สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทย

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทย ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทย, หน่วยงานราชการ, อาคารระพีสาคริก 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร, Bangkok.
(80)

เปิดเหมือนปกติ

กำหนดการลงทะเบียน หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรีเท่านั้น!!...
04/01/2021

กำหนดการลงทะเบียน หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรีเท่านั้น!!!)

ยื่นคำร้องออนไลน์ สำหรับนิสิตสังกัดส่วนกลางบางเขน ได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/request
30/12/2020

ยื่นคำร้องออนไลน์ สำหรับนิสิตสังกัดส่วนกลางบางเขน
ได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/request

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ - นิสิตที่ต้องการเพิ่มรายวิชา นิสิตสามารถดำเนินการผ่านระบบ MY.KU.TH ได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 ม.ค. ...
30/12/2020

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ
- นิสิตที่ต้องการเพิ่มรายวิชา นิสิตสามารถดำเนินการผ่านระบบ MY.KU.TH ได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 ม.ค. 64 หากพ้นวันดังกล่าว นิสิตต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังภาพที่แนบ
- นิสิตที่ต้องการถอนสามารถดำเนินการได้โดยมีเงื่อนไข Drop ไม่ติด W และ Drop ติด W โดยมีช่วงวันตามปฏิทินการศึกษากำหนด

หลักการปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ได้รับทุนเรียนดี A15 หน่วยกิต, ทุนความประพฤติดีเด่น, ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร และทุนความคิดสร้า...
30/12/2020

หลักการปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ได้รับทุนเรียนดี A15 หน่วยกิต, ทุนความประพฤติดีเด่น, ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร และทุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม นิสิตต้องปฏิบัติตามภาพที่แนบนะคะ

ประกาศการปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ
28/12/2020

ประกาศการปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ

📢 ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคปลาย 63‼️

สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 ธันวาคม 2563 และประกาศภาควิชาภาษาต่างประเทศ 26 ธันวาคม 2563 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาภาษาต่างประเทศ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ขอให้นิสิตสอบถาม
📌1) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนและ
📌2) การประเมินผลแต่ละรายวิชา
จากอาจารย์ผู้สอนประจำหมู่เรียนของนิสิต

28/12/2020
📢  ประกาศจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ  📢 🔶 🔶 ปรับรูปแบบการเรียนการสอนชั่วคราว ทุกรายวิชา 🔶 🔶
20/12/2020

📢 ประกาศจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ 📢
🔶 🔶 ปรับรูปแบบการเรียนการสอนชั่วคราว ทุกรายวิชา 🔶 🔶

📢 ประกาศจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ 📢
🔶 🔶 ปรับรูปแบบการเรียนการสอนชั่วคราว ทุกรายวิชา 🔶 🔶

ทั้งนี้❗❗❗ ขอให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำหมู่เรียนโดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการเข้าเรียนออนไลน์ ก่อนการเรียนการสอนในสัปดาห์หน้า (วันจันทร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563)

👇 👇 รายละเอียดตามประกาศ👇 👇

แจ้งให้นิสิตทราบ สามารถยื่น KU3-Online ผ่านระบบ ได้ถึงวันที่ 18 ธ.ค. 63 เวลา 23.59 นนิสิตที่มีปัญหาไม่สามารถเพิ่ม-ถอนราย...
18/12/2020

แจ้งให้นิสิตทราบ สามารถยื่น
KU3-Online ผ่านระบบ
ได้ถึงวันที่ 18 ธ.ค. 63 เวลา 23.59 น

นิสิตที่มีปัญหาไม่สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ในช่วงเวลา 16.00 น.
ให้เข้าระบบเพื่อเพิ่ม-ถอน ได้ใหม่ค่ะ

การยื่นขอจบการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 21 ธ.ค.63 – 6 ม.ค.64หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 25 ม.ค. – ...
17/12/2020

การยื่นขอจบการศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 21 ธ.ค.63 – 6 ม.ค.64
หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 25 ม.ค. – 9 ก.พ.64
นิสิตสามารถบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบ
https://regis.ku.ac.th/request/
***หลังบันทึกเสร็จแล้ว
พิมพ์เอกสารใบขอจบส่งคณะตนเอง***

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17/12/2020

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Student Services Center)
ปิดทำการ
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00-15.00 น.
เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมงานโครงการสัมมาทิฐิสานสัมพันธ์สำนักบริหารการศึกษา

ช่วงเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3-Online และขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนิสิต อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา (เฉพาะนิสิ...
09/12/2020

ช่วงเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3-Online และขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนิสิต อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา (เฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี) บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน เท่านั้น

มีข่าวมาฝาก สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้......เข้ามาอ่านรายละเอียดในนี้ได้เลยค่ะ 🛎 (สำหรับนิสิตวิทยา...
09/12/2020

มีข่าวมาฝาก สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้......เข้ามาอ่านรายละเอียดในนี้ได้เลยค่ะ 🛎 (สำหรับนิสิตวิทยาเขตบางเขน)

📢ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้......มาทางนี้จ้า 🛎 (สำหรับนิสิตวิทยาเขตบางเขน)
🎊ภาควิชาภาษาต่างประเทศเปิดรับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษล่าช้า (ออนไลน์) 🎊สำหรับนิสิต ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธ.ค. 63
✳✳✳ คำแนะนำ ✳✳✳
1) แบบฟอร์มนี้สำหรับนิสิตภาคปกติ ที่มีความจำเป็นจะต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น
2) สำหรับนิสิตภาคพิเศษ กรุณาติดต่อโครงการต้นสังกัด เพื่อทำเรื่องขอเรียนร่วมกับหมู่ที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียน
📌📌
ป.ล. 1
คำร้องนี้สำหรับนิสิตภาคปกติที่ลงทะเบียนในระบบ My KU ระหว่างวันที่ 7-11 ธ.ค. ไม่ได้ และมีความจำเป็นต้องเรียนเท่านั้นนะคะ 🙏 🥰
📌📌
ป.ล. 2
ในระหว่างวันที่ 7-11 ธ.ค. ระบบ My KU จะเปิดให้นิสิตสามารถ ADD/DROP ออนไลน์ได้อย่างอิสระ(ไม่จำกัดชั้นปี) หากที่นั่งในหมู่เรียนยังว่างอยู่ นิสิตจะสามารถลงทะเบียนในระบบและเข้าเรียนได้เลย โดยไม่ต้องรอยื่นคำร้องนี้ค่ะ...อย่าลืมเข้าระบบไปเช็คที่นั่งว่างในแต่ละหมู่เรียนในช่วงนี้นะคะ ✌🙂
📌📌
ป.ล. 3
การพิจารณาคำร้องขึ้นอยู่กับเหตุผลและหลักฐานที่นิสิตยื่นเป็นสำคัญ👍
📌📌
ป.ล. 4
หากนิสิตมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาทาง inbox นี้ หรือทาง ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ค่ะ 👌 😄

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการขอสอบซ้ำซ้อน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
09/12/2020

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการขอสอบซ้ำซ้อน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Student Services Center)ปิดทำการในวันที่ 22 ธันวาคม 2563เวลา  13.00-15.00 น.เพื่อใ...
07/12/2020

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Student Services Center)
ปิดทำการ
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00-15.00 น.
เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมงานโครงการสัมมาทิฐิสานสัมพันธ์สำนักบริหารการศึกษา

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางเขน)(เฉพาะนิสิต ป.ตรี ป.โท (ภาคปกติ) และ ป.เอก (ภาคปกติ) บางเขนเท่านั้น ส่วนนิสิตป....
07/12/2020

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางเขน)
(เฉพาะนิสิต ป.ตรี ป.โท (ภาคปกติ) และ ป.เอก (ภาคปกติ) บางเขนเท่านั้น
ส่วนนิสิตป.โท และ ป.เอก (ภาคพิเศษ) โปรดติดต่อโครงการภาคพิเศษของตนเอง และนิสิตวิทยาเขตอื่น โปรดติดต่อวิทยาเขตตนเอง)

นิสิตกรอกแบบฟอร์มขอเงินคืนฯ ออนไลน์ที่ https://forms.gle/2W8wbpbRukahKBe77 หรือสแกน QR Coed
โดยใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (@ku.th) เท่านั้น

กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ระหว่างวันที่ 7-11 ธ.ค. 63และปลดล็อคเงื่อนไข สาขา/ชั้นปี (บางรายวิชา)วันที...
04/12/2020

กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่ม-ถอนรายวิชา
ระหว่างวันที่ 7-11 ธ.ค. 63

และปลดล็อคเงื่อนไข สาขา/ชั้นปี (บางรายวิชา)
วันที่ 7 ธ.ค. 63 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน สำหรับนิสิตปริญญาตรี บางเขน
03/12/2020

ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน สำหรับนิสิตปริญญาตรี บางเขน

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน สำหรับนิสิตปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน

พิมพ์ใบเสร็จจับเงิน: https://my.ku.th/login เมนูเลือกรูปแบบ/การเงิน >> การเงิน >> พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิก: https://registrar.ku.ac.th/ บริการนิสิต>> อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

กำหนดการลงทะเบียน และขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ https://my.ku.th สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย เฉพาะนิสิตบางเขน แล...
27/11/2020

กำหนดการลงทะเบียน และขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ https://my.ku.th สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย เฉพาะนิสิตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน เท่านั้น

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2...
25/11/2020

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรภาษาไทย) เป็นวัน จ. 7 ธ.ค. 63 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 ลงวันที่ 16 พ.ย. 63

ขั้นตอนการชำระเงินของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรภาษาไทย สามารถชำระได...
13/11/2020

ขั้นตอนการชำระเงินของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน
หลักสูตรภาษาไทย สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 63 นี้นะคะ

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ!!! ระหว่างวันที่ 16-23 พ.ย. 63 จะมีการลงทะเบียน Early Registration ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 0135510...
27/10/2020

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ!!! ระหว่างวันที่ 16-23 พ.ย. 63 จะมีการลงทะเบียน Early Registration ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 01355102 และ 01355103 นิสิตที่ต้องการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษรายวิชาดังกล่าวในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 โปรดศึกษารายละเอียดก่อนลงทะเบียน

ประชาสัมพันธ์ การ Drop ติด W สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ บางเขน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563👉 ขยายเวลาการ drop ...
12/10/2020

ประชาสัมพันธ์ การ Drop ติด W สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ บางเขน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

👉 ขยายเวลาการ drop ติด W ถึงวันที่ 18 ต.ค. 63
👉 ปิดปรับปรุงระบบ https://my.ku.th ในวันที่ 15 ต.ค. 63 ตั้งแต่เวลา
09.00 - 16.00 น.

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการขอสอบซ้ำซ้อน สำหรับสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 นิสิตสามารถติดต่อทำคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย...
30/09/2020

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการขอสอบซ้ำซ้อน
สำหรับสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 นิสิตสามารถติดต่อทำคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. - 30 ต.ค. 63

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการขอสอบซ้ำซ้อน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17/09/2020

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)
ปิดทำการ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 28
One-Stop Student Service Center will be closed 18 September 2020. All staff will be involved in activities honoring the Office of Educational Administration's 28th Anniversary.
ขออภัยในความไม่สะดวก (Sorry for inconvenience)

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14/09/2020

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)
ปิดทำการ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 28
One-Stop Student Service Center will be closed 18 September 2020. All staff will be involved in activities honoring the Office of Educational Administration's 28th Anniversary.
ขออภัยในความไม่สะดวก (Sorry for inconvenience)

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ!!! เรื่องประกาศขยายเวลาการ Drop W ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษ...
10/09/2020

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ!!! เรื่องประกาศขยายเวลาการ Drop W ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตปริญญาตรี
หลักสูตรภาษาไทย สามารถ Drop W ผ่านระบบ https://my.ku.th/login ได้ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563
(เฉพาะบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน เท่านั้น)

ประกาศ!!! ปรัปเปลี่ยนรูปแบบการมอบเหรียญเกียรตินิยมแก่บัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปีการศึกษา 2562
01/09/2020

ประกาศ!!! ปรัปเปลี่ยนรูปแบบการมอบเหรียญเกียรตินิยมแก่บัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปีการศึกษา 2562

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร มก.
24/08/2020

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร มก.

#การขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา ฐานข้อมูลประวัติและภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2563

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าระบบขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาได้
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2563
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
- ระดับป.ตรี : https://bit.ly/2Q9POWl
- ระดับบัณฑิตศึกษา : https://bit.ly/3aKvqV3
ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาที่เว็บไซต์ https://jobsurvey.ku.ac.th
ขั้นตอนที่ 3 บันทึกหน้าจอใบยืนยัน (capture) ไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่ตรวจไม่พบการขึ้นทะเบียน

ช่วงเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3-Online สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
17/08/2020

ช่วงเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3-Online
สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)ปิดทำการ ในวันที่ 18  กันยายน  2563 เพื่อให้บุคลากรเข้าร่...
17/08/2020

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)
ปิดทำการ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 28
One-Stop Student Service Center will be closed 18 September 2020. All staff will be involved in activities honoring the Office of Educational Administration's 28th Anniversary.
ขออภัยในความไม่สะดวก (Sorry for inconvenience)

การยื่นขอจบการศึกษา (ล่าช้า)ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 13 ส.ค. – 6 พ.ย.63หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 9 ก....
12/08/2020
regis.ku.ac.th

การยื่นขอจบการศึกษา (ล่าช้า)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 13 ส.ค. – 6 พ.ย.63
หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 9 ก.ย. – 4 ธ.ค.63
นิสิตสามารถบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบ
https://regis.ku.ac.th/request/
***ส่งใบขอจบล่าช้าและคำร้องขอจบล่าช้า
ที่ศูนย์บริการนิสิตฯ ชั้น 1 สำนักบริหารการศึกษา
(ค่าธรรมเนียมฯ 500 บาท)***

กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ปลดล็อคเงื่อนไข สาขา/ชั้นปี) สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ และ...
09/08/2020

กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม-ถอนรายวิชา
(ปลดล็อคเงื่อนไข สาขา/ชั้นปี)
สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ และระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 ส.ค.(13.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 63

นิสิตปริญญาตรีที่ : https://my.ku.th/login
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ : https://stdregis.ku.ac.th/_Login.php

ที่อยู่

อาคารระพีสาคริก 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021180100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โทรศัพท์ 8035-8038 รับสายบ้างนะครับ หมดเวลาพักแล้วก็ทำงานกันด้วย
สวัสดีค่ะ สามารถรับปริญญาบัตรได้เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไรคะ
เหลือเวลาอีกแค่ 2 สัปดาห์สุดท้ายแล้ว * สำหรับนิสิตรหัส 59 หรือนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 * ที่ไม่ได้เข้าสอบ KU-EXITE ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562่ และยังไม่ได้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ขอให้นิสิตนำผลคะแนนมายื่นภายในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2563 รายละเอียดตามรูป มิฉะนั้น สำนักบริหารการศึกษา จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
เข้าระบบลงทะเบียนไม่ได้ครับ
กราบขอความกรุณาผู้รอบรู้บอกบุญหนูหน่อยค่ะ คือหนูงงมากกับการแอดดรอปล่าช้า คือหนูมีคำถามค่ะ วิชาที่เต็มแล้วหนูแอดเพิ่มได้ไหมคะ หนูโง่มากค่ะ ถามเพจไหนก็เงียบ หนูขอความกรุณาค่ะ5555 ขอบคุณค่ะ
" つ ◕_◕ ༽つ เอาregisของเราคืนมา つ ◕_◕ ༽つ " ถ้าจะล่มขนาดนี้ใช้ระบบที่มันเสถียร์กว่าเหอ ไม่มีระบบคิวอีก พอล๊อคอินได้จะกดลงทะเบียนแล้วค้างอีก คนล๊อคอินก็รอหมุนไปสิ แล้วคนข้างนอกก็รอล๊อคอินไปอีก สุดท้ายก็วนลูป 🤔🤔🤔🤬🤬🤬
ลงทะเบียนไม่ได้ค่ะ พิมพ์แล้วรหัสวิชาไม่ขึ้น พอโทรไปบอกว่าเจ้าหน้าที่มาทำงานตอน 8.30 แต่คือได้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 คือยังไงคะ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR ที่แนบมากับใบโฆษณานี้
จากภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา พบว่านิสิตหลายคนต้องทำเรื่องขอถอนล่าช้า เนื่องจากนิสิตไม่สามารถดำเนินการใด ๆ กับ KU3 Online หลังจากกดยืนยันข้อมูลครั้งแรกไปแล้วได้ จนกว่าอาจารย์ประจำวิชาและที่ปรึกษาจะดำเนินการ”ทั้งหมด” จึงจะทำรายการอีกรอบได้ (ในขณะที่เดิม หากนิสิตไม่ต้องการ นิสิตแค่เลือกที่จะไม่ส่ง KU3 ให้สทป.) นอกจากนั้น นิสิตยังไม่สามารถวางแผนการเรียนล่วงหน้าได้เลย เพราะเราไม่สามารถดูรายการวิชาที่เปิด จนกว่าจะถึงเวลาลงทะเบียน และยังมีเรื่องของตารางเรียน ที่ดูได้ยากขึ้นกว่าเดิม (ขึ้นมาแค่แถบรหัสวิชาเทา ๆ) ผมอยากเสนอให้ 1. สลับกลับไปใช้ระบบเดิม (stdregis) ในภาคต้น 2562 นี้ 2. จัดหา UX Designer มาชี้นำการปรับปรุงระบบ ISEA ในจุดต่าง ๆ ทั้งส่วนของนิสิต อาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ 3. จัดให้มีนิสิตกลุ่มนำร่อง ที่อาจจะกำหนดแบบสุ่มไม่กี่สิบคนย้ายมาใช้ระบบใหม่ หรือเสนอชั่วโมงกิจกรรมให้นิสิตอาสาเข้ามา ช่วยตรวจสอบ เสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นข้อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานระบบ ISEA ก่อนที่จะเริ่มให้นิสิตทั้งมหาวิทยาลัยใช้
กลุ่มบริษัท หลานสิน ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรม และผู้จัดจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมจากบริษัทชั้นนำของโลก ที่มีความมุ่งหวังให้ธุรกิจของเราเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาผลผลิตโดยรวมของประเทศ ด้วยอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความเข้มข้นในการทำงานและสานต่อปณิธานนี้ เราจึงเฟ้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อร่วมทางสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.จัดซื้อต่างประเทศ 3 ตำแหน่ง (ป.ตรี เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม food-sci) 2.ประกันคุณภาพ 2 ตำแหน่ง (ป.ตรี เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม food-sci) สวัสดิการพนักงาน - ของขวัญช่วยเหลือพนักงานที่สมรส - ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน - เงินค่าฌาปนกิจศพ - ยาสามัญ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น - การเจ็บป่วยอันมีสาเหตุจากการทำงาน และนอกเหนือจากการทำงาน (ประกันสังคม) - การตรวจสุขภาพประจำปี - การจัดอุปกรณ์ความปลอดภัย - ประกันอุบัติเหตุรายปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-0544888 คุณสุพัตรา หรือเข้าชม เวปไซต์ได้ที่ http://www.lansingroup.com
ในฐานะนิสิตเก่า วันนี้ได้มีโอกาสไปขอเอกสารทางการศึกษา แม้อาคารสถานที่จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน แต่ความอบอุ่นใจยังเหมือนเดิมค่ะ ได้รับการอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รับรู้ได้ถึงความตั้งใจและservice mind ของเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ (จากนิสิตเก่าคณะประมง รหัส37)
วันปลดล็อคเซคพรุ่งนี้ เริ่ม9.00 หรือ 10.00 ครับ