ส่วนส่งเสริมและบริการการศึ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ 9.00- 16.00น. (สำหรับในช่วงเดือนตุลาคม 2564)
*ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์*

**เนื่องจากตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และสอดคล้องกับคำสั่งทางราชการ ในช่วงนี้จึงขอให้บริการตามวันเวลาดังกล่าว**

เปิดเหมือนปกติ

ปฏิทินการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565สำหรับรายละเอียดการรับสมัครต่างๆของ TCAS65 จะประกาศให้ท...
05/10/2021

ปฏิทินการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

สำหรับรายละเอียดการรับสมัครต่างๆของ TCAS65 จะประกาศให้ทราบ เร็วๆ นี้ ทาง https://admission.swu.ac.th/

ปฏิทินการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

สำหรับรายละเอียดการรับสมัครต่างๆของ TCAS65 จะประกาศให้ทราบ เร็วๆ นี้ ทาง https://admission.swu.ac.th/

01/10/2021

นิสิตที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564
เพื่อให้ได้รับส่วนลด ตามสิทธิ์
ตามนโยบายรัฐ

โปรดดำเนินการชำระเงินในระบบ
ในระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม 2564
โดยไม่ต้องยื่นคำร้องชำระล่าช้า
*กรณียังไม่ได้กดยืนยันสิทธิรับส่วนลด ให้ดำเนินการกดยืนยันให้เรียบร้อยก่อนชำระเงิน

**
หากชำระหลังกำหนดดังกล่าว
นิสิตจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%
#ทีมมศว

Photos from PRswu's post
30/09/2021

Photos from PRswu's post

16/09/2021

การขอรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา

🔻นิสิตที่มีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายของผู้ปกครอง
🔻(สำหรับนิสิตที่ยังไม่เคยขอรับใบเสร็จรับเงิน)

🔻โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่
https://forms.gle/gxNxBKeZbNEfiocy9

🔻มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม

🔻โดยนิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ทาง
https://supreme.swu.ac.th/portal/reqreceipt.php

เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
#ทีมมศว

13/09/2021

เนื่องจากมีการปรับปรุงสถานที่ของส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จึงขอแจ้งสถานที่ติดต่อดังนี้
ชั้น 6 อาคารนวัตกรรม: ศาตราจารย์ ดร.สาโรชบัวศรี

สำหรับนิสิตที่ติดต่อขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ติดต่อได้ที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) เข้าประตูกลางอาคาร

นิสิตรหัส 64 ที่ทำบัตรนิสิตใหม่ไม่ได้เนื่องจากชื่อไม่ตรง ให้ตรวจสอบรายชื่อ รอบที่ 3 ในเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมและบริการการศึ...
13/09/2021

นิสิตรหัส 64 ที่ทำบัตรนิสิตใหม่ไม่ได้เนื่องจากชื่อไม่ตรง ให้ตรวจสอบรายชื่อ รอบที่ 3 ในเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20500 และเข้าไปดำเนินการใน app SCB EASY ในวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564 ถ้าไม่มีรายชื่อในรอบนี้ให้รอในรอบถัดไป

นิสิตรหัส 64 ที่ทำบัตรนิสิตใหม่ไม่ได้เนื่องจากชื่อไม่ตรง ให้ตรวจสอบรายชื่อ รอบที่ 3 ในเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20500 และเข้าไปดำเนินการใน app SCB EASY ในวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564 ถ้าไม่มีรายชื่อในรอบนี้ให้รอในรอบถัดไป

09/09/2021

ประชาสัมพันธ์
นิสิต ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2564 มาแล้วก่อนวันที่ 5 กันยายน 2564
และได้ดำเนินการยืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระบบ SUPREME เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยจะเริ่มดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 ตามสิทธิ์ที่ได้รับ
ตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์ที่ได้ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของนิสิต

* ขอให้นิสิตดำเนินการผูกระบบพร้อมเพย์โดย หมายเลขบัตรประชาชน เข้ากับบัญชีที่นิสิตได้แจ้งไว้ผ่านระบบ ให้แล้วเสร็จภายใน 12 กันยายน 2564

**ทั้งนี้ หากนิสิต ได้เคยทำการผูกระบบพร้อมเพย์ หมายเลขบัตรประชาชน กับบัญชีธนาคารอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในระบบ SUPREME

นิสิตจะได้รับเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารดังกล่าว ในช่วงเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ

* ข้อควรระวัง โปรดตรวจสอบว่าได้ดำเนินการผูกระบบพร้อมเพย์ กับหมายเลขบัตรประชาชน ไม่ใช่การผูกผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

** การผูกระบบพร้อมเพย์ หมายเลขบัตรประชาชน กับบัญชีธนาคาร สามารถดำเนินการผ่าน แอพริเคชั่น ของธนาคารต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
โปรดศึกษาขั้นตอนผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละธนาคาร

ตัวอย่าง ธนาคารไทยพาณิชย์
https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/promptpay-regis.html

#ทีมมศว

Photos from PRswu's post
25/08/2021

Photos from PRswu's post

นิสิตรหัส 64 ตรวจสอบรายชื่อทำบัตรประจำตัวนิสิต รอบที่ 2  รวมถึงนิสิตรอบที่ 1 ที่ตัวสะกดชื่อภาษาอังกฤษไม่ตรงให้เข้าในแอป ...
24/08/2021

นิสิตรหัส 64 ตรวจสอบรายชื่อทำบัตรประจำตัวนิสิต รอบที่ 2 รวมถึงนิสิตรอบที่ 1 ที่ตัวสะกดชื่อภาษาอังกฤษไม่ตรงให้เข้าในแอป SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564
http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20500

นิสิตรหัส 64 ตรวจสอบรายชื่อทำบัตรประจำตัวนิสิต รอบที่ 2 รวมถึงนิสิตรอบที่ 1 ที่ตัวสะกดชื่อภาษาอังกฤษไม่ตรงให้เข้าในแอป SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564
http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20500

22/08/2021

ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดระบบให้ลงทะเบียนการรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนตามนโยบายรัฐ

🔻นิสิต รหัส 64 (ระดับปริญญาตรี) ที่รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/64 แล้ว
เตรียมสำเนา/รูปภาพ หน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สำเนาหน้าบัญชีธนาคารอื่นที่เป็นชื่อนิสิต เท่านั้น
(กรณีธนาคารอื่นนอกจากธ.ไทยพาณิชย์เสียค่าโอน 8 บาทตามเงื่อนไขธนาคาร)
เพื่อใช้สำหรับรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนตามนโยบายรัฐ

🔻นิสิต รหัส 63 ลงไป (ระดับปริญญาตรี ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/64 แล้ว) ตรวจสอบเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ได้ที่ระบบ SUPREME2019 หน้าจอประวัตินิสิต หากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว มากกว่า 6 เดือน
*โปรดติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์

🔻นิสิต รหัส 64 (ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา) ที่ยังไม่รายงานตัวและผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้รีบดำเนินการรายงานตัวและชำระค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 1,700 บาท ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 หากไม่รายงานตัวจะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อขอรับสิทธิ์ส่วนลดตามนโยบายรัฐได้

🔻โดยมหาวิทยาลัยเปิดระบบให้นิสิตทุกคน ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนตามนโยบายรัฐ ภาค 1/2564 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564 (ตั้งแต่ 9.00 - เป็นต้นไป)
#ทีมมศว

19/08/2021
ช่องทางติดต่องานทะเบียนนิสิตและสถิติ  โทร. 02-649-5000 สายใน 15662, 15614
17/08/2021

ช่องทางติดต่องานทะเบียนนิสิตและสถิติ โทร. 02-649-5000 สายใน 15662, 15614

ช่องทางติดต่องานทะเบียนนิสิตและสถิติ โทร. 02-649-5000 สายใน 15662, 15614

**ประกาศ การขอบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 64 เท่านั้น**ขอให้นิสิตรหัส 64 ทุกคน เข้าไปอ่านรายละเอียดขั้นตอนการออกบั...
03/08/2021

**ประกาศ การขอบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 64 เท่านั้น**

ขอให้นิสิตรหัส 64 ทุกคน เข้าไปอ่านรายละเอียดขั้นตอนการออกบัตรเดบิตประจำตัวนิสิต ที่ http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20500

**หากนิสิตทำเรื่องขอบัตรไม่ได้ เข้าไปดูถาม-ตอบ ปัญหา ที่ http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20507

☎️☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 064 620 3119 (วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.)

**ประกาศ การขอบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 64 เท่านั้น**

ขอให้นิสิตรหัส 64 ทุกคน เข้าไปอ่านรายละเอียดขั้นตอนการออกบัตรเดบิตประจำตัวนิสิต ที่ http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20500

**หากนิสิตทำเรื่องขอบัตรไม่ได้ เข้าไปดูถาม-ตอบ ปัญหา ที่ http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20507

☎️☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 064 620 3119 (วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.)

22/07/2021

[ แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564]

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  นิสิตปัจจุบันหรือศิษย์เก่า สามารถขอเอกสารทางการศึกษา โดยสแกน QR Code https://forms.gle/jo...
20/07/2021

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา นิสิตปัจจุบันหรือศิษย์เก่า สามารถขอเอกสารทางการศึกษา โดยสแกน QR Code https://forms.gle/jo3NjMzmoHJw8nzd8
หรือ มาติดต่อที่
มศว ประสานมิตร งานทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (เข้าตรงประตูกลาง)
มศว องครักษ์ งานทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา นิสิตปัจจุบันหรือศิษย์เก่า สามารถขอเอกสารทางการศึกษา โดยสแกน QR Code https://forms.gle/jo3NjMzmoHJw8nzd8
หรือ มาติดต่อที่
มศว ประสานมิตร งานทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (เข้าตรงประตูกลาง)
มศว องครักษ์ งานทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

การติดต่องานทะเบียนนิสิตและสถิติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สามารถแจ้งปัญหา ขอคำปรึกษา ติดตามเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนนิส...
17/07/2021

การติดต่องานทะเบียนนิสิตและสถิติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สามารถแจ้งปัญหา ขอคำปรึกษา ติดตามเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตฯ โดยสแกน QR Code หรือ https://forms.gle/L1GCybqQTkGxeoiC8 ค่ะ

การติดต่องานทะเบียนนิสิตและสถิติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สามารถแจ้งปัญหา ขอคำปรึกษา ติดตามเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตฯ โดยสแกน QR Code หรือ https://forms.gle/L1GCybqQTkGxeoiC8 ค่ะ

Photos from PRswu's post
11/07/2021

Photos from PRswu's post

การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี Tcas 1, 3 ปีการศึกษา 2564 ที่ชำระเงินเต็มจำนวน ให้กรอก...
07/07/2021

การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี Tcas 1, 3 ปีการศึกษา 2564 ที่ชำระเงินเต็มจำนวน ให้กรอกข้อมูลผ่าน Google forms : https://forms.gle/xnSsjtAV7kxJGuBj6 หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี Tcas 1, 3 ปีการศึกษา 2564 ที่ชำระเงินเต็มจำนวน ให้กรอกข้อมูลผ่าน Google forms : https://forms.gle/xnSsjtAV7kxJGuBj6 หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

สำหรับนิสิตรหัส 64 ระดับปริญญาตรี ขยายเวลาอัพโหลดเอกสารรายงานตัว (ไฟล์รูปถ่าย และไฟล์เอกสารส่วนตัว ถึง 30 กรกฎาคม 2564 ท...
07/07/2021

สำหรับนิสิตรหัส 64 ระดับปริญญาตรี ขยายเวลาอัพโหลดเอกสารรายงานตัว (ไฟล์รูปถ่าย และไฟล์เอกสารส่วนตัว ถึง 30 กรกฎาคม 2564 ที่เว็บ https://istart.swu.ac.th

สำหรับนิสิตรหัส 64 ระดับปริญญาตรี ขยายเวลาอัพโหลดเอกสารรายงานตัว (ไฟล์รูปถ่าย และไฟล์เอกสารส่วนตัว ถึง 30 กรกฎาคม 2564 ที่เว็บ https://istart.swu.ac.th

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS 3-4/กสพท ปีการศึกษา 2564 ให้รายงานตัวที่ http://istart.swu.ac.th และนำแบบฟอ...
17/06/2021

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS 3-4/กสพท ปีการศึกษา 2564 ให้รายงานตัวที่ http://istart.swu.ac.th และนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือชำระเงินผ่าน SCB Easy Net ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2564 หากนิสิตจะขอผ่อนผันการรายงานตัว นิสิตดำเนินการสแกน QR Code ที่ภาพ โปรดอ่านคำแนะนำการผ่อนผันก่อนกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่ง

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS 2 ปีการศึกษา 2564 นิสิตที่มีสิทธิ์รายงานตัว ให้รายงานตัวที่ http://istart.s...
14/05/2021

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS 2 ปีการศึกษา 2564 นิสิตที่มีสิทธิ์รายงานตัว ให้รายงานตัวที่ http://istart.swu.ac.th และนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือชำระเงินผ่าน SCB Easy Net ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564 หากนิสิตจะขอผ่อนผันการรายงานตัว นิสิตดำเนินการตามลิ้งค์ https://forms.gle/qapvQJTecMajdzYz9 หรือสแกน qr code ที่ภาพ โปรดอ่านคำแนะนำการผ่อนผันก่อนกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่ง

*หากนิสิตไม่รายงานตัวและชำระเงินตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
**ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ถูกต้องก่อนกดบันทึก

งานทะเบียนนิสิตและสถิติตเพิ่มการบริการนิสิต กรณีพิเศษ การทำบัตรนิสิตใหม่ และ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2...
05/05/2021

งานทะเบียนนิสิตและสถิติตเพิ่มการบริการนิสิต กรณีพิเศษ การทำบัตรนิสิตใหม่ และ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 กรณีบัญชีธนาคารใช้ไม่ได้

งานทะเบียนนิสิตและสถิติตเพิ่มการบริการนิสิต กรณีพิเศษ การทำบัตรนิสิตใหม่ และ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 กรณีบัญชีธนาคารใช้ไม่ได้

22/04/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต - TCAS1สำหรับนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี-ผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ให้ดำเนิน...
08/03/2021

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต - TCAS1
สำหรับนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี-ผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ให้ดำเนินการดังนี้

***สำหรับใบ ปพ.1 นิสิตที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ไม่ต้องอัพโหลดในระยะที่ 1 ให้อัพโหลดใบ ปพ.1 ฉบับที่มีวันจบในระยะที่ 2 ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต - TCAS1
สำหรับนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี-ผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ให้ดำเนินการดังนี้

***สำหรับใบ ปพ.1 นิสิตที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ไม่ต้องอัพโหลดในระยะที่ 1 ให้อัพโหลดใบ ปพ.1 ฉบับที่มีวันจบในระยะที่ 2 ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

ประกาศการยกเว้นค่าปรับและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
04/03/2021

ประกาศการยกเว้นค่าปรับและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) รหัส 59 ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นิสิตเข้าบันทึกข้อมูลสถานศึกษาที่ป...
02/03/2021

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) รหัส 59 ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นิสิตเข้าบันทึกข้อมูลสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน ใน Google Form https://forms.gle/yHkN3BqorNfJWrqbA

ตั้งแต่วันที่ 2 - 14 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยฯ จะได้บันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ส่งคุรุสภาต่อไป

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) รหัส 59 ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นิสิตเข้าบันทึกข้อมูลสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน ใน Google Form https://forms.gle/yHkN3BqorNfJWrqbA

ตั้งแต่วันที่ 2 - 14 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยฯ จะได้บันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ส่งคุรุสภาต่อไป

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ขอรับใบรับรองปริญญา และใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) สามารถขอได้ทั้งประสานมิต...
15/02/2021

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ขอรับใบรับรองปริญญา และใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) สามารถขอได้ทั้งประสานมิตรหรือองครักษ์

สามารถรอรับได้เลย
กรณีให้ผู้อื่นมาขอแทน ต้องมีใบมอบฉันทะ กระดาษหรือ กรอกข้อมูลใน https://forms.gle/tXki5CZD7cSX8NWB6

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ขอรับใบรับรองปริญญา และใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) สามารถขอได้ทั้งประสานมิตรหรือองครักษ์

สามารถรอรับได้เลย
กรณีให้ผู้อื่นมาขอแทน ต้องมีใบมอบฉันทะ กระดาษหรือ กรอกข้อมูลใน https://forms.gle/tXki5CZD7cSX8NWB6

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

รายชื่อนิสิตที่มหาวิทยาลัยโอนเงินส่วนลด 10 % ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ได้ เนื่องจากบัญชีมีปํญหา ให้นิสิตส่งสำเนาหน้าบัญชีธ...
09/02/2021

รายชื่อนิสิตที่มหาวิทยาลัยโอนเงินส่วนลด 10 % ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ได้ เนื่องจากบัญชีมีปํญหา ให้นิสิตส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ที่เป็นชื่อนิสิตส่งทาง e-mail ที่ [email protected]

นิสิตรหัส 60 และ 61 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าศึกษา หรือ ระหว่างบันทึกระบบมีปัญหา ให้ติดต่อส่วน...
01/02/2021

นิสิตรหัส 60 และ 61 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าศึกษา หรือ ระหว่างบันทึกระบบมีปัญหา ให้ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ภายในวันที่ 5 ก.พ. 2564

PRswu
20/01/2021

PRswu

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( COVID 19)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายหลังกำหนด (จ่ายค่าเทอมล่าช้า) ของภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2563

โดยให้สามารถชำระได้ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 18 พฤษภาคม 2564 โดยไม่มีค่าปรับ

โดยนิสิตต้องกดยื่นคำร้องชำระเงินล่าช้า ในระบบ Supreme เพื่อให้ทางอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะ/วิทยาลัย อนุมัติในระบบ
แล้วนิสิตจึงชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยชำระเงินผ่านระบบหักบัญชีไทยพานิชย์

หากไม่มีบัญชีไทยพานิชย์
จะต้องซื้อแคชเชียร์เช็คนำมาจ่ายที่มหาวิทยาลัย

(ระบบเปิดถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 )

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
02-649-5000 ต่อ 15614 , 15662

#ทีมมศว

รายชื่อนิสิตรหัส 63 (TCAS1-2) ที่ไม่มีเลขบัญชีธนาคาร ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถโอนเงินคืนให้ได้ ขอให้นิสิตส่งหน้าบัญชีธนา...
19/01/2021

รายชื่อนิสิตรหัส 63 (TCAS1-2) ที่ไม่มีเลขบัญชีธนาคาร ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถโอนเงินคืนให้ได้

ขอให้นิสิตส่งหน้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ (SCB) ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา หรือ ส่งทาง e-mail: [email protected]

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมภายหลังกำหนด ภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากมีการยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 18 พฤษภาคม ...
19/01/2021

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมภายหลังกำหนด ภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากมีการยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 18 พฤษภาคม 2564

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 https://supreme.swu.ac.th/
18/01/2021

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
https://supreme.swu.ac.th/

11/01/2021

นิสิตสามารถชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในระบบ Supreme ได้แล้ว

ที่อยู่

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
Bangkok
10110

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการนิสิตเกี่ยวกับการขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา Transcript สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร ให้คำปรึกษานิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน

เบอร์โทรศัพท์

0 2258 4196

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

Our Story

เวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี62 นะคะ
[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา] ประกาศ...... เวลาเปิดทำการช่วงปิดภาคการศึกษา (ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561) ประสานมิตร วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. องครักษ์ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี
สวัสดีครับผมมีปัญหาอยากสอบถามครับ ทำยังไงถึงจะได้เรียนวิชาโทหรือวิชาเสรีที่เราอยากเรียนจริงๆครับ
[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาธุรกิจเทคโนโลยี #FIBO #KMUTT #เรียนดีมีทุน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนมากกว่า 10 ทุน !! – ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.โท 400,000 บาท – ทุนหลักสูตร ทุนละ 100,000 – 208,000 บาท – ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ก.ค.2560 http://admission.kmutt.ac.th/ ติดต่อฝ่ายการศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Tel. 02-470-9716 E-Mail : [email protected] FACEBOOK : https://www.facebook.com/tepfibo WEBSITE : http://www.tep.fibo.kmutt.ac.th/ #FIBO #KMUTT #TEP #ทุนการศึกษา #ธุรกิจเทคโนโลยี #เรียนต่อ #เรียนต่อปโท #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #robot #AI