สำนักสิริพัฒนา

สำนักสิริพัฒนา Public, In-House and International Training Services การให้บริการของสำนักสิริพัฒนา

สำนักสิริพัฒนามีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆทั้ง ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

และภาคเอกชน โดยมีจัดฝึกอบรมประเภทต่างๆ ดังนี้

· หลักสูตรประเภท In-house Trainingเป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะตามความต้องการ

ของหน่วยงาน โดยมีวิทยากรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการที่สามารถออกแบบ

· หลักสูตรประเภท Public Training เป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบบริการที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้

บริการได้ ไม่เฉพาะเจาะจงหน่วยงาน โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านการบริหารและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

หลักสูตรกว่า 80 หลักสูตร

· หลักสูตรเฉพาะ (Specialized Training) หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดเน้นให้ความรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ

เป็นการเฉพาะทาง หรือให้บริการอบรมแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพนั้น รวมทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องเฉพาะด้านและการจัประเมิน

เฉพาะด้าน (Assessment)

· หลัก สูตรนานาชาติ (International Training) ให้บริการฝึกอบรมแก่ชาวต่างชาติ ทั้งในลักษณะ Public Training,

In-house Training และ Tailor-Made Training โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรม

จะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันบน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

· หลักสูตรที่เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าอบรม)บริการต่างๆ ที่

สำนักสิริพัฒนาจัดให้

· วิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงาน

· ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน

· จัดทำการทดสอบความรู้ก่อน (Pre-Test) และหลังการฝึกอบรม (Post-Test)

· ให้บริการที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรและการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่าง

· จัดทำการประเมินสมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Management Assessment)

· บริหารโครงการฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักสิริพัฒนา's post
23/11/2021

Photos from สำนักสิริพัฒนา's post

08/11/2021
แนะนำหลักสูตร
28/10/2021

แนะนำหลักสูตร

12/10/2021

น้อมรำลึก ในหลวง ร.๙
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

#NIDAThailand

แนะนำหลักสูตรเดือนพฤศจิกายนค่ะ
11/10/2021

แนะนำหลักสูตรเดือนพฤศจิกายนค่ะ

01/10/2021
แนะนำหลักสูตร online
23/09/2021

แนะนำหลักสูตร online

https://youtu.be/xGbIMATkl54
16/09/2021
‘NIDA’ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ Digital 4 0 สู่โลก ‘Technology’ และ ‘AI’ อย่างสมบูรณ์แบบ

https://youtu.be/xGbIMATkl54

เมื่อ ‘นวัตกรรม’ ไม่หยุดนิ่ง เราจึงไม่หยุดที่จะ ‘เรียนรู้’เตรียมพบกับ หลักสูตรใหม่ แห่งปี 2022 ของ ‘NIDA’ ที่พร้...

แนะนำหลักสูตรใหม่ต้นเดือนตุลาคม
15/09/2021

แนะนำหลักสูตรใหม่ต้นเดือนตุลาคม

อัพเดทหลักสูตรช่วงท้ายปี ปรับเป็นออนไลน์ทุกหลักสูตรค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม www.training.nida.ac.th
03/09/2021

อัพเดทหลักสูตรช่วงท้ายปี ปรับเป็นออนไลน์ทุกหลักสูตรค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.training.nida.ac.th

12/08/2021
28/07/2021
สำนักสิริพัฒนาขอแนะนำหลักสูตรออนไลน์ค่ะ
14/07/2021

สำนักสิริพัฒนาขอแนะนำหลักสูตรออนไลน์ค่ะ

12/07/2021

📢ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการย้ายระบบฐานข้อมูลหลักของสถาบัน
⚠️สำนักจึงมีความจำเป็น ขอแจ้งปิดการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลหลัก
📍ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ดังต่อไปนี้

09/07/2021
10/06/2021
14/05/2021
01/04/2021

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.
.
ภาพจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ ๗ : ๑๗ เมษายน ๒๕๒๘

31/03/2021
ในสถานะการณ์โควิด-19 สำนักเรายังมีหลักสูตรให้บริการฝึกอบรมทั้งออนไลน์และห้องบรรยายที่สถาบันฯ โดยมีมาตรการป้องกันสูงสุดนะ...
18/03/2021

ในสถานะการณ์โควิด-19 สำนักเรายังมีหลักสูตรให้บริการฝึกอบรมทั้งออนไลน์และห้องบรรยายที่สถาบันฯ โดยมีมาตรการป้องกันสูงสุดนะคะ
วันนี้เป็นหลักสูตรออนไลน์ 1 วัน โดยวิทยากรระดับประเทศด้านการบริหารความเสี่ยง อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ หลักสูตร COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมต่อกับ COSO 2013 รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564

ในสถานะการณ์โควิด-19 สำนักเรายังมีหลักสูตรให้บริการฝึกอบรมทั้งออนไลน์และห้องบรรยายที่สถาบันฯ โดยมีมาตรการป้องกันสูงสุดนะคะ
วันนี้เป็นหลักสูตรออนไลน์ 1 วัน โดยวิทยากรระดับประเทศด้านการบริหารความเสี่ยง อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ หลักสูตร COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมต่อกับ COSO 2013 รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564

แนะนำ 2 หลักสูตรใหม่เข้ากับยุคสมัย รายละเอียดเพิ่มเติม www.training.nida.ac.th
17/03/2021

แนะนำ 2 หลักสูตรใหม่เข้ากับยุคสมัย รายละเอียดเพิ่มเติม www.training.nida.ac.th

การประชุมสัมมนาบุคลากรสำนักสิริพัฒนา เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 11 มีนาคม 256...
12/03/2021

การประชุมสัมมนาบุคลากรสำนักสิริพัฒนา เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการสำนักและผอ.หลักสูตร เข้าต้อนรับและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับคณะ จากสำนักงานทรัพย์สินพระม...
10/03/2021

ผู้อำนวยการสำนักและผอ.หลักสูตร เข้าต้อนรับและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับคณะ จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักสิริพัฒนา

รีบสมัครด่วน รายละเอียดเพิ่มเติม www.training.nida.ac.th
03/03/2021

รีบสมัครด่วน รายละเอียดเพิ่มเติม www.training.nida.ac.th

📣📣📣ประกาศรางวัลการร่วมสนุกกับเพจสำนักสิริพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ร่มสำนักสิริพัฒนา 2 รางวัล 1.  Nitchagle 2. KD Kula...
01/03/2021

📣📣📣ประกาศรางวัลการร่วมสนุกกับเพจสำนักสิริพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ร่มสำนักสิริพัฒนา 2 รางวัล
1. Nitchagle
2. KD Kulayada

แก้วรักษ์โลก 5 รางวัล
1. Arpaporn Suporn
2. นุ๊ก พุทธ
3. Sahassawat Rpn
4. Pafan Klaybundid
5. Tazzanee Thipprasert

ผู้โชคดีทุกท่าน รบกวนยืนยันสิทธิ์ แจ้งชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ทาง Inbox เพจสำนักสิริพัฒนา ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 นะคะ

📣📣📣ประกาศรางวัลการร่วมสนุกกับเพจสำนักสิริพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ร่มสำนักสิริพัฒนา 2 รางวัล
1. Nitchagle
2. KD Kulayada

แก้วรักษ์โลก 5 รางวัล
1. Arpaporn Suporn
2. นุ๊ก พุทธ
3. Sahassawat Rpn
4. Pafan Klaybundid
5. Tazzanee Thipprasert

ผู้โชคดีทุกท่าน รบกวนยืนยันสิทธิ์ แจ้งชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ทาง Inbox เพจสำนักสิริพัฒนา ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 นะคะ

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 4 ขึ้นระดับ 5 (Basic Turning Poi...
25/02/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 4 ขึ้นระดับ 5 (Basic Turning Point Development Program) รุ่น 1/2564 (ONLINE) ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 4 ขึ้นระดับ 5 (Basic Turning Poi...
23/02/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 4 ขึ้นระดับ 5 (Basic Turning Point Development Program) รุ่น 1/2564 (ONLINE) ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning ...
19/02/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning Point Development Program) ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning ...
19/02/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning Point Development Program) ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรเหมาะสำหรับยุคนี้ เปิดรับสมัครและติดตามรายละเอียดที่ www.training.nida.ac.th
18/02/2021

หลักสูตรเหมาะสำหรับยุคนี้ เปิดรับสมัครและติดตามรายละเอียดที่ www.training.nida.ac.th

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning ...
18/02/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning Point Development Program) ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่อยู่

118 Serithai Road, Klong- Chan Sub-district, Bangkapi District
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 727 3231

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสิริพัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักสิริพัฒนา:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

การให้บริการของสำนักสิริพัฒนา สำนักสิริพัฒนามีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆทั้ง ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน โดยมีจัดฝึกอบรมประเภทต่างๆ ดังนี้ · หลักสูตรประเภท In-house Trainingเป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะตามความต้องการ ของหน่วยงาน โดยมีวิทยากรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการที่สามารถออกแบบ · หลักสูตรประเภท Public Training เป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบบริการที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้ บริการได้ ไม่เฉพาะเจาะจงหน่วยงาน โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านการบริหารและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรกว่า 80 หลักสูตร · หลักสูตรเฉพาะ (Specialized Training) หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดเน้นให้ความรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นการเฉพาะทาง หรือให้บริการอบรมแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพนั้น รวมทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องเฉพาะด้านและการจัประเมิน เฉพาะด้าน (Assessment) · หลัก สูตรนานาชาติ (International Training) ให้บริการฝึกอบรมแก่ชาวต่างชาติ ทั้งในลักษณะ Public Training, In-house Training และ Tailor-Made Training โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรม จะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันบน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม · หลักสูตรที่เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าอบรม)บริการต่างๆ ที่สำนักสิริพัฒนาจัดให้ · วิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงาน · ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน · จัดทำการทดสอบความรู้ก่อน (Pre-Test) และหลังการฝึกอบรม (Post-Test) · ให้บริการที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรและการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ · จัดทำการประเมินสมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Management Assessment) · บริหารโครงการฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Design Thinking สร้างนวัตกรรม ทำ prototype #SIRiBRAINFOOD #SiripattanaNIDA
Design Thinking.. เยียวยาทุกสิ่งไม่ได้นะจ๊ะ #SIRIBRAINFOOD #Siripattana Nida
ได้รับความรู้มากมาย
ขอบคุณทางสำนักสิริพัฒนา ที่ได้จัดโครงการที่ดี ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างเครือข่ายร่วมกัน และ ที่สำคัญได้แบ่งปันเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี รู้เรา รู้เขา ร้อยรบ ร้อยชนะ