สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทย

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทย สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชื่อเดิม สำนักทะเบียนและประมวลผล) เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชื่อเดิม สำนักทะเบียนและประมวลผล) สำหรับการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษาของนิสิตปัจจุบัน บางเขน

Official page for Office of Educational Administration (formerly Office of the Registrar) with the target of sharing academic news for Bangkhen students.

เปิดเหมือนปกติ

📢 ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การคืนเงิน/การพิมพ์ใบเสร็จ KU2/การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หลังยืนยันรับสิทธิ์ลดหย่อน...
27/08/2021

📢 ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การคืนเงิน/การพิมพ์ใบเสร็จ KU2/การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หลังยืนยันรับสิทธิ์ลดหย่อน มก. บางเขน

⭐️⭐️การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
👉นิสิตที่ยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม จะได้รับเงินในช่วงวันที่ 30 ส.ค. - 5 ก.ย. 64
👉นิสิตที่ยืนยันหลังวันที่ 14 สิงหาคม จะได้รับเงินคืน 15 วันทำการนับจากยืนยันสิทธิ์
👉การคืนเงินจะแจ้งผ่าน Email มก. หรือนิสิตสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการคืนเงินได้ที่เว็บยืนยันสิทธิ์ https://dd.ku.ac.th/discountreg/

⭐️⭐️การพิมพ์ใบเสร็จ KU2/การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ในส่วนที่ค้างชำระ)
👉ดำเนินการได้ที่ https://my.ku.th/login
👉ใบเสร็จรับเงิน KU2 พิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564
👉การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ในส่วนที่ค้างชำระ) สามารถชำระได้ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

📢 ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การคืนเงิน/การพิมพ์ใบเสร็จ KU2/การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หลังยืนยันรับสิทธิ์ลดหย่อน มก. บางเขน

⭐️⭐️การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
👉นิสิตที่ยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม จะได้รับเงินในช่วงวันที่ 30 ส.ค. - 5 ก.ย. 64
👉นิสิตที่ยืนยันหลังวันที่ 14 สิงหาคม จะได้รับเงินคืน 15 วันทำการนับจากยืนยันสิทธิ์
👉การคืนเงินจะแจ้งผ่าน Email มก. หรือนิสิตสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการคืนเงินได้ที่เว็บยืนยันสิทธิ์ https://dd.ku.ac.th/discountreg/

⭐️⭐️การพิมพ์ใบเสร็จ KU2/การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ในส่วนที่ค้างชำระ)
👉ดำเนินการได้ที่ https://my.ku.th/login
👉ใบเสร็จรับเงิน KU2 พิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564
👉การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ในส่วนที่ค้างชำระ) สามารถชำระได้ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564https://registrar.ku...
25/08/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

https://registrar.ku.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%81.%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

https://registrar.ku.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%81.%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf

ขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภา...
23/08/2021

ขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ บางเขนเท่านั้น
👉ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. - 7 ก.ย. 64
👉ดำเนินการได้ที่ : https://my.ku.th/login
นิสิตอย่าลืมศึกษารายละเอียดตามภาพกันด้วยนะคะ

ขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ บางเขนเท่านั้น
👉ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. - 7 ก.ย. 64
👉ดำเนินการได้ที่ : https://my.ku.th/login
นิสิตอย่าลืมศึกษารายละเอียดตามภาพกันด้วยนะคะ

**สำหรับนิสิตนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย บางเขนเท่านั้น!!!**ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้า/การเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจ...
16/08/2021

**สำหรับนิสิตนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย บางเขนเท่านั้น!!!**

ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้า/การเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย บางเขนเท่านั้น !!! นิสิตอย่าลืมศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนดังภาพนะคะ
👉KU3 online : https://stdregis.ku.ac.th/
👉ยื่นเอกสาร KU1/KU3 : https://registrar.ku.ac.th/request >ไปที่เมนู แบบฟอร์มรับคำร้องออนไลน์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

**สำหรับนิสิตนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย บางเขนเท่านั้น!!!**

ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้า/การเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย บางเขนเท่านั้น !!! นิสิตอย่าลืมศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนดังภาพนะคะ
👉KU3 online : https://stdregis.ku.ac.th/
👉ยื่นเอกสาร KU1/KU3 : https://registrar.ku.ac.th/request >ไปที่เมนู แบบฟอร์มรับคำร้องออนไลน์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ประกาศแจ้งการปิดศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จชั่วคราวOne-stop Student Services Center Temporarily Closed Announcementจากส...
16/08/2021

ประกาศแจ้งการปิดศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จชั่วคราว
One-stop Student Services Center Temporarily Closed Announcement
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ จะปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
Due to COVID-19 pandemic, One-Stop Student Services Center will be temporarily closed from August 16, 2021 onwards.

สามารถติดต่อได้ทาง
E-mail : [email protected]
Facebook : สำนักบริหารการศึกษา
จะมีการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Please contact by
E-mail : [email protected]
Facebook : kuregistrar
We will respond as soon as possible.

ขออภัยในความไม่สะดวก
Sorry for inconvenience.

การเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ เฉ...
15/08/2021

การเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ เฉพาะบางเขนเท่านั้น !!!
👉 ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ส.ค. 64 เริ่ม 10.00 น. เป็นต้นไป
👉 นิสิตเข้าไปดำเนินการได้ที่ : https://my.ku.th/login
นิสิตอย่าลืมอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขกันด้วยนะคะ

การเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ เฉพาะบางเขนเท่านั้น !!!
👉 ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ส.ค. 64 เริ่ม 10.00 น. เป็นต้นไป
👉 นิสิตเข้าไปดำเนินการได้ที่ : https://my.ku.th/login
นิสิตอย่าลืมอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขกันด้วยนะคะ

ประกาศ! เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงปรับเปล...
08/08/2021

ประกาศ! เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกเอกสารใบรายงานคะแนน (Transcript) ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital file) ของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
การยื่นขอเอกสารออนไลน์
https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc/ หรือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWx7HTLm4WAa1LqCbigotHRWhmfWE50l0KkZoprp4dUDD1qw/viewform
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
https://askmeku.freshdesk.com/a/solutions/articles/60000692191

ประกาศ! เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกเอกสารใบรายงานคะแนน (Transcript) ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital file) ของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
การยื่นขอเอกสารออนไลน์
https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc/ หรือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWx7HTLm4WAa1LqCbigotHRWhmfWE50l0KkZoprp4dUDD1qw/viewform
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
https://askmeku.freshdesk.com/a/solutions/articles/60000692191

วันลงทะเบียนล่าช้า/ปลดล็อคเงื่อนไขบางรายวิชา ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/...
08/08/2021

วันลงทะเบียนล่าช้า/ปลดล็อคเงื่อนไขบางรายวิชา ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ และระดับบัณฑิตศึกษา เฉพาะบางเขนเท่านั้น
👉ระบบเปิด: วันที่ 9 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น.
👉ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนได้ที่ : https://my.ku.th
👉ระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนได้ที่ : https://stdregis.ku.ac.th

วันลงทะเบียนล่าช้า/ปลดล็อคเงื่อนไขบางรายวิชา ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ และระดับบัณฑิตศึกษา เฉพาะบางเขนเท่านั้น
👉ระบบเปิด: วันที่ 9 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น.
👉ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนได้ที่ : https://my.ku.th
👉ระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนได้ที่ : https://stdregis.ku.ac.th

ปิดปรับปรุงระบบยื่นคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 - 18.00 น. ขออภัยในคว...
06/08/2021

ปิดปรับปรุงระบบยื่นคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 - 18.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดปรับปรุงระบบยื่นคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 - 18.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภา...
05/08/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

- อ่านและดาวน์โหลดประกาศ :: https://registrar.ku.ac.th/covidrefund-official
- ยืนยันการใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียม :: https://registrar.ku.ac.th/covidrefund *** ภายใน 31 ส.ค. 2564 ***

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

- อ่านและดาวน์โหลดประกาศ :: https://registrar.ku.ac.th/covidrefund-official
- ยืนยันการใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียม :: https://registrar.ku.ac.th/covidrefund *** ภายใน 31 ส.ค. 2564 ***

ขอให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกระดับปริญญา ทุกวิทยาเขต ดำเนินการยืนยันการใช้สิทธิ์ลดหย่อนตามนโยบายของภาครัฐ (ลดค่าเ...
05/08/2021

ขอให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกระดับปริญญา ทุกวิทยาเขต ดำเนินการยืนยันการใช้สิทธิ์ลดหย่อนตามนโยบายของภาครัฐ (ลดค่าเทอม 50%) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เข้ายืนยันสิทธิ์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/covidrefund

*** เนื่องด้วยเป็นข้อกำหนดของภาครัฐซึ่งนิสิตทุกคนจะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ โดยถือเป็นการลงนามด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ดังนั้น นิสิตจึงจะต้องเข้าดำเนินการยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น ***

ขอให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกระดับปริญญา ทุกวิทยาเขต ดำเนินการยืนยันการใช้สิทธิ์ลดหย่อนตามนโยบายของภาครัฐ (ลดค่าเทอม 50%) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เข้ายืนยันสิทธิ์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/covidrefund

*** เนื่องด้วยเป็นข้อกำหนดของภาครัฐซึ่งนิสิตทุกคนจะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ โดยถือเป็นการลงนามด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ดังนั้น นิสิตจึงจะต้องเข้าดำเนินการยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น ***

การยื่นขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ล่าช้า)หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 28 ก.ค. – 20 ต.ค.64 หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 24...
03/08/2021

การยื่นขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ล่าช้า)
หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 28 ก.ค. – 20 ต.ค.64
หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 24 ส.ค. – 3 ธ.ค.64
นิสิตสามารถบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบ
https://regis.ku.ac.th/request/
***ส่งใบขอจบล่าช้าและคำร้องขอจบล่าช้า
ที่ศูนย์บริการนิสิตฯ ชั้น 1 สำนักบริหารการศึกษา หรือ
ส่งผ่านระบบออนไลน์ที่ https://registrar.ku.ac.th/request
เลิอก แบบฟอร์มรับคำร้องทั่วไป***
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมขอจบการศึกษาล่าช้า 500 บาท)

การยื่นขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ล่าช้า)
หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 28 ก.ค. – 20 ต.ค.64
หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 24 ส.ค. – 3 ธ.ค.64
นิสิตสามารถบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบ
https://regis.ku.ac.th/request/
***ส่งใบขอจบล่าช้าและคำร้องขอจบล่าช้า
ที่ศูนย์บริการนิสิตฯ ชั้น 1 สำนักบริหารการศึกษา หรือ
ส่งผ่านระบบออนไลน์ที่ https://registrar.ku.ac.th/request
เลิอก แบบฟอร์มรับคำร้องทั่วไป***
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมขอจบการศึกษาล่าช้า 500 บาท)

กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ👉 นิสิตลงท...
01/08/2021

กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ
👉 นิสิตลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://my.ku.th/
👉 กรณีนิสิตไม่ได้ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากรอส่วนลด นิสิตดำเนินการดังนี้ > เลือกรูปแบบการลงทะเบียน > ระบบจะดำเนินการปรับเป็นผ่อนผันอัตโนมัติ (ตรวจสอบสถานะผ่อนผันได้ที่ใบแจ้งหนี้) > ทำการลงทะเบียนตามปกติ > เมื่อส่วนลดหย่อนเข้าแล้วค่อยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
👉 กรณีนิสิตชำระเงินไปแล้ว > ลงทะเบียนตามปกติ > รอประกาศแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อทำเรื่องขอเงินคืน

มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์พร้อมช่วยเหลือนิสิตตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564...
27/07/2021

มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์พร้อมช่วยเหลือนิสิตตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับปริญญา สูงสุด 50% โดยกำหนดเป็น 3 ขั้นดังภาพ

มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์พร้อมช่วยเหลือนิสิตตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับปริญญา สูงสุด 50% โดยกำหนดเป็น 3 ขั้นดังภาพ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล ในการช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์ COVID-19น...
27/07/2021

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล ในการช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์ COVID-19
นิสิตอย่าลืมอ่านรายละเอียดกันด้วยนะคะ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล ในการช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์ COVID-19
นิสิตอย่าลืมอ่านรายละเอียดกันด้วยนะคะ

ประกาศเรื่อง การเลื่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น 2564 หลักสูตรนานาชาติและบัณฑิตศึกษา เนื่องจากรออนุมัติส่วนลดค...
26/07/2021

ประกาศเรื่อง การเลื่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น 2564 หลักสูตรนานาชาติและบัณฑิตศึกษา เนื่องจากรออนุมัติส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างเป็นทางการ

ประกาศเรื่อง การเลื่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น 2564 หลักสูตรนานาชาติและบัณฑิตศึกษา เนื่องจากรออนุมัติส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างเป็นทางการ

ขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนบางราวิชา (Add-Drop) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 12-29 ก.ค...
12/07/2021

ขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนบางราวิชา (Add-Drop) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 12-29 ก.ค. 64 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (เฉพาะบางเขนและวิทยาเตกำแพงแสนเท่านั้น!!) รายละเอียดดังภาพ
👉นิสิตสามารถดำเนินการได้ที่ : https://my.ku.th

ขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนบางราวิชา (Add-Drop) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 12-29 ก.ค. 64 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (เฉพาะบางเขนและวิทยาเตกำแพงแสนเท่านั้น!!) รายละเอียดดังภาพ
👉นิสิตสามารถดำเนินการได้ที่ : https://my.ku.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฝากประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นใบคำร้อง Online โดยนิสิตสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังภาพ *เฉพาะนิ...
09/07/2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฝากประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นใบคำร้อง Online โดยนิสิตสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังภาพ
*เฉพาะนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น!!!*

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฝากประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นใบคำร้อง Online โดยนิสิตสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังภาพ
*เฉพาะนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น!!!*

KU-RU (คูรู) เรารู้ คุณรู้ 😊https://youtu.be/XWBHAdn3Ilw--------------อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะAndroid : https://play.goog...
07/07/2021
KU-RU

KU-RU (คูรู) เรารู้ คุณรู้ 😊
https://youtu.be/XWBHAdn3Ilw
--------------
อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะ

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ku.reg.kuru

iOS : https://apps.apple.com/th/app/ku-ru/id1538123448?l=th

KU-RU คือ แอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก สำนักบริหารการศึกษา(สบศ.) มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์

KU-RU (คูรู) Mobile App : ทันทุกข่าวสารและเหตุการณ์ เพียงมี Email ก็เข้าใช้ได้ทันที
07/07/2021

KU-RU (คูรู)
Mobile App : ทันทุกข่าวสารและเหตุการณ์
เพียงมี Email ก็เข้าใช้ได้ทันที

KU-RU (คูรู)
Mobile App : ทันทุกข่าวสารและเหตุการณ์
เพียงมี Email ก็เข้าใช้ได้ทันที

นิสิตศึกษารายละเอียดการขอเอกสารออนไลน์ ที่ลิงก์นี้https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc/หรือยื่นแบบฟอร์มขอเอกสารออนไลน์ที...
07/07/2021

นิสิตศึกษารายละเอียดการขอเอกสารออนไลน์ ที่ลิงก์นี้
https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc/
หรือยื่นแบบฟอร์มขอเอกสารออนไลน์ที่ลิงก์นี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWx7HTLm4WAa1LqCbigotHRWhmfWE50l0KkZoprp4dUDD1qw/viewform
***กรุณาอ่านรายละเอียดการขอเอกสารด้วยนะคะ เพราะบางกรณีจะส่งเอกสารทางอีเมล บางกรณีต้องมารับด้วยตนเองค่ะ***
----------------------------
***ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์*** https://askmeku.freshdesk.com/a/solutions/articles/60000692191

นิสิตศึกษารายละเอียดการขอเอกสารออนไลน์ ที่ลิงก์นี้
https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc/
หรือยื่นแบบฟอร์มขอเอกสารออนไลน์ที่ลิงก์นี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWx7HTLm4WAa1LqCbigotHRWhmfWE50l0KkZoprp4dUDD1qw/viewform
***กรุณาอ่านรายละเอียดการขอเอกสารด้วยนะคะ เพราะบางกรณีจะส่งเอกสารทางอีเมล บางกรณีต้องมารับด้วยตนเองค่ะ***
----------------------------
***ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์*** https://askmeku.freshdesk.com/a/solutions/articles/60000692191

การยื่นขอจบการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 12 - 27 ก. ค. 64หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 23 ส. ค. - 7 ก. ...
07/07/2021

การยื่นขอจบการศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 12 - 27 ก. ค. 64
หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 23 ส. ค. - 7 ก. ย 64
นิสิตบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบ
https://regis.ku.ac.th/request/
***หลังบันทึกเสร็จแล้วพิมพ์ใบขอจบส่งคณะ
(โปรดติดต่อการส่งเอกสารกับทางคณะตนเอง)***

การยื่นขอจบการศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 12 - 27 ก. ค. 64
หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 23 ส. ค. - 7 ก. ย 64
นิสิตบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบ
https://regis.ku.ac.th/request/
***หลังบันทึกเสร็จแล้วพิมพ์ใบขอจบส่งคณะ
(โปรดติดต่อการส่งเอกสารกับทางคณะตนเอง)***

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตกรอกแบบฟอร์มขอเงินคืนฯ ที่ https://forms.gle/2W8wbpbRukahKBe77 หรือสแกน QR Coedโดยใ...
03/07/2021

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
นิสิตกรอกแบบฟอร์มขอเงินคืนฯ ที่ https://forms.gle/2W8wbpbRukahKBe77
หรือสแกน QR Coed
โดยใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (@ku.th) เท่านั้น
นิสิตที่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินฯ คือ
1. นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น A15 หน่วยกิต
2. นิสิตที่มีรายชื่อได้รับดีเด่นด้านต่าง ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. นิสิตที่ไม่ได้รับส่วนลดโควิด แต่จ่ายค่าเทอมเต็มจำนวน
4. นิสิตที่จ่ายค่าเทอม แต่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
5. นิสิตที่ชำระเงินเกิน/ชำระเงินซ้ำซ้อน/มีส่วนต่างของค่าเทอม

กรณี นอกเหนือจากนี้ ถ้านิสิตมีข้อสงสัย โปรดสอบถามทางช่องแชทค่ะ

การเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคต้น พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตหลักสูตรภาษาไทย ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค. 64 เริ่มเวลา...
03/07/2021

การเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคต้น พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตหลักสูตรภาษาไทย ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค. 64 เริ่มเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
👉นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้เองในช่วงเวลาดังกล่าว
👉นิสิตสามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/adddrop

การเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคต้น พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตหลักสูตรภาษาไทย ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค. 64 เริ่มเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
👉นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้เองในช่วงเวลาดังกล่าว
👉นิสิตสามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/adddrop

27/06/2021

สำนักหอสมุด สนับสนุนการเรียนออนไลน์ให้กับนิสิต ถึงแม้หอสมุดของเรายังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ แต่เราก็พร้อมสนับสนุนให้นิสิตเรียนได้ทุกที่ไม่ต้องกังวล 💕
.
💻 จัด Laptop ให้แน่นๆ ถึง 100 เครื่อง
📣 เริ่มให้บริการ 28 มิถุนายนนี้
⭐ ติดต่อยืมในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
📌 ติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

======

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📌 Ask a Librarian chat : https://www.lib.ku.ac.th/2019/
📌 LINE add friend : http://bit.ly/2QWKl6u
📌 Inbox Page Facebook : http://m.me/kulibpr

#laptop #เรียนออนไลน์ #บริการออนไลน์ #covid19
สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Kasetsart University KU 81 Bangkhen

ขยายเวลาการเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ สำหรับนิส...
27/06/2021

ขยายเวลาการเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีเท่านั้น !!! (ฉบับแก้ไข)
👉ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. - 2 ก.ค. 64 เริ่ม 10.00 น. เป็นต้นไป
👉ดำเนินการผ่านระบบ : https://my.ku.th/
นิสิตอย่าลืมอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขกันด้วยนะคะ 🥰🥰🥰

ขยายเวลาการเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (KU3 Online) ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีเท่านั้น !!! (ฉบับแก้ไข)
👉ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. - 2 ก.ค. 64 เริ่ม 10.00 น. เป็นต้นไป
👉ดำเนินการผ่านระบบ : https://my.ku.th/
นิสิตอย่าลืมอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขกันด้วยนะคะ 🥰🥰🥰

ที่อยู่

อาคารระพีสาคริก 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 12:00
13:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621180100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โทรศัพท์ 8035-8038 รับสายบ้างนะครับ หมดเวลาพักแล้วก็ทำงานกันด้วย
สวัสดีค่ะ สามารถรับปริญญาบัตรได้เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไรคะ
เหลือเวลาอีกแค่ 2 สัปดาห์สุดท้ายแล้ว * สำหรับนิสิตรหัส 59 หรือนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 * ที่ไม่ได้เข้าสอบ KU-EXITE ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562่ และยังไม่ได้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ขอให้นิสิตนำผลคะแนนมายื่นภายในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2563 รายละเอียดตามรูป มิฉะนั้น สำนักบริหารการศึกษา จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
เข้าระบบลงทะเบียนไม่ได้ครับ
กราบขอความกรุณาผู้รอบรู้บอกบุญหนูหน่อยค่ะ คือหนูงงมากกับการแอดดรอปล่าช้า คือหนูมีคำถามค่ะ วิชาที่เต็มแล้วหนูแอดเพิ่มได้ไหมคะ หนูโง่มากค่ะ ถามเพจไหนก็เงียบ หนูขอความกรุณาค่ะ5555 ขอบคุณค่ะ
" つ ◕_◕ ༽つ เอาregisของเราคืนมา つ ◕_◕ ༽つ " ถ้าจะล่มขนาดนี้ใช้ระบบที่มันเสถียร์กว่าเหอ ไม่มีระบบคิวอีก พอล๊อคอินได้จะกดลงทะเบียนแล้วค้างอีก คนล๊อคอินก็รอหมุนไปสิ แล้วคนข้างนอกก็รอล๊อคอินไปอีก สุดท้ายก็วนลูป 🤔🤔🤔🤬🤬🤬
ลงทะเบียนไม่ได้ค่ะ พิมพ์แล้วรหัสวิชาไม่ขึ้น พอโทรไปบอกว่าเจ้าหน้าที่มาทำงานตอน 8.30 แต่คือได้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 คือยังไงคะ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR ที่แนบมากับใบโฆษณานี้
จากภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา พบว่านิสิตหลายคนต้องทำเรื่องขอถอนล่าช้า เนื่องจากนิสิตไม่สามารถดำเนินการใด ๆ กับ KU3 Online หลังจากกดยืนยันข้อมูลครั้งแรกไปแล้วได้ จนกว่าอาจารย์ประจำวิชาและที่ปรึกษาจะดำเนินการ”ทั้งหมด” จึงจะทำรายการอีกรอบได้ (ในขณะที่เดิม หากนิสิตไม่ต้องการ นิสิตแค่เลือกที่จะไม่ส่ง KU3 ให้สทป.) นอกจากนั้น นิสิตยังไม่สามารถวางแผนการเรียนล่วงหน้าได้เลย เพราะเราไม่สามารถดูรายการวิชาที่เปิด จนกว่าจะถึงเวลาลงทะเบียน และยังมีเรื่องของตารางเรียน ที่ดูได้ยากขึ้นกว่าเดิม (ขึ้นมาแค่แถบรหัสวิชาเทา ๆ) ผมอยากเสนอให้ 1. สลับกลับไปใช้ระบบเดิม (stdregis) ในภาคต้น 2562 นี้ 2. จัดหา UX Designer มาชี้นำการปรับปรุงระบบ ISEA ในจุดต่าง ๆ ทั้งส่วนของนิสิต อาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ 3. จัดให้มีนิสิตกลุ่มนำร่อง ที่อาจจะกำหนดแบบสุ่มไม่กี่สิบคนย้ายมาใช้ระบบใหม่ หรือเสนอชั่วโมงกิจกรรมให้นิสิตอาสาเข้ามา ช่วยตรวจสอบ เสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นข้อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานระบบ ISEA ก่อนที่จะเริ่มให้นิสิตทั้งมหาวิทยาลัยใช้
กลุ่มบริษัท หลานสิน ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรม และผู้จัดจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมจากบริษัทชั้นนำของโลก ที่มีความมุ่งหวังให้ธุรกิจของเราเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาผลผลิตโดยรวมของประเทศ ด้วยอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความเข้มข้นในการทำงานและสานต่อปณิธานนี้ เราจึงเฟ้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อร่วมทางสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.จัดซื้อต่างประเทศ 3 ตำแหน่ง (ป.ตรี เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม food-sci) 2.ประกันคุณภาพ 2 ตำแหน่ง (ป.ตรี เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม food-sci) สวัสดิการพนักงาน - ของขวัญช่วยเหลือพนักงานที่สมรส - ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน - เงินค่าฌาปนกิจศพ - ยาสามัญ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น - การเจ็บป่วยอันมีสาเหตุจากการทำงาน และนอกเหนือจากการทำงาน (ประกันสังคม) - การตรวจสุขภาพประจำปี - การจัดอุปกรณ์ความปลอดภัย - ประกันอุบัติเหตุรายปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-0544888 คุณสุพัตรา หรือเข้าชม เวปไซต์ได้ที่ http://www.lansingroup.com
ในฐานะนิสิตเก่า วันนี้ได้มีโอกาสไปขอเอกสารทางการศึกษา แม้อาคารสถานที่จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน แต่ความอบอุ่นใจยังเหมือนเดิมค่ะ ได้รับการอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รับรู้ได้ถึงความตั้งใจและservice mind ของเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ (จากนิสิตเก่าคณะประมง รหัส37)
วันปลดล็อคเซคพรุ่งนี้ เริ่ม9.00 หรือ 10.00 ครับ