CULI Chulalongkorn University Language Institute (CULI)

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

ถึงแม้จะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้ว แต่โดนัล ทรัมป์ก็ยังมีข่าวดังออกมาเรื่อย ๆ ข่าวล่าสุดก็มีคำศัพท์น่าสนใจ ขอนำเสนอค่ะ r...
06/10/2021

ถึงแม้จะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้ว แต่โดนัล ทรัมป์ก็ยังมีข่าวดังออกมาเรื่อย ๆ ข่าวล่าสุดก็มีคำศัพท์น่าสนใจ ขอนำเสนอค่ะ

reinstate (v.) เป็นคำกริยาแบบเป็นทางการ แปลว่า กู้คืนกลับมาให้อยู่ในสถานะเดิม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของ

ตัวอย่างประโยค ‘Trump asks a court to force Twitter to reinstate his account.’ หมายความว่า ทรัมป์ร้องขอต่อศาลให้บังคับทวิตเตอร์ให้กู้คืนบัญชีผู้ใช้ของตน

คำว่า reinstate นี้น่าสนใจเพราะเป็นคำศัพท์ที่เป็นทางการ ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำกริยา restore ที่หลาย ๆ คนคุ้ยเคยค่ะ

ถึงแม้จะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้ว แต่โดนัล ทรัมป์ก็ยังมีข่าวดังออกมาเรื่อย ๆ ข่าวล่าสุดก็มีคำศัพท์น่าสนใจ ขอนำเสนอค่ะ

reinstate (v.) เป็นคำกริยาแบบเป็นทางการ แปลว่า กู้คืนกลับมาให้อยู่ในสถานะเดิม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของ

ตัวอย่างประโยค ‘Trump asks a court to force Twitter to reinstate his account.’ หมายความว่า ทรัมป์ร้องขอต่อศาลให้บังคับทวิตเตอร์ให้กู้คืนบัญชีผู้ใช้ของตน

คำว่า reinstate นี้น่าสนใจเพราะเป็นคำศัพท์ที่เป็นทางการ ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำกริยา restore ที่หลาย ๆ คนคุ้ยเคยค่ะ

ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ--------------------------------------------🔹 นิสิตที่ขาดสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564🔸...
04/10/2021

ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
--------------------------------------------
🔹 นิสิตที่ขาดสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
🔸 ทุกรายวิชาของสถาบันภาษา ให้ทำเรื่องขอสอบที่ทะเบียนคณะของนิสิต
🔑 โดยจะปิดรับคำร้อง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
✅ ติดตามผลอนุมัติให้สอบรอบสอง จากทะเบียนคณะด้วยตนเอง
❗** นิสิตที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่มาสอบในวันดังกล่าว สถาบันภาษาจะไม่มีจัดสอบให้อีก**
🕑 วันและเวลาในการสอบรอบสอง ให้ผู้ประสานงานรายวิชาเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม และให้แจ้งคะแนนสอบให้นิสิตทราบก่อนกำหนดถอนรายวิชา (29 ตุลาคม 2564)

ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
--------------------------------------------
🔹 นิสิตที่ขาดสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
🔸 ทุกรายวิชาของสถาบันภาษา ให้ทำเรื่องขอสอบที่ทะเบียนคณะของนิสิต
🔑 โดยจะปิดรับคำร้อง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
✅ ติดตามผลอนุมัติให้สอบรอบสอง จากทะเบียนคณะด้วยตนเอง
❗** นิสิตที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่มาสอบในวันดังกล่าว สถาบันภาษาจะไม่มีจัดสอบให้อีก**
🕑 วันและเวลาในการสอบรอบสอง ให้ผู้ประสานงานรายวิชาเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม และให้แจ้งคะแนนสอบให้นิสิตทราบก่อนกำหนดถอนรายวิชา (29 ตุลาคม 2564)

ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงสอบของหลาย ๆ คน และเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วก็อาจจะบอกกับตัวเองว่า “เอาแค่พอผ่าน” เราจะใช้วลีอะไรในภาษา...
04/10/2021

ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงสอบของหลาย ๆ คน และเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วก็อาจจะบอกกับตัวเองว่า “เอาแค่พอผ่าน” เราจะใช้วลีอะไรในภาษาอังกฤษ​สำหรับสถานการณ์​นี้ ลองมาดูกันค่ะ

up to s***f (ph.) เป็นวลีแปลว่า แค่ถึงระดับที่ผ่านไปได้ หรือ ดีพอกับมาตรฐาน

ตัวอย่าง
A: How was the exam? (สอบเป็นอย่างไรบ้าง)
B: Not so good. I wasn’t up to s***f. (ไม่ค่อยดีเท่าไร ฉันทำได้ไม่ดีพอ)
A: Let’s work harder for the final exam. งั้นมาพยายามมากขึ้นสำหรับการสอบปลายภาคก็แล้วกันนะ

หวังว่าผู้ที่ผ่านการสอบมาแล้วจะได้ผลที่ดีที่มากกว่า up to s***f นะคะ 🙂

ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงสอบของหลาย ๆ คน และเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วก็อาจจะบอกกับตัวเองว่า “เอาแค่พอผ่าน” เราจะใช้วลีอะไรในภาษาอังกฤษ​สำหรับสถานการณ์​นี้ ลองมาดูกันค่ะ

up to s***f (ph.) เป็นวลีแปลว่า แค่ถึงระดับที่ผ่านไปได้ หรือ ดีพอกับมาตรฐาน

ตัวอย่าง
A: How was the exam? (สอบเป็นอย่างไรบ้าง)
B: Not so good. I wasn’t up to s***f. (ไม่ค่อยดีเท่าไร ฉันทำได้ไม่ดีพอ)
A: Let’s work harder for the final exam. งั้นมาพยายามมากขึ้นสำหรับการสอบปลายภาคก็แล้วกันนะ

หวังว่าผู้ที่ผ่านการสอบมาแล้วจะได้ผลที่ดีที่มากกว่า up to s***f นะคะ 🙂

ข่าวประชาสัมพันธ์------------------------------------------------------------🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของ...
01/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์
------------------------------------------------------------
🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับ
คณะผู้บริหารชุดใหม่ของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่

💠 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

💠 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร หาญดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

💠 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตราพร เปี่ยมใส
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

💠 อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

💠 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กองแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

💠 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพรรณ ศยามานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
------------------------------------------------------------
🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับ
คณะผู้บริหารชุดใหม่ของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่

💠 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

💠 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร หาญดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

💠 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตราพร เปี่ยมใส
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

💠 อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

💠 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กองแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

💠 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพรรณ ศยามานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์---------------------------------------------------------สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินด...
01/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์
---------------------------------------------------------
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
---------------------------------------------------------
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

เมื่อเครื่องจักรติดขัด เรามักจะใช้น้ำมันหยอดเพื่อหล่อลื่นให้เครื่องจักรใช้การได้ดีขึ้น นี่คือที่มาของสำนวนที่น่าสนใจวันน...
30/09/2021

เมื่อเครื่องจักรติดขัด เรามักจะใช้น้ำมันหยอดเพื่อหล่อลื่นให้เครื่องจักรใช้การได้ดีขึ้น นี่คือที่มาของสำนวนที่น่าสนใจวันนี้ค่ะ

grease/oil the wheels (idiom) เป็นสำนวนแปลว่าช่วยทำให้อะไร/กระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้น

ประโยคตัวอย่าง ‘Hopefully, this shift in public opinions will help grease the wheels of education reform.’ หมายความว่า หวังว่ามติสาธารณชนที่เปลี่ยนไปจะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาง่ายขึ้น

สำนวนนี้มีที่มาจากการใช้น้ำมันหยอดเพื่อหล่อลื่นเครื่องจักรให้ทำงานได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น หรือดีเหมือนเดิม ถ้าอ่านและนึกภาพตามน่าจะเข้าใจความหมายนี้ได้ชัดเจนและเห็นภาพนะคะ

เมื่อเครื่องจักรติดขัด เรามักจะใช้น้ำมันหยอดเพื่อหล่อลื่นให้เครื่องจักรใช้การได้ดีขึ้น นี่คือที่มาของสำนวนที่น่าสนใจวันนี้ค่ะ

grease/oil the wheels (idiom) เป็นสำนวนแปลว่าช่วยทำให้อะไร/กระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้น

ประโยคตัวอย่าง ‘Hopefully, this shift in public opinions will help grease the wheels of education reform.’ หมายความว่า หวังว่ามติสาธารณชนที่เปลี่ยนไปจะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาง่ายขึ้น

สำนวนนี้มีที่มาจากการใช้น้ำมันหยอดเพื่อหล่อลื่นเครื่องจักรให้ทำงานได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น หรือดีเหมือนเดิม ถ้าอ่านและนึกภาพตามน่าจะเข้าใจความหมายนี้ได้ชัดเจนและเห็นภาพนะคะ

อยากพูดภาษาอังกฤษให้ฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น มาเรียนรู้เรื่อง Sentence stress กันค่ะhttps://youtu.be/UkiaHSBAyqY
28/09/2021
Live English Pronunciation Class: sentence stress

อยากพูดภาษาอังกฤษให้ฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น มาเรียนรู้เรื่อง Sentence stress กันค่ะ

https://youtu.be/UkiaHSBAyqY

👋 Did you miss Sian's lesson on sentence stress? No problem! 🥰 You can watch it now, learn how to sound more natural when speaking English, and how stressi...

ศัพท์น่าสนใจวันนี้ เป็นศัพท์แสลงจากคำที่เราคุ้นเคยกันค่ะjuice (slang) เป็นศัพท์แสลงหรือศัพท์ที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการ แปล...
27/09/2021

ศัพท์น่าสนใจวันนี้ เป็นศัพท์แสลงจากคำที่เราคุ้นเคยกันค่ะ

juice (slang) เป็นศัพท์แสลงหรือศัพท์ที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการ แปลว่า 1. (ค่าพลังงานของ)แบตเตอรี่ หรือ 2. พลัง/พลังงานในการทำอะไรสักอย่าง/แรง(กำลัง)

ประโยคตัวอย่างสำหรับความหมายที่ 1
‘Hurry up! My phone is low on juice.’ หมายความว่าเร็ว ๆ หน่อย โทรศัพท์ของฉันแบตเตอรีจะหมดแล้วนะ

ความหมายที่ 2 ‘I can’t run. I’m out of juice.’ หมายความว่าฉันวิ่งไม่ไหวแล้ว ฉันไม่มีแรงแล้ว

เมื่ออ่านความหมายแล้ว ทีนี้คำว่า juice ก็ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่น้ำผลไม้อีกต่อไป แต่ต้องใช้ให้เข้ากับสถานการณ์นะคะ

ศัพท์น่าสนใจวันนี้ เป็นศัพท์แสลงจากคำที่เราคุ้นเคยกันค่ะ

juice (slang) เป็นศัพท์แสลงหรือศัพท์ที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการ แปลว่า 1. (ค่าพลังงานของ)แบตเตอรี่ หรือ 2. พลัง/พลังงานในการทำอะไรสักอย่าง/แรง(กำลัง)

ประโยคตัวอย่างสำหรับความหมายที่ 1
‘Hurry up! My phone is low on juice.’ หมายความว่าเร็ว ๆ หน่อย โทรศัพท์ของฉันแบตเตอรีจะหมดแล้วนะ

ความหมายที่ 2 ‘I can’t run. I’m out of juice.’ หมายความว่าฉันวิ่งไม่ไหวแล้ว ฉันไม่มีแรงแล้ว

เมื่ออ่านความหมายแล้ว ทีนี้คำว่า juice ก็ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่น้ำผลไม้อีกต่อไป แต่ต้องใช้ให้เข้ากับสถานการณ์นะคะ

วันนี้เรามาหาความสดชื่นกับสีเขียวๆรอบๆบ้าน  มารู้จักคำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำสวนครัว และคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องมือในการ...
24/09/2021
60 Garden Vocabulary Words: Advanced English lesson

วันนี้เรามาหาความสดชื่นกับสีเขียวๆรอบๆบ้าน มารู้จักคำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำสวนครัว และคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องมือในการปลูกพืชผักสวนกัน

https://youtu.be/FjxWVNR3-7s

Learn how to describe a garden and plants in English. Increase your vocabulary and speak daily English.Download the free PDF worksheet for this lesson here: ...

Verb tenses เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักไม่มั่นใจและใช้ผิดพลาดอยู่เสมอ คลิปวิดีโอนี้อธิบาย verb tenses ทั้งหมดท...
22/09/2021
How many verb tenses are there in English? - Anna Ananichuk

Verb tenses เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักไม่มั่นใจและใช้ผิดพลาดอยู่เสมอ คลิปวิดีโอนี้อธิบาย verb tenses ทั้งหมดที่มีในภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ
Credit: TED-Ed

https://www.youtube.com/watch?v=54prMaPn5Ls&t=28s

Check out our Patreon page: https://www.patreon.com/tededView full lesson: https://ed.ted.com/lessons/how-many-verb-tenses-are-there-in-english-anna-ananichu...

คำศัพท์น่าสนใจ วันนี้คือคำว่า downplay คำนี้มีความหมายว่าอะไรมาอ่านกันค่ะ downplay (v.) เป็นคำกริยา แปลว่า กลบเกลื่อน หร...
22/09/2021

คำศัพท์น่าสนใจ วันนี้คือคำว่า downplay คำนี้มีความหมายว่าอะไรมาอ่านกันค่ะ

downplay (v.) เป็นคำกริยา แปลว่า กลบเกลื่อน หรือทำให้สถานการณ์ที่ย่ำแย่ดูดีกว่าที่เป็นจริง หรือจะเรียกว่าทำให้สถานการณ์ที่ร้ายแรงดูเบาบางลงก็ว่าได้

ประโยคตัวอย่าง ‘It’s better not to downplay the crisis by claiming that others have it worse.’ หมายความว่า อย่ากลบเกลื่อนสถานการณ์วิกฤตโดยอ้างว่าคนอื่นอยู่ในสถานะที่ย่ำแย่กว่าเลย หรือ การทำให้สถานการณ์วิกฤตดูไม่รุนแรงโดยอ้างว่าคนอื่นอยู่ในสภาพที่แย่กว่าเราเป็นเรื่องที่ไม่น่าทำเลยนะ

คำศัพท์น่าสนใจ วันนี้คือคำว่า downplay คำนี้มีความหมายว่าอะไรมาอ่านกันค่ะ

downplay (v.) เป็นคำกริยา แปลว่า กลบเกลื่อน หรือทำให้สถานการณ์ที่ย่ำแย่ดูดีกว่าที่เป็นจริง หรือจะเรียกว่าทำให้สถานการณ์ที่ร้ายแรงดูเบาบางลงก็ว่าได้

ประโยคตัวอย่าง ‘It’s better not to downplay the crisis by claiming that others have it worse.’ หมายความว่า อย่ากลบเกลื่อนสถานการณ์วิกฤตโดยอ้างว่าคนอื่นอยู่ในสถานะที่ย่ำแย่กว่าเลย หรือ การทำให้สถานการณ์วิกฤตดูไม่รุนแรงโดยอ้างว่าคนอื่นอยู่ในสภาพที่แย่กว่าเราเป็นเรื่องที่ไม่น่าทำเลยนะ

วันนี้มีคลิปน่าสนใจที่จะทำให้ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้น ลองชมเคล็ดลับที่ทำตามได้ไม่ยากในชีวิตประจำ...
21/09/2021
8 THINGS EVERY LANGUAGE LEARNER SHOULD DO DAILY

วันนี้มีคลิปน่าสนใจที่จะทำให้ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้น ลองชมเคล็ดลับที่ทำตามได้ไม่ยากในชีวิตประจำวัน ด้วยคลิป 8 things every language learner should do daily จากช่อง lingualmarina ใครที่กำลังมองหาวิธีที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ลองรับชมและปรับใช้ดูค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=5dpNnE7oH5w&ab_channel=linguamarina

Daily habits help you practice English language even if you don't live in an English-speaking country.Take classes in English led by real people - https://sk...

วันนี้ขอนำเสนอ proverb หรือสุภาษิตในภาษาอังกฤษค่ะEmpty vessels make the most noise. (proverb) เป็นสุภาษิตแปลว่าคนโง่มักจ...
20/09/2021

วันนี้ขอนำเสนอ proverb หรือสุภาษิตในภาษาอังกฤษค่ะ

Empty vessels make the most noise. (proverb) เป็นสุภาษิตแปลว่าคนโง่มักจะพูดมากหรือพูดเยอะกว่าคนอื่น

ในสุภาษิตนี้ empty vessel (np.) เป็นนามวลีแปลว่าคนไม่ค่อยฉลาดหรือพูดแบบตรง ๆ หรือก็คือคนโง่นั่นเองค่ะ โดยเปรียบคนโง่กับเรือขนสินค้า (vessel) ที่ว่างเปล่าค่ะ 🙂

วันนี้ขอนำเสนอ proverb หรือสุภาษิตในภาษาอังกฤษค่ะ

Empty vessels make the most noise. (proverb) เป็นสุภาษิตแปลว่าคนโง่มักจะพูดมากหรือพูดเยอะกว่าคนอื่น

ในสุภาษิตนี้ empty vessel (np.) เป็นนามวลีแปลว่าคนไม่ค่อยฉลาดหรือพูดแบบตรง ๆ หรือก็คือคนโง่นั่นเองค่ะ โดยเปรียบคนโง่กับเรือขนสินค้า (vessel) ที่ว่างเปล่าค่ะ 🙂

การออกเสียง ed ท้ายคำให้ถูกต้อง ดูจะเป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่นะคะ แต่ที่จริงแล้ว ถ้าได้รู้หลักแล้ว ผู...
16/09/2021
-ED pronunciation - /t/ /d/ or /id/? (pronounce PERFECTLY every time!)

การออกเสียง ed ท้ายคำให้ถูกต้อง ดูจะเป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่นะคะ แต่ที่จริงแล้ว ถ้าได้รู้หลักแล้ว ผู้เรียนจะสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องค่ะ ลองดูคลิปนี้นะคะ ว่า ed ท้ายคำ ออกเสียงได้ว่าอย่างไรบ้าง

https://youtu.be/vv7cBMCBUdk

The -ed endings of regular past tense verbs and adjectives are pronounced in 3 different ways - learn how to pronounce them correctly every time! Download FR...

การกลับมายังทีม Manchester United ของ Christiano Ronaldo ทำให้แฟนฟุตบอลตั้งตาคอยชมแมตช์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา และเขาก...
15/09/2021

การกลับมายังทีม Manchester United ของ Christiano Ronaldo ทำให้แฟนฟุตบอลตั้งตาคอยชมแมตช์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา และเขาก็ไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวังกับฝีเท้าของเขาอันเป็นที่มาของศัพท์ในวันนี้ค่ะ 😊

nutmeg (v.) เป็นกริยาที่ใช้ในบริบทของการเล่นฟุตบอล หมายถึงเตะลูกบอลลอดหว่างขาของคู่แข่ง

ประโยคตัวอย่าง ‘Christiano Ronaldo nutmegged the goalkeeper to score his second goal.’ หมายความว่า คริสเตียโน โรนัลโดเตะลูกลอดหว่างขาของผู้รักษาประตู ทำให้เป็นการทำประตูลูกที่สองของเขา

คำว่า nutmeg ในบริบททั่วไปจะใช้เป็นคำนาม หมายถึงเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า จันทน์เทศ แต่ถ้าเป็นกริยาในวงการฟุตบอลก็เป็นคำที่มีความหมายต่างกันออกไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้นค่ะ

photo credit: Manchester United Instagram

การกลับมายังทีม Manchester United ของ Christiano Ronaldo ทำให้แฟนฟุตบอลตั้งตาคอยชมแมตช์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา และเขาก็ไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวังกับฝีเท้าของเขาอันเป็นที่มาของศัพท์ในวันนี้ค่ะ 😊

nutmeg (v.) เป็นกริยาที่ใช้ในบริบทของการเล่นฟุตบอล หมายถึงเตะลูกบอลลอดหว่างขาของคู่แข่ง

ประโยคตัวอย่าง ‘Christiano Ronaldo nutmegged the goalkeeper to score his second goal.’ หมายความว่า คริสเตียโน โรนัลโดเตะลูกลอดหว่างขาของผู้รักษาประตู ทำให้เป็นการทำประตูลูกที่สองของเขา

คำว่า nutmeg ในบริบททั่วไปจะใช้เป็นคำนาม หมายถึงเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า จันทน์เทศ แต่ถ้าเป็นกริยาในวงการฟุตบอลก็เป็นคำที่มีความหมายต่างกันออกไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้นค่ะ

photo credit: Manchester United Instagram

ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบที่ทุกๆ คนกำลังเผชิญอยู่นี้ เชื่อว่าสิ่งที่หลายคนอยากได้ยินคือคำพูดที่ให้กำลังใจ หรือคำพูดที่บอ...
14/09/2021
วลีภาษาอังกฤษเพื่อบอกว่า‘เข้าใจความรู้สึกของคุณนะ’ Ways of saying ‘I hear you!’

ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบที่ทุกๆ คนกำลังเผชิญอยู่นี้ เชื่อว่าสิ่งที่หลายคนอยากได้ยินคือคำพูดที่ให้กำลังใจ หรือคำพูดที่บอกว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณ หากเราอยากจะพูดคำเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ จะพูดอย่างไรได้บ้าง มาเรียนรู้ไปกับ BBC Learning English Thai กันค่ะ

https://youtu.be/aqB5pClwZd4

ต้องการกำลังใจในการเรียนภาษาอังกฤษอยู่รึเปล่าคะ? เราเข้าใจคุณค่ะ! ในบทเรียนนี้แคลร์กับแซม นำเสนอประโยคภ....

หลังจากเรื่องราวของ Britney Spears ที่ตกเป็นคดีความกับพ่อของตนในเรื่องที่ถูกควบคุมในเรื่องต่าง ๆ ของชีวิตจนไม่สามารถตัดส...
13/09/2021

หลังจากเรื่องราวของ Britney Spears ที่ตกเป็นคดีความกับพ่อของตนในเรื่องที่ถูกควบคุมในเรื่องต่าง ๆ ของชีวิตจนไม่สามารถตัดสินใจอะไรเองได้ ตอนนี้มีข่าวใหม่ล่าสุดของเธอ อันเป็นที่มาของศัพท์วันนี้ค่ะ

conservatorship (n.) เป็นคำนาม แปลว่า การจัดการดูแลสินทรัพย์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน (ซึ่งเป็นการแต่งตั้งความรับผิดชอบจากศาลให้บุคคลหนึ่งดูแลสินทรัพย์และการเงินของอีกบุคคลหนึ่งที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้)

ประโยคตัวอย่างจากสำนักข่าว BBC ‘Britney Spears’ father has filed papers in a Los Angeles court to end the 13-year conservatorship.’ หมายความว่าพ่อของ Britney Spears ได้ยื่นคำร้องต่อศาล ณ ลอสแอนเจลิส เพื่อยุติการจัดการดูแลทรัพย์สินและเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเธอที่ดำเนินมาตลอด 13 ปีที่ผ่านมา

เมื่อได้รับรู้เรื่องราวของ Britney Spears ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้เธอได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะคะ

หลังจากเรื่องราวของ Britney Spears ที่ตกเป็นคดีความกับพ่อของตนในเรื่องที่ถูกควบคุมในเรื่องต่าง ๆ ของชีวิตจนไม่สามารถตัดสินใจอะไรเองได้ ตอนนี้มีข่าวใหม่ล่าสุดของเธอ อันเป็นที่มาของศัพท์วันนี้ค่ะ

conservatorship (n.) เป็นคำนาม แปลว่า การจัดการดูแลสินทรัพย์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน (ซึ่งเป็นการแต่งตั้งความรับผิดชอบจากศาลให้บุคคลหนึ่งดูแลสินทรัพย์และการเงินของอีกบุคคลหนึ่งที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้)

ประโยคตัวอย่างจากสำนักข่าว BBC ‘Britney Spears’ father has filed papers in a Los Angeles court to end the 13-year conservatorship.’ หมายความว่าพ่อของ Britney Spears ได้ยื่นคำร้องต่อศาล ณ ลอสแอนเจลิส เพื่อยุติการจัดการดูแลทรัพย์สินและเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเธอที่ดำเนินมาตลอด 13 ปีที่ผ่านมา

เมื่อได้รับรู้เรื่องราวของ Britney Spears ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้เธอได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะคะ

การพูดต่อหน้ากลุ่มผู้ฟังจำนวนมากหรือในที่สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆจะทำได้โดยปราศจากความประหม่า แม้แต่นักพูดหรือผู้ท...
10/09/2021
Public Speaking Anxiety Tips

การพูดต่อหน้ากลุ่มผู้ฟังจำนวนมากหรือในที่สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆจะทำได้โดยปราศจากความประหม่า แม้แต่นักพูดหรือผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการประกาศข้อมูลใดๆในที่สาธารณะเป็นประจำก็ยังรู้สึกประหม่า
ลองมาฟังข้อแนะนำบางประการที่จะช่วยให้เราควบคุมความประหม่าที่เกิดขึ้นได้กัน

https://youtu.be/VEStYVONy-0

These public speaking anxiety tips will help you overcome nervousness when giving a presenting. FREE 7 Instant Tips for Confident & Composed Public Speakingh...

การพูดในที่สาธารณะเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถ และหากต้องพูดหรือนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ความยากนั้น...
08/09/2021
7 Must-Know Tips for Public Speaking in a Non-Native Language

การพูดในที่สาธารณะเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถ และหากต้องพูดหรือนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ความยากนั้นทวีคูณขึ้นอีก สำหรับใครที่กำลังเผชิญปัญหานี้ ลองศึกษาเคล็ดลับ 7 ข้อในบทความนี้ที่จะทำให้การพูดหรือการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
Credit: SpeakerHub

https://speakerhub.com/skillcamp/7-must-know-tips-public-speaking-non-native-language

You don’t have to be fluent in the language you speak in to succeed as a public speaker. If you put some extra effort into speech preparation, you will rock it.

08/09/2021

CULI-AAU International Conference 2021
Webinar
(Prof. Stephen Krashen)

Thank you for your participation in the CULI-AAU International Conference 2021 by Chulalongkorn University Language Inst...
08/09/2021

Thank you for your participation in the CULI-AAU International Conference 2021 by Chulalongkorn University Language Institute (CULI), Thailand and Aalborg University (AAU), Denmark.
This event would not have been a success without your contribution. Here we share a link to the recording of Prof. Dr. Stephen Krashen, the 1st plenary speaker, who has authorized us to share his presentation publicly. Please enjoy! We look forward to welcoming you again in out next event.

International Affairs

Thank you for your participation in the CULI-AAU International Conference 2021 by Chulalongkorn University Language Institute (CULI), Thailand and Aalborg University (AAU), Denmark.
This event would not have been a success without your contribution. Here we share a link to the recording of Prof. Dr. Stephen Krashen, the 1st plenary speaker, who has authorized us to share his presentation publicly. Please enjoy! We look forward to welcoming you again in out next event.

International Affairs

ที่อยู่

Prem Purachatra Bldg.
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0971398434

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CULIผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CULI:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไปเปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ ใครที่กำลังมองหาอยู่สามารถสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ได้เลยค่ะ
Hello everyone, I am Charlie McGary, who was a teacher at CULI from 1985 to 1986. After a long time, I am planning to visit Thailand again. Are there teachers who studied at Indiana University in Bloomington of the staff now?