สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดย

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว

เปิดเหมือนปกติ

29 ธันวาคม 2564เวลา11:00 น.นายภุชพงศ์  สัญญโชติ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมปล่อยแถ...
29/12/2021

29 ธันวาคม 2564
เวลา11:00 น.
นายภุชพงศ์ สัญญโชติ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมปล่อยแถว เฝ้าระวังอันตราย และบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 บริเวณสถานีรถไฟดอนเมืองร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมืองเเละเจ้าหน้าที่ตำรวจเเละอปพร. ในพื้นที่ และร่วมเปิดจุดเฝ้าระวัง อันตราย ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

เหตุเพลิงไหม้ บริษั คิวแอนด์คิว โฮลดิ้ง จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พื้นที่รับผิดชอบ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระ...
28/12/2021

เหตุเพลิงไหม้ บริษั คิวแอนด์คิว โฮลดิ้ง จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พื้นที่รับผิดชอบ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว พร้อมรถและกำลัง ร่วมสนับสนุน

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร 199

27 ธันวาคม 2564นายสุระชัย ศรีอ่อนเกลี้ยงหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 3 ได้ดำเนินการจับสัตว...
27/12/2021

27 ธันวาคม 2564
นายสุระชัย ศรีอ่อนเกลี้ยง
หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 3 ได้ดำเนินการจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู) นำส่งกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

เหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนสถานที่เกิดเหตุซอยพหลโยธิน 35 แยก 17บ้านเลขที่ 312 แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯเจ้าหน้าที่สถา...
27/12/2021

เหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน
สถานที่เกิดเหตุซอยพหลโยธิน 35 แยก 17
บ้านเลขที่ 312 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้นำรถและเจ้าหน้าที่ฯ ออกระงับเหตุดังกล่าว

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

ขอขอบคุณ จ่าโญ !!!จ.ส.ต.ภิญโญ พุกภิญโญเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน แนะนำให้ความรู้การจับสัตว์เลื้อยคลาน(งูชนิ...
25/12/2021

ขอขอบคุณ จ่าโญ !!!
จ.ส.ต.ภิญโญ พุกภิญโญ
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน แนะนำให้ความรู้การจับสัตว์เลื้อยคลาน(งูชนิดต่างๆ) ให้กับนักศึกษาฝึกงานคณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

นายภัทระ เกิดทรัพย์ ผู้ช่วยวิทยากร

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

24 ธันวาคม 2564เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวได้แนะนำรถและอุปกรณ์ USAR และได้ให้นักศึกษาฝึกงาน คณะแพทย์ศาสตร์โร...
24/12/2021

24 ธันวาคม 2564
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ได้แนะนำรถและอุปกรณ์ USAR และได้ให้นักศึกษาฝึกงาน คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี จำลองเหตุการณ์ เพื่อฝึกปฏิบัติงาน

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

21 ธันวาคม 2564เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 4 ให้ความรู้ การบรรจุอากาศใส่ถัง(SCBA) และให้ความรู้ด้านดับเพลิงขั้นต้นและการ...
21/12/2021

21 ธันวาคม 2564
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 4
ให้ความรู้ การบรรจุอากาศใส่ถัง(SCBA) และให้ความรู้ด้านดับเพลิงขั้นต้นและการปฏิบัติงาน Fire man

นายชูชาติ จงธรรมจินดา ผู้ควบคุม

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

20 ธันวาคม 2564เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวได้แนะนำรถและอุปกรณ์ USAR แก่นักศึกษาฝึกงาน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบา...
20/12/2021

20 ธันวาคม 2564
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ได้แนะนำรถและอุปกรณ์ USAR แก่นักศึกษาฝึกงาน คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

นายภัทระ เกิดทรัพย์ วิทยากร
นายสมปอง สุมาลุย ผู้ควบคุม

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร's post
20/12/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร's post

19 ธันวาคม 2564เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวชุดปฏิบัติการที่ 3 ได้ให้ความรู้ การใช้รถ 03 (รถบันได ความสูงไม่เก...
19/12/2021

19 ธันวาคม 2564
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ชุดปฏิบัติการที่ 3 ได้ให้ความรู้ การใช้รถ 03 (รถบันได ความสูงไม่เกิน 15 เมตร)
รถจักรยานยนต์ดับเพลิง
รถ 14 (เครน) แก่นักศึกษาฝึกงานคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

นายสัมฤทธิ์ สุนทร หัวหน้าชุดปฏิบัติที่ 1 ผู้ควบคุม

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

#กำหนดการวันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. 64 - วันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค. 64จะมีนักศึกษา คณะแทพยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาฝึกงานที่ ส.ดพ.ล...
18/12/2021

#กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. 64 - วันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค. 64
จะมีนักศึกษา คณะแทพยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มาฝึกงานที่ ส.ดพ.ลาดยาว
ขอให้แจ้ง หน.ชุด 1 - 4 ในช่วงเช้า
ให้อบรมความรู้ในด้านต่างๆ
วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. และวันอาทิตย์ที่ 19 ธ.ค.
ให้แนะนำสถานที่ รถ/อุปกรณ์ต่างๆ
วันจันทร์ที่ 20 ธ.ค.
เช้า ให้ความรู้เรื่อง โครงสร้าง สปภ.กทม.
การบัญชาการเหตุการณ์
บ่าย ให้แนะนำอุปกรณ์ รถ USAR
รถตอบโต้สารเคมี
วันอังคารที่ 21 ธ.ค.
อบรมการดับเพลิงขั้นต้น
การดับเพลิงในระดับปฏิบัติงาน (FIREMAN)
วันพุธที่ 22 ธ.ค. การตอบโต้สารเคมีและวัตถุอันตราย
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. การค้นหา และกู้ภัยในเขตเมือง
วันศุกร์ที่ 24 ธ.ค. การกู้ภัยยานพาหนะ
(วิทยากร หน.ทีมกู้ภัย)
วันที่ 25 - 26 ธ.ค. การฝึกทบทวนต่างๆ
โดยมอบหมายให้ หน.ชุด/รอง หน.ชุด เช้าในแต่ละวัน จัดหาทีมฝึกสอนและปฏิบัติ
และมอบหมาย ส.ต.อ.นเรศ เพิ่มศักดิ์ควบคุม และสนับสนุนรถ/อุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติ
และแจ้ง จนท.ที่สนใจเข้าร่วมฝึกซ้อม
ตามวันเวลาและหัวข้อที่กำหนด

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

นายสัมฤทธิ์ สุนทรหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 1พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสถานีฯ#พบเหตุเ...
18/12/2021

นายสัมฤทธิ์ สุนทร
หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 1
พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสถานีฯ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

นายสมปอง สุมาลุย์หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสถาน...
16/12/2021

นายสมปอง สุมาลุย์
หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสถานีฯ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

นายสุระชัย ศรีอ่อนเกลี้ยงหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสถานีฯ...
15/12/2021

นายสุระชัย ศรีอ่อนเกลี้ยง
หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3
พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสถานีฯ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

11/12/2021
นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยCr อมรรัตน์ นาคะเวช
07/12/2021

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Cr อมรรัตน์ นาคะเวช

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Cr อมรรัตน์ นาคะเวช

05/12/2021
นายสมปอง สุมาลุย์หน.ชุดปฏิบัติการที่ 2พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ...
30/11/2021

นายสมปอง สุมาลุย์
หน.ชุดปฏิบัติการที่ 2
พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 38 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

28 พฤศจิกายน 2564เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว รักษาความปลอดภัย กิจกรรมแรลลี่พายเรือคายัคเก็บขยะคลองลาดพร้าว ค...
28/11/2021

28 พฤศจิกายน 2564
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว รักษาความปลอดภัย กิจกรรมแรลลี่พายเรือคายัคเก็บขยะคลองลาดพร้าว คลองบางเขน ต่อเนื่องด้วยคลองเปรมประชากร

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวประจำจุดเฝ้าระวังเหตุเทศกาลวันลอยกระทง จุดวัดเสมียนนารี#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภ...
19/11/2021

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ประจำจุดเฝ้าระวังเหตุเทศกาลวันลอยกระทง จุดวัดเสมียนนารี

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

ส.ต.อ.นเรศ เพิ่มศักดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯนายสุระชัย ศรีอ่อนเกลี้ยง หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3พร้อมรถดับเพลิงและเจ้าหน้า...
12/11/2021

ส.ต.อ.นเรศ เพิ่มศักดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ
นายสุระชัย ศรีอ่อนเกลี้ยง หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3
พร้อมรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

นายสัมฤทธิ์ สุนทรหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวร่วมสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้ พื้นที่ สถาน...
11/11/2021

นายสัมฤทธิ์ สุนทร
หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ร่วมสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้ พื้นที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

ส.ต.อ นเรศ เพิ่มศักดิ์ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ รรท.หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว และนายสมปอง สุมาลุย์ หัวหน้าชุดปฏิบัต...
02/11/2021

ส.ต.อ นเรศ เพิ่มศักดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ รรท.หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว และ
นายสมปอง สุมาลุย์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 2
พร้อมรถและเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมสนับสนุน เหตุเพลิงไหม้ร้านค้าภายในตลาดนัดสวนจตุจักรโครงการ 21

#.พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

🧑‍🚒🚒2 พฤศจิกายน ของทุกปี"วันสถาปนาตำรวจดับเพลิง"และ"วันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"กรุงเทพมหานครมีงานอื่นที่สบา...
01/11/2021

🧑‍🚒🚒
2 พฤศจิกายน ของทุกปี
"วันสถาปนาตำรวจดับเพลิง"
และ
"วันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"
กรุงเทพมหานคร

มีงานอื่นที่สบายและได้ "เงิน" มากกว่านี้ เพราะพวกเราต่างรู้ดี บางครั้ง..."เกียรติ" สำคัญกว่า"เงิน"
"นักดับเพลิง-กู้ภัย"
👨‍🚒👩‍🚒🚒🚒

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

🧑‍🚒🚒
2 พฤศจิกายน ของทุกปี
"วันสถาปนาตำรวจดับเพลิง"
และ
"วันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"
กรุงเทพมหานคร

มีงานอื่นที่สบายและได้ "เงิน" มากกว่านี้ เพราะพวกเราต่างรู้ดี บางครั้ง..."เกียรติ" สำคัญกว่า"เงิน"
"นักดับเพลิง-กู้ภัย"
👨‍🚒👩‍🚒🚒🚒

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

วันที่ 27 ตุลาคม 2564สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ชุดปฏิบัติการที่ 1 ได้นำงูเหลือม จำนวน 24 ตัว นำส่งกรมอุทยานสัตว์ป่าแล...
27/10/2021

วันที่ 27 ตุลาคม 2564
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ชุดปฏิบัติการที่ 1 ได้นำงูเหลือม จำนวน 24 ตัว นำส่งกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 น.เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว กปก.3ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด 5 ส. ก...
25/10/2021

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 น.
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว กปก.3
ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด 5 ส. กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนการเคหะท่าทราย แขวงทุ่งสอง เขตหลักสี่ กทม.

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

#เสริมเขี้ยวเล็บ !!!เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้ดำเนินการตรวจรับรถและอุปกรณ์(USAR) การค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง...
25/10/2021

#เสริมเขี้ยวเล็บ !!!
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้ดำเนินการตรวจรับรถและอุปกรณ์(USAR) การค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง
เพื่อมาประจำสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

23 ตุลาคมวันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 🌹🌹🌹🌹🌹
23/10/2021

23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 🌹🌹🌹🌹🌹

23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 🌹🌹🌹🌹🌹

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวได้ดำเนินการล้างตะแกรงดักขยะสถานีสูบน้ำรัชดา-วิภาวดีฯ#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัย...
15/10/2021

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ได้ดำเนินการล้างตะแกรงดักขยะสถานีสูบน้ำรัชดา-วิภาวดีฯ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวได้เข้าประจำจุดสถานีสูบน้ำรัชดา-วิภาวดีฯ เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมขัง เป็นที่เรียบร้อย...
15/10/2021

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ได้เข้าประจำจุดสถานีสูบน้ำรัชดา-วิภาวดีฯ เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมขัง เป็นที่เรียบร้อย

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

๑๓ ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12/10/2021

๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ออกระงับเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ บนทางด่วนถนนวิภาวดี(โทลเวย์) เป็นรถเก๋งยี่ห้อนิสสัน ทะเบี...
10/10/2021

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ออกระงับเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ บนทางด่วนถนนวิภาวดี(โทลเวย์) เป็นรถเก๋งยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน ฆภ 3339 กทท.
ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง สาเหตุคาด เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรในห้องเครื่อง

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบกลุ่มควันจากศูนย์รวมข่าววิทยุพระรามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ชุดปฏิบัติการที่ 1 ออกระงับเหตุ...
05/10/2021

รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบกลุ่มควัน
จากศูนย์รวมข่าววิทยุพระราม
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ชุดปฏิบัติการที่ 1 ออกระงับเหตุดังกล่าว ภายในการเคหะท่าทราย เป็นบ้านคอนกรีต 2 ชั้น ซ.ประชาชื่น 12 แยก 1-2-6-1 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เป็นการประกอบอาหาร ไม่มีเหตุเพลิงไหม้

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

30 กันยายน 2564เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวร่วมตัดแต่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์อาคารบ้านพักข้าราชการ อาคาร 2#พบเหต...
30/09/2021

30 กันยายน 2564
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ร่วมตัดแต่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์อาคารบ้านพักข้าราชการ อาคาร 2

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

วันที่ 26 กันยายน 2564เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวชุดปฏิบัติการที่ 3 ร่วมตัดแต่งต้นไม้และขนย้าย ปรับภูมิทัศน์...
26/09/2021

วันที่ 26 กันยายน 2564
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ชุดปฏิบัติการที่ 3
ร่วมตัดแต่งต้นไม้และขนย้าย ปรับภูมิทัศน์ ภายในที่ทำการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

ที่อยู่

Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+6625378710

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีเรืองเล่าเช้านี้22/3/64มะเช้านี้ลูกชายนายก๊อตเดินออกจากบ้านจะไปทำงานออกไปไม่ถึง5นาทีโทรกลับมาบอกแม่ออกไปช่วยแมวตกท่อให้หน่อยเร็วๆพาทีมงานไปช่วยด้วยนะ อีแม่รีบออกไปอย่างใวขอเบอร์กู้ภัยข้างบ้านโทรขอความช่วยเหลือกู้ภัยด่วนส่งเจ้าหน้าที่มาใวมากกๆๆขอบคุณทีมงานกู้ภัยมากกๆเลยค่ะที่ได้ร่วมกันช่วยชีวิตลูกแมว🐈
ขอขอบคุณ ดับเพลิงลาดยาวค่ะ เหตุ ซ.พหลโยธิน33(รัชดา46)
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลาดยาว ในการเปลี่ยนล้อรถยนต์ให้พี่สาว ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ จนท. ที่มาช่วยแมวหัวคิดกรงเหล็ก ที่มบ.สินพัฒนาธานี
ขอขอบคุณ จนท.ที่มาช่วยจับงูที่มบ.สินพัฒนาธานี
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยจับงูที่มบ.สินพัฒนาธานี
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ@มอเตอร์ไซร์รับจ้างคะ(ไม่ได้ถามชื่อคะต้องขอโทษนะคะขอบคุณคะ)
คนของประชาชนตัวจริงขอบคุณพี่ๆที่ช่วยเหลือผม "โชคร้ายรถมอไซค์สายพานขาด แต่ถือว่าโชคดีกว่าที่คนดี"
🚨🚨พร้อมรับใช้ประชาชน🚨🚨
ติดไม่ได้ค่ะ
ไฟไหม้ติดต่อไม่ได้ค่ะเขตลาดยาว
จากอดีตกาลเนิ่นนานมา