Clicknla Activities of The Secretariat of The Senate

เปิดเหมือนปกติ

02/11/2020
วุฒิสภารายสัปดาห์ 01 11 63

รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เวลา 13.05 - 14.00 น. ติดตามชมการให้สัมภาษณ์ของนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในประเด็น "ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ (ITA)" ดำเนินรายการโดยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กมธ. ตสร. ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่...

https://youtu.be/Pe5Hs5Tln9I

#วุฒิสภา #วุฒิสภารายสัปดาห์ #วุฒิสภารายสัปดาห์ 01 11 63

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม...
20/10/2020

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานกล่าวปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 12

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด...
20/10/2020

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ปี โอกาสนี้ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้แก่มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ โดยมีนางเสารีย์ อัมภสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 2202 บันทึกเทป รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ พบกับแขกรับเชิญ นางสาวนภาภรณ์ ใจสั...
19/10/2020

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 2202 บันทึกเทป รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ พบกับแขกรับเชิญ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในประเด็น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาหนึ่งในองค์กรต้นแบบ "Strong" ดำเนินรายการโดยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กมธ. ตสร.

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ บิดาข...
19/10/2020

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ บิดาของนางสาวจุฑามาศ เดชภิญญา ตำแหน่งวิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ สำนักกำกับและตรวจสอบ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีฯ ณ เมรุวัดเดิมบาง ตำบลเดิมนาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข รองเลขาธิการวุฒิส...
18/10/2020

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมฟังการนำเสนอเอกสารวิชาการส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 12 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา นางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข...
17/10/2020

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา นางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 2202 บันทึกเทป รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ พบกับแขกรับเชิญ นางสาวนภาภรณ์ ใจสั...
14/10/2020

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 2202 บันทึกเทป รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ พบกับแขกรับเชิญ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาวุฒิสภา ในประเด็น "ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ(ITA) การทุจริตคอรัปชันจริงหรือไม่" ดำเนินรายการโดย นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กมธ. ตสร.

วุฒิสภา
13/10/2020

วุฒิสภา

วุฒิสภา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ณ ท้องสนามหลวง
.
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 20.15 นาฬิกา ณ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โอกาสนี้ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีด้วย

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา และนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเ...
13/10/2020

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา และนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ร่วมงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 13 ตุลาคม 2563  นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร และได้รับมอบหมายจา...
13/10/2020

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร และได้รับมอบหมายจากประธานวุฒิสภา เป็นผู้แทนวางพวงมาลาในนาม "วุฒิสภา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย...
12/10/2020

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 ณ วัดเทพศิรินทราวาส

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายให้นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงา...
07/10/2020

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายให้นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี และมอบเงินจากสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 2,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธ...
02/10/2020

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดยมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี ซึ่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม และสมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ นายอัมฤทธิ์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการประชุม และนายชัยวุฒิ พุฒพิสิทธิ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีนางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพฯ ประธานวุฒิสภามอบหมายให้นายสุ...
01/10/2020

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพฯ ประธานวุฒิสภามอบหมายให้นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนไปวางพวงมาลาในนาม “วุฒิสภา” เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ...
29/09/2020

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดการเสวนาและปาฐกถาพิเศษ

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชาธิปก ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กร...
25/09/2020

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชาธิปก ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชาธิปก ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า โดยมี ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดโครงการ และรับฟังการบรรยายภาพรวมหลักสูตร เงื่อนไขผ่านการศึกษาอบรม และระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของสถาบันพระปกเกล้า โดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯนางปัณณิตา ส...
25/09/2020

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

นางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ พัฒนากฎหมายภายในเพื่อรองรับการทำงานด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ "การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาสู่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐสภาในการสนับสนุนระบบงานด้านนิติบัญญัติ"

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
22/09/2020

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 6 อาคารรัฐสภา (สผ.) เกียกกาย

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาให้เกียรติเป็นประธาน ในกิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและจริยธรรม (Morality & EythicsDay) พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ยกย่องประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสำนักที่มีผลงานด้านส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประเภทสายงานวิชาการ
นางสาวดวงหทัย แก้วสกุล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์

ประเภทสายงานทั่วไป
นายอดิศร สุวรรณผ่องใส
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์

ประเภทพนักงานราชการ
นายทักษิณ เครือบุญ
นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์ กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักประชาสัมพันธ์

ประเภทลูกจ้าง
นายบุญเสริม ยอดราช
พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานยานพาหนะ สำนักการคลังและงบประมาณ

สำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส ได้แก่
1. สำนักการพิมพ์ ระดับดีเด่น
2. สำนักกรรมาธิการ 2 ระดับดีมาก
3. สำนักทรัพยากรบุคคล ระดับดี

---------------------
#HRDSenate
Photo : B.Tanatorn
เรื่อง : Manow

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา รับรางวัลประกาศเกีย...
14/09/2020

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา รับรางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับรางวัล “ต้น” ในโอกาสที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00  นาฬิกา ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตบางรัก กรุงเทพฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสก...
09/09/2020

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตบางรัก กรุงเทพฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รอบคัดเลือก ครั้งที่ 4 โดยมี นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

สำหรับการแข่งขันโต้วาทีฯ ในครั้งนี้ มีโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมแข่งขัน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

ทั้งนี้ มีผลการแข่งขัน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
3. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

วันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมโครงการพัฒ...
06/09/2020

วันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) กิจกรรมที่ 2 "การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด และกองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การสัมมนาผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียนเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ โรงแรมแอทที บูทีค ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
01/09/2020

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส รับรางวัลองค์กรต้นแบบเนื่องในโอกาสที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้มีองค์กรต้นแบบ 5 องค์กร ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เทศบาลหัวหิน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สำนักงาน ป.ป.ช. ในโอกาสนี้ นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล นางวัลลภา อินตาพวง ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมขับเคลื่อนองค์กร STRONG นางสาวมาณริกา จันทาโภ กรรมการ ขับเคลื่อนองค์กร และฝ่ายเลขานุการประกอบด้วย นางสาววรณธร หงส์จรรยา นายศักดิเดช รัตนประทีปพร และนางสาวอมรรัตน์ โม้ชัย ร่วมพิธีมอบโล่และร่วมอภิปรายผลการดำเนินงานในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต

---------------------
#HRDSenate
Photo : B.Tanatorn

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงศ์กิตติ์ อร...
28/08/2020

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยายในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)

นอกจากนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จำนวน 140 คน โดยมี นายบุญชัย อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้ ในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และ “กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา” โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ และนายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณ...
19/08/2020

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ มารดาของนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีฯ ณ วัดโสภณวนาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  สำนัก...
18/08/2020

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่าน “กิจกรรมสภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 - 5 จากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จำนวน 150 คน โดยมี ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภา และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

ทั้งนี้ ในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และ “กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา” โดย นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายพงศ์กิตติ์ ...
10/08/2020

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยายในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)

นอกจากนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 โรงเรียนนวมินทราขินูทิศ หอวัง นนทบุรีจำนวน 150 คน โดยมี นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้ ในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และ “กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา” โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ และนายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ร้อยตำรวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวชลธิชา มีแสง ผู้อำนว...
05/08/2020

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ร้อยตำรวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวชลธิชา มีแสง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และบุคลากรกลุ่มงานวิจัยและข้อมูล สำนักวิชาการ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 เพื่อรับฟังข้อมูลความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวุฒิสภากับหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ...
05/08/2020

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับมอบไว้ใส่ใน "ตู้ปันสุข" ของวุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสุขประพฤติ

วุฒิสภา
05/08/2020

วุฒิสภา

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "การจัดทำสื่อภาพนิ่งดิจิทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์" โดยมี นายสราวุฒิ ทองศรีคำ เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมอบรม
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการถ่ายภาพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ไปสู่สาธารณชน สร้างการรับรู้ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภาได้อย่างเหมาะสม

ที่อยู่

499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เบอร์โทรศัพท์

028319349

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Clicknlaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Clicknla:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด