สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทย

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทย สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชื่อเดิม สำนักทะเบียนและประมวลผล) เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชื่อเดิม สำนักทะเบียนและประมวลผล) สำหรับการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษาของนิสิตปัจจุบัน บางเขน

Official page for Office of Educational Administration (formerly Office of the Registrar) with the target of sharing academic news for Bangkhen students.

เปิดเหมือนปกติ

01/05/2021
การยื่นขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2564หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 10 – 28 พ.ค.64หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 21 มิ.ย. – 6 ก.ค.64น...
29/04/2021

การยื่นขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2564
หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 10 – 28 พ.ค.64
หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 21 มิ.ย. – 6 ก.ค.64
นิสิตบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบ https://regis.ku.ac.th/request/
***หลังบันทึกเสร็จแล้วพิมพ์ใบขอจบส่งคณะ
(โปรดติดต่อการส่งเอกสารกับทางคณะตนเอง)***

การยื่นขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2564
หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 10 – 28 พ.ค.64
หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 21 มิ.ย. – 6 ก.ค.64
นิสิตบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบ https://regis.ku.ac.th/request/
***หลังบันทึกเสร็จแล้วพิมพ์ใบขอจบส่งคณะ
(โปรดติดต่อการส่งเอกสารกับทางคณะตนเอง)***

ปฏิทินการศึกษา (ฉบับย่อ) สำหรับการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตหลักสูตรภาษาไทย
29/04/2021

ปฏิทินการศึกษา (ฉบับย่อ) สำหรับการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตหลักสูตรภาษาไทย

ปฏิทินการศึกษา (ฉบับย่อ) สำหรับการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตหลักสูตรภาษาไทย

Q&A ❓❔:: ทำไมระบุว่า "ชั้นปีที่ 4" แล้วนิสิตรหัส 61 ลงทะเบียนไม่ได้ ⁉️ 😡🤬🤯คำตอบ ✅✅: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับการเลื่อนชั...
28/04/2021

Q&A ❓❔:: ทำไมระบุว่า "ชั้นปีที่ 4" แล้วนิสิตรหัส 61 ลงทะเบียนไม่ได้ ⁉️ 😡🤬🤯

คำตอบ ✅✅: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับการเลื่อนชั้นปีในภาคต้นของแต่ละปีการศึกษา ดังนั้น ในภาคฤดูร้อน จะยังถือว่านิสิตอยู่ในชั้นปีเดียวกับภาคปลาย ปีการศึกษาก่อนหน้า

ดังนั้น นิสิตรหัส 61 จะยังคงอยู่ใน "ชั้นปีที่ 3" และการตรวจสอบเงื่อนไขสาขา-ชั้นปี จะยังคงถือว่านิสิตเป็น ชั้นปีที่ 3 อยู่นะครับ

ดูกำหนดการลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนดได้ด้านล่าง มีการกำกับข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 😄😄😄

-----------------------------------------------------------------------
มีข้อคำถาม-ข้อสงสัย ถามได้ที่เฟซบุ๊กเพจ สบศ. ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบ AskMe KU 4.0 หรือส่งคำร้องให้ใช้ที่ https://registrar.ku.ac.th/request ✅✅

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรภาษาไทยเท่านั้น
👉👉 นิสิตลงทะเบียนได้ที่ My.ku.th ตามวันและเวลาดังภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาคภาษาต่างประเทศค่ะ :)
27/04/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาคภาษาต่างประเทศค่ะ :)

📣ภาควิชาภาษาต่างประเทศไม่เปิดรับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า สำหรับภาคฤดูร้อน 2564 🛎 ทั้งนี้หากนิสิตมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนล่าช้า 👉👉👉โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด👇👇👇
✳ ✳คำแนะนำ ✳✳
1⃣ นิสิตลงทะเบียนเรียนล่าช้า เนื่องจากชำระเงินล่าช้า/ลงทะเบียนไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
📌 นิสิตลงทะเบียนผ่านระบบ MY KU ระหว่างวันที่ 3 – 7 พ.ค. 64
โดย อ.ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัตินิสิตเข้าหมู่เรียน
2⃣ นิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 1 รายวิชา
📌 นิสิตลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตัวที่ 1 ผ่านระบบ My KU ระหว่างวันที่ 27 – 30 เม.ย. 64
📌 นิสิตลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตัวที่ 2 ในระบบ My KU ระหว่างวันที่ 3 – 7 พ.ค. 64 และรออนุมัติจากผู้สอน ทั้งนี้นิสิตสามารถติดต่อ อ.ผู้สอนได้โดยตรงตามรายละเอียดที่ประกาศไว้บนระบบ My KU ของหมู่เรียนนั้นๆเพื่อแสดงความจำเป็นในการลงทะเบียนภาษาอังกฤษตัวที่2 ด้วยตนเอง ✌️😀

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรภาษาไทยเท่านั้น👉👉 นิสิตลงทะเบียนได้ที่ My....
24/04/2021

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรภาษาไทยเท่านั้น
👉👉 นิสิตลงทะเบียนได้ที่ My.ku.th ตามวันและเวลาดังภาพ

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรภาษาไทยเท่านั้น
👉👉 นิสิตลงทะเบียนได้ที่ My.ku.th ตามวันและเวลาดังภาพ

การทำเรื่องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 หลักสูตรภาษาไทย สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 6...
24/04/2021

การทำเรื่องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564
หลักสูตรภาษาไทย สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นไป
หลักสูตรนานาชาติ และนิสิต ป.โท/ป.เอก สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป
โดยมีตัวเลือก ดังนี้
1. ขอเงินคืนทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียน
2. ขอเงินคืนทั้งหมด เนื่องจากถอนรายวิชาทั้งหมด ภายในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม
2.1 หลักสูตรภาษาไทย ต้องถอนรายวิชาทั้งหมด ภายในวันที่ 7 พ.ค. 64
2.2 หลักสูตรนานาชาติ และนิสิต ป.โท/ป.เอก ต้องถอนรายวิชาทั้งหมด ภายในวันที่ 11 มิ.ย. 64
3. ขอเงินคืนส่วนลดค่าเทอม เนื่องจากชำระเงินเต็มจำนวนในวันแรก ก่อนการประกาศส่วนลดฯ
นิสิตกรอกแบบฟอร์มขอคืนเงินฯ ออนไลน์ที่
https://registrar.ku.ac.th/refund
โดยใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (@ku.th) เท่านั้น

*** สำหรับนิสิต ป.โท/ป.เอก (ภาคพิเศษ) โปรดติดต่อโครงการภาคพิเศษของตนเอง และนิสิตวิทยาเขตอื่น โปรดติดต่อวิทยาเขตตนเอง) ***

การทำเรื่องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564
หลักสูตรภาษาไทย สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นไป
หลักสูตรนานาชาติ และนิสิต ป.โท/ป.เอก สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป
โดยมีตัวเลือก ดังนี้
1. ขอเงินคืนทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียน
2. ขอเงินคืนทั้งหมด เนื่องจากถอนรายวิชาทั้งหมด ภายในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม
2.1 หลักสูตรภาษาไทย ต้องถอนรายวิชาทั้งหมด ภายในวันที่ 7 พ.ค. 64
2.2 หลักสูตรนานาชาติ และนิสิต ป.โท/ป.เอก ต้องถอนรายวิชาทั้งหมด ภายในวันที่ 11 มิ.ย. 64
3. ขอเงินคืนส่วนลดค่าเทอม เนื่องจากชำระเงินเต็มจำนวนในวันแรก ก่อนการประกาศส่วนลดฯ
นิสิตกรอกแบบฟอร์มขอคืนเงินฯ ออนไลน์ที่
https://registrar.ku.ac.th/refund
โดยใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (@ku.th) เท่านั้น

*** สำหรับนิสิต ป.โท/ป.เอก (ภาคพิเศษ) โปรดติดต่อโครงการภาคพิเศษของตนเอง และนิสิตวิทยาเขตอื่น โปรดติดต่อวิทยาเขตตนเอง) ***

“การรับผลการเรียนของนิสิต รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ | Electronic Grade Report”เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค #โควิด19 ...
20/04/2021

“การรับผลการเรียนของนิสิต รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ | Electronic Grade Report”

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค #โควิด19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการ ยกเลิกการจัดส่ง #ใบแจ้งผลการเรียนของนิสิต (#KU6) ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา แต่ได้ดำเนินการจัดส่งฯ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทดแทน

ผู้ปกครองของนิสิตรหัส 63 ลงไป ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเอกสารฯ ทางอีเมล ขอให้ลงทะเบียนที่เว็บ https://registrar.ku.ac.th/gradenotify และยังสามารถตรวจสอบผลการเรียนแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บดังกล่าวเช่นเดียวกัน

----------------------------------------------

Due to the current spread of #COVID19, Kasetsart University has cancelled the sending of the Student Grade Report via postmail since March, 2020. The university has been offering Electronic Student Grade Report via guardians' email addresses ever since.

Should you have not been receiving any emails from the university, you are encouraged to register for the service via this URL: https://registrar.ku.ac.th/gradenotify. Real-time, online query system is also available at the aforementioned link.

“การรับผลการเรียนของนิสิต รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ | Electronic Grade Report”

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค #โควิด19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการ ยกเลิกการจัดส่ง #ใบแจ้งผลการเรียนของนิสิต (#KU6) ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา แต่ได้ดำเนินการจัดส่งฯ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทดแทน

ผู้ปกครองของนิสิตรหัส 63 ลงไป ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเอกสารฯ ทางอีเมล ขอให้ลงทะเบียนที่เว็บ https://registrar.ku.ac.th/gradenotify และยังสามารถตรวจสอบผลการเรียนแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บดังกล่าวเช่นเดียวกัน

----------------------------------------------

Due to the current spread of #COVID19, Kasetsart University has cancelled the sending of the Student Grade Report via postmail since March, 2020. The university has been offering Electronic Student Grade Report via guardians' email addresses ever since.

Should you have not been receiving any emails from the university, you are encouraged to register for the service via this URL: https://registrar.ku.ac.th/gradenotify. Real-time, online query system is also available at the aforementioned link.

การสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการขอเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (Add-Drop ติด W) ล่าช้า สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ และระดับบัณ...
20/04/2021

การสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการขอเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (Add-Drop ติด W) ล่าช้า สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ และระดับบัณฑิตศึกษา — วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

ตามรายละเอียดดังภาพ และที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/25746
- นิสิตปริญญาตรี ดำเนินการที่เว็บ https://my.ku.th
- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินการที่เว็บ https://regis.ku.ac.th

การเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (Add-Drop) สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ นิสิตสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ โดยต้องผ่านอาจารย์ประจำวิชาดำเนินการเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบในระบบ ได้ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

Kasetsart University AnnouncementRegarding International and Graduate Programs' Classroom Operations and Administration ...
17/04/2021

Kasetsart University Announcement
Regarding International and Graduate Programs' Classroom Operations and Administration of Examinations in Second Semester, Academic Year 2020-21
And Summer Session of 2021

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเปิดรายวิชาบนระบบสารสนเทศบริหารการศึกษาสามารถกำหนดเงื่อนไขนิสิตผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา-หม...
16/04/2021

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเปิดรายวิชาบนระบบสารสนเทศบริหารการศึกษาสามารถกำหนดเงื่อนไขนิสิตผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา-หมู่เรียนต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ฉบับลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้

สำนักบริหารการศึกษาจึงจัดทำคู่มือการกำหนดเงื่อนไขนิสิตผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา-หมู่เรียนต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบฯ สามารถกำหนดเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ภาควิชา/คณะวิชาเห็นสมควร และสอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ เมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบ KU-ISEA (https://isea.ku.ac.th) ในฐานะของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ในส่วนช่องข่าวประกาศ

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเปิดรายวิชาบนระบบสารสนเทศบริหารการศึกษาสามารถกำหนดเงื่อนไขนิสิตผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา-หมู่เรียนต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ฉบับลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้

สำนักบริหารการศึกษาจึงจัดทำคู่มือการกำหนดเงื่อนไขนิสิตผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา-หมู่เรียนต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบฯ สามารถกำหนดเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ภาควิชา/คณะวิชาเห็นสมควร และสอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ เมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบ KU-ISEA (https://isea.ku.ac.th) ในฐานะของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ในส่วนช่องข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึ...
16/04/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
การเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564

สาระสำคัญของประกาศนี้
- ทุกวิชาให้ดำเนินการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ และไม่อนุญาตให้เข้ามาทำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในช่วงขณะนี้
- การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 ขอให้เปิดสอนเฉพาะรายวิชาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนิสิตที่จะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 หรือ รับเฉพาะนิสิตที่เคยมีผลการเรียน F มาแล้ว หรือวิชาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ 100 % โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของภาควิชาเจ้าสังกัดรายวิชา และโดยอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชา
- วิชาปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา ให้คำนึงถึงความครอบคลุมของเนื้อหา และความปลอดภัยของนิสิตเป็นสำคัญ
- อื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับที่ 28

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปลายปีการศึกษา 2563
และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564

อย่าลืมประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรที่นิสิตสังกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการได้ที่ :: https://eassess....
12/04/2021

อย่าลืมประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรที่นิสิตสังกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการได้ที่ :: https://eassess.ku.ac.th/AssessKU-V3/ ขยายเวลาเป็นภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าประเมิน จะนับเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการด้านการคิดและการเรียนรู้

หมายเหตุ: นิสิตที่ประเมินการเรียนการสอน-อาจารย์ที่ปรึกษา ไปก่อนหน้านี้แล้ว นิสิตจะถูกระบบกำหนดให้ประเมินมหาวิทยาลัยไปก่อนแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการประเมินซ้ำได้ และนิสิตหลักสูตรนานาชาติจะต้องดำเนินการประเมินในส่วนนี้ก่อน ระบบจึงจะเปิดให้ดำเนินการประเมินการเรียนการสอนต่อได้

อย่าลืมประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรที่นิสิตสังกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการได้ที่ :: https://eassess.ku.ac.th/AssessKU-V3/ ขยายเวลาเป็นภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าประเมิน จะนับเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการด้านการคิดและการเรียนรู้

หมายเหตุ: นิสิตที่ประเมินการเรียนการสอน-อาจารย์ที่ปรึกษา ไปก่อนหน้านี้แล้ว นิสิตจะถูกระบบกำหนดให้ประเมินมหาวิทยาลัยไปก่อนแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการประเมินซ้ำได้ และนิสิตหลักสูตรนานาชาติจะต้องดำเนินการประเมินในส่วนนี้ก่อน ระบบจึงจะเปิดให้ดำเนินการประเมินการเรียนการสอนต่อได้

12/04/2021

# แบบสำรวจสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการช่วยเหลือ

ใช้สำรวจความคิดเห็นของนิสิต เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนการสอบ และสิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือในปีถัดไป
(แยกส่วนกับการประเมินรายวิชาของนิสิตที่ต้องดำเนินการหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนตามปกติ) ✅

https://forms.gle/b5EJeV27NpqRQ32E9

Q&A: https://my.ku.th : #ยังไม่ประกาศให้นิสิตลงทะเบียน หมายถึง หมู่เรียนดังกล่าวยังไม่ได้ยืนยันเปิดการเรียนการสอนอย่างเป...
12/04/2021

Q&A: https://my.ku.th : #ยังไม่ประกาศให้นิสิตลงทะเบียน หมายถึง หมู่เรียนดังกล่าวยังไม่ได้ยืนยันเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการจากคณะวิชาต้นสังกัด

ข้อมูลตารางเรียน ห้องเรียน เงื่อนไขการรับนิสิต อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างนี้ หรือรายวิชา-หมู่เรียนอาจเปิดเพิ่ม ยุบรวม หรือยกเลิกการเปิดสอนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค #COVID19 สำนักบริหารการศึกษาจำเป็นต้องรอการตอบกลับจากคณะวิชาต้นสังกัดรายวิชานั้น ๆ อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะประกาศให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในหมู่นั้น ๆ ได้ ดังนั้น นิสิตต้องตรวจสอบข้อมูลรายวิชา-หมู่เรียนที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดอีกครั้งก่อนถึงเวลาลงทะเบียนเรียน ***

Q&A: https://my.ku.th : #ยังไม่ประกาศให้นิสิตลงทะเบียน หมายถึง หมู่เรียนดังกล่าวยังไม่ได้ยืนยันเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการจากคณะวิชาต้นสังกัด

ข้อมูลตารางเรียน ห้องเรียน เงื่อนไขการรับนิสิต อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างนี้ หรือรายวิชา-หมู่เรียนอาจเปิดเพิ่ม ยุบรวม หรือยกเลิกการเปิดสอนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค #COVID19 สำนักบริหารการศึกษาจำเป็นต้องรอการตอบกลับจากคณะวิชาต้นสังกัดรายวิชานั้น ๆ อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะประกาศให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในหมู่นั้น ๆ ได้ ดังนั้น นิสิตต้องตรวจสอบข้อมูลรายวิชา-หมู่เรียนที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดอีกครั้งก่อนถึงเวลาลงทะเบียนเรียน ***

นิสิตสังกัดส่วนกลางบางเขน ที่ได้ดำเนินการ...- ยื่นคำร้อง ขอจบการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563- คาดว่าจะจบในภาคฤดูร้อน พ.ศ...
10/04/2021

นิสิตสังกัดส่วนกลางบางเขน ที่ได้ดำเนินการ...
- ยื่นคำร้อง ขอจบการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
- คาดว่าจะจบในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 (อย่าลืมยื่นคำร้องฯ หลังลงทะเบียนเรียน)

โปรดตรวจสอบ "วันอนุมัติ (วันจบ)" และสถานภาพ "จบการศึกษา" (ดังภาพ) ก่อนขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

และสามารถขอ-รับเอกสารออนไลน์ ผ่านเว็บ https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc

ทั้งนี้ นิสิตที่ยังคงมีการค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าปรับ หนี้ค้างกับสำนักหอสมุด กองกิจการนิสิต ฯลฯ โปรดชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (หลักสูตรไทย) หรือ 1-10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (หลักสูตรนานาชาติ)

*** นิสิตที่สังกัดวิทยาเขตอื่น โปรดติดต่อกองบริหารการศึกษา/กองบริหารวิชาการและนิสิต วิทยาเขตที่นิสิตสังกัดอยู่ ***

นิสิตสังกัดส่วนกลางบางเขน ที่ได้ดำเนินการ...
- ยื่นคำร้อง ขอจบการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
- คาดว่าจะจบในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 (อย่าลืมยื่นคำร้องฯ หลังลงทะเบียนเรียน)

โปรดตรวจสอบ "วันอนุมัติ (วันจบ)" และสถานภาพ "จบการศึกษา" (ดังภาพ) ก่อนขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

และสามารถขอ-รับเอกสารออนไลน์ ผ่านเว็บ https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc

ทั้งนี้ นิสิตที่ยังคงมีการค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าปรับ หนี้ค้างกับสำนักหอสมุด กองกิจการนิสิต ฯลฯ โปรดชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (หลักสูตรไทย) หรือ 1-10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (หลักสูตรนานาชาติ)

*** นิสิตที่สังกัดวิทยาเขตอื่น โปรดติดต่อกองบริหารการศึกษา/กองบริหารวิชาการและนิสิต วิทยาเขตที่นิสิตสังกัดอยู่ ***

ข้อควรรู้สำหรับนิสิตคณะวนศาสตร์ที่ต้องลงทะเบียนฝึกงาน นิสิตอย่าลืมลงทะเบียนฝึกงานในวันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2564 กันนะคะ ...
05/04/2021

ข้อควรรู้สำหรับนิสิตคณะวนศาสตร์ที่ต้องลงทะเบียนฝึกงาน นิสิตอย่าลืมลงทะเบียนฝึกงานในวันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2564 กันนะคะ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และอย่าลืมศึกษารายละเอียดข้อควรรู้ต่าง ๆ ดังภาพกันด้วยนะ :)

ข้อควรรู้สำหรับนิสิตคณะวนศาสตร์ที่ต้องลงทะเบียนฝึกงาน นิสิตอย่าลืมลงทะเบียนฝึกงานในวันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2564 กันนะคะ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และอย่าลืมศึกษารายละเอียดข้อควรรู้ต่าง ๆ ดังภาพกันด้วยนะ :)

😊มีข่าวดีมาบอกจ้า !!!!  ขยายเวลาส่งคะแนนภาษาอังกฤษฯ ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : เฉพาะนิสิตบางเขน เท่านั้น (รหัส 60 ห...
30/03/2021

😊มีข่าวดีมาบอกจ้า !!!! ขยายเวลาส่งคะแนนภาษาอังกฤษฯ ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : เฉพาะนิสิตบางเขน เท่านั้น (รหัส 60 หรือน้อยกว่า) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ไม่ได้เข้าสอบ KU-EXITE (ในปีที่แล้ว) และยังไม่ได้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ แทน KU-EXITE เพื่อสำเร็จการศึกษา
👉นิสิตสามารถส่งผลคะแนนฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ตามรูปนะคะ

🔍สำหรับนิสิตที่ยื่นผลคะแนนมาแล้ว ตรวจสอบสถานะการยื่นคะแนนได้ที่คณะของนิสิต โดยสำนักบริหารการศึกษา จะจัดส่งรายชื่อนิสิตที่ยื่นผลคะแนนแล้ว (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564) ซึ่งนิสิตตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 2564 เป็นต้นไปนะคะ

😊มีข่าวดีมาบอกจ้า !!!! ขยายเวลาส่งคะแนนภาษาอังกฤษฯ ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : เฉพาะนิสิตบางเขน เท่านั้น (รหัส 60 หรือน้อยกว่า) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ไม่ได้เข้าสอบ KU-EXITE (ในปีที่แล้ว) และยังไม่ได้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ แทน KU-EXITE เพื่อสำเร็จการศึกษา
👉นิสิตสามารถส่งผลคะแนนฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ตามรูปนะคะ

🔍สำหรับนิสิตที่ยื่นผลคะแนนมาแล้ว ตรวจสอบสถานะการยื่นคะแนนได้ที่คณะของนิสิต โดยสำนักบริหารการศึกษา จะจัดส่งรายชื่อนิสิตที่ยื่นผลคะแนนแล้ว (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564) ซึ่งนิสิตตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 2564 เป็นต้นไปนะคะ

22–28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ https://eassess.ku.ac.thนิสิตอย่าลืม #ประเมินการเรียนการสอน #ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา และ #อาจ...
22/03/2021

22–28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ https://eassess.ku.ac.th

นิสิตอย่าลืม #ประเมินการเรียนการสอน #ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา และ #อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 หลักสูตรภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม: https://registrar.ku.ac.th/25991-2

22–28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ https://eassess.ku.ac.th

นิสิตอย่าลืม #ประเมินการเรียนการสอน #ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา และ #อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 หลักสูตรภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม: https://registrar.ku.ac.th/25991-2

การเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (Add-Drop) สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ นิสิตสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังภา...
22/03/2021

การเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (Add-Drop) สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ นิสิตสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ โดยต้องผ่านอาจารย์ประจำวิชาดำเนินการเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบในระบบ ได้ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

การเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (Add-Drop) สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ นิสิตสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ โดยต้องผ่านอาจารย์ประจำวิชาดำเนินการเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบในระบบ ได้ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกหมู่เรียน (บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน) ดำเนินการประกาศรูปแบบ/สถานที่/การนัดหมายการสอบไล่ ประ...
20/03/2021

ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกหมู่เรียน (บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน) ดำเนินการประกาศรูปแบบ/สถานที่/การนัดหมายการสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ให้เรียบร้อย
- ดูวิธีดำเนินการได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/25600-2
- ขอให้ปรับปรุงข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบันพร้อมนี้ด้วย

กรณีวิชาที่อยู่ในตารางสอบกลางของบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน ให้ดำเนินการสอบตามวันและเวลาที่ตารางสอบกลางกำหนด
- บางเขน ดูตารางสอบได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/ตารางสอบ

ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกหมู่เรียน (บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน) ดำเนินการประกาศรูปแบบ/สถานที่/การนัดหมายการสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ให้เรียบร้อย
- ดูวิธีดำเนินการได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/25600-2
- ขอให้ปรับปรุงข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบันพร้อมนี้ด้วย

กรณีวิชาที่อยู่ในตารางสอบกลางของบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน ให้ดำเนินการสอบตามวันและเวลาที่ตารางสอบกลางกำหนด
- บางเขน ดูตารางสอบได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/ตารางสอบ

ที่อยู่

อาคารระพีสาคริก 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 13:00 - 16:00
จันทร์ 09:00 - 12:00
อังคาร 13:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 12:00
พุธ 13:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 12:00
พฤหัสบดี 13:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
ศุกร์ 13:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621180100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โทรศัพท์ 8035-8038 รับสายบ้างนะครับ หมดเวลาพักแล้วก็ทำงานกันด้วย
สวัสดีค่ะ สามารถรับปริญญาบัตรได้เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไรคะ
เหลือเวลาอีกแค่ 2 สัปดาห์สุดท้ายแล้ว * สำหรับนิสิตรหัส 59 หรือนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 * ที่ไม่ได้เข้าสอบ KU-EXITE ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562่ และยังไม่ได้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ขอให้นิสิตนำผลคะแนนมายื่นภายในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2563 รายละเอียดตามรูป มิฉะนั้น สำนักบริหารการศึกษา จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
เข้าระบบลงทะเบียนไม่ได้ครับ
กราบขอความกรุณาผู้รอบรู้บอกบุญหนูหน่อยค่ะ คือหนูงงมากกับการแอดดรอปล่าช้า คือหนูมีคำถามค่ะ วิชาที่เต็มแล้วหนูแอดเพิ่มได้ไหมคะ หนูโง่มากค่ะ ถามเพจไหนก็เงียบ หนูขอความกรุณาค่ะ5555 ขอบคุณค่ะ
" つ ◕_◕ ༽つ เอาregisของเราคืนมา つ ◕_◕ ༽つ " ถ้าจะล่มขนาดนี้ใช้ระบบที่มันเสถียร์กว่าเหอ ไม่มีระบบคิวอีก พอล๊อคอินได้จะกดลงทะเบียนแล้วค้างอีก คนล๊อคอินก็รอหมุนไปสิ แล้วคนข้างนอกก็รอล๊อคอินไปอีก สุดท้ายก็วนลูป 🤔🤔🤔🤬🤬🤬
ลงทะเบียนไม่ได้ค่ะ พิมพ์แล้วรหัสวิชาไม่ขึ้น พอโทรไปบอกว่าเจ้าหน้าที่มาทำงานตอน 8.30 แต่คือได้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 คือยังไงคะ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR ที่แนบมากับใบโฆษณานี้
จากภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา พบว่านิสิตหลายคนต้องทำเรื่องขอถอนล่าช้า เนื่องจากนิสิตไม่สามารถดำเนินการใด ๆ กับ KU3 Online หลังจากกดยืนยันข้อมูลครั้งแรกไปแล้วได้ จนกว่าอาจารย์ประจำวิชาและที่ปรึกษาจะดำเนินการ”ทั้งหมด” จึงจะทำรายการอีกรอบได้ (ในขณะที่เดิม หากนิสิตไม่ต้องการ นิสิตแค่เลือกที่จะไม่ส่ง KU3 ให้สทป.) นอกจากนั้น นิสิตยังไม่สามารถวางแผนการเรียนล่วงหน้าได้เลย เพราะเราไม่สามารถดูรายการวิชาที่เปิด จนกว่าจะถึงเวลาลงทะเบียน และยังมีเรื่องของตารางเรียน ที่ดูได้ยากขึ้นกว่าเดิม (ขึ้นมาแค่แถบรหัสวิชาเทา ๆ) ผมอยากเสนอให้ 1. สลับกลับไปใช้ระบบเดิม (stdregis) ในภาคต้น 2562 นี้ 2. จัดหา UX Designer มาชี้นำการปรับปรุงระบบ ISEA ในจุดต่าง ๆ ทั้งส่วนของนิสิต อาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ 3. จัดให้มีนิสิตกลุ่มนำร่อง ที่อาจจะกำหนดแบบสุ่มไม่กี่สิบคนย้ายมาใช้ระบบใหม่ หรือเสนอชั่วโมงกิจกรรมให้นิสิตอาสาเข้ามา ช่วยตรวจสอบ เสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นข้อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานระบบ ISEA ก่อนที่จะเริ่มให้นิสิตทั้งมหาวิทยาลัยใช้
กลุ่มบริษัท หลานสิน ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรม และผู้จัดจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมจากบริษัทชั้นนำของโลก ที่มีความมุ่งหวังให้ธุรกิจของเราเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาผลผลิตโดยรวมของประเทศ ด้วยอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความเข้มข้นในการทำงานและสานต่อปณิธานนี้ เราจึงเฟ้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อร่วมทางสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.จัดซื้อต่างประเทศ 3 ตำแหน่ง (ป.ตรี เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม food-sci) 2.ประกันคุณภาพ 2 ตำแหน่ง (ป.ตรี เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม food-sci) สวัสดิการพนักงาน - ของขวัญช่วยเหลือพนักงานที่สมรส - ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน - เงินค่าฌาปนกิจศพ - ยาสามัญ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น - การเจ็บป่วยอันมีสาเหตุจากการทำงาน และนอกเหนือจากการทำงาน (ประกันสังคม) - การตรวจสุขภาพประจำปี - การจัดอุปกรณ์ความปลอดภัย - ประกันอุบัติเหตุรายปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-0544888 คุณสุพัตรา หรือเข้าชม เวปไซต์ได้ที่ http://www.lansingroup.com
ในฐานะนิสิตเก่า วันนี้ได้มีโอกาสไปขอเอกสารทางการศึกษา แม้อาคารสถานที่จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน แต่ความอบอุ่นใจยังเหมือนเดิมค่ะ ได้รับการอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รับรู้ได้ถึงความตั้งใจและservice mind ของเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ (จากนิสิตเก่าคณะประมง รหัส37)
วันปลดล็อคเซคพรุ่งนี้ เริ่ม9.00 หรือ 10.00 ครับ