เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

มีเฉพาะ ผู้ต้องขังเพศชาย ในคดีทั่วไป

ไม่มีคดียาเสพติด BRP

เปิดเหมือนปกติ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและเงื่อนไขข้อปฏิบัติ ในการจองเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทางเรือนจำกำหนดให้ญาติ...
22/11/2021

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและเงื่อนไขข้อปฏิบัติ ในการจองเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทางเรือนจำกำหนดให้ญาติลงทะเบียนจองเยี่ยมผู้ต้องขัง "ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป" ทาง Website http://www.visitbrp.com ทั้งนีัขอให้ญาติได้ศึกษาขั้นตอน รวมถึงแดนที่กำหนดให้ลงทะเบียนจองเยี่ยม "ให้เข้าใจก่อนจองเยี่ยม" รายละเอียดตามรูปภาพ ด้านล่างนี้

เงื่อนไขของญาติผู้ต้องขัง ที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ด...
12/11/2021

เงื่อนไขของญาติผู้ต้องขัง ที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ดังนี้

เงื่อนไขของญาติผู้ต้องขัง ที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ดังนี้

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและเงื่อนไขข้อปฏิบัติ ในการจองเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทางเรือนจำกำหนดให้ญาติ...
11/11/2021

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและเงื่อนไขข้อปฏิบัติ ในการจองเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทางเรือนจำกำหนดให้ญาติลงทะเบียนจองเยี่ยมผู้ต้องขัง "ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป" ทาง Website http://www.visitbrp.com ทั้งนีัขอให้ญาติได้ศึกษาขั้นตอน รวมถึงแดนที่กำหนดให้ลงทะเบียนจองเยี่ยม "ให้เข้าใจก่อนจองเยี่ยม" รายละเอียดตามรูปภาพ ด้านล่างนี้

09/11/2021
09/09/2021
07/09/2021
01/09/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
ญาติสามารถติดต่องานต่างฯตามช่องทางนี้ได้เลย
19/08/2021

ญาติสามารถติดต่องานต่างฯตามช่องทางนี้ได้เลย

ญาติสามารถติดต่องานต่างฯตามช่องทางนี้ได้เลย

13/08/2021
10/08/2021
Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post
06/08/2021

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post

03/08/2021
01/08/2021
27/07/2021
12/07/2021
09/07/2021
ในวันนี้ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศเป็นเรือนจำที่ไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (EXIT)
09/07/2021

ในวันนี้ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ได้ประกาศเป็นเรือนจำที่ไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (EXIT)

ในวันนี้ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ได้ประกาศเป็นเรือนจำที่ไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (EXIT)

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post
09/07/2021

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post

29/06/2021
15/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
09/06/2021
08/06/2021
01/06/2021
Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post
01/06/2021

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post

31/05/2021
Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post
24/05/2021

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post
22/05/2021

Photos from เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร's post

เรียน  ญาติทุกท่าน ตามที่ญาติหลายท่านได้ติดต่อขอสอบถามข้อมูลผู้ต้องขังเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 กับทางเรือนจำ นั้น เ...
15/05/2021

เรียน ญาติทุกท่าน
ตามที่ญาติหลายท่านได้ติดต่อขอสอบถามข้อมูลผู้ต้องขังเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 กับทางเรือนจำ นั้น เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอเรียนว่าขณะนี้เรือนจำและบุคลากรทางการแพทย์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามมาตรการทางการแพทย์ อย่างเร่งด่วนและทุ่มเทมาโดยตลอด ทั้งนี้ญาติสามารถติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง ได้ดังนี้
E-MAIL : [email protected]
โทรศัพท์ Tel : 02-5917060 ต่อ 20 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
Facebook : เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
Line (Open Chat) : ญาติผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ญาติสามารถสั่งซื้อสินค้าให้กับผู้ต้องขังทางออนไลน์ ได้ตามปกติ โดย Scan QR code ด้านล่างนี้

เรียน ญาติทุกท่าน
ตามที่ญาติหลายท่านได้ติดต่อขอสอบถามข้อมูลผู้ต้องขังเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 กับทางเรือนจำ นั้น เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอเรียนว่าขณะนี้เรือนจำและบุคลากรทางการแพทย์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามมาตรการทางการแพทย์ อย่างเร่งด่วนและทุ่มเทมาโดยตลอด ทั้งนี้ญาติสามารถติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง ได้ดังนี้
E-MAIL : [email protected]
โทรศัพท์ Tel : 02-5917060 ต่อ 20 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
Facebook : เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
Line (Open Chat) : ญาติผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ญาติสามารถสั่งซื้อสินค้าให้กับผู้ต้องขังทางออนไลน์ ได้ตามปกติ โดย Scan QR code ด้านล่างนี้

ญาติ​ผู้​ต้องขังเรือนจำ​พิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร​ ที่มีความประสงค์​จะส่งยารักษาโรค​ให้ผู้ต้อง​ขัง​สามารถ​ส่งมาทางไปรษณีย์​ตา...
14/05/2021

ญาติ​ผู้​ต้องขังเรือนจำ​พิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร​ ที่มีความประสงค์​จะส่งยารักษาโรค​ให้ผู้ต้อง​ขัง​สามารถ​ส่งมาทางไปรษณีย์​ตามที่อยู่​นี้ครับ

11/05/2021

เรียน ญาติทุกท่าน
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ขยายขอบเขตการแพร่ของโรคเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายเขตพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาทางเรือนจำได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ต้องขังทุกรายที่เป็นผู้ต้องเข้าใหม่ ผู้ต้องขังที่กลับจากศาล และผู้ต้องขังที่มีการเข้า - ออกเรือนจำในกรณีอื่นๆ เป็นประจำ ทุกๆ 14 วัน รวมทั้งยังได้มีการดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่เป็นระยะๆ ทั้งนี้ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า พื้นที่เรือนจำเป็นพื้นที่ปิด หากมีการแพร่ระบาดของโรค ทางเรือนจำก็สามารถตรวจสอบและดำเนินการสอบสวนโรคในกลุ่มผู้ต้องขังดังกล่าวได้โดยทันที ซึ่งที่ผ่านมา บุคลากรทางการแพทย์ของเรือนจำได้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ หากมีผู้ต้องขังรายใดที่มีอาการที่คาดว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ของทางเรือนจำก็จะให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และประสานส่งตัวผู้ต้องขังไปเข้าการตรวจรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ดังนั้น ทางเรือนจำจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติทุกท่านทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของเรือนจำ และขอเรียนว่า ทางเรือนจำได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคตามที่กรมราชทัณฑ์และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัดมาโดยตลอด จึงขอให้ญาติทุกท่านอย่าได้ตระหนกหรือวิตกกังวลกับกระแสข่าวต่างๆ ที่มีการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 5917060 ต่อ 20 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้หากมีการเปิดให้เยี่ยมญาติผ่านทางไลน์ได้เมื่อใด ทางเรือนจำจะได้แจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่อยู่

33 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-591-7060

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและเงื่อนไขข้อปฏิบัติ ในการจองเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทางเรือนจำกำหนดให้ญาติลงทะเบียนจองเยี่ยมผู้ต้องขัง "ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป" ทาง Website http://www.visitbrp.com ทั้งนีัขอให้ญาติได้ศึกษาขั้นตอน รวมถึงแดนที่กำหนดให้ลงทะเบียนจองเยี่ยม "ให้เข้าใจก่อนจองเยี่ยม" รายละเอียดตามรูปภาพ ด้านล่างนี้
เงื่อนไขของญาติผู้ต้องขัง ที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ดังนี้
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและเงื่อนไขข้อปฏิบัติ ในการจองเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทางเรือนจำกำหนดให้ญาติลงทะเบียนจองเยี่ยมผู้ต้องขัง "ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป" ทาง Website http://www.visitbrp.com ทั้งนีัขอให้ญาติได้ศึกษาขั้นตอน รวมถึงแดนที่กำหนดให้ลงทะเบียนจองเยี่ยม "ให้เข้าใจก่อนจองเยี่ยม" รายละเอียดตามรูปภาพ ด้านล่างนี้
ญาติสามารถติดต่องานต่างฯตามช่องทางนี้ได้เลย