Clicky

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

มีเฉพาะ ผู้ต้องขังเพศชาย ในคดีทั่วไป

ไม่มีคดียาเสพติด BRP

เปิดเหมือนปกติ

ตามที่ได้ปรากฎข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า มีญาติผู้ต้องขังได้เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากกระทรวงยุติธรรม ว่ามีเจ้าหน้าที่รา...
22/04/2022

ตามที่ได้ปรากฎข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า มีญาติผู้ต้องขังได้เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากกระทรวงยุติธรรม ว่ามีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขัง นั้น
กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นยำให้ข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คนใดกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางวินัย และพิจารณาโทษ สถานหนัก ต่อไป
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอเรียนว่า เรือนจำได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมราชทัณฑ์โดยเคร่งครัด หากมีกรณีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ในสังกัดเรือนจำท่านใด มีพฤติกรรม ดังกล่าว ขอให้แจ้งมายัง เบอร์โทร 02 591 7060 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post
19/04/2022

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post

13/04/2022
13/04/2022
09/04/2022
📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากท...
07/04/2022

📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อร้าน "วันสุข" (wansook) 🛍 สุขที่ได้ให้โอกาส
💛 ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายสินค้า จะกลับไปเป็นเงินออมให้กับผู้ต้องขังที่ผลิตชิ้นงานนั้นๆออกมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เคยพลั้งพลาด ได้กลับตนเป็นคนดี มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มาช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "วันสุข" 🛍กันเยอะๆนะครับ 💛🥰
👉ซื้อผ่าน shopee : https://shopee.co.th/wansook_official
👉ซื้อผ่าน Lazada : www.lazada.co.th/shop/wansook-official
👉ซื้อผ่าน face book : https://m.facebook.com/Wansook-วันสุข-100855728583959/
👉ซื้อผ่าน Line Add Friend : https://lin.ee/GXJ8JzT

📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากท...
04/04/2022

📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อร้าน "วันสุข" (wansook) 🛍 สุขที่ได้ให้โอกาส
💛 ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายสินค้า จะกลับไปเป็นเงินออมให้กับผู้ต้องขังที่ผลิตชิ้นงานนั้นๆออกมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เคยพลั้งพลาด ได้กลับตนเป็นคนดี มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มาช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "วันสุข" 🛍กันเยอะๆนะครับ 💛🥰
👉ซื้อผ่าน shopee : https://shopee.co.th/wansook_official
👉ซื้อผ่าน Lazada : www.lazada.co.th/shop/wansook-official
👉ซื้อผ่าน face book : https://m.facebook.com/Wansook-วันสุข-100855728583959/
👉ซื้อผ่าน Line Add Friend : https://lin.ee/GXJ8JzT

📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากท...
01/04/2022

📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อร้าน "วันสุข" (wansook) 🛍 สุขที่ได้ให้โอกาส
💛 ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายสินค้า จะกลับไปเป็นเงินออมให้กับผู้ต้องขังที่ผลิตชิ้นงานนั้นๆออกมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เคยพลั้งพลาด ได้กลับตนเป็นคนดี มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มาช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "วันสุข" 🛍กันเยอะๆนะครับ 💛🥰
👉ซื้อผ่าน shopee : https://shopee.co.th/wansook_official
👉ซื้อผ่าน Lazada : www.lazada.co.th/shop/wansook-official
👉ซื้อผ่าน face book : https://m.facebook.com/Wansook-วันสุข-100855728583959/
👉ซื้อผ่าน Line Add Friend : https://lin.ee/GXJ8JzT

📢ซื้อสินค้าให้ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงมหานคร📢.😊แจ้งญาติผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นะครับ ญาติสามารถซื้อสินค้า...
31/03/2022

📢ซื้อสินค้าให้ผู้ต้องขัง
เรือนจำพิเศษกรุงมหานคร📢
.
😊แจ้งญาติผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นะครับ ญาติสามารถซื้อสินค้าผ่านไลน์นี้ได้เลยครับ 📢😊😊

📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากท...
30/03/2022

📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อร้าน "วันสุข" (wansook) 🛍 สุขที่ได้ให้โอกาส
💛 ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายสินค้า จะกลับไปเป็นเงินออมให้กับผู้ต้องขังที่ผลิตชิ้นงานนั้นๆออกมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เคยพลั้งพลาด ได้กลับตนเป็นคนดี มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มาช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "วันสุข" 🛍กันเยอะๆนะครับ 💛🥰

👉ซื้อผ่าน shopee : https://shopee.co.th/wansook_official

👉ซื้อผ่าน Lazada : www.lazada.co.th/shop/wansook-official

👉ซื้อผ่าน face book : https://m.facebook.com/Wansook-วันสุข-100855728583959/

👉ซื้อผ่าน Line Add Friend : https://lin.ee/GXJ8JzT

29/03/2022

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอความร่วมมือทนายความที่เข้าพบผู้ต้องขัง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศบค.ยธ ดังนี้
การแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และการแสดงผลตรวจยืนยันว่าปลอดเชื้อด้วยวิธีการตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงหรือผลการตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาและยกระดับการฝึกวิชาชีพ และส่งเสริมทักษะการทำงานผู้ต้องขัง ให้เป็น...
29/03/2022

เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาและยกระดับการฝึกวิชาชีพ และส่งเสริมทักษะการทำงานผู้ต้องขัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นำไปสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากท...
29/03/2022

📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อร้าน "วันสุข" (wansook) 🛍 สุขที่ได้ให้โอกาส
💛 ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายสินค้า จะกลับไปเป็นเงินออมให้กับผู้ต้องขังที่ผลิตชิ้นงานนั้นๆออกมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เคยพลั้งพลาด ได้กลับตนเป็นคนดี มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มาช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "วันสุข" 🛍กันเยอะๆนะครับ 💛🥰

👉ซื้อผ่าน shopee : https://shopee.co.th/wansook_official

👉ซื้อผ่าน Lazada : www.lazada.co.th/shop/wansook-official

👉ซื้อผ่าน face book : https://m.facebook.com/Wansook-วันสุข-100855728583959/

👉ซื้อผ่าน Line Add Friend : https://lin.ee/GXJ8JzT

ประกาศ ด้วยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายว...
21/01/2022

ประกาศ
ด้วยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
จะดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์
ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4/1 ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตามบัญชีรายชื่อที่ปรากฏด้านล่างนี้

21/01/2022
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติและเงื่อนไขการเยี่ยมญาติออนไลน์ ดังนี้
14/01/2022

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติและเงื่อนไขการเยี่ยมญาติออนไลน์ ดังนี้

07/01/2022
Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post
28/12/2021

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post

28/12/2021
Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post
25/12/2021

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 นี้ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอมอบของขวัญปีใหม่ ด้วยการส่งการ์ดอวยพร เ...
24/12/2021

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 นี้ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอมอบของขวัญปีใหม่ ด้วยการส่งการ์ดอวยพร เพื่อส่งต่อความสุขและเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ทั้งต่อผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง ในโครงการ “ ส่งความสุข ส่งรอยยิ้มและให้กำลังใจให้กัน ในเทศกาลปีใหม่ ”
เงื่อนไขและรายละเอียด ปรากฏตามแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ ด้านล่างนี้

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 นี้ กรมราชทัณฑ์ ขอมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อส่งต่อความสุขและเป็นการผ่อนคลายความต...
22/12/2021

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 นี้ กรมราชทัณฑ์ ขอมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อส่งต่อความสุขและเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ทั้งต่อผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง ผ่าน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมอวยพรปีใหม่และให้กำลังใจจากญาติถึงผู้ต้องขังในเรือนจำ ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ ความยาว 1 - 2 นาที โดยญาติผู้ต้องขังสามารถส่งวิดีโอคลิปดังกล่าว ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางเรือนจำ
2. การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ได้ส่งการ์ดอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้แก่ญาติภายนอกเรือนจำ
3. การเปิดเยี่ยมญาติในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 ทั้งในรูปแบบออนไลน์และเยี่ยมแบบปกติที่เรือนจำ (ตามเงื่อนไขที่เรือนจำกำหนด) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด และต้องทำการจองเยี่ยมล่วงหน้าเท่านั้น
ทั้งนี้ในส่วนของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดเตรียมขั้นตอนดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และจะได้แจ้งให้ญาติผู้ต้องขังและผู้ต้องขังได้รับทราบ เร็วๆนี้

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post
01/12/2021

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการจองเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทางเรือนจำกำหนดให้ญาติลงทะเบียนจองเยี่ยมผู้ต...
01/12/2021

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนในการจองเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทางเรือนจำกำหนดให้ญาติลงทะเบียนจองเยี่ยมผู้ต้องขัง "ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป" ทาง Website http://www.visitbrp.com ทั้งนีัขอให้ญาติได้ศึกษาขั้นตอน รวมถึงแดนที่กำหนดให้ลงทะเบียนจองเยี่ยม "ให้เข้าใจก่อนจองเยี่ยม" รายละเอียดตามรูปภาพ ด้านล่างนี้

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและเงื่อนไขข้อปฏิบัติ ในการจองเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทางเรือนจำกำหนดให้ญาติ...
30/11/2021

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและเงื่อนไขข้อปฏิบัติ ในการจองเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทางเรือนจำกำหนดให้ญาติลงทะเบียนจองเยี่ยมผู้ต้องขัง "ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป" ทาง Website http://www.visitbrp.com ทั้งนีัขอให้ญาติได้ศึกษาขั้นตอน รวมถึงแดนที่กำหนดให้ลงทะเบียนจองเยี่ยม "ให้เข้าใจก่อนจองเยี่ยม" รายละเอียดตามรูปภาพ ด้านล่างนี้

เงื่อนไขของญาติผู้ต้องขัง ที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด...
12/11/2021

เงื่อนไขของญาติผู้ต้องขัง ที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ดังนี้

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและเงื่อนไขข้อปฏิบัติ ในการจองเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทางเรือนจำกำหนดให้ญาติ...
11/11/2021

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและเงื่อนไขข้อปฏิบัติ ในการจองเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทางเรือนจำกำหนดให้ญาติลงทะเบียนจองเยี่ยมผู้ต้องขัง "ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป" ทาง Website http://www.visitbrp.com ทั้งนีัขอให้ญาติได้ศึกษาขั้นตอน รวมถึงแดนที่กำหนดให้ลงทะเบียนจองเยี่ยม "ให้เข้าใจก่อนจองเยี่ยม" รายละเอียดตามรูปภาพ ด้านล่างนี้

09/11/2021
09/09/2021
07/09/2021
01/09/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
10/06/2021

ที่อยู่

33 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-591-7060

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตามที่ได้ปรากฎข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า มีญาติผู้ต้องขังได้เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากกระทรวงยุติธรรม ว่ามีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขัง นั้น กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นยำให้ข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คนใดกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางวินัย และพิจารณาโทษ สถานหนัก ต่อไป เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอเรียนว่า เรือนจำได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมราชทัณฑ์โดยเคร่งครัด หากมีกรณีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ในสังกัดเรือนจำท่านใด มีพฤติกรรม ดังกล่าว ขอให้แจ้งมายัง เบอร์โทร 02 591 7060 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อร้าน "วันสุข" (wansook) 🛍 สุขที่ได้ให้โอกาส 💛 ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายสินค้า จะกลับไปเป็นเงินออมให้กับผู้ต้องขังที่ผลิตชิ้นงานนั้นๆออกมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เคยพลั้งพลาด ได้กลับตนเป็นคนดี มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มาช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "วันสุข" 🛍กันเยอะๆนะครับ 💛🥰 👉ซื้อผ่าน shopee : https://shopee.co.th/wansook_official 👉ซื้อผ่าน Lazada : www.lazada.co.th/shop/wansook-official 👉ซื้อผ่าน face book : https://m.facebook.com/Wansook-วันสุข-100855728583959/ 👉ซื้อผ่าน Line Add Friend : https://lin.ee/GXJ8JzT
📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อร้าน "วันสุข" (wansook) 🛍 สุขที่ได้ให้โอกาส 💛 ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายสินค้า จะกลับไปเป็นเงินออมให้กับผู้ต้องขังที่ผลิตชิ้นงานนั้นๆออกมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เคยพลั้งพลาด ได้กลับตนเป็นคนดี มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มาช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "วันสุข" 🛍กันเยอะๆนะครับ 💛🥰 👉ซื้อผ่าน shopee : https://shopee.co.th/wansook_official 👉ซื้อผ่าน Lazada : www.lazada.co.th/shop/wansook-official 👉ซื้อผ่าน face book : https://m.facebook.com/Wansook-วันสุข-100855728583959/ 👉ซื้อผ่าน Line Add Friend : https://lin.ee/GXJ8JzT
📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อร้าน "วันสุข" (wansook) 🛍 สุขที่ได้ให้โอกาส 💛 ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายสินค้า จะกลับไปเป็นเงินออมให้กับผู้ต้องขังที่ผลิตชิ้นงานนั้นๆออกมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เคยพลั้งพลาด ได้กลับตนเป็นคนดี มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มาช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "วันสุข" 🛍กันเยอะๆนะครับ 💛🥰 👉ซื้อผ่าน shopee : https://shopee.co.th/wansook_official 👉ซื้อผ่าน Lazada : www.lazada.co.th/shop/wansook-official 👉ซื้อผ่าน face book : https://m.facebook.com/Wansook-วันสุข-100855728583959/ 👉ซื้อผ่าน Line Add Friend : https://lin.ee/GXJ8JzT
📢ซื้อสินค้าให้ผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษกรุงมหานคร📢 . 😊แจ้งญาติผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นะครับ ญาติสามารถซื้อสินค้าผ่านไลน์นี้ได้เลยครับ 📢😊😊
📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อร้าน "วันสุข" (wansook) 🛍 สุขที่ได้ให้โอกาส 💛 ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายสินค้า จะกลับไปเป็นเงินออมให้กับผู้ต้องขังที่ผลิตชิ้นงานนั้นๆออกมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เคยพลั้งพลาด ได้กลับตนเป็นคนดี มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มาช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "วันสุข" 🛍กันเยอะๆนะครับ 💛🥰 👉ซื้อผ่าน shopee : https://shopee.co.th/wansook_official 👉ซื้อผ่าน Lazada : www.lazada.co.th/shop/wansook-official 👉ซื้อผ่าน face book : https://m.facebook.com/Wansook-วันสุข-100855728583959/ 👉ซื้อผ่าน Line Add Friend : https://lin.ee/GXJ8JzT
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือทนายความที่เข้าพบผู้ต้องขัง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศบค.ยธ ดังนี้ การแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และการแสดงผลตรวจยืนยันว่าปลอดเชื้อด้วยวิธีการตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงหรือผลการตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาและยกระดับการฝึกวิชาชีพ และส่งเสริมทักษะการทำงานผู้ต้องขัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นำไปสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน