สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดย

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว

เปิดเหมือนปกติ

ส.อ.ต.พิมล โชคกำเนิด หน.ชุดปฏิบัติการที่ 2 พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติก ...
16/05/2021

ส.อ.ต.พิมล โชคกำเนิด หน.ชุดปฏิบัติการที่ 2 พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติก ซอยสุขาภิบาล 5 แยก 39
ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

#ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน
#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

16 พฤษภาคม 2564จนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้นำแอร์ไลน์(ส่องสว่าง) จำนวน 2 เครื่องไว้บริการปชช.บริเวณชุมชนหลังศูนย...
16/05/2021

16 พฤษภาคม 2564
จนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้นำแอร์ไลน์(ส่องสว่าง) จำนวน 2 เครื่อง
ไว้บริการปชช.บริเวณชุมชนหลังศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

15 พ.ค.2564เมื่อเวลา16:33 น.ได้รับเเจ้งจากศูนย์วิทยุพระรามสายด่วน199เหตุ 202(ไฟฟ้าลัดวงจร)นายสุระชัย ศรีอ่อนเกลี้ยง หน.เ...
15/05/2021

15 พ.ค.2564
เมื่อเวลา16:33 น.ได้รับเเจ้งจากศูนย์วิทยุพระรามสายด่วน199
เหตุ 202(ไฟฟ้าลัดวงจร)
นายสุระชัย ศรีอ่อนเกลี้ยง หน.เวร ควบคุมรถจักรยานยนต์ดับเพลิงเเละรถลาดยาว 04-4 พร้อมเจ้าหน้าที่ 5 นาย ออกระงับเหตุไฟฟ้าลัดวงจร
โดยเจ้าหน้าการไฟฟ้าทำการตัดกระไฟฟ้า เพลิงสงบก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุ สถานี่เหตุเกิด หมู่บ้านกลางเมือง ถ.กำแพงเพชร 6 เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

ชุดปฏิบัติการที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานีฯและรถดับเพลิง เพื่อความสะอาดและปลอดภัย ในการใช้รถและสถานที่#พบเห...
14/05/2021

ชุดปฏิบัติการที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานีฯและรถดับเพลิง เพื่อความสะอาดและปลอดภัย ในการใช้รถและสถานที่

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

ส.ต.อ.พิมล โชคกำเนิดหน.ชุดปฏิบัติการที่ 2พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมสนับสนุนรถพร้อมเครื่องอัดอากาศ เหตุเพ...
13/05/2021

ส.ต.อ.พิมล โชคกำเนิด
หน.ชุดปฏิบัติการที่ 2
พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมสนับสนุนรถพร้อมเครื่องอัดอากาศ เหตุเพลิงไหม้ภายในกรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

ส.ต.อ.นเรศ เพิ่มศักดิ์ ผช.หน.สถานีฯ พร้อมจนท.ชุดปฏิบัติการที่ 4 ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณอาคารโรงจอดรถดับเพลิง(หน้าห้องเ...
11/05/2021

ส.ต.อ.นเรศ เพิ่มศักดิ์ ผช.หน.สถานีฯ พร้อมจนท.ชุดปฏิบัติการที่ 4 ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณอาคารโรงจอดรถดับเพลิง(หน้าห้องเก็บน้ำมันเขื้อเพลิง)

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

#มาตรการความปลอดภัยปชช.ท่านใด ที่จะมาติดต่อราชการ กรุณาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งคัดขอบคุณครับ#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณ...
05/05/2021

#มาตรการความปลอดภัย
ปชช.ท่านใด ที่จะมาติดต่อราชการ กรุณาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งคัด
ขอบคุณครับ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

จนท.ชุดปฏิบัติการที่ 3 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้นำสัตว์เลื้อยคลาน(งู) ส่งกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อปล่อย...
05/05/2021

จนท.ชุดปฏิบัติการที่ 3 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้นำสัตว์เลื้อยคลาน(งู) ส่งกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อปล่อยคืนสู้ธรรมชาติต่อ

#พบเหตุเพลิงไหท้และสาธารณภัยโทร.199

#สู่อ้อมกอดเจ้าของ#เจอน้องคูการ์แล้วนะครับขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกกำลังขอบคุณครับ
04/05/2021

#สู่อ้อมกอดเจ้าของ
#เจอน้องคูการ์แล้วนะครับ
ขอบคุณทุกแชร์
ขอบคุณทุกกำลัง
ขอบคุณครับ

#สู่อ้อมกอดเจ้าของ
#เจอน้องคูการ์แล้วนะครับ
ขอบคุณทุกแชร์
ขอบคุณทุกกำลัง
ขอบคุณครับ

4 พฤษภาคม ของทุกปี"วันดับเพลิงสากล"
04/05/2021

4 พฤษภาคม ของทุกปี
"วันดับเพลิงสากล"

4 พฤษภาคม ของทุกปี
"วันดับเพลิงสากล"

04/05/2021
ประกาศ !!!หากท่านใดพบเห็นน้องแมวตามรูปนี้ขอความกรุณาติดต่อกลับเจ้าของมา "ด่วน" นะครับ#แชร์ได้แชร์นะครับ#ขอบคุณครับ
02/05/2021

ประกาศ !!!
หากท่านใดพบเห็นน้องแมวตามรูปนี้
ขอความกรุณาติดต่อกลับเจ้าของมา "ด่วน" นะครับ

#แชร์ได้แชร์นะครับ
#ขอบคุณครับ

ประกาศ !!!
หากท่านใดพบเห็นน้องแมวตามรูปนี้
ขอความกรุณาติดต่อกลับเจ้าของมา "ด่วน" นะครับ

#แชร์ได้แชร์นะครับ
#ขอบคุณครับ

29 เมษายน 2564นายสัมฤทธิ์ สุนทรหน.ชุดปฏิบัติการที่ 1พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนมิตรประช...
29/04/2021

29 เมษายน 2564
นายสัมฤทธิ์ สุนทร
หน.ชุดปฏิบัติการที่ 1
พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนมิตรประชาร่วมใจและสอนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

วันที่ 29 เมษายน 2564เวลา 02.30 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวออกระงับเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นห้องควบคุมระบ...
29/04/2021

วันที่ 29 เมษายน 2564
เวลา 02.30 น. เจ้าหน้าที่สถานี
ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ออกระงับเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ทางสาธารณะรอบอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร b เจ้าหน้าที่อาคารทำการตัดกระแสไฟและใช้ถังดับเพลิง
ผงเคมีแห้ง พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ใช้ถังดับเพลิง Water Mist จำนวน 2 ถัง ทำการดับเพลิงสงบ เสียหายเฉพาะแผงควบคุมระบบไฟฟ้า ระหว่างเกิดเหตุไม่มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หน่วยสนับสนุน อาสาสมัคร
สน.ทุ่งสองห้อง

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

วันที่ 28 เมษายน 2564เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวได้ดำเนินการทำลายรังผึ้งหลวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์ก...
28/04/2021

วันที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่สถานี
ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ได้ดำเนินการทำลายรังผึ้งหลวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.50 เมตร
ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
ที่เกิดเหตุ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

29 เมษายนวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร#ทรงพระเจริญ
28/04/2021

29 เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

#ทรงพระเจริญ

29 เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

#ทรงพระเจริญ

ประกาศ !!! กรุงเทพฯ(เรื่องจริง)ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (26/04/2564)เป็นต้นไป ให้ ปชช.ใน พท.กทม.เมื่อออกจากเคหะสถานหรือสถานที่...
25/04/2021

ประกาศ !!! กรุงเทพฯ(เรื่องจริง)
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (26/04/2564)เป็นต้นไป
ให้ ปชช.ใน พท.กทม.เมื่อออกจากเคหะสถานหรือสถานที่พำนัก ต้องใส่"Mask"ทุกครั้ง

ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บ. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ !!! กรุงเทพฯ(เรื่องจริง)
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (26/04/2564)เป็นต้นไป
ให้ ปชช.ใน พท.กทม.เมื่อออกจากเคหะสถานหรือสถานที่พำนัก ต้องใส่"Mask"ทุกครั้ง

ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บ. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

กทม.ยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สั่งปิดสถานที่เริ่ม 26 เม.ย.นี้ http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBz...
25/04/2021
กทม.ยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สั่งปิดสถานที่เริ่ม 26 เม.ย.นี้

กทม.ยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สั่งปิดสถานที่เริ่ม 26 เม.ย.นี้ http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ1MDQzMg==#.YIQtbnkGaNQ.lineme

ข่าวเด่น

นายสมปอง สุมาลุย์หน.ชุดปฏิบัติการที่ 3พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวได้ดำเนินการทำลายรังผึ้งหลวงขนาดเส้นผ่าศูนย์ก...
24/04/2021

นายสมปอง สุมาลุย์
หน.ชุดปฏิบัติการที่ 3
พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ได้ดำเนินการทำลายรังผึ้งหลวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.00 เมตร
สถานที่เกิดเหตุ เลขที่ 85/1 ซ.แจ้งวัฒนะ 15
ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

นายพินิจ ไชยคชบาลพนง.ป้องกันฯชำนาญงาน พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้ดำเนินการกำจัดรังผึ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา...
23/04/2021

นายพินิจ ไชยคชบาล
พนง.ป้องกันฯชำนาญงาน พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้ดำเนินการกำจัดรังผึ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 60 ซม.
สถานที่เกิดเหตุ เดอะซี เล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

นายสุระชัย ศรีอ่อนเกลี้ยง หน.ชุดปฏิบัติการที่ 4พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้ดำเนินการสำรวจระบบหัวจ่ายน้ำดับเ...
23/04/2021

นายสุระชัย ศรีอ่อนเกลี้ยง หน.ชุดปฏิบัติการที่ 4
พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ได้ดำเนินการสำรวจระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง(ปะปาหัวแดง)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

21 เมษายน 2325"วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์"ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นวันบรรจบครบรอบ 239 ปี นับจากวันที่พ...
21/04/2021

21 เมษายน 2325
"วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์"
ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นวันบรรจบครบรอบ 239 ปี นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 พระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระนครแห่งใหม่ขึ้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก็คือ กรุงเทพมหานครฯ จวบจนปัจจุบันนี้

21 เมษายน 2325
"วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์"
ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นวันบรรจบครบรอบ 239 ปี นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 พระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระนครแห่งใหม่ขึ้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก็คือ กรุงเทพมหานครฯ จวบจนปัจจุบันนี้

วันที่ 16 เมษายน 2564เวลา 10.30 น.นายสัมฤทธิ์ สุนทร หน.ชุดปฏิบัติการที่ 1 พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวออกสำรวจก...
16/04/2021

วันที่ 16 เมษายน 2564
เวลา 10.30 น.
นายสัมฤทธิ์ สุนทร หน.ชุดปฏิบัติการที่ 1 พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ออกสำรวจการใช้งานของระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง(ประปาหัวแดง)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

ส.ต.อ.พิมล โชคกำเนิดหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 2 พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวได้ดำเนินการทำลายรังผึ้ง ขนาดเส้นผ่าศ...
12/04/2021

ส.ต.อ.พิมล โชคกำเนิด
หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 2 พร้อมจนท.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ได้ดำเนินการทำลายรังผึ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. สถานที่เกิดเหตุ คอนโดมิเนียมศุภาลัยปาร์ครัชวิภา ถนนรัชดา แขวงลาดยาว เขตจตุจัร กรุงเทพฯ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

12 เมษายน 2564เวลา 08.30 น ชุดปฏิบัติการที่ 1 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว พร้อมด้วยจิตอาสาอัคคีภัย ร่วมตรวจระบบประปาหัว...
12/04/2021

12 เมษายน 2564
เวลา 08.30 น ชุดปฏิบัติการที่ 1 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว พร้อมด้วยจิตอาสาอัคคีภัย ร่วมตรวจระบบประปาหัวแดง พื้นที่รับผิดชอบสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จุดอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B จำนวน 8 จุด จากการสำรวจระบบน้ำประปาหัวแดงพบว่าใช้การไม่ได้ ทั้ง 8 จุด สาเหตุดังนี้
1.ไม่มีน้ำในระบบประปาหัวแดง จำนวน 8 หัว
2.จุดวาล์วเปิดน้ำอยู่ลึกเกินความยาวของอุปกรณ์เปิด
วาล์วน้ำของดับเพลิง จำนวน 2 หัว
3.ตรวจสอบไม่พบวาล์วเปิดน้ำของประปาหัวแดง
จำนวน 1 หัว
แนวทางแก้ปัญหา จะนำเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขให้อุปกรณ์ระบบประปาหัวแดง ทั้ง 8 จุด มีความพร้อมในเรื่องการใช้งานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการป้องกันก่อนการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ต่อไป
Cr.ลาดยาว 11

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

11 เมษายน 2564เวลา 17.00 น.พิธีพระราชทานเพลิงศพนาย ธนภพ ประไพ(เหนือ 33-120)ณ วัดนครอินทร์อ.เมือง จ.นนทบุรี#ขอสดุดีวีรบุร...
11/04/2021

11 เมษายน 2564
เวลา 17.00 น.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
นาย ธนภพ ประไพ
(เหนือ 33-120)
ณ วัดนครอินทร์
อ.เมือง จ.นนทบุรี

#ขอสดุดีวีรบุรุษผู้กล้า

#ขอสดุดีวีรบุรุษผู้หาญกล้า10 เมษายน 2564พิธีพระราชทานเพลิงศพ3 วีรบุรุษผู้กล้าณ.วัดศาลาแดงนายอรรถพล ถ้วมทอง นายสุทัศน์ เป...
10/04/2021

#ขอสดุดีวีรบุรุษผู้หาญกล้า
10 เมษายน 2564
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
3 วีรบุรุษผู้กล้า
ณ.วัดศาลาแดง
นายอรรถพล ถ้วมทอง
นายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด
นายสมัญญา นิลธง

#หมู่บ้านกฤษดา4/4/2564

10/04/2021
7 วันอันตราย !!!เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมกับ- สำนักงานเขตดอนเมือง- อปพร.เขตดอนเมือง- เทศกิจเขตดอนเมือ...
09/04/2021

7 วันอันตราย !!!
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมกับ
- สำนักงานเขตดอนเมือง
- อปพร.เขตดอนเมือง
- เทศกิจเขตดอนเมือง
-ตำรวจจราจรกลาง สถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี
- สำนักอนามัย
- กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง
เฝ้าจุดระวังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2564
ณ จุดเฝ้าระวังสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดีฯ(ขาออก)

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

#จิตอาสา904นายภูวเดช มั่นไทรทองพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่...
08/04/2021

#จิตอาสา904
นายภูวเดช มั่นไทรทอง
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมกับการประปานครหลวง
ได้ตรวจสอบประปาหัวแดงที่ชำรุด เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ภายในซอยงามวงศ์วาน60

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยลาดยาว ร่วมสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้โชคชัย 4คอนโดเฮ้าท์ ซอยโชคชัย 4 ซอย 32  ถนนโชคชัย 4 แขวงลา...
07/04/2021

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยลาดยาว ร่วมสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้โชคชัย 4
คอนโดเฮ้าท์ ซอยโชคชัย 4 ซอย 32 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

นายสุระชัย ศรีอ่อนเกลี้ยง หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 4พร้อมรถและเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมสนับสนุนเหตุเพล...
07/04/2021

นายสุระชัย ศรีอ่อนเกลี้ยง หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 4
พร้อมรถและเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมสนับสนุน
เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
ภายในซอยมนตรี
ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

นายพินิจ ไชยคชบาลพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวได้ดำเนินการทำลาย...
06/04/2021

นายพินิจ ไชยคชบาล
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
ได้ดำเนินการทำลายรังผึ้งหลวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.00 เมตร
ภายในซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

#พบเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยโทร.199

๖ เมษายน "วันจักรี"น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ องค์ปฐมบรมกษัตริย์ผ...
06/04/2021

๖ เมษายน "วันจักรี"
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ องค์ปฐมบรมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์จักรี

๖ เมษายน "วันจักรี"
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ องค์ปฐมบรมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์จักรี

ที่อยู่

Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+6625378710

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีเรืองเล่าเช้านี้22/3/64มะเช้านี้ลูกชายนายก๊อตเดินออกจากบ้านจะไปทำงานออกไปไม่ถึง5นาทีโทรกลับมาบอกแม่ออกไปช่วยแมวตกท่อให้หน่อยเร็วๆพาทีมงานไปช่วยด้วยนะ อีแม่รีบออกไปอย่างใวขอเบอร์กู้ภัยข้างบ้านโทรขอความช่วยเหลือกู้ภัยด่วนส่งเจ้าหน้าที่มาใวมากกๆๆขอบคุณทีมงานกู้ภัยมากกๆเลยค่ะที่ได้ร่วมกันช่วยชีวิตลูกแมว🐈
ขอขอบคุณ ดับเพลิงลาดยาวค่ะ เหตุ ซ.พหลโยธิน33(รัชดา46)
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลาดยาว ในการเปลี่ยนล้อรถยนต์ให้พี่สาว ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ จนท. ที่มาช่วยแมวหัวคิดกรงเหล็ก ที่มบ.สินพัฒนาธานี
ขอขอบคุณ จนท.ที่มาช่วยจับงูที่มบ.สินพัฒนาธานี
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยจับงูที่มบ.สินพัฒนาธานี
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ@มอเตอร์ไซร์รับจ้างคะ(ไม่ได้ถามชื่อคะต้องขอโทษนะคะขอบคุณคะ)
คนของประชาชนตัวจริงขอบคุณพี่ๆที่ช่วยเหลือผม "โชคร้ายรถมอไซค์สายพานขาด แต่ถือว่าโชคดีกว่าที่คนดี"
🚨🚨พร้อมรับใช้ประชาชน🚨🚨
ติดไม่ได้ค่ะ
ไฟไหม้ติดต่อไม่ได้ค่ะเขตลาดยาว
จากอดีตกาลเนิ่นนานมา