สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร ติดต่อสอบถาม ข้อข้องใจเกี่ยวกับกิจกรรม ของคณะได้ตลอด
(4)

เปิดเหมือนปกติ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU
05/03/2021

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU

ปีการศึกษา 2564 การกู้ยืมจะทำผ่านระบบ กยศ. Connect นักศึกษาโหลดและเข้าไปลงข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะ

BSRU News
05/03/2021

BSRU News

{Announcement}
ขยายระยะเวลาการรายงานตัว (กรณีพิเศษ) สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
----
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
.
รายงานตัวออนไลน์และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
.
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
----
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998

BSRU News
05/03/2021

BSRU News

{Announcement}
ขยายระยะเวลาการรายงานตัว (กรณีพิเศษ)
----
สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้ว
รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1
รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2
บริการวิชาการ (พื้นที่) รอบที่ 1
บริการวิชาการ (พื้นที่) รอบที่ 1 ครั้งที่ 2
---
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
----
รายงานตัวออนไลน์และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
.
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ : เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
----
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998

International Affairs and ASEAN Network Bansomdejchaopraya Rajabhat Univers
05/03/2021
International Affairs and ASEAN Network Bansomdejchaopraya Rajabhat Univers

International Affairs and ASEAN Network Bansomdejchaopraya Rajabhat Univers

{ Announcement }
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR
----
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ
วัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
----
ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5 6 9 และอาคาร 11 ชั้น 4
----
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
04/03/2021

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Update..!!
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด...
กรอกแบบฟอร์มพร้อมส่งผลงานบุคคล https://link.bsru.ac.th/OSA1
กรอกแบบฟอร์มพร้อมส่งผลงานแบบทีม https://link.bsru.ac.th/OSA2
คลิกที่ภาพเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การส่งผลงาน
#โครงการบ้านสมเด็จJobFair2021

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
03/03/2021

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แจ้งโอนย้ายกิจกรรม สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ

สำนักกิจการนักศึกษาได้ บันทึกกิจกรรมวันราชภัฏ(ออนไลน) สำหรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นกิจกรรมเลือกมหาวิทยาลัย แต่นักศึกษาที่ตามเก็บกิจกรรม บังคับ"วันสถาปนา" ที่ยังขาด ให้แจ้งโอนย้ายได้ที่ LINK นี้ https://link.bsru.ac.th/ac1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
02/03/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี
ชิงเงินรางวัลว่า ๑๕,๐๐๐ บาท
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ฟรี แพ็กเกจท่องเที่ยว ทอดน่อง...ล่องเรือ
ลุ้นรับรางวัล บัตรกำนัลรับประทานอาหารสยาม - โปรตุเกส บ้านสกุลทอง ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ และรางวัลพิเศษอีกมากมาย
สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ : https://bit.ly/3uaD849
ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ : ๐๘๑ ๐๑๓ ๔๔๓๐ : คุณลูกตาล
๐๙๘ ๙๐๙ ๘๕๖๑ : คุณต้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
01/03/2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้ง
ขยายระยะเวลาค่าปรับทุกประเภท ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
เนื่องด้วยประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (โควิด-19)
จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ จึงมีมาตรการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทอสอบโครงการบริการวิชาการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอัง...
01/03/2021
5-03-64 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบมาตรฐานความรู้.pdf

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทอสอบ
โครงการบริการวิชาการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
(TOEIC – Test of English for International Communication)
ประจำปีการศึกษา 2563”

❗️วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ❗️
ณ อาคาร 10 ชั้น 8 ห้องสอบ 1081
รอบเช้า : ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.15 น. ห้อง 1081
รอบบ่าย : ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.15 น. ห้อง 1081

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1nyOHsNSVSfsezNvvfgLAnxQYRrqwuS5i/view?usp=sharing

❤️ขอหัวใจคนละดวง❤ เพื่อโหวตให้นางสาว สุธาศิณี ท้วมวงษา (บูม)นักศึกษาจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาว...
01/03/2021

❤️ขอหัวใจคนละดวง❤ เพื่อโหวตให้
นางสาว สุธาศิณี ท้วมวงษา (บูม)
นักศึกษาจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย
ในการประกวดมิสเเกรนด์สมุทรสาคร 2021

#หมายเลข10
#นับจากนี้ทุกพื้นที่มีเเต่เเกรนด์
#มิสเเกรนด์สมุทรสาคร
#Missgrandthailand

หมายเลข 10 สุธาศิณี ท้วมวงษา
มิสเเกรนด์คนใหม่ต้านภัยโควิด
น้ำตาเเพกุ้ง เเพกุ้งจะไม่ต้องหลั่งน้ำตา
เมื่อเราทุกคนมาช่วยกันกดหัวใจ กดเเชร์
1 หัวใจ จะพาน้องทะยานเข้าสู่ TOP12 โดยอัตโนมัติ

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
28/02/2021

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศ
ขณะนี้หมดเวลาในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ เคาน์เตอร์เซอร์วิสและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีแล้ว
โดยตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 การชำระค่าบำรุงการศึกษาจะต้องชำระที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 พร้อมค่าปรับในการชำระล่าช้า
และเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน ทางกองคลังได้จัดทำ Timeline เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
ขอบคุณครับ

BSRU News
25/02/2021

BSRU News

{Announcement}
สมัครเรียนที่ BSRU ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง สมัครออนไลน์ได้ทุกที่
----
วิธีง่ายๆ แค่ 6 ขั้นตอน
1.เข้าระบบ
2.ลงทะเบียน
3.กรอกข้อมูล
4.พิมพ์
5.ช่องทางการชำระเงิน
6.ตรวจสอบสถานะ
----
สมัครเรียนได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th

📣 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังเเรงเชียร์ให้ 📣นางสาวสุธาศิณี ท้วมวงษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษ...
25/02/2021

📣 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังเเรงเชียร์ให้ 📣
นางสาวสุธาศิณี ท้วมวงษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
ในการเข้าประกวดมิสเเกรนด์สมุทรสาคร 2021

❗️โดยสามารถเชียร์ได้ผ่านทางช่องทาง ❗️
Facebook fanpage : มิสเเกรนด์สมุทรสาคร
Line Openchat : น้ำตาเเพกุ้ง
เเละ Line Openchat นางงาม : Boomsutasinee FC

{Announcement}
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจ ส่งเเรงเชียร์ และโหวต ให้นางสาวสุธาศิณี ท้วมวงษา นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการเข้าประกวดมิสเเกรนด์สมุทรสาคร 2021
----
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
----
โดยสามารถเชียร์ได้ผ่านทางช่องทาง
Facebook fanpage : มิสเเกรนด์สมุทรสาคร
Line Openchat : น้ำตาเเพกุ้ง
เเละ Line Openchat นางงาม : Boomsutasinee FC

BSRU News
24/02/2021

BSRU News

{Announcement}
ขยายระยะเวลาการรายงานตัว (กรณีพิเศษ)
----
สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้ว
รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1
รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2
บริการวิชาการ (พื้นที่) รอบที่ 1
บริการวิชาการ (พื้นที่) รอบที่ 1 ครั้งที่ 2
---
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
----
รายงานตัวออนไลน์และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
.
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ : เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
----
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998

International Affairs and ASEAN Network Bansomdejchaopraya Rajabhat Univers
23/02/2021

International Affairs and ASEAN Network Bansomdejchaopraya Rajabhat Univers

{ Announcement }
📣 การยื่นความประสงค์ขอเลื่อนการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบ CEFR ครั้งที่ 2 เท่านั้น) 📣
----
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เปิดระบบออนไลน์ให้นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยื่นความประสงค์ขอเลื่อนการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามลิ้งค์ด้านล่างภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ลิ้งค์กรอกแบบฟอร์ม
https://forms.gle/1qi52qTeUTFLg8kLA
----
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอเลื่อนการทดสอบเข้าอบรมเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. และให้ติดตามประกาศแจ้งการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 (รอบเก็บตก) ปีการศึกษา 2563 อีกครั้ง
----
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
23/02/2021

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ได้ร่วมกันสำรวจปัญหาลงพื้นที่และมอบถุงปันสุขเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นประธาน , ผศ.ดร.ปัทมา สารสุข ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.พระนคร และผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองคณบดี , บุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา , ผู้นำนักศึกษาทั้ง 14 ราชภัฏ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
23/02/2021

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

🌈กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมโฉมใหม่ที่จะทำให้การสั่งสมบุญง่ายขึ้นกับกิจกรรม ”เด็กบ้านเด็จ รวมใจบอกรักพระพุทธศาสนาด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ออนไลน์”

🍄ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการบอกรักพระพุทธศาสนา ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ จุดประทีป ออนไลน์ ร่วมกัน เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต เติมบุญให้กับมหาวิทยาลัยของเรา❤️

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
จัดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้-28ก.พ64
ผ่าน ทาง Zoom Application
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

📌ปล.เลือกมาร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 ครั้ง

กำหนดการ
รอบที่ 1 : 08.30 น. - 09.30 น.
รอบที่ 2 : 13.00 น. - 13.30 น.
รอบที่ 3 : 17.00 น. - 18.00 น.
รอบที่ 4 : 20.30 น. - 21.00 น.

‼️สิ่งที่จะได้รับ
🌸ได้สั่งสมบุญให้กับตัวเอง เติมบุญให้มหาวิทยาลัยของเรา โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไหน อยู่บ้านก็ร่วมกิจกรรมกับเราได้ ง่ายนิดเดียว

🌹พิเศษคนที่เข้าร่วมกิจกรรม🌹
วันมาฆบูชา 26 ก.พ.2564
-ได้ 1 คีย์กิจกรรมเลือกมหาวิทยาลัย **เมื่อทำตามเกณฑ์ที่ทางโครงการกำหนด
-ได้เกียรติบัตรออนไลน์
-ได้รับ 1 ซีเรียลคีย์

🌸สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://forms.gle/W74c5HAmFqnehKMs8

🌸 เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับทราบกิจกรรม
https://line.me/ti/g2/n6on47wOsCCrteQ0B3WRRg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

🌸 ห้อง ZOOM
Link : dmc.tv/2564/ibs-zoom/39
แล้วพบกันนะครับ

#ชมรมพุทธศาสตร์ #BSRU #สวดมนต์ออนไลน์
#จุดแสงสว่างในดวงใจ #สู่รั่วมหาวิทยาลัยด้วยแสงธรรม

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
22/02/2021

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศ...รับสมัครเลือกตั้ง
นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา (คณะ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี การศึกษา 2564
--------------------------------------------------------------------------
สมัครได้ที่...สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M
รับสมัคร วันที่ 1-12 มีนาคม 2564
--------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด ใบสมัคร ...http://bit.ly/3qOePHm

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
20/02/2021

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 4 (รหัส 60-62) ตอบแบบสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ตอบแบบสอบถามรับกิจกรรมเลือกมหาวิทยาลัย จำนวน 1 กิจกรรม

สามารถร่วมตอบบแบบสอบถามได้ที่ http://bit.ly/2M4Yy1x

BSRU News
19/02/2021

BSRU News

{Announcement}
กำหนดการการอบรมทักษะด้านสังคม (Social Literacy) หลักสูตร ทักษะการสังเกตทางสังคม ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับผู้รับจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)
——
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
เข้าอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
19/02/2021

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศ
-------------------------------------
นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 แล้ว แต่มีรายชื่อตามรายงาน ขอให้ลงข้อมูลใหม่ที่เว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.th ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เนื่องจาก
1. นักศึกษาลงข้อมูลไม่ครบ (เลขที่บัญชี , ชื่อบัญชี) หรือ
2. นักศึกษานำใบแจ้งชำระเงินใบเดิม (ก่อนมีส่วนลด) ไปชำระเงินตั้งแต่
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ทำให้ยอดในระบบไม่ตรงกัน
-----------------------------------
ขออภัยหากนักศึกษาในรายชื่อลงข้อมูลในเว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.th แล้ว
หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

BSRU News
15/02/2021

BSRU News

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป)
----
เปิดรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 25 มีนาคม 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 เมษายน 2564
รายงานตัว : วันที่ 17 - 28 เมษายน 2564
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564
----
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

International Affairs and ASEAN Network Bansomdejchaopraya Rajabhat Univers
11/02/2021

International Affairs and ASEAN Network Bansomdejchaopraya Rajabhat Univers

{ Announcement }
📣 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 📣
---- ประกาศการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครชำระค่าลงทะเบียน (เพิ่มเติม)
ลงทะเบียนโดยชำระเงิน 100 บาท
วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 3 สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

อบรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team
วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (สำนักวิเทศฯ จะดำเนินการเพิ่มชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมให้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบกลุ่มการอบรมใน ms teams ใันวันที่ 26 ก.พ. 64)

ทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR
วันที่ 6 -7 มีนาคม 2564
ณ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตรวจสอบรายชื่อเข้าอบรมและทดสอบที่...
http://iaan.bsru.ac.th/
Facebook: @INTER.BSRU

สอบถามเพิ่มเติม....
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคาร 10 ชั้น 3
[email protected]: @IAAN

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

📌 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Self-Study English Kit ผ่านโปรแก...
11/02/2021

📌 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Self-Study English Kit ผ่านโปรแกรม English Discoveries (pin)
เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการทดสอบค่ะ
👉 นักศึกษาเข้าอบรมการเข้าใช้ระบบ
👉 นักศึกษาทำข้อสอบ Placement Test ในวันเวลาที่กำหนด (ข้อสอบประมาณ 40-45 ข้อ)
👉 นักศึกษาศึกษาบทเรียนตามผลการทดสอบ Placement Test ของตนเอง
👉 รับ Serial Key กิจกรรมบังคับระดับคณะ / ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

BSRU News
10/02/2021

BSRU News

{Announcement}
ประกาศวันหยุดพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
----
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (วันตรุษจีน)

สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
09/02/2021

สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📢ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้ารับการทดสอบในรอบที่ 1 และมีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
------
📍ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบรอบที่ 2 (กำหนดการสอบรอบที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 -14.00 น.)
------
🔶กำหนดการอบรม วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564
ซึ่งมีกำหนดการอบรมทั้งสิ้น 4 รอบ ๆ ละ 3 ชั่วโมง
รอบที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
รอบที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.
รอบที่ 4 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://dldc.bsru.ac.th/?p=933
---
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 2564

การอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dldc.bsru.ac.th/?p=933
(นักศึกษาสามารถเลือกสมัครคนละ 1 รอบ)
---------
-------
📍ตรวจสอบผลการทดสอบรอบที่ 1
http://dldc.bsru.ac.th/?page_id=586
-------
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
https://www.bsru.ac.th/

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
08/02/2021

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#วันราชภัฏ
องค์การนักศึกษา ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏ”
ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน Application MicroSoft Team
โดยนักศึกษา สามารถลงทะเบียน รับลิ้งค์เข้าชม ได้ที่ http://dsad.bsru.ac.th/rajabhat
ตั้งแต่เวลา 15.00 น. (ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)
(เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 16.00 น.)
--------------------------------------------------------------------------
# นักศึกษาต้องลงทะเบียน เข้า-ออก การเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะนับหน่วยกิจกรรมให้

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
08/02/2021

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นักศึกษาที่ส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564 (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2543) และ สำนักกิจการนักศึกษา ได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามภาพด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักกิจการนักศึกษาจะดำเนินการส่งเอกสารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ สัสดีอำเภอ/เขต หรือ สัสดีจังหวัด ของตนเองได้ ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป

การปฏิบัติตนหลังจากส่งเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัยแล้ว
1.ส่งเอกสารเพียงครั้งนี้ครั้งเดียว ปีต่อไปไม่ต้องส่งเอกสารขอผ่อนผันแล้ว
2.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ได้ที่สัสดีอำเภอ/เขต หรือ สัสดีจังหวัด หากไม่พบรายชื่อ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่สัสดีก่อน หากไม่พบให้รีบติดต่อกลับมาที่มหาวิทยาลัย โทร 02-4737000 ต่อ 1300 , 1301
3.ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามหมายเรียก (สด35) ทุกปี
4.เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามขั้นตอนปกติ โดยจะต้องสละสิทธิ์ "ผ่อนผัน"

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU
07/02/2021

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU

นักศึกษาที่ส่งเอกสารให้งานกองทุนฯแล้ว
หากมีการโทรติดต่อจากหมายเลขที่ลงท้ายด้วย “5535”
ให้นักศึกษารับโทรศัพท์หรือโทรกลับด่วน
เนื่องจากเอกสารของนักศึกษา #ไม่ครบ ตามที่กำหนด

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU
02/02/2021
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU

นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ ภาคเรียนที่ 2/2563 สามารถเข้าไปโหลดใบยืนยันคำขอกู้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

และนำส่งคืนมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

https://dsad.bsru.ac.th/loan

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา

BSRU News
29/01/2021

BSRU News

{Announcement}
ขอเชิญ ผู้รับการจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการปฐมนิเทศ
----
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Meeting ID 811 2323 7466

ที่อยู่

Itsaraphap 15
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 16:30
อาทิตย์ 09:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แนะนำหนังสือใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1701599153378206/
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1650379491833506/
ข่าวดี...สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการให้ยืมหนังสือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ได้แล้วนะเธอ https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1632980100240112/
ใกล้สอบกันแล้วนะจ๊ะ ห้องสมุดมีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ที่ชั้น 4 เปิดให้บริการ 3 ห้อง สนใจมาใช้บริการกันได้นะจ๊ะ https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1631899850348137/
ข่าวดี...สำนักวิทยบริการฯ บริการที่นั่งอ่านใหม่ @ ห้องหนังสือเยาวชน ชั้น 6 เปิดให้นักศึกษาเข้าใช้บริการแล้ว ไป Check in กันได้เลยที่ อาคาร 8 ห้องสมุดนะจ๊ะ #Read Me Please #ไปให้สุดแล้วหยุดที่ห้องสมุด https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1627578557446933/
แนะนำนิยายที่สนุกจนวางไม่ลง https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1621467428058046/
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นางสาวชุมภู เมืองคลี่ และนางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ เป็นตัวแทนรับหนังสือชุด ๓๐ ปี ข้างหน้าคลองคันนายาว จำนวน ๑ ชุด https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1621393394732116/
มาผ่อนคลายด้วยการอ่านหนังสือนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือเยาวชน #น่าอ่านอย่างนี้หนังสือดีต้องรีบมาอ่าน https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1577346002470189/