Clicky

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท ITC DRR

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารhttps://drr.go.th/?p=3...
25/03/2022

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

https://drr.go.th/?p=35585

24/03/2022
404 - File or directory not found.

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

https://drr.go.th/?p=35585

19/11/2021

ตอนที่ 1 แนวทางพัฒนาระบบดิจิทัลกรมทางหลวงชนบท เพื่อมุ่งสู่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 เดอะซีรี่ส์ ”

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
06/08/2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง นักจัดการงาน...
30/07/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อัตราค...
16/07/2021

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก กรอกใบสมัครพร้อมแนบประวัติเข้ามาได้ที่
Email : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2564

สามารถโหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1SNvJEayV-hJLgsrTI70qpF5JtENqyWj6/view?usp=sharing

13/07/2021

✅ กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

13/07/2021

😷สวมหน้ากาก 2 ชั้น ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้สูงถึง 90% โดยสวมหน้ากากอนามัยทับด้วยหน้ากากผ้า

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

13/07/2021

✅ เช็กอาการ ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นด้วยตนเอง รุนแรงระดับไหน

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

ประชาสัมพันธ์ ระบบแหล่งราคาวัสดุจัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
08/07/2021

ประชาสัมพันธ์ ระบบแหล่งราคาวัสดุ

จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

05/07/2021

✅ หากกำลังจะไป​ฉีดวัคซีน​โควิด​ แต่ถูกสุนัข​หรือแมวกัด​ ควรทำอย่างไร..?

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

05/07/2021

🛵 คำแนะนำในการป้องกันโควิด สำหรับ ผู้จัดส่ง ผู้รับสินค้า

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💛💙

05/07/2021

😷 หน้ากาก สวมถูกวิธี ลดเสี่ยง COVID-19✅

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ระบบดิจิทัลเพื่อปฏิบัติราชการในสถานที่พักอาศัย
05/07/2021

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ระบบดิจิทัลเพื่อปฏิบัติราชการในสถานที่พักอาศัย

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์
05/07/2021

ประชาสัมพันธ์

ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์ระบบบริหาร จัดเก็บข้อมมูลทรัพย์สินงานทางสะพานโครงข่าย ของกรมทางหลวงชนบท ( RM)
02/07/2021

ประชาสัมพันธ์

ระบบบริหาร จัดเก็บข้อมมูลทรัพย์สินงานทางสะพานโครงข่าย ของกรมทางหลวงชนบท ( RM)

ประชาสัมพันธ์ระบบรายงานการประเมินคุณภาพสายทาง รายหน่วยงาน และรายสายทางจัดทำขึ้นเพื่อเรียกดูรายงานได้สะดวกและรวดเร็ว
02/07/2021

ประชาสัมพันธ์
ระบบรายงานการประเมินคุณภาพสายทาง รายหน่วยงาน และรายสายทาง
จัดทำขึ้นเพื่อเรียกดูรายงานได้สะดวกและรวดเร็ว

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการดำเนินงาน รายงานสถิติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
02/07/2021

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายงานการดำเนินงาน รายงานสถิติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

ระบบการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสำนักฝึกอบรมดำเนินการปรับปรุงรายงานให้เป็นรูปแบบดิ...
01/07/2021

ระบบการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสำนักฝึกอบรมดำเนินการปรับปรุงรายงานให้เป็นรูปแบบดิจิตอลเพื่อลดภาระงานของส่วนภูมิภาคและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

29/06/2021

4 มาตราการ เมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสถานประกอบการ 🏨

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

29/06/2021

🚫แนวทางการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

29/06/2021

✅ประชาชนควรฉีดวัคซีน​ไข้หวัด​ใหญ่​โดยเฉพาะ​กลุ่ม​เสี่ยง​ต่อไปนี้

เพื่อป้องกัน​การป่วยรุนแรง​จากการติดเชื้อร่วมกับโควิด

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance )คืออะไร มาทำความรู้จักกัน
28/06/2021

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance )คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

ประชาสัมพันธ์ เรื่องระบบประเมินคุณภาพสายทาง 4 s
24/06/2021

ประชาสัมพันธ์ เรื่องระบบประเมินคุณภาพสายทาง 4 s

21/06/2021

✅ ฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อโควิด 19 ได้อย่าประมาท​ การ์ดตก​ หลังฉีดแล้วยังต้องหมั่น…ล้างมือ รักษาระยะห่าง ใส่หน้ากาก

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

21/06/2021

💉ภาวะ ISRR วัคซีนโควิด-19

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

21/06/2021

💙 ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคของพื้นที่
มีผล 21 มิถุนายน 256

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

16/06/2021

💉 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนโควิด19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

16/06/2021

💉 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💛💙

16/06/2021

✅ แนวปฏิบัติของสถานศึกษา กรณีการเปิดภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

16/06/2021

6 มาตรการในสถานศึกษาเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

08/06/2021

✅ ข้อแนะนำการฉีควัคซีน
โควิค 19​ ในผู้ใช้ยาคุมกำเนิคชนิคฮอร์โมน

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

ที่อยู่

Phahonyothin Rd.
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 05:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025515000

เว็บไซต์

www.drr.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://drr.go.th/?p=35585
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://drr.go.th/?p=35585
ตอนที่ 1 แนวทางพัฒนาระบบดิจิทัลกรมทางหลวงชนบท เพื่อมุ่งสู่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 เดอะซีรี่ส์ ”
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือก กรอกใบสมัครพร้อมแนบประวัติเข้ามาได้ที่ Email : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2564 สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1SNvJEayV-hJLgsrTI70qpF5JtENqyWj6/view?usp=sharing