กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหาร

กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหาร กองเรือเล็ก ขส.ทร. เพื่อประชาชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ในหน่วยงาน กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 23 ก.ย.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอบ...
24/09/2021

วันที่ 23 ก.ย.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอบให้ กรล.ขส.ทร. แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงบริเวณหน้า กรล.ขส.ทร. เวลา 1600

วันที่ 16 ก.ย.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอบ...
16/09/2021

วันที่ 16 ก.ย.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอบให้ กรล.ขส.ทร. แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงบริเวณด้านหน้าและด้านหลัง กรล.ขส.ทร. เวลา 1500

วันที่ 10 ก.ย.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอบ...
10/09/2021

วันที่ 10 ก.ย.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอบให้ กรล.ขส.ทร. แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงบริเวณหน้า กรล.ขส.ทร. เวลา 1700

วันที่ 7 ก.ย.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอบให้ กรล....
07/09/2021

วันที่ 7 ก.ย.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอบให้ กรล.ขส.ทร. แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยแจกจ่ายให้กับชุมชนสันติคามสงเคราะห์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้า กรล.ขส.ทร. เวลา 1530

วันที่ 6 ก.ย.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาลทราย ฯลฯ ม...
06/09/2021

วันที่ 6 ก.ย.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาลทราย ฯลฯ มอบให้ กรล.ขส.ทร. แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยแจกจ่ายให้กับชุมชนวัดดุสิดาราม ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลัง กรล.ขส.ทร. เวลา 1700

วันที่ 30 ส.ค.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอ...
30/08/2021

วันที่ 30 ส.ค.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอบให้ กองเรือเล็ก ขส.ทร. แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 บริเวณประตูด้านหลัง กองเรือเล็ก ขส.ทร. ติดกับชุมชนวัดดุสิดาราม ฯ
ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณหน้า กองเรือเล็ก ขส.ทร. ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 สิงหาคม 2564 ขอบคุณครับ...

วันที่ 26 ส.ค.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอ...
26/08/2021

วันที่ 26 ส.ค.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอบให้ กองเรือเล็ก ขส.ทร. แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดย น.อ.เนตร อินพักทัน รอง ผอ.กองเรือเล็ก ขส.ทร. และคณะนำใส่ตู้ปันสุข กองเรือเล็ก ขส.ทร.
คนที่ไปรับขอให้เป็นคนที่ลำบากจริง ๆ และเอาไปแต่พอเพียงเท่าที่พอทาน หรือใครจะร่วมบริจาค ก็สามารถนำอาหารไปใส่เพิ่มเติมได้ ช่วย ๆ กันไป ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณหน้า กองเรือเล็ก ขส.ทร. ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 สิงหาคม 2564 ขอบคุณครับ...

วันที่ 25 ส.ค.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอ...
25/08/2021

วันที่ 25 ส.ค.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอบให้ กองเรือเล็ก ขส.ทร. แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยแบ่งแจกจ่ายใส่ตู้ปันสุข กรล.ขส.ทร. เวลา 1130 และ 1530
คนที่ไปรับขอให้เป็นคนที่ลำบากจริง ๆ และเอาไปแต่พอเพียงเท่าที่พอทาน หรือใครจะร่วมบริจาค ก็สามารถนำอาหารไปใส่เพิ่มเติมได้ ช่วย ๆ กันไป ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณหน้า กองเรือเล็ก ขส.ทร. ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 สิงหาคม 2564 ขอบคุณครับ...

วันที่ 24 ส.ค.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอ...
24/08/2021

วันที่ 24 ส.ค.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มอบให้ กองเรือเล็ก ขส.ทร. แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยแบ่งแจกจ่ายใส่ตู้ปันสุข กรล.ขส.ทร. เวลา 1130 และ 1530
คนที่ไปรับขอให้เป็นคนที่ลำบากจริง ๆ และเอาไปแต่พอเพียงเท่าที่พอทาน หรือใครจะร่วมบริจาค ก็สามารถนำอาหารไปใส่เพิ่มเติมได้ ช่วย ๆ กันไป ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณหน้า กองเรือเล็ก ขส.ทร. ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 สิงหาคม 2564 ขอบคุณครับ...

กองทัพเรือ เพื่อประชาเทิดราชัน รอยยิ้มของผู้รับคือความสุขของผู้ให้เสมอ - หนังสือพิมพ์ข
22/08/2021
กองทัพเรือ เพื่อประชาเทิดราชัน รอยยิ้มของผู้รับคือความสุขของผู้ให้เสมอ - หนังสือพิมพ์ข

กองทัพเรือ เพื่อประชาเทิดราชัน รอยยิ้มของผู้รับคือความสุขของผู้ให้เสมอ - หนังสือพิมพ์ข

กรมการขนส่งทหาร...

วันที่ 20 ส.ค.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ มอบให้...
20/08/2021

วันที่ 20 ส.ค.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ มอบให้ กรล.ขส.ทร. แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยแบ่งแจกจ่ายใส่ตู้ปันสุข กรล.ขส.ทร. เวลา 1130 และ 1530 คนที่ไปรับขอให้เป็นคนที่ลำบากจริง ๆ และเอาแต่พอเพียงเท่าที่พอทาน ใครที่ตกงานจากโควิด สามารถไปรับอาหารได้ หรือ ใครจะร่วมบริจาค ก็สามารถนำอาหารไปใส่เพิ่มเติมได้ช่วย ๆ กันไป ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณหน้า กองเรือเล็ก ขส.ทร. ตั้งแต่วันที่ 4-31 สิงหาคม 2564 ขอบคุณครับ...

วันที่ 19 ส.ค.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ จำนวน ...
19/08/2021

วันที่ 19 ส.ค.64 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ จำนวน 50 ชุด มอบให้ กองเรือเล็ก ขส.ทร. แจกจ่ายให้กับประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยแบ่งแจกจ่ายใส่ตู้ปันสุข กองเรือเล็ก ขส.ทร. เวลา 1130 และเวลา 1530

วันที่ 17 ส.ค.64 เวลา 1130 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป ...
17/08/2021

วันที่ 17 ส.ค.64 เวลา 1130 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ จำนวน 50 ชุด มอบให้ กรล.ขส.ทร. แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยแบ่งแจกจ่ายใส่ตู้ปันสุข 2 รอบ เวลา 1130 และ 1530

#กองทัพเรือ เพื่อประชา เทิดราชัน#รอยยิ้มของผู้รับคือความสุขของผู้ให้เสมอ      กรมการขนส่งทหารเรือ ยังคงนำสิ่งของข้า...
16/08/2021

#กองทัพเรือ เพื่อประชา เทิดราชัน
#รอยยิ้มของผู้รับคือความสุขของผู้ให้เสมอ
กรมการขนส่งทหารเรือ ยังคงนำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเติมตู้ปันสุข ของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง ณ ตู้ด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ ตู้บริเวณด้านหน้าปั๊ม ปตท. ถนนพรานนก-กาญจนาภิเษก และตู้หน้ากองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
วันนี้ พลเรือตรีสาธิต นาคสังข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาโท ฐากูร ธัญญากรณ์ นายทหารงบประมาณ แผนกงบประมาณ กองแผน กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ เป็นผู้แทน
ในการมอบอาหารกล่อง จำนวน ๒๐๐ กล่อง และข้าวสาร อาหารแห้ง (มาม่า ปลากระป๋อง ไข่ไก่) จำนวน ๑๕๐ ชุดเติมใส่ตู้ปันสุขกองทัพเรือ ตู้ด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ ตู้บริเวณด้านหน้าปั๊ม ปตท.
ถนนพรานนก-กาญจนาภิเษก และตู้หน้ากองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เพื่อส่งมอบต่อให้กับพี่น้องประชาชน ที่อยู่บริเวณรอบๆ กองทัพเรือตลอดจนประชาชนที่ทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมาได้แวะรับของ ที่จุดบริการประชาชน ที่กองทัพเรือได้จัดเตรียมไว้ โดยกองทัพเรือหวังว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องคนไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ได้บ้าง และเชิญชวนทุกท่านที่พอมี ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเติมตู้ปันสุข ของกองทัพเรือได้ทั้ง ๘ จุด
#พลังสามัคคีพลังราชนาวี

วันที่ 16 ส.ค.64 เวลา 1200 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร จำนวน 50 ถุง ไข่ไก่ ปลากระป๋อง ฯลฯ มอบให้ กรล...
16/08/2021

วันที่ 16 ส.ค.64 เวลา 1200 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร จำนวน 50 ถุง ไข่ไก่ ปลากระป๋อง ฯลฯ มอบให้ กรล.ขส.ทร. แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยแบ่งแจกจ่ายใส่ตู้ปันสุข 2 รอบ เวลา 1200 และ 1530

แม้เป็นวันหยุด​แต่กรมการขนส่งทหารเรือก็ยังไม่หยุดให้ยังคงจัดชุด ข้าวสาร อาหารแห้ง (มาม่า ปลากระป๋อง ไข่ไก่) จำนวน ๕๐ ชุด...
14/08/2021
แม้เป็นวันหยุด​แต่กรมการขนส่งทหารเรือก็ยังไม่หยุดให้ยังคงจัดชุด ข้าวสาร อาหารแห้ง (มาม

แม้เป็นวันหยุด​แต่กรมการขนส่งทหารเรือก็ยังไม่หยุดให้ยังคงจัดชุด ข้าวสาร อาหารแห้ง (มาม่า ปลากระป๋อง ไข่ไก่) จำนวน ๕๐ ชุด เติมตู้ปันสุข #คมชัดลึก#ชลบุรี https://www.komkhaotuathai.com/contents/30604

แม้เป็นวันหยุด​ แต่กรมการขนส่งทหารเรือก็ยังไม่หยุดให้ ยังคงจัดชุดข้าวสาร อาหารแห้ง (มาม่า ปลากระป๋อง ไข่.....

วันนี้เวลา 1100 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำปลา ฯลฯ มอบให้ กองเรือเล็ก ขส.ทร. เ...
13/08/2021

วันนี้เวลา 1100 กรมการขนส่งทหารเรือ นำอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำปลา ฯลฯ มอบให้ กองเรือเล็ก ขส.ทร. เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยใส่ที่ตู้ปันสุข ประตูทางเข้า กองเรือเล็ก ขส.ทร.

ก่อนถึงวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ...
12/08/2021

ก่อนถึงวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ผมมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆ อยากจะให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้อ่านเรื่องดีๆกัน ดีกว่ามาทำลายล้างกัน

.. …..มีเกาะแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง มีพื้นที่ ๑๓๔ ไร่ ชื่อว่า “เกาะมันใน” ...

... ครั้งหนึ่งในอดีต เกาะแห่งนี้ เคยเป็น “ทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชินีองค์หนึ่ง”

... ต่อมา ใน ปี พุทธศักราช ๒๕๑๘ เกาะแห่งนี้ กลายเป็นของ “ทรัพย์สินของแผ่นดิน” เพราะ “พระราชินีพระองค์นั้น” ทรงพระราชทานให้กรมประมง จุดประสงค์คือเพื่อดูแลอนุรักษ์เต่าทะเล ...

... ปัจจุบัน กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เป็นเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อดูแลเต่าโดยเฉพาะ ...

... เกือบ ๔๗ ปีที่ผ่านมา มีลูกเต่านับหมื่นเคยอยู่ที่นี่ ก่อนลงสู่ท้องทะเล มีพ่อเต่าแม่เต่านับพัน เคยพักรักษาตัว ก่อนกลับบ้าน เพื่อสืบสายพันธุ์อีกครั้ง ...

... ณ เวลานี้ พ่อเต่าแม่เต่าลูกเต่าหลายตัวก็ยังอยู่บนเกาะ บ่อใหญ่ ๓๐ ไร่ในทะเล ยังเป็น “ที่พักพิงสุดท้าย” ของเต่าบาดเจ็บจากการติดขยะทะเล ขาขาด พิการจนไม่สามารถกลับบ้านได้ ...

... “เกาะมันใน” ยังเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของระบบนิเวศ ทั้งทะเลทั้งบก ...

... แนวปะการังสมบูรณ์ตามธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก ก็อยู่ที่นี่ ...

... นอกจากนี้ “เกาะมันใน” ยังเป็นแหล่งฝึกงานของนิสิตวิทยาศาสตร์ทางทะเล / ประมง หลายต่อหลายรุ่น หลายต่อหลายมหาวิทยาลัย ...

... ผมเคยมาฝึกงานที่มันในตั้งแต่เป็นนิสิต กลับมาคุมลูกศิษย์ฝึกงานก็ที่เกาะมันใน ยังมีผู้มาเยือนเดินทางมาเกาะมันในปีละหลายพัน บางปีนับหมื่น ...

... ความรักทะเล รักเต่าทะเล ของคนหลายคน ของเด็กหลายคน เริ่มต้นที่นี่ ประมาณ ๔๗ ปีที่ผ่านมา ตัวเลขแห่งความรักนั้นมีจำนวนเท่าไหร่นั้น ?? ก็ไม่อาจทราบได้ ...

... แต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้น เริ่มต้นที่
“พระราชินีพระองค์หนึ่ง” พระราชทานเกาะแห่งนี้ให้เต่า ...

“... ในโลกใบนี้ ไม่ทราบว่า โลกนี้เคยมีพระราชินีพระองค์ไหนยกเกาะให้เต่ามาก่อนหรือไม่ ?? ...”

... โลกนี้ยังมีเรื่องเล่ามากมาย แต่มีความจริงที่สายตาเห็นบางประการ เห็น “ความจริง” ได้แม้จากภาพที่ได้มาจากดาวเทียม ไม่ว่ากาลเวลาผ่านไปเนิ่นนานเพียงไหน “เกาะมันใน” ก็คือ “เกาะของเต่า” ...

... เป็นประจักษ์พยานของ ความรักที่ทรงมอบให้แก่ท้องทะเล ...

... ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ...

ม.จ. จุลเจิม ยุคล

ที่มา : ตามรอยพ่อ ...
Credit Withaya Watanastian

19 พฤษภาคม 2562 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ...
19/05/2021

19 พฤษภาคม 2562 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
“องค์บิดาของ ทหารเรือไทย” และถือเอาวันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันอาภากร"

19 พฤษภาคม 2562 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
“องค์บิดาของ ทหารเรือไทย” และถือเอาวันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันอาภากร"

01/03/2019

กำหนดการบวงสรวงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 และอัญเชิญเรือพระที่นั่งฯ ลงน้ำเพื่อไปยังกรมอู่ทหารเรือธนบุรี ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

จึงแจ้งมาเพื่อทราบจ้ะ ☺️

ลป. วันอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ หลายคนที่สัญจรทางน้ำจะได้เห็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ทอดพระแท่นบัลลังก์บุษบกอีกครั้ง หลังจากฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

🙏🙏 Cr. เพจเรือพระราชพิธี

23/01/2019
เรือรับรอง ขส.ทร.131

บรรยากาศ การล่องเรือรับรอง ขส.ทร.131 ช่วงกลางวัน ลูกค้าสามารถใช้บริการ ล่องเรือไหว้พระ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อสร้างความอิ่มเอมใจ และความสะดวกสบายแก่ลูกค้าทุกท่านครับ

บรรยากาศ การล่องเรือรับรอง ขส.ทร.131 ช่วงกลางวัน ลูกค้าสามารถใช้บริการ ล่องเรือไหว้พระ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อสร้างความอิ่มเอมใจ และความสะดวกสบายแก่ลูกค้าทุกท่านครับ

ที่อยู่

2 ใต้สะพานอรุณอมรินทร์
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-4755824

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด