Digital TV (NBTC)

Digital TV (NBTC) digital.nbtc.go.th

📣 อย่าลืม!!!ปรับจูนเครื่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีในแต่ละพื้นที่ ตามวันเวลาที่กำหนดตามแผนการปรับความถี่ด้วยนะครับ 😄
07/10/2020

📣 อย่าลืม!!!
ปรับจูนเครื่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีในแต่ละพื้นที่ ตามวันเวลาที่กำหนดตามแผนการปรับความถี่ด้วยนะครับ 😄

📺🗼 5 ตุลาคม เตรียมปรับความถี่-จูนเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลใหม่!!!

การปรับเปลี่ยนความถี่ทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่น 700 MHz ที่ได้เริ่มดำเนินการทั่วประเทศ ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา จนถึงพฤศจิกายนนี้ สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม และพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ มีแผนการปรับเปลี่ยนความถี่ดังกล่าวตามโพสต์นี้

รายละเอียดการปรับเปลี่ยนความถี่และการปรับจูนเครื่องรับสัญญาณฯ ติดตามได้ทาง https://www.youtube.com/channel/UCQ0_kW0uFB-tbGHHypzRJnw

อิ่มตากับภาษามือขนาดใหญ่เต็มจอ เสิร์ฟทุกอรรถรสสาระบันเทิง4 รายการใหม่ “Thai PBS Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ” เลือกสรรโดยค...
24/09/2020

อิ่มตากับภาษามือขนาดใหญ่เต็มจอ เสิร์ฟทุกอรรถรสสาระบันเทิง
4 รายการใหม่ “Thai PBS Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ” เลือกสรรโดยคนพิการทางการได้ยิน เพื่อคนพิการทางการได้ยิน ทาง www.thaipbs.or.th/BigSign

#WatchNow : 📺 4 รายการใหม่ “Thai PBS Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ” เลือกสรรโดยคนพิการทางการได้ยิน เพื่อคนพิการทางการได้ยิน

Thai PBS Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ บริการจากไทยพีบีเอส เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูล ข่าวสาร สารประโยชน์ พร้อมความบันเทิงให้กับกลุ่มคนพิการทางการได้ยินอย่างครบครัน

ตามที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศให้ทุกวันที่ 23 กันยายนของทุกปีเป็น "วันภาษามือโลก” หรือ International Day of Sign Languages เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับภาษามือ ภาษาสื่อสารของกลุ่มคนพิการทางการได้ยิน ไทยพีบีเอสจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง โดยเปิดพื้นที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูล ข่าวสาร สารประโยชน์ พร้อมความบันเทิงในงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก (International Week of the Deaf) และวันภาษามือ ซึ่งจะจัดในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนในทุกปี ด้วยการผลิต Thai PBS Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ 4 รายการใหม่ที่เลือกสรรโดยคนพิการทางการได้ยิน เพื่อคนพิการทางการได้ยิน เช่น

• สร้างแรงบันดาลใจ จากกีฬา ผ่านละคร “ลูกเหล็กเด็กชอบยก”
• เปลี่ยนสุขภาพ เปลี่ยนตัวเอง ไปกับ “ชีวิตออกวิ่ง”
• สำรวจผู้คน เพื่อเรียนรู้และอยู่ร่วมกันใน “ยินดีที่ได้รู้จัก”
• ซึมซับคุณค่าวิถีไทย ผ่านเรื่องราวของอาหารในละคร “ปลายจวัก”

อิ่มตากับภาษามือขนาดใหญ่เต็มจอ เสิร์ฟทุกอรรถรสสาระบันเทิงได้แล้ววันนี้ ทาง www.thaipbs.or.th/BigSign

ที่มา : thaipbs , ส่องสื่อ

#สื่อเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน
#เข้าถึงข่าวสารอย่างเท่าเทียม
#Bigsign #ภาษามือใหญ่เต็มจอ

📶 การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คืออะไร?
21/08/2020

📶 การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คืออะไร?

📶 การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คืออะไร?

การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คือ การเรียกคืนคลื่นความถี่จากกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางส่วน เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ซึ่งอาศัยเทคโนโลยี 4G/5G โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานคลื่นความถี่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

กระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่ในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางสากลโดยจะปรับเปลี่ยนการใช้งานคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยจากเดิมบนคลื่นความถี่ย่าน 510 – 790 MHz เปลี่ยนเป็น 470 – 694 MHz ซึ่งคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่กลับคืนมานั้นได้นำไปจัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยจะสามารถเปิดให้บริการระบบ 4G/5G ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ด้วยเหตุนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายและปรับเปลี่ยนความถี่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

อ่านรายละเอียดแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Implementation Plan) ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เพิ่มเติม ได้ที่ 700.nbtc.go.th/ข้อมูลเทคนิค

ศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลทีวีใหม่หลังการเรียกคืนความถี่ 700 MHz ในระหว่างเดือนก...
19/08/2020

ศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลทีวีใหม่หลังการเรียกคืนความถี่ 700 MHz ในระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 กันด้วยนะครับ 😃

📺 "ดิจิตอลทีวี" สัญญาณกลับมาครบจบที่ จูน !!! 📺

สำนักงาน กสทช. กำหนดแผนการปรับปรุงโครงข่ายดิจิตอลทีวีหลังเรียกคืนคลื่นความถี่ 7️⃣0️⃣0️⃣ MHz ในระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563

การปรับเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลทีวีใหม่นี้ ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถรับชมได้ในบางพื่นที่ อย่างไรก็ดี ผู้รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Set Top Box) หรือดิจิตอลทีวี สามารถดำเนินการปรับจูนสัญญาณดิจิตอลทีวีได้เองง่ายๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อรับสัญญาณดิจิตอลทีวีและกลับมารับชมตามปกติได้อีกครั้ง

ตัวอย่างการจูนสำหรับกล่อง
https://700.nbtc.go.th/check-set-top-box

ตัวอย่างการจูนสำหรับทีวี
https://700.nbtc.go.th/check-tv

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบวันเวลาปรับเปลี่ยนสัญญาณในพื้นที่ พร้อมคู่มือการจูนสัญญาณโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://700.nbtc.go.th หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 020-700-700

ช่องการศึกษาสำหรับเด็กช่องใหม่ โดย ไทยพีบีเอส เริ่มออกอากาศวันนี้นะครับ 🤗
01/07/2020

ช่องการศึกษาสำหรับเด็กช่องใหม่ โดย ไทยพีบีเอส
เริ่มออกอากาศวันนี้นะครับ 🤗

😆🦸‍♂️ชวนร่วมสนุกกิจกรรม แชะจอรอชม #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก ลุ้นรับเสื้อยืด 50 รางวัล

ไทยพีบีเอสชวนแฟน ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับช่องโทรทัศน์ใหม่เพื่อการเรียนรู้ “ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก” ซึ่งจะเริ่มออกอากาศวันนี้ (1 กรกฎาคม) กับกิจกรรม “แชะจอรอชม #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก” ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับเสื้อยืด 50 รางวัล

กติกาง่าย ๆ ดังนี้

1. ถ่ายเซลฟี่หรือภาพหน้าโทรทัศน์ที่มีสัญลักษณ์ ALTV
2. โพสต์ใต้คอมเมนต์กิจกรรมทาง Facebook @ALTV4 (https://www.facebook.com/ALTV4/photos/a.122330732847382/127071705706618/?type=3&theater)
3. บอกความคาดหวัง หรืออยากดูรายการแบบใดบนช่อง ALTV
4. แชร์โพสต์กิจกรรมไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัว (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
5. ติด #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก

ผู้ที่ได้รับเลือกจากทีมงาน จะได้รับเสื้อยืด ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ท่านละ 1 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลภายใน 7 กรกฎาคม 2563 ทาง Facebook @ALTV4

สำหรับผู้ใดที่กดช่องหมาย 4 แล้วไม่พบช่องดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามกับทีมงานที่พร้อมช่วยเหลือในการปรับจูนสัญญาณ โทร 02-790-2314-5 (วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.)

Self regulation in broadcasting
01/06/2020

Self regulation in broadcasting

📺 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 ไทยพีบีเอสปรับปรุงช่องรายการบนโครงข่ายทีวีดิจิตอล ผู้ชมต้องปรับจูนสัญญาณใหม่

📡 โครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส จะทำการปรับปรุงช่องรายการบนโครงข่าย โดยจะเริ่มให้บริการช่องรายการ NEW18 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งอาจจะกระทบต่อการรับชมช่อง DLTV10

- สำหรับการรับชมในระบบภาคพื้นดินผ่านสายอากาศ
จะต้องทำการปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ใหม่

- สำหรับการรับชมในระบบดาวเทียม ผู้ให้บริการโครงข่ายจะทำการปรับปรุงสัญญาณโดยวิธี Over-the-Air (OTA)
หากไม่สามารถรับชมได้ ให้ทำการปิดและเปิดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ที่ https://broadcast.nbtc.go.th/tune

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1200 หรือ 02-790-2314-5

ที่มา : Thai PBS

Self regulation in broadcasting
20/05/2020

Self regulation in broadcasting

📺🧒👦พร้อมทดลองออกอากาศ ALTV “ทีวีเรียนสนุก” ไทยพีบีเอสช่องหมายเลข 4 เริ่ม 1 กรกฎาคมนี้

ไทยพีบีเอส พร้อมเดินหน้าเตรียมทดลองออกอากาศ Active Learning TV (ALTV) “ทีวีเรียนสนุก” ทางช่องหมายเลข 4 เริ่มทดสอบ 1 กรกฎาคมนี้ หลังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติอนุมัติให้ไทยพีบีเอสใช้ทีวีดิจิทัลภาคพื้นดินช่องหมายเลข 4 ดำเนินการจัดเนื้อหาและผังรายการให้ตอบสนองการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า ด้วยปัจจัยเร่งเรื่องของสถานการณ์ COVID-19 ที๋ประเทศไทยได้เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ส่งผลให้รูปแบบการจัดการศึกษาของไทยมีแนวโน้มที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป อาจมีหลากหลายรูปแบบผสมกัน ALTV จึงดำเนินการแบบ Multi Platform ที่ดึงการมีส่วนร่วมของ 4 องค์ประกอบ คือ เด็ก ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีบทบาทสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มาร่วมกันสร้างนิเวศการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ชีวิตวิถีใหม่ โดยเด็กต้องได้เรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะใหม่ ครูต้องได้พัฒนาและทบทวนทักษะการสอน ผู้ปกครองต้องได้มีโอกาสเตรียมตัวร่วมสร้างเสริมสมรรถนะกับลูก และชุมชนต้องได้มีบทบาทส่งเสริมการศึกษาเพื่อชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งไทยพีบีเอส มีความพร้อมทั้งประสบการณ์และทำงานบนฐานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ ALTV อาทิ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เครือข่ายพ่อแม่ และเครือข่ายผู้ผลิตรายการเด็ก

ทั้งนี้ ALTV จะเสริมกลุ่มช่องทีวีเพื่อการศึกษาด้วยการออกแบบเนื้อหาและผังรายการให้ผสมผสานกลุ่มสาระวิชาเข้ากับการเสริมสร้างสมรรถนะของเด็ก โดยเนื้อหาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน 43% ครู 34% พ่อแม่ 23% แยกตามประเภทรายการเป็นสาระความรู้เสริมการศึกษา 40% สาธิตการสอนของครู 36% รายการเนื้อหาสำหรับครอบครัว สถานการณ์ปัจจุบัน และอื่น ๆ 24%

การเกิดขึ้นของ ALTV “ทีวีเรียนสนุก” นับว่าเป็นการตอบสนองสังคมที่มีเสียงเรียกร้องต้องการให้มีช่องทีวีเพื่อการเรียนรู้มาอย่างยาวนาน ไทยพีบีเอสจึงขอขอบคุณ กสทช. ที่มีมติอนุมัติให้ ALTV ได้ทดลองออกอากาศในเดือนกรกฎาคม โดย ALTV จะเริ่ม Soft launch ในเดือนมิถุนายนบนช่องทางต่าง ๆ และจะออกอากาศตามผังรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในระหว่างทดลองออกอากาศนี้ ALTV จะมีการประเมินผล เพื่อพัฒนาการดำเนินการ และเตรียมความพร้อมในการขอพิจารณาเป็นใบอนุญาตถาวรต่อไป

ติดตามชมช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุก ได้ที่ช่องหมายเลข 4 ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00 – 20.30 น. เริ่ม 1 กรกฎาคมนี้

ที่มา : thaipbs.or.th

Self regulation in broadcasting
19/05/2020

Self regulation in broadcasting

🖥 วิธีการรับชมช่องรายการเพื่อการศึกษาของทีวีในระบบต่างๆ 📺

สำนักงาน กสทช. แนะวิธีการค้นหาช่องสัญญาณเพื่อรับชมช่องรายการการศึกษาทางไกลให้กับเด็กและเยาวชนของไทยในช่วงโควิดนี้

#ช่องการศึกษาทางไกล
#เรียนรู้ช่วงโควิด

Self regulation in broadcasting
19/05/2020

Self regulation in broadcasting

👨‍🏫 แนะช่องทางการรับชมช่องรายการการศึกษาพร้อมข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองยุคโควิด
.
เริ่มออกอากาศแล้ววันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) สำหรับช่องรายการการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องดาวเทียม เคเบิล และช่องทางอื่นๆ โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
.
ทั้งนี้ ยังมีข้อแนะนำดีดีให้กับผู้ปกครองเพื่อดูแลเด็กๆ ในช่วงที่ต้องมีการเรียนผ่านระบบทางไกลจากที่บ้านให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย
.
ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#เรียนรู้ยุคโควิด

ใครใช้งาน Zoom อยู่บ้างในช่วงนี้ คงต้องเพิ่มความระมัดระวังและลองตรวจสอบเบื้องต้นกันด้วยนะ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ^ ^
21/04/2020

ใครใช้งาน Zoom อยู่บ้างในช่วงนี้ คงต้องเพิ่มความระมัดระวังและลองตรวจสอบเบื้องต้นกันด้วยนะ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ^ ^

บัญชี Zoom กว่า 500,000 รายการ หลุดบน dark web
.
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) อ้างอิงสื่อเว็บไซต์ Bleeping Computer ซึ่งรายงานว่า บริษัทด้านความมั่นคงปลอดภัย Cyble พบรายการบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับล็อกอินระบบ Zoom มากกว่า 500,000 รายการ ถูกประกาศขายและแจกฟรีบนฟอรัมของแฮ็กเกอร์และ dark web
.
ข้อมูลดังกล่าว ประกอบไปด้วย อีเมล รหัสผ่าน ลิงก์สำหรับการประชุม และรหัสผ่านที่ใช้เข้าห้องประชุม ซึ่งพบว่าสามารถใช้ล็อกอินได้จริงกับอีเมล และโดยเฉพาะบัญชีการล็อกอินของระบบ Zoom ได้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกใช้รหัสผ่านเดียวกันในทุก ๆ ระบบ
.
สำหรับผู้ใช้งาน Zoom สามารถตรวจสอบว่าบัญชีของตนเองเคยถูกขโมยมาก่อนหน้านี้หรือไม่ ผ่านบริการของเว็บไซต์ https://haveibeenpwned.com และ https://www.amibreached.com
.
ทั้งนี้ ทาง Zoom แจ้งว่าได้ประสานกับบริษัทภายนอกเพื่อตรวจสอบบัญชีที่ได้รับผลกระทบ โดยเบื้องต้นจะล็อคการใช้งานบัญชีและแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ที่ถูกนำบัญชีมาประกาศขายได้เปลี่ยนรหัสผ่านก่อนการใช้งานในครั้งถัดไป
.
และไทยเซิร์ตยังมีข้อแนะนำผู้ใช้งาน Zoom ถึงวิธีการป้องกันเบื้องต้นด้วยตัวเอง ดังนี้
.
1.ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีใช้งานของระบบ Zoom รวมถึงที่ระบบต่าง ๆ โดยเฉพาะบัญชีที่ใช้รหัสผ่านเดียวกัน ต้องรีบเปลี่ยนก่อน และไม่ควรเปลี่ยนให้เหมือนกันกับระบบอื่น
.
2.ในกรณีที่ใช้งานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ให้แจ้งผู้ให้บริการทราบด้วย
.
3.ในกรณีที่เป็นบัญชีอีเมล (email) ให้หมั่นตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานย้อนหลังว่ามีการเข้าใช้ที่ผิดปกติหรือไม่ เช่น มีการเข้าใช้จากต่างประเทศ หรือเวลาที่ตนเองไม่ได้ใช้ หากพบความผิดปกติ ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านและเคลียร์เซสชันการล๊อกอิน รวมถึงควรมีการเปิดการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (two-factor authentication) เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยใช้กับการเข้าใช้งาน
.
4.ให้ตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมออนไลน์ในบัญชีต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติ ให้รีบปรึกษาผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
.
ที่มา : tcijthai.com, bleepingcomputer.com

อย่าลืมกดรับสิทธิ์กันนะครับ 😄
20/04/2020

อย่าลืมกดรับสิทธิ์กันนะครับ 😄

“กสทช.” เคาะโทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที 45 วัน กดรับสิทธิ 1-15 พ.ค.นี้ 📢📢📢
.
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือช่วงโควิด-19 ว่า กสทช.หารือกับโอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ราย และได้ข้อยุติว่าจะเปิดให้ผู้ใช้บริการโทรฟรีทุกเครือข่าย
.
ก่อนหน้านี้ รัฐบาล และ กสทช. ร่วมกับ ค่ายมือถือทั้ง 5 ค่าย ร่วมกันดำเนินโครงการเพิ่มเน็ตมือถือ 10 GB และอัพสปีดเน็ตบ้านเป็น 100 Mbps เพื่อสนับสนุนนโยบาย Work from Home ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำงานอยู่บ้านโดยมีบริการโทรคมนาคมรองรับการทำงาน การใช้ชีวิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนทำงาน และใช้ชีวิตอยู่ในเมือง .จบโครงการคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 20 ล้านเบอร์
.
และในครั้งนี้ รัฐบาล และ กสทช. ร่วมกับ ค่ายมือถือทั้ง 5 ค่าย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในช่วงโควิด-19 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน
.
โดยในรอบนี้จะไม่มีการจำกัดสิทธิ ไม่ว่าจะใช้เครือข่ายไหนก็สามารถรับสิทธิได้ แม้ว่าบุคคลนั้นๆ จะใช้บริการ 2-3 ค่าย (ยกเว้น เบอร์ที่จดทะเบียนผ่านนิติบุคคล และชาวต่างชาติ)
.
โครงการนี้ รัฐบาล กสทช. และค่ายมือถือทั้ง 5 ค่าย จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในช่วงโควิด-19 โดยเป็นโครงการ เปิดให้ประชาชนโทรมือถือฟรี 100 นาที ทุกเครือข่าย
.
📱สิทธิ์นี้สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน
(ยกเว้น เบอร์ที่จดทะเบียนผ่านนิติบุคคล และชาวต่างชาติ)
.
📱1 สิทธิ์ ต่อ 1 ค่าย
.
📱กดรับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พ.ค. 2563
.
📱กด * 170 * ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักที่ใช้ลงทะเบียนซิม ตามด้วย # แล้วกดโทรออก
.
📱เริ่มใช้งานได้ทันทีหลังได้รับ SMS ยืนยัน
.
📱มีระยะเวลาการใช้งานได้ 45 วัน
.
ที่มา : สำนักงาน กสทช. , kaohoon

17/04/2020
Self regulation in broadcasting

'รู้ สู้! COVID-19'
โควิด-19 เอาชนะได้ด้วยมือ 'พวกเราทุกคน'

'รู้ สู้! COVID-19'
โควิด-19 เอาชนะได้ด้วยมือ 'พวกเราทุกคน'
.
นอกจากทีมแพทย์ นักวิจัย หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายแล้ว 'เราทุกคน' ยังมีส่วนสำคัญที่จะทำให้โลกผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 นี้ไปได้
.
'รู้ สู้! COVID-19' แอนิเมชันตอนพิเศษน่ารักๆ จากเพจ 'รู้ สู้! Flood' ที่จะสื่อสารข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้
.
แชร์ต่อให้คนรอบข้างและคนที่คุณห่วงใยด้วยนะ🥰
.
สำหรับคลิปที่มีคำบรรยาย หรือ Subtitle ในภาษาอื่น
สามารถติดตามได้ทาง https://youtu.be/lchEVmOq2_Q
.
For subtitles in other languages, please follow this link here : https://youtu.be/lchEVmOq2_Q
.
#แอนิเมชันคิ้วๆ #สื่อเล่าเรื่อง
#เอาชนะโควิด #รู้สู้โควิด
#COVID19 #โควิด19

คน กทม. หากไม่ได้เป็นกลุ่มผู้ได้รับการยกเว้นตามประกาศ แต่มีเหตุจำเป็นต้องออกนอกบ้านช่วงเคอร์ฟิวส์ .จะต้องขออนุญาตและได้ร...
13/04/2020

คน กทม. หากไม่ได้เป็นกลุ่มผู้ได้รับการยกเว้นตามประกาศ แต่มีเหตุจำเป็นต้องออกนอกบ้านช่วงเคอร์ฟิวส์
.
จะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ
โดยใช้แบบฟอร์มตามโพสต์นี้ได้เลย ^ ^

กทม. ปล่อยแบบฟอร์ม “หนังสือขออนุญาตออกนอกบ้าน” สำหรับช่วงเคอร์ฟิว
.

#อัพเดทล่าสุด หลังจากที่นายกฯ ประกาศข้อกำหนดใหม่ เมื่อวันที่ 10 เม.ย.
.
#เคอร์ฟิว เวลาเดิม เพิ่มเติม ข้อยกเว้นใครบ้าง ต้องแสดงอะไรเป็นหลักฐาน ให้ใครรับรอง หรือต้องขออนุญาตใคร
เพื่อไม่ให้ผิดกฏหมาย ไม่โดนปรับ จับติดคุก‼️
.
กทม. ได้ออกแบบตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือสำหรับการรับรองและขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
.
📌 #หนังสือรับรอง ของบุคคลที่ทำงานในภาครัฐและเอกชนซึ่งได้รับการยกเว้น
.
1. แบบฟอร์มหนังสือรับรองภาครัฐ💂‍♀️
https://bit.ly/2JWh7jw
.
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองของเอกชน👨‍⚕️
https://bit.ly/2Vn0bZ2
.
.
📌📌 รวมทั้ง #หนังสือแบบคำขอ และ #หนังสืออนุญาต
กรณีบุคคลที่มีความจำเป็นนอกเหนือจากผู้ที่ได้รับยกเว้นตามประกาศเคอร์ฟิว
.
3. แบบฟอร์มหนังสือแบบคำขออนุญาต 🗣
https://bit.ly/34w4Xaw
.
4. แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต🔑
https://bit.ly/2VlF9dd
.
👇โดยทำการขออนุญาตได้ที่ :
.
- ผู้อำนวยการเขต หรือ 👩🏻‍💼👨🏻‍💼
- หัวหน้าสถานีตำรวจ 👮🏻‍♀️👮🏻‍♂️

ที่มา : พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร

13/04/2020
South China Morning Post

สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังน่าห่วง
ดูแลตัวเองกันดีๆ ด้วยนะครับ ^ ^

Live figures showing the latest numbers of confirmed cases and deaths in the rapidly spreading coronavirus outbreak that has killed at least 113,000 worldwide.

10/04/2020
Self regulation in broadcasting

หมั่นล้างมือ ทำความสะอาดมือกันบ่อยๆ ด้วยนะครับ

พยาบาลในรัฐมิชิแกน ออกมาเตือนสติ
ใครที่คิดว่าการสวมถุงมือแล้วจะปลอดภัยจากเชื้อโรคและไวรัส บอกเลยว่า คุณคิดผิด !!! เพราะหากแค่เราเผลอ ไม่ระมัดระวัง ไม่หมั่นทำความสะอาดและขยันล้างมือแล้วละก็ โอกาสที่จะติดเชื้อโรคและไวรัสก็ยังเกิดขึ้นได้โดยง่าย
.
คลิปสาธิตนี้ มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันในภาวะวิกฤตของไวรัสเป็นอย่างมาก เป็นคลิปที่กำลังโด่งดังและมีคนดูกว่าหลายล้านคนในโลกโซเชียล
.
ที่มา : SiamTownUs

#โควิด19 #covid19
#ย้ำเพื่อความปลอดภัย
#เตือนเพราะความห่วงใย
#เราจะผ่านมันไปด้วยกัน

ช่วงนี้ใครอยู่บ้านทำงาน ละติดรายการข่าวกันบ้างเอ่ย ^ ^
10/04/2020

ช่วงนี้ใครอยู่บ้านทำงาน ละติดรายการข่าวกันบ้างเอ่ย ^ ^

วิกฤติโควิด - ทำคนกรุงอยู่บ้านติดหน้าจอ 📺
.
“ข่าว” คอนเทนต์ฮีโร่ ดันเรตติ้งทีวีเสาร์-อาทิตย์พุ่งในรอบปี 📈
.
จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ได้มีมาตรการในการจัดการและควบคุมสถานการณ์ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่เริ่มจำกัดการเดินทาง ขอความร่วมมือให้ทุกคน อยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน (work from home) ทำให้เวลานี้ “ทีวี” กลายเป็นสื่อที่คนไทยหันมาเปิดดูมากขึ้น เพื่ออัพเดทข้อมูลภาครัฐ ที่ยกระดับคุมเข้มกันแบบรายวัน โดยมี “รายการข่าว” ที่ขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ฮีโร่ โกยเรตติ้งทีวีในจังหวะนี้ไป
.
ไอพีจี มีเดียแบรนด์ ประเทศไทย มีเดียเอเยนซี รายงานตัวเลขค่าเฉลี่ยการอยู่หน้าจอโทรทัศน์ของผู้ชมช่วงวิกฤตโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึง 10% หรือคิดเป็น 30-40 นาที เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ
.
สถิติเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา AGB Nielsen สรุปเรตติ้งรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ ขยับขึ้นสูงสุดในรอบปี อยู่ที่ 7.5 สูงกว่าสัปดาห์ก่อน 50% และเรตติ้งยังคงแรงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ถัดมา คือ วันที่ 28-29 มี.ค. 63 ทำเรตติ้งสูงสุดในรายการข่าว ทางด้านรายการข่าวเด่นเย็น เสาร์-อาทิตย์ ก็ทำเรตติ้งสูงขึ้น 14% เช่นเดียวกัน สำหรับรายการข่าวในช่องไทยรัฐทีวี, Workpoint TV, Mono29 และ ONE ทำเรตติ้งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 2 สัปดาห์หลังจากคนกรุงเทพฯ อยู่บ้านมากขึ้น
.
นอกจากรายการข่าวแล้ว เรตติ้งตลอดทั้งวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ก็สูงขึ้นตามทั้งหมด โดยจะเห็นได้จากกลุ่มรายการวาไรตี้เกมส์โชว์ต่างที่เรตติ่งขยับขึ้นเช่นกัน เริ่มตั้งแต่รายการศึก 12 ราศี ที่ทำเรตติ้งได้สูงสุดที่ 6.8 ในวีคแรกของการประกาศปิดห้างสรรพสินค้า ตามด้วย สามแซ่บ, ตีท้ายครัว, ทูเดย์โชว์ และ The Couple or Not เรตติ้งขึ้นเฉลี่ย 20% สำหรับวีคถัดมานั้นเรตติ้งก็คงที่ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของรายการนั้น ๆ ในเวลาปกติ
.
ในช่วงเวลานี้ จึงถือเป็นโอกาสทองของการลงสื่อโฆษณาทางทีวี ในการเพิ่มโอกาสการรับรู้ให้กับสินค้า พร้อมกระตุ้นยอดขายโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคให้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถกระจายการออกอากาศได้ทั้งวัน ทั้งรายการข่าว รายการวาไรตี้ เกมโชว์ รวมทั้ง ละคร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนดูให้มากที่สุด
.
ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะจบลงเมื่อใด ขณะที่การผลิตรายการทีวีประเภทอื่นๆ เริ่มมีข้อจำกัดด้านการผลิต เพราะออกกองถ่ายทำได้ลำบาก
.
รายการ “ข่าว” จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดี เพราะหากเปรียบเทียบกับคอนเทนต์ประเภทอื่นแล้ว ถือว่ามีต้นทุนที่น้อยกว่า แต่กลับมีเม็ดเงินโฆษณาไม่น้อย ที่มูลค่าราว 15,000 ล้านบาทต่อปี มาเป็นอันดับ 2 รองจากละคร ทีวีหลายช่องจึงให้น้ำหนักไปที่การผลิตรายการข่าวค่อนข้างมากในช่วงนี้ 📊

.
ที่มา : Brandbuffet

#thainews #digitaltv #rating #โอกาสในวิกฤติ
#covid19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ที่อยู่

Bangkok

เบอร์โทรศัพท์

1200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Digital TV (NBTC)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Digital TV (NBTC):

วิดีโอทั้งหมด

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เป็น องค์กรของรัฐ ที่เป็นอิสระ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นให้เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

วิสัยทัศน์ - VISION

“ทรัพยากรสื่อสารของชาติได้รับการจัดสรรอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพการกำกับดูแล คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้บริโภคได้รับ ความคุ้มครอง ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย มีคุณภาพอย่าง เท่าเทียมและรู้เท่าทัน เพื่อวางรากฐานไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่มีเอกภาพบนความหลากหลาย”

พันธกิจ - RESPONSIBILITY

“การจัดสรรทรัพยากรในการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพบนพื้น ฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ไม่ถูกเอาเปรียบ และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่หลาก หลายและมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน”

ในวันนี้ คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ได้เข้าสู่ระบบการกำกับดูแลโดย กสทช. อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและก่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2670 8888 Call Center : 1200 (โทรฟรี)

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากแอดมินเพจนี้ เสนอปัญหาต่อผู้มีอำนาจด้วย กล่องทีวีดิจิตอลที่แลกด้วยคูปองนั้น เริ่มทะยอยหมดอายุ และตอนนี้เริ่มหาซื้อกล่องในราคานั้นได้ยากขึ้นเรื่อยๆ บางห้างไม่มีขายแล้วด้วยครับ
พบปัญหาสัญญาณ ช่อง52 MUX5 ขาดหายประมาณ 3 สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้าขาดหายไปคือ ดูได้บางช่วงเวลา หลังนั้นก็ดูไม่ได้เลย หน้าจอทีวีแสดงข้อความว่า ไม่มีสัญญาณ โดยก่อนหน้านี้สามารถดูได้ครบทุกช่องเป็นปกติ จึงอยากขอให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อย พิกัด 13°43'24.7"N 100°16'12.0"E 13.723537, 100.269990
จะรับกล่องดิจิตอลฟรีได้ที่ไหนคับ
ดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสิงค์โปร 🇸🇬 การยุติระบบอนาล็อกของประเทศเพื่อนบ้านเขาจะยุติการออกอากาศสิ้นปีนี้(ของไทย 🇹🇭 เราเร็วกว่าเกี่ยบบางช่อง) มีวิธีการรับชม *ภาคภาษาอังกฤษ* ของ Mediacorp ที่ให้ทุกบ้านทุกสถานที่ร่วมใจกันก้าวสู่ทีวีดิจิตอลนะครับ ขอบคุณภาพ: mediacorp ด้วยนะครับ
สอบถามครับ ตอนนี้ยังมีรับกล่องดิจิตอลฟรีอยู่หรือเปล่าครับ
แจ้งปัญหาการรับชม อยากให้แก้ไขให้ คนได้ดูรายการสด เนื่องจากทีวีระบบเดิม ถ้าขึ้นคำว่า สด หรือ live คือคนดูได้ดูภาพสดจริงๆ สมัยนี้ คือ เทป ตามหลังภาพจริง 6-12 วินาที พัฒนาคือต้องทำให้ดีขึ้น ไม่ใช่พัฒนาแล้วถอยหลังได้ดูเทปรายการสด ตอนนี้ ประชาชนยังไม่ค่อยรู้ จริงๆแล้ว รายการสด ประชาชนได้ดูเหมือนเทปครับ