สำนักสิริพัฒนา

สำนักสิริพัฒนา Public, In-House and International Training Services การให้บริการของสำนักสิริพัฒนา

สำนักสิริพัฒนามีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆทั้ง ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

และภาคเอกชน โดยมีจัดฝึกอบรมประเภทต่างๆ ดังนี้

· หลักสูตรประเภท In-house Trainingเป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะตามความต้องการ

ของหน่วยงาน โดยมีวิทยากรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการที่สามารถออกแบบ

· หลักสูตรประเภท Public Training เป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบบริการที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้

บริการได้ ไม่เฉพาะเจาะจงหน่วยงาน โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านการบริหารและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

หลักสูตรกว่า 80 หลักสูตร

· หลักสูตรเฉพาะ (Specialized Training) หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดเน้นให้ความรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ

เป็นการเฉพาะทาง หรือให้บริการอบรมแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพนั้น รวมทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องเฉพาะด้านและการจัประเมิน

เฉพาะด้าน (Assessment)

· หลัก สูตรนานาชาติ (International Training) ให้บริการฝึกอบรมแก่ชาวต่างชาติ ทั้งในลักษณะ Public Training,

In-house Training และ Tailor-Made Training โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรม

จะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันบน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

· หลักสูตรที่เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าอบรม)บริการต่างๆ ที่

สำนักสิริพัฒนาจัดให้

· วิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงาน

· ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน

· จัดทำการทดสอบความรู้ก่อน (Pre-Test) และหลังการฝึกอบรม (Post-Test)

· ให้บริการที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรและการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่าง

· จัดทำการประเมินสมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Management Assessment)

· บริหารโครงการฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม
(7)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักสิริพัฒนาขอแนะนำหลักสูตรออนไลน์ค่ะ
14/07/2021

สำนักสิริพัฒนาขอแนะนำหลักสูตรออนไลน์ค่ะ

12/07/2021

📢ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการย้ายระบบฐานข้อมูลหลักของสถาบัน
⚠️สำนักจึงมีความจำเป็น ขอแจ้งปิดการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลหลัก
📍ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ดังต่อไปนี้

09/07/2021
10/06/2021
14/05/2021
01/04/2021

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.
.
ภาพจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ ๗ : ๑๗ เมษายน ๒๕๒๘

31/03/2021
ในสถานะการณ์โควิด-19 สำนักเรายังมีหลักสูตรให้บริการฝึกอบรมทั้งออนไลน์และห้องบรรยายที่สถาบันฯ โดยมีมาตรการป้องกันสูงสุดนะ...
18/03/2021

ในสถานะการณ์โควิด-19 สำนักเรายังมีหลักสูตรให้บริการฝึกอบรมทั้งออนไลน์และห้องบรรยายที่สถาบันฯ โดยมีมาตรการป้องกันสูงสุดนะคะ
วันนี้เป็นหลักสูตรออนไลน์ 1 วัน โดยวิทยากรระดับประเทศด้านการบริหารความเสี่ยง อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ หลักสูตร COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมต่อกับ COSO 2013 รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564

ในสถานะการณ์โควิด-19 สำนักเรายังมีหลักสูตรให้บริการฝึกอบรมทั้งออนไลน์และห้องบรรยายที่สถาบันฯ โดยมีมาตรการป้องกันสูงสุดนะคะ
วันนี้เป็นหลักสูตรออนไลน์ 1 วัน โดยวิทยากรระดับประเทศด้านการบริหารความเสี่ยง อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ หลักสูตร COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมต่อกับ COSO 2013 รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564

แนะนำ 2 หลักสูตรใหม่เข้ากับยุคสมัย รายละเอียดเพิ่มเติม www.training.nida.ac.th
17/03/2021

แนะนำ 2 หลักสูตรใหม่เข้ากับยุคสมัย รายละเอียดเพิ่มเติม www.training.nida.ac.th

การประชุมสัมมนาบุคลากรสำนักสิริพัฒนา เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 11 มีนาคม 256...
12/03/2021

การประชุมสัมมนาบุคลากรสำนักสิริพัฒนา เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการสำนักและผอ.หลักสูตร เข้าต้อนรับและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับคณะ จากสำนักงานทรัพย์สินพระม...
10/03/2021

ผู้อำนวยการสำนักและผอ.หลักสูตร เข้าต้อนรับและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับคณะ จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักสิริพัฒนา

รีบสมัครด่วน รายละเอียดเพิ่มเติม www.training.nida.ac.th
03/03/2021

รีบสมัครด่วน รายละเอียดเพิ่มเติม www.training.nida.ac.th

📣📣📣ประกาศรางวัลการร่วมสนุกกับเพจสำนักสิริพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ร่มสำนักสิริพัฒนา 2 รางวัล 1.  Nitchagle 2. KD Kula...
01/03/2021

📣📣📣ประกาศรางวัลการร่วมสนุกกับเพจสำนักสิริพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ร่มสำนักสิริพัฒนา 2 รางวัล
1. Nitchagle
2. KD Kulayada

แก้วรักษ์โลก 5 รางวัล
1. Arpaporn Suporn
2. นุ๊ก พุทธ
3. Sahassawat Rpn
4. Pafan Klaybundid
5. Tazzanee Thipprasert

ผู้โชคดีทุกท่าน รบกวนยืนยันสิทธิ์ แจ้งชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ทาง Inbox เพจสำนักสิริพัฒนา ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 นะคะ

📣📣📣ประกาศรางวัลการร่วมสนุกกับเพจสำนักสิริพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ร่มสำนักสิริพัฒนา 2 รางวัล
1. Nitchagle
2. KD Kulayada

แก้วรักษ์โลก 5 รางวัล
1. Arpaporn Suporn
2. นุ๊ก พุทธ
3. Sahassawat Rpn
4. Pafan Klaybundid
5. Tazzanee Thipprasert

ผู้โชคดีทุกท่าน รบกวนยืนยันสิทธิ์ แจ้งชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ทาง Inbox เพจสำนักสิริพัฒนา ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 นะคะ

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 4 ขึ้นระดับ 5 (Basic Turning Poi...
25/02/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 4 ขึ้นระดับ 5 (Basic Turning Point Development Program) รุ่น 1/2564 (ONLINE) ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 4 ขึ้นระดับ 5 (Basic Turning Poi...
23/02/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 4 ขึ้นระดับ 5 (Basic Turning Point Development Program) รุ่น 1/2564 (ONLINE) ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning ...
19/02/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning Point Development Program) ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning ...
19/02/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning Point Development Program) ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรเหมาะสำหรับยุคนี้ เปิดรับสมัครและติดตามรายละเอียดที่ www.training.nida.ac.th
18/02/2021

หลักสูตรเหมาะสำหรับยุคนี้ เปิดรับสมัครและติดตามรายละเอียดที่ www.training.nida.ac.th

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning ...
18/02/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning Point Development Program) ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning ...
17/02/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning Point Development Program) ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning ...
16/02/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning Point Development Program) ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning ...
16/02/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (Advanced Turning Point Development Program) ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มาร่วมสนุกกับกิจกรรมเดือนแห่งความรักกันค่ะ
10/02/2021

มาร่วมสนุกกับกิจกรรมเดือนแห่งความรักกันค่ะ

มาร่วมสนุกกับกิจกรรมเดือนแห่งความรักกันค่ะ

ปฎิทินฝึกอบรม Public Training ปี 2564ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ www.training.nida.ac.th โทร. 0...
10/02/2021

ปฎิทินฝึกอบรม Public Training ปี 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ www.training.nida.ac.th
โทร. 0 - 27273213-14,31, 082 790 1952
Line @trainingnida

ประกาศ
11/01/2021

ประกาศ

📢📢 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอย่างต่อเนื่อง

🚧🚧 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จึงขอขยายเวลาปิดอาคารสถานที่ของสถาบันซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค โควิด-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 🚧🚧

โดยยังคงรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

#NIDAThailand

NIDA Thailand
07/01/2021

NIDA Thailand

🩺ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการดูแล และป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กันนะคะ😷🦠

สามารถรับชมวิธีการใช้งานแอป "หมอชนะ" ได้ตามลิงก์
https://youtu.be/U1WaiKNFfiM

#หมอชนะ #โหลดแอปหมอชนะเพื่อชนะCOVID19

Photos from สำนักสิริพัฒนา's post
05/01/2021

Photos from สำนักสิริพัฒนา's post

NIDA Thailand
05/01/2021

NIDA Thailand

📣📣 กรณีที่นักศึกษา หรือบุคคลภายนอก มีความจำเป็นต้องติดต่อกับทางสถาบัน

สามารถติดต่อกับทางสถาบันได้ ในวันและเวลาราชการ
📌 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด 🚫🦠🧬

#NIDAThailand

NIDA Thailand
02/01/2021

NIDA Thailand

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จึงขอปิดที่ทำการสถาบันเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 17 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ที่กำลังมีขึ้นในขณะนี้

📌 ในส่วนของการเรียนการสอน สถาบันขอให้คณะและวิทยาลัย งดจัดการเรียนและการสอบภายในสถาบัน ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 31 มกราคม 2564 โดยให้ใช้วิธีออนไลน์ทั้งหมด*

📌 กรณีมีความจำเป็นในการติดต่อ หรือขอเอกสารสำคัญกับทางสถาบัน สามารถเข้ามาติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และติดตามประกาศเพิ่มเติมได้ทาง
🌐 Website : http://www.nida.ac.th
📲 Facebook : NIDA Thailand
📸 Instagram : @nidawisdom

อ้างอิง:
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง กำหนดให้การจัดการเรียนการสอนในสถาบันเป็นแบบออนไลน์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียน การสอน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรด COVID-19

#NIDAThailand

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับต้น (Pre Managerial Development Program: Pre - MDP) รุ่นที่ 1 ปี 2564ระหว่างวัน...
25/12/2020

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับต้น
(Pre Managerial Development Program: Pre - MDP) รุ่นที่ 1 ปี 2564
ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยความร่วมมือระหว่าง
การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับต้น (Pre Managerial Development Program: Pre - MDP) รุ่นที่ 1 ปี 2564ระหว่างวัน...
21/12/2020

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับต้น
(Pre Managerial Development Program: Pre - MDP) รุ่นที่ 1 ปี 2564
ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยความร่วมมือระหว่าง
การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่น 40 วันที่ 14-15 ธ.ค.63
14/12/2020

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่น 40 วันที่ 14-15 ธ.ค.63

05/12/2020

ที่อยู่

118 Serithai Road, Klong- Chan Sub-district, Bangkapi District
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 727 3231

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสิริพัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักสิริพัฒนา:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

การให้บริการของสำนักสิริพัฒนา สำนักสิริพัฒนามีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆทั้ง ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน โดยมีจัดฝึกอบรมประเภทต่างๆ ดังนี้ · หลักสูตรประเภท In-house Trainingเป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะตามความต้องการ ของหน่วยงาน โดยมีวิทยากรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการที่สามารถออกแบบ · หลักสูตรประเภท Public Training เป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบบริการที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้ บริการได้ ไม่เฉพาะเจาะจงหน่วยงาน โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านการบริหารและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรกว่า 80 หลักสูตร · หลักสูตรเฉพาะ (Specialized Training) หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดเน้นให้ความรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นการเฉพาะทาง หรือให้บริการอบรมแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพนั้น รวมทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องเฉพาะด้านและการจัประเมิน เฉพาะด้าน (Assessment) · หลัก สูตรนานาชาติ (International Training) ให้บริการฝึกอบรมแก่ชาวต่างชาติ ทั้งในลักษณะ Public Training, In-house Training และ Tailor-Made Training โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรม จะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันบน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม · หลักสูตรที่เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าอบรม)บริการต่างๆ ที่สำนักสิริพัฒนาจัดให้ · วิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงาน · ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน · จัดทำการทดสอบความรู้ก่อน (Pre-Test) และหลังการฝึกอบรม (Post-Test) · ให้บริการที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรและการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ · จัดทำการประเมินสมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Management Assessment) · บริหารโครงการฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Design Thinking สร้างนวัตกรรม ทำ prototype #SIRiBRAINFOOD #SiripattanaNIDA
Design Thinking.. เยียวยาทุกสิ่งไม่ได้นะจ๊ะ #SIRIBRAINFOOD #Siripattana Nida
ได้รับความรู้มากมาย
ขอบคุณทางสำนักสิริพัฒนา ที่ได้จัดโครงการที่ดี ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างเครือข่ายร่วมกัน และ ที่สำคัญได้แบ่งปันเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี รู้เรา รู้เขา ร้อยรบ ร้อยชนะ