เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีเฉพาะ ผู้ต้องขังเพศชาย ในคดีทั่วไป ไม่มีคดียาเสพติด BRP

เปิดเหมือนปกติ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ การรับฝากเงินผู้ต้องขัง ผ่านระบบธนาคาร (เพิ่มเติม)
05/11/2020

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ การรับฝากเงินผู้ต้องขัง ผ่านระบบธนาคาร (เพิ่มเติม)

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post
05/11/2020

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post

ประกาศ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครด้วยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการรับฝากเงินผู้ต้องขังผ่านระบบธนาคาร โดยญาติผู้ต้...
04/11/2020

ประกาศ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ด้วยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการรับฝากเงินผู้ต้องขังผ่านระบบธนาคาร โดยญาติผู้ต้องขังผู้สนใจจะต้องมาลงทะเบียนระบบ ที่ฝ่ายเงินฝากผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หรือสอบถามที่โทร 0 2 5 9 1 7 0 6 0 ต่อ 2 2 ในวันเวลาราชการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)ได้ร่วมบันทึกรายการกำลังใจสู่ชาว...
29/10/2020

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)ได้ร่วมบันทึกรายการกำลังใจสู่ชาวเรือนจำ เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ต้องขังทั่วประเทศได้รับชม โดยมีคุณหรีด เซเลบชื่อดัง และคุณเอกราช เก่งทุกทาง เป็นวิทยากรสอนการทำหมูปิ้ง การนึ่งข้าวเหนียว และการทอดปีกไก่ เพื่อให้ผู้ต้องขังนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ณ หอประชุมภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)ได้เป...
29/10/2020

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)ได้เป็นประธานในการมอบจอ LED ขนาด 2 คูณ 3 เมตร ซึ่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้จัดซื้อเพื่อเป็นสวัสดิการผู้ต้องขังและใช้เป็นสื่อสารสนเทศในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ โดยใช้งเินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง มูลค่า 287,000 บาท ณ หอประชุมภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ตารางเยี่ยม​ญาติ​และการจองเยี่ยมไลน์​   พฤศจิกายน​2563
26/10/2020

ตารางเยี่ยม​ญาติ​และการจองเยี่ยมไลน์​ พฤศจิกายน​2563

23/10/2020
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดย นายกฤช กระแสร์ทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นำเหล่าข้าราชการในสังกัด และผู้ต...
22/10/2020

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดย นายกฤช กระแสร์ทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นำเหล่าข้าราชการในสังกัด และผู้ต้องราชทัณฑ์ ประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ หอประชุมภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post
20/10/2020

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post
20/10/2020

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ร้านสงเคราะห์ผู้ต้อง...
20/10/2020

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ตำแหน่งพนักงานขาย (เพศชาย) ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และธุรการ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โทร 02 591 7060 ต่อ 43

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามหนังสือกรมร...
15/10/2020

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0705.3/10776 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
โดยในส่วนของการบริหารจัดการในเรือนจำ ด้านการคัดกรองผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายนอก ข้อ 2.1 กรณีผู้ต้องขังเข้าใหม่ รวมถึงผู้ต้องขังออกตรวจรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ และกลับจากศาล ให้แยกกักเพื่อเฝ้าระวังโรค 14 วัน ทุกราย และวัดไข้ทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จัดพิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรมและ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันส...
13/10/2020

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จัดพิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรมและ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563
เป็นวันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
โดยมีนายกฤช กระแสร์ทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฯ

ตารางเยี่ยม​  เดือนตุลาคม2563​ เรือน​จ​ำ​พิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร
25/09/2020

ตารางเยี่ยม​ เดือนตุลาคม2563​ เรือน​จ​ำ​พิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร

วันนี้ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โค...
16/09/2020

วันนี้ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน
“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

10/09/2020
ตารางเยี่ยมไลน์​ เดือนกันยายน​ 2563​            เรือน​จ​ำ​พิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร
26/08/2020

ตารางเยี่ยมไลน์​ เดือนกันยายน​ 2563​ เรือน​จ​ำ​พิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร

ตารางเยี่ยม​ญาติ​ เดือน​ กันยายน​ 2563​              เรือน​จ​ำ​พิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร
24/08/2020

ตารางเยี่ยม​ญาติ​ เดือน​ กันยายน​ 2563​ เรือน​จ​ำ​พิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร

20/08/2020
18/08/2020

ตามที่เรือน​จำฯจะทำการปิดการเยี่ยมญาติ​ในวันที่​27-28 ส. ค.2563เพื่อ​ปรับปรุง​ระบบและทำความสะอาดนั้น​ อันอาจกระทบกับการเยี่ยมในวันดังกล่างซึ่งประกาศ​ให้มีการเยี่ยมไปก่อนหน้านี้​ เพื่อบรรเทาผลกระทบ​จึงกำหนดให้วันที่26​ส.ค.2563เยี่ยมผตข. แดน1, 2,7​และในวันที่29​ส.ค.2563 เยี่ยมผตข. แดน3, 4 ขออภัย​ในความไม่สะดวกนะครับ​ เราพร้อมปรับปรุง​เพื่อพัฒนา​การบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป

17/08/2020

เรือน​จำพิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร​ ขอปิดบริการการเยี่ยมญาติ​ในวันที่27-28 สิงหาคม​ 2563​ เพื่อปรับปรุงระบบเยี่ยมญาติ​และทำความสะอาด​พื้นที่​ ขออภัย​ในความไม่สะดวกด้วยนะครับ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจัดค่ายอาสาสมัครพัฒนาแกนนำผู้ต้องขังในชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ซึ่งได้จัดอบรม...
14/08/2020

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจัดค่ายอาสาสมัครพัฒนาแกนนำผู้ต้องขังในชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ซึ่งได้จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่1ระหว่าง 17 ~31กรกฎาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันทึ่ 3 ~14 สิงหาคม 2563 โดยนายกฤช กระแสทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมฯ จำนวน 55 คน ณ หอประชุมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

12/08/2020
ตารางจองและเยี่ยม​ไลน์​ เดือนสิงหาคม​ 2563​             เรือนจำพิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร
29/07/2020

ตารางจองและเยี่ยม​ไลน์​ เดือนสิงหาคม​ 2563​ เรือนจำพิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร

28/07/2020
ฝากให้กำลังใจผลผลิตจากการฝึกวิชาชีพทำสื่อมัลติมิเดียของผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยเน้นการทำกราฟฟิคและการวาดการ์...
21/07/2020
วาฬเกยตื้น covered by เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง BRP BAND

ฝากให้กำลังใจผลผลิตจากการฝึกวิชาชีพทำสื่อมัลติมิเดียของผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยเน้นการทำกราฟฟิคและการวาดการ์ตูนทำอนิเมชั่นแบบง่ายๆ ในบทเพลงวาฬเกยตื้น covered by เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง BRP BAND

เป็นผลผลิตจากการฝึกวิชาชีพทำสื่อมัลติมิเดียของผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการทำกราฟ.....

วันนี้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครร่วมกับศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยได้รับเกียรติจากนายพีระพันธ์ ปาละคะเชนทร์ รองอธิบดีผู้พิพากษา...
30/06/2020

วันนี้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครร่วมกับศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยได้รับเกียรติจากนายพีระพันธ์ ปาละคะเชนทร์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ และนายธีร์รัฐ บุญนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและสิทธิในการดำเนินคดีในศาล ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน 100 คน ณ หอประชุมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจัดอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจำฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท...
29/06/2020

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจัดอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจำฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2563 แก่ผู้ต้องขังรุ่นละ 150 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน โดยทีมวิทยากรภายในของเรือนจำฯ ณ หอประชุมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

วันนี้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครร่วมกับศาลแขวงพระนครเหนือ อบรมผู้ต้องขังตามโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื...
29/06/2020

วันนี้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครร่วมกับศาลแขวงพระนครเหนือ อบรมผู้ต้องขังตามโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติ สกลศิลป์ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ต้องขัง/จำเลยในเรือนจำ เกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว และสิทธิในการดำเนินคดีในศาล จำนวน 100 คน ณ หอประชุมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ตารางเยี่ยมไลน์​ ประจำเดือนกรกฎาคม​ 2563​  เรือนจำพิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร
25/06/2020

ตารางเยี่ยมไลน์​ ประจำเดือนกรกฎาคม​ 2563​ เรือนจำพิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร

20/06/2020
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนาย...
03/06/2020

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยนายกฤช กระแสร์ทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นำคณะข้าราชการและผู้ต้องราชทัณฑ์ ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ตารางเยี่ยมผ่านไลน์ของเดือนมิถุนายน​2563 เรือนจำพิเศษ​กรุงเทพ​มหานครครับ
02/06/2020

ตารางเยี่ยมผ่านไลน์ของเดือนมิถุนายน​2563 เรือนจำพิเศษ​กรุงเทพ​มหานครครับ

01/06/2020

ขออภัยครับ เรือนจำพิเศษ​กรุงเทพมหานคร​งดรับจดหมายทางไลน์จากนี้เป็นต้นไป เนื่องจากเรือนจำเปิดให้เยี่ยมตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 บริการ
นี้เป็นเพียงบริการเสริมในช่วงโควิค-19 เท่านั้น

ที่อยู่

33 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625917060

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด