Clicky

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาว

เวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30- 16:30น.
*ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์*

**เนื่องจากตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และสอดคล้องกับคำสั่งทางราชการ ในช่วงนี้จึงขอให้บริการตามวันเวลาดังกล่าว**

เปิดเหมือนปกติ

แจ้งจบการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตร กศ.บ. ที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 30 ม.ค. - 5 ก.พ. 2566 ทางเว็บไซต์ https:/...
17/01/2023

แจ้งจบการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตร กศ.บ. ที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565

30 ม.ค. - 5 ก.พ. 2566

ทางเว็บไซต์ https://supreme.swu.ac.th/
ทำตามขั้นตอนจนถึงบันทึก ให้นิสิตบันทึกไฟล์ pdf เก็บไว้
ไฟล์รูปถ่ายสวมครุยที่อัพโหลดเข้าระบบ หากมีปัญหาอัพโหลดไฟล์ไม่ได้ให้ลดขนาดไฟล์ลง

**ไม่ต้องส่งไฟล์หรือเอกสารแจ้งจบ**

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร.02-649-5720

16-23 มกราคม 2566 เพิ่มลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ทางhttp://supreme.swu.ac.th
16/01/2023

16-23 มกราคม 2566 เพิ่มลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ทาง

http://supreme.swu.ac.th

11/01/2023

ประกาศ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา งดให้บริการ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 8.30 - 15.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก และจะเปิดให้บริการ เวลา 15.00 -16.30 น.

ช่องทางการติดต่อวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565ติดตามได้ตามลิงค์นี้http://edservices.op.swu.ac.th/subjectmodule
06/01/2023

ช่องทางการติดต่อวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

ติดตามได้ตามลิงค์นี้

http://edservices.op.swu.ac.th/subjectmodule

ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย (2/2565) ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่...
05/01/2023

ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย (2/2565) ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดให้สอบปลายภาค ประจำภาคปลาย (2/2565) ระหว่างวันที่ 8 - 19
พฤษภาคม 2566 ไปแล้วนั้น เนื่องจากวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 ตรงกับวันพืชมงคล ดังนั้น เพื่อให้
การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบปลายภาคดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอกำหนดการ
สอบปลายภาคใหม่รายละเอียดตามประกาศ

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราค...
19/12/2022

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร

เวลา 8.30 - 16.30 น.
วันจันทร์ - วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รับด้วยตนเอง แสดงบัตรประชาชน
ให้บุคคลอื่นรับแทน กรอกแบบฟอร์มมอบฉันทะ
https://forms.gle/FnyFGPwp5XaAs1sUA

ต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์
ค่าจัดส่ง 50 บาท
กรอกข้อมูลใน Google form
https://forms.gle/Q4f84QWFgse4wtEV6

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-649-5720

15/12/2022

📣 มหาวิทยาลัยขยายวันรับสมัคร TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio
📍 เฉพาะผู้สมัครใหม่เท่านั้น
📍 เปิดระบบให้นักเรียนที่เข้าสมัครไม่ได้ เข้าระบบเพื่อดำเนินการสมัครอีกครั้ง
📋 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. และชำระเงินค่าสมัครได้ถึงเวลา 22.00 น. ในวันที่สมัคร
📍 ทั้งนี้
1. เฉพาะผู้สมัครใหม่เท่านั้น
2. สำหรับนักเรียนที่กดสมัครและชำระเงินไปแล้วนั้นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆใหม่ได้

(ฉบับแก้ไขล่าสุด 14.12.22 ณ เวลา 22.57 น.)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้ดำเนินการนำปริญญาบัตรที่ฉายรังสีจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งช...
09/12/2022

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้ดำเนินการนำปริญญาบัตรที่ฉายรังสีจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เพื่อมาจัดเรียงปริญญาบัตร ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา นำปริญญาบัตรฉายรังสีที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับพิธีพระราชทา...
06/12/2022

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา นำปริญญาบัตรฉายรังสีที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

06/12/2022

📢 เปิดระบบ Pre-Register ชุดวิชาเลือกเสรี SUPREME2019 ภาค 2/2565
📍 ระว่างวันที่ 6 - 16 ธันวาคม 2565
📍 วันแรกตั้งแต่เวลา 09.00 น. - เป็นต้นไป

📋 นิสิตมีสิทธิ์เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ ลงวันใดก็ได้ ไม่ต้องรีบน้า 🥰

เตรียมตัวให้พร้อม ตรวจสอบการเปิดรายวิชาเลือกเสรี ที่เมนูงานตารางสอน

#ทีมมศว

การประเมิน ปค.003, ปค.004 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ประเมินได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565การประเมิน ปค.003 ปค.004 จัดทำขึ้นเ...
02/12/2022

การประเมิน ปค.003, ปค.004 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
ประเมินได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

การประเมิน ปค.003 ปค.004 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาซึ่งผลการประเมินเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

ขอให้นิสิตประเมินตามความเป็นจริง ที่ใกล้เคียงกับความเห็นหรือความรู้สึกของนิสิตมากที่สุด เพียงข้อเดียวในแต่ละคำถาม ข้อมูลของนิสิตที่ประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลต่อการเรียนและผลการเรียนของนิสิต

งานจัดการเรียนการสอน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02 649 5000 ต่อ 15018

Photos from PRswu's post
01/12/2022

Photos from PRswu's post

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย เตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 ในวันนี้ได้ใส่ปกปริญญาบั...
01/12/2022

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย เตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 ในวันนี้ได้ใส่ปกปริญญาบัตรด้วยความเรียบร้อย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ของดการให้บริการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่ มศว ประสานมิตร ในวันที่ 1, 6 และ 9 ธันวาคม 256...
30/11/2022

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ของดการให้บริการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่ มศว ประสานมิตร ในวันที่ 1, 6 และ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 - 15.00 น. เนื่องจากบุคลากรเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร จะเปิดให้บริการในช่วงเวลา 15.00 - 16.30 น.

การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ที่ มศว องครักษ์ ยังเปิดให้บริการปกติ ในเวลาทำการ 8.30 - 16.30 น.

การขอเอกสารทางไปรษณีย์นิสิตสแกน QR Code ขอได้ตามปกติ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5720

22/11/2022

ระบบ SUPREME 2019 มีบริการ LINE Notify มาสมัครกันเยอะๆ นะคะ จะได้ไม่พลาดผลการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 😍

🚩เริ่มสมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปนะคะ

#ทีมมศว

22/11/2022

📢 ปีการศึกษา 1/2565 การบันทึกผลการเรียน สำหรับอาจารย์ผู้สอน

👩‍🏫 อาจารย์ผู้สอน สามารถบันทึกผลการเรียนของนิสิตที่ยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ในระบบและส่งผลการเรียนได้ ✅

🧑‍💻 นิสิต ที่ยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จะไม่เห็นผลการเรียน จนกว่าจะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสมบูรณ์

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จึงขอปรับปฏิทินการศึกษา เพื่...
16/11/2022

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จึงขอปรับปฏิทินการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับวันเวลาการลงทะเบียนเรียน รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์นี้ http://edservices.op.swu.ac.th/calendar

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 02 649 5720

เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/25651. เปิดให้นิสิตเข้ามาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.2. ช่วงวันที่ 21...
16/11/2022

เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2565

1. เปิดให้นิสิตเข้ามาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.
2. ช่วงวันที่ 21 พ.ย. 2565 – 2 ธ.ค. 2565 นิสิตลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะวิชาแกน วิชาเอกของคณะและ รายวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น
3. หากคิดว่า หน่วยกิตไม่พอ ควรเตรียมการ ขอเรียนหน่วยกิตเกินให้เรียบร้อย ได้ตั้งแต่ 15 พ.ย. 2565 – 16 ธค. 2565 นิสิตยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด (รอบที่ 1 ผ่านระบบคำร้อง online)

รายละเอียดเพิ่มเติมจากภาพประกอบ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5720

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เป็นนิสิตทุน หรือ กยศ. ที่จะสำเร็จการศึ...
04/11/2022

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เป็นนิสิตทุน หรือ กยศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ให้นิสิตชำระได้ในช่วงลงทะเบียนเรียน ของภาคเรียนที่ 2/2565 ส่วน กยศ. มหาวิทยาลัยจะโอนคืนให้นิสิตภายหลัง เพื่อให้นิสิตสำเร็จการศึกษาทันตามกำหนดของคณะ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายธรรมรัตน์ ...
31/10/2022

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการนี้คณะนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยนางสาวนิโลบล มีชัย หัวหน้างานรับนิสิตใหม่ เป็นผู้บรรยาย รวมทั้งนางสาวยุภาวดี โคษา หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำคณะและหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจน ดร.ภัทรนันท์ ไวทยะสิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้เกียรติบรรยายแนะนำวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ตลอดการบรรยายนักเรียนได้ตอบคำถามรับรางวัลจากวิทยากร และให้ความสนใจซักถามในหัวข้อที่สำคัญต่อการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นับเป็นความปลื้มปิติอย่างยิ่งแก่คณาจารย์และบุคลากรส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

06/10/2022

เปิดระบบแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564

http://commencement.swu.ac.th/

(เปิดระบบ 6 ตุลาคม เวลา 9.00 น. - 6 พฤศจิกายน 2565 ปิดเวลา 24.00 น.)

#ทีมมศว

06/10/2022

[TCAS 66]

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

TCAS รอบที่ 1
เดิม รับสมัครโดยมหาวิทยาลัย วันที่ 1-14 ธันวาคม 2565
เป็น รับสมัครโดยมหาวิทยาลัย วันที่ 22 พฤศจิกายน -14 ธันวาคม 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ admission.swu.ac.th
#ทีมมศว

กำหนดการรับสมัคร TCAS 66 ประจำปีการศึกษา 2566  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ ระบบรับนิสิตใหม่ https://ad...
04/10/2022

กำหนดการรับสมัคร TCAS 66 ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่
ระบบรับนิสิตใหม่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/ หรือ โทร 02-649-5000 ต่อ 11545,11543,15716, 15665
(ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

นิสิตที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ให้นิสิตติดต่อคณะที่นิสิตสังกัดเพื่อทำเรื่องขอชำระค่าธรรมเนียม...
03/10/2022

นิสิตที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ให้นิสิตติดต่อคณะที่นิสิตสังกัดเพื่อทำเรื่องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า หากเรืองได้รับการอนุมัติแล้ว งานทะเบียนฯ จะติดต่อกลับนิสิตทางโทรศัพท์หรืออีเมล เพื่อแจ้งขั้นตอนการชำระฯ

(มีค่าปรับวันละ 30 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-649-5720

ประกาศรับสมัครนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรสหกิจศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดบริษัทที่ต้องการรับสมัครได้ตามลิงค์...
26/09/2022

ประกาศรับสมัครนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา
สำหรับนิสิตหลักสูตรสหกิจศึกษา
สามารถศึกษารายละเอียดบริษัทที่ต้องการรับสมัครได้ตามลิงค์นี้

http://academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20767

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15674, 12594

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2564 ขอรับใบรับรองปริญญาและใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยื่...
21/09/2022

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2564 ขอรับใบรับรองปริญญาและใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยื่นคำร้องได้ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/WQNDt2ha71ydCohX9

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-258-4196

รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจา...
13/09/2022

รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง ผู้ช่วยอธิการบดี และนายเรืองศักดิ์ เกลี้ยงกมล โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่เป็นเลิศด้านงานทะเบียนและประมวลผล วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการทำงานของบุคลากร ณ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จากนั้นได้ร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะการดำเนินงานด้านการบริการการศึกษา โดยมี รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร. นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา นางสาวจิตราวดี เรืองไพศาล รักษาการหัวหน้างานทะเบียนนิสิตและสถิติ และนางสาวนิโลบล มีชัย หัวหน้างานรับนิสิตใหม่ ร่วมด้วย นางสาววันทนา ผ่องภักต์ และนายจักรพันธ์ รอดกิ่ง บุคลากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมตอบข้อซักถามของคณะศึกษาดูงาน นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพัฒนางานด้านบริการการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

แจ้งปิดบริการระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565We are temporarily closed on 31 Aug to 2 Sep 2022
30/08/2022

แจ้งปิดบริการระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

We are temporarily closed on 31 Aug to 2 Sep 2022

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาและหัวหน้างานทะเบียนนิสิตและสถิติ บรรยายในโครงการ SWU Student Voice For Future ใ...
26/08/2022

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาและหัวหน้างานทะเบียนนิสิตและสถิติ บรรยายในโครงการ SWU Student Voice For Future ให้กับองค์กรนิสิตทุกคณะ เพื่อชี้แจงการให้บริการต่าง ๆ ของส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ณ โรงแรม Holiday Inn วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 - 13.30 น. จัดโครงการโดยส่วนกิจการนิสิต

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าภาคเรียนที่ 1/2565วันที่ 23 สิงหาคม - 30 กันยายน 25651. นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ "...
22/08/2022

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 23 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565

1. นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ "คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า"
อาจารย์ที่ปรึกษา และ คณบดีอนุมัติ ในระบบ
2. นิสิตนำเงินเข้าบัญชี (ค่าเทอม + ค่าปรับ วันละ 30 บาท + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท)
3. กดปุ่ม "ชำระเงิน" ในระบบ Supreme2019
4. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02 649 5000 ต่อ 15662

หากมีปัญหาเรื่องการชำระเงิน (ธนาคารปฏิเสธการชำระเงิน) ระบบจะขึ้นข้อความ " Q24 : ไม่พบข้อมูล เลขบัญชีในระบบ NSIPS"  ให้ตร...
15/08/2022

หากมีปัญหาเรื่องการชำระเงิน (ธนาคารปฏิเสธการชำระเงิน) ระบบจะขึ้นข้อความ " Q24 : ไม่พบข้อมูล เลขบัญชีในระบบ NSIPS" ให้ตรวจสอบเลขบัญชีธนาคารในระบบ Supreme2019 ว่าขึ่นในระบบหรือยัง ถ้าไม่มีให้ดำเนินการสมัครบริการหักยอดเงินอัตโนมัติ และ บันทึกเลขบัญชีในระบบ Supreme2019 ให้เรียบร้อย

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ถึงวันสุดท้ายวั...
15/08/2022

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
ถึงวันสุดท้ายวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึงเวลา 23.00 น.

ก่อนลงทะเบียนฯและชำระเงินฯ ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชี SCB จำนวนเงินค่าเทอม + ค่าธรรมเนียม 10 บาท

นิสิต Login เข้าระบบ Supreme2019 ด้วยบัวศรีไอดี หากมีปัญหาการเข้าระบบติดต่อที่เมล [email protected]

เพิ่ม-ลดรายวิชาและกดปุ่มชำระเงิน หากมีปัญหาเรื่องการชำระเงิน (ธนาคารปฏิเสธการชำระเงิน) ระบบจะขึ้นข้อความ " Q24 : ไม่พบข้อมูล เลขบัญชีในระบบ NSIPS" ให้ตรวจสอบเลขบัญชีธนาคารในระบบ Supreme2019 ว่าขึ่นในระบบหรือยัง ถ้าไม่มีให้ดำเนินการสมัครบริการหักยอดเงินอัตโนมัติ และ บันทึกเลขบัญชีในระบบ Supreme2019 ให้เรียบร้อย

สำหรับการขอใบเสร็จรับเงินออนไลน์ นิสิตสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน เอกสารประกอบการเบิกจะอยู่ในหน้าจอเดียวกับใบเสร็จรับเงินนิสิตสามารถดาวน์โหลดได้เลย

ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา ภาค 1/2565ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับปริญญาตรีว...
05/08/2022

ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา ภาค 1/2565
ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับปริญญาตรี
วันที่ 15-22 สิงหาคม 2565

วันแรกของการลงทะเบียนเรียน วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 9.00 น.
วันสุดท้ายวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ระบบปิดการลงทะเบียนและชำระเงิน สิ้นสุดเวลา 23.00 น.
นิสิตควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชี+ค่าธรรมเนียม 10 บาท และผูกบัญชีธนาคาร SCB ให้เรียบร้อย ก่อนกดชำระเงิน

อย่าลืม กดปุ่ม "ชำระเงิน" และตรวจสอบยอดเงินที่ชำระไปให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด

สมัครยินยอมหักบัญชีและบันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร นิสิตต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ (เอกสารประชาสัมพันธ์)

1. สมัครยินยอมหักบัญชีที่แอพ SCB Easy Net

2. เข้าหน้าแก้ไขประวัตินิสิตที่ SUPREME บันทึกเลขบัญชี

3. หลังจากสมัครประมาณ 3 วันทำการ สามารถใช้บัญชีชำระเงินได้

Photos from GenEd SWU's post
04/08/2022

Photos from GenEd SWU's post

Photos from GenEd SWU's post
04/08/2022

Photos from GenEd SWU's post

ประกาศการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา1/2565 (SUPREME 2019)
02/08/2022

ประกาศการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา1/2565 (SUPREME 2019)

📢ประกาศ
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2565 (SUPREME 2019)
🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻
สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วและยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบจะเปิดให้นิสิต เข้ามาชำระเงินในช่วงการลงทะเบียนเพิ่ม ลด ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2565 โดย
👉1.นิสิต login เข้าระบบลงทะเบียนเรียน SUPREME 2019
👉2.เลือกเมนูผลการลงทะเบียน หรือ กดปุ่ม ลงทะเบียน ที่หน้า Portal ของนิสิต
👉3.กดปุ่ม ชำระเงิน เพื่อยืนยันการชำระเงิน
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‼️หมายเหตุ นิสิตควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชี+ค่าธรรมเนียม 10 บาท และการผูกบัญชีธนาคาร SCB ให้เรียบร้อย ก่อนกดชำระเงิน

18/07/2022

เนื่องจากระบบขัดข้อง
จึงของดให้บริการ
ออกหนังสือรับรอง
ทางการศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวก

ที่อยู่

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพ
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

0 2258 4196

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

Our Story

เวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แจ้งปิดบริการระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

We are temporarily closed on 31 Aug to 2 Sep 2022
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาและหัวหน้างานทะเบียนนิสิตและสถิติ บรรยายในโครงการ SWU Student Voice For Future ให้กับองค์กรนิสิตทุกคณะ เพื่อชี้แจงการให้บริการต่าง ๆ ของส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ณ โรงแรม Holiday Inn วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 - 13.30 น. จัดโครงการโดยส่วนกิจการนิสิต
ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 23 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565

1. นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ "คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า"
อาจารย์ที่ปรึกษา และ คณบดีอนุมัติ ในระบบ
2. นิสิตนำเงินเข้าบัญชี (ค่าเทอม + ค่าปรับ วันละ 30 บาท + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท)
3. กดปุ่ม "ชำระเงิน" ในระบบ Supreme2019
4. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02 649 5000 ต่อ 15662
หากมีปัญหาเรื่องการชำระเงิน (ธนาคารปฏิเสธการชำระเงิน) ระบบจะขึ้นข้อความ " Q24 : ไม่พบข้อมูล เลขบัญชีในระบบ NSIPS" ให้ตรวจสอบเลขบัญชีธนาคารในระบบ Supreme2019 ว่าขึ่นในระบบหรือยัง ถ้าไม่มีให้ดำเนินการสมัครบริการหักยอดเงินอัตโนมัติ และ บันทึกเลขบัญชีในระบบ Supreme2019 ให้เรียบร้อย
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
ถึงวันสุดท้ายวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึงเวลา 23.00 น.

ก่อนลงทะเบียนฯและชำระเงินฯ ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชี SCB จำนวนเงินค่าเทอม + ค่าธรรมเนียม 10 บาท

นิสิต Login เข้าระบบ Supreme2019 ด้วยบัวศรีไอดี หากมีปัญหาการเข้าระบบติดต่อที่เมล [email protected]

เพิ่ม-ลดรายวิชาและกดปุ่มชำระเงิน หากมีปัญหาเรื่องการชำระเงิน (ธนาคารปฏิเสธการชำระเงิน) ระบบจะขึ้นข้อความ " Q24 : ไม่พบข้อมูล เลขบัญชีในระบบ NSIPS" ให้ตรวจสอบเลขบัญชีธนาคารในระบบ Supreme2019 ว่าขึ่นในระบบหรือยัง ถ้าไม่มีให้ดำเนินการสมัครบริการหักยอดเงินอัตโนมัติ และ บันทึกเลขบัญชีในระบบ Supreme2019 ให้เรียบร้อย

สำหรับการขอใบเสร็จรับเงินออนไลน์ นิสิตสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน เอกสารประกอบการเบิกจะอยู่ในหน้าจอเดียวกับใบเสร็จรับเงินนิสิตสามารถดาวน์โหลดได้เลย
ทีมมศว (ไม่จุด) สู่ "สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
เมื่อความคิดเห็น - ข้อร้องเรียน เสียงของเพื่อนนิสิตเรื่อง "วิชาเลือกเสรี"
และปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบ SUPREME.SWU ไม่สูญเปล่า
ได้การรับฟังจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น
.
ปัญหา "วิชาเลือกเสรี" เป็นปัญหาที่ทางนิสิตได้ออกมาเรียกร้อง และแสดงความเห็นต่อถึงทางมหาวิทยาลัย และขาดหลากหลายศาสตร์ หลากหลายแขนง แล้วก็ไม่สามารถตอบสนองความสนใจของนิสิตได้ โดยถ้าเทียบจำนวนนิสิตที่เข้ามา นิสิตบางคนก็ยังไม่มีวิชาเสรีให้ลงกัน รวมถึงวิชาโท ที่แย่งกันทะเบียนไม่ทัน แทบหัวจะปวด จนนิสิตบางคนเสียใจเลยทีเดียว ที่ไม่ได้เรียนตามที่ตนเองต้องการ
.
เนื้อหาในข้อความที่ ทีมมศว (ไม่มีจุด) กล่าวถึง เป็นภาพรวมที่เพื่อนนิสิตได้บ่น ๆ และเรียกร้องไปถึงมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 2 ปี (2562 - 2564)
.
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ออกมารับฟังเสียงนิสิตมากขึ้น ทางเพจขอยกตัวอย่างในเรื่องราวดังนี้
.
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ส่วนกิจการนิสิต สภานิสิต และองค์การนิสิต ได้ร่วมประชุมเพื่อพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนา module รายวิชาเลือกเสรี และปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบ Supreme
.
ผลสรุปจากการประชุมในวาระนั้น ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้ปรับปรุงพัฒนา ในวิชาเลือกเสรี (เดิม) 40 - 44 วิชา ของภาคเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด ได้มีการปรับปรุงเป็น วิชาเลือกเสรี (ใหม่) 175 ชุดวิชา มีหลากหลายศาสตร์ หลายแขนงมากขึ้น วิชาใหม่ ๆ ที่น่าเรียนมากขึ้น
.
รวมถึงปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่มหมวดหมู่ "ในรายวิชาเลือกเสรี" มีการอัปเดตอื่น ๆ ในเว็บไซต์ SUPREME.SWU
.
ประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564 (พิชฌ์นิพัทธ์ วิชัยโน) ได้ฝากข้อความผ่านทางทีมมศว (ไม่มีจุด) ผ่านบัญชีผู้ใช้ Instagram สภานิสิต () โดยมีข้อความดังนี้

"ขอบคุณแทนน้องด้วยค่ะ ฝากร่วมกันช่วยเหลือนิสิตของเราต่อไปนะคะ ขอบคุณประเด็นต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาและความช่วยเหลือจากทางทีมมศว ไม่มีจุด ที่มีข้อมูลต่าง ๆ ให้สภานิสิตได้ทำงานกันได้ ในปี 65 - 66 สิ่งที่เราสะท้อนกันมาทั้งวิชาเสรี การปรับปรุงข้อปัญหามากมายจะได้เห็นผลเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น ขอบคุณแอดมินจากใจจริงค่ะ (เบิร์ด)"
.
สรุป "เสียงชาวมศว" มีคุณค่า เรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังได้การรับฟังและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ทอดทิ้งนิสิตอีกต่อไป ถึงแม้บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาพอสมควร ถ้าทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย ประสานและดำเนินไปด้วยความแตกต่างของผู้คนที่หลากหลาย
.
มศว จะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของหลายคนอย่างแน่นอน
━━━━━━━━━━━━━━━━━
ข้อมูล/ข่าว : สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
https://bit.ly/3xQkgv4
https://supreme.swu.ac.th/portal/index.php
https://edsevices.op.swu.ac.th

#ทีมมศว #สภานิสิตมศว #วิชาเสรีมศว #เสรีมศว
[ช่องทางการติดต่อสำหรับนิสิตใหม่]

📣 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 ส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานในระบบ Work From Home นิสิตสามารถติดต่อขอรับบริการและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องของส่วนงานได้ดังนี้

👨‍🎓 งานด้านเอกสารทางการศึกษา และงานรับนิสิตใหม่
Facebook : ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
‼ สอบถามงานรับนิสิตใหม่ โทร. 084-230-2618 | 084-982-0062 | 084-058-3321 | 084-017-0676 และ 091-737-7216

💸 การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ.
Facebook : กองทุนกู้ยืม มศว
[email protected] :

👯 กิจกรรมและงานสวัสดิการนิสิต
Facebook : ส่วนกิจการนิสิต มศว

🏢 หอพักนิสิต (หอใน มศว องครักษ์)
Facebook : Dorm Swu

หรือติดต่อมหาวิทยาลัยได้ที่เบอร์ 02 649 5000

#ทีมมศว
[ช่องทางการติดต่อสำหรับนิสิตใหม่]

📣 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 ส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานในระบบ Work From Home นิสิตสามารถติดต่อขอรับบริการและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องของส่วนงานได้ดังนี้

👨‍🎓 งานด้านเอกสารทางการศึกษา และงานรับนิสิตใหม่
Facebook : ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
‼ สอบถามงานรับนิสิตใหม่ โทร. 084-230-2618 | 084-982-0062 | 084-058-3321 | 084-017-0676 และ 091-737-7216

💸 การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ.
Facebook : กองทุนกู้ยืม มศว
[email protected] :

👯 กิจกรรมและงานสวัสดิการนิสิต
Facebook : ส่วนกิจการนิสิต มศว

🏢 หอพักนิสิต (หอใน มศว องครักษ์)
Facebook : Dorm Swu

หรือติดต่อมหาวิทยาลัยได้ที่เบอร์ 02 649 5000

#ทีมมศว
[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา].

📣งานทะเบียนนิสิตและสถิติตเพิ่มการบริการนิสิต กรณีพิเศษ การทำบัตรนิสิตใหม่ และ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 กรณีบัญชีธนาคารใช้ไม่ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : Educational Service Division: SWU

#ทีมมศว #บัตรนิสิต
-------------------------------------------------
ziplink : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6297214736971015&id=291395917552957
[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

ประกาศการยกเว้นค่าปรับและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดขงไวรัสโคโรน่า (Covid-19) มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าภายหลังกำหนด ของภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 18 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook : Educational Service Division: SWU

#ทีมมศว #จ่ายค่าเทอม
-------------------------------------------------------
ziplink : https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5987999257892566&id=291395917552957
Repost-Alert‼

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

กำหนดแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
นิสิตแจ้งจบในระบบ https://supreme.swu.ac.th
ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร กิจกรรม การเงิน
แนบไฟล์รูปในระบบ (ไม่ต้องส่งรูปถ่ายที่เป็นกระดาษ)
พิมพ์ใบแจ้งจบส่งทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเอง ที่คณะ หรือ
ที่งานทะเบียนฯ ส่งได้ทั้งประสานมิตรและองครักษ์

ที่อยู่ งานทะเบียนนิสิตและสถิติ
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 (แจ้งจบ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม facebook : Educational Service Division: SWU
-----------------------------------
ziplink : https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5681245218567973&id=291395917552957
💕🔥โปรโมชั่นยังไม่หมดน้าาาค่าาาา🔥💕
📌🌈ลูกค้าท่านใดสั่งของภายใน 25 ก.พ. 64
📌📌📌📌📌จะได้รับของเเถมพรีเมี่ยมทุกท่านเลยค่าาา💕
SWU SHOP
Educational Service Division: SWU
SWU
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || Srinakharinwirot University || มศว || SWU
SwuM
SWU Cute Boy
Srinakharinwirot University | SWU | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มศว
SWU Open house
CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว - SWU Sa Kaeo, Bodhivijjalaya College
SWU cute Dog
SMO PE SWU
Dent SWU First Step
ส่วนกิจการนิสิต มศว
พี่ มศว พาน้องสอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
มศว ประสานมิตร
มศว องครักษ์ จ.นครนายก
จิตเวช มศว
ชมรมว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
มศว.ประสานมิตร
คณะเภสัชศาสตร์ มศว
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
[การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2563 ภายหลังกำหนด - ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

📣 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงได้ "ยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา" ภายหลังกำหนดของภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 18 พฤษภาคม 2564 โดยให้นิสิตยื่นคำร้องผ่านระบบ supreme

📌 โดยกดยื่นคำร้องออนไลน์ >> คำร้องชำระเงินทะเบียนล่าช้า (ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
Facebook : Educational Service Division: SWU
หรือโทร. 02-258-4196 / 02-649-5000 ต่อ 15614 หรือ 15662

#ทีมมศว #ค่าเทอมมศว

---------------------------------------------------------
zip link : https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5776973405661820&id=291395917552957
🙏🏻ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ swucarryforyou ค่าาาา🌈💕
📌ส่งตรงถึงมือ รับรองโดย swushop
SWU SHOP
SWU
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || Srinakharinwirot University || มศว || SWU
SWU Open house
Educational Service Division: SWU
SwuM
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว - SWU Sa Kaeo, Bodhivijjalaya College
ส่วนกิจการนิสิต มศว
พี่ มศว พาน้องสอบ
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
วิศวฯ มศว
🔴⚪️ มาแล้วจ้า! สุดปัง ปัง ปังปะรังปังปี้ ⚪️🔴

💰ราคาอย่างละ 250 บาท
*ไซส์ 3XL ขึ้นไป 270 บาท
💌📌📌สนใจสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ได้
ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คนี้ ❤️SWU carry for you❤️
หรือผ่านทางอินสตาเเกรม 🤍swucarryforyou 🤍

📩สนใจสอบถาม หรือสั่งซื้อทักเเชทเข้ามาหาเเอดมินได้เล้ยยย

SWU SHOP
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || Srinakharinwirot University || มศว || SWU
Educational Service Division: SWU
SWU Cute Boy
CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)
Dorm Swu
SMO PE SWU
SWU cute Dog
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

คณะสังคมศาสตร์ มศว Department of Physics - Srinakharinwirot University สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาว India in Thailand (Embassy of India, Bangkok) องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรี CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว) GRAD FOFA : SWU การท่องเที่ยวญี่ปุ่น - Visit Japan Leelawadee Holiday Polish Investment & Trade Agency - PAIH Thailand แผนกมีเดียแอนด์คอมพิวเตอร์ บ่าวท้าว-Eating KOCCA Thailand จราจรกลาง ด่วนอโศก สน.ทางด่ว TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง