สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดย

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว

เปิดเหมือนปกติ

#ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวประสพศักดิ์ ครับอีก 1 บุคลากรที่สูญเสียจ.ส.ต.เสรี ประสพศักดิ์(เกษียณอายุราชการแล้ว)ตำแหน่ง ง...
07/01/2021

#ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวประสพศักดิ์ ครับ

อีก 1 บุคลากรที่สูญเสีย
จ.ส.ต.เสรี ประสพศักดิ์(เกษียณอายุราชการแล้ว)
ตำแหน่ง งานพนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัย ชำนาญงาน
อดีตสังกัด สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว

04/01/2021
ประกาศพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เริ่มใช้เวลา 6.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2564.ใช้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด...
03/01/2021

ประกาศพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เริ่มใช้เวลา 6.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2564
.
ใช้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด
.
ข้อ 1 ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

สิ่งที่ทำได้คือ

- เรียนทางไกล ออนไลน์

- ใช้สถานที่เป็นที่ความช่วยเหลือ อุปการะแก่บุคคล

- ใช้สถานที่จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาต จากผู้ว่าฯ

- โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน เปิดทำการสอนได้

ข้อ 2 ห้ามจัดการประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือ สิ่งของต่างๆ
โดยให้ผู้ว่าฯ กําหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

ข้อ 3 ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ข้อ 4

- การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จํานวนผู้นั่งกินในร้าน การจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรค หรืออาจให้เป็นลักษณะของการนํากลับไปกินที่บ้าน

- ห้ามการดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

- ร้านที่เปิดได้ตามเวลาปกติ คือ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ให้ทำตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ข้อ 5 ผู้ว่าฯมีอำนาจในการสั่งปิด จํากัด หรือห้ามการดําเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะหรือสั่งให้งดการทํากิจกรรมอื่นในเขต พื้นที่รับผิดชอบ

ข้อ 6 มีการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการ ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

- ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 7 ขอความร่วมมือภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงาน ทำงานเหลื่อมเวลา work from home

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ มีอำนาจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกัน และเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการที่ตามที่เห็นสมควร

#โควิด19

03/01/2021
#ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด !!!#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199
01/01/2021

#ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด !!!

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

สวัสดีปีใหม่ 2564ขอให้ทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง ทุกๆท่านเทอญ.#เหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโท...
31/12/2020

สวัสดีปีใหม่ 2564
ขอให้ทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง ทุกๆท่านเทอญ.

#เหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

31/12/2020

วันนี้ "วันสุดท้าย " ของปี
ขอให้มีสิ่งดีๆตามไปถึงปีหน้า
อีกทั้ง "ความสุข" ที่มีเข้ามา
สิ่งที่ชั่วช้าให้ "จากลา" กันเสียที
ร่างกายที่เจ็บป่วยขอให้หาย "ทุกข์โศก..โรคภัย..อันตราย"
ทั้งหลาย ขอจงอย่าได้มี
"ทุกนาที ต่อจากนี้ไป"

ขอให้ชีวิตมีแต่ความสดใส
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
หน้าที่การงานมีคนเกื้อหนุน
ต้นทุนในทรัพย์เจริญงอกงาม

#เพจสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

หากคุณ... มีความลับเยอะ !!!#ใส่หน้ากาก#เว้นระยะห่าง#หมั่นล้างมือถ้าไม่อยากถูกเปิดเผย Timeline
30/12/2020

หากคุณ... มีความลับเยอะ !!!
#ใส่หน้ากาก
#เว้นระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
ถ้าไม่อยากถูกเปิดเผย Timeline

"7 วันอันตราย"สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมือง ร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมืองเฝ้าจุดระวังสถานีรถไฟ...
29/12/2020

"7 วันอันตราย"
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมือง ร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมือง
เฝ้าจุดระวังสถานีรถไฟดอนเมือง
"ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร"
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับ

#เหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

#มิเคยลืมเลือนไปจากใจ  16 ปี  " สึนามิ "TSUNAMI 2004#น้อมรำลึกถึง😭😭#ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและสูญหายด้วย...
25/12/2020

#มิเคยลืมเลือนไปจากใจ
16 ปี " สึนามิ "
TSUNAMI 2004
#น้อมรำลึกถึง😭😭

#ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและสูญหายด้วยนะครับ

'สึนามิ' คลื่นยักษ์ จากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงใต้ท้องทะเล เคลื่อนที่รวดเร็วและมีพลังมาก🌊🌊🌊
26 ธันวาคม 2547 เกิด 'สึนามิ' ที่ภูเก็ต -พังงา จังหวัดที่ติดทะเลอันดามัน มีผู้สูญเสียชีวิตกว่า 5 พันศพ

26 ธันวาคม 2547 เกิด 'สึนามิ' โศกนาฏกรรมคลื่นยักษ์ มีจุดเริ่มต้น เมื่อเวลาประมาณ 07.58 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2547 (ตามเวลาในประเทศไทย)
เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ศูนย์กลางอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ห่างจาก จังหวัดภูเก็ตประมาณ 580 กิโลเมตร
ที่ละติจูด 3.4 องศาเหนือลองจิจูด 95.7 องศาตะวันออก ขนาดความรุนแรงประมาณ 8.9 ริกเตอร์
ส่งผลกระทบเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้รวมถึงอาคารสูงหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร
เวลาต่อมาประมาณ 08.30 น. เกิดแผ่นดินไหวรู้สึกได้อีกครั้ง ศูนย์กลางอยู่บริเวณรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 200 กิโลเมตร ละติจูด 20.76 องศาเหนือ 98.40 องศาตะวันออก มีขนาดประมาณ 6.4 ริกเตอร์ ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนในหลายจังหวัด ทางภาคเหนือได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน
แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศ อินโดนีเซีย ที่เกิดขึ้นในน้ำนี่เอง ได้ก่อให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ที่เรียกว่า 'สึนามิ' (TSUNAMI) หรือคลื่นอ่าวเรือหรือคลื่นชายฝั่ง
สำหรับประเทศไทย เป็นเหตุการณ์ 'สึนามิ ' ครั้งแรกและร้ายแรงเกินจะคาดฝัน
เหตุการณ์ 'สึนามิ' ในประเทศไทย ที่ภูเก็ต พังงาระนอง กระบี่ ตรังและสตูล
ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5,400 คน บาดเจ็บกว่า 8,000 คนและสูญหายอีกจำนวนมาก

ปล. ธรรมชาติกำลังเอาคืนเรา
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับ

https://youtu.be/cAsbmYRGvFk

BREAKING : ศบค. ไม่มีมติให้ล็อกดาวน์ แต่มีมติแบ่งพื้นที่แต่ละจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงไปถึงจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำ • พ...
24/12/2020

BREAKING : ศบค. ไม่มีมติให้ล็อกดาวน์ แต่มีมติแบ่งพื้นที่แต่ละจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงไปถึงจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำ

• พื้นที่สีแดง ที่ต้องเฝ้าระวังระดับสูงสุด มีจังหวัดเดียวคือ สมุทรสาคร

• พื้นที่สีส้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และนครปฐม

• พื้นที่สีเหลือง ประกอบด้วย สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยภูมิ นครสวรรค์ อ่างทอง

• พื้นที่สีเขียว คือจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ

**การล็อกดาวน์ภายในจังหวัดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมโรคประจำจังหวัด

นายเจษฎาภรณ์ วรรณขันธ์ พนง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน พร้อม จนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้นำสัตว์เลื้อยคลาน(งูชนิดต่างๆ)มอบ...
24/12/2020

นายเจษฎาภรณ์ วรรณขันธ์ พนง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน พร้อม จนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้นำสัตว์เลื้อยคลาน(งูชนิดต่างๆ)
มอบให้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อดำเนินการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

นายภุชพงศ์ สัญญโชติ หัวหน้าสถานีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมสำนักงานเขตหลักสี่ สน.ท้องที่ร่วมตรวจ...
23/12/2020

นายภุชพงศ์ สัญญโชติ
หัวหน้าสถานีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมสำนักงานเขตหลักสี่ สน.ท้องที่
ร่วมตรวจสถานบันเทิงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang
23/12/2020

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang

💢ประกาศหยุดเรียน 11 วัน
🏫โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัด กทม.
🗓️ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ถึง 3 ม.ค. 63

"หยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ หยุดการระบาดซ้ำ"

จากการประชุม ศบค.กทม. วันนี้
มีมติให้ควบคุมโรค เพื่อหยุดการระบาดซ้ำ ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงกว่าเดิม 5 เท่า ดังนี้

-หยุด รร. 437 โรงเรียน + ศูนย์เด็กเล็ก 292 แห่ง

-ให้ขรก. และลูกจ้าง กทม. ทำงานที่บ้าน (Work From Home) ยกเว้น ขรก.ที่ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 24 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64

และขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐอื่น ให้ทำงานที่บ้านด้วย
.
**รายละเอียด สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ เพจ Facebook กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
.

#โควิดกรุงเทพ #โควิด19 #COVID19 #โควิด19สมุทรสาคร #สู้โควิดไปด้วยกัน #มาตรการป้องกันcovidกทม #bkkcovid19

#ประชาสัมพันธ์ท่านใดที่จะเดินทางมาติดต่อราชการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว กรุณาสแกน QR code ด้วยนะครับขอบคุณครับ#พบเหตุ...
23/12/2020

#ประชาสัมพันธ์
ท่านใดที่จะเดินทางมาติดต่อราชการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว กรุณาสแกน QR code ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

#ประกาศกรุงเทพมหานคร
21/12/2020

#ประกาศกรุงเทพมหานคร

20/12/2020

📣กทม.ประกาศ 10 มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่

😷กทม.ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือมาตรการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ข้อสรุปมาตรการต่างๆดังนี้

1. ปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัด กทม. ที่มีพื้นที่ติดต่อกับ จ.สมุทรสาคร 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64 ได้แก่ เขตบางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม โดยให้จัดการเรียนการสอนเสริมและการเรียนออนไลน์ทดแทน

2. ข้าราชการและบุคลากรกทม.ที่เดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - สมุทรสาคร หรือมีที่พักอาศัยอยู่
ใน จ.สมุทรสาคร ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานที่บ้าน (work from home)

3. ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น งานเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และงานรื่นเริงต่าง ๆ
แต่หากจะจัดงาน ต้องเสนอแผนควบคุมโรคเพื่อขออนุญาตกับสำนักอนามัย กทม.เพื่อพิจารณาก่อน

4. ตั้งด่านคัดกรองแรงงานต่างด้าว เดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ 4 เส้นทาง ได้แก่ ถนนเพชรเกษม ถนนพระรามที่ 2 ถนนบรมราชชนนี และถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่ม 18.00 น. วันนี้เป็นต้นไป

5. ให้ใช้สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย งดการรวมตัว

6. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 100 % ที่ทำงานในตลาดสดทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯทั้ง 472 แห่ง รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าอาหารทะเลจาก จ. สมุทรสาคร

7. สำนักงานเขตดำเนินการคัดกรองเชื้อโควิดในแรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 100%

8. ขอความร่วมมือศาสนสถานต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ งดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำกิจกรรมภายในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

9. ให้ รร.กทม. สำรวจ ผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด

10.สถานประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
ต้องเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าไปใช้บริการ 100 % สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างของโต๊ะอาหาร งดเต้น พร้อมทำความสะอาดสถานที่ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัย

ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทุกครั้งที่ออกจากบ้านและอยู่ในที่สาธารณะ หากเดินทางไปใช้บริการตามสถานที่ต่าง ๆ ต้องลงทะเบียนหรือสแกน "ไทยชนะ" เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและสืบสวนโรคหากเกิดการแพร่ระบาดในสถานที่นั้นๆครับ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

ด่วน! สั่งล็อกดาวน์ สมุทรสาคร ผู้ว่าฯแถลงติด โควิด 548 รายhttps://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_5563441
19/12/2020
ด่วน! สั่งล็อกดาวน์ สมุทรสาคร ผู้ว่าฯแถลงติด โควิด 548 ราย - ข่าวสด

ด่วน! สั่งล็อกดาวน์ สมุทรสาคร ผู้ว่าฯแถลงติด โควิด 548 ราย
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_5563441

ด่วน! สั่งล็อกดาวน์ สมุทรสาคร ผู้ว่าฯแถลงติด โควิด นับ 548 ราย จากการตรวจหาเชื้อทั้งหมดเพิ่มอีก 1149 ราย พร้อมห้.....

เหตุท่อส่งปูนหลุดที่แพลนปูน ทำให้ผงเถ้าปูนฟุ้งกระจายถนนกำแพงเพชร 6แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณ...
16/12/2020

เหตุท่อส่งปูนหลุดที่แพลนปูน ทำให้ผงเถ้าปูนฟุ้งกระจาย
ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

#ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ชุมชนริมคลองเปรมประชากร แ...
11/12/2020

#ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ชุมชนริมคลองเปรมประชากร แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

สิบตำรวจเอก นเรศ เพิ่มศักดิ์ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ทดสอบเครื่องสูบน้ำ (ชนิดหาบหาม)...
09/12/2020

สิบตำรวจเอก นเรศ เพิ่มศักดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ทดสอบเครื่องสูบน้ำ (ชนิดหาบหาม) และร่วมสำรวจพื้นที่เสี่ยงในเขตรับผิดชอบ ชุมชนริมคลองเปรมประชากร

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

วันที่ 8 ธันวาคม 2563เวลา 15:00 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมตรวจสถานบริการกับสำนักงานเขตจตุจักรสถานที...
08/12/2020

วันที่ 8 ธันวาคม 2563
เวลา 15:00 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมตรวจสถานบริการกับสำนักงานเขตจตุจักร
สถานที่ทำการตรวจ อยู่ในพื้นที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ซึ่งสามารถรายงานผลและข้อเสนอเพื่อป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาล
1.ร้านลิตเติ้ล แรทบิท
-ติดตั้งป้ายทางหนีไฟ
-ติดตั้งไฟฉุกเฉิน
2.ร้านตักสุรา
-เปลี่ยนตำแหน่งถังดับเพลิงใหม่
-ทางหนีไฟต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
-ติดตั้งป้ายทางหนีไฟ
3.ร้านติดลม
-ทางหนีไฟต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
-ตรวจสอบถังดับเพลิงสม่ำเสมอ
4.ร้าน in love
-ถังดับเพลิงไม่เพียงพอ
-ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ
5.ร้าน for fun
-ประตูหนีไฟต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

7 ธันวาคม 2563นายสัมฤทธิ์ สุนทร หัวหน้าชุดปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยชุดที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดย...
07/12/2020

7 ธันวาคม 2563
นายสัมฤทธิ์ สุนทร หัวหน้าชุดปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยชุดที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
รักษาการณ์ด้านความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

๕ ธันวาคม#วันพ่อแห่งชาติวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
05/12/2020

๕ ธันวาคม
#วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับ#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199
02/12/2020

#ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

02/12/2020

เวลาถังแก๊สรั่วระเบิดและมีควันสีขาวพวยพุ่งออกมา ให้หนีไปให้ไกลจากควันสีขาวมากที่สุด ไม่ต้องกลับมาดูอีก ไม่ว่ามันจะมีกลิ่นแก๊สหรือไม่
เพราะมีเวลาสั้นมากแค่วินาทีหรืออาจไม่ถึง...มันคือแก๊สพร้อมติดไฟลุกระเบิดทันที เมื่อมีประกายไฟ หรือมีอุปกรณ์บางอย่างที่มีประกายไฟในตัว เช่น ไดร์เป่าผม ไฟแช็ค เตาไฟ ฮีทเตอร์ มอเตอร์ พัดลม ปั๊มน้ำ อื่นๆอีกมากมาย
และพร้อมจะจุดระเบิดทุกเมื่อ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโท่ร.199

01/12/2020
Rapid City Fire Department

Rapid City Fire Department

Most of the heat has been located and mitigated. A couple of the crews are now going through decontamination.

30/11/2020
Fire & Rescue Thailand

Fire & Rescue Thailand

เมื่อเวลา 16.22 น.ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรม ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เบื้องต้นที่เกิดเหตุ เป็นเหตุไฟไหม้ในกระบวนการผลิต (ถังไซโล) มีการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 (ของโรงงาน) ขณะนี้ทางบริษัท อยู่ระหว่างการระงับเหตุ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
#ของคุณแหล่งข่าว
#ศูนย์ EIC
#ชมรมอาสาสมัครดับเพลิงภาคคะวันออก

#ภารกิจเดโชชัยถวายงานด้านความปลอดภัยกองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191#เหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199
20/11/2020

#ภารกิจเดโชชัย
ถวายงานด้านความปลอดภัย
กองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191

#เหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

นายธีรศักดิ์ คนึงคิด พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าและขยะภายในซอยแจ้งวัฒนะ 13 ถนน...
20/11/2020

นายธีรศักดิ์ คนึงคิด พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าและขยะ
ภายในซอยแจ้งวัฒนะ 13 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

17/11/2020

#เสริมทัพ !!!

วิธีการใช้ถังฉีดดับเพลิงแบบสะพายหลัง AFT ดังนี้
ตัวเครื่องมีส่วนประกอบหลักอยู่ 4 ส่วนคือ
1.ถังน้ำ/ถังโฟม (ปริมาณบรรจุ12 ลิตร)
2.ถังอากาศขนาด 2 ลิตร (อัดแรงดันที่ 300 บาร์)
3.หัวฉีดแบบปืน (ปรับการใช้น้ำได้ทั้งลำตรง/ละอองน้ำ ขนาด100-150 ไมคอน)
4.เป้สะพายหลัง (back pack)

หลักการทำของเครื่อง
เปิดวาวล์ถังอากาศเพื่อดันน้ำผสมโฟม ออกมาดับไฟ

อัตราส่วนผสม ใส่น้ำในถัง 11.5 ลิตร และใส่โฟม (3%) ผสมเข้าไป 360 ml สามารถฉีดต่อเนื่องได้ 27-30 วินาที

ประสิทธิภาพหัวฉีด/ระยะการฉีด
ปรับหัวฉีดลำตรงหรือเจ็ท ฉีดได้ 10-15 เมตร.
ปรับหัวฉีดแบบฝอยหรือฟ็อก ฉีดได้ 4-6 เมตร (การใช้น้ำอยู่ที่เทคนิคของผู้ใช้ด้วย)
น้ำหนักตัวเครื่องรวมสารดับเพลิง 21.5 km.

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

#จบหลักสูตร#โครงการอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมีระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ ...
12/11/2020

#จบหลักสูตร
#โครงการอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี
ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว พร้อมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ถวายความปลอดภัย...
12/11/2020

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว พร้อมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ถวายความปลอดภัย ณ รพ.จุฬาภรณ์

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

#โครงการอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมีระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี#...
09/11/2020

#โครงการอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี
ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

รุ่นที่ 1 จบไป รุ่นที่ 2 รอนะครับ#หลักสูตรปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีและวัตถุอันตรายวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563วันที่สอง ภาพปฏ...
08/11/2020

รุ่นที่ 1 จบไป รุ่นที่ 2 รอนะครับ
#หลักสูตรปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีและวัตถุอันตราย
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563
วันที่สอง ภาพปฏิบัติและจำลองสถานการณ์
ณ.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

ปล.ขออภัยที่ไม่สามารถลงรูปได้มากกว่านี้ เดี๋ยวรุ่นต่อไปจะไม่ตื่นเต้น

ที่อยู่

Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+6625378710

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณ จนท. ที่มาช่วยแมวหัวคิดกรงเหล็ก ที่มบ.สินพัฒนาธานี
ขอขอบคุณ จนท.ที่มาช่วยจับงูที่มบ.สินพัฒนาธานี
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยจับงูที่มบ.สินพัฒนาธานี
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ@มอเตอร์ไซร์รับจ้างคะ(ไม่ได้ถามชื่อคะต้องขอโทษนะคะขอบคุณคะ)
คนของประชาชนตัวจริงขอบคุณพี่ๆที่ช่วยเหลือผม "โชคร้ายรถมอไซค์สายพานขาด แต่ถือว่าโชคดีกว่าที่คนดี"
🚨🚨พร้อมรับใช้ประชาชน🚨🚨
ติดไม่ได้ค่ะ
ไฟไหม้ติดต่อไม่ได้ค่ะเขตลาดยาว
จากอดีตกาลเนิ่นนานมา