ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา สส

ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา สส ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา สส, หน่วยงานราชการ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

12/10/2021

เจริญขึ้น หรือเสื่อมลง ขึ้นอยู่การศึกษาของ ประชาชน…

“ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน แต่ละคนเป็นสำคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดของชาติในวันข้างหน้า ท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อท่านออกไปเป็นครู ท่านต้องพยายามทำหน้าที่ของท่านให้สำเร็จโดยสมบูรณ์”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๒ ธันวาคม ๒๕๐๘

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

10/10/2021

งานครูคือการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์…

“งานครูนั้นจัดเป็นงานสำคัญ เพราะเท่ากับเป็นการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์เยาวชนในปัจจุบันเป็นเยาวชนที่อุดมไปด้วยพลังกายพลังใจ และพลังอยากรู้อยากเห็นอยากเปลี่ยนแปลง หากเขาได้รับการอบรมกล่อมเกลาที่ถูกทาง เขาเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง ส่งเสริมให้ประเทศชาติรุ่งเรืองและมั่งคั่งยิ่ง”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๖

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

Photos from ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.'s post
08/04/2021

Photos from ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.'s post

การจัดอบรมเชิปฏิบัติการกิจกรรม SFF 2020 Workshop ประเทศไทย 15 ต.ค. 2563 ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ สถาบันด้านวัฒนธรรมเยอรมั...
15/10/2020

การจัดอบรมเชิปฏิบัติการกิจกรรม SFF 2020 Workshop ประเทศไทย 15 ต.ค. 2563 ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ สถาบันด้านวัฒนธรรมเยอรมัน ณ กรุงเทพฯ

การจัดอบรมเชิปฏิบัติการกิจกรรม SFF 2020 Workshop ประเทศไทย 15 ต.ค. 2563 ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ สถาบันด้านวัฒนธรรมเยอรมัน ณ กรุงเทพฯ

Globe Award 2020 การมอบรางวัล TJWP รางวัล SRC GLOBE และรางวัล GLOBE THAILAND TEACHER SHINIG STAR ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุ...
02/10/2020

Globe Award 2020 การมอบรางวัล TJWP รางวัล SRC GLOBE และรางวัล GLOBE THAILAND TEACHER SHINIG STAR ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 30 กันยายน 2563

Globe Award 2020 การมอบรางวัล TJWP รางวัล SRC GLOBE และรางวัล GLOBE THAILAND TEACHER SHINIG STAR ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 30 กันยายน 2563

คณะผู้แทนประเทศไทยฯ วิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน International Mathematical Olympiad 2020 (Virtual) วันที่ 21 กันยา...
21/09/2020

คณะผู้แทนประเทศไทยฯ วิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน International Mathematical Olympiad 2020 (Virtual) วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยส์ ชิดลม กรุงเทพฯ

คณะผู้แทนประเทศไทยฯ วิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน International Mathematical Olympiad 2020 (Virtual) วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยส์ ชิดลม กรุงเทพฯ

งานสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนดาราคาม วันที่ 26 สิงหาคม 2563
26/08/2020

งานสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนดาราคาม วันที่ 26 สิงหาคม 2563

งานสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนดาราคาม วันที่ 26 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...
11/08/2020

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรม "สสวท. ร่วมใจ ปันสุข" มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และกิจกรรม สสวท. บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาท...
03/08/2020

กิจกรรม "สสวท. ร่วมใจ ปันสุข" มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และกิจกรรม สสวท. บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ณ หมู่บ้านบางกะม่า โป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วันที่ 31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2563

กิจกรรม "สสวท. ร่วมใจ ปันสุข" มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และกิจกรรม สสวท. บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ณ หมู่บ้านบางกะม่า โป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วันที่ 31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2563

ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร สสวท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบ...
23/07/2020

ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร สสวท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร สสวท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา
29/06/2020

พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา

พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา

สสวท. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม...
19/06/2020

สสวท. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

สสวท. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ มอบกล่องอะคริลิคป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย สำหรับเป็นอ...
05/05/2020

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ มอบกล่องอะคริลิคป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย สำหรับเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ มอบกล่องอะคริลิคป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย สำหรับเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการประชาส...
24/04/2020

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมครูของ สสวท. ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (การอบรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา) การอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher: C4T)” การอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา (Coding for School Director: C4S)” ในวันศุกร์ที่ 24 เมายน 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ อาคาร ราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมครูของ สสวท. ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (การอบรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา) การอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher: C4T)” การอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา (Coding for School Director: C4S)” ในวันศุกร์ที่ 24 เมายน 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ อาคาร ราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมเสวนา วิ่งสร้างสุข “เพื่อสุขภาพและสร้างแรงบันดาลใจ”  วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ลานเอน...
26/02/2020

กิจกรรมเสวนา วิ่งสร้างสุข “เพื่อสุขภาพและสร้างแรงบันดาลใจ” วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 (ฝั่งน้ำพุ) สสวท.

กิจกรรมเสวนา วิ่งสร้างสุข “เพื่อสุขภาพและสร้างแรงบันดาลใจ” วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 (ฝั่งน้ำพุ) สสวท.

09/02/2020
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สสวท.ครบรอบ 48 ปี วันที่ 16 มกราคม 2020
17/01/2020

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สสวท.ครบรอบ 48 ปี วันที่ 16 มกราคม 2020

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สสวท.ครบรอบ 48 ปี วันที่ 16 มกราคม 2020

ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร สสวท. เยี่ยมชมโรงเรียนบางกอกพัฒนา วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา บางนา กรุงเท...
08/01/2020

ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร สสวท. เยี่ยมชมโรงเรียนบางกอกพัฒนา วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา บางนา กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร สสวท. เยี่ยมชมโรงเรียนบางกอกพัฒนา วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา บางนา กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร สสวท. เยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี วันที่ 7 มกราคม 2563
07/01/2020

ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร สสวท. เยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี วันที่ 7 มกราคม 2563

ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร สสวท. เยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี วันที่ 7 มกราคม 2563

จากประเด็นคุณสมบัติกระดาษพิมพ์หนังสือเรียน "สสวท. ชี้แจงผลตรวจสอบคุณสมบัติกระดาษพิมพ์หนังสือเรียน ไม่ขัดกับคุณสมบัติที่ ...
07/01/2020

จากประเด็นคุณสมบัติกระดาษพิมพ์หนังสือเรียน

"สสวท. ชี้แจงผลตรวจสอบคุณสมบัติกระดาษพิมพ์หนังสือเรียน ไม่ขัดกับคุณสมบัติที่ สพฐ. กำหนด ไม่กระทบคุณภาพหนังสือเรียน"

สสวท. โปร่งใส ตรวจสอบได้.......

"สสวท. ชี้แจงผลตรวจสอบคุณสมบัติกระดาษพิมพ์หนังสือเรียน ไม่ขัดกับคุณสมบัติที่ สพฐ. กำหนด ไม่กระทบคุณภาพหนังสือเรียน"

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอให้ สสวท. ตรวจสอบคุณสมบัติของกระดาษที่ใช้ในการจัดพิมพ์เนื้อในหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าถูกต้องตามคุณสมบัติของกระดาษที่ สสวท. กำหนดหรือไม่นั้น

สสวท. ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วและแจ้ง สพฐ. แล้วว่า คุณภาพของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เป็นไปตามข้อกำหนดของ สพฐ. คือ
เป็นกระดาษเยื่อเคมี เคลือบผิวด้าน น้ำหนักพื้นฐาน 70 แกรม ซึ่งสามารถใช้ดินสอเขียนได้ และผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานจากต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ชูกิจ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสวท. และผู้รับอนุญาตผลิตและจำหน่ายสื่อของ สสวท. ทั้ง 2 รายคือ องค์การค้าของ สกสค. และ สำนักพิมพ์จุฬาฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานและกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนตามมติคณะกรรมการ สสวท.

โดยผู้รับอนุญาตฯ ต้องดำเนินการผลิตสื่อของ สสวท. ตามต้นฉบับที่ สสวท. มอบให้ ตั้งแต่เตรียมการผลิต พิสูจน์อักษร การจัดพิมพ์ ตรวจสอบคุณภาพ ทำเล่มและบรรจุหีบห่อ และจะต้องผลิตตามจำนวนที่ได้รับอนุญาต โดยแสดงจำนวนผลิตที่ตรวจสอบได้

ในกรณีที่จำเป็นต้องปรับปรุงสื่อของ สสวท. ให้เหมาะสมต่อการผลิต ผู้รับอนุญาตฯ จะต้องส่งต้นฉบับสื่อที่ปรับปรุงให้ สสวท. ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการและคุณภาพก่อนการผลิตและจำหน่ายในการผลิตแต่ละครั้ง
ทั้งนี้เพื่อให้หนังสือที่ใช้ชื่อ สสวท. มีคุณภาพ เพื่อการจำหน่ายกับทั้งบุคลทั่วไป โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ โรงเรียนอื่นๆ

อย่างไรก็ตามในการที่ สกสค. และ สำนักพิมพ์จุฬาฯ จะจำหน่ายหนังสือให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. นั้น ต้องขออนุญาตจาก สพฐ ซึ่ง สพฐ.จะมีการให้ประกาศอนุญาตพร้อมกำหนดชนิดของกระดาษที่ใช้และราคา

โดย ข้อกำหนดของ สพฐ. ไม่ได้ระบุรายละเอียดของค่าความมันวาวของกระดาษ หรือค่าความทึบแสง แต่อย่างใด ส่วนเรื่องการที่สำนักพิมพ์จุฬาฯ ขอปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของกระดาษ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ป้องกันการผูกขาดผู้จำหน่ายกระดาษ

ซึ่ง สสวท. ได้พิจารณาแล้วว่าการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติด้านความมันวาวและความทึบแสงตามที่ สำนักพิมพ์จุฬาฯ ปรับนั้นมิได้กระทบต่อความถูกต้องทางวิชาการและคุณภาพหนังสือเรียนแต่อย่างใด และ ไม่ขัดกับข้อกำหนดของ สพฐ. จึงส่งรายละเอียดแจ้ง สพฐ. ตามที่สำนักพิมพ์จุฬาฯ แจ้งมา

ศาสตราจารย์ชูกิจ กล่าวปิดท้ายว่า สำหรับการจัดพิมพ์หนังสือเรียนสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2563 สพฐ. สสวท. องค์การค้าของ สกสค. และสำนักพิมพ์จุฬาฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานผลิตหนังสือเรียนร่วมกันในแต่ละขั้นตอน มีการประชุมร่วมกันและเร่งดำเนินการตามกรอบเวลาอย่างเคร่งครัด ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สสวท. ยังได้รายงานผลการดำเนินการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบด้วย ซึ่งก็ได้รับการกำชับให้ดำเนินการโดยเคร่งครัด เพื่อให้สามารถผลิตหนังสือเรียนที่มีคุณภาพส่งถึงโรงเรียนทันเวลาก่อนเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหม่ สสวท. จำเป็นต้องขออนุมัติคณะกรรมการ สสวท. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ สสวท. ใหม่ด้วย

งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563  วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ ฝั่งน้ำพ...
27/12/2019

งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ ฝั่งน้ำพุ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ ฝั่งน้ำพุ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

กิจกรรมเปิดบ้าน สสวท ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 “สุขสันต์ ปันความสุข สนุกและเรียนรู้ในโลกของ สสวท. วันพฤหัสที...
26/12/2019

กิจกรรมเปิดบ้าน สสวท ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 “สุขสันต์ ปันความสุข สนุกและเรียนรู้ในโลกของ สสวท. วันพฤหัสที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ สสวท.

กิจกรรมเปิดบ้าน สสวท ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 “สุขสันต์ ปันความสุข สนุกและเรียนรู้ในโลกของ สสวท. วันพฤหัสที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ สสวท.

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 “สุขสันต์ ปันความสุข สนุกและเรียนรู้ในโลกของ สสวท. วันพฤหัสที่ 26 ธันวาคม 2...
26/12/2019

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 “สุขสันต์ ปันความสุข สนุกและเรียนรู้ในโลกของ สสวท. วันพฤหัสที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ สสวท.

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 “สุขสันต์ ปันความสุข สนุกและเรียนรู้ในโลกของ สสวท. วันพฤหัสที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ สสวท.

กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม สสวท. สานฝันปันน้ำใจ จากพี่สู่งน้องปีที่ 3 วันที่ 21 -23 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านกรับใหญ...
24/12/2019

กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม สสวท. สานฝันปันน้ำใจ จากพี่สู่งน้องปีที่ 3 วันที่ 21 -23 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ อ.เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม สสวท. สานฝันปันน้ำใจ จากพี่สู่งน้องปีที่ 3 วันที่ 21 -23 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ อ.เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

การอบรมปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม ...
14/12/2019

การอบรมปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

การอบรมปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

ผู้อำนวยการ สสวท. ได้รับเชิญเป็น Opening Keynote Speaker งาน Teacher Education Forum ในหัวข้อ "Teacher as a GREAT Thinke...
12/12/2019

ผู้อำนวยการ สสวท. ได้รับเชิญเป็น Opening Keynote Speaker งาน Teacher Education Forum ในหัวข้อ "Teacher as a GREAT Thinker" วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้อำนวยการ สสวท. ได้รับเชิญเป็น Opening Keynote Speaker งาน Teacher Education Forum ในหัวข้อ "Teacher as a GREAT Thinker" วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2018 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก...
04/12/2019

การแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2018 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

การแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2018 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ Smart Office / Modern Workplace และรับฟังการบรรยายเรื่อง Digital Transformation ...
02/12/2019

กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ Smart Office / Modern Workplace และรับฟังการบรรยายเรื่อง Digital Transformation ในมุมมองของไมโครซอฟท์ ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร CRC Tower ชั้น 38 All Seasons Place ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ Smart Office / Modern Workplace และรับฟังการบรรยายเรื่อง Digital Transformation ในมุมมองของไมโครซอฟท์ ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร CRC Tower ชั้น 38 All Seasons Place ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

กิจกรรม “ศุกร์สำราญ การกุศล” ร่วมเลือกซื้อสินค้า ทำอุปกรณ์ สื่อ การ์ดเกมส์ บริการตัดผมสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และร่วมบริจาค...
29/11/2019

กิจกรรม “ศุกร์สำราญ การกุศล” ร่วมเลือกซื้อสินค้า ทำอุปกรณ์ สื่อ การ์ดเกมส์ บริการตัดผมสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และร่วมบริจาคเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายบริจาคให้ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ฝั่งห้องฝ่ายอาคารและสถานที่ฯ สสวท.

กิจกรรม “ศุกร์สำราญ การกุศล” ร่วมเลือกซื้อสินค้า ทำอุปกรณ์ สื่อ การ์ดเกมส์ บริการตัดผมสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และร่วมบริจาคเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายบริจาคให้ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ฝั่งห้องฝ่ายอาคารและสถานที่ฯ สสวท.

การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 27 - 29 พฤศจิก...
28/11/2019

การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ

การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ

การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 27 - 29 พฤศจิก...
28/11/2019

การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ

การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ

"น้ำแข็งแห้งก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกลดอุณหภูมิจนอยู่ในสถานะของแข็ง เมื่อได้รับความร้อนจากน้ำจะระเหิดเป็นแก๊สทันที...
06/11/2019
Amazing Science วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ Season 3 ตอน Dry ice

"น้ำแข็งแห้งก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกลดอุณหภูมิจนอยู่ในสถานะของแข็ง เมื่อได้รับความร้อนจากน้ำจะระเหิดเป็นแก๊สทันที ขยายตัวออกมา แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยังเย็นจัดอยู่ เมื่อถูกไอน้ำในอากาศรอบ ๆ จะทำให้ไอน้ำในอากาศ กลั่นตัวเป็นละอองน้ำเล็กๆ มองเห็นเป็นควันขาว ๆ

มาร่วมไขปัญหาวิทยาศาสตร์แสนสนุกได้ในรายการ Amazing Science วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์"
https://www.scimath.org/amazing-science/item/11020-amazing-science-season-3-dry-ice

น้ำแข็งแห้งก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกลดอุณหภูมิจนอยู่ในสถานะของแข็ง เมื่อได้รับความร้อนจากน้ำจะ.....

ที่อยู่

Bangkok
10110

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา สสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562
[ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะคะ] ขอเรียนเชิญร่วมงาน FIBO Career Day 2019 "ค้นพบวิศวกรที่ใช่ ได้งานที่ชอบ" วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ชั้น 4 อาคารฟีโบ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงานจะได้พบกับ 📌 บูธแสดงผลงานนักศึกษาฟีโบ้ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กว่า 40 บูธ 📌 บูธบริษัทชั้นนำมากกว่า 30 บริษัท พร้อมการสัมภาษณ์และรับสมัครงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 02-470-9715-6 ขอขอบคุณค่ะ
ขออนุญาติฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ กลับมาอีกครั้ง กับงานที่นักประดิษฐ์ทุกคนรอคอย ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage "งานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2018
เรียน นักวิจัย ทุกท่าน ครับ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการ ปขมท. วารสารการ ปขมท. จัดทําโดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเผยแพร่งานทางวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาอันเป็นผลดีต่อการติดต่อประสานงาน 3) เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันเป็นแนวทาง นําไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน การเผยแพร่ 1) กําหนดออกปีละ 3 ฉบับ ทุก 4 เดือน ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2) การจัดส่งวารสารให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ประธานสภา/ชมรม ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง สํานักงานหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ และสมาชิกทั่วไป วารสารวิชาการ ปขมท. เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการของบุคลากรสานสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา โดยเผยแพร่บทความออนไลน์และมีการควบคุมคุณภาพของบทความ (Journal Quality Evaluation) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินบทความก่อนรับรองให้เผยแพร่ ด้วยความเคารพอย่างสูง ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน ในช่วงนี้ท่านสามารถส่งบทความได้ท่าง E-mail เท่านั้น และสามารถจัดเตรียมต้นฉบับได้ตามคำแนะนำ ในเอกสารแนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดและส่งบทความได้ที่: ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน โทร: 081-493-6910 E-mail: [email protected], http://www.council-uast.com