Clicky

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สั

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งโรงเรียน
เลขที่ 611/1 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 02-465-0585 แฟกซ์ 02-891-1277
รถประจำทางที่ผ่าน
สาย 40 56 149 และ 177
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อักษรย่อ ก
บญ. มร.
ก หมายถึง กรุงเทพมหานคร
บญ. หมายถึง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
มร. หมายถึง โรงเรียนวั

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งโรงเรียน
เลขที่ 611/1 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 02-465-0585 แฟกซ์ 02-891-1277
รถประจำทางที่ผ่าน
สาย 40 56 149 และ 177
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อักษรย่อ ก
บญ. มร.
ก หมายถึง กรุงเทพมหานคร
บญ. หมายถึง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
มร. หมายถึง โรงเรียนวั

เปิดเหมือนปกติ

สวัสดีปีใหม่ 2566  💐ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเร...
13/01/2023

สวัสดีปีใหม่ 2566
💐ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
🙏ขอบคุณค่ะ

💐กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566  💐สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ก็ด้วยการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่า...
13/01/2023

💐กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566
💐สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ก็ด้วยการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านและผู้ปกครองทุกๆ ระดับชั้น ที่ให้การสนับสนุน เงิน ของขวัญ อาหาร ขนม น้ำหวาน
🎉รวมทั้งผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม ช่วยกัน ดูแลนักเรียน
👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩คณะครู ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี และผู้ปกครองทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้ ในโอกาสต่อๆไป

🙏 ขอบคุณค่ะ

🌿วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566  💐นางสาวรุ่งแสง ธนาภรณ์ รักษาการตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ อ่านส...
13/01/2023

🌿วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566
💐นางสาวรุ่งแสง ธนาภรณ์ รักษาการตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2566 เปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
❤️กิจกรรมประกอบด้วย
🎉การแสดงของนักเรียน
🎉การเล่นเกม
🎉การแจกของขวัญ
🎉มอบทุนการศึกษา

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566  💐ขอขอบคุณคุณวิรัช คงคาเขตร มอบหมายตัวแทน มามอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พ...
13/01/2023

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566
💐ขอขอบคุณ
คุณวิรัช คงคาเขตร มอบหมายตัวแทน มามอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
💐ขอบคุณค่ะ

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566  💐ขอขอบคุณคุณประทีป ธีระวุฒิศาสตร์ และคุณแม่ มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม...
13/01/2023

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566
💐ขอขอบคุณ
คุณประทีป ธีระวุฒิศาสตร์ และคุณแม่ มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
❤️นักเรียนได้รับตุ๊กตา 1 ตัว ขนม 1 ถุง
💐ขอบคุณค่ะ

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566  💐ขอขอบคุณ...ครอบครัวปิยะวงศ์ (ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์) มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แก่..นักเ...
13/01/2023

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566
💐ขอขอบคุณ...ครอบครัวปิยะวงศ์ (ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์) มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
💐ขอบคุณค่ะ

🌿วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566  ❤️คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกันตักบาตรวันศุกร์  🙏พระครูโอภาสธรรมสาร ให้โอวาท เรื่...
13/01/2023

🌿วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566
❤️คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกันตักบาตรวันศุกร์
🙏พระครูโอภาสธรรมสาร ให้โอวาท เรื่อง เด็กดีทำอย่างไรบ้าง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
สาธุ สาธุ สาธุ🙏🙏🙏

12/01/2023

🌿12 มกราคม 66
💐วันนี้ผม ด.ช.ภาณุ กันยาประสิทธิ์ และเพื่อน
ได้เป็นตัวเเทนไปพบท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ท่าน ชัชชาติ สิทธิ์พันธุ์)
❤️ขอขอบคุณ
คุณครูโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
ทุกท่าน
❤️ท่านรองอาทิตย์ รุณจักร
โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
❤️สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
💐ที่ให้ผมได้เปิดประสบการณ์ เเละได้เจอท่านผู้ว่า
🙏ขอขอบพระคุณครับ🙏

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566  💐ขอขอบคุณคุณสุรเดช โพธิ์ประสิทธิ์ (ประธานชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์) มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แก่..นักเ...
12/01/2023

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566
💐ขอขอบคุณ
คุณสุรเดช โพธิ์ประสิทธิ์ (ประธานชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์) มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
💐ขอบคุณค่ะ

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566  💐ขอขอบคุณ คุณสุเมธ ชัยทองวงศ์วัฒนา มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ...
12/01/2023

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566
💐ขอขอบคุณ คุณสุเมธ ชัยทองวงศ์วัฒนา มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
💐ขอบคุณค่ะ

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566  💐ขอขอบคุณ คุณวิสุทธ์ เหมพรรณไพเราะ และครอบครัว มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใ...
12/01/2023

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566
💐ขอขอบคุณ คุณวิสุทธ์ เหมพรรณไพเราะ และครอบครัว มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
💐ขอบคุณค่ะ

👨‍❤️‍👨👫รับประทานอาหารเช้ากันค่ะ🥗🍛🍅🌶️🥕
12/01/2023

👨‍❤️‍👨👫รับประทานอาหารเช้ากันค่ะ🥗🍛🍅🌶️🥕

🌿สวัสดีปีใหม่ 2566  💐ขอขอบคุณ นางสาวโสภา วงศาระ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แด่......
12/01/2023

🌿สวัสดีปีใหม่ 2566
💐ขอขอบคุณ นางสาวโสภา วงศาระ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
💐ขอบคุณค่ะ

🌿12 มกราคม 2566💐ขอขอบคุณ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ มาดำเนินการตรวจประเมิน สุขลัก...
12/01/2023

🌿12 มกราคม 2566
💐ขอขอบคุณ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ มาดำเนินการตรวจประเมิน สุขลักษณะสถานที่ ประกอบ-ปรุงอาหาร ตามแบบการตรวจประเมิน จากสำนักอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
🎉ขอบคุณค่ะ

11 มกราคม 66
11/01/2023

11 มกราคม 66

คำขวัญวันเด็ก2566 ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
11/01/2023

คำขวัญวันเด็ก2566 ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

👧🏻 คำขวัญวันเด็ก ปี 2566 👦🏻

✏ "เรียนอย่าแบด แซดอย่าบ่อย
สู้อย่าถอย ค่อย ๆ สร้างพลังใจ" 💪🏻
.
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
.
✏ “เรียนอย่าแบด” หมายถึง ตั้งใจเรียน เรียนให้สนุก ให้รู้จริง แต่อย่าไปเครียดกับการเรียนจนต้องได้ที่ 1 อย่างเดียว ขอให้สนุกกับกิจกรรมด้วย

😊 “แซดอย่าบ่อย” หมายถึง เศร้าได้ ผิดหวังได้ แต่อย่าเยอะ พยายามมองโลกในแง่บวก

✌🏻 “สู้อย่าถอย” หมายถึง ค่อย ๆ สู้ สำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้างไม่เป็นไร ค่อย ๆ สะสมประสบการณ์ เพื่อความสำเร็จในวันหน้า

💪🏻 “ค่อย ๆ สร้างพลังใจ” หมายถึง กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญในการทำทุกอย่าง
-----------------------------

การอบรม CPR
11/01/2023

การอบรม CPR

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566  💐ขอขอบคุณ ครูฟ้า มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในการจัดกิจกรรมวันเ...
11/01/2023

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566
💐ขอขอบคุณ ครูฟ้า มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
💐ขอบคุณค่ะ

🌿สวัสดีปีใหม่ 2566  💐ขอขอบคุณ คุณภูดิศ ตั้งเศรษฐดา(อ.เฉิน) มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเร...
11/01/2023

🌿สวัสดีปีใหม่ 2566
💐ขอขอบคุณ คุณภูดิศ ตั้งเศรษฐดา(อ.เฉิน) มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
💐ขอบคุณค่ะ

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566  💐ขอขอบคุณ คุณสุรางค์ พรวัฒนาเจริญ มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ใ...
11/01/2023

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566
💐ขอขอบคุณ คุณสุรางค์ พรวัฒนาเจริญ มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
💐ขอบคุณค่ะ

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566  💐ขอขอบคุณ สน.บางกอกใหญ่ มอบความสุขและของขวัญ  🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในการจัดกิจก...
11/01/2023

🌿ของขวัญวันเด็ก 2566
💐ขอขอบคุณ สน.บางกอกใหญ่ มอบความสุขและของขวัญ
🎉แก่..นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
💐ขอบคุณค่ะ

🙏วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566
10/01/2023

🙏วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

🌿สวัสดีปีใหม่ 2566  💐ขอขอบคุณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรง...
10/01/2023

🌿สวัสดีปีใหม่ 2566
💐ขอขอบคุณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
💐ขอบคุณค่ะ

จัดกิจกรรมเด็ก สถานที่ต่างๆใน กทม.
10/01/2023

จัดกิจกรรมเด็ก สถานที่ต่างๆใน กทม.

👶สัปดาห์แห่งวัยรุ่นฟันน้ำนม 🥰
เสาร์ที่สองของเดือนมกรา ใกล้เริ่มแล้ว กิจกรรม “วันเด็ก” วันที่เด็ก ๆ จะสนุกสนาน ภายใต้คำขวัญวันเด็ก “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ซึ่งภายในกรุงเทพฯจัดกิจกรรมมากมายเต็มคาราเบล
จะมีที่ไหนจัดบ้างนะ ไปดูกันเลยจ้า

🔴พิพิธภัณฑ์เด็ก จตุจักร กรุงเทพฯ
จัดงานวันเด็กภายใต้กิจกรรม Play it Forward ภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันในยุคปัจจุบันโดยไม่รบกวนธรรมชาติผ่านการเล่น การประดิษฐ์ กิจกรรมต่าง ๆ และการปลูกต้นไม้ เพื่อส่งต่อโลกของเราให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต
📅วันที่จัดงาน 14 มกราคม 2566
⏰เวลา 10.00-14.00 น.

🟠พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
กิจกรรม Tomorrow Land มีการแสดง เล่นเกม งานวันเด็ก ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่โลกศตวรรษใหม่ พร้อมกิจกรรมแจกรางวัล
📅วันที่จัดงาน 14 มกราคม 2566
⏰เวลา 10.00-14.00 น.

🟡ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆ ได้มาท่องโลกการเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์และจักรวาล
📅วันที่จัดงาน 14 มกราคม 2566

🟢พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ท่ารถไฟ กรุงเทพฯ
เชิญชวนเด็กๆ ไปผจญภัยกับกระเบนน้อย พบกับกิจกรรมวาดภาพระบายสี ชมวีดิทัศน์ ทำพวงกุญแจกระเบนน้อย ปลูกผักสวนครัว และทำโดนัทหรรษาด้วยมือน้อยๆ ของเด็กๆ
📅วันที่จัดงาน 14 มกราคม 2566
⏰เวลา 9.00-14.00 น.

🔵ห้องสมุดอลหม่าน ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
จัดกิจกรรม “Mystery Library” ภายใต้แนวคิดการสังเกตสิ่งรอบตัว การคิดวิเคราะห์การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้จากการจดจำ บันทึก และการอ่าน
📅วันที่จัดงาน 14 มกราคม 2566
⏰เวลา 10.00-14.00 น.

🟣Thai PBS วิภาวดี กรุงเทพฯ
จัดกิจกรรม คิดส์ เดย์ 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมเล่น และเรียนรู้ไปกับพี่ๆ ตัวจริง กระทบไหล่นักกีฬาทีมชาติไทย ฝึกร้องเพลง เล่นบินโดรน และฝึกเป็นผู้ประกาศข่าวตัวจิ๋ว
📅วันที่จัดงาน 14 มกราคม 2566
⏰เวลา 7.00-15.00 น.

⚫️จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ
จัดงานวันเด็กในธีม สนุกคิดส์ กับถนนสายวิทยาศาสตร์ SCIENCE AVENUE
📅วันที่จัดงาน 13-14 มกราคม 2566
⏰เวลา 10.00-20.00 น.

🟤TK Park เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
TK Park จัดงานวันเด็กในธีม “ปล่อยพลังไทย ตามใจคิด(ส์)” เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ที่สวมชุดไทยมางาน ได้รับสิทธิ์สมัครสมาชิกต่ออายุ TK Park ฟรี เด็กอายุ 14 ปี กับผู้ปกครอง 1 ท่าน เข้าฟรี
📅วันที่จัดงาน 14 มกราคม 2566
⏰เวลา 10.00-17.00 น.

#ท่องเที่ยวไปกับbangkoksmile #วันเด็กแห่งชาติ66

⛅ยามเช้าของนักเรียน อนุบาลโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
10/01/2023

⛅ยามเช้าของนักเรียน อนุบาลโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์

🌿ความสุขของนักเรียน ทานอาหารเสร็จ มานั่งเฝ้าของขวัญวันเด็ก🎁🎁🎁  💐ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดสนใจจะให้ของขวัญเด็ก สามารถนำมามอบได้ท...
10/01/2023

🌿ความสุขของนักเรียน ทานอาหารเสร็จ มานั่งเฝ้าของขวัญวันเด็ก🎁🎁🎁
💐ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดสนใจจะให้ของขวัญเด็ก สามารถนำมามอบได้ที่โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์นะคะ
โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ จัดกิจกรรมวันเด็ก วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
🙏ขอบคุณค่ะ

🌿สวัสดีปีใหม่ 2566  💐ขอขอบคุณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโ...
09/01/2023

🌿สวัสดีปีใหม่ 2566
💐ขอขอบคุณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
💐ขอบคุณค่ะ

🌿สวัสดีปีใหม่ 2566  💐ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ทุกๆท่าน ที่มอบสิ่งดีๆแด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์💐 ...
07/01/2023

🌿สวัสดีปีใหม่ 2566
💐ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ทุกๆท่าน ที่มอบสิ่งดีๆแด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์💐
❤️ครอบครัวเหมพรรณไพเราะ
❤️คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ
❤️คุณสุเมธ ชัยทองวงศ์วัฒนา
❤️คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
❤️คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

🙏ขอบคุณค่ะ

🌿สวัสดีปีใหม่ 2566  💐ขอขอบคุณ ร้านเทียนสีอิฐ มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรน...
07/01/2023

🌿สวัสดีปีใหม่ 2566
💐ขอขอบคุณ ร้านเทียนสีอิฐ มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
💐ขอบคุณค่ะ

🌿ปีใหม่ 6 มกราคม 2566  🎉คณะครู และบุคลากร โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ร่วมกันรับประทานอาหาร และจับของขวัญ 🎁💐🎁  ❤️ สานสามัค...
06/01/2023

🌿ปีใหม่ 6 มกราคม 2566
🎉คณะครู และบุคลากร โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ร่วมกันรับประทานอาหาร และจับของขวัญ 🎁💐🎁
❤️ สานสามัคคีน้อง พี่ สร้างขวัญและกำลังใจ ชาว มร.
🙏ขอบคุณ เสื้อสวยๆ จาก คุณสุเมธ ชัยทองวงศ์วัฒนา

6 มกราคม 66 ตักบาตร
06/01/2023

6 มกราคม 66 ตักบาตร

สวัสดีปีใหม่ 2566  💐ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเร...
06/01/2023

สวัสดีปีใหม่ 2566
💐ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
🙏ขอบคุณค่ะ

🌿 5 มกราคม 2566  💐คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เ...
06/01/2023

🌿 5 มกราคม 2566
💐คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
🙏🙏🙏

สวัสดีปีใหม่ 2566  💐ขอขอบคุณ นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายตัวแทนมามอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉...
05/01/2023

สวัสดีปีใหม่ 2566
💐ขอขอบคุณ นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายตัวแทนมามอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
🙏ขอบคุณค่ะ

สวัสดีปีใหม่ 2566  💐ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มอบความสุขและสิ่งดีๆ  🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเ...
05/01/2023

สวัสดีปีใหม่ 2566
💐ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มอบความสุขและสิ่งดีๆ
🎉แด่...คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
🙏ขอบคุณค่ะ

ประชุมผู้บริหาร 3 มกราคม 66
04/01/2023

ประชุมผู้บริหาร 3 มกราคม 66

👫ออกกำลังกายยามเช้าเพื่อสุขภาพที่ดี
04/01/2023

👫ออกกำลังกายยามเช้าเพื่อสุขภาพที่ดี

🌿 3 มกราคม 2566  💐คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ นำพานดอกไม้ ขึ้นไปกราบขอพรปีใหม่ พระราชปริยัติโกศล เจ้าอาวาสว...
03/01/2023

🌿 3 มกราคม 2566
💐คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ นำพานดอกไม้ ขึ้นไปกราบขอพรปีใหม่ พระราชปริยัติโกศล เจ้าอาวาสวัดใหม่พิเรนทร์ เพื่อความสิริมงคล
🙏🙏🙏

🎉ปีใหม่ ป้ายใหม่  โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ กราบขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์(มุ้ย) สนับสนุน ป้ายโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์  ...
02/01/2023

🎉ปีใหม่ ป้ายใหม่
โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ กราบขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์(มุ้ย) สนับสนุน ป้ายโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
🙏กราบขอบพระคุณค่ะ

ที่อยู่

611 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เ
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 465 0585

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเรียนเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลในโครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ” ครั้งที่ 16
"ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6
------------------------------------------
ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง
ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย
http://www.onet-online.virtual-exam.com"
ขอขอบพระคุณมากค่ะ ... คุณครูศรีนวล และ
อิเล็คโทนตัวเก่าที่โรงเรียน
สวัสดีค่ะ
จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ
ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ
ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด
จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
สวัสดีค่ะ
จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ
ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ
ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด
จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
สวัสดีค่ะ
จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ
ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ
สนใจเข้าไปดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
วันที่19-20. มิถุนายน. 2560
การแข่งขันหมากกระดานระดับโซน
ผลการแข่งขันหมากฮอสรุ่นอายุ 10. ปี หญิง เด็กหญิงณัฏฐธิดา. การะเกษ. ได้ที่2. เป็นตัวแทนแข่งขันระดับกรุงเทพช้างน้อยเกมส์ต่อไปคะ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับเขตบางกอกใหญ่ผลการแข่งขันได้เป็นตัวแทนการแข่งขันหมากฮอสรุ่นอายุ10ปีชาย,หญิงและ14ปีชาย. และวิ่งผลัดรุ่นอายุ 8ปี หญิง
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

នាយ ឡុយ กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเร โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ Yacht Racing Association of Thailand - YRAT โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณท Xmue Xmue NavyLand ดินแดนท่องเที่ยวถิ่นทหา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลั CMG Cute1 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส