เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

มีเฉพาะ ผู้ต้องขังเพศชาย ในคดีทั่วไป

ไม่มีคดียาเสพติด BRP

เปิดเหมือนปกติ

กำหนดวันเปิดรับการจองเยี่ยมญาติ​ผ่านไลน์​   เดือนเมษา​ยน​ 2564
11/03/2021

กำหนดวันเปิดรับการจองเยี่ยมญาติ​ผ่านไลน์​ เดือนเมษา​ยน​ 2564

05/03/2021

จากกรณี ปรากฏภาพกิจกรรมการแสดงของโน้ต อุดม แต้พานิช และคณะศิลปิน ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และมีผู้นำไปวิจารณ์ในทำนองว่า เป็นการจัดงานเลี้ยงอำลาให้กับคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา นั้น
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอเรียนชี้แจงว่า ภาพกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นกิจกรรมมอบความสุขและส่งกำลังใจให้ผู้ต้องขัง เป็นกิจกรรมที่เรือนจำ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสุข ความผ่อนคลาย และลดความเครียดให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งเรือนจำฯได้รับเกียรติจากคุณโน้ต อุดม แต้พานิช และคณะศิลปิน เข้ามามอบความสุข และส่งกำลังใจให้ผู้ต้องขัง
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งของรายการกำลังใจสู่ชาวเรือนจำ ซึ่งเรือนจำฯ เป็นผู้ผลิตรายการตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ ซึ่งมี ๒ รายการ ได้แก่ รายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำ และรายการกำลังใจสู่ชาวเรือนจำ เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ผู้ต้องขัง ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศได้รับชมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเรือนจำและทัณฑสถาน ที่มีสาระประโยชน์ โดยรายการดังกล่าว มี น.ช.สรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นผู้ดำเนินรายการ อีกทั้ง ก่อนหน้านี้ เรือนจำฯ ก็ได้รับเกียรติจาก ดาราศิลปิน ท่านอื่นๆ เข้ามาร่วมในรายการอยู่บ่อยครั้ง ในช่วงกำลังใจจากดารานักแสดง และช่วงช่องทางทำกิน และถ้าได้ติดตามผลงานของ คุณโน้ต อุดม แต้พานิชและคณะจะเห็นได้ว่า คณะของโน้ตได้เข้าจัดกิจกรรมส่งความสุขเช่นนี้ ไม่เพียงแต่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแห่งเดียวเท่านั้น แต่ได้เข้าจัดกิจกรรมในเรือนจำและทัณฑสถานหลายแห่ง อาทิเช่น ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น
ขณะนั้น ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งโทษล่าสุดของน.ช.สรยุทธฯ ในขณะนั้น ยังคงเหลือ ๔ ปี ๑๖ เดือน และยังไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องการพักโทษกรณีพิเศษ สำหรับนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น เพราะเรื่องการพักโทษกรณีพิเศษฯ เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๓.๓/๓๖๑๔๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษสำหรับนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น จึงทำให้ น.ช.สรยุทธฯยังไม่ทราบว่าตนเองจะได้รับการพักโทษหรือไม่

04/03/2021
03/03/2021

เรียน​ ญาติทุกท่าน
ตามที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศ งดรับฝากเงินและซื้อของฝากที่เรือนจำฯ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 นั้น
ขอเรียนว่า การรับฝากเงินและซื้อของ เยี่ยมญาติ ทางออนไลน์ และทนายความ สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

02/03/2021

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ต้องขออภัยญาติทุกท่าน​ ด้วยเรือนจำฯได้รับรายงานว่าจะมีการชุมนุมทางการเมืองบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เรือนจำฯ จึงขออนุญาตงดรับฝากเงินและซื้อของฝากที่เรือนจำ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564
จึงประกาศมาเพื่อทราบ

26/02/2021

ตามที่ ได้มีการลงข่าวของสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าราชทัณฑ์ให้สิทธิพิเศษกับแกนนำ กปปส ที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ครอบครัว และคนใกล้ชิดสามารถเยี่ยมได้ นั้น
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอเรียนว่าในวันดังกล่าวได้มีทนายมาพบกลุ่มผู้ต้องขัง และในขณะเดียวกันได้มีญาติๆของผู้ต้องขังได้มาติดต่อฝากเงินหรือซื้อสินค้าเพื่อส่งให้ผู้ต้องขังและการพบทนายเป็นการพบผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยทนายเริ่มเข้าพบกับผู้ต้องหาทีละคนตั้งแต่เวลา 9:00 น ถึงเวลา 13:00 น และพื้นที่ ที่ใช้เยี่ยมทางจอภาพเป็นพื้นที่ในห้องเยี่ยมทนายความ พื้นที่อยู่ใกล้กับพื้นที่รับฝากเงินและซื้อของฝาก (ซึ่งญาติที่มาฝากเงินสามารถมองเห็นได้แต่ไม่สามรถที่จะเข้าไปพูดคุยในห้องทนายความได้เนื่องจากเป็นห้องกระจก ) ซึ่งในเวลานี้ ทางเรือนจำฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 โดยเรือนจำฯ อนุญาตให้เยี่ยมเฉพาะทนายความ ล่าม พนักงานสอบสวนและผู้ที่ผู้ต้องหาไว้วางใจและร้องขอให้เข้าร่วมรับฟังการสอบสวน หรือในกรณีที่ญาติต้องหาเข้าไปแนะนำทนายความ ให้ผู้ต้องหารู้จักในครั้งแรกเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

24/02/2021

ตามที่ได้มีการโพสต์ข้อความในเฟสบุ้คชื่อ “ เพนกวิน - พริษฐ์ ชีวารักษ์ Parit Chiwarak ” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีเนื้อความเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ลงชื่อท้ายข้อความว่า “ พริษฐ์ ชีวารักษ์ ” นั้น
การโพสต์ข้อความดังกล่าว อาจทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า เรือนจำปล่อยให้บุคคลดังกล่าว ใช้อุปกรณ์สื่อสารในเรือนจำได้ ซึ่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอเรียนว่า เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำอย่างเคร่งครัด ไม่มีการปล่อยปละให้ผู้ต้องขังคนใดมีหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดแต่อย่างใด ประกอบกับช่วงนี้เรือนจำได้งดการเยี่ยมญาติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ง ข.ช.พริษฐ์ ชีวารักษ์ ยังถูกแยกควบคุมในแดนกักโรค ดังนั้นการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก มีเพียงการพบทนายความตามสิทธิเท่านั้น
จึงขอเรียนยืนยันว่า ข้อความดังกล่าว ไม่ได้ถูกโพสต์ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน แต่อาจจะมีบุคคลภายนอกดำเนินการ โดยใช้ชื่อ “ เพนกวิน - พริษฐ์ ชีวารักษ์ Parit Chiwarak ” และโพสต์ออกไป ซี่งการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายกับทางเรือนจำ ดังนั้นเรือนจำจะไปดำเนินการร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อ ปอท. ต่อไป

เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร     ขอประชาสัมพันธ์ชวนเชิญ ญาติผู้ต้องขังผู้เข้าใช้บริการการฝากเงินออนไลน์ให้กับผู้ต้องขั...
18/02/2021

เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอประชาสัมพันธ์ชวนเชิญ ญาติผู้ต้องขังผู้เข้าใช้บริการการฝากเงินออนไลน์ให้กับผู้ต้องขังผ่านระบบธนาคารกรุงไทย (E-payment) ของกรมราชทัณฑ์ ได้สำรวจความพึงพอใจ ในการเข้าใช้บริการระบบบริการบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เพื่อกรมราชทัณฑ์จะได้นำข้อมูล ไปปรับปรุงและพัฒนาระบบในอนาคตต่อไป โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มอบเงิน จากมูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดี เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชี...
18/02/2021

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มอบเงิน จากมูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดี เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ให้กับผู้พ้นโทษ 1 ราย เป็นเงิน 17,000 บาท

16/02/2021

ตามที่ได้มีการโพสต์ข้อความในเฟสบุ้คชื่อ “อานนท์ นำภา “ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีเนื้อความที่เป็นลักษณะการสื่อสารกับกลุ่มประชาชนภายนอก และได้ลงชื่อท้ายข้อความว่า พริษฐ์ ชีวารักษ์ อานนท์ นำภา ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม และสมยศ พฤกษาเกษมสุข เรือนจำพิเศษกรุงเทพ แดน 2 ห้อง 7 นั้น
การโพสต์ข้อความดังกล่าว อาจทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า เรือนจำปล่อยให้บุคคลดังกล่าว ใช้อุปกรณ์สื่อสารในเรือนจำได้ ซึ่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอเรียนว่า เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ไม่มีการปล่อยปละ ให้ผู้ต้องขังคนใด มีหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดแต่อย่างใด ประกอบกับช่วงนี้เรือนจำได้งดการเยี่ยมญาติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ยังถูกแยกควบคุมในแดนกักโรค ดังนั้น การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกมีเพียงการพบทนายความ ตามสิทธิเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ...
15/02/2021

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.09 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
" โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ " โดยมีผู้ต้องราชทัณฑ์ ผ่านการอบรม จำนวน 334 ราย
ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ตารางการจอง​เยี่ยม​ญาติ​ผ่านไลน์ สำหรับเดือนมีนาคม 2564
11/02/2021

ตารางการจอง​เยี่ยม​ญาติ​ผ่านไลน์ สำหรับเดือนมีนาคม 2564

01/02/2021

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์

เรื่องการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของผู้ต้องขังทางด้านทัณฑปฏิบัติ เรือนจำฯ ไม่มีการเรียกรับเงินหรือเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากพบบุคคลใดแอบอ้างเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง ขอให้แจ้งข้อมูลได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2591 7060 ต่อ 18

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น นายกฤช กระแสร์ทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเป...
01/02/2021

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09:00 น
นายกฤช กระแสร์ทิพย์
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์" รุ่นที่ 2/3 จำนวนผู้ต้องขัง ผู้เข้ารับการอบรม 335 คน

01/02/2021
วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และผ่านการอ...
26/01/2021

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ได้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์
ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
และผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ " จำนวน 196 ราย

โดยเรือนจำได้ดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทุกขั้นตอน

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มา...
25/01/2021

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
" โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ "
โดยมีผู้ต้องราชทัณฑ์ ผ่านการอบรม จำนวน 180 ราย
ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

22/01/2021

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอประชาสัมพันธ์

การพระราชทานอภัยโทษ ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/2
จำนวน 196 คน
ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

โดยเรือนจำได้กำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันโรคไวรัส โควิด-19 ดังนี้

1. เรือนจำจะอนุญาตให้ญาติผู้ต้องขัง เข้ามารับผู้ต้องขังภายในเขตพื้นที่
ที่เรือนจำกำหนด ได้ไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 ชุด เท่านั้น

2. ญาติผู้ต้องขังที่เข้ามารับผู้ต้องขัง จะต้องใส่แมสทุกคน และเตรียมบัตรประชาชน
หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่แสดงภาพถ่าย ทุกคน

3. ญาติผู้ต้องขังจะต้องวัดไข้ คัดกรอง พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานทุกคน
หรือลงทะเบียน “ไทยชนะ” ที่บริเวณป้อม 8

4. กรณีที่เรือนจำได้เรียกคิวผู้ต้องขังเพื่อปล่อยตัวแล้ว แต่ญาติไม่พร้อมหรือมาไม่ทัน
จะให้รอด้านนอกเท่านั้น กรณีมาไม่ครบ จะอนุญาตเฉพาะญาติผู้ที่มาก่อนเข้าไป

5. เรือนจำกำหนดจุดพักรอให้กับญาติผู้ต้องขัง จำนวน 3 จุด โดยจะรองรับ ได้ไม่เกินจุดละ 30 คน

6.เรือนจำจะเรียกญาติผู้ต้องขัง เข้ามาทีละชุด เท่านั้น

หมายเหตุ วันจันทร์ ที่ 25 และ วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564
เรือนจำงดฝากเงิน และซื้อของฝากผู้ต้องขัง

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์การพระราชทานอภัยโทษ ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โค...
22/01/2021

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอประชาสัมพันธ์

การพระราชทานอภัยโทษ ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนอง นาแห่งน้ำใจ
และความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/2
จำนวน 196 คน
ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ตารางจองเยี่ยมญาติทางไลน์  กุมภาพันธ์​ 2564​       เรือน​จ​ำ​พิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร
21/01/2021

ตารางจองเยี่ยมญาติทางไลน์ กุมภาพันธ์​ 2564​ เรือน​จ​ำ​พิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์เรื่องการขอปล่อยชั่วคราวผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS)https://youtu.be/...
20/01/2021

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ขอประชาสัมพันธ์

เรื่องการขอปล่อยชั่วคราวผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS)

https://youtu.be/9FejZD45G70

วันนี้ (15 ม.ค. 2564) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ให้แก่บุตรธิดาของข้าราชการและเจ้า...
15/01/2021

วันนี้ (15 ม.ค. 2564)
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ให้แก่บุตรธิดาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงให้บิดามารดาเป็นตัวแทนรับโดยไม่ต้องนำบุตรธิดามาร่วมงาน

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ทัณฑสถานหญิงกลางรายละเอียด ต...
12/01/2021

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ทัณฑสถานหญิงกลาง
รายละเอียด ตามเอกสารที่แจ้งนีั

เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์ด้วยมีผู้แอบอ้างสร้างเพจ facebook และ LINE ปลอมโดยอ้างตัวเป็นหน่วยงานราชการกรมร...
11/01/2021

เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอประชาสัมพันธ์

ด้วยมีผู้แอบอ้างสร้างเพจ facebook และ LINE ปลอมโดยอ้างตัวเป็นหน่วยงานราชการกรมราชทัณฑ์
หลอกลวงญาติผู้ต้องขัง
ในเพจ facebook ชื่อว่า"กรมราชทัณฑ์ ข่าวสารฝากเงินออนไลน์ทุกเรือนจำ"
และ Line ชื่อว่า"ข่าวสารกรมราชทัณฑ์"
รวมถึงมีบุคคลแอบอ้างเป็นญาติอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อหาผลประโยชน์กับญาติผู้ต้องขังให้ได้รับสิทธิพิเศษกว่าผู้ต้องขังรายอื่น

โดยกรมราชทัณฑ์มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถามได้ที่เพจ facebook ชื่อ"ประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์"และระบบ Line offical Account ID line:@thaidoc
ซึ่งเป็นช่องทางที่ถูกต้อง
ตามที่กรมราชทัณฑ์
กำหนดไว้แล้วเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08:29 น นายกฤช กระแสทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด การ...
11/01/2021

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
เวลา 08:29 น
นายกฤช กระแสทิพย์
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
กรมราชทัณฑ์" รุ่นที่ 2 /2 หลักสูตร 14 วัน ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 จำนวนผู้ต้องขัง
ผู้เข้ารับการอบรม178 คน

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ผ่านช่องทางระบบออนไลน...
08/01/2021

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขอประชาสัมพันธ์
ข่าวสำนักงานศาลยุติธรรม
เรื่องการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
ผ่านช่องทางระบบออนไลน์
เพื่อลดการเดินทางมาศาล
และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรคโคโรนาไวรัส
โดยญาติและผู้ต้องขัง สามารถศึกษารายละเอียด จาก ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม ที่แจ้งมา
ด้านล่างนี้ https://youtu.be/ZzNmDRbb5hQ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ เป็น พนักงานขับรถยนต์
07/01/2021

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อจ้างเหมาบริการ เป็น พนักงานขับรถยนต์

วันที่ 5 มกราคม 2564 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และผ่านการอบรมโครงก...
05/01/2021

วันที่ 5 มกราคม 2564 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ " จำนวน 322 ราย
โดยเรือนจำได้ดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทุกขั้นตอน

04/01/2021

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์
การพระราชทานอภัยโทษ ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2563 ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

โดยเรือนจำได้กำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันโรคไวรัส โควิด-19 ดังนี้

1. เรือนจำจะอนุญาตให้ญาติผู้ต้องขัง เข้ามารับผู้ต้องขังภายในเขตพื้นที่
ที่เรือนจำกำหนด ได้ไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 ชุด เท่านั้น

2. ญาติผู้ต้องขังที่เข้ามารับผู้ต้องขัง จะต้องใส่แมสทุกคน และเตรียมบัตรประชาชน
หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่แสดงภาพถ่าย ทุกคน

3. ญาติผู้ต้องขังจะต้องวัดไข้ คัดกรอง พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานทุกคน
หรือลงทะเบียน “ไทยชนะ” ที่บริเวณป้อม 8

4. กรณีที่เรือนจำได้เรียกคิวผู้ต้องขังเพื่อปล่อยตัวแล้ว แต่ญาติไม่พร้อมหรือมาไม่ทัน
จะให้รอด้านนอกเท่านั้น กรณีมาไม่ครบ จะอนุญาตเฉพาะญาติผู้ที่มาก่อนเข้าไป

5. เรือนจำกำหนดจุดพักรอให้กับญาติผู้ต้องขัง จำนวน 3 จุด โดยจะรองรับ ได้ไม่เกินจุดละ 30 คน

6.เรือนจำจะเรียกญาติผู้ต้องขัง เข้ามาทีละชุด เท่านั้น

หมายเหตุ วันพรุ่งนี้เรือนจำงดฝากเงิน และซื้อของฝากผู้ต้องขัง ยกเว้นการติดต่อของทนายความ

04/01/2021
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาป...
04/01/2021

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
" โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ "
โดยมีผู้ต้องราชทัณฑ์ ผ่านการอบรม จำนวน 351 ราย
ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

กำหนดการจองเยี่ยมญาติ​ทางไลน์​             เรือน​จ​ำ​พิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร​ เดือน​ มกราคม​ 2564
23/12/2020

กำหนดการจองเยี่ยมญาติ​ทางไลน์​ เรือน​จ​ำ​พิเศษ​กรุงเทพ​มหานคร​ เดือน​ มกราคม​ 2564

ตามที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ งดการเยี่ยมญาติ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ...
23/12/2020

ตามที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งประชาสัมพันธ์
งดการเยี่ยมญาติ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการแจ้งอีกครั้ง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับญาติผู้ต้องขัง ที่ไม่สามารถติดต่อเยี่ยมผู้ต้องขัง ได้ตามปกติ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำข้อมูลการติดต่อผู้ต้องขัง/การซื้อของให้ผู้ต้องขัง/การเขียนจดหมายถึง
ผู้ต้องขัง/ ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้แนบมาพร้อมโพสต์นี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ตามที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ งดการเยี่ยมญาติ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ...
23/12/2020

ตามที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งประชาสัมพันธ์
งดการเยี่ยมญาติ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 นั้น

เรือนจำฯ ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์
ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0705.3/10776 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
โดยในส่วนของการบริหารจัดการของเรือนจำฯ ได้มีการคัดกรอง
ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายนอก อย่างเคร่งครัด
"กรณีผู้ต้องขังเข้าใหม่ รวมถึงผู้ต้องขังออกตรวจรักษา
โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ และกลับจากศาล
ให้แยกกักเพื่อเฝ้าระวังโรค 14 วัน ทุกราย และวัดไข้ทุกวัน "

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่อยู่

33 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625917060

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด