทำตัวยังไง?

ขอขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.phpข...
26/02/2020

คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

ขอขอบคุณภาพจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มือของคุณอาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 19สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.ph...
26/02/2020

มือของคุณอาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 19

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

ขอขอบคุณภาพจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ยิ่งรู้เร็ว! ลดการแพร่เชื้อ! เช็กอาการตามนี้!สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.p...
26/02/2020

ยิ่งรู้เร็ว! ลดการแพร่เชื้อ! เช็กอาการตามนี้!

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

ขอขอบคุณภาพจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องค์การอนามัยโลก แนะนำวิธีล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ขอขอบคุณภาพจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
26/02/2020

องค์การอนามัยโลก แนะนำวิธีล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ขอขอบคุณภาพจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ร่วมกับ กศน. จัดกิจกร...
26/02/2020

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ร่วมกับ กศน. จัดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชุมชนมะพร้าวคู่ ดังนี้
- ให้ความรู้เรื่อง ฝุ่นPM 2.5 และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 แก่ประชาชน
- สาธิตการสวมหน้ากากอนามัย
- แจกหน้ากากอนามัย สื่อแผ่นพับ​ไวรัสโคโรน่าและผุ่น PM 2.5 ให้แก่ประชาชน
- สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง7ขั้นตอน
- สอนสาธิตทำแอลกอฮอล์สเปรย์

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30  น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร  ทังสุบุตร ให้ความรู้เรื่อง ฝุ่นPM2.5แ...
24/02/2020

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ให้ความรู้เรื่อง ฝุ่นPM2.5และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 สาธิตการสวมหน้ากากอนามัย
การล้างมือ7ขั้นตอน แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล แก่นักเรียนโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ร่วมกับหน่วยงานราชการ...
24/02/2020

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ร่วมกับหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดภคินีนาถ เขตบางพลัด ดังนี้
- ให้ความรู้เรื่อง ฝุ่นPM 2.5 และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 แก่ประชาชน
- สาธิตการสวมหน้ากากอนามัย
- แจกหน้ากากอนามัย สื่อแผ่นพับ​ไวรัสโคโรน่าและผุ่น PM 2.5 ให้แก่ประชาชน
- สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง7ขั้นตอน

หน้ากากอนามัย..ใส่อย่างไรให้ถูกต้องขอขอบคุณภาพจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
20/02/2020

หน้ากากอนามัย..ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง

ขอขอบคุณภาพจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

19 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร เข้าร่วมโครงการชุมชนสัญจร ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดรวกบางบำหรุ...
20/02/2020

19 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร เข้าร่วมโครงการชุมชนสัญจร ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดรวกบางบำหรุ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 57
โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 แนวทางการปฏิบัติตัวในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5 และให้ความรู้โรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา(covid-19) พร้อมสาธิตการสวมใส่หน้ากากอนามัย

วันที่ 5 ก.พ 63 เวลา 8.00 น. ศูนย์ฯ 31 โดยพยาบาลอนามัยโรงเรียน ให้ความรู้เรื่องฝุ่นPM 2.5 และโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวร...
05/02/2020

วันที่ 5 ก.พ 63 เวลา 8.00 น. ศูนย์ฯ 31 โดยพยาบาลอนามัยโรงเรียน
ให้ความรู้เรื่องฝุ่นPM 2.5 และโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรนาไวรัส สายพันธ์ใหม่ สาธิตการใส่หน้ากากอนามัยสาธิตการล้างมือแก่นักเรียนโรงเรียนวัดเทพากร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร โดยพยาบาลอนามัยโรงเรียนร่วมกับสถานีตำร...
03/02/2020

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 น.
ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร โดยพยาบาลอนามัยโรงเรียนร่วมกับสถานีตำรวจบางพลัด รณรงค์ให้ความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5 และโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ สาธิตการใส่หน้ากากอนามัย แจกหน้ากากอนามัย และสาธิตการล้างมืออย่างถูกวิธี ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดรวก

ศูนย์บริการสาธารณสุข31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร's cover photo
31/01/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร's cover photo

ใส่หน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจได้นะคะขอขอบคุณภาพจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
31/01/2020

ใส่หน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจได้นะคะ

ขอขอบคุณภาพจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มารู้จัก ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019ขอขอบคุณภาพจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
31/01/2020

มารู้จัก ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019

ขอขอบคุณภาพจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วิธีป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 ขอขอบคุณภาพจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
31/01/2020

วิธีป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019

ขอขอบคุณภาพจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่

252 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 84/1 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
Bangkok
10700

รถโดยสารสาธารณะ สาย 18, 203, 170, และรถสองแถวเล็ก (ซูบารุ)

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ 252 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 84/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ

จันทร์ 17:00 - 18:00
จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 17:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 17:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 17:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 17:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624347303

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการสาธารณสุข31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทางคลีนิคบัตรทองโดนยกเลิกไม่ทราบว่าจะมาขอรับยาที่ศูนย์แทนได้ไหมคะ
ขอบอกเล่านะค่ะ ไม่ใช่อยากจะประจาน คือวันนี้ดิฉันท้องเสียและอาเจียน และไปหาหมอตอนเย็น พยาบาลที่รับเรื่อง ห้องการเงิน ห้องยา แต่ละท่านล้วนแล้วแต่พูดจาดีบริการดีมากค่ะ #แต่หมอที่ตรวจไข้วันนี้ช่วงเย็นเป็นอะไรมากไหมค่ะ #ดิฉันเคยไปหาหมอที่นี่ครั้งล่าสุดน่าจะปีที่แล้วไปด้วยอาการท้องเสีย #หมอท่านนี้ถามดิฉันว่าครั้งก่อนก็มาด้วยอาการท้องเสียดิฉันก็ตอบว่าใช่ #และหมอถามดิฉันต่ออีกว่าท้องเสียจริงรึป่าวเนี่ยที่มา #ดิฉันก็ตอบไปว่าท้องเสียจริงๆสิค่ะใครจะมาล้อเล่น #มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะค่ะแต่จรรยาบรรณ์ัของคนเป็นหมอสมควรพูดแบบนี้หรอค่ะ #คุณมีหน้าที่ตรวจและวินิจฉัยโรคของคนไข้ใช่ไหมค่ะ #หมอแบบนี้ไม่สมควรเอามาทำงานอยู่ที่ศูนย์หรอกค่ะ #อยากรู้เรียนจบหมอมาได้ยังไง #จรรยาบรรณของการเป็นหมอยังไม่มีเลย #ขอบอกเลยค่ะว่าไม่พอใจอย่างมากค่ะ #ไม่ทราบว่าที่อนามัยนี่มีเขียนขอความคิดเห็นไหมค่ะจะเขียนบรรยายหน่อยค่ะ
ฉีดวัคซีนเด็กวันไหนบ้างค่ะ