เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ควบคุมผู้ต้องขังชายคดีทั่วไป โทษไม่เกิน15 ปี ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ยกเว้นฝั่งธนบุรีและมีนบุรี BRP

21/08/2023

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ การงดเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเรือนจำกลุ่มลาดยาว ที่อาจมีกลุ่มมวลชนเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
ดังนั้น จึงขอปิดการเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ 1 วัน ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ ยังคงเปิดการเยี่ยมญาติผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ตามปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ การเยี่ยมญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 1/2566  โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องขังที...
15/08/2023

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ การเยี่ยมญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 1/2566
โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องขังที่มีสิทธิในการเยี่ยมญาติใกล้ชิดได้ตาม QR Code ในภาพ
และเปิดรับการจองได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566
โดยนำเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์กับผู้ต้องขัง ตามหลักเกณฑ์การเยี่ยมญาติใกล้ชิดมาด้วย
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ LINE :

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหล...
11/08/2023

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยมี นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง จำนวน 100 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิ...
09/08/2023

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
#ทรงพระเจริญ
#ลงนามถวายพระพร

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  ขอประชาสัมพันธ์  - เพิ่มการเปิดให้บริการการเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ (แบบปกติ) วันเสาร์ที่ 12...
08/08/2023

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอประชาสัมพันธ์
- เพิ่มการเปิดให้บริการการเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ (แบบปกติ) วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
(การเยี่ยมญาติใกล้ชิด ยังไม่เปิดให้บริการ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาส ต่อไป)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวันที่เปิดให้บริการการเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ และการเยี่ยมญาติทาง LINE ป...
31/07/2023

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวันที่เปิดให้บริการการเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ และการเยี่ยมญาติทาง LINE ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้
- กำหนดเปิดให้บริการในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 1 สิงหาคม 2566
- การเยี่ยมญาติใกล้ชิด ยังไม่เปิดให้บริการ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาส ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

28/07/2023
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ ...
25/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

www.royaloffice.th หรือที่ https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/29 #

ระหว่างวันที่
๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

05/07/2023
ขอประชาสัมพันธ์ ปฏิทินวันที่เปิดให้บริการการเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ และการเยี่ยมญาติทาง LINEประจำเดือนมิถุนายน 2566
30/05/2023

ขอประชาสัมพันธ์ ปฏิทินวันที่เปิดให้บริการการเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ และการเยี่ยมญาติทาง LINE
ประจำเดือนมิถุนายน 2566

01/05/2023

เรียนญาติทุกท่าน

ด้วยวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติ มีญาติที่เข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขังเป็นจำนวนมาก จึงทำให้รอบเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ เต็มเรียบร้อยแล้ว

ทางงานเยี่ยมญาติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ การฝากเงินและซื้อของฝาก ให้แก่ผู้ต้องขังยังให้บริการตามปกติ

ขอประชาสัมพันธ์ ปฏิทินวันที่เปิดให้บริการการเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ และการเยี่ยมญาติทาง LINEประจำเดือนพฤษภาคม 2566
01/05/2023

ขอประชาสัมพันธ์ ปฏิทินวันที่เปิดให้บริการการเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ และการเยี่ยมญาติทาง LINE
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์ การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ว...
10/04/2023

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอประชาสัมพันธ์ การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ขอความร่วมมือญาติผู้มาติดต่อบริการด้านต่างๆ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อสำรวจความพึงพอใจจากญาติ/ผู้มาติดต่อ ที่มาใช้บริการด้านต่างๆ ประกอบด้วย
1.แบบสอบความพึงพอใจ การเยี่ยมญาติออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/1he8_hPplkjr6CVNmhDBE9DpfXltn81CgyNPMHT0nsyw/viewform?fbclid=IwAR2u3AzH3W5xhpMpUdA0UW6MJmEcQzGAAvgq66FkY42THZJBcPgPd4DMdiU&edit_requested=true
2.แบบสอบถามความพึงพอใจ การรับฝากเงินออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/1-RhEXm-r6cMDMplSZ5NlLximb4rTGzFySAiGEfiCg3Q/viewform?fbclid=IwAR14QADICZlGclZifffMni8nxZ5KYI0bv9FhiJDGF7qWUO7BW1NrejxAHyE&edit_requested=true
3.แบบสอบถามความพึงพอใจ การซื้อสินค้าออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/1fY4P0JacDfmyAg-xypDwfE9NIG9-aQ_bqnKkK_hBYEg/viewform?fbclid=IwAR1uBXh1kl0xiV-lF7BzJVGwu5Lb0-a1LQgd3UJrLiQFDceiM1hrycTXQBA&edit_requested=true
4.แบบสอบถามความพึงพอใจ การติดต่อสอบถามข้อมมูล/call center กรมราชทัณฑ์ https://docs.google.com/forms/d/1he8_hPplkjr6CVNmhDBE9DpfXltn81CgyNPMHT0nsyw/viewform?fbclid=IwAR2u3AzH3W5xhpMpUdA0UW6MJmEcQzGAAvgq66FkY42THZJBcPgPd4DMdiU&edit_requested=true
5.แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการ Cook&coff กรมราชทัณฑ์ https://docs.google.com/forms/d/1XKKhS5Sq1I0eIv4EA1bxgeaaKtK7DJhVno4Y8hfi-Rc/viewform?fbclid=IwAR3fjV8UIVqeV-Q85QdBE1ODPvAuoAJV74b7Td1aMBuFSz6k9RJMTf3tQmg&edit_requested=true

🎉ขอประชาสัมพันธ์ 🎉การเยี่ยมญาติประจำเดือนเมษายน 2566 📆◾️ เปิดให้เยี่ยมญาติทาง LINE กรณีพิเศษ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน...
29/03/2023

🎉ขอประชาสัมพันธ์ 🎉
การเยี่ยมญาติประจำเดือนเมษายน 2566 📆
◾️ เปิดให้เยี่ยมญาติทาง LINE กรณีพิเศษ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566
◾️ เปิดให้เยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ กรณีพิเศษ เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2566
◾️ ขยายรอบการเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ จากวันละ 9 รอบ เป็นวันละ 10 รอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

🚘🚖🛵🏍ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกวิชาชีพคาร์แคร์ ให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 🎊 ล้างรถ ราคาพิเศษ 🎊 จึงขอชว...
16/03/2023

🚘🚖🛵🏍ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกวิชาชีพคาร์แคร์ ให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
🎊 ล้างรถ ราคาพิเศษ 🎊
จึงขอชวนเชิญท่านที่มีรถมารับบริการได้
ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-14.30 น.

พิเศษกรุงเทพคาร์แคร์เปิดให้บริการแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทุกวันจันทร์-เสาร์
10/03/2023

พิเศษกรุงเทพคาร์แคร์เปิดให้บริการแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทุกวันจันทร์-เสาร์

📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากท...
10/03/2023

📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อร้าน "วันสุข" (wansook) 🛍 สุขที่ได้ให้โอกาส
💛 ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายสินค้า จะกลับไปเป็นเงินออมให้กับผู้ต้องขังที่ผลิตชิ้นงานนั้นๆออกมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เคยพลั้งพลาด ได้กลับตนเป็นคนดี มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มาช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "วันสุข" 🛍กันเยอะๆนะครับ 💛🥰
👉ซื้อผ่าน shopee : https://shopee.co.th/wansook_official?categoryId=100636&entryPoint=ShopByPDP&itemId=12983888582&upstream=search
👉ซื้อผ่าน face book : https://m.facebook.com/Wansook-วันสุข-100855728583959/
👉ซื้อผ่าน Line Add Friend : https://lin.ee/GXJ8JzT

Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเยี่ยมญาติทาง LINEประจำเดือนมีนาคม 2566 จึงเรียนมาเพื่อทราบงานเยี่ยมญา...
01/03/2023

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเยี่ยมญาติทาง LINE
ประจำเดือนมีนาคม 2566
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
งานเยี่ยมญาติ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯประจำเดือนมีนาคม 2566 จึงเรียนมาเพื่อทราบงานเยี่ย...
01/03/2023

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ
ประจำเดือนมีนาคม 2566
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
งานเยี่ยมญาติ

วันนี้ (31 ม.ค. 2566) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมประชุมหน่วยงานกรมราชทัณฑ์ ผ่านระบบออนไลน์ WebEx เพื่อเตรียมความพร...
31/01/2023

วันนี้ (31 ม.ค. 2566) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมประชุมหน่วยงานกรมราชทัณฑ์ ผ่านระบบออนไลน์ WebEx เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566

🤝 พิเศษ​กรุงเทพ​ฯ​ จับมือกับ​ บ้านพระพร​ MOU​ เพื่อส่งเสริมการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ​ 🤝วันที่​ 30​ มกร...
30/01/2023

🤝 พิเศษ​กรุงเทพ​ฯ​ จับมือกับ​ บ้านพระพร​ MOU​ เพื่อส่งเสริมการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ​ 🤝

วันที่​ 30​ มกราคม​ 2566​ เวลา​ 09.00​ น.​ นายนัสที​ ทองปลาด​ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร​ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง​ความร่วมมือ​ (MOU)​ กับ​ นายวุฒิชัย​ วงศ์​วิโรจน์​ ประธาน​มูลนิธิ​บ้านพระพร​ เรื่อง​ "การส่งเสริมการอบรมแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง​ การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยและการส่งเสริมด้านการมีงานทำให้แก่ผู้พ้นโทษ" พร้อมทั้งได้จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีงานทำภายหลังพ้นโทษในปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้​ มีวัตถุประสงค์​ ดังนี้
1.​ เพื่อส่งเสริมการอบรมแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ให้ได้รับคำปรึกษาด้านอาชีพ มีข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ และมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ
2.​ เพื่อส่งเสริมการสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยและด้านการมีงานทำให้แก่ผู้พ้นโทษ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถเลี้ยงดูตนเองได้
3.​ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการให้โอกาส ความหวัง และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่ผู้พ้นโทษ
4.​ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเยี่ยมญาติทาง LINEประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จึงเรียนมาเพื่อทราบงานเยี่...
26/01/2023

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเยี่ยมญาติทาง LINE
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
งานเยี่ยมญาติ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จึงเรียนมาเพื่อทราบงานเ...
26/01/2023

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
งานเยี่ยมญาติ

12/01/2023

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการปลูกฝังหล่อหลอม ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา 🎉🎉🎊🎊

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์ การเยี่ยมญาติ ทาง "LINE" ประจำเดือนมกราคม 2566 ทั้งนี้ ขอให้ผู้เยี่ยมญาติ ทาง Line...
29/12/2022

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์ การเยี่ยมญาติ ทาง "LINE" ประจำเดือนมกราคม 2566 ทั้งนี้ ขอให้ผู้เยี่ยมญาติ ทาง Line ได้ ศึกษารายละเอียด วัน เวลาการเยี่ยมฯตามเอกสาร ด้านล่างนี้

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ และทาง LINEประจำเดือนมกราคม 2566  จึงเรียนม...
28/12/2022

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำฯ และทาง LINE
ประจำเดือนมกราคม 2566
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
งานเยี่ยมญาติ

ที่อยู่

33 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-591-7060

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตามที่ได้ปรากฎข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า มีญาติผู้ต้องขังได้เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากกระทรวงยุติธรรม ว่ามีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขัง นั้น
กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นยำให้ข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คนใดกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางวินัย และพิจารณาโทษ สถานหนัก ต่อไป
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอเรียนว่า เรือนจำได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมราชทัณฑ์โดยเคร่งครัด หากมีกรณีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ในสังกัดเรือนจำท่านใด มีพฤติกรรม ดังกล่าว ขอให้แจ้งมายัง เบอร์โทร 02 591 7060 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อร้าน "วันสุข" (wansook) 🛍 สุขที่ได้ให้โอกาส
💛 ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายสินค้า จะกลับไปเป็นเงินออมให้กับผู้ต้องขังที่ผลิตชิ้นงานนั้นๆออกมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เคยพลั้งพลาด ได้กลับตนเป็นคนดี มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มาช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "วันสุข" 🛍กันเยอะๆนะครับ 💛🥰
👉ซื้อผ่าน shopee : https://shopee.co.th/wansook_official
👉ซื้อผ่าน Lazada : www.lazada.co.th/shop/wansook-official
👉ซื้อผ่าน face book : https://m.facebook.com/Wansook-วันสุข-100855728583959/
👉ซื้อผ่าน Line Add Friend : https://lin.ee/GXJ8JzT
📢ซื้อสินค้าให้ผู้ต้องขัง
เรือนจำพิเศษกรุงมหานคร📢
😊แจ้งญาติผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นะครับ ญาติสามารถซื้อสินค้าผ่านไลน์นี้ได้เลยครับ 📢😊😊
📢เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 📢 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานฝีมือผู้ต้องขังที่หลากหลาย จากทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อร้าน "วันสุข" (wansook) 🛍 สุขที่ได้ให้โอกาส
💛 ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายสินค้า จะกลับไปเป็นเงินออมให้กับผู้ต้องขังที่ผลิตชิ้นงานนั้นๆออกมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เคยพลั้งพลาด ได้กลับตนเป็นคนดี มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มาช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "วันสุข" 🛍กันเยอะๆนะครับ 💛🥰

👉ซื้อผ่าน shopee : https://shopee.co.th/wansook_official

👉ซื้อผ่าน Lazada : www.lazada.co.th/shop/wansook-official

👉ซื้อผ่าน face book : https://m.facebook.com/Wansook-วันสุข-100855728583959/

👉ซื้อผ่าน Line Add Friend : https://lin.ee/GXJ8JzT
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอความร่วมมือทนายความที่เข้าพบผู้ต้องขัง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศบค.ยธ ดังนี้
การแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และการแสดงผลตรวจยืนยันว่าปลอดเชื้อด้วยวิธีการตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงหรือผลการตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาและยกระดับการฝึกวิชาชีพ และส่งเสริมทักษะการทำงานผู้ต้องขัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นำไปสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
#}