กองบริการการศึกษา มหาวิทยาล

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาล กองบริการการศึกษา ทุกปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย
กองบริการการศึกษา บริการด้วยหัวใจ

เปิดเหมือนปกติ

20/08/2021

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีดังนี้
-ใบสมัครhttp://nurse.ssru.ac.th/useruploads/files/20210104/c83c342984fba3abebd44a51060eab1c9ebc3ed1.pdf
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย

ส่งเอกสารใบสมัครมาที่
E-mail : [email protected]
ระบุหัวข้อเรื่อง : สมัครเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพ...
16/08/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 2
ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน https://covidfund.ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 -31 สิงหาคม 2564

Photos from Chutikarn Sriviboon's post
16/08/2021

Photos from Chutikarn Sriviboon's post

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ reg, sss, sos, erp และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด วันที 11 สิ...
10/08/2021

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ reg, sss, sos, erp และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด วันที 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00-20.00 น.

🔊 ประกาศ 🔊

❌ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปิดปรับปรุงระบบ reg, sss, sos, erp และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
.
▶️ในวันพุธทีี 11 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ◀️
.
จะทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

30/07/2021

📢📢แจ้งให้นักศึกษาทุกท่านทราบนะครับ📢📢
นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียน
ขอรับวัคซีนกับมหาวิทยาลัยฯ ขอให้รีบดำเนินการ
ลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 3 สิงหาคมนี้
ย้ำนะครับ 3 สิงหาคมนี้ครับ
ย้ำนะครับ 3 สิงหาคมนี้ครับ
แอดมินจะทำการปิดแบบฟอร์มแล้ว
ใครเคยลงไปแล้วไม่ต้องลงซ้ำนะครับ
ย้ำนะครับไม่ต้องลงซ้ำ
ย้ำนะครับไม่ต้องลงซ้ำ
สำหรับน้องๆ ที่ไม่เห็นประกาศนี้ หลังจากวันที่ 3 นักศึกษา
ต้องไปติดต่อเพจของคณะตนเองที่สังกัดอยู่ เพื่อลงทะเบียนครับ
--------------
******สำหรับนักศึกษาที่เคยลงไปแล้วแต่ไม่ได้ไปฉีด
ให้เปลี่ยน Email ที่ใช้ลงทะเบียนครับ
--------------
แบบฟอร์มการลงทะเบียนครับ
(ต้องทำการ login โดย SSRU Mail หรือ Gmail ก็ได้)
https://forms.gle/YanM1hS6jdfS6XA67
https://forms.gle/YanM1hS6jdfS6XA67
https://forms.gle/YanM1hS6jdfS6XA67
--------------
กำหนดการต่างๆ เพิ่มเติมแอดมินจะแจ้งให้ทราบทันที
ที่ได้รับข้อมูลจากกระทรวงฯ ครับผม
ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับน้องๆ

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 22/2563 สำหรับนักศึกษาระดั...
30/07/2021

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 22/2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

Photos from College of Innovation and Management วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ's post
23/07/2021

Photos from College of Innovation and Management วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ's post

Photos from SSRU.JobFair's post
22/07/2021

Photos from SSRU.JobFair's post

20/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
www.ssru.ac.th

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
19/07/2021

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
16/07/2021

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

Photos from กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
13/07/2021

Photos from กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 21/2563 สำหรับนักศึกษาระดั...
12/07/2021

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 21/2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th  และกระบวนการขอสำเร็จการศึกษา นักศ...
11/07/2021

***การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th และกระบวนการขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

Photos from กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
09/07/2021

Photos from กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

08/07/2021

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (Online)​ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทางเพจ กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม แล้วพบกันครับ

08/07/2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน https://www.facebook.com/ssru.stu

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลบน Google Form เพื่อเช็คชื่อรับหน่วยกิจกรรม จำนวน 6 หน่วย ในวันดังกล่าว

07/07/2021
***การตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563  ที่ reg.ssru.ac.th *** #www.ssru.ac.th#https://reg.ssru.ac.th
05/07/2021

***การตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563 ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***การตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563 ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***เปลี่ยนการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 20/2563 จากวันที่ 13...
05/07/2021

***เปลี่ยนการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 20/2563 จากวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 ตรวจสอบผลสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

03/07/2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน https://www.facebook.com/ssru.stu

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลบน Google Form เพื่อเช็คชื่อรับหน่วยกิจกรรม จำนวน 6 หน่วย ในวันดังกล่าว

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
03/07/2021

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

Photos from กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
02/07/2021

Photos from กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

การฉีดวัคซีน ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมนะคะ เพราะได้รับอนุญาตจากรัฐฯ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ไปฉี...
27/06/2021

การฉีดวัคซีน ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมนะคะ เพราะได้รับอนุญาตจากรัฐฯ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ไปฉีดวัคซีนตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วยนะคะ และ #อย่าลืมบัตรประชาชนโดยเด็ดขาด น้องๆ ที่ไม่สามารถมาได้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนนะคะ การแต่งกาย หากมีเฟรชชี่ หรือเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แอดมินขอความร่วมมือด้วยค่ะ แต่ถ้าหากเตรียมไม่ทันจริงๆ ขอชุดสุภาพนะคะ

25/06/2021

ประกาศ!! เปิดสอบ SSRU-TEP ภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี #ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการขอยื่นสำเร็จการศึกษา รหัส 58-60 และ 61 ที่จะขอยื่นจบฯ เทอม 1/2564 เท่านั้น!!
**กำหนดการเปิดรับลงทะเบียนในเว็บซต์ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 10.00 น.
http://ilpc.ssru.ac.th/langilpc/ereservat/dist/login_page.php

วันที่จัดสอบ : 5-9, 12-17, 17-23 กรกฎาคม 2564
สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา อาคาร 31 ชั้น 4

***เปลี่ยนกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th *** #www.ss...
24/06/2021

***เปลี่ยนกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***เปลี่ยนกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

23/06/2021

ที่อยู่

1 Uthongnok Rd. 3rd Floor President Officer Wachira Dusit
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
16:00 - 18:00
อังคาร 08:30 - 15:30
16:00 - 18:00
พุธ 08:30 - 15:30
16:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30
16:00 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 15:30
16:00 - 18:00
เสาร์ 08:30 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนปลดล็อกระบบทะเบียนหน่อยค่ะพอดีอัพโหลดเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาผิดค่ะ 64123402028 เลอลักษณ์ แก้วเอียด
เห็นน้องนั่งรอลงทะเบียนเรียนมาสองวันละ ถ้าได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ และนำเทคโนโลยีมาใช้แต่ไม่พัฒนาจัดการระบบให้ดี งั้นกลับไปยุคเปเปอร์ไหมครับ เห็นเป็นทุกเทอมทุกภาคเรียน หมดเวลาไปวันๆกับการนั่งรอหน้าคอม ปรับปรุงนะครับ เค้าเสียเงิน ไม่ได้เรียนฟรี ลงทะเบียนไม่ทัน ระบบล่มก็ผลักภาระมาให้นักศึกษา
กราบเรียนอธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเอกสารรับรองบรรจุครูผู้ช่วย ดิฉันนางสาว กรรณิการ์ เอี่ยมสอาด จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปี 2558 ต้องการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ซึ่งหมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ต้องการเอกสารรับรอง โดยให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเซ็นรับรอง ดิฉันจะดำเนินการดังกล่าวและติดต่อผู้เกี่ยวข้องโดยวิธีใด เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยปิดให้บริการช่วงเวลาดังกล่าวจาก covid - 19 ระบาด ( นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสอาด เบอร์ติดต่อ 0629456355)
รบกวนสอบถามนิดได้มั้ยครับ พอดีผมต้องสอบบรรจุครูผู้ช่วย หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน นี้ และกระผมต้องการเอกสารให้ฝ่ายทะเบียนทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันฑารับรอง ต้องทำอย่างไรบ้างครับ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยปิดให้บริการช่วงเวลาดังกล่าวครับ
รบกวนสอบถามนิดได้มั้ยครับ พอดีผมต้องสอบบรรจุครูผู้ช่วย หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน นี้ และกระผมต้องการเอกสารให้ฝ่ายทะเบียนทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันฑารับรอง ต้องทำอย่างไรบ้างครับ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยปิดให้บริการช่วงเวลาดังกล่าวครับ
รบกวนสอบถามคะ พอดีหนูต้องสอบบรรจุครูผู้ช่วย หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน นี้ และหนูต้องการเอกสารให้ฝ่ายทะเบียนทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทารับรอง ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยปิดให้บริการช่วงเวลาดังกล่าวครับ
มาสมัครกันเยอะๆๆ นะค่ะ #ฝ่ายรับเข้าศึกษา
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยและมีพระราชวินิจฉัย เลื่อนกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครได้มีหนังสือ ขอเลื่อนฯ เนื่องจากมี นักศึกษาและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งจริงอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่น้ำท่วมแต่ยังมีกลุ่มนักศึกษาอีกไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัย และอาจจะไม่ได้เข้าร่วมพระราชพิธีฯ ตามกำหนดการเดิมพวกเรายินดีที่จะรอให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปก่อน #ฉันรักในหลวง#
นักศึกษาปีสุดท้ายที่ต้องสอบโทอิค ไม่ผ้านหลายคน มหาวิทยาลัยไม่มีแนวทางช่วยเหลือเลยหรือ เรียนมาแล้วขาดเพียงวิชาเดียว มหาวิทยาลัยควรหาทางช่วยนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย
ทำไม มหาลัยเปิดให้เด็กลงทะเบียนเรียน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา หรือเพียงเพราะคุณอยากให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ทัน ต้องมาลงเรียนซัมเมอร์ มันเป็นภาระของผู้ปกครองมากมาย ต้องการคำตอบมาก ใครก็ได้มาไขข้อข้องใจให้ด้วยค่ะ
รับสมัครเพิ่มเติม รอบ 5 บางสาขาวิชา ใครสนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะ ที่ www.admission.ssru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 26 มิ.ย. 2562
🙏ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่าา 🙏 📌บริษัท แชทสติ๊ค จำกัด📌 ✅ตามหาน้องฝึกงาน 3 ตำแหน่งจ้าาาา 🤩สาขา บางแค หรือ สามพราน 🤩 #GraphicDesigner #CharacterDesigner #CopyWriter #ฝึกงาน #ฝึกงานกราฟิก #กราฟิกดีไซน์ #Content รายละเอียดตามภาพเลยน้าาาาาา 😍